Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939 – 1944), na vydanie pripravil D. Tóth, Ministerstvo obrany SR, Bratislava 2002, 334 s.

            Po takmer sedemdesiatich rokoch od napísania sa konečne slovenskej odbornej i širokej verejnosti dostali do rúk zápisky generála Rudolfa Viesta, popredného slovenského účastníka česko-slovenského zahraničného odboja pod vedením E. Beneša v Paríži a Londýne, člena vládnej delegácie pre oslobodené územia a druhého veliteľa povstaleckých vojsk počas Slovenského národného povstania. Je chvályhodnou zásluhou ministerstva obrany, že sa zaslúžilo o toto vydanie práve v dnešných časoch, keď vydanie hodnotnejšieho, nekomerčného diela sa stáva nočnou morou každého potenciálneho autora.

Continue reading