Z mojej korešpodencie

Človek zverejnením článku na internete dáva zároveň súhlas na jeho ďalšie šírenie. Tí, čo takéto články šíria, by mali minimálne dbať o to, aby im nedávali iný zmysel, než aký im prisúdil autor. Pri browsovaní na internete som prednedávnom náhodou narazil pri zadaní môjho mena na nechutný antisemitský plagát, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Stuermer. Ako sa len môže moje meno s niečím takýmto a klikol som na obrázok. S hrôzou som zistil, že týmto obrázkom bol v časopise Slovenskej pospolitosti okorenený môj článok Postavte im stĺp hanby. Zostal som zaskočený, lebo šírenie predsudkov alebo iných emócií voči akejkoľvek skupine obyvateľov bolo to posledné, čo som sledoval mojím článkom. Preto som správcu servera Slovenskej pospolitosti žiadal o odstránenie aspoň uvedenej karikatúry. Neurobil to. Preto cítim potrebu verejne sa od tohto dištancovať. Zároveň si kladiem otázku, na čo a komu slúžia takéto organizácie, ktoré sa slovne prihlasujú k národnej myšlienke, ale vecne jej škodia a diskreditujú ju!

Continue reading