Je v Bratislave slovenčina ešte úradným jazykom?

November 13th, 2014

Niektoré skupiny ľudí v Bratislave vedia normálne slovensky uvažujúceho človeka vždy niečím prekvapiť. Väčšou rýchlosťou, ako sa stali „celebritami“, „developermi“, „podnikateľmi“, „staviteľmi“, „plánovačmi“, komunálnymi „politikmi“ a podobnými exotmi, zabúdajú, z ktorého valalu sa doknísali do Bratislavy, a zopsujú čo sa dá. Taká bežná slovenská „celebrita“ z Bratislavy pochádzajúca zo šírych stráni spod Vihorlatu alebo z lazov okolo Púchova pokladá svoj materinský jazyk za niečo prízemné, nehodné „vyššej“ komunikácie, tobôž, aby sa to používalo na pomenovanie štvrtí a projektov „krásavice“ na Dunaji. A tak namiesto Nábrežného parku tu máme River Park, namiesto Viníc Wineyardy, namiesto Brány Gate a človek by mohol menovať ďalšie a ďalšie nezmyselné názvy, ktorými nám tu novodobí „mayori“ doslova zaprasili celé mesto. Read the rest of this entry »

Politické strany a voľby roku 1990

November 6th, 2014

Dňa 5. novembra 2014 som sa zúčastnil konferencie, ktorú poriadal Ústav pamäti národa v budove starej národnej rady v Bratislave. Na konferencii som predniesol príspevok, ktorý ponúkam čitateľom môjho blogu. Read the rest of this entry »

Pre Slovákov je významnejší dátum 30. október

Október 29th, 2014

Slovenská národná strana (SNS) opätovne zdôrazňuje, že si váži a ctí slovenskú národnú históriu a dejiny prvej Česko-Slovenskej republiky považuje za významný úsek dejín slovenského národa na ceste k jeho plnej samostatnosti. Vyhlásiť však 28. október za štátny sviatok by bola historická zvrátenosť. – doplnené

Read the rest of this entry »

Vyhodené peniaze ministerstva

Október 26th, 2014

24.10.2014

Slovenská národná strana (SNS) s počudovaním zobrala na vedomie správu, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelilo bývalému štátnemu tajomníkovi MO SR Róbertovi Ondrejcsákovi a jeho neziskovej organizácii Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy grant vraj na pomoc ukrajinskej armáde na jej prebudovanie na účinnú bojovú silu.

Read the rest of this entry »

František Víťazoslav Sasinek a jeho Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska

Október 25th, 2014

F. V. Sasinek písal svoje dielo v pohnutých rokoch provizória, keď sa rozhodovalo o ďalšom smerovaní dejinného vývinu Uhorska a v rámci neho i slovenského národa. Veľmi dobre si uvedomoval – čo si ani dnes nechce uvedomiť značná časť akademických slovenských dejepiscov – že skúmanie dejín národa nie je samoúčelným, že štúdium dejín má svoju spoločenskú funkčnosť a postoj k výkladu faktov nemôže byť zbavený národného uhlu pohľadu. Sám zdôrazňuje, „že mnohí synovia nie sú hrdí na svoje meno slovenské, toho príčinou je, že neznajú národa svojho ani jeho slávnej minulosti ani jeho práv. Kúkoľom, ktorý nepriateľ zasial do dejepisu našej role dedičnej, kŕmení neznajú slávnych činov otcov svojich a práva národa slovenského v drahej vlasti svojej uhorskej: čo div teda, že sa odvracajú od slovenského národa, straníckym dejepisom zaznaného, a priťahujú sa k cudziemu, prehnaným dejepisom na vrchol každej slávy vyvýšenému?“  Svoje dielo v opravenej a doplnenej podobe vydal ešte v Turčianskom Svätom Martine roku 1878. Rozbor spomenutého vydania som však aj vzhľadom na čas, ktorý som mal k dispozícii, už nezaradil do môjho príspevku. Uvedomujem si, že tým ochudobňujem moju črtu o porovnanie posunu názorov autora, ale zas na druhej strane aj pôvodné vydanie umožňuje náhľad na metódu a spôsob uvažovania o najstarších dejinách Slovákov a štátu, v ktorom žili v danej dobe. Read the rest of this entry »

Tentoraz o RTVS

Október 8th, 2014

Už sa stáva zvykom na Slovensku, že inštitúcia, ktorá si neplní svoje zákonné povinnosti, vidí problémy svojich nedostatkov v chýbajúcich finančných prostriedkoch. Posledným prípadom takéhoto prístupu sú vyjadrenia generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska Václava Miku, ktorý požaduje buď zvýšenia koncesionárskych poplatkov alebo financovanie z iných zdrojov; teda asi z rozpočtu. Read the rest of this entry »

Koniec politického exilu

September 6th, 2014

Prednedávnom mi tu jeden prispievateľ vytkol, že si užívam politický exil v Stupave, ale že moje miesto je v aktívnej politike a mal by som túto pohodovú pozíciu opustiť. Musím povedať, že súčasná politika ma nelákala najmä preto, že prevažnej väčšine jej aktérov nezáležalo na hodnotách, na národe, na jednoduchých slovenských občanoch, ale len a len na ich osobnom prospechu. A potom, na to, aby človek mohol pôsobiť v politike je treba splniť dve podmienky – musí chcieť on a musia chcieť jeho. Tieto dve podmienky  sa dnes splnili. Po dlhších rozhovoroch s predsedom SNS Andrejom Dankom som dospel k záveru, že od môjho odchodu z SNS, s ktorou ma napriek tomu až do dnešných dní ľud slovenský neprestával spájať, má táto strana konečne vodcu, ktorý jej môže vrátiť je niekdajšiu slávu a lesk. Svojou prácou ma presvedčil, že si zaslúži podporu a prijal som jeho ponuku vrátiť sa do SNS.

Read the rest of this entry »

70. výročie ustanovenie Slovenskej národnej rady

September 1st, 2014

Dnes, 1. septembra 2014 som na Bratislavskom hrade z príležitosti Dňa Ústavy, osláv Svätopluka, Hlinku a  70. výročia ustanovenia Slovenskej národnej rady predniesol príhovor k výročiu SNR. Keďže žiadne médium, ktoré o tomto podujatí informovalo, ma v tejto súvislosti neuviedlo (asi som im nestál za zmienku), dovoľujem si svoje vystúpenie predložiť aspoň čitateľom môjho blogu. Read the rest of this entry »

Zápas o Slovensko sa neskončil

August 12th, 2014

Augustové číslo EXTRA Plus uverejnilo rozhovor so mnou. Dávam ho do láskavej pozornosti čitateľom môjho blogu. Read the rest of this entry »

Slovak Society and World War I

Júl 1st, 2014

Slovakia on the threshold of World War I was a part of the dual Austro-Hungarian monarchy, the Hungarian part in particular. From Austro-Hungarian compromise 1867 in which a German-Austrian and Hungarian ruling classes shared power in the monarchy, Slovaks and other nationalities in the Hungarian Kingdom were exposed to systematic Magyarization pressure, which declared objective was redevelopment of this multinational state where ethnic Hungarians were just over 40% of the population, into one-nation, linguistically homogeneous Magyar (it means ethnic Hungarian)* nation state. In this environment Slovak schools gradually disappeared, Slovak cultural institutions were banned, political action in favor of the Slovak nation was viewed as Pan-Slavism, a subversive anti-state activity, while association with the enemies of the monarchy was often persecuted by court. In the first years after the compromise, all Slovak secondary schools (1874) and nationwide cultural institution Matica Slovenská (1875) were closed, the pressure on the active Slovak policymakers graduated into switching from protests against existing conditions to political passivity. Ethnic oppression was associated with social impoverishment of broad peasant classes, resulting in massive emigration to the USA where, in-between 1880 – 1910, over 600.000 Slovaks emigrated[1], which at that time was about one quarter of the whole nation population. Read the rest of this entry »