Prečo by mal prijať prezident A. Kiska pozvanie na oslavy víťazstva nad fašizmom do Moskvy

Slovenská národná strana s nepochopením a pohoršením prijala vyhlásenie skupiny jednotlivcov, ktorí sa obrátili na prezidenta A. Kisku s výzvou, aby neprijal pozvanie do Moskvy na oslavu víťazstva nad fašizmom. Určite nikoho neprekvapí, že sú to tí istí jednotlivci, ktorí sú podpísaní na všetkých výzvach a stanoviskách, ktoré boli proti aktivitám, vedúcim k vyhláseniu slovenskej národnej suverenity a štátnej samostatnosti, i proti všetkým krokom, majúcim túto štátnosť upevniť. Podobný duch i zameranie má aj aktuálne vyhlásenie, popierajúce myšlienky, na ktorých bola založená súčasná Slovenská republika. Vtedajšie politické sily vrátane predstaviteľov Slovenskej národnej strany nadväzovali pri konštruovaní súčasnej slovenskej štátnosti na idey európskeho humanizmu a antifašizmu a zo slovenskej minulosti odmietali všetky ideové prúdy, ktoré boli s nimi v rozpore. Podľa nášho názoru je teda veľa dôvodov, aby pán prezident pozvanie do Moskvy prijal. Continue reading

Chráňme Štúrovo dielo

Slovenská národná strana pozitívne prijala už vo svojom vyhlásení z 1. januára 2015 skutočnosť, že vláda SR vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Sme však presvedčení, že okrem oslavných podujatí z príležitosti dvojstého výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich národných dejín by sa zainteresovaní mali predovšetkým usilovať o pestovanie a zveľaďovanie jeho diela. Sme presvedčení, že sa to nedeje na dostatočnej úrovní. V prípade pestovania a kultivovania slovenského jazyka, ktorý Ľ. Štúr spolu so svojimi spolupracovníkmi kodifikoval roku 1843, sme dokonca svedkami ignorantského prístupu a znehodnocovania, aké neexistovali ani v časoch umelého zbližovania slovenčiny s češtinou počas existencie spoločného štátu. Continue reading

Skončila sa éra politických strán?

V posledných rokoch mimoriadne, celoeurópsky klesla dôvera v politické strany a na politickú scénu sa stále viac a viac dostávajú rôzne obskúrne figúrky, ktoré by mali skôr zapĺňať scény v kabaretoch ako sedieť v poslaneckých laviciach. B. Grillo v Taliansku, N. Farage vo Veľkej Británii, T. Okamura v Česku, ale aj I. Matovič na Slovensku v parlamentných poslaneckých laviciach sú viditeľnými príznakmi krízy politických strán a s tým spojenou krízou politického systému západoeurópskych štátov. Problém spočíva v tom, že tradičné politické strany strácajú svoju ideologickú podstatu a často sa menia na spoločenstvá vzájomne spriahnutých politikov a oligarchov, ktorých jediným cieľom je využitie času, keď sa dostanú k moci, na „stopenie“ čo najväčšieho množstva prostriedkov štátu na vlastné obohatenie bez ohľadu na národné a štátne záujmy. Starodávne „Po nás potopa“ ako by sa stalo heslom súčasnosti a politik sa stáva stále viac a viac nadávkou, nie označením človeka, ktorý sa má starať o blaho „polis“, teda obce. Continue reading

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Slovenská národná strana vyzýva všetky Slovenky a Slovákov doma i vo svete, aby si pri želaniach do Nového roku 2015 nezabudli pripomenúť, že tento rok je aj rokom 200. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných slovenských dejín Ľudovíta Štúra (28. október 1815 – 12. január 1856). Continue reading

Novoročný vinš.

Vážení priatelia,

želám Vám všetko najlepšie v Novom roku 2015. Ako to už mnohí stihli napísať, nezačína sa najlepšie, ale musíme veriť, že bude lepší aj pre nás. Zároveň sa ospravedlňujem za dlhšiu nečinnosť, ktorá bola zapríčinená zmenou profilu u providera a musel som čakať, kým sa to dá všetko do poriadku.

Continue reading

Lupus et Capella

Raz, keď som tak študoval v archíve staré spisy, som zrazu narazil na knižku, ohryzenú myšami. Vrstva prachu na nej svedčila, že už dávno ju nikto nemal v rukách a možno tam ležala nepovšimnutá odvtedy, čo ju tam niekto položil. No, teda nepovšimnutá?! Myši si ju určite všímali, ale ich záujem bol úplne iný ako môj. Ale keď som sa už raz k nej dostal, pozriem sa – hovorím si – čo je v nej napísané. Oprášim ju, otvorím pozostatky starej koženej väzby a miesto názvu knižky, jej autora a vydavateľa zbadám hneď prvú stranu a na nej kapitálou napísané LUPUS ET CAPELLA. Ááá… pomyslím si, stará známa Ezopova bájka o vlkovi a kozliatku. Už by som ju skoro vrátil späť na policu, keby vo mne neskrsla túžba popasovať sa so starou latinčinou, s ktorou som sa naposledy stretol ešte na vysokej škole. Zahĺbil som sa do čítania a po prelúskaní prvých viet som zostal zarazený. Veď to vôbec nebol ten príbeh, ktorý sme sa učili či už na hodinách literatúry alebo pri cvičení latinčiny. Hovoril o niečom celkom inom, a preto mi napadlo, že tento príbeh by som mal prerozprávať aj ostatným. Nemal by zostať zabudnutý a čakať na čas, kým aj poslednú stránku onej starej knižky nezožerú myši a naveky zostane nepoznaný. Nuž zahĺbme sa do príbehu: Continue reading