Toto je naša krajina -vyhlásenie SNS

Už po dvadsiaty tretíkrát si Slovenská republika pripomína výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky ako jedného za základných kameňov, položených na ceste k našej dnešnej suverénnej a samostatnej Slovenskej republiky.

Cesta k prijatiu takejto podoby Ústavy SR, ktorá bola de facto ústavou samostatného štátu a ktorá mohla okamžite po 1. januári 1993 plniť úlohu „zákona zákonov“ v samostatnom Slovensku, nebola jednoduchá. Nastúpilo sa na ňu ešte pred rokom 1989, keď sa vtedajšie české elity, vedomé si skorého konca totalitného režimu, pokúsili na poslednú chvíľu demontovať existujúcu federáciu aspoň formálne vychádzajúcu z princípu spojenia dvoch suverénnych republík na administratívne členenie štátu formou tzv. trojjedinej ústavy. Proti týmto pokusom sa aj s vedomím možného postihu postavilo viacero mladých aktivistov, ktorí fakticky znemožnili na poslednú chvíľu prijatie týchto opatrení. Mnohí z nich (napr. A. Hrnko) sa potom, po zmenách z novembra 1989 objavili v Slovenskej národnej strane.

Prijatie Ústavy SR ako ústavy suverénneho štátu bol základný programový bod SNS od jej vzniku. SNS bola aj prvou stranou, ktorá znenie takejto ústavy predložila už vo februári 1991. Až následne sa k tomuto programu pridali iné strany. Experti SNS sa zúčastnili aj na záverečnej redakcii návrhu Ústavy pred jej predložením parlamentu na schválenie. Úlohy SNS si boli vedomí aj vtedajší čelní predstavitelia slovenského politického života, keď pri slávnostnom podpisovaní schválenej Ústavy poverili nesením ňou zriadených insígnií štátu až dvoch členov SNS zo štyroch poverených heroldov.

SNS je hrdá na to, že i zásluhou jej členov bola prijatá pred 23 rokmi Ústava Slovenskej republiky ako ústava suverénneho a nezávislého štátu. V tejto súvislosti si dovoľuje upozorniť občanov SR, najmä však jej ústavných činiteľov na čl. 1 našej Ústavy, ktorý SR označuje za zvrchovaný (suverénny) štát. Nikto tento článok nezrušil, a preto je povinnosťou nás všetkých, najmä politikov, správať sa suverénne. Nikto nám nemôže nanútiť niečo, čo je proti vôli a záujmom občanov nášho štátu. Naši politici nesmú dopustiť, aby si v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim „sťahovaním národov“ niekto urobil na našom území laboratórium nového sociálneho inžinierstva. Ako povedal často aj s oslavami SNP citovaný básnik, „toto je zem naša, daná Slovenom od Boha“. A tak to má aj zostať. SNS bude robiť všetko preto, aby sa dodržiaval obsah a aj duch našej Ústavy, lebo je v nej stelesnená nielen naša súčasnosť, ale aj odkaz našich predkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *