Nájde sa v Európe nový Karol Martel?

Roku 732 po Kristovi, približne sto rokov po tom, ako Mohamed ušiel z Mekky do Mediny a založil tým nové monoteistické náboženstvo, zastavil majordómus Franskej ríše Karol Martel v strede dnešného Francúzska pri Poitiers arabských „imigrantov“ vyzbrojených novou vierou pri ich snahe o ovládnutie Európy. Medzi tým už moslimovia prešli pri šírení svojej viery celú severnú Afriku a dnešné Španielsko a zničili tam kvitnúce kresťanské štáty i národy. Vnútili im nielen svoju vieru, ale aj jazyk. Tí, čo to neakceptovali, boli buď fyzicky vyhladení, alebo sa dostali ako etnickí dedičia štyri tisíc rokov prekvitajúcej staroegyptskej civilizácie Koptovia do pozície menejcenných páriov, otrocky pracujúcich na svojich „pravoverných“ pánov. Pokusy moslimského sveta o ovládnutie európskeho kontinentu porážkou pri Poitiers a následným niekoľko storočným bojom Španielov a Portugalcov o oslobodenie svojej krajiny spod moslimskej nadvlády však neskončili. Len pred nedávnom sme si pripomínali 330. výročie odrazenia osmanských Turkov pri ich pokuse o implantáciu prorokovej viery na európsky kontinent vojskami Svätej ligy pod vedením poľského kráľa Jána Sobieského pred bránami Viedne roku 1683. Kým víťazstvo Karola Martela bolo na začiatku vzniku unikátnej európskej civilizácie, víťazstvo Jána Sobieskeho bolo jej potvrdením. Rozkvet Európy ako unikátnej civilizácie európskych národov by bez zachovania jej kresťanskej podstaty nebol možný.

Naše deti sa dodnes učia o Karolovi Martelovi a Jánovi Sobieskom ako o spasiteľoch európskej civilizácie. Keď sa však pozerám na činnosť európskej komisie, činnosť niektorých európskych vlád a rozzúrené chorály aktivistov z neokonzervatívnych zdrojov platených mimovládnych organizácií, tak nadobúdam dojem, že to už dlho tak nebude. V rámci „politickej korektnosti“ nás naučia, že to vlastne neboli hrdinovia, ale odporní bojovníci proti multikulturalizmu, brániaci prísunu prepotrebného ľudského potenciálu do našich končín. Avšak len na nás závisí, či si takýto obraz o našich dejinách necháme vnútiť, či sa nepostavíme na obranu hodnôt, za ktoré umierali naši predkovia viac ako 1100 rokov. Mali by sme sa spamätať a konať veľmi rýchlo, lebo už nám vnútili pri tomto masovom „spektákli“ názor, že ide o imigráciu. Ale to nie je pravda. O žiadnu imigráciu nejde. Ide o proces, ktorý európski historici pre minulosť jasne pomenovali – je to sťahovanie národov!

Možno sa niekomu bude zadať, že ide len o slovičkárenie. Ale nie je tomu tak. Slováci zažili ako dôsledky sťahovania národov, tak aj imigráciu. Sú to dva úplne odlišné procesy. Pri sťahovaní národov dochádza k vytláčaniu jednej etnickej skupiny druhou a obsadzovanie jej územia. Pritom dochádza najčastejšie k vytlačeniu pôvodného obyvateľstva obyvateľstvom novo privandrovaným. Klasickým príkladom na sťahovanie národov v našich dejinách je príchod starých Maďarov na konci 9. storočia, ktorí rozvrátili naše vtedajšie spoločenské zriadenie a vytlačili našich predkov z územia, ktoré sa dnes nazýva Maďarsko. Imigráciou bol napr. príchod Nemcov alebo Valachov v stredoveku, ktorí vyplnili dovtedy neobsadené priestory na našom území v kooperácii s domácim obyvateľstvom a predovšetkým boli pozvaní. Keďže druhý popisovaný prípad nie je to, čo zažívame dnes v súvislosti s masovým príchodom zväčša moslimského obyvateľstva Afriky a Blízkeho východu, musíme to jednoznačne nazvať inváziou so znakmi sťahovania národov. Keďže zo strany rozhodujúcich európskych činiteľov nevidíme ani náznak smerujúci k zastaveniu tohto prílivu inorasového, inokultúrneho, inonáboženského elementu, musíme sa domnievať, že im to vyhovuje, ak to dokonca neorganizujú.

Je až zarážajúce s akou „ľahkosťou“ ducha nás tu niekto masíruje, že sme netolerantní, že sme xenofóbni, že vraj Slovensko je príliš „biele“ a teda netolerantné. Vraj by sa táto „bielosť“ mala zmeniť, aby sme sa naučili byť tolerantní, Dokonca jeden, nemôžem ho ináč nazvať, dementný psychopat prišiel s teóriou, že ľudová strana (pravdepodobne myslel A. Hlinku) nás odnaučila byť kresťanmi. Nuž, ja len poznamenávam, že Slovensko bolo „biele“ minimálne 35 000 rokov a nezdá sa mi, žeby bolo v svojej histórii ináč tolerantné, ako všetky okolité krajiny. Dokonca spolu s Maďarmi sme boli jedinými národmi v Európe, ktoré dovolili usadiť sa do svojich obcí Cigánom (Rómom) už v hlbokom stredoveku, dávno predtým, než slová ako tolerancia, multikulturálnosť a podobné kladivá na ľudí s vlastným názorom začali byť výzbrojným materiálom rôznych „ľudskoprávnych“ aktivistov. Tiež mám k dispozícii správy nemeckých agentov z rokov druhej svetovej vojny, ktorí sa sťažovali do svojho ústredia, že medzi Slovákmi sa vôbec nedá vyvolať proticigánska nálada, lebo Slováci pokladajú Cigánov za Slovákov. Nuž taký je obraz „netolerantného Slovenska“, ktoré vôbec nie je neochotné poskytnúť azyl politicky ohrozeným ľuďom, ale odmieta stať sa laboratóriom nových sociálnych inžinierov, ktorí by radi zničiť unikátnu európsku civilizáciu suverénnych národov. Lebo podľa môjho názoru o toto v celom humbugu okolo tzv. imigrácie ide!

Človek nemusí mať veľkú fantáziu, aby si nezačal klásť otázky, kto to tu na nás hrá habaďúru. Veď predsa od hlbokej antiky platilo v morskom práve, že zachránených stroskotancov vykladali lode na najbližšom pobreží. Prečo lode viacerých európskych štátov chodia doslova loviť k líbyjským brehom plavidlá, často neschopné vyplávať čo i len kúsok na otvorené more a niekoľkonásobne preťažené, a ich posádky nevykladajú na najbližší breh na dohľad (teda do Líbye), ale vozia ich stovky kilometrov do EÚ. Pred vstupom do schengenu nás donútili, aby sme naše hranice nepriepustne utesnili a zaviedli víza predtým na naše územie slobodne cestujúcich občanov z východnej Európy. A dnes nám tí istí predvádzajú, že nepriepustnosť platí asi len „white only“. Tí ostatní majú cestu do raja otvorenú dokorán. Keď naši občania, poučení aj skúsenosťami z get z Francúzska, Beneluxu a Nemecka, odmietajú kooperovať na tomto šialenstve, tak na nás zvolávajú hromy blesky a žiadajú od nás solidárnosť!

Ale akú solidárnosť to vlastne od nás chcú? Hádam my z východnej Európy sme niekoľko storočí vyciciavali zdroje Afriky a Blízkeho východu a priviedli sme tamojšie národy do dnešného stavu? Pýtal sa nás niekto, či súhlasíme s tým, aby sa rozvrátili štáty ako Irak, Sýria, Líbya a pod.? Alebo sa podelil niekto s nami o dve miliardy dolárov, ktoré talianska vláda zabavila na účtoch M. Kaddáfiho? Kde sú tie peniaze? Už nestačia na výživu prichádzajúcich? Alebo platí to, čoho sme svedkami v našej svetlej kapitalistickej prítomnosti v oblasti súkromného podnikania, že príjmy sú individuálne a o straty sa musíme postarať spoločne? Na takéto obchody sme však v našej histórii neboli navyknutí! Odmietame ich! Nechceme sa stať cudzincami vo vlastnej krajine, ako to už pociťuje značná časť Holanďanov a Belgičanov i mnohí Francúzi a Nemci. O Britoch ani nehovorím. My chceme pokojne žiť v krajine, ktorú sme zdedili od našich otcov a ktorú zveľadenú, nie rozvrátenú, by sme chceli odovzdať našim potomkom.

Na záver ešte malú poznámku. Nie som stúpencom rôznych konšpiratívnych teórií. Ale predsa, nedá mi v tejto súvislosti, pripomenúť zúrivý odpor niektorých kruhov z neoliberálneho tábora proti spomenutiu kresťanstva, kresťanských tradícií v Európskej ústave. Nesúvisí tento odpor proti kresťanstvu, proti zdrojom našej civilizácie s tým, čo sa deje dnes? Ak áno, tak nám Pán Boh pomáhaj! Len nám treba veriť, že sa nájde nejaký nový Karol Martel alebo Ján Sobieski, ktorí túto inváziu odrazia. Ináč skončia európske národy ako unikátne sociálne štruktúry, ktoré zrodila európska kresťanská civilizácia a na ktorých dodnes stála a mala by stáť aj naďalej. Alebo, žeby toto bol cieľ dnešných sociálnych inžinierov?

 

 1. pomocník 1. septembra 2015 / 20:36

  „Konečným cieľom je zglajchšaltovanie všetkých krajín Zeme, má sa uskutočniť zmiešaním rás, s cieľom svetlohnedej rasy v Európe. Na tento účel sa v Európe má ročne prijať 1,5 miliónov prisťahovalcov z tretieho sveta. Výsledkom bude populácia s priemerným IQ 90, príliš hlúpa na chápanie, ale dostatočne inteligentná na prácu.“ … „Žiadna vláda nesmie brániť slobodnému pohybu kapitálu a spätnému toku ziskov. Krajiny treba dostať do vzájomnej závislosti tak, aby už sami nemohli existovať“ „… „Pre Euroáziu je naplánované, že NATO musí zahŕňať všetky štáty bývalého ZSSR“… (autorom citátov – podotýkam že všetky sú staršieho dáta – je Thomas P. M. Barnett, vojenský stratég USA, ktoré knihy v angličtine sa oficiálne „neodporúča“ prekladať). A podobných citátov z USA sa nájde veľa, ľudia svoje grázlovstvá často vytrúbia sami, len treba dobre počúvať.

 2. pomocník 1. septembra 2015 / 20:43

  Okrem toho asi málokto vie, že v jednej susednej krajine, ktorá nie je v NATO, istý whistleblower z vojenskej rozviedky tvrdí, že USA aktuálne priamo z vlastnej iniciatívy platí na Blízkom Východe/v Afrike ľudom cestu do EÚ (to by bolo vysvetlenie pre tých, ktorí sa čudujú, odkiaľ tí migranti nabrali toľko peňazí – neraz do 10 000 EUR na osobu). Ak to niekomu vnútorne pomôže, môže si (na rozdiel od vyššie uvedených priamych citátov z kníh) pomôcť tým, že toto označí za „konšpiračnú teóriu“. Aj tak sa dá.

 3. Tučko Bombička 2. septembra 2015 / 8:34

  Pridám pár postrehov. Keď si pozriete na youtube prednášky istého P. Zeihana, predstavovaného ako geopolitického stratéga, často sa to tam točí okolo očakávaného demografického vývoja vo svete. V Amerike sa doslova vyžívajú v tom, že ich veková štruktúra je ideálna, zatiaľ čo všetky kľúčové krajiny sveta smerujú k demografickému kolapsu. Aby to bolo jasné aj neekonómom: pokles obyvateľstva v budúcnosti = pokles pracovnej sily = pokles kúpyschopnosti domácností (ako motora rastu HDP) ale napríklad aj také veci ako pokles počtu mužov schopných brániť svoju vlasť (to ich teší najmä v súvislosti s Ruskom) atp. Tým chcem povedať, že ak sa tieto veci rozoberajú na odbornej úrovni v USA, tak nepochybujem o tom, že sa to deje aj v Nemecku, ktoré je pravidelne dávané za príklad krajiny odsúdenej k demografickému kolapsu. Z toho mi vychádza, že momentálna imigračná vlna (či už zorganizovaná alebo nie) Nemecku vyhovuje! Presnejšie povedané, vyhovuje nemeckým ekonomickým stratégom – a badať snahy už aj v niektorých diskusiách napr. v televízii to takto ľuďom predstaviť. Podľa môjho názoru tento aspekt (demografický pokles) je jedným z hlavných motivátorov Nemecka na presadení TTIP. Pretože demograficky chradnúca EÚ bude čoraz menej môcť uspokojiť exportný apetít nemeckej ekonomiky. K tomu len dodám, že rovnakým typom ekonomiky (exportným) sme aj my!!!

  Celá vec má aj ďalší rozmer, čisto politicko-oportunistický. Keď sa pozriete nato, kto najviac „krikľúnči“ v Nemecku v prospech imigrantov, tak je to špeciálne nemecká ľavica (S. Gabriel z SPD či G. Gysi z Die Linke). Podľa mňa je ich kalkul prostý: novopríchodzie chudobné obyvateľstvo bude perfektne receptívne voči ľavicovým témam nemeckej ľavice, ktorej hrozí, že už tuším 4. volebné obdobie po sebe bude bez kancelára (najvyššieho výkonného postu v Nemecku). Takže čistá stupídna politická kalkulácia.

  K pozícii Slovenska: veľmi oceňujem doterajší principiálny postoj v odmietaní kvót, ale bude dôležité vedieť ho zopakovať. A to aj ďalšími vládami. Lebo snahy o ich presadenie sa budú stále objavovať. Ďalej oceňujem niektoré ďalšie aspekty, ako sú napríklad presne cielené mediálne vyjadrenia niektorých konkrétnych predstaviteľov štátneho aparátu, ktoré mali v zahraničí obrovský ohlas a – aspoň ja to tak vnímam – majú jasnú úlohu a zatiaľ to vyzerá, že ju aj plnia. Výborne, len tak ďalej a dúfam, že sa nenecháme zlomiť.

 4. pomocník 2. septembra 2015 / 11:15

  https://www.youtube.com/watch?v=ZKv3E5AO3M8 (11:30 a nasl.)

  1. a) Nemecku to (úplne oficiálne) vyhovuje, ale bez imigrácie Nemecko podľa jeho vlastných demografov a ekonómov čoskoro ekonomicky fakticky skončilo. Citujem z prednášky „to je istá [v zmysle: 100%-ne platná] prognóza“. Vtip je ale v tom, že celé toto sťahovanie napriek tomu Nemecko nevyvolalo, ani nespôsobilo a jeho cieľ je iný (ako som uviedol inak).

  b) V linku je pre Slovensko zaujímavá mimochodom aj časť 17:05 a nasl. (a zlatý klinec programu je graf 21:22).

  2. Ten argument s politikou je trochu prehnaný. V západnej Európe sú cudzinci a podobne tradičná téma ľavice, tak sa toho držia (na rozdiel od Slovenska, kde SMER argumentuje skôr vždy podľa toho, ako sa mu práve hodí). Ale v tomto prípade im to nepomôže sa odlíšiť, lebo Merkelová (na čele pravice) má z istých miest svoje inštrukcie a výsledok je rovnaký.

  3. K pozícii Slovenska. Dovolím si urobiť prognózu, že ak sa raz niekto v Bruseli alebo Washingtone rozhodne, že tých imigrantov treba rozmiestniť všade, tak sa Slovensko (ako jedna z moderných de facto kolónií) môže aj rozkrájať, nič si nepomôže. Dosiahne sa to buď prehováraním, vydieraním alebo ak to nezaberie, tak akciami tajných služieb (všetky tieto scenáre sa dejú analogicky denne po celom svete).

 5. pomocník 2. septembra 2015 / 11:17

  opravy: 1. lebo bez imigrácie (nie: ale), 2. uviedol hore (nie: inak)

 6. Lukac 2. septembra 2015 / 20:23

  Som zvedavý na čom sa dohodnú premiéri V4 v piatok v Prahe a najmä či to dokážu presadiť následne na sumite v Bruseli. Mám pochybnosť najmä o poľskej premiérke
  /slabá osobnosť/. Inak tí Nemci a Rakúšania svojím nadradeneckým postojom začínajú
  byť otravní.

 7. Tučko Bombička 2. septembra 2015 / 22:16

  Poľský odpor voči povinným kvótam potrvá dovtedy, kým západná Európa nezačne podmieňovať svoju účasť na ochrane Poľska (proti Rusku) poľským akceptovaním kvót. Takto to nájdete doslova napísané v niektorých poľských komentároch. Pokiaľ ide o Maďarov, tí majú momentálne v nohaviciach toľko bodliakov, že proti kvótam sa zrovna oni nejako extra biť nebudú (v počiatočnom štádiu by ich to dokonca odľahčilo, neskôr, to je už iná otázka). Takže to nakoniec zostane, myslím, na Slovensku a Česku. A bude to proste otázka, či sa „zatneme“ alebo nie. Lebo bez následkov to rozhodne nebude. Čo sa tej rakúskej a nemeckej namyslenosti týka, tak to je čisté zúfalstvo. V Nemecku len od začiatku roka mali vyše 300 útokov na imigrantov. Pravidelne im tam horia novo pripravované ubytovne pre nich atp. Na druhej strane, 20 000 tisícová demonštrácia vo Viedni typu „Vitajte utečenci, milujeme Vás…“ – to je asi naozaj už záležitosť pre psychológa alebo psychiatra. Hoci nepochybujem, že nejaký ten multikulti mamľas nám to už patrične sofistikovane vysvetlí a predstaví ako tú najcnostnejšiu cnosť pod slnkom…

 8. pomocník 2. septembra 2015 / 23:08

  Ešte jedna zaujímavosť: Migranti v Budapešti vykrikujú Allahu akbar (a vypisujú urážky Európe – samozrejme okrem Nemecka – na transparentoch). Takto sa normálny hosť, ktorý chce pomoc, nespráva https://www.youtube.com/watch?v=FSKJUkBJmU4.

 9. pomocník 3. septembra 2015 / 13:03

  Ešte jedna poznámka: Tých údajných 300 útokov väčšinou nie sú všetko útoky, napríklad zhruba 75 % horiacich ubytovní v Nemecku za posledné tri roky spôsobili ich obyvatelia, nie ľudia zvonka (niekde online je aj presný zoznam jednotlivých prípadov a ich pôvodcov). Trochu to paradoxne pripomína správanie slovenských Rómov.

 10. Tučko Bombička 7. septembra 2015 / 21:18

  Pán Hrnko,

  prosím Vás, mohli by ste sa pozrieť na tento článok?

  vlkovobloguje.wordpress.com/2015/09/04/uprchlici-xii-absurdity-velke-a-male/

  Z neho vyberám:
  „Smyslem projektu, který se původně vyvinul z dohody o volném obchodě mezi EU a zeměmi v oblasti Středozemního moře (EU – MEFTA) je posílení spolupráce v oblasti správy cílené migrace mezi partnerskými státy. Kromě států Evropské unie sem patří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýrie, Maroko, Tunisko a Palestina. Deklarovanými cíly jsou propagace možnosti legální migrace, vysvětlování výhod migrace vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji, boj proti nelegálnímu obchodu a ilegální migraci. Za projektem stojí Evropská komise a DG EurpeAid, které jej i financují.

  Program počítá s přistěhováním 56 miliónů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010 – 2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat. Předběžný odhad 56 miliónů či dokonce 80 miliónů migrantů, jak uvádí Salim Murad z New York University in Prague, má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě.“

  Mohlo by to súvisieť s tým, čo píše vyššie p. Pomocník. Mohli by ste to zvážiť a posunúť to prípadne našim politickým špičkám? Mám z toho všetkého dosť nepríjemný pocit.

 11. Tučko Bombička 8. septembra 2015 / 20:35

  Budem stručný: ak nám nanútia tie povinné kvóty, na budúci rok volím M. Kotlebu. Nemám viac čo dodať.

 12. Anton Hrnko 8. septembra 2015 / 20:46

  Tučko,
  de gustibus non est discutandum. Ale čo by sa tým vyriešilo? Myslíte, že riešením je dať štát du rúk neschopných bláznov? Skôr si myslím, že treba dýchať na krk Smeru, aby ho nezlomili je partneri z internacionály. A to určite Kotleba nie je schopný.

 13. yoss 8. septembra 2015 / 21:20

  ked to zhrniem, nikto nevie poriadne vysvetlit, co konkretne tou masovou imigraciou dotycne kruhy (globalny prediktor) sleduje. predstava ako nejaky Ali za pasom montuje suciastky do nemeckych aut za tretinu platu, co dostane kvalifikovany nemecky robotnik je scestna – tieto juzne narody nie su na robotu, to skor na tancovanie a bubnovanie, maximalne tak vyroba kebabu a zmrzliny, samozrejme, zaklad je kalasnikov a Koran. syrcania to je ina kava, ti robit vedia, vladli u nich komunisti, tak sa naucili. plus obrovske, nedozierne problemy s islamom, ktory nepochybne prevalcuje kulturne vyprazdnenu a zdegenerovanu Europu. co sa tyka Kotlebu je slaby na to, aby dychal SMERu na krk, to skor SNS by na to mohla mat, no ved uvidime…

 14. pomocník 9. septembra 2015 / 0:05

  Pokiaľ ide o vysvetlenie: 1. „Výsledkom bude populácia s priemerným IQ 90, príliš hlúpa na chápanie, ale dostatočne inteligentná na prácu“. 2. Nechcel som to sem písať, lebo to pre toho, kto to číta prvý raz a číta len bežné médiá, znie ako veľmi hlúpa „konšpiračná“ teória, ale isté kruhy (dosť otvorene) uctievajú istého tvora (ktorý má v kresťanstve rohy) a tým islam náramne vyhovuje, lebo vo svojich prejavoch vyhovuje ich „náboženstvu“, okrem toho udržuje ľudí zaostalými a teda ovládateľnými. Preto toto všetko. Jeden Američan (insider) pred týmto všetkým varoval v jednej knihe ešte pred 25 rokmi (už sa ho fyzicky zbavili), vtedy som si myslel, čo to trepe za primitívne sprostosti a doslova som krútil hlavou, teraz to môžem sledovať v priamom prenose každý deň. Posledné roky sú vôbec veľmi poučný úsek dejín, skoro nezaplatiteľné z teoretického hľadiska.

 15. Tučko Bombička 9. septembra 2015 / 8:36

  Pán Pomocník,

  no to ma teda veľmi teší, že máte zaujímavú tému k bádaniu, ale radšej napíšte, čo by sa podľa Vás malo robiť?

 16. pomocník 9. septembra 2015 / 13:26

  Ja tu môžem písať, čo by sa teraz podľa mňa operatívne malo robiť, ale aký to má význam, keď riešiť to majú politici a rôzni technici ? (Každopádne, strategicky platí, že kým sa nezoberie celý majetok pár najväčším boháčom a podnikom na svete a nedostanú pod kontrolu niektoré tajné služby, nič sa trvalo nevyrieši, lebo to je prapríčina tohto všetkého. A pritom všetkom treba mať na svojej strane zároveň minimálne vedenie armády USA. To je prakticky nemožné. Ale minul ste bol vy optimista, tak možno to vidíte inak…)

 17. Tučko Bombička 9. septembra 2015 / 13:45

  Ále, len to pekne skúste (tie operatívne riešenia), prípadne sa poraďte aj s pánom F. T. Som zvedavý, čo z Vás vylezie (vážne). Inak zaujímavý rozhovor:

  spravy.pravda.sk/domace/clanok/367074-samson-eu-musi-byt-menej-stedra-vo-svojich-ponukach/

  Kto by to bol povedal…

 18. pomocník 9. septembra 2015 / 14:01

  Ak myslíte rýchle riešenie, tak najschodnejšie by bolo všetky peniaze dať do úplného zavretia vonkajších hraníc (t.j. vrátane helikoptér a lodí v Stredozemnom mori a rôznych senzorov inde) a v priľahlých štátoch Afriky a Ázie vytvoriť vždy aspoň jedno centrum EÚ (máva to rôzne názvy), kde sa môžu uchádzať miestni o azyl a budú sedieť úradníci z príslušných krajín EÚ, ktorí o tom budú rozhodovať (niektorí ľudia – ale je ich veľmi málo – totiž azyl naozaj potrebujú). Ale keďže niekto chce vyslovene zaplaviť EÚ moslimami, tak celý tento návrh je v praxi na smiech. Očakávam napriek tomu pokus zintenzívniť kontroly hraníc, ale nebude to stopercentné, o to už sa postarajú tí, čo teraz platia migrantom z Afriky „výletné“ plavby.

 19. pomocník 9. septembra 2015 / 14:09

  A kto alebo čo je F. T.?

 20. Tučko Bombička 9. septembra 2015 / 14:57

  Nič, čo by nenavrhovalo aj Slovensko (a aj iné krajiny). Ale ten rozhovor so Samsonom je fakt veľmi zaujímavý, najmä prvý odsek.

 21. Tučko Bombička 10. septembra 2015 / 10:48

  Dávam ďalší článok:
  vlkovobloguje.wordpress.com/2015/09/10/uprchlici-xiv-kapitulace-totalni-hloupost-a-lhani/

  Nedá mi nevyjadriť sa k tej indoktrinácii detí. Včera som zachytil, že bola nejaká prezentácia kníh pre deti o holokauste!!!

  Vážení, podľa môjho názoru, je toto už obyčajná perverzita.

 22. milan2 10. septembra 2015 / 13:32

  ustava SR a text koranu, ktory pre pravovrneho muslima stoji vyssie ako ustava SR su v rozpore aspon v 30 bodoch – prijatie moslima na Slovensko znamena, ze on jednoducho nemoze Ustavu SR dodrzat. Treba aby si konecne povinne ! politici eu koran aj precitali a potom konecne pochopia ze
  nas z neznalosti tahaju do priepasti. rad by som vedel ci si nspriklad poslankyna flasikova benova koran a Ustavu SR precitala a vzajomne konfrontovala.pretoze koran je v podsate pravny zakonnik prisne predpisujuci chovanie veriaceho. su tm rozne zakazy a zasady .napriklad postavenie zien odporuje normam europskych ustav.co ale moslimy v europe viditelne nerespektujy a ziji si po svojom , vytvaraju si geta a vlastny svet kde vladnu pravidla ine, ako europske a politici si to akosi trestuhodne nevsimaju. Fico by mal povedat, ze neprijmeme muslimov, ktory sa nezrieknu sur v rozpore s ustavou sr. Lenze v korane je dovolene klamat neveriacim, ako potom verit takemuto slubu?

 23. milan2 10. septembra 2015 / 16:01

  precital som si este raz dokladne Ustavu sr a zistil som velku medzeru. chyba tam bod ze obcianstvo sr a trvaly pobyt v sr moze ziskat len ten ziadatel o azyl ktoreho politicke a nabozenske presvedcenie je plne! v sulade s usravou sr, co v pripade tych pre ktorych je na prvom mieste stoja sury koranu tak nie je. ako priklad uvediem suru koranu, podla ktoreej na sude sa dve vypovede zien rovnaju jednej muzskej vypovedi – co zjavne odpoveda ustave sr , ktora ustanovuje ze kazdy si je rovny …atd je to cela rada sur ktore su v rozpore so slovenskymi zakonmi. pokial taro vyhrada v ustave sr nie je, eu na slovensko moze natlacit desattisuce moslimov.

 24. pomocník 10. septembra 2015 / 16:31

  Pokiaľ viem (nie som expert na postavenie azylantov), tak ústava v plnom rozsahu platí aj pre nich. A ak to tak, tak môžu mať interné pravidlá, aké chcú, prednosť má ústava a zákony SR. Druhá vec, či tu ešte máme aj ľudí, ktorých zaujíma presadzovanie právneho poriadku (príčetní policajti, príčetní sudcovia a pod.), ale to je problém aj inokedy.

 25. Tučko Bombička 10. septembra 2015 / 16:53

  „Pašeráci požadujú horibilné sumy, aby dostali utečencov ilegálne do Európy. Podmienky sú často veľmi zlé, napriek tomu stojí jeden transport aktuálne medzi 7000. a 14.000 euro, podľa regiónu a pašeráckej organizácie. V policajných kruhoch, ktoré denno-denne majú dočinenia s azylantmi (len v tábore prvého kontaktu v Traiskirchene je každý deň v nasadení viac ako 100 príslušníkov) sú ceny pašerákov a podmienky dlho známe. A stále častejšie je vyjadrované podozrenie, že prsty v hre majú USA v zmysle geostrategickej stratégie. Len málo expertov je pripravených pustiť spoľahlivé informácie, nikto nechce na verejnosť s plným menom…Sú poznatky o tom, že organizácie z USA vytvorili kofinancujúci model a znášajú podstatné časti nákladov pašerákov. Nie každý utečenec zo severnej Afriky má 11.000 eur v hotovosti. Pýta sa niekto, odkiaľ tie peniaze sú? Panuje prísna cenzúra pokiaľ ide o zodpovedajúce súvislosti. Ani HNAA (spravodajská služba) nemá žiadne informácie alebo ich nesmie sprístupniť. Ale musí to na verejnosť. Je to rukopis tých istých ľudí, ktorí pred rokom uvrhli Ukrajinu do chaosu.“ – info-direkt.at/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/

  Ja len dodám, že ak ešte aj ľuďom zodpovedným za ochranu štátu chýba odvaha prehovoriť, tak to sme teda v peknej riti. Asi by sme sa mali začať sami seba pýtať, čo je cieľom tej štvanice, ktorú začala usporadúvať na Policajný Zbor SR vraj/údajne „slovenská“ ombudsmanka!!! Či výsledkom nemá byť presne taký stav bezpečnostných síl SR, aký je podľa toho citátu v Rakúsku už realitou.

 26. pomocník 10. septembra 2015 / 19:38

  Ale v tom citáte ide o vojenskú rozviedku a to je predsa len dosť iný problém než obyčajné, teda netajné bezpečnostné zložky.

 27. pomocník 10. septembra 2015 / 19:41

  Aha, teraz pri druhom čítaní vidím, že tam ďalej spomína aj policajtov, ale ja som toto isté čítal dávnejšie inde a bolo to formulované ako čisto informácia tajnej služby.

 28. milan2 10. septembra 2015 / 22:31

  ustava sice plati aj pre azilantov ale nad nou je pre neho koran. preto tie unosy deti pretoze to predpisuje koran ze syn s krestankou musi byt vychovany ako moslim….a podobne predpisy.Precitajte si koran ako som sa vzdelal ja a potom konpetentne piste. koran si na slovensu precitali minimum ludi a tak to aj potom vyzera – politici ci novinari su nevdelany a pisu klamstva ze islam je mierumilovne nabozenstvo – ale koran od zacuatku do konca pise o boji s nevwriacimi.a aj to odrezavabie hlav tam najdete….

 29. pomocník 10. septembra 2015 / 22:38

  1. Ja som ho nielen ciastocne cital, ale aj som sa na rozdiel od vas s molimami (mladymi a akoze nefanatickymi) dost obsiahlo rozpraval a preto si ilutie nerobim uz asi 15 rokov. 2. To je jedno, co je „pre neho“, pokial plati ustava, tak ma prednost pred tym „jeho“. To je take tazke pochopit? Moze sa riadit cim chce, v pripade prveho problemu prehra sud a velmi rychlo ho prejde to „jeho“.

 30. pomocník 10. septembra 2015 / 22:45

  Mimochodom to vaše skalné presvedčenie, že nikto okrem vás neprišiel na to, že islam nie je veľmi mierumilovný, sa nazýva objavenie Ameriky. Ja napríklad nepoznám takmer nikoho, kto by si to vážne takto myslel, a netreba na to čítať Korán.

 31. milan2 11. septembra 2015 / 10:21

  politici na to ale este neprisli aj amwricky prezident prehlasoval o islame ze je mieromilovny. ano vsetci to vedia len ti co rozhoduju to nevedia. a co sa tyka ustavy – s tym si nerobia problem – zoberie si samopal na plaz ci do vlaku a striela.chce pri tom zomriet ako mucenik pretoze podla koranu pride rovno do raja kde ho budu podla sur koranu obsluhovat krasny mladenci a obstastnovar hurdistky. no nesli by ste pri takychto sluboch aj vy?

 32. pomocník 11. septembra 2015 / 10:35

  Áno, ale zas to nemusíme preháňať, lebo podľa tejto logiky by všetci moslimovia logicky už dávno museli spáchať samovraždu, čo sa očividne nestalo.

 33. pomocník 11. septembra 2015 / 10:36

  Teda oprava: Nie samovraždu, ale mučenícku smrť.

 34. milan2 11. septembra 2015 / 21:35

  to sice nemusia, ale aj na to su v korane sury -musi financne podporovat bojovnikov a to aj v praxi vidime.a teraz ani bojovat netreba staci blbcov kolonizovat a mat tu vela deti

 35. yoss 13. septembra 2015 / 9:53

  – by ma zaujimalo, ci sa budu prerozdelovat po EU aj indicki imigranti, to znamena slovenski, madarski a rumunski cigani…

  – predseda EU parlamentu Schulz sa vyhraza pouzitim nasilia proti statom, ktore nebudu suhlasit s kvotami. zaujimave, ze sa nevyhraza pouzitim nasilia voci islamskym sialencom z Daesh. pekny rozhovor s velitelkou kurdskych zenskych milicii, ktora vie o com je rec na rozdiel od hlupaka Schulza…

  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/379668-je-to-nabozenska-valka-evropa-zrudy-z-is-podcenuje-varuje-v-praze-velitelka-kurdske-zenske-milice.html

 36. cabinetmaker 15. septembra 2015 / 16:41

  Páni, bez urážky, čo Vás osvietilo ?
  Nuž hej, je taká zrýchlená doba, keď sa všetko odhaľuje. Lenže toto sa tu dialo už od 1989. A v priebehu doslova pár rokov to bolo vidieť aj sprostému, čiže aj mne.
  Smiešne s tým Kotlebom. Jediný nie je skorumpovaný. Jediný sa postavil proti fašizmu (list Janukovyčovi). Jasné, že je amatér a neschopák. Ale vždy lepší ako 150 členný zradcovský ansámbl SDK keď v 1998 preberal moc.
  A teraz k tým konšpiračným teóriám. VŠETKY SÚ PRAVDIVÉ a vy sa bojíte fantóma nazvať. Áno, je to on.

 37. Milan2 16. septembra 2015 / 1:40

  Kluč k riešeniu problémov EU je to, aby si politici neboli leniví a konečne si buď prečítali Korán, aby vedeli o čo v ňom ako právnom diele vlastne stojí, alebo aby si dali aspoň právnikom spraviť právne porovnanie ústavy svojho štátu a Koránu.
  Ináč ťahajú z neznalosti a často ešte horšie od politika – od naprostej naivity Európu do nešťastia. Však to je hrozné pozerať, ako mnohí politici nevedia ani o čom vlastne hovoria – sú pritom v tej deti na tom horšie odborne ako študent.
  Žiaľ naivit sa hlavne rozmohla v protestantskej severnej Európe. Aj Merkelová je dcérou evanilického farára a ak to aj vyzerá – pozve kľudne 600.000 migrantov do Nemecka.
  V najbližších voľbách oakávam že zhorí ako fakľ a v Nemecku očakávam občianske nepokoje.Pokoj v strednj Európe sa nám pomaly končí a kto ho vie, čo nás čaká.
  Fico k prekvapeniu veci dobre bs Kalinákom chápu a držia SR pred moslimami zubami nechtami – predpokladám , že im vďaka tomuto postoju počet hlasov stúpne.
  Skalmáva ma tichosť SNS. Danko ako pávnik by samohol na právny charakter Koránu iste bližšie pozrieť, či vyzvať k tomu právnych odborníkov stany, aby k tomu vypracovali dajakú hlavnú informáciu. Na takomto poli by nejaké hlasy mohol získať. Ale vyjmúc reminiscenčný príspevok je tu zatiaľ úplné ticho. ASi strana nie je na tom ľudsky tak silno, ako sa možno zdá.

 38. Tučko Bombička 16. septembra 2015 / 8:56

  Tak a Nemci si, zdá sa, začínajú pretierať oči. V tomto článku Spiegelu konštatujú, že ani nie každý desiaty imigrant má vyhovujúcu kvalifikáciu, ktorú Nemecko potrebuje pre pracovný trh a dokonca odhady hovoria o tom, že 15 – 20 percent imigrantov sú ANALFABETI!

  Takže toľko k akademikom, inžinierom, spisovateľom a umelcom, ktorí sa k nám – podľa kráv, volov a teliat pracujúcich v slovenských médiách – hrnú.

 39. Tučko Bombička 16. septembra 2015 / 8:57

  spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-die-rueckkehr-des-deutschen-chauvinismus-kolumne-a-1052947.html

 40. Pomocník 18. septembra 2015 / 23:18

  Autor je spisovateľ divadelných hier. Relevancia zdroja je teda rovná nule.

 41. yoss 19. septembra 2015 / 11:19


  Benjamin Kuras (4. dubna 1944 ve Zlíně), původním jménem Miloslav Kuraš, je český, ve Velké Británii žijící, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání.

  je to slusny zdroj, tito mavaju dobre informacie, napriklad taky Pavel Tigrid

 42. yoss 24. septembra 2015 / 14:27

  Barnettov plan. nie je dolezite, kto je Barnett, ci je to seriozny vedec alebo mystik a sarlatan. dolezite je, ze po roku 2001 prednasa americkym generalom a ti veria tomu, co tvrdi (skutocnost si prisvojila vhodnu teoriu, nie naopak). to znamena, ze hladanie noveho Martela nie je prave to, co by bolo treba hladat – chyba je niekde inde, nepriatel je v niecom inom…

  citacia z clanku, keby sa ten clanok nahodou stratil

  http://www.hlavnespravy.sk/je-migracna-kriza-v-europe-sposobena-strategiou-spojenych-statov/683635


  Globalizácia môže priniesť pokoj a rovnováhu vo svete. Predpokladom pre jej riadne fungovanie sú štyri trvalé a nerušené “toky”, ktoré musia byť zabezpečené:

  1. Príliv imigrantov bez prekážok (s cieľom rozkladu miestnych obyvateľov a ich kultúry)

  Barnettov plán počíta s desaťnásobným zvýšením prisťahovalectva do EÚ. Konečným cieľom je zuniformnenie všetkých krajín sveta, ktoré sa má dosiahnuť zmiešaním rás s cieľom vytvoriť svetlohnedú rasu v Európe. Cieľ je vytvoriť obyvateľstvo s priemerným IQ 90 – príliš hlúpym chápať, ale dostatočne inteligentným pracovať.

  2. Neprerušený tok ropy, plynu a všetkých ostatných tovarov

  Podľa Barnetta nebudú štáty a národy v globalizovanom svete môcť rozhodovať o svojich nerastných surovinách. Tie sú sprivatizované, internacionalizované a uvádzané na trh za účelom dosiahnutia zisku.

  3. Príliv úverov a investícií, odliv ziskov.

  Podľa Barnettových plánov budú národné banky, suroviny a zdroje zaťažené dolárovými pôžičkami. Štáty tiež nebudú môcť spraviť nič, čo by narušilo zisky, ktoré poputujú do Spojených štátov.

  4. Neprerušený tok amerických bezpečnostných síl

  Žiadny štát, žiadna krajina a žiadna vláda by nemala brániť mierovým operáciám americkej armády.

 43. Pomocník 24. septembra 2015 / 16:33

  Vy zrejme vôbec nečítate, čo sa tu píše.

 44. S.Prokeš 17. októbra 2015 / 11:26

  Celý proces utečencov je vysoko organizovaná invázia so znakmi sťahovania národov a islamizácia Európy. Keď porovnám, že Káhira má 15 miliónov obyvateľov a tento rok sa do Európy presťahuje 1 milión- čože je to ? V tých dimenziách rozmýšľajú organizátori sťahovania. A ešte dobre, že o sto rokov moja generácia už nebude žiť a nebude musieť dodržiavať 5 „stĺpov“ islamu, lebo ten tu už bude pevne uchytený.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *