Vznik prvej Slovenskej republiky roku 1939

            Pred takmer sedemdesiatimi rokmi, 14. marca 1939 tesne po poludní vyhlásil Snem Slovenskej krajiny aklamačne povstaním samostatný Slovenský štát. Pre mnohých poslancov slovenského snemu len nedávno zvolených do prvého slovenského zákonodarného orgánu v tom čase ešte v rámci federalizovaného Česko-Slovenska bolo toto rozhodnutie nesmierne ťažké. Zaspievanie hymnickej piesne Hej Slováci hneď po akte vyhlásenia samostatnosti bolo pre mnohých určite vyslobodzujúcim relaxom, ktorý zatlačil do úzadia pochybnosti, vynárajúce sa im v hlavách: Konali sme správne? Nemali sme ešte počkať? Čo bude nasledovať? Zabránili sme rozkúskovaniu Slovenska, alebo bude mníchovský valec pokračovať a prevalcuje Slovensko bez ohľadu na to, že sa podvolilo Hitlerovmu nátlaku? Veľa otázok, ale málo konkrétnych odpovedí.

Continue reading