Prd, nie Pered

A zas to máme na stole! Neúnavní bojovníci za „práva maďarskej menšiny a za demokraciu“ prišli s ďalšou nezmyselnou požiadavkou na premenovanie obce Tešedíkovo na vraj pôvodný maďarský názov obce Pered. Oháňajú sa silnými tromfami: Vraj občania v referende rozhodli, že sa tak má obec menovať nielen v maďarskej, ale aj v slovenskej reči. Dokonca získali na svoju stranu aj časť „slovenských“ vraj pravicových strán, ktoré v svojom zúfalstve z nemožnosti dostať sa k moci –  teda vlastne k mastnému hrncu štátnych zákaziek – a z nenávisti k aktuálnemu legitímnemu držiteľovi moci sú schopné spojiť sa aj s čertom – diablom zabudnúc na národné a štátne záujmy. Ináč si človek túto podporu nevie a nemôže vysvetliť, lebo je nelogická a daná požiadavka nemá žiadnu oporu v platnej legislatíve. To si uvedomili i hore spomínaní kaliči čistých slovenských vôd a hneď predložili návrh zákona do parlamentu, ktorý – ak by bol prijatý – by bol svetovou raritou rovnakou ako vystúpenie yetiho v živom vysielaní rádia a televízie  Jerevan. Čo je však zarážajúce, je skutočnosť, s akou veľkou neznalosťou o problematike vystupujú všetci slovenskí politickí reprezentanti vrátane vládnych. Lebo toľko nezmyslov, ktoré sa v mene vraj demokracie o tomto probléme šíri a ktorým nikto neoponuje, je skutočne zo slovenského hľadiska zarážajúce až skľučujúce.

Predovšetkým by si mal každý, kto o tejto téme chce niečo povedať, uvedomiť skutočnosť, že nikdy v histórii o názve svojej obce nerozhodovali jej obyvatelia. Oni vlastne, keby nedošli do kontaktu s okolitým svetom, by názov pre svoju obec ani nepotrebovali. Sikuli na Záhorí, by nikdy svoju obec nepomenovali Sekule, ale ich usadlosť tak pomenovali obyvatelia okolitých slovenských dedín a takto sa dostala aj do úradných dokumentov. Koniec koncov, ani osobné priezviská si nezvolili ich nositelia, ale im najskôr niekto dal prezývku (preto priezvisko), ktorá sa ujala a neskôr mu prischla ako osobné a dedičné pomenovanie. Priezviská si sami udeľovali iba tí, ktorí sa potrebovali z nejakých, najskôr nekalých dôvodov svojho pôvodného priezviska zbaviť, aby sa mohli ukryť, resp. stratiť. Geografické názvy vznikali najmä pre orientáciu ľudí v teréne, a preto boli trvácne, dokonca pretrvali aj etnické zmeny, a tak napr. pôvodne keltský názov rieky Dunaj – Dunahwa odolal aj niekoľkonásobným etnickým výmenám v jeho povodí a v rôznych jazykových formách sa používa dodnes.

So vznikom moderného štátu potrebovala štátna administratíva (nie obyvatelia jednotlivých obcí) štandardizovať geografické názvy a ustáliť ich oficiálnu formu. Tá sa potom dostávala do katastrálnych i mapových diel, ktoré slúžili predovšetkým štátnym orgánom pri vymeriavaní daní, plánovaní hospodárstva, vo vojenstve atď. V našom priestore sa to stalo prvýkrát roku 1773. Pri tejto štandardizácii sa vychádzalo zo zaužívaných foriem pomenovaní v jazyku nemeckom, maďarskom a slovenskom. Každá obec tak mala tri oficiálne názvy a jednotlivé názvy sa používali podľa jazyka, v ktorom bolo dielo napísané. Táto prax skončila roku 1863, keď sa štandardizácie ujal Uhorský štatistický úrad. Ten uznal za oficiálne len maďarské pomenovanie, nemecký názov toleroval a slovenský názov úplne vylúčil z verejného používania, aj keď je pravdou, že za maďarský tento prvý súpis považoval pôvodný názov zapísaný v maďarskej ortografii. Tak sa v tomto súpise stretávame s názvami typu Dubnicza, Divina, Roszina a pod. Každý ďalší súpis obcí Uhorského štatistického úradu, ktoré sa vydávali s periodicitou cca desať rokov už za oficiálne zapisoval názvy, ktoré vznikli v hlavách budapeštianskych maďarizátorov, a tak sa napr. roku 1913 volala Dubnica Máriatölgyes, Divina Devény a Rosina Harmatos. Nikto sa nezaujímal o názor obyvateľov daných obcí, či sa im to páči alebo či si to želajú. Dokonca aj niektoré zahraničné noviny uverejňovali o tom karikatúry, kde pred tabuľou do obce stojí začudovaný slovenský sedliak a kladie si otázku: Akože sa to volá tá moja obec? To, čo sa zaviedlo 11. júna 1948 vyhláškou slovenského povereníctva vnútra, bolo len pokračovanie v tradícii politiky zavedenej v Uhorsku po roku 1863.

Po roku 1990 vznikol tlak zo strany „veľmi rýchlo zorientovaných“ reprezentantov maďarskej menšiny na to, aby sa národnostných oblastiach vrátili názvy do podoby spred roka 1948. Historický bezvedomá slovenská politická reprezentácia mu v prvom momente bezradne podľahla, a tak došlo k prvému premenovaniu Šafárikova na Tornaľu. Náklady s tým spojené však slovenských vládnych predstaviteľov veľmi rýchlo zorientovali a ďalším tlakom až po nešťastnú Radičovej vládu, v ktorej mal na starosti tieto otázky vyšitý maďarón R. Chmel, týmto tlakom odolala. Ako riešenie vzniknutej situácie roku 1990, s ktorým vtedy súhlasili aj niektorí reprezentanti maďarskej menšiny, sa prijal zákon o názvoch (nie pomenovaniach, ktoré boli oficiálne naďalej len slovenské) obcí v jazyku národnostných menšín.

Slovenská strana si bola vedomá toho, že metódy zavádzané uhorskou maďarizačnou politikou v oblasti pomenovania obcí bol necitlivý a aby sa už neopakoval, prijala do zákona o obecnom zriadení paragraf, že názov obce sa môže zmeniť len na základe súhlasu dotknutej obce. Zákon však nikde nestanovuje, že iniciatíva pri zmene názvu môže vyjsť z obce. Táto iniciatíva je aj v zákone naďalej v rukách štátu, lebo len on znáša nemalé finančné náklady na všetky zmeny od základných mapových diel až po zápisy do medzinárodných registrov. Vôbec nechápem, prečo sa vláda takýmito návrhmi zaoberá, lebo obciam žiaden zákon neprisudzuje právo konať referendá v danej otázke a ani iniciovať zmenu názvu obce, ktorý vždy v histórii bol exogénny (teda prisúdený zvonka). Teda oháňanie sa nejakým referendom, ktoré žiadny zákon neumožňuje, a obviňovanie vlády, že nerešpektuje demokratickú vôľu občanov, je úplne na piesku, bez akéhokoľvek podkladu. Je to jednoducho iredentistický výmysel. Pritom je zaujímavé aj to, že kým slovenská strana pri zavádzaní názvov v maďarskom jazyku rešpektovala aj názvy vychádzajúce z maďarizačných nariadení (teda nežiadala zaviesť – čo by bolo z hľadiska historickosti správne – názvy z vyhlášky z roku 1863). Dokonca sme prehliadli aj takú maličkosť, že názov Veľký Biel vznikol po pričlenení malej osady Uhorský Biel k dedine Nemecký Biel, a prijali sme za maďarský názov Magyar Bél, a nie Nagy Bél. Určití „reprezentanti“ maďarskej menšiny (iredentisti?) vývin pomenovaní v slovenskom jazyku však rešpektovať odmietajú!!! Je to prinajmenšom čudné, dúfam, že nie príznačné!

Takže na záver, je absolútne jedno, či maďarský názov Pered je zo slovenského Predslav, Prúd alebo Prd, dnešné slovenské pomenovanie je Tešedíkovo. A tak to má aj zostať do budúcnosti. Obyvatelia obce do toho nemajú čo hovoriť, lebo pomenovanie obcí bolo vždy v rukách štátu.  Ak by slovenská vláda pomenovanie obce chcela zmeniť, musí požiadať obec o súhlas s touto zmenou. Žiadnym iným spôsobom sa táto zmena legálne nedá dosiahnuť. Mali by si to uvedomiť všetci, aj politici z KDH a SDKÚ, a nie bezhlavo z nenávisti k tým, čo sú na Slovensku úspešnejší, skákať na udičky niekoho, kto doteraz nepresvedčil väčšinu slovenskej spoločnosti, že to so Slovenskom myslí úprimne. Najmä po tom, čo oná strana zverejnila program, od ktorého sa už dávno mali dištancovať všetky slovenské politické strany.

 1. Anton Hrnko 2. decembra 2013 / 21:38

  Vašu neskonalú vieru a odmietanie akéhokoľvek kritického prístupu. Mňa teda poriadne Fico vytočil tým svojím nejapným pokusom vyhrabať mrcinu z hrobu!

 2. Pomocník 2. decembra 2013 / 21:38

  Poľnohospodárske výrobky som asi naozaj nemal uviesť ako príklad nenáročného výrobku (tam hrajú role aj rozdielne poľnohospodárske subvencie v starých a nových krajinách EÚ atď.), ale tak ostáva ešte kopa iných výrobkov na výber (nakoniec mzdy na Slovensku miestami už žiaľ nie sú oveľa vyššie než mzdy v Číne). A je samozrejme pravda, že zvýšenie daní v hornej časti a presun tých peňazí do dolnej časti obyvateľstva priamo zvýši spotrebu a tým teoreticky aj nezamestnanosť (nebyť možnosti dovozu), ale keďže ja som hovoril špeciálne len o nezamestnanosti, tak som hľadal také riešenia, ktoré priamo a zaručene účinkujú na nezamestnanosť. Aj je pravda, že aj tá štátna distribúcia (ako doplnok súčasného stavu) by veľmi pomohla, to je samozrejmé (môj zoznam nebol úplný).

  Ale tá regulácia cien energie nie je taká jednoduchá: Správne by sa mal – keď už – regulovať zisk, teda marža, a nie cena (to platí inak vždy, nielen pri energiách), a to jednoducho preto, lebo sa podniku menia náklady a bežne sa stane, že potom ak sa reguluje celá cena (a nie len marža), podnik musí byť dofinancovaný štátom, čiže štát musí skôr či neskôr zvýšiť dane. Takže to, čo ste ušetrili občanovi na regulácii ceny, to mu zoberiete inde (t.j. cez dane) a vlastne to potom zaplatia čiastočne aj tí, čo tú energiu nespotrebovali a boli šetrní. A aj keď regulujete len zisk (maržu), tak podnik by mal niekedy z toho zisku aj investovať a ťažko sa direktívne odhaduje, koľko presne by to malo byť (koľko je primerané a vhodné). Čiže tu treba postupovať veľmi opatrne, ale keby sa chcelo, tak sa nejaké ideálne riešenie nájde.

  K projektom: Tak doteraz (od roku 1998) sa toho veľa nepostavilo (to asi uznáte aj sám). Ak tvrdíte, že sa teraz niekedy vo veľkom začne, tak je to v poriadku, ja naozaj nemám prehľad o tom, čo sa kedy začne alebo nezačne budúci rok REÁLNE stavať, môžem hodnotiť len to, čo sa reálne už postavilo. Uverím, až keď to všetko bude stáť.

  K IT: Je to jednoznačná chyba. Ak chce štát dať peniaze do obehu na spotrebu, tak nech ich rozdá nezamestnaným a chudobným, tí (ako všetci chudobní) minú každý cent na spotrebu a teda to vrátia celé do ekonomiky a navyše im nebude treba platiť dávky. Vzhľadom na to, že takým ľudom by stačilo ako plat (keď už sa má rozdávať) aj tých 300 eur, tak by sa tým zamestnalo asi tak 6x viac ľudí ako sa zamestnalo tých ajťákov. Okrem toho ľudia s platmi 2500 eur to celé na spotrebu neminú a ak áno tak nie na Slovensku; čiže aj tu je ďalšia chyba. A to nehovorím o tom, že tu naozaj kopa ľudí nemá na stravu, ale skladajú sa niekomu na celý luxusný plat, hoci ten človek môže (ako jedna z mála profesií) bez najmenších problémov robiť presne to isté hocikde na svete (takže on je naozaj ten posledný, komu treba v tejto krajine nejako pomáhať). A IT, ktorú robí to IBM na Slovensku, nie sú oblasť, na ktorú by boli nejako veľmi naviazané ďalšie činnosti, takže ani taký efekt to nemá.

  K tým 6%. Nie je to pravda, 6 % nezamestnanosť mimo obdobia krízy by kľudne mohla byť (napriek tomu, že je v štáte veľa Rómov). A dá sa to dosiahnuť veľmi rýchlo (spomeňte si na vývoj okolo roku 2007). Len treba robiť správne rozhodnutia.

  Ešte celkovo k štátnym zásahom: V USA (!) zaviedol 90% (!) dane z príjmov, sociálne a zdravotné poistenie (to oni dovtedy vôbec nemali), stavby priehrad, reguláciu atď. prezident Roosvelt niekedy v 30./40. rokoch (žiaden komunista, ale člen Demokratickej strany). A zdôvodnil to explicitne tak, že keďže súkromný sektor nie je schopný alebo ochotný (unable or unwilling) rozchodiť ekonomiku, tak sa toho ujme štát a hotovo (a ak budú bohatí frflať, tak im vraj navalí daň rovno 100%). A vidíte, fungovalo to, až kým sa o niekoľko desaťročí neskôr z toho, čo zaviedol on a jemu podobní, „niekomu“ nepodarilo väčšinu zrušiť (najmä tie dane a regulácie) a tak dnes všade máme to, čo máme. A žiaľ keď sa dnes čo i len povie slovo štát, tak niektorí dostávajú infarkt, natoľko už je obyvateľstvo istými kruhmi spracované.

 3. Pomocník 2. decembra 2013 / 21:47

  Oprava v prvom odstavci má byť: „zníži nezamestnanosť“

 4. Tučko Bombička 2. decembra 2013 / 21:53

  Pán Hrnko, to by som musel najprv vidieť ten kritický prístup. Ja však vidím len hon na čarodejnicu. Apropo: mňa vytočil tiež. A napísal som tu, že nie je problém nájsť si na internete emailový kontakt na úrad vlády a napísať tam mejl. Čo myslíte, prečo som to tu napísal? P.S. Viem, nie je to bohviečo, ale je to lepšie, ako neurobiť nič.

 5. Anton Hrnko 2. decembra 2013 / 21:56

  Viete, mne otec hovorieval, že vypustené slová ani pár volov naspäť nevtiahne. Osobne som presvedčený, že onen výrok nemal nikdy z úst predsedu slovenskej vlády zaznieť. Možno niekedy napíšem aj prečo. To je všetko. Ale keďže sa držím vašej viery, radšej pomlčím.

 6. Pomocník 2. decembra 2013 / 21:56

  Osobne si myslím, že Smer za problémy, ktoré krajina má rozhodne nemôže a len zachraňuje, čo sa ešte dá. Ale tiež si myslím, že občas urobia riadne „kiksy“ (to je však normálne pri každej činnosti, kde je zúčastnených veľa rôznych ľudí).

 7. Tučko Bombička 2. decembra 2013 / 22:11

  P. Pomocník, súhlas skoro so všetkým s nasledovnými pripomienkami:

  1) regulácia cien: áno, môže sa stať, že štát to potom musí vybrať od ľudí na daniach. Otázka je, koľko od koho – no a to už zasa záleží práve na tých daniach, takže podľa mňa pri progresívnom zdanení (a to tu dnes máme) na akejkoľvek regulácii cien profitujú príjmovo slabší. Možno to ale budete vidieť inak,
  2) 6% – pokiaľ si ja pamätám, tak tempá hospodárskeho rastu v rokoch 2007 a 2008 dosahovali až 5 – 6 percent. Dokonca posledný kvartál roku 2008 tuším až 10% rast. Pokiaľ však viem, tieto úrovne hospodárskeho rastu sa považujú všeobecne už za neopakovateľné, keďže boli dôsledkom okrem iného tzv. „bublín“ v niektorých sektoroch svetovej a európskej ekonomiky.
  3) k ITčkárom: dajme tomu, že vo všeobecnej rovine s vami budem súhlasiť. Ja si myslím, že IT oblasť je jedna z veľmi mála oblastí, v ktorej môže Slovensko urvať dačo pre seba v rámci medzinárodnej „deľby práce“. My nikdy nebudeme svetová elita v biotechnológiách, ani v tzv. „renewables“ teda technológiách na alternatívne získavanie energií. IT oblasť je jedna z mála, kde si môžme urvať svoje miesto: pretože na to netreba takmer nič – len ľudí. Takže som naozaj za akúkoľvek podporou tohto segmentu. Ale uznávam, že je to skôr vec filozofie, než čisto ekonomického prístupu.

 8. Tučko Bombička 2. decembra 2013 / 22:16

  Súhlasím, p. Hrnko. Nikdy to nemalo zaznieť. Ale hrôzy, ktorú naznačujete sa neobávam. Ten vývoj je už príliš divergentný.

 9. Pomocník 2. decembra 2013 / 22:32

  1) Slovensko (rovnako ale aj USA a veľa iných štátov) nemá celkové zdanenie progresívne, ale degresívne (musíte zohľadniť aj odvody, ktoré majú strop, a iné poplatky štátu atď., ale myslím že dokonca aj bez nich by to možno bolo celkovo degresívne, lebo je tam neprogresívna DPH atď., ale to by som si musel najprv pozrieť presné čísla). Ľudia veľmi často zabúdajú, že daň z príjmu nie je jediná daň.
  2) Štát má možnosť dosiahnuť aj 10% rast. Samozrejme otázka je, ako to financovať (a či by to stálo za to), ale inak to problém nie je.
  3) Podľa mňa tu došlo k akémusi zahmleniu reality dobre znejúcimi frázami. Znie to dobre, že podporujeme na Slovensku IT sektor a tvoríme pracovné miesta v IT. Lenže keď sa hovorí, že je dobré, keď je v nejakej krajine IT sektor, tak sa tým akosi implicitne nemyslí ten prípad, že to kompletne celé zaplatí štát (ako nejakú potemkinovskú dedinu), ale sa tým myslí, že ten sektor sa v tom štátu usadí sám od seba. Lebo inak to veľký význam nemá. Takýmto spôsobom (teda že to celé rovno zaplatíme) sme už fakt mohli pritiahnuť radšej nejaký ďalší výrobný podnik (nejakú svetovú značku), ktorý by mal aspoň subdodávateľov rôznych dielov; ktorých by sme už platiť nemuseli…

 10. Tučko Bombička 2. decembra 2013 / 22:46

  Ok, beriem.

 11. Anton Hrnko 2. decembra 2013 / 22:50

  Miro,
  dobre. Možno, že ste to vy zle napísali alebo ja zle pochopil. Všetky príspevky v tejto veci som zmazal. Ak som vám ublížil, tak sa ospravedlňujem.

 12. miro 2. decembra 2013 / 23:24

  Pan Hrnko,
  dakujem a beriem to, lebo nie ste zlomyselny. Nabuduce sa pokusim pisat tak, aby nedoslo k nedorozumeniu.

 13. Tučko Bombička 3. decembra 2013 / 7:53

  Tentokrát ste trafili. „Radostná“ správa. Okrem toho, že tam „zabudli“ napísať, že aj slovenské stíhačky budú chrániť české nebo, totiž platí, že ak sa to zrealizuje, tak to bude „kšeft“, pri ktorom Slovensko získa výrazne viac, než Česko. Pre vás poznamenávam, že nemám na mysli finančný benefit.

  A ak treba, aj toto vám rád vysvetlím…inak, nie je to žiadna novinka – toto sa už pretriasa minimálne rok.

 14. miro 3. decembra 2013 / 8:25

  No, obavam sa, ze po vrtulnikoch sa vrtulnikoch sa onedlho budeme lucit aj so stihacim letectvom, ci ako ten pocet lietadiel nazvat?
  Vychadzal som z tohto:
  „Slovenskému letectvu podľa rovnakého zdroja končí životnosť ruských strojov typu Mig a spoločná obrana vzdušného priestoru by mohla byť cestou, ako efektívne znížiť výdavky na obranu.“

  Je mi jasne, ze nemyslite na peniaze, ale trosku sa nad tym zamyslime. Ak nemame peniaze ani na to, aby nasi piloti poriadne lietali na Slovenskom, odkial ich zozenieme na to, aby lietali nad „Czechoslovakiou“? Ak by sa mali nacvicovat aj ine ulohy, ako „poletovanie“, bude to znamenat dalsie naklady, ktore suvisia s pozemnym zabezpecenim, lebo by sa sotva vzlietalo aj pristavalo na Sliaci.

  Nie, nie je to novinka, lebo o tom bola rec uz za Radicovej a zacalo sa to tak, ze sa Ivan M. v parlamente pytal, ci stihacky vôbec potrebujeme a ci by sme sa nemali radsej sustredit na to, v com sme dobri, na zenijne vojsko. Myslim si, ze tuto hlboku myslienku si uz okomentujete aj bezo mna.

 15. miro 3. decembra 2013 / 8:28

  …poprípade, ak ide aj o nieco ine, pokojne to napiste, lebo uz to nesledujem tak, ako kedysi a z tej spravy sa vydedukovat viac neda.

 16. dynamika 3. decembra 2013 / 9:03

  Degradácia armády je jedným z prejavov úpadku štátu. A je to zámer, nie nevyhnutnosť.
  Tak ako chceli zlikvidovať tankové vojsko tak teraz týmto letectvo. Českí letci na zastaraných gripenoch nebudú Slovensko nikdy chrániť.
  Lajčák robí svoju politiku nezávisle na slovenskej vláde. Dosť sa hanbím čo nastváral v Bosne i Hercegovine keď tam robil protektora. To, že ho Fico ako odhaleného amerického agenta (podľa wikileaks) dal za ministra je dôkaz, že Fico rezignoval na slovenskú zahraničnú politiku vedenú v prospech Slovenska.

 17. Tučko Bombička 3. decembra 2013 / 9:03

  Mohli ste si to všimnúť vlastne už v tej vete, ktorú ste okopírovali. Hovorí sa v nej o spoločnej(!) vzdušnej obrane. Asi v septembri? som na nejakom serveri zachytil správu, že v horizonte 3 rokov zrejme aj Slovensko obstará (písalo sa tam o 4) prvú „várku“ Gripenov. Ale to je v tejto súvislosti to nie podstatné.

  Pamätáte si keď tu asi pred pol rokom? p. Pomocník upozornil na jeden veľký nákup vojenskej techniky jedného nášho (nemenovaného) suseda? Tí, ktorí sledujú trocha dianie v Európe, vedia, že sa to celé „rozvoľňuje“. Vzrastá neistota (z budúceho diania) a aj nedôvera voči partnerom. Zatiaľ to nie je nič fatálne, ale minimálne zaujímavo pôsobia niektoré iniciatívy: napríklad iniciatíva severských krajín, ktoré sformovali svoju vlastnú „battlegroup“, do ktorej sa na poslednú chvíľu vklinila aj Veľká Británia. V súvislosti s tým dávam do pozornosti nedávne znovu založenie vojenskej posádky Ruska kdesi pri/za polárnom kruhu. Či prvú čínsku obchodnú loď, ktorá otestovala možnosť prepravy tovaru tzv. severnou trasou (pozdĺž hraníc s Ruskom). Alebo globálne otepľovanie a sprístupňovanie nálezísk ropy v ľadovcových oblastiach. Vlastnú „battlegroup“/bojovú skupinu a to iste viete – majú aj krajiny V4. Ale okrem toho sa vraj formuje aj akási obranná iniciatíva Rakúska, Maďarska, Slovinska atp. Iste, všetko sa to dá okomentovať ako vývoj v rámci „smart defense“, teda v rámci rozumného zdieľania vojenských kapacít tam, kde je to možné, čo je aktivita, ktorú podporuje zvlášť EÚ (ale aj NATO).

  A teraz budem trochu drzý a zahrám sa na „analytika“. Koniec koncov, keď sa naňho môže hrať istý S. CH., prečo nie ja, však? Horší určite nebudem ako tento pán.

  Podľa mňa je zaujímavá otázka nie čo znamená spoločná vzdušná obrana počas mieru, ale čo by znamenala ak nie počas vojny, tak minimálne počas nejakej vojenskej „roztržky“. Premýšľali ste nad tým? Podľa mňa by znamenala automatické vtiahnutie do konfliktu s prípadným „provokatérom“ nielen provokovanej krajiny ale aj krajiny, s ktorou má tá provokovaná spoločnú vzdušnú obranu. Takže v čisto hypotetickom prípade, žeby jeden náš sused dostal chuť trošku si zašpásovať, musel by automaticky počítať s tým, že namiesto do páru to bude do trojky. V prípade, že to chápem správne, je to veľmi zaujímavý geopolitický „signál“ tomuto nášmu nemenovanému susedovi. Ktorého reakciu bude zaujímavé sledovať v ďalších rokoch.

  Podľa mňa je konflikt s kýmkoľvek iným vylúčený (nemá ako vzniknúť). Potom je otázka, čo by tým získala Česká republika. Pretože Slovensko získava nesporne. Pre českú politiku, spoločnosť aj kultúru sú charakteristické 2 veci: vrcholná nedôvera voči Rusku a vrcholná nedôvera voči Nemecku. Teda krajín, u ktorých by zrejme Slovensko muselo hľadať nejaké bezpečnostné garancie v prípade, že by sa začalo zmrákať. Pri spoločnej vzdušnej obrane táto motivácia u Slovenska odpadá. Takže získavajú obaja.

  Ale sú to len moje skromné úvahy, ktoré nemusia mať veľa s realitou. Len si tak spomínam, že práve na českej strane bol voči spoločnej vzdušnej obrane veľký odpor. A ten musel mať nejaký dôvod. Ale ako som napísal – iba moje úvahy.

 18. yoss 3. decembra 2013 / 12:44

  kedze diskusia k teme „Pered“ sa dostala do trochu sirsieho ramca, tak pridavam nieco z ludovej tvorivosti. plati to nielen v CR, ale aj na Slovensku, vyplyva z nej napriklad, ze aj po 24 rokoch sme stale „bratmi“ :o)

  . Kilo rohlíků stojí 59 korun, kilo mražené kachny 39 korun. . Brambory jsou dražší jak banány.
  . Z údajně zdravého rybího masa vyteče polovina vody.
  . Masné výrobky neobsahují maso.
  . V akčním letáku Kauflandu je 38 inzerátů na půjčení peněz.
  . Jogurt obsahuje 45% mléka.
  . Vepřová žebra jsou dražší jak vepřová kýta.
  . I během řeči s kamarádem telefonujeme.
  . Čím víc věcí máme, tím víc po dalších toužíme.
  . Náš mobil má tolik funkcí, že se jimi chlubíme přátelům, ale pro život jsou nevyužitelné.
  . Švestky dovážíme z Argentiny.
  . Na polích je víc slunečních kolektorů jako pšenice.
  . Státní svátek je důvodem se ožrat, ale proč je ten den svátkem, to 90% lidí neví.
  . Jihneme při pohledu na opuštěné psy, ale opuštění lidé nás nezajímají.
  . Slovo „děkuji“ nahradilo slovo „co za to?“
  . Máslová buchta má záruku 12 měsíců.
  . Kilo sušeného slepičího hovna (kuřince), je dražší než kilo kuřecích stehen.
  . Ve městě máme 6 pizzerií, ale vepřo-knedlo-zelo si nikde nedám, není.
  . Návštěva kulturní památky vyjde rodinu na dva tisíce.
  . Půlka rodičů nemá peníze, aby vlastní dítě poslali na lyžařský kurs.
  . Na naší televizi večer přepneme 25 programů, ale najdeme jenom vaření celebrit, reality šou nebo reklamy.
  . Svým blízkým pošleme třicet stupidních mejlů, ale ani jednou se nezeptáme, jak se mají.
  . Pod pojmem kultura se nám vybaví, návštěva multikina.
  . Pořizujeme si na splátky nadupané SUV, i když jednou týdně jedeme do supermarketu a jednou měsíčně navštívit rodiče v domově důchodců.
  . Nejprodávanější knihy jsou kuchařky pro každého, kdo má do řiti díru, životopisy pseudo hvězd, a horoskopy.
  . Existuje 30 časopisů pro ženy, ale ani jeden pro normální ženy.
  . Nejčtenějším článkem na Internetu v rubrice KULTURA byl ten, jak si Agáta Hanychová žehlila kalhoty na těle napařovací žehličkou a opařila si frndu….

 19. miro 3. decembra 2013 / 18:00

  Ved to som si aj vsimol, ale o Gripenoch, ktore sme mali nakupit (ci skor prenajat si?) sa tam nic nepise. Ako vravim, uz to velmi nesledujem.
  Aj ked nie som velky zastanca Gripenov, to je pre nas jedina sanca, ako si zachranit aspon zvysky stihacieho letectva. Ide o to, kolko ich napokon budeme prevadzkovat, lebo pouzivanie zopar kusov by bolo velmi nakladne, aj keby sa nakupovali spolu s CR.
  Inac, Gripeny sa nam ista nemenovana zahranicna spolocnost, ktora sa uz aj u nas preslavila uplatkarstvom, usilovala natlacit uz pred 10-12 rokmi a na „doplnok“ sme si mali dokupit 60-70ka podzvukovych lietadiel. Na ministerstve si niekto nastastie zobral do ruk kalkulacku a nic z toho nebolo.

  Ak je to naozaj tak nechapem, preco sa to ide robit az teraz. Na MiGy 29 sme pred 6 rokmi dali okolo 2 miliard korun na udajnu modernizaciu, ktora nezahrnala nic ine, ako pristrojove vybavenie na to, aby nasi piloti vedeli lietat do zahranicia aj bez dopravneho lietadla.

  Zrejme je rec o nasom juznom susedovi, ale neviem o tom, ze by mali nejaku kvalitnu armadu. Hoci v porovnani s tou nasou je kvalitnejsia uz skoro ktorakolvek.

  PS: nemam nic proti vasej analytike, ale ten pan S.Ch. predsa len posobil v inej organizacii 🙂

 20. miro 3. decembra 2013 / 18:05

  Dynamika,
  s tym upadkom s vami suhlasim, ale nie s tym, ze Cesi lietaju na zastaranych Gripenoch, lebo pouzivaju najnovsiu verziu C/D.
  Ak si to chceme porovnat sa nasimi lietadlami, hovorim to sice nerad, ale Gripeny su podstatne modernejsie, ako nase MiGy, avionika ktorych je na urovni polovice 80-tych rokov. Protilietadlova vyzbroj 29-tok je dobra, v pripade jedneho typu rakety vynikajuca, ale kvoli radaru iba na kratke vzdialenosti. Proti pozemnym cielom je to bieda. Rusky vyrobca je na tom velmi zle, uz davno nepredal nic poriadne, preto zije z dodavania nahradnych suciastok, ktore su kvoli tomu neumerne drahe. Nedavno dokonca prehrali vyberove konanie na dodanie viacuceloveho lietadla do Indie a ta namiesto ruskych lietadiel nakupi francuzske.
  Cize, aby som to zhrnul. Ak budeme mat lietadla zo Svedska, nasi piloti sice budu lietat na stroji, ktory je vykonnostne o 2 triedy nizsie, ale kvalitativne to bude podstatne lepsie.

 21. yoss 4. decembra 2013 / 11:27

  horevyssie som Tuckovi Bombickovi slubil, ze stranu Smer pochvalim hned ako bude preco. som rad, ze tak rychlo je na to nejaky dovod, citujem zo spravy SITA:

  Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek stiahol návrh novely zákona o lesoch z aktuálneho rokovania parlamentu. Vyhovel tak žiadosti premiéra Roberta Fica. Ako informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, Fico svoju žiadosť odôvodnil tým, aby nevznikli pochybnosti o tom, že ľudia môžu naďalej bez obmedzení zbierať huby a lesné plody, či vstupovať do lesa tak, ako to bolo doteraz.

  pre tych, ktori to nesleduju, podla tejto novely mal kazdy, kto chcel do lesa na huby alebo lesne plody alebo coilen fotografovat (!!), poziadat majitela o suhlas !!

 22. Metod J. Sláv 4. decembra 2013 / 19:11

  To je teda „úžasné“ §§§

  Takže po mojom lese, ktorý kúpili moji predkovia za ťažko zarobené
  peniaze

  od „vrchnosti“ (ktorá to dostala darom za krvavú službičku od kráľa = naj-
  väčšieho hrdloreza)

  SA NAĎALEJ MÔŽU ZADARMO PREMÁVAŤ KADEJAKÍ „TRAMPI“ – BICYKLISTI,
  HUBÁRI, …

  VEĎ VARI ŽIJEME V KAPITALIZME, KDE JE SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO
  „POSVÄTNÉ“ ???

  ČI VARI „POSVÄTNÉ“ SÚ LEN „OBYVAČKY“ „TRAMPOV“, A NAŠE LESY SÚ
  „VEREJNÝM DOMOM“ §§§

  VEĎ PRÁVE „TRAMPI“ BOLI HYBNOU SILOU HUNDRANIA NA SOCIALIZMUS,
  BOLI VNÁŠATEĽMI KAPITALISTICKÉHO „SVETLA“ DO SOCIALISTICKEJ „TMY“
  (PODĽA NICH),

  A ZRAZU ICH „TRAMPČATÁ“

  SA CHCÚ PREMÁVAŤ PO CUDZOM KAPITALISTICKOM MAJETKU TAK,

  AKO SA ICH OTECKOVIA HUNDRAJÚC NA SOCIALIZMUS PREMÁVALI PO

  SPOLOČNOM SOCIALISTICKOM MAJETKU §§§ To kde sme ??? ??? ???

 23. yoss 4. decembra 2013 / 19:33

  Metod, podla Ustavy platnej do roku 1990 bol vsetok majetok s vynimkou osobneho a druzstevneho v majetku ludu Ceskoslovenskej socialistickej republiky. ono sa to potom vselijakymi kluckami sprivatizovalo a restituovalo, ale pravoplatnost toho je v mnohych pripadoch napadnutelna, uvidime, co nam prinesie blizka buducnost. co sa tyka majetku nasich starych otcov a materi je to tak rozdrobene medzi dedicov a dedicov dedicov a dedicov dedicov dedicov, ze v mnohych pripadoch nim nie je mozne plnopravne disponovat. plus problematika znarodnovacich dekretov, atd. ja som socialista, takze budem sledovat zaujmu ludu, zaujmy nasich oligarchov su mi ukradnute…

 24. Anton Hrnko 5. decembra 2013 / 0:31

  Metod,
  zobuďte sa. Slobodný prístup do lesov zaviedla už Mária Terézia! Apropo! Les je súčasť univerza, teda patrí všetkým bez toho, ako to je napísané v listoch vlastníctva. List vlastníctva hovorí len o tom, ktorý benefit lesa môže využívať jeho vlastník. Ale ostatné benefity patria všetkým (kyslík,vlaha, lesné plody, relax….).

 25. Metod J. Sláv 5. decembra 2013 / 11:44

  Mária Terézia, potomok veľkého hrdloreza Habsburga, to mohla urobiť
  na zmiernenie biedy jej poddaných, lebo ona bola vlastníčkou celej ríše.

  Ale dnes máme „trampami“ reimportovaný kapitalizmus. Vlastníci lesov sa
  o svoje lesy starajú priamo alebo sprostredkovane cez z ich vlastného
  plateného hospodára, … , presne tak, ako to robia vlastníci ornej pôdy.

  Mešťan, „tramp“ chceš relax, tak si zaplať – aspoň toľko, aby som zadarmo nepratal tvoje „odpadky“ §§§
  Ty mi, keď prídem do mesta po cestách vybudovaných aj z mojich daní,
  nedáš nič zadarmo (ani len „uloženie“ mojich „odpadkov“),
  pomaly aj za ten kyslík, vyprodukovaný aj mojim lesom, budeš chcieť dať
  si zaplatiť (súdim podľa kapitalistických trendov) §§§

  Páni „demokrati“, veď ten, čo si bezodplatným braním z cudzieho robí
  benefit, je obyčajný zlodej §§§

 26. zaznamnik 6. decembra 2013 / 21:05

  pani pani

  ono k tomu slobodnemu pohybu po lesoch

  za marie terezie neboli terenne motorky, stvorkolky, terenne bicykle a hromadne turisticke akcie, cigani nerabovali lesy

  a aj za Marie terezie sa hrdelnym trestom trestalo napriklad pytliactvo a verim, ze keby cigani takto za jej cias rabovali lesy, tak by boli tvrdo, ale tvrdo potrestani

  sice les nevlastnim, vlastnim iba role a chapem vlastnikov lesov ze ich nenormalne serie, ze

  ich les je zdevastovany

  hromadnym ciganskym zberom lesnych plodov, ciganskym vyrubom stromov…

  vazeni, je to na zaplakanie..neviem napriklad, kedy pan Hrnko bol v lese v susedstve ciganskej osady, ale chodte si pozriet TANAP v okoli Rakus alebo Strane pod Tatrami, siroko daleko tam nestretnete zivu zver, vsetko je vyplasene vyhnane z lesa, zver nema klud na odpocinok, vrhnutie mladych , nocne zalahnutie….a hlavne nema co zrat !!!!!!

  a nechapem, preco ja ako hypoteticky vlastnik lesa mam strpeit, ze na urode cucoriedok a hub v MOJOM lese parazituje niekto, kto mi ten les este NICI.

  je to doslova na zlost a zufalstvo

  k motorkarom, bicyklistom a podobnej havedi v lese

  pani, co je to za odpocinok, resp. pokoj v lese, ked sa nim ozyva rev terennych motoriek, idete po TURISTICKOM CHODNIKU, zozadu vas skoro zrazi idiot na bicykli, ked sa ho spytate, ze preco ide po chodniku, ked paralelne 50m ide cyklisticka cesta, tak vas posle do p..i a vynada vam do k..tov…..

  som za !!!! Som za uplny zakaz vstupu do lesa, do lesa len po vlastnych nohach a len po znackovanych turistickych chodnikoch…!!!!!!!!

  Slovakom chyba disciplina, zmysel pre poriadok, dodrziavanie zakonov a predpisov, maju v podstate polocigansku naturu…

  Preto sme tam kde sme a nie tam napriklad, kde su dnes Nemci, hoci tento nemecky narod starocia koexistoval popri slovenskom narode v tomto priestore.

 27. zaznamnik 6. decembra 2013 / 21:12

  este k tomu made in Cechoslovakia

  v Cechach doteraz firmy oznacuju takto svoje vyrobky……

  uz ma to ani nestve..prave tieto ceske podrazy pouziavm ako argumenty na podporu svojho tvrdenia s v debate s nejakym cechoslovakistickym pribrzdencom, ze Cesi Ceskoslovensko vzdy povazovali za cesky stat.

 28. Tučko Bombička 6. decembra 2013 / 22:43

  Už som nechcel k tejto téme – ale ono to nebude také horúce s tým „made in“ (od 07:10 min):

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/253126-lajcak-k-uspechu-kotleby-politici-by-meli-lidem-vic-naslouchat/

  No a k tým pozitívam podľa pána Yossa: jednak súhlasím s p. Záznamníkom a jednak sú pre mňa meritórne záležitosti typu, že sa v novom grafikone železničnej dopravy (platnom od polovice decembra) obslužnosťou územia železničnou dopravou vraciame k stavu spred roku 2005 (nárast vlakokilometrov o údajne pol milióna, dávnejšie som čítal o 14 nových vlakových spojeniach). Toto je pre mňa podstatné a nie zber húb a čučoriedok v lesoch (ktorým sa akurát oberá o obživu lesná zver).

 29. Pomocník 6. decembra 2013 / 23:42

  Pán Záznamník, len Nemecko nie je na tom tak dobre, ako si veľa ľudí omylom myslí. Jednak sa v tej krajine neinvestuje (rozpadajú sa školy, cesty atď., to v Nemecku donedávna takto nebolo), jednak tá krajina už dnes fakticky zbankrotovaná, lebo sedí na nekonečnom množstve fakticky nikdy nesplatiteľných pohľadávok voči zahraničiu (je len otázka času, kedy sa to prejaví) a jednak je ten ich „úspech“ len dôsledok zníženia miezd a do veľkej miery len štatistický trik (napríklad ich zdanlivo nízka nezamestnanosť vyplýva z toho, že rozdelili vždy jedno pracovné miesto na dve, a oboje sú platené na úrovni životného minima; vidno to na tom, že počet odpracovaných hodín v ekonomike je tam celkom oficiálne konštantný už veľmi dlho). A hlavne dnešní Nemci nie sú to, čo boli pred 40 rokmi, to sú dnes úplne iní ľudia a veľkí lajdáci, od Slovákov sa neodlišujú. Ak tam niečo ešte funguje lepšie ako tu, tak je to zo zotrvačnosti v istých oblastiach, ale tomu je koniec.

 30. Pomocník 6. decembra 2013 / 23:54

  Pán Tučko, teraz bude treba vrátiť naspäť veľa vecí z jednoduchého dôvodu, že už aj tí najväčší hlupáci došli metódou pokus a omyl (ktorú im mohlo pár vzdelaných ľudí ušetriť, keby ich počúvali) na to, že sa tu od roku 1989 (a najmä 1998) porobili v doprave, školstve, hospodárstve atď. pod krycím menom „reformy“ často neuveriteľné stupidity a stačí ich jednoducho len vrátiť naspäť. Ostáva len dúfať, že už nie je neskoro…A aj podnikatelia na Slovensku začínajú po 20 rokoch prichádzať na to, že veľa zarobiť sa nedá len vysokými cenami, ale aj (resp. často len) naopak veľmi nízkymi cenami (a s tým spojeným vysokým odbytom)…človek by čakal, že im to dôjde do roka, ale tu všetko trvá veľmi dlho…

 31. yoss 7. decembra 2013 / 11:54

  Tucko tie vlakokilometre su nepochybne dobra vec, este keby tak bolo kam cestovat, myslim teraz na to ze sa niekde s pomocou statu utvoria nejake farmarske zdruzenia, ktore dostanu do najmu podu, ktoru budu obrabat, pricom produkciu si ponechaju pre svoju vlastnu potrebu a potrebu svojich rodin (??). pravdaze, ziaden velky biznis, len provizorne riesenie aby na prilepsenie, aby chudobni a nezamestnani nemuseli byt zavisli na podpore od statu…

  ten zakaz vstupu do lesov (bez povolenia majitela) v stiahnutej novele je vlastne dalsim krokom k feudalizacii nasho zakonodarstva, teda dalsim krokom v koncentracii majetku, medii, pody v rukach uzkej skupiny „vyvolenych“, ktori „na to maju“ obdobne ako tomu bolo za feudalizmu, kedy vsetko vlastnila „slachta“…

  tych k tomu veducich analogii je viac.
  trebars fakt ze vacsina hodnoty a nadhodnoty ktoru na Slovensku zamestnanci tvoria odchadza v podobe zisku a dividend do zahranicia – podobne kedysi kralovi. dalej, likvidacia nasho podohospodarstva dotaciami konkurencii pripomina kolonializaciu, mocenske ovladnutie zdrojov v nejakej oblasti. dalej, drancovanie slovenskych lesov, vyvoz gulatiny do zahranicia a po jej spracovani od nich nakup drevarskych vyrobkov v podobe nabytku, OSB dosiek, preglejok, skaroviek, obkladovych profilov (bavorsky profil), pricom ako material je to vtipne oznacene napriklad ako „seversky smrek“ (baumax).

  dalej, nas mytny system, ktory pravdepodobne bude rozsireny aj na cesty druhej a tretej kategorie – co to pripomina, kedy vznikol mytny system ?? dalej parkovanie pospoliteho ludu – spoplatnovane ako v stredoveku este aj pred nemocnicami, kde navstevujeme svojich chorych…

  tych analogii s ozivovanim feudalneho systemu by sa naslo aj viac (trebars dane – ich rozdelovanie – prispevky na euroval). ked to takto dalej pojde, nepochybne sa treba prichystat aj na znovuzavedenie deresov…

 32. Metod J. Sláv 7. decembra 2013 / 12:00

  Presne tak,

  a keď už sa opičíme po dakom,
  tak by sme sa už aspoň mohli „dôslednejšie“, t. j. brať si len to dobré !!!

  Napríklad takúto americkú obchodnícku zásadu:

  LEPŠÍ JE RÝCHLY NIKLÁK, AKO POMALÝ STRIEBORNIAK !!!

  (niklák = 50 centov, strieborniak = 1 dolár)

  VEĎ TO POVRCHNÉ OPIČENIE SA JE PRÍČINOU NIE LEN „REFÔRM“,

  ALE AJ TOHO, ŽE EŠTE AJ V SAMOSTATNOM ŠTÁTE, SA „REFERENDUJE“

  ZA NÁVRAT K „HISTORICKÉMU“ NÁZVU §§§

  PRIČOM TEN „HISTORIZMUS“ JE NESKUTOČNE KRÁTKOZRAKÝ,

  LEBO DOVIDÍ LEN DO ČIAS, KEDY SA SLOVÁCI HÚFNE OPIČILI

  PO PÁNOCH, KTORÍ PRÁVE VTEDY PREPADLI OŠIAĽU OPIČENIA SA

  PO DAKOM, KTO ÚDAJNE PRIVANDROVAL SPOD URALU §§§

  Spod Uralu ??? – a maďarskí genetici si dnes idú ruky zodrať, len aby
  našli aspoň dajaké smietky „uralských“ génov,
  ktoré by aspoň „náplasťovo“ „potvrdili“ stáročné drísty „historikov“,
  ale aj „antropológov“ (viď „vyčistenie“ stredu Európy od
  „žlto-bieleho fľaku“ na mape zobrazujúcej zastúpenie jednotlivých rás),
  či „etnografov“ (viď maďarský etnograf so slovenským priezviskom Kisely,
  ktorý bol hľadať stopy po „svojich“ maďarských predkoch, až hen v Číne,
  a našiel tam len akúsi „maďarskú hudobnú stupnicu“) §§§

  No, a keď som sa cez maďarské „bezdomovectvo“ dostal k čínskym
  končinám,
  tak nedávno som postrehol indície, že „z Číny“ skôr prišiel Praotec Čech,
  ako „praotec Maďar“.

  Je historickým faktom,
  že nad severovýchodným okrajom dnešnej púšte TAKLAMAKAN, známej
  cintorínmi s tzv. Bielymi múmiami,

  ŽIL historický národ ČEŠI !!! !!! !!!

  http://ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=17&id=19&limitstart=70&Itemid=114#1144

 33. yoss 7. decembra 2013 / 17:04

  pre uplnost hadam este stanovisko Roberta Fica na ten nestastny pokus o novelizaciu lesneho zakona:

  „Vyznel hrôzostrašne. Keď som čítal, čo niektorí úradníci navrhujú, neveril som vlastným očiam, takže nerobme chyby. Nečudujme sa, že naši nepriatelia budú naše chyby proti nám plne využívať,“ vyhlásil Fico, ktorý tento týždeň nariadil protihubársku novelu stiahnuť.

 34. Tučko Bombička 8. decembra 2013 / 11:35

  P. Yoss, tým bolo myslené, keď čítal, čo napísali médiá o tom, čo niektorí úradníci navrhujú. Ten výrok zopakoval na včerajšom sneme Smeru (dá sa nájsť záznam). Ale to je jedno. Pre mňa podstatné, čo zaznelo včera ako priority na zostávajúce 2 roky vlády: tlak na zvyšovanie miezd (tlieskam) a cieľ dostať nezamestnanosť do konca vládneho obdobia na priemer EÚ (čo je tuším 12%).

 35. Bynk 1. februára 2014 / 14:21

  My vieme len z blata do kaluže skákať ako malé deti a potom sa čudujeme že sme celý mokrý.

 36. Anton Hrnko 1. februára 2014 / 14:55

  Bink,
  definitívne nemôžeme byť „celý mokrý“, maximálne tak celí mokrí.

 37. lacooravec 3. februára 2014 / 22:57

  No, asi tak by som to komentoval: celí mokrí! Alebo, celé mokré…ženy, či deti!

 38. Bynk 4. februára 2014 / 18:34

  Vážený pane,
  diskusiu si predstavujem ináč. K veci a nie do vetra.
  A. Hrnko

 39. Bynk 5. februára 2014 / 17:08

  ??? No ja to vidím asi tak, že môžeme byť vdační našej inteligencii z 19. storočia za záchranu slovenčiny na poslednú chvílu ako sa vraví, ale mali by sme byť vdační aj pravopisným neznalcom ako som ja, slovanom z kopcov, lazov a samôt, pretože po tom čo sa do nás zahryzli madarizátori a pomerne lahko preonačili šlachtu a inteligenciu hovoriacu slovensky, česky, latinsky a maďarsky, tak u našich rolníkov narazili. A hoci si aj vlasy trhali a búchali hlavou o stôl, nedokázali nás naučiť napísať súvisle jedinú madarskú vetu. Preto ked sa po 50 rokoch vrátili domov bez úspechu len sucho zaplakali: „Mi muset vrátit o 100 rokof neskór, lebo tá butatót taká sprostá že nevedeť spisovne ani vlastný jazyk, néto naučiť ešte krásna spisovná magyarčina. Muset nehát dorásť nová lovácka inteligenciá, tá budeť lahšé madarizovať ako táto chasa.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *