Prejav na Bratislavskom hrade z príležitosti otvorenia roku Svätopluka (19. 3. 2014)

Marec 19th, 2014

Nie je to tak dávno, keď si pod touto sochou nezastal „Riman – cár táborom“, ale jeden nevzdelanec, ktorý si zaumienil sotva slávnostne odhalenú sochu odstrániť. Keďže tým vyvolal ostrú búrku nevôle, zháčil sa a ako malý chlapec nachytaný na susedových čerešniach začal splietať o tom, že najskôr treba zistiť, kto to vlastne ten Svätopluk bol a potom sa rozhodne o osude celej sochy. Prozreteľnosť si asi musela vybrať aspoň polročnú dovolenku, lebo len tak si možno vysvetliť, že sa na čelo slovenského parlamentu mohla dostať osoba, ktorá pred celým národom ukázala, že nemá ani len základnú šajnu o slovenských dejinách. Nuž pripomeňme si, kto to ten Svätopluk bol, prečo ho celé generácie Slovákov cez viac ako tisíc sto rokov nosili vo svojich srdciach a prečo v národe vybuchla sopka rozhorčenia, keď nevedomci a malkotenti chceli sochu ich kráľa odstrániť. Read the rest of this entry »

Anketové otázky – Vnímanie 14. marca 1939 a 29. augusta 1944 v historickej pamäti slovenského národa

Február 12th, 2014

Matica slovenska z príležitosti trištvrte storočnice vzniku Slovenského štátu a 70. výročia vypuknutia SNP spustila anketu medzi slovenskými historikmi všetkých orientácii, aby sa vyjadrili k týmto dvom významným udalostiam z našich národných dejín. Podľa mojich vedomostí sa do ankety zapojili historici z pracovísk MS, z Historického ústavu SAV, z univerzít, múzeí atď. Výsledky ankety by sa mali publikovať a poskytnúť slovenskej verejnosti. Moje odpoveda na anketové otázky predkladám v predstihu bez konfrontácie s ostatnými. Dúfam, že mi odpustia. Read the rest of this entry »

Téma: prvá svetová

Február 9th, 2014

Prednedávnom som poskytol rozhovor Slovenským národným novinám. Z priestorových dôvodov, keďže prepísaný text výrazne prekročil limit, redakcia text skrátila. Čitateľom môjho bolgu poskytujem neskrátený text tak, ako bol zapísaný. Read the rest of this entry »

Herr Oberleutnant, Ich bin wieder da

Január 31st, 2014

Predpokladám, že nemecká veta z nadpisu môjho článku je v našom prostredí všeobecne známa. Ale predsa, možno nezaškodí pripomenúť si, že ju zakaždým zopakoval dobrý vojak Švejk, keď sa po nejakej tej lapálii vrátil k nadporučíkovi Lukáčovi, u ktorého slúžil ako „pucák“. A rovnako ako Švejk aj „pucáci“ záujmov stojacich proti záujmom väčšine obyvateľstva Slovenska, sa 30. januára 2014 opäť prihlásili. Odporcovia práva Slovákov na vlastné, slobodné rozhodnutia dali znova na všeobecnú známosť: „Obyvatelia Tejtokrajiny, už sme opäť tu“.

Read the rest of this entry »

Jankov boj s veternými mlynmi

Január 16th, 2014

 

Na stránkach posledného čísla Historického časopisu z minulého roku (č. 4/ 2013; ss. 655 – 696) bola uverejnená recenzia profesora Martina Homzu na prácu Jána Steinhübela, ktorú napísal v blahej pamäti zápasu o sochu kráľa Svätopluka na politickú objednávku najväčšej pohromy na čele slovenského parlamentu všetkých čias Richarda Sulíka, prevyšujúcu i také veličiny slovenskej politickej „elity“ ako František Kubač a Rudolf Strechaj. Možno aj sám autor tohto politického pamfletu bol prekvapený, že si po rokoch na jeho „opus“ niekto spomenul. Určite však bola prekvapená redakcia tohto časopisu, keď pristúpila k dosť neobvyklému činu a pred uverejnením recenzie požiadala kritizovaného autora o vyjadrenie. Jeho zlostnú reakciu potom uverejnila spolu s recenziou M. Homzu. Autorovi kritizovanej práce urobila týmto krokom do značenej miery medvediu službu, lebo keby ho nechala trochu „vychladnúť“, azda mohol pristúpiť k odpovedi na polemickú recenziu sine ira et studio a zamyslieť sa nad tým, čo sa jeho politicky podmienenému pamfletu vyčíta. No a už úplne neobvyklé je, že umožnila autorovi pri jeho odpovedi znova uverejniť pôvodnú, kritizovanú prácu. Tým, že ju opätovne publikovala na stránkach vedeckého časopisu aj s rozsiahlou literatúrou, na ktorú sa J. Steinhübel odvoláva, tomuto „opusu“ vedeckosť nezabezpečila. Skôr len opäť ukázala, že aj pri prelúskaní sa cez kilá vedeckých prác nezískajú závery autora štatút objektivity, ak autor pristúpi k spracovaniu témy s vopred stanoveným výsledkom a nezamýšľa sa nad všetkými súvislosťami s cieľom dopracovať sa k skutočnej objektívnej pravde. Read the rest of this entry »

Vianočný a novoročný pozdrav

December 24th, 2013

Všetkým priaznivcom i neprajníkom, čitateľom i prispievateľom tohto blogu milostiplné Vianoce, bohatého Ježiška, veľa, ale skutočne veľa zdravia, trpezlivosti, pokoja a pohody v Novom roku 2014 želá

Read the rest of this entry »

Paranoja v priamom prenose

December 8th, 2013

Nepatrím k tým, ktorí sa často dívajú na televízne vysielanie. Niekedy sa mi však stane, že pred spaním si “zasurfujem” po kanáloch. Je ich veľa a na každom je niečo, čo nestojí za pozeranie. Vo štvrtok 5. decembra 2013 som takto na chvíľu zakotvil na slovenskej dvojke. Na celej obrazovke sa objavila strapatá hlava dobre živeného chlapa, ktorý úplne vážene (nebola to humoristická relácia, ale Hríbova Lampa) povedal – kým som to zhnusený prepol na ďalší kanál – nasledujúce vety: (Citujem spamäti) “V akej krajine to žijeme, keď si jej prezident dá za svoje heslo Myslím národne, cítim sociálne! Ako je možné, že sa prezident tejto krajiny hlási k národnému socializmu…” To som už ďalej nevydržal pozerať. Ak niekto národné myslenie a sociálne cítenie vie spojiť s Hitlerovým nacionálnym socializmom (s nacizmom), s jednou najobludnejších politických teórií, aké vôbec zrodila ľudská civilizácia, nemôžem povedať iné – aj keď nie som psychiater – že dotyčná osoba je postihnutá ťažkou paranojou! Read the rest of this entry »

Prd, nie Pered

Október 31st, 2013

A zas to máme na stole! Neúnavní bojovníci za „práva maďarskej menšiny a za demokraciu“ prišli s ďalšou nezmyselnou požiadavkou na premenovanie obce Tešedíkovo na vraj pôvodný maďarský názov obce Pered. Oháňajú sa silnými tromfami: Vraj občania v referende rozhodli, že sa tak má obec menovať nielen v maďarskej, ale aj v slovenskej reči. Dokonca získali na svoju stranu aj časť „slovenských“ vraj pravicových strán, ktoré v svojom zúfalstve z nemožnosti dostať sa k moci –  teda vlastne k mastnému hrncu štátnych zákaziek – a z nenávisti k aktuálnemu legitímnemu držiteľovi moci sú schopné spojiť sa aj s čertom – diablom zabudnúc na národné a štátne záujmy. Ináč si človek túto podporu nevie a nemôže vysvetliť, lebo je nelogická a daná požiadavka nemá žiadnu oporu v platnej legislatíve. To si uvedomili i hore spomínaní kaliči čistých slovenských vôd a hneď predložili návrh zákona do parlamentu, ktorý – ak by bol prijatý – by bol svetovou raritou rovnakou ako vystúpenie yetiho v živom vysielaní rádia a televízie  Jerevan. Čo je však zarážajúce, je skutočnosť, s akou veľkou neznalosťou o problematike vystupujú všetci slovenskí politickí reprezentanti vrátane vládnych. Lebo toľko nezmyslov, ktoré sa v mene vraj demokracie o tomto probléme šíri a ktorým nikto neoponuje, je skutočne zo slovenského hľadiska zarážajúce až skľučujúce.

Read the rest of this entry »

Nedouk

Október 29th, 2013

V poslednom období sa stal novou mediálnou hviezdou akýsi Samo Marec (len dúfam, že nie je synom Tóna Marca z Chlmca). Jeho hlavnou devízou je, že nič nevie, nič nepozná, ale vie popľuť všetko slovenské. Toľko priestoru v SME nedajú ani známemu neznalcovi slovenských dejín s historickým vzdelaním Dušanovi Kováčovi ako tomuto nedoukovi. Read the rest of this entry »

Predsa sa len niečo deje

Október 27th, 2013

Minulé, v článku Milujem Slovensko, som ako poslednú fotografiu uverejnil kaplnku na ceste zo Stupavy do Marianky. Kaplnka bola v stave “odstrojenia” od omietky, keďže sa ju miestni občania rozhodli obnoviť. Dnes už svieti novotou:

Read the rest of this entry »