Letz, R., Mulík, P., Bartlová, A.: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945, Matica slovenská, Martin 2006.

Recenzia publikácie z dielne Matice slovenskej.               Roku 2005 sa konala v Bratislave vedecká konferencia o (Hlinkovej) Slovenskej ľudovej strane, politickej sile – hnutiu, ktoré výrazne ovplyvnilo dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia a takmer štyridsať rokov bolo dominantnou silou v slovenskom politickom…