Stanovisko k vyhláseniam L. Kövéra, predsedu maďarského parlamentu

Slovenská národná strana s počudovaním zobrala na vedomie vyhlásenia predsedu maďarského parlamentu L. Kövéra pre rádio Kossúth 17. mája 2015. Nevieme, kde prišiel na to, že slovenská spoločnosť vníma príslušníkov maďarskej menšiny ako riziko. Možno v nejakej budapeštianskej krištáľovej guli. V každom prípade však vieme, že rizikom pre dobré susedské vzťahy sú politici, ktorí sa nedokážu poučiť z minulosti a sústavne nepravdivými a polopravdivými informáciami kalia pomer medzi našimi národmi. Continue reading

Zamyslenie sa nad oslavami druhej svetovej vojny

            Tak už to máme za sebou. Oslavy 70. výročia druhej svetovej vojny prebehli v princípe v pokoji, aj keď napätie v medzinárodných vzťahoch nejako nepokleslo. Ako historikovi mi najviac prekážalo účelové, podenkové vysvetľovanie vypuknutia vojny. Viac ako od objektívneho hodnotenia vtedajších udalostí vychádzalo z aktuálneho postoja k prebiehajúcej kríze v medzinárodných vzťahoch. Je to škoda, lebo naši otcovia a dedovia si nezaslúžili, aby sme ich presvedčenie z mája roku 1945 o tom, že niečo podobné sa už v ľudských dejinách nikdy nemôže zopakovať, takýmto spôsobom pošliapali. Continue reading

Čudné praktiky v prezidentskej kancelárii

Z tlače som sa dozvedel, že prezidentská kancelária zmenila na webe znenie svojej stránky v časti krátka história Slovenska. Na tomto akte by nebolo nič neobvyklé, ak by to prezidentská kancelária zmenila na základe akéhokoľvek podnetu, ale po konzultácii s odborníkmi historikmi, ktorí sa danou problematikou zaoberajú. Najväčší odborník na „somariny a mýty“ (podľa jeho vyjadrení) v obci slovenských historikov, pracovník bývalého Ústavu dejín európskych socialistických krajín a bojovník s nemeckým imperializmom D. Kováč to síce ex post pochválil, ale to nemení nič na fakte, že „opravár“ „nesprávnych“ tvrdení, ktorým sa prezidentská kancelária riadila, je podľa všetkého laik bez akéhokoľvek vzťahu k výskumu a interpretácii našej minulosti. Prezidentskú kanceláriu nezaujímajú názory renomovaných slovenských historikov, ale stačia názory nejakého neznámeho blogera a voluntaristicky zmení znenie textov o slovenskej histórii. Neprekáža jej, že všetci relevantní slovenskí odborníci na najstaršie dejiny by asi zmeny na stránke neodporučili, stačí však neznámy bloger a už sa koná. Potom už je len otázka, na čo Slovenská republika vynakladá veľké úsilie na výchovu odborníkov, na čo týchto odborníkov platí, keď na interpretáciu našich dejín stačí jeden neznámy bloger.

Continue reading

Aj Ľudovít Štúr má mať dôstojné miesto v NR SR

            Slovenská národná strana už vo viacerých vyhláseniach privítala skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra za rok venovaný tomuto velikánovi moderných slovenských dejín. Upozorňuje však zároveň, že toto výročie by sme nemali pojať len ako povinné, formálne pripomenutie si významu tejto osobnosti v našich dejinách, ale všestranne ho využiť na posilnenie národného a občianskeho povedomia občanov Slovenskej republiky. Ľudovít Štúr bol nielen kodifikátorom súčasnej formy spisovného slovenského jazyka, ale bol predovšetkým tvorcom modernej slovenskej národnej ideológie, tvorcom moderného poňatia slovenského národa ako samostatného subjektu s právom na vlastnú politickú, ekonomickú, kultúrnu…. samosprávu. Možno o ňom povedať, že bol aj prvým skutočne slovenským profesionálnym politikom, lebo do posledného uhorského stavovského snemu bol vo Zvolene zvolený roku 1847 so slovenským národným programom. Ľudovít Štúr bol na začiatku politických snažení, ktoré vyvrcholili 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky. Preto si aj zaslúži našu mimoriadnu pozornosť. Continue reading