Miesto Žilinskej dohody v štátoprávnych snahách slovenského národa

V meste Žilina sa v minulosti odohralo veľa významných udalostí, ktoré svojím dosahom široko prekročili regionálny význam mesta a výraznou mierou zasiahli do dejín celého národa. V len nedávno uplynulom 20. storočí to bolo predovšetkým prijatie Žilinskej dohody a vyhlásenie autonómie Slovenska 6. októbra 1938, ktoré patria k najvýznamnejším štátoprávnym aktom slovenského národa od jeho aktívneho vstupu na európsku politickú scénu v revolučných rokoch 1848-1849. Napriek neobyčajnému významu Žilinskej dohody a vyhlásenia autonómie na ceste Slovákov k ich samostatnej a suverénnej národnej štátnosti, v mne prístupných bibliografiách som nenašiel ani jeden bibliografický údaj, ktorý by sa dotýkal samostatného hodnotenia Žilinskej dohody a následného vyhlásenia autonómie Slovenska. Continue reading