Zásadný rozdiel. Na margo tvrdení pána profesora

Ako povedal klasik, na Slovensku je to tak! V každej krajine široko okolo nás sa historici snažia dopátrať k pravdivému obrazu svojich národných dejín nie tým, že ich budú vykladať podľa toho, ako to vo svoj prospech a na svoju obhajobu vyložili iní, ale s pozícií objektivizovaného pohľadu vlastného národa. Len na Slovensku sa môže stať profesorom a prednášať na prvej univerzite človek, ktorý celý svoj vedecký potenciál venuje tomu, aby relativizoval základné pravdy o slovenských dejinách v prospech obhajoby tých, ktorí dodnes nevedia prísť na správne meno našej krajiny a Slovensko pokladajú za svoju odtrhnutú provinciu. Nech sa nehnevá niekdajší môj kolega z Historického ústavu SAV, dnes profesor prvej slovenskej univerzity R. Holec, ale čo je veľa, to je veľa. Posledne sa takto blysol v Pravde 26. októbra 2012.

Už najmenej od stého výročia černovskej tragédie z 27. októbra 1907 sa pán profesor sústavne snaží relativizovať vinu uhorských štátnych orgánov a maďarskej džentristickej politiky na ničím neodôvodnený brutálny zásah uhorskej brachiálnej moci proti slovenským roľníkom v obci blízo Ružomberka. Je to nepochopiteľné, že na Slovensku môže byť historik, ktorý je schopný ospravedlňovať, resp. relativizovať streľbu ozbrojených reprezentantov štátnej moci do bezbranných roľníkov len preto, že nechceli pripustiť, aby ich kostol, ktorý si postavili z vlastných mozoľov, vysvätil niekto, koho si neželali. Vraj vtedy sa také udalosti bežne stávali, vraj medzi strieľajúcimi žandármi boli aj osoby slovenskej národnosti, ba dokonca vo februári 1919 rovnako česko-slovenskí legionári postrieľali v Bratislave zase (asi na oplátku?) Maďarov.

Nuž, áno. Nebolo to síce bežné, ale použitie brachiálnej moci proti rebelujúcim davom aj s fatálnymi následkami sa v danej dobe i neskôr skutočne stávalo, no občas sa to niekde stane aj dnes. Vždy to bola však krajná možnosť, keď sa rebelujúci dav vymkol spod kontroly a hrozili nepomerne väčšie ľudské i materiálne škody, ako keby sa nepoužilo brachiálne násilie. V Černovej podľa všetkých dostupných informácií nič také nehrozilo. Zhromaždení občania len nechceli prepustiť koč s duchovnými, ktorých tam proti ich vôli nakomandovala uhorská vláda nie preto, aby zabezpečila poriadok, ale aby ukázala, kto je v krajine pán. Výstrely nezazneli preto, žeby hrozilo nedajbože zapálenie obce, poprípade celého Ružomberka, nezazneli preto, žeby niekto na živote alebo zdraví ohrozoval prítomných duchovných, policajtov a úradníkov, ale prosto preto, že uhorská vláda chcela ukázať „panslávskym buričom“, že žiadny odpor ani v tej najzapadlejšej dedinke proti pomaďarčovaniu Uhorska nestrpí. Ospravedlňovať toto barbarstvo, že sa to stávalo aj v iných prípadoch, je cynické a znevažujúce samotné obete. Okrem iného to, že táto udalosť vybočovala z bežných použití brachiálnej moci vo vtedajšom svete, svedčí aj ohromný medzinárodný ohlas a všeobecné odsúdenie politiky uhorskej vlády na medzinárodnom poli, dokonca aj v predlitavskej časti monarchie. Jej vykrúcačky na spôsob profesora R. Holeca vtedajšie medzinárodné spoločenstvo „nezhltlo“, ako noviny Pravda „zhltli“ na svoju vlastnú hanbu tvrdenia tohto pána „historika“.

Rovnako cynické od R. Holeca je aj zrovnávanie streľby v Černovej so streľbou v Bratislave 12. februára 1919, ktorej padlo za obeť osem jej občanov. Určite, každý zmarený život je tragédiou. Ale predsa len by sa nemali robiť mechanické porovnávania a tým „kopať“ pravdu a spravodlivosť „pod pás“.. Trpí tým nielen pravda, ale najmä étos, morálka! Predovšetkým Černovčania nespochybňovali autoritu uhorských štátnych orgánov a všemožnými spôsobmi sa snažili prehovoriť zodpovedné miesta, aby ich a ich obec nechali na pokoji. Intervenovali u biskupa, intervenovali u farárov v Ružomberku i na okolí, intervenovali na miestnych úradoch len s jednou prosbou: Nerobte to, je to náš majetok, my si to neželáme. Brachiálna moc nemala najmenší dôvod okrem toho, že chcela dedinčanom dokázať, že si presadí, čo chce a ako chce, aby zasiahla! Streľba v Bratislave bola však o niečom úplne inom. Bola reakciou na podvratnú činnosť vlády v Budapešti, ktorá zorganizovala 3. februára 1919, deň pred príchodom česko-slovenských mocenských orgánov zo Žiliny do Bratislavy v meste štrajk proti novej česko-slovenskej moci. Zneužila na to všeobecnú nespokojnosť robotníctva a jediným a skutočným cieľom organizátorov bolo demonštrovať pred svetom, že Bratislava Česko-Slovensku nepatrí. Napriek tomu Šrobárova vláda vyvinula veľké úsilie, aby sa so štrajkujúcimi dohodla. Až keď 12. februára 1919 zorganizovali masovú demonštráciu pod maďarskými vlajkami a napadli česko-slovenskú brannú moc, dokonca streľbou, padli osudné výstrely. Aj malé dieťa, nieto školený historik musí vidieť rozdiel medzi udalosťami v Černovej a v Bratislave! Dávať tieto udalosti na rovinu nemôže ani maďarský historik, nieto historik žijúci z daní slovenského daňového poplatníka.

Rímsky rečník a senátor Cicero pri odhaľovaní sprisahania proti Republike predniesol slávny výrok: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Dokedy budeš, Catilina, zneužívať našu trpezlivosť? Aj ja sa pýtam, dokedy ešte bude možné takýmto nehoráznym spôsobom vykladať slovenské dejiny za peniaze slovenských daňových poplatníkov? Nepravda predsa nemôže prospievať ani zdravým vzťahom medzi Slovákmi a Maďarmi! Alebo je naša trpezlivosť nekonečná, aj keď sa z našich daní koná proti nám

 1. Milanxyz 7. novembra 2012 / 7:46

  Váb-Nít,
  zdá sa, že o slovenskej histórii máte „ucelený“ obraz. Veľmi by ma potešilo, keby ste mi vysvetlili, že ako je možné, že Slovinci volajú svoj jazyk slovenčina, ich ženy Slovenky a o sebe tvrdia, že sú Sloveni, presne tak, ako o sebe tvrdíme my, napriek tomu, že nás pred tisícročím rozdelili kočovní Aziati, pokiaľ sme predtým my, Sloveni, neboli jedným veľkým starým národom.
  V blate a močiaroch Pripeťja sa táto podobnosť iste nevypestovala.
  Dúfam, že Vaša odpoveď zvýši „kredibilitu ostatných ľudí, ktorí sa snažia prinášať pozitívny prístup k národnej histórii.“
  Držte sa pri zemi, len dajte pozor, aby ste sa príliš nazablatili. Zablatenému je ťažko byť hrdý.

 2. Metod J. Sláv 7. novembra 2012 / 12:00

  Čo urobíme s tou „pokakanosťou“ našich(?), a to aj tých údajne národne
  orientovaných historikov ???

  Tých historikov, ktorí sú schopní asi „v záchvate vedeckej objektivity“

  napísať aj toto:

  „Gesta“ pôvodiny prekladám ako dejiny, „Hungari, Hungaria“ ako Maďari,
  Maďarsko, pretože je tu nepochybne reč o etnických Maďaroch a (ich) štáte, ktorého boli hegemónom. (Viď: Richard Marsina, Miloš Marek:
  Tatársky vpád, Vydavateľstvo rak a Veda, vydavateľstvo Slovenskej
  akadémie vied, 2008, strana 153 )

  Pán Marsina, ako ste mohol napísať v 21. storočí dačo takéto ?

  Či to len pre Slovákov platí ono „vedecky mainstreamové“, že dnešné
  etniká (teda aj Maďari, aj Česi, … a Nemci zvlášť) sa sformovali len pred
  „pár“ storočiami §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  VEĎ AJ SAMOTNÝ TERMÍN „NATIO HUNGARICA“ VYMYSLENÝ SAMOTNÝMI
  „MAĎARMI“ SA VZŤAHOVAL LEN NA UHORSKÚ ŠĽACHTU, A TÁ ROZHODNE
  NEBOLA LEN MAĎARSKÁ Z DNEŠNÉHO POHĽADU, Z DNEŠNÉHO CHÁPANIA
  ETNICITY.

  A ČO TO BOL ZA „UGROFÍNSKY NÁROD“, KEĎ AŽ DO 40. ROKOV 19. STOROČIA
  POUŽÍVAL AKO „NÁRODNÝ“ JAZYK LATINČINU ???

  A AK DNEŠNÍ MAĎARI ODVODZUJÚ SVOJ ETNONYM OD MENA „MEĎER“,
  TAK IM TREBA PRIPOMENÚŤ, ŽE ICH SLOVO „MEĎE“ (župa, stolica) JE SLOVANSKÉHO
  PôVODU (viď: medza), TAK AKO JE DRVIVÁ VÄČŠINA DNEŠNÝCH MAĎAROV
  SLOVANSKÉHO PôVODU – viď zistenia novodobej genetiky a všetkých,
  ktorí vedia čítať – slovenské/slovanské priezviská v maďarských telefónnych
  zoznamoch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  NO A VRCHOLOM „VEDECKEJ SERVILNOSTI PRED DOBOVÝMI HEGEMÓNMI“
  JE PREKLADANIE „PRIEZVISKA“ §§§

  PRELOŽIŤ MENO „PAULUS UNGARUS“ NA „PAVEL MAĎAR“ (s.21,22)
  TAK TO JE VRCHOL§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  UŽ AJ PRETO, ŽE KEBY NEŠLO O PRIEZVISKO, ALE O „MIESTO PôVODU“,
  TAK V TÝCH ČASOCH „MAGYAR ORSZÁG“ NEEXISTOVAL §§§§§§§§§§§§§

 3. Anton Hrnko 8. novembra 2012 / 0:10

  Metod,
  na vaše drísty je škoda čokoľvek povedať. Čo slovo, to perla, čo perla to hlúposť. Trpíte grafomániou a pravdepodobne aj totálnym zatemnením mozgu, ktorý nevie rozlíšiť prelud od skutku.

  Milan z konca abecedy,
  len dokazujete, že o téme nič neviete. Okrem Slovincov (Slovenec, Slovenka), boli Slovenmi aj Bulhari, kým neprevzali meno svojich turkitských „spoluobčanov“. Slovenmi boli aj pobaltskí Slovinci, kým ich z Pomoranska nevysťahovali bratia Poliaci ako Nemcov a Slovenmi boli aj dnešní Slavenci z oblasti Novgorodu. Okrem toho máme Srbov v Srbsku a aj v Lužici, Dudlebov sme mali v oblasti Minska, Belehradu, Neziderského jazera i južných Čiech. Chorvátov v Chorvátsku, Chorváti boli aj Slavníkovci vo východných Čechách a údajne existovali aj tzv. Bieli Chorváti nad Karpatami. Viete mi vysvetliť distribúciu týchto mien bez toho, žeby Slovania vandrovali po Európe (Pripomeniem vám niečo: okrem slovanských Bulharov existujú aj Bulhari turkitskí, ktorí sú potomkami tej vetvy Protobulharov, ktorá s väčšinou neodišla do starej Trácie). Hádam nechcete tvrdiť, že rovnaké názvy, napr. Dudleb vznikli na štyroch rôznych miestach? Ja tvrdím, že to boli potomkovia jedného kmeňa, ktorý sa počas vandrovania, ktoré vy zaklínate, dostali na rôzne miesta. Dokonca rozdelenie Srbov je zachytené aj v prameňoch (nepriamo).
  Takže klapky dole a obuť čižmy. Bude blato. A len tak na okraj. Každý deň chodím na prechádzku so psom. Keď prší, tak sa obyčajne zablatím. Nemám dojem, žeby to znížilo moju dôstojnosť.

 4. Ján Horal 8. novembra 2012 / 0:38

  Tí z Novgorodu,
  podľa Karamzina (Kara Murza) na začiatku Ruského štátu (Kyjevskej Rusi) boli Sloveni na severe pri Ladožskom jazere. Vulgárne povedané Slováci založili Ruské impérium.

 5. Milanxyz 8. novembra 2012 / 9:37

  Pán Horal,
  prečo „vulgárne“? Nepresné, áno (meno Slovák pre našich predkov sa datuje len niekedy okolo 15.storočia, dovtedy boli Sloveni), ale vulgárne?
  Veď len v príspevku povyše, pán Hrnko sa snaží striasť kus blata, čo sa naňho nalepí, keď ide na prechádzku so psom, na Metoda, vymenúva, kde všade po Európe sa Slovení nachádzali. Pravda pozabudol pritom na Čechov, ale nie div, že pri častom zablatení trochu blata zostane aj na ňom.
  Veď ako by ináč mohol, po vymenovaní, kde všade v Európe boli Sloveni, napísať: „Viete mi vysvetliť distribúciu týchto mien bez toho, žeby Slovania vandrovali po Európe“.
  Akí Slovania? Kde sa tu odrazu nabrali, veď v celej predchádzajúcej časti hovorí o Slovenoch!

 6. yoss 8. novembra 2012 / 9:42

  kto su vlastne predkovia tych, ktorych dnes volame „madarmi“ ??

  zakladna vec, ktoru o nich vieme, je to, ze to boli aziatske kocovne kmene ktore docvalali do europy zo stepi od Uralu. vyznacovali sa nizkym vzrastom, sikmymi ocami a dalsimi znakmi ludi azijskeho povodu. pri pohlade na dnesnych madarov vsak ziadne typicke aziatske znaky nevidim, dokonca ani pre nich priznacne haplogrupy – u dnesnych madarov dokonca prevazuje slovanska R1a…

  na zaklade tychto skutocnosti vznika zdanlivo nezmyselna otazka – ak nejaky sloven, slovien zacal kedysi v minulosti mondokovat, stal sa z neho „Uhor“ – a vzniklo „Uhorsko“ ??

 7. Anton Hrnko 8. novembra 2012 / 22:20

  Pán Horal,
  predovšetkým Slovákmi môžeme nazvať len tých Slovenov, ktorí sa usadili na našom území, zmiešali sa tu s existujúcim predošlým a následným obyvateľstvom a vytvorilo jedinečnú slovanskú komunitu odlišnú od všetkých ostatných Slovanov a aj zvyšných Slovenov. Novgorodskí Sloveni a slovenskí Sloveni sa rozišli skôr, než sa začali formovať dnešné slovanské národy.

  Nuž Miňko z konca abecedy,
  zdá sa mi, že sa robíte hlúpejším, než v skutočnosti ste. Predovšetkým Česi neboli Sloveni. Na území Čiech bolo viacero slovanských kmeňov, ale ani jeden sa nenazýval Sloveni. Keby ste čítali moje príspevky na tomto blogu poriadne, tak by ste si museli všimnúť skutočnosť – ktorú som pomerne presvedčivo dokázal – že Sloveni boli len jedným zo slovanských kmeňov, resp. kmeňových zväzov; rovnakých, akými boli Srbi, Chorváti, Poľania, Dudlebi, Havolania, Obodriti… Len mali to šťastie alebo smolu, že vonkajší svet ich kmeňovým názvom pomenoval všetkých Slovanov. Nevyriešenou otázkou zostáva len, či existovalo spoločné povedomie Slovanov v ranom stredoveku a či mali aj nejaké vlastné spoločné pomenovanie. Ja si myslím, že také povedomie neexistovalo a vzniklo až neskôr pod tlakom zvonka. Preto aj v slovenčine až v 15. storočí vznikla potreba odlíšiť pojem Slovan a Slovák ako slová pomenúvajúce dve entity.

 8. Milan2 9. novembra 2012 / 1:26

  Problémom dnešných ľudí je ten, že na históriu pozerajú staticky dnešnými očami a nevedia si ju rozpohybovať. Zvlášť národy si nevedia dať do pohybu
  Európske národy ale nesedeli staticky na jednom mieste – pohyb národov vôbec nebol výhradným znakom kočovníkov. Aj takmer všetci predkovia Európanov sa po území Európy veselo posúvali hoci neboli železnice.
  Pán Hrnko presvedčivo dokázal, že Sloveni boli jedným zo slovanských kmeňov a ja dopľňam že všetko naznačuje že oveľa väčším ako dnes naznačujú počty jeho príslušníkov.
  A tak ako Vandali od Visly odišli – rozdelili sa na dva prúdy a presunuli celkom zaujímavými trasami na západ, alebo Svébi sa zo záp. Slovenska presídlila do Švábska a časť dokonca aj v dnešnom Španielsku, tak aj starí Sloveni využili akurát príhodnú dobu a presunuli sa na priaznivejšie sídla – teda rozišli zo svojich pôvodných sídiel na všetky strany a ich opustené dovtedajšie sídla zase obsadili zo severuvýchodu kmene Poľanov

  Nakreslite si veľký ovál niekde okolo Krakova a spojte si ho šipkami s tými miestami kde ako píše pán Hrnko boli zaznamenaní Sloveni a dostanete cestovateľské pohyby Slovenov.
  To že sa meno Sloveni zachytili na viacerých miestach neznamená že to bolo univerzálne pomenovanie Slovanov ale len to, že sa tu takto zachytil v kronikách nezapísaný historický fakt presunutia Slovenov – hľadanie lepšieho bydliska s lepšími podmienkami na život.
  Rozišli sa v príliš širokom nasadení – zriedili sa teda , a to ich stálo v budúcnosti mocenské postavenie – miesto pomalého expadovania zvolili rezolútnejší presun a mne to trochu pripadá ako v USA keď v 19. stor. odštartovali veľký záber nových teritórií za Misisipy ktorý odštartovali výstrelom a každý si zatlkal kolíky a získal tak svoju farmu….
  Sloveni tak podobne vyrazili do práve vyľudňovaných teritórií – tak sa udial presun Slovenov od Krakova – najvytrvalejší dokonca takto doputovali až do údolí Korutánska – preto sa k Slovincom určite musíme historicky hlásiť – lebo to boli naši.
  (Až na územie Novgorodu) všetky novo zaujaté oblasti s pomenovaním Sloveni sa dajú ľahko zdôvodniť presunom – aj tá v Bulharsku – nejaká skupina sa nalodila niekde pri Komárne a plavila po rieke na juh ako tí v Tichomorí čo osídlili Veľkonočný ostrov ….
  Nevidím dôvod, aby to dnes plietlo historikov a vyvodzovali z toho niečo o univerzálnom názve Sloven ako Slovanov.
  Sloveni boli väčší kmeň ,príliš aktívne rozbehli do uprázdneného oklia, kde ich časti ale boli z dnešného pohľadu zbytočne asymilovaní. čím sme sa akože na našu škodu stali malým národom.
  Keby sa ale sčítalo DNA – teda jeho zlomky v okolitých národocha poskladalo, boli by sme dnes možno 12 – 15. mil. národom …
  Stotožňovať slovo Sloven so Slovanom je zlým postupom – vedie to do slepej uličky a zabraňuje to technicky pochopiť históriu.

  Nikomu ale neberiem jeho teórie. Napríklad tú teóriu zombií vystupujúcich z Pripiaťských močiarov idúcich na všetky strany , alebo čarodejnícku o Slovanoch ktorý úplne neviditeľne furt žili pri Dunaji niekde v oblasti stepy medzi Dunajom Tisou, ale zázračne tam ale v 6 storočí ožili a rozišli sa vo veľkom množstvách na všetky strany….až na Pripiaťské močiare

 9. lacooravec 9. novembra 2012 / 9:09

  Neviem prečo, ale každý v debate sa ako čert kríža bojí spomenúť Veľkú Tartáriu!

 10. Metod J. Sláv 9. novembra 2012 / 15:54

  Pán Hrnko,

  ešte že ste aspoň poučiteľný.

  Viď:
  http://www.hrnko.sk/2010/04/24/tkac-drz-sa-svojho-stavu/#comments

  Metod hovorí:
  13. Jún 2011 o 21:04

  Vážený pán Hrnko,

  „Ešte raz opakujem:
  TAK, AKO JAZYKOVEDA VYSVETĽUJE, GENETIKA POTVRDZUJE A „ÚPLATNÁ“ HISTORIOGRAFIA NAZNAČUJE, MENOM SLOVEN-OV, KTORÍ OBÝVALI SLOVAN-IU/S(c)lavan-iu rozprestierajúcu sa od severného Talianska po Sudety, Beskydy a Karpaty, „LATINIZUJÚCE“ HISTORICKÉ PRAMENE POMENOVÁVAJÚ AJ OSTATNÉ KMENE ZO ZÁPADU, SEVERU, JUHU A VÝCHODU EURÓPY, KTORÉ HOVORILI VZÁJOMNE ZROZUMITEĽNÝMI NÁREČIAMI SLOVENSKÉHO JAZYKA…“

  Anton Hrnko hovorí:
  8. November 2012 o 22:20

  „…

  Nuž Miňko z konca abecedy,

  … Keby ste čítali moje príspevky na tomto blogu poriadne, tak by ste si museli všimnúť skutočnosť – ktorú som pomerne presvedčivo dokázal – že Sloveni boli len jedným zo slovanských kmeňov, resp. kmeňových zväzov; rovnakých, akými boli Srbi, Chorváti, Poľania, Dudlebi, Havolania, Obodriti… Len mali to šťastie alebo smolu, že vonkajší svet ich kmeňovým názvom pomenoval všetkých Slovanov…“

 11. lacooravec 9. novembra 2012 / 19:34

  Holec, Holec! Čí si chlapec, veď slovenské meno máš?

 12. Milan2 11. novembra 2012 / 20:01

  ale ešte doplním k tomu tvrdeniu, že Sloveni boli len jedným zo slovanských kmeňov, ktorí mali to šťastie alebo smolu, že vonkajší svet ich kmeňovým názvom pomenoval všetkých Slovanov…”
  Je tu ešte jedna možnosť – neprávom zabudnutý zaniknutý kmeň – Sklavínov, podľa ktorého pomenoval svet Slovanov – tento historikmi ignorovaný kmeň pôvodne ako uragán obsadil Balkán, ale desaťročia neskôr ho prevrstvili od severu novoprichodiace kmene Srbov, Chorvátov a Bulharov, zanikol nenápadne a podobne, ako psíci prekrývajú pach iných psíkov…..Nie že by na Balkáne potomkovia kmeňa Sklavínov ďalej nežili, ale nové kmene ich prekryli – prečíslili a nezaznamenano vstrebali do seba.
  Sloveni podľa mňa so Sklavínmi nič nemali – až na tú malú skupinu Slovenov čo sa po Dunaji doplavila na juh a usadila sa medzi nimi. Keďže sa od Sklavínov líšili, niekto považoval za potrebné zaznamenať ich odlišnosť….

 13. Anton Hrnko 11. novembra 2012 / 21:36

  Milan2,
  ale teraz už tárate. Už som vám vysvetlil, že to vložené k je len jazykový jav v gréčtine pri preberaní slová Slovänin z iného – slovanského – jazyka podobne, ako sa z nemeckého Kohlrabi stal slovenský kaleráb.

 14. Milan2 11. novembra 2012 / 23:34

  To s tým kalerábom je vtipné, ale zdôvodním prečo sú vaše predstavy mylné:
  Keď nás Slovenov (a aj Slovincov) nikto zo susedných – teda ozaj najbližších národov nikdy nenazýval Sloven, ale úplne odlišne, teda:
  najbližší Maďari Tót (zdôvodnene od slova Teutón), alebo Nemci Windiš (od Vened, Winid)…prečo by slovo Sloven malo poslúžiť na pomenovanie celej masy Slovanov? To je nezmysel , logicky veľmi ťažko zdôvodniteľný.
  Čo odporúčam všetkým čitateľom si dobre uvedomiť je to, že slovo Sklav, Sklavos pochádza z juhu Európy od bizantských Grékov.
  Slovo Sklavi , Slavi, ktoré muselo zjavne poslúžiť pre pomenovanie Slovanov ako takých. muselo byť logicky pomenovanie teda od (dnes už dávno )vyhynutého kmeňa Sklavínov, ktorý prevrstvili o niečo neskôr zo severu príjdúci Chorváti, Srbi, ktorí sa územia po bojoch zoslabených Sklavínov zmocnili a ovládli ich, o čom sú aj hist.zprávy…
  Keby boli vaše predstavy reálne pán Hrnko, tak Slovincov by susední Bavori nazývali Sklaven a podobne Slovákov Karpatskí Nemci. Volali nás ale úplne odlišne – Windisch, podobne aj Slovincov z Korutánska. To ako chcete vysvetliť?
  Je to len vaše želanie.
  Pretože vy zjavne chcete, aby Slováci boli oveľa väčší – vy chcete aby vládla predstava, že Sloveni to bol pôvodný základ Slovanov , od ktorého sa poodtrhali všetci ostatní – teda že my Sloveni sme vlastné jadro Slovanov. Tiež by sa mi to páčilo.
  Ale tak to nebolo – Sloveni boli len jedným z rovnocnných kmeňov a na Balkán ani vôbec nedorazili (alpské údolia a Korutánsko ja nepovažujem za Balkán), preto podľa nás Gréci ani Latini (tí to nakoniec od Grékov prebrali) nemohli Slovanov pomenovať . To je veľký historický nezmysel a podvod na Európe.
  Na Balkán dorazil okolo roku 590 obrovský kmeň Sklavínov, vojensky si počínali excelentne – obsadil Balkán a vojensky ohrozoval aj Carihrad..
  To že dnesˇnárod Sklavínov neexistuje je ale samozrejme historická realita – nie je to ani prvý ani posledný národ čo zmizol. Jeho DNA na Balkáne je ale stále prítomná a nachádza sa v DNA Srbov, Chorvátov, Bosniakov, Bulharov…..
  Keď budete zhadzovať názory iného nazerania a namiesto logického vyvrátenia ich označíte za táranie, technicky bránite záujemcov o históriu pochopiť, čo sa vlastne v niekedy Európe dialo.
  Historici žiaľ nikdy nevynikali technickým pohľadom na svet preto ešte dlho potrvá, kým sa dočkáme historických revízií…

 15. Anton Hrnko 11. novembra 2012 / 23:44

  Milan2,
  nezdôvodňujte nič. Vaše kaleráby si tlačte do hláv, ktoré sú duté. Sú múdrejšie hlavy ako vy a ja, ktoré majú na to „gebír“ a ktoré to vyriešili. Prepáčte, ale mne je v tomto autoritou nebohý Š. Ondruš, nie nejaký Milan2.

 16. Metod J. Sláv 12. novembra 2012 / 11:55

  Milan2,

  súc z gruntu technik, Vás upozorňujem, že v otázke Vášho videnia rozdielu
  medzi menom Sloven a Sklavín,
  ste vo vleku „maďarónskeho“ a „onemeckého“
  prístupu k vnímaniu slov ich „NE-ICH“ jazykov, ktoré im boli nanútené
  panskou vrchnosťou.

  Keďže bližší sú nám „Pomaďarčenci“, tak sa pristavím u ich „radobyetnonymu“:

  Hoci majú slovo „megy“ (= ísť) a slovo „férfi“ (= muž, chlap), v ktorom je
  „zafufňané“ staroturecké slovo „er“ v modernej turečtine znejúce „erkek“
  (= muž, chlap), tak sa štítia náporúdzneho výkladu svojho pôvodného
  mena „Megy-er“ ako „idúci-muž“ = „nomád“, a hľadajú výklad významu
  slovného kmeňa „magy-“ v príbuznosti so slovným kmeňom „mans-„,
  ktorý je v mene sibírskeho kmeňa Mansov, u ktorého jeho meno znamená
  „ľudia“. Absolútne im pritom nevadí, že tak im vychádza alogické meno
  „ľud-muž“ §§§ (či tým vari chcú nás oblbnúť, že oni sú „ľudskí muži“ ???)

  „Omaďari“, tak sa mi vidí, sa priam vyžívajú v hľadaní „krkolomných zhôd“,
  lebo v „mennom kalendári“ popri Attilovi majú aj Balambéra, čo je „totálna“
  skomolenina Jordanesom (Iordanom) v Getice spomínaného VALAMIRa §§§

  No, a naši milí „Onemci“, tí zas súc „pravými Germánmi“ objavili svoje
  „ľudové keltstvo“, t. j. „teutónstvo“,
  a preto „spievajú“: Deutsch-land (= Teut-land ) über alles … §§§§§§§§§

  Pán Milan2, zapnite svoju logiku aj na porozumenie
  „cudzo-jazyko-komoliacim“ procesom tak dobre, ako ste ju zapol pri Vašom nájdení významu soli, obchodu so soľou, v ranostredovekej spoločnosti.

 17. Juraj Valúšek 12. novembra 2012 / 23:34

  Keď už tu bola ukážka videa z Ruska, objavil som jedno zaujímavé videjko zo Slovenska:

  http://tv.sme.sk/v/25498/trailer-k-teme-velka-morava-ducove.html

  Pre amatérskych jazykozpytcov domáca úloha – nájdi podobnosti jazyka, ktorý používajú herci s drávidskými jazykmi…

 18. zaznamnik 18. novembra 2012 / 8:07

  ono by este aj bolo zaujimave rozvinut liniu deja, keby Matus Cak Trenciansky a Omodejovci povyhravali bitky aj tu Rozhanovsku/ s madarskymi velmozmi, ktori podporovali nastup francuza Roberta z rodu Anjou a Matus cak by presadil na uhorsky tron bud seba alebo napr. ceskeho krala

  To ze SME uverejnilo clanok o tom, ze za to, ze sme Slovaci mozeme dakovat madarom je iba bohapusta madaronska propaganda zo strany SMEtiarov

 19. Tučko Bombička 18. novembra 2012 / 10:32

  Ja to vidím podstatne dramatickejšie. Vážení priatelia, ak by nás neobsadili Maďari, s veľmi veľkou mierou pravdepodobnosti by dnes nebolo Új szó a zrejme ani SME. A to by ešte len bola tragédia, pretože podaktorí na tomto blogu by potom museli začať čítať niečo hodnotnejšie (netýka sa to vás p. záznamník ani vás p. Milan).

 20. Anton Hrnko 18. novembra 2012 / 22:28

  Clapci,
  nevybíjajte sa na hovädzinách. Keby bolo keby, boli by sme všetci v nebi. Keby platí len do budúcnosti, aj tam len v podobe keď. Ale aj to podmienečne, lebo človek nikdy nevie, kedy sa mu stane lepšie. Takže nepredbiehajme. Je to volovina sama o sebe. Sme tu a to je podstatné. Všetci, čo nás pochovávali (vrátane oných smetiarov v SME), dali na zádušnú omšu dopredu. A v tom sú dejiny krásne. Či nie?

 21. Metod J. Sláv 20. novembra 2012 / 15:03

  Dejiny sú krásne, horšie je to už s dejespytcami. 🙂

  Zoberme si hlášku pána profesora Lukačku, vedúceho katedry slovenských dejín na FF UK, že meno Morava je predslovanské. To pán profesor, čo potom učí svojich študentov dejepisu, keď ignoruje fakt, že „márava“ v Sanskrte znamená „pustinný“ (problém s „á“ miesto „o“ sa dá vyriešiť, ak si uvedomíme, že sanskrtské „márana“ znamená „umŕtvenie, smrť“ – viď naša Morena).

  Je zaujímavé, že sanskrtské slová týkajúce sa „života a smrti“ sú temer identické s našimi slovanskými slovami, a to ešte v našom slovenskom „vydaní“ , ale napr. predpona záporu znie v Sanskrte grécky „a-“. Pritom v gréčtine sa blesk povie „keraynos“(y čítaj pôvodne, teda ako u), čo je „tabuové“ skomolenie slova „perayn-os“. Prečo sa starí Gréci, súc údajne Indoeurópania, báli vysloviť toto slovo, a my, iní Indoeurópania, sme sa ho nebáli. A prečo my slovu perun rozumieme, lebo je odvodené od slovesa prať, kdežto grécke „odtabuované“ peraynos je v gréčtine osamelé? To vari bolo „trúfalo“ do gréčtiny exportované zo slovančiny, a to ešte v predhomérskych časoch, keďže on už to slovo poznal? Čo si to tí „zablatenci“ bezočivo dovolili.

  Žeby do formovania sa sanskrtu zasiahla stará gréčtina daktorých Alexandrových vojakov ? Alebo sa s Alexandrom do Indie dostal, dajaký „premúdrelý“ Grék, ktorý skombinoval gréčtinu dobyvateľov a jazyk miestnej vládnucej vrstvy (kasty) Brahmánov, geneticky príbuznej Slovanom, a teda pravdepodobne aj hovoriacich jazykom blízkym Slovanom, ba možno jazykom identickým s jazykom Slovanov, ak si všimneme blízkosť slov z oblasti „života a smrti“ ( dživat, mrti ) , alebo i mená vládcu a jeho syna, ktorí sa boli postavili na odpor Alexandrovi pri rieke Hydaspés, obaja sa volali BORYS.

  To sú veci, páni dejespytci slovenskí (?), ktoré by vás mali „vzrušovať“, nie papagájovanie „germánskej stariny“.

 22. Anton Hrnko 20. novembra 2012 / 19:43

  Myslím, že nikto neberiete vážne tohto šaša (Metod J. Sláv). To nemá hlavu ani päty, to je len žvást!

 23. lacooravec 21. novembra 2012 / 15:34

  A čo Vám hovorí slovné spojenie ,márnosť šedivá, bežne na Slovensku používané?

 24. Metod J. Sláv 21. novembra 2012 / 23:55

  PRE BOHA UŽ SI NÁJDITE INÝ BLOG. JA TU SKUTOČNE NEMIENIM DÁVAŤ PRIESTOR KAŽDÉMU GRAFOMANOVI. TOTO CHCE BYŤ SERIÓZNA DISKUSIA SERIÓZNYCH ĽUDÍ.

  Metod,
  každá debilina už bude vyhodená bez upozornenia.

 25. Metod J. Sláv 22. novembra 2012 / 1:08

  Pán Hrnko,
  vďaka za pluralitu názorov. 🙁

  Škoda, že nechcete rozšíriť svoje obzory o najnovšie poznatky
  z genetiky, či lingvistiky.

  A vyprosím si, aby človek s jednou vysokou školou, hovoril o „debilinách“
  človeku s dvoma vysokými školami.

  Zbohom, páni „histerici“!

 26. Anton Hrnko 22. novembra 2012 / 22:11

  Metod,
  pokojne môžete prispievať na tento blog k téme, o ktorej sa diskutuje. Ani jeden z vašich posledných príspevkov nebol k téme a z môjho pohľadu sú to skutočne debiliny, lebo na jednej strane odmietate teóriu o pôvode indoeurópskych jazykov a ich príbuznosti a na druhej strane tu ikate ako panna po prvom sexe, keď sa niečo v sanskrite zhoduje so slovanskými slovami. To, že rovnako je to v germánskych jazykoch, to vás akosi nezaujíma. Napríklad také slovo holm, helm v germánskych jazykoch a chlm, chlum v slovanských a tisíce ďalších. Vezmite si také slovo Butter (nem.), matter (angl.), zmätok (slov.). Dristy o slovenčine v dobe kamennej môže povedať len šarlatán. To je všetko.

  PS.
  Vyprosím si aj ja, aby ste uvádzali, že som absolventom len jednej vysokej školy. Aj ja som absolvoval dve vysoké školy. Okrem Univerzity Komenského aj Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu (VUML). A ak sa tak dívam na vaše príspevky, tak sa mi zdá, že tie vaše dve univerzity nemali ani takú úroveň, ako tá moja druhá (VUML).

 27. Anton Hrnko 24. novembra 2012 / 22:56

  Metod,
  dnes to ste boli vy na konferencii o čechoslovakizme, čo ste aj s vašim dvoma školami tak biedne zneužili pohostinnosť organizátorov? Nič moc!

 28. Metod J. Sláv 25. novembra 2012 / 11:00

  Pán Hrnko, som od Vás len dva roky mladší, ale vždy Vás oslovujem pán!

  Vari sa ma bojíte oslovovať pán, aby to neznelo „pansláv“. 😀

  Pán Hrnko, ja riešim podstatnejšie problémy, ako motať sa po dajakej
  konferencii, kde sa len „dajakí páni profesori“ pretekajú, ktorí z nich
  presnejšie odcituje „dogmu“ dajakej dobovej autority !!!

  Ináč, ja Vám „na oplátku“ gratulujem, že si Vás „všimol“ dajaký reportér
  zo správ na STV, a Váš názor na zobrazenie C a M, dokonca zduplovane
  odvysielal.

  P. S. : Byť Vami, tak „vumlom“ by som sa v tejto surovokapitalistickej,
  primitívne antikomunistickej dobe nechválil, lebo sa toho môže chytiť dajaký „frí-kúl-ín“, a urobiť si z toho „náplň jeho biedneho hnitia na tomto
  svete“.

 29. Anton Hrnko 25. novembra 2012 / 14:56

  PANE,
  k Metodovi sa to pán akosi nehodí. Nuž a nepredpokladám, že Sláv je vaše priezvisko. Nuž ale podľa argumentov onoho pána by som na 99% percent povedal, že ste to boli vy. Prečo sa hanbíte?

 30. Metod J. Sláv 25. novembra 2012 / 16:32

  Pán Hrnko, tú konferenciu poriadal dajaký „klub hodne prestarlých
  dôchodcov“, ktorí sa boja počítača „ako čert svätenej vody“, keď google
  mi nenašiel nič ku „konferencia o čechoslovakizme“?

  Zaujímam sa o to nie kvôli „čechoslovakizmu“, ale práve kvôli tomu
  „zneužiteľovi pohostinnosti „istých“ kruhov“, ktorý údajne argumentoval
  „mojimi“ argumentami.

 31. Anton Hrnko 26. novembra 2012 / 0:05

  Bol to dakto z pléna a podľa správania a argumentácie by ste to mohli byť vy.

 32. Metod J. Sláv 17. decembra 2012 / 23:43

  Na margo tvrdení „všetkých profesorov“:

 33. Milanxyz 18. decembra 2012 / 18:04

  Pán Metod,
  mne sa nejak nič neukazuje a tak neviem, čo ste chceli na margo tvrdení všetkých profesorov povedať.
  Škoda, možno že to je veľmi zaujímavé….

  Pán Hrnko,
  dostal sa mi do rúk zborník prejavov zo spomínanej konferencie PanSÚ, v ktorej je aj Váš príspevok. Zatiaľ som sa ešte s celým zborníkom neoboznámil, ale zaujal ma príspevok Ladislava Lysáka, v ktorom v stati o Autochtónnosti Slovákov v Strednej Europe medzi iným hovorí:

  “Novodobé výskumy viacerých vedných disciplín potvrdili autochtónnosť dávnych predkov Slovenov/Slovákov pod Karpatským oblúkom, minimálne na území terajšej Slovenskej republiky a Moravy už v dobách neolitu. Fundovaným prácam doc. Feráka, Prof. M. S. Ďuricu, Prof. J. Kučeru, jazykovedca Prof. J. Stanislava, a radu ďalších fundovaných odborníkov, vrátane najnovšie odvážnej štúdie Cyrila Hromnika, poskytujú pevný zástoj výsledky dlhoročných výskumov amerického vedca Cavalli-Sforzu.”

  Do Vašej pozornosti: „…odvážnej štúdie Cyrila Hromnika ….“

  Po dva a pol roku žeby prvá oficiálna recenzia Hromníkovej knihy?
  Zaujímavé, že?

 34. Anton Hrnko 18. decembra 2012 / 22:06

  Milan z konca abecedy,
  ja som zborník nezostavoval a určite by som také voloviny nepodporil a ani neodporučil publikovať. Pán Lysák, ktorého si ako človeka vážim, však nie je historik, iba ekonóm. Aj jemu by som odkázal rovnako ako jednému inému ekonómovi – bankárovi, aby sa držal svoho kopyta a nefušoval do vecí, ktorým nerozumie. To je asi všetko, čo by som na margo oného citovania bol ochotný povedať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *