Mýty, legendy a stereotypy v slovenskom historickom

V slovenskej spisbe sa už od začiatku 90. rokov minulého storočia sústavne omieľa, že najmä zo slovenského pohľadu píšuci historici sa snažia vytvoriť nové mýty. Tou tvorbou mýtov sa rozumie to, ak niekto spochybňuje desaťročiami vytvorené koncepcie pohľadu na naše dejiny v Prahe, resp. v Budapešti. Dalo by sa povedať, že na Slovensku je už celá generácia „búračov mýtov“, ktorí však nedokázali nič iné len proti jedným mýtom stavať druhé mýty. Pred pár rokmi bola v Historickej revue debata na túto tému, do ktorej som prispel aj ja. Myslím, že článok je ešte stále aktuálny. Continue reading

Chlapci od Zborova

Slováci sa k dnešnej národnej slobode a suverenite nedostali – ako by sa možno nejakému pozorovateľovi zvonku zdalo – ľahko a bez tvrdých politických, ale aj vojenských zápasov. Od čias hurbanovských dobrovoľníkov v meruôsmych rokoch niekoľkokrát museli Slováci vziať zbrane do rúk, aby sa postavili do boja proti svojim utláčateľom a za národnú slobodu. K významným aktivitám v tomto smere patrila účasť Slovákov v boji za národnú slobodu v česko-slovenských légiách počas prvej svetovej vojny. Z radov slovenských zajatcov i vysťahovalcov v Rusku, Francúzsku a Taliansku sa i za výrazného organizačného a politického prispenia Milana Rastislava Štefánika vytvorili ozbrojené sily Slovákov a Čechov v takej sile, že dokázali ovplyvniť politické dianie na európskom kontinente a prispeli k vytvoreniu samostatného Česko-Slovenského štátu roku 1918. Krv slovenských a českých legionárov sa preliala na mnohých bojiskách vo Francúzsku, Taliansku i v Rusku. Jedným z najvýznamnejších úspechov ruských legionárov bolo úspešné nasadenie čsl. zahraničného vojska v bitke pri Zborove 2. júla 1917. Continue reading