Chráňme Štúrovo dielo

Slovenská národná strana pozitívne prijala už vo svojom vyhlásení z 1. januára 2015 skutočnosť, že vláda SR vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Sme však presvedčení, že okrem oslavných podujatí z príležitosti dvojstého výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich národných dejín by sa zainteresovaní mali predovšetkým usilovať o pestovanie a zveľaďovanie jeho diela. Sme presvedčení, že sa to nedeje na dostatočnej úrovní. V prípade pestovania a kultivovania slovenského jazyka, ktorý Ľ. Štúr spolu so svojimi spolupracovníkmi kodifikoval roku 1843, sme dokonca svedkami ignorantského prístupu a znehodnocovania, aké neexistovali ani v časoch umelého zbližovania slovenčiny s češtinou počas existencie spoločného štátu. Continue reading

Skončila sa éra politických strán?

V posledných rokoch mimoriadne, celoeurópsky klesla dôvera v politické strany a na politickú scénu sa stále viac a viac dostávajú rôzne obskúrne figúrky, ktoré by mali skôr zapĺňať scény v kabaretoch ako sedieť v poslaneckých laviciach. B. Grillo v Taliansku, N. Farage vo Veľkej Británii, T. Okamura v Česku, ale aj I. Matovič na Slovensku v parlamentných poslaneckých laviciach sú viditeľnými príznakmi krízy politických strán a s tým spojenou krízou politického systému západoeurópskych štátov. Problém spočíva v tom, že tradičné politické strany strácajú svoju ideologickú podstatu a často sa menia na spoločenstvá vzájomne spriahnutých politikov a oligarchov, ktorých jediným cieľom je využitie času, keď sa dostanú k moci, na „stopenie“ čo najväčšieho množstva prostriedkov štátu na vlastné obohatenie bez ohľadu na národné a štátne záujmy. Starodávne „Po nás potopa“ ako by sa stalo heslom súčasnosti a politik sa stáva stále viac a viac nadávkou, nie označením človeka, ktorý sa má starať o blaho „polis“, teda obce. Continue reading

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Slovenská národná strana vyzýva všetky Slovenky a Slovákov doma i vo svete, aby si pri želaniach do Nového roku 2015 nezabudli pripomenúť, že tento rok je aj rokom 200. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných slovenských dejín Ľudovíta Štúra (28. október 1815 – 12. január 1856). Continue reading

Novoročný vinš.

Vážení priatelia,

želám Vám všetko najlepšie v Novom roku 2015. Ako to už mnohí stihli napísať, nezačína sa najlepšie, ale musíme veriť, že bude lepší aj pre nás. Zároveň sa ospravedlňujem za dlhšiu nečinnosť, ktorá bola zapríčinená zmenou profilu u providera a musel som čakať, kým sa to dá všetko do poriadku.

Continue reading

Lupus et Capella

Raz, keď som tak študoval v archíve staré spisy, som zrazu narazil na knižku, ohryzenú myšami. Vrstva prachu na nej svedčila, že už dávno ju nikto nemal v rukách a možno tam ležala nepovšimnutá odvtedy, čo ju tam niekto položil. No, teda nepovšimnutá?! Myši si ju určite všímali, ale ich záujem bol úplne iný ako môj. Ale keď som sa už raz k nej dostal, pozriem sa – hovorím si – čo je v nej napísané. Oprášim ju, otvorím pozostatky starej koženej väzby a miesto názvu knižky, jej autora a vydavateľa zbadám hneď prvú stranu a na nej kapitálou napísané LUPUS ET CAPELLA. Ááá… pomyslím si, stará známa Ezopova bájka o vlkovi a kozliatku. Už by som ju skoro vrátil späť na policu, keby vo mne neskrsla túžba popasovať sa so starou latinčinou, s ktorou som sa naposledy stretol ešte na vysokej škole. Zahĺbil som sa do čítania a po prelúskaní prvých viet som zostal zarazený. Veď to vôbec nebol ten príbeh, ktorý sme sa učili či už na hodinách literatúry alebo pri cvičení latinčiny. Hovoril o niečom celkom inom, a preto mi napadlo, že tento príbeh by som mal prerozprávať aj ostatným. Nemal by zostať zabudnutý a čakať na čas, kým aj poslednú stránku onej starej knižky nezožerú myši a naveky zostane nepoznaný. Nuž zahĺbme sa do príbehu: Continue reading

Je v Bratislave slovenčina ešte úradným jazykom?

Niektoré skupiny ľudí v Bratislave vedia normálne slovensky uvažujúceho človeka vždy niečím prekvapiť. Väčšou rýchlosťou, ako sa stali „celebritami“, „developermi“, „podnikateľmi“, „staviteľmi“, „plánovačmi“, komunálnymi „politikmi“ a podobnými exotmi, zabúdajú, z ktorého valalu sa doknísali do Bratislavy, a zopsujú čo sa dá. Taká bežná slovenská „celebrita“ z Bratislavy pochádzajúca zo šírych stráni spod Vihorlatu alebo z lazov okolo Púchova pokladá svoj materinský jazyk za niečo prízemné, nehodné „vyššej“ komunikácie, tobôž, aby sa to používalo na pomenovanie štvrtí a projektov „krásavice“ na Dunaji. A tak namiesto Nábrežného parku tu máme River Park, namiesto Viníc Wineyardy, namiesto Brány Gate a človek by mohol menovať ďalšie a ďalšie nezmyselné názvy, ktorými nám tu novodobí „mayori“ doslova zaprasili celé mesto. Continue reading

Vyhodené peniaze ministerstva

24.10.2014

Slovenská národná strana (SNS) s počudovaním zobrala na vedomie správu, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelilo bývalému štátnemu tajomníkovi MO SR Róbertovi Ondrejcsákovi a jeho neziskovej organizácii Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy grant vraj na pomoc ukrajinskej armáde na jej prebudovanie na účinnú bojovú silu.

Continue reading