Profil Jánosa Esterházyho

Roku 2001 bolo 100. výročie narodenia maďarského menšinového politika v prvej ČSR a v rokoch prvej SR Jánosa Esterházyho. Pri tejto príležitosti bol v maďarskom parlamente slávnostný akt, na ktorom si prevzal medailu J. Esterházyho vtedajší podpredseda slovenskej vlády P. Csáky. Predtým si už túto medailu od maďarskej vlády (parlamentu?) prevzal aj bývalý predseda SNR F. Mikloško. Oba tieto akty pokladám za hanebné vo vzťahu k občanom SR. Keďže stále sa stretávame s okiadzaním tohto agenta Horthyho vlády, publikujem tento krátky článok, ktorý som napísal ako reakciu na uvedenú oslavu.

Continue reading

Mýty, legendy a stereotypy v slovenskom historickom

V slovenskej spisbe sa už od začiatku 90. rokov minulého storočia sústavne omieľa, že najmä zo slovenského pohľadu píšuci historici sa snažia vytvoriť nové mýty. Tou tvorbou mýtov sa rozumie to, ak niekto spochybňuje desaťročiami vytvorené koncepcie pohľadu na naše dejiny v Prahe, resp. v Budapešti. Dalo by sa povedať, že na Slovensku je už celá generácia „búračov mýtov“, ktorí však nedokázali nič iné len proti jedným mýtom stavať druhé mýty. Pred pár rokmi bola v Historickej revue debata na túto tému, do ktorej som prispel aj ja. Myslím, že článok je ešte stále aktuálny. Continue reading

Chlapci od Zborova

Slováci sa k dnešnej národnej slobode a suverenite nedostali – ako by sa možno nejakému pozorovateľovi zvonku zdalo – ľahko a bez tvrdých politických, ale aj vojenských zápasov. Od čias hurbanovských dobrovoľníkov v meruôsmych rokoch niekoľkokrát museli Slováci vziať zbrane do rúk, aby sa postavili do boja proti svojim utláčateľom a za národnú slobodu. K významným aktivitám v tomto smere patrila účasť Slovákov v boji za národnú slobodu v česko-slovenských légiách počas prvej svetovej vojny. Z radov slovenských zajatcov i vysťahovalcov v Rusku, Francúzsku a Taliansku sa i za výrazného organizačného a politického prispenia Milana Rastislava Štefánika vytvorili ozbrojené sily Slovákov a Čechov v takej sile, že dokázali ovplyvniť politické dianie na európskom kontinente a prispeli k vytvoreniu samostatného Česko-Slovenského štátu roku 1918. Krv slovenských a českých legionárov sa preliala na mnohých bojiskách vo Francúzsku, Taliansku i v Rusku. Jedným z najvýznamnejších úspechov ruských legionárov bolo úspešné nasadenie čsl. zahraničného vojska v bitke pri Zborove 2. júla 1917. Continue reading

Z mojej korešpodencie

Človek zverejnením článku na internete dáva zároveň súhlas na jeho ďalšie šírenie. Tí, čo takéto články šíria, by mali minimálne dbať o to, aby im nedávali iný zmysel, než aký im prisúdil autor. Pri browsovaní na internete som prednedávnom náhodou narazil pri zadaní môjho mena na nechutný antisemitský plagát, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Stuermer. Ako sa len môže moje meno s niečím takýmto a klikol som na obrázok. S hrôzou som zistil, že týmto obrázkom bol v časopise Slovenskej pospolitosti okorenený môj článok Postavte im stĺp hanby. Zostal som zaskočený, lebo šírenie predsudkov alebo iných emócií voči akejkoľvek skupine obyvateľov bolo to posledné, čo som sledoval mojím článkom. Preto som správcu servera Slovenskej pospolitosti žiadal o odstránenie aspoň uvedenej karikatúry. Neurobil to. Preto cítim potrebu verejne sa od tohto dištancovať. Zároveň si kladiem otázku, na čo a komu slúžia takéto organizácie, ktoré sa slovne prihlasujú k národnej myšlienke, ale vecne jej škodia a diskreditujú ju!

Continue reading