Významný editorský počin

Deák, Ladislav: Viedenská arbitráž  – 2. november 1938, Dokumenty I. (20. september – 2. november 1938), Matica slovenská 2002; Viedenská arbitráž – 2. november 1938, Dokumenty II., Okupácia (2. november 1938 – 14. marec 1939), Matica slovenská 2003; Viedenská arbitráž – 2. november 1938, Dokumenty III. (3. november 1938 – 4. apríl 1939), Matica slovenská 2005.

Continue reading

Parlament v slovenských dejinách

Roku 1995 som vydal účelovú publikáciu pre NR SR o dejinách parlamentu ako inštitúcie na Slovensku. Tento text som v súčasnosti upravil a doplnil o dve prílohy – významní politici a predsedovia slovenských parlamentov (zatiaľ neúplný) a historické budovy na Slovensku, kde zasadali parlamenty. Tento text by mal byť podkladom novej publikácie. Poskytujem ho na verejnú kritiku.

Continue reading