Koniec trojjedinej ústavy

Keď Slováci a Česi v zahraničnom odboji pripravovali počas prvej svetovej vojny nový spoločný štát, dohodli sa, že štát bude založený na princípe rovný s rovným a že bude zabezpečená samospráva Slovenska. Vodca českého zahraničného odboja a neskorší česko-slovenský prezident T. G. Masaryk často opakoval frázu, že štáty sa udržiavajú myšlienkou, na ktorej vznikli. Z tohto pohľadu – ak by sme Masarykov citát brali ako bernú mincu – celý vývin v Česko-Slovensku po roku 1918 až do roku 1993 mohol vyústiť len tam, kde vyústil. Česká strana nikdy nebola ochotná budovať spoločný štát so Slovákmi na princípe rovný s rovným a pri rešpektovaní princípu samosprávy Slovenska, hoci sa k tomu po obnovení štátu roku 1945 zaviazala i výslovne. Niet jasnejšieho svedectva o spomenutej skutočnosti, ako história ústavného vývinu v spoločnom štáte.

Continue reading