Slovenská národná strana má vyše 6000 členov

Slovenská národná strana má už vyše 6000 členov. Na ostatnom zasadnutí Predsedníctvo SNS 5. novembra 2015 schválilo prijatie 323 občanov SR do radov SNS. Naša členská základňa tým prekročila magickú číslicu 6000 a ďalej rastie.

Predsedníctvo SNS pokladá nárast členskej základne za jasný signál úspešnosti transformácie najstaršej slovenskej politickej strany (založená roku 1871) pod vedením Andreja Danka. Slovenskej verejnosti sú známe problémy SNS, ktoré súviseli s predchádzajúcim vedením strany. Len na okraj pripomíname, že v čase transformačného snemu v septembri minulého roku mala strana len cca 1700 členov. Teší nás, že SNS sa opäť stala atraktívnou pre občanov, ktorých nové vedenie strany presvedčilo, že národne orientovaná politika zbavená negatívnych čŕt vulgárnosti, neznášanlivosti, netolerantnosti a túžby po nezaslúženom materiálnom profite vie osloviť občana a občan ju stále podporuje. Vedenie SNS si je vedomé očakávania slovenských občanov a vytvára vo vnútri strany všetky predpoklady, aby sa náš potenciálny volič nesklamal.

SNS je otvorenou stranou, avšak vytvorila v rámci vnútrostraníckej demokracie dostatočne silný filter, aby sa do strany nemohli dostať extrémistické a karieristické osoby. Zároveň sme si vedomí skutočnosti, že len strany so širokou členskou základňou sú schopné úspešne zvládnuť výzvy, súvisiace s politickou správou spoločnosti, t. j. s vládnutím. Slovenský volič by v nasledujúcich voľbách nemal počúvať reči o tom, kto s kým a prečo pôjde alebo nepôjde do vlády, ale všímať si najmä to, čo sú jednotlivé politické zoskupenia schopné urobiť pre neho osobne a pre celú spoločnosť. Strany, ktorých členská základňa sa v lepšom prípade zmestí do jedného autobusu, ani pri najkvetnatejších sľuboch a najzdrvujúcejšej kritiky aktuálneho vládnutia nemôžu pre voliča urobiť nič, lebo ich sľuby nebude mať kto splniť. Preto je dôležité silné a uvedomelé členstvo strany, ktorým SNS momentálne disponuje. SNS je v prípade úspechu vo voľbách pripravená prevziať primeranú zodpovednosť za vedenie štátu a má na to aj pripravených ľudí. Zo slovenských politických strán sme aktuálne treťou najpočetnejšou stranou a okrem toho disponujeme aj širokou základňou ľudí v miestnych a regionálnych samosprávach (primátori, starostovia, poslanci). Košické programové tézy a pripravovaný volebný program, ktorý bude schválený na sneme SNS 28. novembra 2015, ukazujú a ukážu slovenskému občanovi, akým smerom by SNS chcela posunúť slovenskú spoločnosť, ako upevniť slovenskú štátnosť a ako ochrániť slovenský národ v dnešnej búrlivej dobe. Veríme, že tento program slovenského občana presvedčí. Nárast našej členskej základne je nám dostatočným povzbudením.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *