Čo je to originál? Na margo vystavenia originálu Pittsburskej dohody

            V piatok 30. mája 2008 z príležitosti 90. výročia podpísania Pittsburskej dohody medzi predstaviteľmi slovenskej a českej krajanskej komunity v USA a predsedom Česko-Slovenskej národnej rady T. G. Masarykom sa vo vestibule slovenského parlamentu vystavil za prítomností predsedu NR SR P. Pašku a amerického veľvyslanca…

Vznik prvej Slovenskej republiky roku 1939

            Pred takmer sedemdesiatimi rokmi, 14. marca 1939 tesne po poludní vyhlásil Snem Slovenskej krajiny aklamačne povstaním samostatný Slovenský štát. Pre mnohých poslancov slovenského snemu len nedávno zvolených do prvého slovenského zákonodarného orgánu v tom čase ešte v rámci federalizovaného Česko-Slovenska bolo…

Letz, R., Mulík, P., Bartlová, A.: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945, Matica slovenská, Martin 2006.

Recenzia publikácie z dielne Matice slovenskej.               Roku 2005 sa konala v Bratislave vedecká konferencia o (Hlinkovej) Slovenskej ľudovej strane, politickej sile – hnutiu, ktoré výrazne ovplyvnilo dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia a takmer štyridsať rokov bolo dominantnou silou v slovenskom politickom…

Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939 – 1944), na vydanie pripravil D. Tóth, Ministerstvo obrany SR, Bratislava 2002, 334 s.

            Po takmer sedemdesiatich rokoch od napísania sa konečne slovenskej odbornej i širokej verejnosti dostali do rúk zápisky generála Rudolfa Viesta, popredného slovenského účastníka česko-slovenského zahraničného odboja pod vedením E. Beneša v Paríži a Londýne, člena vládnej delegácie pre oslobodené…