Mohol byť Bořivoj synom Rastislava?

Ny webovej stránke http://www.moraviamagna.cz/rodokmeny/r_1mojm.htm uvádzajú autori, ktorí sú bojovne naladení proti „pražským“ historikom a značne ignorujúci slovenských historikov, rodokmeň vládnuceho veľkomoravského rodu Mojmírovcov: Popri známych veľkomoravských panovníkov uvádzajú aj niekoľkých fiktívnych členov mojmírovskej dynastie (na obrázku čierno), špekulujú o možnom…