Premenujme 19. september na Deň nezávislosti – vyhlásenie SNS

Slovenská národná strana si s úctou pripomína 19. september ako pamätný deň, ktorým sa pripomína prvé verejné vystúpenie Slovenskej národnej rady na zhromaždení v Myjave počas Slovenskej revolúcie rokov 1848 – 1849. Pripomíname však, že Slovenská národná rada vznikla niekoľko dní predtým , 16. septembra 1848 vo Viedni a tento deň by mal byť tiež zapísaný medzi pamätné dni Slovenskej republiky.

Vystúpenie SNR 19. septembra 1848 bolo pamätné najmä tým, že politickí reprezentanti slovenského národa na čele s Ľudovítom Štúrom na zhromaždení v Myjave po prvýkrát v histórii vyhlásili nezávislosť slovenského národa a jeho právo samostatne a podľa svojej vôle určovať si podmienky svojho vlastného života. Týmto dňom zároveň začal zápas slovenského národa za slobodu, demokraciu a vlastné sebaurčenie, teda za vlastnú suverenitu, ktorý bol zavŕšený až vytvorením suverénnej a samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.

Tento boj nebol ľahký a nezaobišiel sa bez ľudských a materiálnych obetí. Najmä mnohopočetné obete nás zaväzujú, aby sme so svojou suverenitou a nezávislosťou nezaobchádzali ľahkovážne. Aj v dnešnej kríze sa Slováci musia správať nezávisle a suverénne. Naše predchádzajúce generácie nebojovali za to, aby sa náš národ rozplynul v dôsledku sociálneho inžinierstva nejakých úradníkov v „ďalekom Bruseli“ v masách cudzorodých usadlíkov, ktorých niekto presvedčil, že v Nemecku lietajú pečene holuby rovno do úst a ktorých by niekto chcel rozdeliť po celej Európe.

SNS i v duchu vernosti odkazu našich predkov hovorí rozhodne nie! Podporíme všetky ústavné kroky, aby sa Slovensko nestalo objektom tvorby nejakého „nového poriadku“ bez európskych národov ako jeho základného stavebného prvku, a budeme dôsledne trvať na tom, aby sa dodržiaval čl. I Ústavy SR, že Slovenská republika je suverénny štát.

SNS by privítala, keby slovenský parlament i v súvislosti s tým, že slovenskú národnú suverenitu je treba a aj v budúcnosti bude treba sústavne potvrdzovať, premenoval 19. september na Pamätný deň slovenskej nezávislosti, resp. Deň nezávislosti a pamätný deň prvej SNR presunul na deň jej vzniku, t. j. 16. september. Zároveň pripomíname predsedovi NR SR, že deň 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa rýchlo blíži a žeby bolo zahodné v galérii významných slovenských osobností vo foyeri budovy NR SR konečne umiestniť aj bustu tohto nášho velikána.

 1. yoss 9. októbra 2015 / 11:55

  pan Milanxyz:
  nic proti Duricovi, Vnukovi, Timurovi, prave naopak. lenze na Slovensku nemame tych narodne orientovanych historikov az tak vela, aby sme ich mohli zacat likvidovat za ich stare hriechy. spory slovenskych luteranov a katolikov trvali starocia a nic dobre pre slovensky narod nepriniesli. povedat si treba, to ano, ale potom si treba podat ruky – to by mala chapat jedna aj druha strana…

 2. Metod J. Sláv 9. októbra 2015 / 14:31

  Deň nezávislosti? Áno, ALE ŠIRŠIE PONÍMANÝ – AKO „DEŇ NEZÁVISLOSTI

  OD „ZACHOD-NIARSKEHO“ (západu-v-riť-sa-pchaj-ského) „RADO-BY-MYSLENIA““! 👿

  Kvázi-myslenie nám „nič nehovorí“, tak ako Grékom „nič nehovoria“ ich tzv. predgrécke
  slová:

  alsos = a-ls-os = les
  doulos = doul-os = „del-ník“
  machaira = mach-aira = meč

  Zaujímavé je, že TIE PREDGRÉCKE SLOVÁ NÁM „HOVORIA VEĽA“ !!! !!! !!!

  Tak ako nám „veľa vravia“ tzv. predgécke grécke slová, TAK NÁM „VEĽA VRAVIA“

  VIAC-NOCE,

  ktoré „O-nemcom“ v podobe die (das?/die?) „Weihnacht(en)“ „nič nevravia“ lebo:

  der(die) Weih(e) = kaňa (?)
  Weihe = (po)svätenie
  weihen = (po/za)svätiť, obetovať
  Weiher = rybník (?)
  Weihgeschenk = zásnubný (?) dar

  A ostatným „Germánom“, tým „najkresťanskejším kresťanom“ už totálne nič nevravia !!!

  P. S.:

  V. Machek v ESJČ „splieta“: „Slc. -ia- ukazuje, že to slovo bylo přejato ješte za doby nosovek a před ukončením změny ˇa > o ; i ostatní hláskové změny jsou zcela podle očekávání. … „Je to tedy stará výpůjčka předcyrilometodějská.““ – A NEBOLI SME MY PRED CaM POHANMI

  s KRAČÚŇOM ako najkratším dňom v čase VIAC-NOCÍ ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

  P. P. S.:

  A „proč Češi mluví“, keď mi vravíme?
  Nuž,
  „BOLO MEDZI“ NAŠIM „VRAVÍM“ A ČESKÝM „MLUVÍM“

  SANSKRTSKÉ „BRUVÉm“ A AVESTSKÉ „MRUYÉm“ !!! !!! !!!

  Nie nadarmo sa etnonymum „Češi“ objavuje, ako prvé na severe Číny, odkiaľ
  „docapkali“ aj „Porfyrogenetovi“ „PATZINA-KITAI“ v Rusku známi ako POLOVCI = „POLOVIČNÍ NAŠI“ 👿

 3. pomocník 9. októbra 2015 / 15:25

  K tým Vianociam: Machek tam napísal nezmysel, lebo to slovo ako celok existuje v nemčine (a je tak aj doložené) až od ca. 13. storočia. Predtým to boli doložiteľne dve oddelené slová a preto to nemôže byť „predcyrilometodejská výpožička“, akokoľvek by sa mu to niekomu do „krámu“. A ak sa dobre pamätám, Rejzek si v svojom slovníku ten rozpor už všimol.

  K Tučkovi: Chcel by som mať vaše „problémy“ (najmä vzhľadom na to, čo sa dnes v Európe deje ohľadom migrácie, príprav na vojnu, TTIP atď.). Mimochodom odviesť pozornosť ľudí podružnými problémami (ktoré v tomto prípade ani problém nie sú, lebo ani nejde o manželstvo) je časť globalizačnej stratégie, takže blahoželám, že ste úspešne zjedli návnadu. Podobnú návnadu predstavuje napríklad v Nemecku tzv. PEGIDA a je ich veľa.

 4. pomocník 9. októbra 2015 / 15:36

  Aby som nezabudol: Neviem, čo ste chceli dokázať, Metod, tým zoznamom k weih-, ale ten súvis Weihnachten so slovesom weihen (v zložených slovách: Weih-) je ešte aj dnes tak čistý, že čistejší už nemôže byť (a v starej hornej nemčine bol ešte čistejší, lebo wíh znamenalo presne „svätý“).

 5. Tučko Bombička 9. októbra 2015 / 15:54

  Pán Pomocník, nebagatelizujte. Manipulácia verejnej mienky je manipulácia verejnej mienky a zvlášť keď sa to udeje takto hulvátskym spôsobom, tak nato treba poukázať! S odvedením pozornosti to nemá nič, je to totiž podľa mňa jasná reakcia na 50 – 85 tisícový pochod prednedávnom v Bratislave, a to bez ohľadu nato, či to „vyrobili“ až po ňom alebo pre istotu nachystali už pred ním.

  No a problém to samozrejme je. Nebude tu, v tomto štáte, určovať spoločenské normy súžitia dvoch ľudí a výchovy detí jedna 4 – percentná menšina. Hoc sa to aj podaktorým môže nepáčiť.

 6. pomocník 9. októbra 2015 / 16:47

  Nikto vám nič neurčuje. To má byť právny inštitút NAVYŠE k tomu, čo už existuje a okrem toho sa týka všetkých, nielen vami spomínanej menšiny. Proste ste niekomu naleteli.

 7. Tučko Bombička 9. októbra 2015 / 17:49

  Cieľom tohto právneho inštitútu „NAVYŠE“, ako ste to nazvali, je presadiť pre homosexuálne páry – pod falošným dojmom, že tu ide iba o heterosexuálov (preto „životné“ partnerstvo namiesto „registrovaného“) – VŠETKO TO, čo platí dnes pre manželstvo (vrátane adopcie detí), teda iba pre muža a ženu. Povedané inak: predpísať celej spoločnosti, aby akceptovala napríklad adopcie detí 4 – percentnými.

  Viete to veľmi dobre vy a viem to veľmi dobre ja.

 8. Metod J. Sláv 9. októbra 2015 / 18:20

  Pán Pomocník,

  Z LOGIKY TVORBY SLOV V JAZYKOCH (min. „indoeurópskych“) vyplýva, že O-nem-ec
  „na prvý pohľad“ nevie, či „šprechuje“ o „kaňo-noci“ alebo „svätenia-noci“ („sväto-“ by muselo byť „heilig(e)-„), či „snubno-noci“, a bez výkladu etymológa nemá šancu poňať,
  „čo má spoločné“ „Weiher“ a „Fischer“ („len to „-er““) 👿

  TAK O AKEJ „ČISTOTE SÚVISU“ SA TU DÁ „ŠPRECHOVAŤ“ ??? ??? ???

  Oproti tomu naše VIA(C)NOCE alebo české VÁ(C)NOCE sú priam KRIŠTÁĽOVO ČISTÉ!!!

  Z LOGIKY POPISU JAVOV SKUTOČNOSTI SLOVAMI REČI NEVYPLÝVA, PREČO BY NAJDLHŠIE NOCI V ROKU MALI BYŤ „SVÄTÉ“, T. J. „MILÉ BOHU“ §§§ §§§ §§§

  VIACNOCE TU BOLI DÁVNO, „DÁVNO PRED KRISTOM“ !!! !!! !!!

 9. pomocník 9. októbra 2015 / 19:06

  Ja vždy hovorím, že robiť etymológie z jazykov, ktoré neovládate tak dobre, aby ste pre ne mali aj – ako sa hovorí – „cit“ a nielen knihy, je vlastne chyba. Pri exotických jazykoch to obyčajne inak nejde, ale pri európskych sa tomu môžete vyhnúť tým, že to proste necháte na iných. Keby ste ten jazyk poriadne ovládali, tak by ste vedeli, že každé malé decko v Nemecku vám tú etymológiu Weihnachten urobí hneď na mieste a to hneď správne, vôbec tam nie je nič nejasné.

 10. pomocník 9. októbra 2015 / 19:14

  Tučko, adopcie sú úplne iný problém. Možno to je niečí perspektívny úmysel, ale toto partnerstvo či ako sa to volá je proste len partnerstvo, ostatné je iný problém (keď sa budú riešiť adopcie, tak až tam sa potom treba sťažovať). Mne sa ten inštitút páči (bez ohľadu na motiváciu) ako dobrý nápad aj pre mužov a ženy, vždy lepšie ako keď žijú spolu ako úplne cudzí a ako podenky (a takéto všelijaké voľné a krátke spolužitia sa stávajú pomaly spoločenskou normou, s tým nič nenarobíte). Manželstvo nechcú, tak aspoň toto. To máte ako právne formy, najprv boli hlavne akciovky, dnes už sú aj eseročky, a všetci sú spokojní.

 11. Metod J. Sláv 10. októbra 2015 / 0:25

  Pán Pomocník,

  „malé decko“ možno „trafí“ „etymológiu“ slova „Weihnacht(en)“/čudné, že tí O-nem-ci
  sa nevedia zhodnúť, či to je jedna „Nacht“ alebo viac „Nachten“?/, ale „trafí“ sa do etymológie slova „Weih(e)“/tu sa zas nevedia zhodnúť na pohlaví?/ – to vari „kaňa“ je pre nich „svätoň(a)“ a „rybník“ je pre nich „svätník“ – nuž, akú to má logickú náväznosť na „svätosť“ ako takú §§§

  Pán Pomocník, ľudský jazyk/reč/ je kódovaný komunikačný nástroj (podobne ako je v počítačoch dvojhláskový=dvojbitový 8/16/32/64-bitov-v-bajte/slove majúci komunikačný nástroj), ktorý, keď má slúžiť svojmu účelu, musí byť jednojednoznačný!

  Jednojednoznačnosť slov (i gramatických väzieb) je znakom pôvodnosti jazyka, t. j. aj znakom starobylosti jazyka – ten kto vymyslel jazyk bol génius, a nie „blbec so záľubou v synonýmii a homonýnii“ zahmlievajúcej skutočnosť „a jatriacej citové rozpoloženie
  hltačiek básničiek“ – ono „povestné“ „co tím chtěl básník říci“ je výsledkom „robenia z núdze cnosti“ 👿

  TAKŽE AJ NAŠE PÔVODNÉ = NEPREVZATÉ SLOVO „VIANOCE“, ktoré sa vyvinulo SKRÁTENÍM SLOVA „VIACNOCE“ v dôsledku neustáleho opakovania v priebehu mnohých tisícročí, SVEDČÍ O PÔVODNOSTI, A TEDA STAROBYLOSTI NÁŠHO JAZYKA.

  Nuž, ale vysvetľujte toto namyslenému Anglo-sasovi (a jeho „stúpencovi“), ktorí je školou presviedčaný, že anglickým je aj slovo ROBOT, či SPUTNIK, a ktorý má v hlave natlačené, že „a“ nie je „a“, ale „ei“, a že všetky jazyky, tak ako ten jeho, sú znôžkou slov z celého sveta meniacou sa „každú dekádu“ 👿

 12. Anton Hrnko 10. októbra 2015 / 22:50

  Milan z konca abecedy,
  čítať neviete (hovorí sa tomu dislexia) – ja som tam napočítal osem knižných publikácií a to nehovorím o takých, ktoré sú v mojej výberovej bibliografii (Historický zborník 2015/1) – a chcete debatovať o odborných veciach. Ale vedecká práca sa nehodnotí len na základe samostatných knižných publikácii, ale sú aj štúdie a odborné články a tých sú už stovky. Ale čo Vám budem hovoriť, keď z bibliografie neviete ani vyčítať, čo je knižná publikácia. O vašej odbornej zdatnosti hodnotiť niečo mám silné pochyby. Prečítali ste aspoň jeden z tých vami vypichnutých titulov? A predstavte si, že prof. Ďurica i prof. Vnuk si moju prácu vážili vtedy a aj dnes si ju vážia. Na rozdiel od vás tie moje práce aj čítali a podľa ich obsahu, nie názvu ich hodnotili. Keby som sa z dnešného hľadiska za tie práce hanbil, tak by som si ich asi neuvádzal. Ale ja si tie práce viem obhájiť aj dnes.Prečo by som tie práce mal zverejňovať znova? Oni sú verejne prístupné, však boli publikované! A aj všetky ostatné! Môžete si ich kedykoľvek prečítať a nedristať do vetra!
  Viete, nikomu názor neupieram, ani som nikomu nebránil publikovať nič. Dokonca som nikdy nikomu nebránil predávať hoci čo. Som však proti tomu, aby sa štátne peniaze míňali na kultúrne barbarstvo, ktoré tu šíri Hromník! Týmto pokladám diskusiu s vami z mojej strany za skončenú. Nie som útočný teológ, aby som niekomu vyvracal jeho vieru. Lebo nič ako viera nemôže byť to, ak niekto uverí, že Slováci (sic!) boli kresťania už dávno pred Kristom, čo tvrdí ten drávidský guru. Alebo že v čase, keď bolo problém dostať sa z oblasti Bratislavy na dnešný Spiš, tu ako dnes Číňania chodili na pravidelné návštevy nejakí Cigáni z južnej Indie. Dokonca tak intenzívne, že podľa toho „vedca“ ani nie je slovenské slovo, ktoré by sme od nich neprevzali. Ja mám na zábavu iné média, nepotrebujem, aby mi trhali bránicu etymológie Hromníka, Cvengroscha a tuti quanti….

 13. Anton Hrnko 10. októbra 2015 / 22:57

  Pane Bože, ochráň nás pred tými, čo si im určil Kráľovstvo nebeské. Toľko nezmyslov na tak malej ploche, ako nám tu ten grafoman Metod načmáral, asi ani pri zdravom rozume nie je možné spáchať!

 14. pomocník 11. októbra 2015 / 0:49

  Už len aby som tu nemusel neustále vysvetlovať, čo už iní vysvetlili: http://www.dwds.de/?qu=Weihnachten (kapitola: Etym. Wörterbuch) – zákl. tvar je Weihnacht; Weihnachten pôvodne nárečovo z z wihen nahten atď.

 15. Metod J. Sláv 11. októbra 2015 / 21:48

  Pane bože tohto blogu,
  ja a grafoman,
  a vari som už napísal dajaký ten „kompilát citácií z kníh slovutných(?) zá-chod-ných a zá-chod-o-orientovaných odborníkov(?)“ §§§ §§§ §§§

  MOJIM CIEĽOM JE „PO-S-ŇA(Ť)-N-IE“ PRAVDY (to, že sa oní vyššie spomínaní odborníci(?) do dnes nedohodli na tom, čo to tá pravda je, to mi môže byť „ukradnuté“, ja som v poznaní už oveľa ďalej).

  PRETO SOM SI Pomocníkom odporúčaný „slovník“ OVERIL NA slove RUNE, teda na slove, KTORÉ JE SKOMOLENÍM NÁŠHO slova RYNA ( =“RYTINA“ OD slovesa RYŤ) !!!

  TO SOM SA NACHECHTAL 😀 😀 😀

  „Vyčerpávajúcejší“ „kompilát citácií“ (žiaľ bez uvedenia zdroja) na toto slovo som ešte nevidel – zrejme sa autor drží „zásady“: „kvantita plodí kvalitu“ 👿

  No, pane autore, A KDE SA VÁM PODEL KLUGEHO ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK,
  a hlavne CITÁCIA R. L. Morris-a ???

  TO NAŠE REVAŤ, uvedené v tom „slovníku“ (www.dwds.de/?view=1&qu=Rune), LEN V „BÁSNIKOVEJ“ MYSLI(?) MôŽE „ETYMOLOGIZOVAŤ“ so ŠUŠKAŤ – asi to treba chápať, že človek reve od jedu, keď ho dakto „ošušká“ (oje.e) 👿 👿 👿

 16. pomocník 12. októbra 2015 / 0:07

  Nikto vám neodporučil žiaden slovník, dostali ste link na jedno heslo. Hovorí sa tomu držať sa témy, nedá sa diskutovať o všetkom na svete naraz.

 17. Milan2 13. októbra 2015 / 0:10

  Pán Sláv, ja som dosť tolerantný, ale predsa Vám len napíšem, že ja sa dosť nudím na Vašich príspevkoch….V podstate ich už roky radšej preskakujem. Prepáčte za úprimnosť.

 18. Milanxyz 13. októbra 2015 / 9:32

  Pán Yoss,
  to všetko, čo ste napísali je pravda a vyzerá to pekne na papieri, ale skutočnosť je iná. Nemyslím si, že historická obec by sa mala zmieriť preto, že – mimo snáď židovských historikov – je rozdelená konfesionálne, ale preto, že ich rozdeľujú nezmieriteľné ideológie. Na jednej strane tu máme komunistickou ideológiou a českou historickou školou okorenenou čechoslovakizmom odchovanú generáciu historikov, ktorá 45 rokov dezinpretovala slovenské dejiny na objednávku, a ktorá ešte aj dnes, po takmer 22 rokoch samostatnosti sedí naďalej v školách, univerzitách a iných štátnych inštitúciach, a pokračuje v tom, čo robila v časoch temna. Namiesto toho, aby sa národu za zavádzanie ospravedlnila, pokračuje v svojich mylných názoroch a potláča všetko nové, čo sa nezhoduje s ich presvedčením.
  Dobrou ukážkou takého historika je Dušan Kováč.
  Na druhej strane máme hrstku zahraničných slovenských historikov, ktorí netvorili pod tlakom komunistickej ideológii a čechoslovakizmu, ktorí nemali ten luxus byť za výskumy platení, ale všetko si platili z vlastného. Po prevrate v 89 s radosťou ponúkali ich výskumy slovenskej hstórie, nesprznené komunistickou ideológiou a čechoslovakizmom.
  Tento stav slobody slova a názoru však netrval dlho.
  Zaiste sa pamätáte na ten obrovský poplach, ktorý vypukol po vydaní Ďuricovej Histórie. V prvom šíku stáli naši „renomovaní“ historici, ktorí štyridsať rokov kvázi povinne a dvadsať dobrovoľne dezinterpretovali slovenskú históriu a tak namiesto podania ruky k zmiereniu a obhajoby slobody názoru brojili proti Ďuricovi vo všetkých možných médiach, až kým jeho knihu nakoniec nestiahli zo škôl a knižníc. Ešte šťastie, že v tom čase ešte vychádzal jeden pro-národný denník, tak bolo kde si prečítať Dr Ďuricovu obhajobu, ktorú tzv „mienkotvorný“ bulvár odmietol.
  Alebo na trapas, keď cenu za históriu prof.Vnukovi nakoniec pre politický nátlak neudelili? Kde boli vtedy naši renomovaní historici? Im ten politický nátlak nevadil?
  A mohol by som pokračovať.
  Veď zoberme si len ten fakt, že zahraničných historikov, resp. tých, čo majú iný názor na našu históriu, ako tí „oficiální“ ich na kolokvia zásadne nepozývajú, ale pritom majú tú drzosť ich obviňovať, že svoje práce neprídu na také oficiálne podujatia obhájiť.
  Dr Hromník bol celý máj na Slovensku a pomocou dobrých ľudí precestoval ho krížom-krážom, aby bez pomoci oficiálnych historikov štátu aj Matice uskutočnil asi 25 prednášok o svojej knihe a o svojich výskumoch, ktorým sa venoval viac, ako dve desaťročia. Nikto z tých „kolokvistov“, ani iných oficiálnych historických ustanovizni ho nevyhľadal, aby s ním usporiadali vedeckú debatu.
  Nikto. Asi nikto nemal odvahu.
  Len potom sa zišli a vystrelili si svoje jedovaté „stanovisko“.
  Celkove sa oficiálne miesta na Slovensku zachovali práve opačne. Napríklad, jedna univerzita, myslím, že banskobystrická mu odmietla prednášku/debatu so študentmi, aby ich vraj nevyrušoval počas skúšobného obdobia!
  A tuti quanti….
  No a potom tu máme historikov, ako p.Hrnko, ktorý vraj počas éry tvrdej komunistickej ideológie a čechoslovakizmu v svojej tvorbe obhajoval záujmy Slovákov. Pravda, tie diela nechce zverejniť, lebo údajne už boli publikované, tak vraj sa nebude opakovať. Len pozabudol dať linku na ne, ani nenapísal, kde ich možno vyhľadať. (Aby človek „nedrístal do vetra!)
  Poučil ma, že „tam“ napočítal „osem knižných publikácii“, ale nech som hľadal, ako som chcel, ja som na nete našiel iba tú jednu knižôčku a spoluautorstvo na iných dvoch (tiež o Stupave a okolia). Odkázal ma na Historický zborník 2015/1, ale tam je iba článoček k jeho jubileu.
  Problém je ale inde. Pán Hrnko získal svoje tituly pred-a-za za skúmanie histórie päťročného obdobia 1.Slovenskej republiky, o ktorej údajne vydal „štúdie a odborné články a tých sú už stovky“. V nich vraj používal marxizmus na „obhajobu slovenskej veci.“
  Človek by teda očakával, že dvadsať šesť rokov po zániku epochy podriaďovania sa „ideologickým potrebám výstavby socializmu“ a “ideológii čechoslovakizmu“, tento pro-národne orientovaný historik zhrnie celú tú svoju doterajšiu tvorbu v prospech Slovákov a napíše pravdivú históriu 1.Slovenskej republiky v svetle vtedajšej doby, bez nánosov bahna a špiny navrstvenej na ňu komunistickými a čechoslovakistickými dejepiscami, resp. preudohistorikmi.
  Ale kdeže, on napíše knižočku o Stupave!!!
  A tak sa nečudujme, že ešte aj dnes, 68 rokov po vojne oslavujeme tých, čo so zbraňou v ruke povstali proti vlastnej štátnosti a okúňame sa spomenúť tých, ktorí za ňu položili život.
  A tuti quanti…..

 19. Anton Hrnko 13. októbra 2015 / 9:56

  Pán obyvateľ južnej Afriky,
  povedal som vám už, že s vami vecne debatovať nebudem. Keďže ste však na moju osobu uviedli množstvo nezmyslov, tak si ich dovolím poopraviť.
  Tak predovšetkým vzdelanie: každý, kto žil v tej dobe, má vzdelanie na „komunistických“ a „čechoslovakistických“ školách. Má ho Hromník – absolvoval Karlovu univerzitu, ktorá vždy, aj v čase „demokracie“ bola semeniskom čechoslovakizmu. Je možno sa domnievať, že to, čo robí dnes, je len jeho snaha zavďačiť sa svojim čechoslovakistickým profesorom vymýšľaním absurdných nezmyslov celkovo profanovať slovenskú národne orientovanú historiografiu. Od žiaka českých profesorov by to nebolo nič neobvyklé! Nebudem hovoriť o Cvengroschovi. Ten žiadne vzdelanie nemá a jeho práce tak aj vyzerajú. Ale zoberme si ďalšieho vami obdivovaného novotvorcu slovenských dejín – V. Timuru, učiteľa marxizmu-leninizmu na Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda. To vy, obdivovateľ takýchto existencií si dovolíte mňa obviniť z príslušnosti k starej ideológii a k stúpencom čechoslovakizmu?!? Viete, aký výber platil pre učiteľov marxizmu-leninizmu na politickú akadémie pre vojakov?!? Choďte do kúta a hanbíte sa tam aspoň do večera!
  Ako som už povedal, dislexia je asi vašou trvalou diagnózou! Opäť neviete čítať. V Historickom zborníku je uverejnený nielen môj životopis, ale aj moja výberová bibliografia – celkovo 9 knižných publikácii (jedna tam neviem prečo chýba) a vyše 60 článkov a štúdií. Podotýkam, že to je výberová bibliografia. Možno viac ako polovica článkov tam chýba. Určite je pod moju úroveň sa s vami zahadzovať, čo je autorstvo a čo spoluautorstvo, lebo o tom viete veľké…. No a len dislektik si nevie nájsť v knižnici podľa údajov v bibliografii konkrétne dielo. Ony, totižto moje práce a štúdie nie sú len zverejnené, ale dodnes citované. Takže, kto chce, si ich aj nájde. A váš názor na SNP ma zaujíma asi tak, ako to, či ste si ráno vymenili ponožky.

 20. Milanxyz 15. októbra 2015 / 8:49

  Súhlasím s Vami pán Hrnko, aj Hromník má vzdelanie na komunistických a čechoslovakistických školách, ale po diplomovke jeho ďaľšie štúdium v tom „semenisku čechoslovakizmu“ skončilo. Vzhľadom k tomu, že študoval orientalistiku, pochybujem, žeby sa v svojej diplomovej práci dotkol nejakým spôsobom slovenského cítenia, aby mal dôvod – ako tvrdíte – sa zavďačiť svojim čechoslovakistickým učiteľom.
  To sa pravda nedá povedať o Vašej diplomovej práci, ktorá vzhľadom na dobu musela byť písana s úmyselnou dezinterpretáciou slovenských dejín, ako je to priznané kolokvistami. Ináč by ju neprijali.
  Po diplomovke Hromníkové obdobie komunistickej a čechoslovakistickej ideológie končí, kým Vaše začína prekvitať. Hromník emigroval do Ameriky a svoje doktorandské štúdia absolvoval v Syrakúzach. V štúdiach a v ďaľšom výskume sa venoval tisícročia starej histórii, kým Vy ste sa v svojej doktorandskej práci, i v naslednom zamestnaní venovali 5 (slovom päť) ročnému trvaniu 1.Slovenskej republiky, v nedávnej minulosti, ktorú sme sami v detstve zažili. Že Vaša tvorba v tom období sa niesla v duchu komunistickej ideológii a čechslovakizmu ste sami priznali. Preto sa dá oprávnene očakávať, že človek, ktorý toľké roky študoval a povinne dezinterpretoval historické skutočnosti, konečne po páde komunizmu si uľahčí svedomiu a napíše knihu o pravdivej slovenskej histórii 1.Slovenskej republiky.
  No nestalo sa tak, Vy ste sa rozhodli, že pre národ je dôležitejšia Stupava.
  Neviem, z ktorého prsta ste si vycucali, že obdivujem V.Timuru, ktorého nepoznám, a jeho knihu som nečítal. Neviem preto posúdiť, či jeho minulosť, ako učiteľa marxizmu-leninizmu mala nejaký vplyn na obsah jeho knihy. Ako Vy, aj on sa musel v tej dobe niečim živiť. On prednášal ideológiu diktatúry a strachu a vy ste falšovali dejiny.
  Kto viacej poškodil národu?
  To nechám pre povolanejších.
  A ešte maličkosť. Oslovujete ma ako „obývateľ južnej Afriky“ a neuvedomujete si, že keby ste prešli tisíce knižníc v „južnej Afrike“, nenamýšľajte si, z bibliografie nejakého PhDr Antona Hrnka by ste asi nič nenašli.
  Ostáva iba „google“ a tam, čo som našiel, som napísal. Až na jednu zaujímavú vec na Vašu adresu. Istý čitateľ tam v súvislosti s Vašimi titulmi píše, že uchádzačom o kandidatúru v tom čase mohol byť len straník. Nepoznám to, lebo som sa o to nezaujímal, ale teraz, keď ste spomenuli Timuru mi to prišlo na myseľ a mohli by ste to potvrdiť, alebo vyvrátiť.
  Mimo tejto perličky tam ten anonym spomínal aj Vašu prelietavú politicku kariéru, ktorú nebudem ďalej rozvádzať, pretože to som doteraz nepočul a môže to byť aj zlomyseľnosť.
  Ale jedná vec. Je známe, že Slovenská národna strana bola v zásade proti NATO. Zato Vy, zamestnanec Ministerstva obrany a zástupca (alebo niečo podobné) Slovenska v NATO ste prijal funkciu podpredsedu SNN!
  No neošívate s v tom novom kabáte ani trochu?

 21. Anton Hrnko 15. októbra 2015 / 18:04

  Máte smolu, moja diplomová práca mala názov Pozadie Berlínskej krízy roku 1961; nemala teda nič spoločné so slovenskými dejinami. Nuž a dizertačná práca bola publikovaná – Politický vývin na Slovensku a protifašistický odboj 1939 – 1941. Je všeobecne v knižniciach prístupná. Odporúčam napr. Knižnicu amerického kongresu, Washington, D. C. Ináč debatovať s vami nemá žiaden zmysel, lebo podľa vás sú národu prospešní iba tí, čo neprešli žiadnym stupňom škôl za starého režimu. Keďže u nás je takmer stopercentná gramotnosť, podľa vás sú pre národ použiteľní iba debili, inbecili a idioti. Tí nemuseli ani za starého režimu chodiť do školy. V každom prípade v tej spoločnosti komunizmom nepoškvrnených ľudí by ste sa asi cítili ako medzi svojimi.

 22. pomocník 15. októbra 2015 / 20:13

  Dovolím si poznamenať, že tieto diskusie typu kto koho viac skryto osobne atakuje sú dosť zbytočné, lebo k ničom nevedú. Urazili ste vzájomne viacnásobne a už by azda aj stačilo. (Ale pán Hrnko zrejme chce za každú cenu robiť Hromníkovi naďalej reklamu. )

 23. Tučko Bombička 16. októbra 2015 / 15:20

  Ako „fungujú“ kvóty:

  Presídľovať utečencov z Grécka a Talianska bude ťažšie, než sa myslelo:
  archiv.ihned.cz/c1-64751000-presidlovat-bezence-z-recka-a-italie-bude-tezsi-nez-se-myslelo

  „Sám předseda Evropské komise Jean­-Claude Juncker, který systém kvót pro přerozdělení uprchlíků navrhl, se už přesvědčil, že přemísťovat lidi není tak snadné jako „pytle s rýží“, jak s oblibou upozorňoval slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák. „Vypadá to, že je celkem těžké najít v Řecku lidi, kteří by chtěli do Lucemburska, i když je to jedna z nejbohatších zemí EU,“ uvedl Juncker poté, co Lucembursko chtělo přemístit ještě před summitem několik uprchlíků ze zařízení v Řecku.“

  Ale nebojme sa nič, RTVS nám to všetko určite „správne“ vysvetlí…

 24. Tučko Bombička 16. októbra 2015 / 17:26

  Podľa môjho názoru takýmito rozhovormi Andrej Kiska poškodzuje záujmy Slovenskej republiky:

  welt.de/politik/ausland/article147693511/Merkel-setzt-ein-Signal-der-Humanitaet.html

  Všetci jeho voliči sa môžu hanbiť.

 25. Milanxyz 17. októbra 2015 / 11:52

  Ešte na okraj Vašho arogantného vyhlásenia, že podľa mňa „sú národu prospešní iba tí, čo neprešli žiadnym stupňom škôl za starého režimu“, teda „iba debili, inbecili a idioti“, v spoločnosti ktorých „ľudí by ste sa asi cítili ako medzi svojimi.“
  Pán Hrnko, ja som študoval v ťažších časoch ako Vy, v časoch, keď študentov vyhodili z fakúlt a internátov len preto, že v prvomájovom sprievode si dovolili protestovať. Aj ja som musel papagájovať marxizmus-leninizmus, aj keď som mu neveril, len preto, že som musel dostať zápočet, aby som postúpil do ďaľšieho ročníka. Na rozdiel od Vás táto ideológia nemala v mojej profesii žiadné pokračovanie.
  Na druhej strane, Vy, pán Hrnko, ste od obhájenia diplomovej práce v roku 1979 celé desaťročie pracovali v štátnych ústavoch, v ktorých sa práve na zásadach ideológii marxizmu-leninizmu a čechoslovakizmu deformovali slovenské dejiny, ako to priznali kolokvisti, Vy medzi nimi.
  Ale Vy sa nemáte za čo národu ospravedlňovať, za všetkom, čo ste napísali si stojíte, ale pre istotu to nezverejníte.
  Tomu je ťažko uveriť. Už samotný názov Vašej publikácie „Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie ľudácko-fašistického slovenského štátu do vojny s Poľskom“ je nepravdivý a 1.Slovenskú republiku hanobiaci.
  Ale u Vás je to O.K.
  A žiaľbohu vyzerá to O.K. aj väčšine prispievateľov na Vašom blogu, pre ktorú, žiaľbohu zdá sa, že pravdivé zobrazenie histórie našej nedávnej minulosti nie je dostatočne dôležité.

 26. Anton Hrnko 17. októbra 2015 / 12:42

  Ešte raz a naposledy: Ja nemusím zverejňovať svoje práce, ony sú zverejnené a všeobecne prístupné. Dá sa to pochopiť aj v bantustane, v ktorom žijete? Ďalej, v Biblii sa píše, že podľa ovocia, nie listov poznáš strom. Teda, ak sa chcete správať kresťansky, čím sa tak oháňate, mali by ste práce hocikoho posudzovať nie podľa názvu (ktorý niekedy mohol byť aj zámerne mätúci), teda lístia, ale podľa obsahu, teda ovocia. No a nakoniec o „pravdivom“ obraze dejín. V princípe nemôže byť pravdivý ten, čo sa zaň vydáva, ale ten, ktorý je zhotovený na základe kvalifikovanej metódy a metodológie. Človek s tak ťažko získaným vzdelaním, ako vy – ťažko predpokladať, že na super výberový predmet, akým bola orientalistika, by mohli prijať neprevereného a socializmu aspoň navonok super verného adepta – by mal vedieť, čo je vedecká metóda a metodológia vedy. Preto žiaden obraz slovenskej histórie vycucaný z palca, nemôže byť pravdivý. Howgh. Ďalšie príspevky na túto tému už budú poslané do koša.

 27. Metod J. Sláv 17. októbra 2015 / 15:09

  Pán Pomocník,
  Váš link bol na jedno heslo z elektronického slovníka – ale „reťaz je len taká pevná, ako pevný je jej najslabší článok“, t. j. slovník je pre mňa „poučný“, ak ho „nenachytám na hruškách“ !!! TO NIE JE O NEDRŽANÍ SA TÉMY, ALE O HĽADANÍ PRAVDY, CEZ NÁJDENIE TOHO SPRÁVNEHO UHLA POHĽADU – nakreslite medzi dvoch ľudí stojacich oproti sebe číslicu 6, jeden, ten dívajúci sa zo správneho uhla, bude vidieť 6, ale ten druhý bude vidieť číslicu 9 – a dostať sa ta, odkiaľ vidieť pravdu, dá väčšinou poriadne zabrať !!!

  Pán Milan2,
  dúfam, že stíhate sledovať moje myšlienkové pochody. Ak nie, tak to zas radšej preskočte, aby sa Vaše mozgové závity náhodou nezauzlili 👿

  P. S.:
  Timura je zrelý polyhistor a v sume doterajších vedeckých poznatkov „je doma“, ale na môj vkus príliš akceptuje „oficiálne“, dnes zastarané – genetike odporujúce názvy kmeňov, „národov“, … (badať, že „podrobná“ lingvistika „mu ušla“).

  Cvengrosch je nevyzretý polyhistor – dobrý v pronašskej citácii prameňov, ale poslabší v pronašskej etymológii, lebo jeho „etymológia“ je z polovice dobrá, ale z polovice „hromníkovská“.

  Hromník je typický gebírovský polyhistor a „rodobyetymológ“, ktorý dokáže citácie prameňov poskladať tak, aby mu vyšlo to, o čom si myslí, že je módne (slováci sú síce starí, ale ako vždy nesvojprávni, odkázaní na rozumy od cudzích), a tým dobre predajné – to sa doučil na tom „zácho..“ 👿

 28. pomocník 18. októbra 2015 / 0:49

  Metod, je úplne normálne, že v etymologickom slovníku (mimochodom to nie je elektronický slovník, ale normálny papierový, ktorý je aj na internete) je jedno heslo zle a druhé dobre; etymologický slovník nie je jeden súvislý celok ako beletria. Ak vás to zaujalo, tak upozorňujem, že na tej stránka vľavo nižšie je aj slovník bratov Grimmovcov, kde sú tie etymológie a doklady často ešte podrobnejšie (tak ako všetko čo sa robilo v minulosti, ľudia mali vtedy viac času), môžete študovať.

 29. Milan2 18. októbra 2015 / 11:12

  K adoptovaní detí homosexuálmi:
  Technický problém z praxe (ktorý potvrdzujú prípady odnímania detí z Veľkej Británie či Nórska) je ten, že záujemcov o deti z radov neplodných párov zrazu rozširuje komunita LBSTI – čím sa v podstate zväčšuje trh – prepáčte za to porovnanie, ale značne stúpa „na trhu daného štátu“ dopyt po dostupných adoptovateľných deťoch.
  Homosexuálna komunita zvlášť po štyridsiatke, kedy začína mať rodinné túžby je známa svojou solventnosťou a musí tu preto byť aj podozrenie, že finančne motivuje sociálnych pracovníkov na pridelenie dieťaťa. Toto je potom problém tých štátov, kde sa uzákonnilo manželstvo aj pre páry rovnakého pohlavia neutrálnym slovom merrid (ale na Slovensku je to slovo manželstvo čo bol u nás jazykový problém, lebo slovenčina nemá neutrálne slovo ako merrid, ale zložené významové slovo Muž + žena, takže toto tu škrípe a takéto slovo sa nedá na páry rovnakého pohlavia používať ako chceli – protestovali tu slovenčinári), ale tým u nás dochádza k inému stavu ako v anglosaských krajinách, kde po uzákonnení slova merrid pre páry rovnakého pohlavia nasledovali žaloby na ústavné súdy o výklady práva na adopcie a kedže tieto boli viazané na slovo merrid, museli adopcie súdy pre homosexuálne páry povoliť, lebo by tu bola ich diskriminácia. Preto u nás bol zo strany homosexuálov taký tlak na slovo manželstvo, čo odrážali ich odporcovia výrazom registrované partnerstvo, čo sa tejto komunite veľmi nepáčilo, pretože veľmi dobre vedeli čo to znamená – nemožnosť viazať takýto pojem na automatické adoptovania detí, ako sa to stalo v anglosaských krajinách.
  V každom prípade iste ani vo VB, či Nórsku sociálni pracovníci nemajú tak vysoké mzdy, ako pracovníkci v poisťovníctve, či bankách a následne sa začali niečím zarzu motivovaní dajako priveľmi aktivovať a odoberali deti už aj tam, kde by to nutné nebolo – čo potom vedie k prípadom, kde sa koná nehumánne a prehnane aktívne – vrchol ľadovca sú známe medializované prípady z VB rodičov zo Slovenska, či posledne nórsky škandál, kde neuspel ani prezident Zeman kde podobne odňali deti českým rodičom. Homosexuálny záujemci skrátka zdá sa značne finančne motivujú sociálnych pracovníkov. Ináč sedemdesiatnik Elton John so svojim partnerom Davidom určite nie je vekovo optimálnym rodičom, adoptívnemu cca 10 ročnému dieťaťu hrozí že môže byť aj skorou sirotou a je zrejmé, že starého rodiča jeho deti z pravdepodobnostného hľadiska už asi nezažijú – deti majú právo aj na starých rodičov – čiže vidno tu čudnosť celého systému adopcií homosexuálmi, ktoré vyplodilo značnú nezákonnosť a neúmernú aktivitu pri vyhľadávaní mladých rodičov v problémoch, ktorým sa nepomáha, ale radšej sa im rýchlo odnímu ich deti…a ak sú rodičia Ok, tak sa napríklad hľadajú fľaky pri genitáliach detí, aby mohli byť rodičia obvinení, že sexuálne svoje deti zneužívajú – ako sa to stalo rodičom zo Slovenska vo VB…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *