Čo je to originál? Na margo vystavenia originálu Pittsburskej dohody

            V piatok 30. mája 2008 z príležitosti 90. výročia podpísania Pittsburskej dohody medzi predstaviteľmi slovenskej a českej krajanskej komunity v USA a predsedom Česko-Slovenskej národnej rady T. G. Masarykom sa vo vestibule slovenského parlamentu vystavil za prítomností predsedu NR SR P. Pašku a amerického veľvyslanca V. Obsitnika originál tejto dohody. Originál dohody od jej podpisu opatrovali slovenské krajanské organizácie v USA a prednedávnom ho úplne nezmyselne venovali múzeu v Pittsburghu. Nezmyselne preto, lebo tento základný slovenský štátoprávny dokument mal byť uschovaný v inštitúcii národa, v mene ktorého bol podpísaný a generáciám politikov ktorého dodával silu pri presadzovaní základného cieľa národných politických snažení v 20. storočí, t. j. snažení o politickú a legislatívnu suverenitu Slovákov na ich vlastnom území. Treba len dúfať, že raz sa tak stane a v Slovenskom národnom archíve bude tento dokument uchovávaný podobne ako Magna Charta Libertatum v Londýne alebo Zlatá bula sicílska v Prahe.

Continue reading

Tempora mutantur: Žilina mojich mladých liet

Človeka chytí občas nostalgia a vtedy sa najčastejšie vracia do svojich mladých liet. Spomienky na detstvo, na mladosť je to najkrajšie, čo človek v sebe nesie. Staré časy sa už nikdy nevrátia, no každý si ich nosí v svojej pamäti. Pamäť však odchádza s človekom a len Littera scripta manet. Preto som napísal túto krátku črtu. Možno niekomu z mojich vrstovníkov v Žiline niečo pripomenú, čo už je nenávratne preč.

Continue reading