Xenofóbia. Ako je to s nami v skutočnosti

V poslednom období sa na našu adresu, teda na nás ako Slovákov, resp. občanov Slovenskej republiky vznášajú kritiky, že sme nesolidárni, že nemáme empatiu pre trpiacich a utečencov, že nechceme pomáhať. Dokonca nie z nízkych stupňov mocenskej štruktúry nášho štátu sa ozývajú odsudzujúce komentáre na postoje väčšiny slovenských politikov, v tomto prípade zhodou okolnosti odrážajúce aj väčšinový postoj rozhodujúcej časti našich občanov. Vraj sme netolerantní, dokonca sa naznačuje, že tu panuje xenofóbna nálada, že sa neodôvodnene bojíme mierumilovných migrantov, ktorí nás ničím neohrozujú, sú to len nevinní utečenci, ktorí nič nechcú len ukryť sa pred krutou vojnou v ich domovine. Hlasy upozorňujúce na to, že v prevažnej väčšine nejde o utečencov pred vojnou, ale o ľudí iných kultúrnych návykov, iného náboženstva, ktorí neutekajú pred vojnou, ale za lepším životom; že medzi nimi môže byť množstvo infiltrovaných džihádistov s inými záujmami, ako pracovať na dôchodky nemeckým seniorom, sa označujú za zbytočné strašenie a vyvolávanie neopodstatnených obáv v radoch obyvateľstva krajiny. Nuž, človek by sa rozplakal nad toľkou úprimnou snahou, nad tak veľkým a otvoreným srdcom, keby sa denno-denne nestretal s realitou úplne opačnou.

Predovšetkým tieto krokodílie slzy sú na hony vzdialené od skutočnosti a vytvárajú z občanov Slovenskej republiky skupinu naivných hlupáčikov, ktorí pri obrábaní svojej kamennej roličky nemajú čas sa poobzerať okolo seba a presvedčiť sa, aká je skutočnosť. Na to, aby človek vedel, že masový a nekontrolovateľný príliv cudzincov bez ohľadu na to, či sú to moslimovia, animisti alebo americkí Indiáni nemôže neobsahovať bezpečnostné riziko, nepotrebuje upozornenia od politikov. Pritom nejde len o riziko nejakého násilia, terorizmu alebo niečoho podobného. V našej historickej skúsenosti je dostatok podnetov, aby sme vedeli, že každý, tobôž nekontrolovaný masový pohyb ľudí vždy znamená bezpečnostné riziko. Ešte žijú ľudia, ktorí si pamätajú epidémie týfusu, šíriace sa s pohybujúcimi sa vojskami v druhej svetovej vojne. Cholera decimovala slovenských ľudí nielen počas revolúcie meruôsmych rokov, keď ju šírili rakúske i ruské vojská, dokonca aj známu cholerovú katastrofu na východnom Slovensku roku 1830 dopratali ruské vojská, ktoré potláčali poľské povstanie vo svojej časti Poľska; ale aj Prusi roku 1866 rozšírili opäť na naše územie choleru, ktorá kosila ľudí na stovky až tisíce. A keď zájdeme hlbšie do minulosti, tak za začiatok pádu Rímskej ríše sa pokladá mor, ktorý počas markomanských vojen (166 – 180) do západnej časti impéria zavliekli légie povolané Markom Auréliom práve z oblasti dnešného zdroja imigrantov. Dokonca aj veľký mor rokov 1346 – 1348 bol zavlečený do Európy zo Stredného východu tiež v dôsledku „migrácie“. Teda dôvodov na obavy je dosť, aj keby sme brali do úvahy len naše historické skúsenosti. Ale my vieme vyhodnotiť nielen naše skúsenosti, ale aj skúseností národov v širšom okolí.

V čase etablovania sa Slovenskej republiky ako samostatného štátu nás neprajníci predstavovali svetu ako nespratný, šovinistický národ, ktorý utláča menšiny a je rasistický. Dokonca sa to pokúšali robiť aj exaktnými metódami. V jednom „výskume“ 80% Slovákov vraj odpovedalo na otázku, či by chceli mať za suseda Róma, negatívne. Pri takto položenej otázke to však ani ináč nemohlo dopadnúť, ale to skúmateľom neprekážalo, aby nepranierovali na titulných stránkach novín Slovákov ako xenofóbny, rasistický národ. Ale v čom tkvie podlosť takejto otázky? Jednoducho v tom, že obraz určitej skupiny nevytvárajú tí, ktorí sú integrovaní a neobťažujú svojou prítomnosťou ostatných, ale tí, ktorí sú viditeľní a ktorí sú aktívni. Nikto by predsa nechcel mať za susedov ľudí, ktorí sú mu na príťaž bez ohľadu na to, akú farbu má ich koža. A obraz Róma na Slovensku nevytvárajú integrovaní Rómovia, ktorých všetci považujú za prínosnú súčasť našej spoločnosti, ale tí druhí! Len si spomeňme, ktorá komunita v Spišskom Štvrtku najviac protestovala proti tomu, aby sa “Cigáni“ z Letanovského Mlyna presťahovali do chotára obce. Určite by výsledná odpoveď na otázku „Prekážala by ti farba pleti suseda, ak by to bol slušný človek a nijako ťa neobťažoval?“ bola úplne iná, ako na tú, spomínanú hore. Ale výsledok takéhoto výskumu zas nikto nepotrebuje.

Dnešný slovenský občan už nie je ten ubiedený, čestný človiečik z dôb mamky Pôstkovej. Náš človek je vzdelaný, rozhľadený a keď nie priam on, tak mnohí jeho susedia majú „zrajzovanú“ nielen Európu, ale aj šíry svet. Vedia nielen o tom, čo sa deje za tým kopcom, kde kedysi stával plot, aby človek nebodaj na konci sveta neprepadol do neznáma, ale je informovaný o tom, čo sa deje v našom blízkom i ďalekom okolí. Keď sa sem valí záplava moslimov, vie, ako sa tieto komunity správajú vo Francúzsku, v Belgicku, Holandsku, vo Švédsku. On nemá strach pred niečím, čo nepozná! On vie presne, čo sa tam deje a keď odmieta masovú imigráciu, tak hovorí, že si neželá v Bratislave, Žiline alebo v Košiciach getá, v ktorých panuje beznádej a šária, kde domáci obyvatelia musia svoj život meniť na spôsob tých „prišlých“, aby im náhodou niekto neprerezal žily pod krkom. A tak isto vie, že tí najviac problémoví nie sú moslimovia, ktorí sa ba predmestia Paríža alebo Bruselu prisťahovali a ešte sa nezžili s prostredím. V tých getách žijú ľudia, ktorí sa v druhej alebo tretej generácii narodili v danej krajine a napriek tomu sa neintegrovali!!! Toto vidí náš človek, a preto má obavy, aby tieto javy nepadli na jeho plecia alebo plecia jeho potomkov. To nie sú žiadne chiméry, to je reálna situácia. Preto sa naši občania odmietajú podrobiť sociálnemu inžinierstvu nejakých bruselských úradníkov, najmä, keď sa nijakým spôsobom nepodieľali na vzniku situácie, ktorá milióny ľudí vyhnala z ich domova. Darmo mu bude niekto hovoriť, že jeho kresťanskou povinnosťou je pomáhať blížnemu. On veľmi dobre vie, že blížneho má milovať ako seba samého. Teda nie viac! Nemožno od neplavca žiadať, aby išiel zachraňovať topiaceho sa. To je predsa navádzanie na samovraždu. A každý vie, že cirkev samovraždu striktne zakazuje! Nemôže predsa niekto od nás žiadať, aby sme ako Slováci, Maďari, Rusíni, Ukrajinci, kresťania, židia alebo bezverci spáchali kolektívnu národnú samovraždu. Ak to chce Hollande pre Francúzov alebo Merkelová pre Nemcov a oni s tým súhlasia, niet dôvodu im v tom brániť. Ale naši otcovia, praotcovia sa vždy modlili, aby im Pán pomohol zachovať dedičstvo otcov. My sa dnes už menej modlíme, ale rovnako sme povinní zachovať našu krajinu pre našich potomkov ak nie zveľadenú, tak aspoň takú, akú sme ju od svojich otcov dostali. Nemali by sme súhlasiť s opatreniami, ktoré budú záťažou nielen pre nás, ale aj budúce generácie obyvateľov Slovenska. Nepotrebujeme tu ďalšiu neintegrovateľnú komunitu, nám tu stačí tá, ktorá sa zatiaľ medzi nás nie príliš úspešne integruje už okolo 700 rokov. Na integráciu tejto komunity, na zlepšenie jej postavenia by sa mala prednostne zamerať naša pomoc. Nie brať si ďalšie úlohy, ktoré objektívne nebudeme schopní zvládnuť.

Slováci nemali ľahké dejiny. Vyše tisíc rokov sme nemali svoj vlastný, samostatný štát, ale to neznamená, že sme nemali dejiny a že tieto dejiny nie sú zakódované v našich mysliach. Keď si zoberieme, ktorá historická udalosť z našich dejín je najviac zastúpená v slovenskom ľudovom folklóre, tak musíme konštatovať, že sú to protiturecké vojny. Áno, ide o stáročný vojnový konflikt medzi kresťanstvom a islamom, vtedy reprezentovaným Osmanskou ríšou, ktorý sa odohrával cca 250 rokov aj na hranici slovenského etnického územia. Zásluhy na vytlačení Turkov z Európy si najhlasnejšie prisvojujú Maďari, ale zostáva neodškriepiteľnou pravdou, že hlavným „kanonenfuter“ v týchto vojnách boli slovenskí muži a najčastejšími obeťami slovenskí sedliaci. A práve preto sa turecké vojny tak hlboko zaryli do slovenského národného povedomia.

Sotva skončili turecké vojny museli sa ďalších dvesto rokov Slováci brániť proti viac menej násilným snahám maďarských a českých elít o ich úplnú asimiláciu. Len čo tento zápas skončil a Slováci konečne získali právo sami a podľa vlastnej vôle rozhodovať o svojej budúcnosti, už by nám tu niekto chcel nadirigovať desaťtisíce (stotisíce?) cudzorodého (moslimského a inoetnického) obyvateľstva, čo vytvára potenciál behom niekoľkých generácií zlikvidovať to, proti čomu sa naši predkovia bránili minimálne päťsto rokov. Pritom ten niekto má viac ako leví podiel na tom, že sa oná lavína migrantov spustila! Máme sa tomu podrobiť? Máme to akceptovať? Ak odpovieme kladne, tak potom vzniká otázka, na čo boli tie nesmierne obete našich predkov, aby zachovali našu krajinu takú, aká je?!? Načo sa potom trápili, načo mreli a obetovali sa? To sú ťažké odpovede, nemožno nad tým mávnuť len ako nad „neznesiteľnou ľahkosťou bytia“. História nás predsa zaväzuje, aj keď nás nemá zväzovať.

Počas svojho aktívneho života som zažil už všeličo. To, že sa biele označovalo za čierne, bolo bežné v totalitnej minulosti, ale aj v dnešnej „krajšej“ demokratickej prítomnosti. Na to sme si už zvykli. Ale že tí, ktorí dodržujú zákony a zmluvy a vyzývajú aj ostatných, aby ich dodržiavali a plnili, sú pranierovaní a označovaní tými najhoršími prívlastkami, a tí, čo tieto zmluvy a záväzky dennodenne porušujú sú div nie hrdinovia, to je úplná historická novinka nemajúca v Európe precedens. Jedno je však predsa v našej spoločnosti permanentné: Tí, ktorí nás v minulosti strašili slovenskou samostatnosťou, podpisovali rôzne pamflety proti slovenskej zvrchovanosti, proti suverénnej Ústave, proti slovenskej samostatnosti a bohvie ešte proti čomu všetkému, čo len trošku viedlo k zvýšeniu národného štatusu Slovenska a Slovákov, sú dnes v prvých radoch odsudzujúcich Slovákov, občanov Slovenskej republiky za to, že nechcú svoju krajinu zmeniť na bojisko civilizácií, za miesto, kde budú zakazovať zvoniť na kostolných zvonoch, kde budú v školských jedálňach vylučovať bravčové, kde bude iný vzťah muža a ženy, kde… skrátka bude všetko ináč, ako sme zvyknutí. Takže žiadna xenofóbia, žiaden strach pred neznámym a pred cudzím nás vedú k tomu, aby sme odmietali povinné kvóty a iné opatrenie sociálneho inžinierstva. Je to len historická skúsenosť a vyhodnotenie situácie v krajinách, kde sa už obyvateľstvo podobnej kultúry, podobného jazyka a podobného náboženstva nasťahovalo. Na záver už len jedno konštatovanie: Naši potomkovia si nezaslúžia, aby sme im pripravili život podobný tomu v Holandsku, Belgicku alebo Francúzsku, kde pôvodnému obyvateľstvu často nezostáva nič iné len to povestné držanie úst a kroku.

 

 

 1. Tučko Bombička 22. októbra 2015 / 0:01

  POZOR, ODPORÚČAM!!!

  Pre nemecko-jazyčných veľmi zaujímavý rozhovor s človekom, ktorý spolupracoval na dokumentoch nemeckej televízie ZDF:

  youtube.com/watch?v=3kU0hwNwcjY

  Čo tam zaznelo:
  1) podľa neho bola súčasná migračná kríza umelo spustená v jednom okamihu, kedy sa na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, atp.) začali objavovať príspevky typu, že v Nemecku sa dobre žije, všetci sú tam vítaní atp. Podľa analýz len 6 percent týchto príspevkov bolo uverejnených používateľmi z Nemecka, zvyšok (94 percent) používateľmi z USA a Veľkej Británie,
  2) podľa neho je cieľom tejto migračnej vlny odlákať zo Sýrie bojaschopnú mužskú vojenskú silu (preto väčšinu migrantov tvoria 25 – 35 roční chlapi, mnoho z nich odvedených a vojensky trénovaných),
  3) hovorí tam o reportáži, keď skúmal, kto a prečo rozdával mobilné smartfóny utečencom v rakúskych záchytných táboroch,
  4) hovorí tam o už existujúcich paralelných spoločnostiach v Nemecku a o dvojitom metri, ktorý sa už používa v nemeckom súdnictve pri rozsudkoch nad ľuďmi pochádzajúcimi z migrantských get,
  5) za profitujúcich na súčasnej kríze považuje niektoré konkrétne oblasti nemeckého priemyslu, predovšetkým tie, ktoré budú bohatnúť na konjunktúre súvisiacej s migrantmi (stavba nových bytov, škôlok, …) a tie, ktoré budú bohatnúť na stlačovaní úrovne miezd smerom nadol vplyvom zaradenia veľkého množstva nekvalifikovaných imigrantov do pracovného procesu.

  V jeho podaní je toto celé robené za účelom dosiahnuť vnútornú destabilizáciu Nemecka, aby tak definitívne odpadlo z hry ako potenciálny spojenec Ruska proti USA.

  Rád by som na záver napísal, že ten človek vyzerá nedôveryhodne. Bohužiaľ, vyzerá, ako človek, ktorý vie, o čom hovorí a na základe čoho to tvrdí!!!

 2. Milan2 22. októbra 2015 / 1:02

  Dobre napísané.
  Aktuálne je v Panta Rey za 5 Eurok dostaniu útla knižočka Šaríja, kde sú výpisy z Koránu a následný právny výklad.
  Je to uitočná pomôcka pre všetkých tých politikov, ktorým sa doteraz z lenivosti nechcelo prečítať si Korán – aby sa konečne zoznámili s právnou časťou Koránu, ktorá im ušla – mysleli si, že je to len náboženksá kniha. V skutočnosti je to zo 60% právny zákonník, ktorý v tejto knižočke dobre pochopíte a hlavne rýchlo.Mala by si to napríklad urýchlene prečítať hlavne pani poslankyna Výšariová a aj pán Kiska, ktorý nám sem utečencov pozývajú.
  Povinne by to mala SNR zakúpiť všetkým poslancom SNR, aby si to počas sedení v parlamente pod lavicou mohli čítať. Prípadne aj naším europoslancom – nech vedia konečne o čom hlasujú….

 3. Pomocník 22. októbra 2015 / 13:13

  Korán NIE je žiaden „právny zákonník“ (existuje aj neprávny zákonník?). Ak ho aj niekde za taký vyhlásili, nie je to v Európe. To, že sú tam pravidlá na každodenné správanie ešte neznamená, že je to platný právny predpis.

 4. Pomocník 22. októbra 2015 / 13:19

  Tučko, neviem, kde ste nabrali, že tam niekto spolupracoval na dokumentoch ZDF, ale to je rozhovor s jedným pánom, ktorý roky robí (inde) rozhovory so všetkými alternatívnymi osobami a konšpiračnými teoretikmi, ktorí vôbec existujú; zahŕňa to od serióznych veci až po veci typu čarujúci šamani. Musíte aj trochu rozlišovať, čo pozeráte, treba dlhé roky sledovania médií krajiny, aby ste sa do toho dostali. Problémy sú aj s tzv. mainstreamovými médiami. Napr. ste tu minule citovali Der Spiegel, to bol kedysi veľmi dobrý ľavicový a kritický časopis, teraz je to hlásna trúba Merkelovej a propagandistický plátok. Takže treba veľmi rozlišovať.

 5. Pomocník 22. októbra 2015 / 13:21

  Aby sme sa rozumeli: Je zaujímavé, čo ten pán hovorí, ale nemôžete ho použiť ako spoľahlivý zdroj, ani náhodou, on totiž verí (AJ) každému bláznovi.

 6. Pomocník 22. októbra 2015 / 13:27

  K téme xenofóbia. To slovo asi mnohí používajú ako urážku, ale on je to v podstate z odborného hľadiska dosť neutrálny výraz, ktorí len hovorí, že niekto nemá rád cudzincov, príp. v širšom zmysle všetkých odlišných. Ako som tu minule písal, súhlasím v súvislosti s tým, čo sa na teraz deje nejako kritizovať Slovensko je nesprávne atď., ale Slováci sú všeobecnejšie xenofóbnejší než mnohé iné štáty; vidno to z ľubovoľných štúdií (alebo skôr ankiet a pod.), ktoré si pozriete. Toľko objektivity treba mať. Nemôžeme mať pred sebou anketu, kde osoba A povie, nechcem cudzincov, a napísať k tomu komentár, že čo si to niekto dovoľuje tvrdiť, že osoba A vraj nechce cudincov.

 7. Milan2 22. októbra 2015 / 23:13

  Pán Pomocník, neviem či si dobre rozumieme.
  Samozrejme, že v našich krajinách platí naša ústava, ale naivita niektorých ľudí je až taká, že tomu veria, aj keď tá druhá strana to (ako sa to ukazuje v Belgicku, Švédsku, nmecku, Francúzku….) roky nedodržiava.
  Tu je aj zjavná nevzdelanosť a naivita politikov, ako Vášariová, Kiska, Hollande, Merkelová….
  Pretože v praxi – v rodinách pravoverných to funguje ináč, ako si to naivne želajú títo politici.
  V zmysle výroku: Titanik sa nemôže potopiť – čiže šírenie ukľudňujúcej správy, ktorá viedla k zníženiu záchranných člnov na Titanicu na cca polovicu a následne k množstvu utopených, sú podobne aj Vaše ukľudňujúce výroky rovné výrokom týchto nezodpovedných politikov.
  Šírenie poplašnej správy je dnes trestné, ale už šírenie falošnej ukľudňujúcej správy vedúcej často aj k väčším škodám (viď Titanic) je paradoxn beztrestné.

  Pravoverný muslim pritom vzorne dodržiava Korán do posledného písmena a dajaká ústava hosťujúceho štátu mu je preto šuma fuk… nech si už o tom Pomocník myslí čo chce.

 8. Pomocník 22. októbra 2015 / 23:22

  Korán je niečo „právne“ v tom zmysle, že to je samozrejme zdroj šaríe. Ak ste mysleli to (čo je myslím každému jasné), tak to stačilo napísať takto. Tým pádom nastupuje diskusia o (ne)platnosti šaríe v Európe a tam je potom treba rozlišovať jej platnosť de iure a de facto (to de facto vás očividne trápi). Asi takto by som to uzavrel.

 9. Tučko Bombička 23. októbra 2015 / 15:07

  Pán Hrnko, určite si prečítajte toto!!!

  theguardian.com/world/2015/oct/23/refugee-crisis-germany-push-compulsory-eu-quotas

  Doteraz som bol na pochybách, či má Pomocník pravdu alebo nie, ale už nepochybujem. Toto už sa nedá vyložiť nijako inak len tak, že cieľom je naozaj islamizovať celú Európu. Bez ohľadu nato, či pri tom budú porušené demokratické pravidlá, bez ohľadu nato, či pri tom budú zase prevalcované národné štáty – skrátka bez ohľadu na všetko!

  Vyzývam SNS, aby sa tejto témy ujala a v súvislosti s ňou naštartovala verejnú diskusiu o vystúpení z Európskej Únie. Alebo inak – verejnú diskusiu o tom, za akých podmienok sme ochotní v EÚ zotrvať. A šla s tým do volieb. Ak si, krucinál, voľakto myslí, že sa tu budeme nečinne prizerať na to, ako sa nás chystajú zlikvidovať, tak to je teda na sakramentsky veľkom omyle.

 10. Pomocník 23. októbra 2015 / 15:19

  To s tou EÚ je taký problematický prípad. Teoreticky vystúpiť by malo veľa výhod, ale my (spolu so zvyškom východnej Európy) sme sa tak nechali dobehnúť pri vstupe (likvidácia domácej ekonomiky na úkor západných produktov a firiem, likvidácia poľnohospodárstva), že podľa mňa by vystúpenie bola značná hospodárska katastrofa. Celá EÚ je geniálny ťah globalizátorov – nikto to poriadne nevolil, nikto sa v tom poriadne nevyzná, ale (resp. práve preto) si to robí čo len chce. A veľmi pomaličky a nenápadne. Pochybujem, že niekto niekedy v dejinách vymyslel niečo takto dobre vymyslené na ovládnutie toľkých štátov bez toho, aby si vôbec všimli, že de-facto stratili skoro všetku moc nad svojim územím v prospech pár jedincov a podnikov a ešte aj nadšene tlieskali.

 11. Tučko Bombička 23. októbra 2015 / 18:28

  „Európska komisia urobila v piatok medzibilanciu – 2 dni pred ďalším stretnutím 10 šéfov vlád „Balkánskej trasy“ u prezidenta J. C. Junckera v Bruseli. Výsledok: doteraz ponúklo miesta pre utečencov len 9 z 28 členských štátov – dohromady 854. Konkrétne bolo do inej európskej krajiny doteraz presunutých 86 osôb, všetky z Talianska…Na porovnanie: denne dorazí na grécke ostrovy 10 000 migrantov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) napočítala za 5 dní do stredy tohto týždňa 48 000 nových príchodzích v Grécku – najviac od začiatku roka.“ – Der Standard

  derstandard.at/2000024432207/Die-EU-weite-Aufteilung-der-Fluechtlinge-ist-bisher-ein-Flop

 12. Milan2 25. októbra 2015 / 9:27

  Pokiaľ je niekto muslim a chce žiť na Slovensku, mal by podpísať zrieknutie sa príslušných bodov , ktoré odporujú Ústave SR – čiže mal by sa písomne zriecť bodov rôznych trestov smrti, beztrestného násilia na ženách, nerovnoprávnosti iných náboženstiev, žien, či nadraďovania sa nad inými…Ináč by mal odísť – pretože pri pobyte cielene a úmyselne nebude dodržiavať Ústavu SR. Najväčší problém je ale bod, že muslim môže kresťanovi a neveriacemu klamať. Toto celé všetko nakoniec podpis vlastne anuluje. Bolo to v tom 6. storočí dobre vymyslené.
  Ako to v SR vyriešiť, je na právnikoch….

 13. yoss 25. októbra 2015 / 11:24

  prisne tajne:
  europske zbrojarske firmy sa podielaju alebo podielali na dodavkach zbrani pre islamskych teroristov v Syrii a Iraku.
  http://publikatsii.ru/uploads/posts/2015-10/1445680605_978997907907896785856879078987978.png
  konkretne tu 265 kusov protileteckych kanonov v hodnote viac ako 11 milionov €
  cely clanok
  http://publikatsii.ru/v-mire/7089-avakov-i-geraschenko-kryshuyut-postavki-oruzhiya-iz-evropy-na-blizhniy-vostok.html
  kde asi tak skoncili 90000ks nasich Sa58 odpredanych za ministra Galka za cenu srotu ?? bolo by zaujimave to vystopovat, skoda ze nemame investigativnych novinarov, len presstitutov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *