Profil Jánosa Esterházyho

Roku 2001 bolo 100. výročie narodenia maďarského menšinového politika v prvej ČSR a v rokoch prvej SR Jánosa Esterházyho. Pri tejto príležitosti bol v maďarskom parlamente slávnostný akt, na ktorom si prevzal medailu J. Esterházyho vtedajší podpredseda slovenskej vlády P. Csáky. Predtým si už túto medailu od maďarskej vlády (parlamentu?) prevzal aj bývalý predseda SNR F. Mikloško. Oba tieto akty pokladám za hanebné vo vzťahu k občanom SR. Keďže stále sa stretávame s okiadzaním tohto agenta Horthyho vlády, publikujem tento krátky článok, ktorý som napísal ako reakciu na uvedenú oslavu.

Continue reading