Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie slovenského štátu do vojny s Poľskom

Uvedenú štúdiu som napísal ešte v čase, keď sme povinne písali marxisticky. Dávam ju na posúdenie návštevníkom môjho blogu, aby si urobili vlastný názor na to, či pre nás (konkrétne mňa) bolo dôležitejšie dodržiavať marxistický úzus (ako tvrdí pán Hromík),…