Zaujímavý projekt pre bezpečnosť

V súvislosti s prípravou nových strategických dokumentov Slovenskej republiky sa stále viac ukazuje, že naše spoliehanie sa na ministerských úradníkov a niektoré organizácie tretieho sektoru, vyhlasujúce o sebe, že sú tzv. odbornou komunitou, nevytvára dostatočný priestor na kvalitné vyhodnotenie bezpečnostných a obranných výziev. Chýba nám široký intelektuálny štátom sponzorovaný potenciál, ktorý by tieto problémy teoreticky spracoval a dal politickým činiteľom fundovaný odborný základ, z ktorého by vychádzali pri prijímaní svojich rozhodnutí. Štátni činitelia potom často rozhodujú podľa toho, čomu sú náchylní veriť, nie podľa toho, čo majú teoreticky a vedecky podložené a zdôvodnené.

Jedna z oblasti, ktorá je momentálne frekventovaná aj v radoch politikov, aj v širokej občianskej spoločnosti je problematika extrémizmu, terorizmu, šírenie propagandy v podobe tzv. hoaxov alebo falošných správ (fake news). Často, keď šlovek počúva „zasvätené“ vyjadrenia v týchto oblastiach, tak mu dupkom vstávajú vlasy, lebo títo odborníci skôr svojou „odbornosťou“ napomáhajú rozširovať oné negatívne javy, akoby im kládli prekážky. Ako predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť ma preto zaujala snaha sústrediť vedecký potenciál na skúmanie a odbornú analýzu uvedených fenoménov. Mohol by to byť dobrý základ pre ich pochopenie a následne i pre prijatie správnych rozhodnutí.

Z mateiálov, ktoré mi spracovatelia poskytli a z ktorého vyplýva, že by na financovanie projektu chceli využiť grantovú sústavu európskych fondov na vedu a výskum dávam do pozornosti nasledovné:

„Z uvedeného dôvodu bol v rámci spolupráce Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravený reformný zámer ako národný projekt z operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom: „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“.

Nosnými aktivitami reformného zámeru sú:

 • Analýza stavu extrémizmu, terorizmu a šírenia propagandy v SR, tvorba metodík a legislatívy vrátane budovania kapacít verejnej správy v SR v oblasti eliminácie prejavov extrémizmu, terorizmu a podmienok pre šírenie propagandy. Budovanie spolupráce medzi všetkými relevantnými aktérmi vrátane výskumného, mimovládneho štátneho a samosprávneho sektora.
 • Vzdelávanie ostatných inštitucionálnych kapacít verejnej správy, verejnosti a zraniteľných skupín.“

Myslím si, že tento projekt netreba zmietnuť zo stola, ale využiť na skutočné teoretické podchytenie problému a odbornú predprípravu na to, ako sa s danými negatívnymi javmi vyporiadať. Navrhovatelia moju podporu majú.

4 odpovede

 1. Pomocník 16. júla 2017 / 23:52

  Boj proti extrémizmus je v poriadku (ak je to naozaj boj proti extrémizmus a nie len proti politickým protivníkom pod rúškom boja proti extrémizmu). S tou propagandou to je už horšie, pretože zámer propagátorov je zrejme zas preventívne očierňovať Rusko (v rámci prípravy prípadnej vojny), ale z vedeckého hľadiska máme na Slovensku v skutočnosti prítomné šírenie (aj platenej) propagandy najmä USA, propaganda Ruska je proti tomu zanedbateľná (percentuálne skoro neprítomná). Ak by sa to celé malo brať prísne vedecky, bolo by treba z dôvodu šírenia tejto propagandy zakázať denníky typu SME a veľa ďalších médií. To sa ale samozrejme nestane, objektivita nebude žiadna a „boj proti propagande“ nás len ďalej posunie do 50. rokov 20. stor. (čiže bude sa bojovať len proti „vyvoleným“ témam a štátom). Ale my už v tých 50. rokoch niekoľko rokov znova sme…ja tu na to opakovane upozorňujem, ale očividne sa dejiny musia zas opakovať. Už chýbajú len tie procesy, ale aj tie čochvíľa prídu.

 2. Pomocník 16. júla 2017 / 23:53

  extrémizmU

 3. milanko 17. júla 2017 / 22:56

  Extrémizmus vo verejnoprávnych médiách – dnes tu vidíme vylučovanie zástupcov nepohodlných názorov či strán z verejných diskusií. To ale bolo typické po nástupe Hitlera k moci, ale aj po vzniku Slovenského štátu, ale toto isté robili aj komunisti.
  Namiesto toho, aby bol protivník argumentami odborníkmi porazený, tak sa radšej zabraňuje vstupu nepríjemných názorov do diskusií. Toto je tiež extrémizmus a paradoxne to extrémizmus veľmi posilňuje. Ak chceme naozaj účinne bojovať proti extrémizmu, nepoužívajme extrémistické metódy fašistov, či komunistov.

  Dnes

 4. Boris Pittner 7. augusta 2017 / 21:22

  Anton, v texte napádaš schopnosť ministerských úradníkov pripraviť fundovane návrhy pre VÁS (naše spoliehanie) politikov. Od 93 roku som bol tým úradníkom a po celú tú dobu som nestretol žiadneho politika a nezaznamenal žiadnu politickú stranu, ktorá by mala reálny zaujme a pripravených ľudí v oblasti bezpečnosti a obrany.
  Terorizmus, extrémizmus, kriminalita, propaganda, atď sú javy, ktoré snáď sprevádzajú ľudskú spoločnosť od Adama a ak zasadne nezmeníme pristup k ich riešeniu buďú ju sprevádzať aj naďalej. Tzv. proti iniciatívy zvyčajne riešia následky a málokedy príčiny. Nedávno som čítal zaujímavú myšlienku, ktorej podstata spočívala v tom, že akýkolvek fenomén môžeš analyzovať len vtedy ak vytvoriť nové podmienky, v ktorých nebude môcť existovať. Obávam sa, že menovaný projekt neprekročí svoj tieň, teda bude riešiť len dôsledky a nie príčiny.
  Nakoniec na margo úradníkov – ich kvalita/nekvalita je výsledkom politikárčenia v štátnej a verejnej správe, ak má pamäť nemýli zazil si to na vlastnej koži, a pokiaľ sa toto neodstráni a politici konečne nezačnú slúžiť ľľuďom, tak sa nic nezmeni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *