Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Slovenská národná strana vyzýva všetky Slovenky a Slovákov doma i vo svete, aby si pri želaniach do Nového roku 2015 nezabudli pripomenúť, že tento rok je aj rokom 200. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných slovenských dejín Ľudovíta Štúra (28. október 1815 – 12. január 1856).

Ľudovít Štúr bol nielen tvorcom súčasnej podoby spisovného slovenského jazyka, ale aj zakladateľ novodobej koncepcie slovenského národa, založenej na myšlienke jeho osobitosti, samostatnosti a rovnoprávnosti s ostatnými európskymi národmi. Na tejto báze bol zostavený aj prvý slovenský celonárodný politický program z 10. mája 1848 (Žiadosti slovenského národa) a neskôr i jeho rozvinutie v Memorande národa slovenského z roku 1861. Pripomíname, že práve Memorandum národa slovenského bolo základným politickým programom, na báze ktorého spolupracovníci a nasledovníci Ľudovíta Štúra J. Francisci, Š. M. Daxner, V. Paulíny-Tóth a ďalší založili roku 1871 Slovenskú národnú stranu a táto strana bola až do roku 1918 jedinou reprezentantkou slovenského národa v jeho boji za dosiahnutie politických cieľov, vyplývajúcich z myšlienok a politického programu Ľudovíta Štúra.

Po roku 1918, v nových štátoprávnych pomeroch sa k myšlienkam Ľ. Štúra prihlásili aj ďalšie slovenské politické strany, ktoré obhajovali svojbytnosť slovenského národa a jeho právo na vlastnú samosprávu. Po zložitom politickom vývine, zapríčinenom ako medzinárodnou situáciou, tak aj vnútornou roztrieštenosťou sa nakoniec Štúrova koncepcia slovenského národa uplatnila v samostatnej Slovenskej republike, ktorá sa stála skutočnosťou 1. januára 1993. Členovia Slovenskej národnej strany sú hrdí na to, že z dnešných existujúcich politických strán je to len ich strana, ktorej predstavitelia boli aktívnymi činiteľmi pri všetkých zlomových udalostiach (1918, 1938, 1993), ktoré viedli k naplneniu štúrovských snov celých generácií Slovákov o vlastnej národnej suverenite a štátnosti. Aj keď sa súčasná slovenská spoločnosť borí s mnohými problémami, nie je žiaden dôvod byť malomyseľný v otázke budúcnosti slovenského národa a jeho štátnosti. Všetkým tým, ktorí sa nezbavili poddanského komplexu vo vzťahu k bývalému čechoslovakistickému režimu a pochybujú o oprávnenosti existencie dnešnej Slovenskej republiky či už z nostalgie, alebo by radi videli jej názov aspoň v podobe obchodnej značky, možno odkázať na rezolútne Štúrovo heslo: Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí!

Slovenská národná strana pozitívne hodnotí, že vláda SR svojím uznesením č. 503 z 15. októbra 2014 vyhlásila rok 2015 za rok Ľ. Štúra. Treba len dúfať, že toto jubileum nebude jednou ďalších premárnených príležitostí na upevnenie slovenského národného povedomia a národnej súdržnosti, ako sa to stalo pri predchádzajúcich významných výročiach slovenského národa v poslednom období. Slovenský národ si nezaslúži také správanie svojej vlády v podmienkach suverénnej štátnosti, aby odignorovala pripomenutie si pre Slovákov takých významných udalostí, akými boli 150. výročie Memoranda národa slovenského alebo 150. výročie narodenia A. Hlinku a iné menšie, ale dôležité udalosti z národných dejín.

Napriek tomu sme s poľutovaním zaznamenali, že v spomínanom uznesení nie sú uložené žiadne úlohy ministerstvu školstva. To hádam netreba našej školskej mládeži pripomínať, kto to bol Ľ. Štúr? Jej netreba vštepovať do mysle a sŕdc myšlienky, ktoré viedli k dnešnej samostatnej Slovenskej republike? Náš dorast nepotrebuje v dnešnej konzumnej spoločnosti prízvukovať Štúrovo odporúčanie, že je treba veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa! Veríme, že sa do vládneho uznesenia nedostali úlohy pre ministerstvo školstva len nedopatrením a aj školské vyučovanie bude miestom, kde sa bude v nasledujúcom roku, a nielen vtedy, preberať úloha a význam Ľ. Štúra v našich dejinách.

 

Anton Hrnko

podpredseda SNS

4 odpovede

 1. Lukac 10. januára 2015 / 20:01

  Áno, Štúr je skutočne najvýznamnejšia osobnosť naších novodobých dejín, ale žiaľbohu
  sme zatiaľ nedokázali jeho činnosť podrobnejšie literárne, vedecky ani umelecky, spracovať a priblížiť súčasnej generácii. Prvú príležitosť t.r. nevyužil ani p. prezident,
  keď pri novoročnom prejave v TV vysel na stene za ním Štúrov obraz, ale v jeho prejave
  o ňom nebolo žiadnej zmienky. Jeho poradcovia to asi nepokladali za vhodné, veď načo
  nám Slovákom pripomínať odkiaľ prichádzame a kam smerujeme ! Je známe, že ľudia
  bez národného povedomia sa ľahšie ovládajú, a o to väčšine naších politikov ide.
  Preto držím palce SNS.

 2. Mira Kozárová 21. januára 2015 / 21:33

  Je na škodu, že sme ako Slováci málokedy podporili svojou účasťou oslavy našich národných osobností, nemáme záujem o dejateľov z minulosti, ale ani súčasnosti. Chyba je vraj s médiách, ale ja verím, že sa všetko dá záujmom o zábavno-poučné podujatia rodín s deťmi, stačí zaujať a úspech sa dostaví – apatiu možno zaženieme zameraním na odkaz Komenského – Škola hrou… Pozývame Vás, všetkých Slovákov na 2.diel našich POKLADOV kráľa Svätopluka.

  Poklady KRÁĽA Svätopluka

  Netrpezlivo sme očakávali 19.marec 2014, kedy sa naša malá detská dychovka Rosička z Bánova pri ZUŠ Šurany zúčastní osláv kráľa Svätopluka na Nádvorí Bratislavského hradu. Udalosť to bola nad očakávanie veľká. Deti z Rosičky síce priniesli rosu, ktorej sa nám ušlo z neba neúrekom, ale vďaka mokrým kvapkám sa slávnosť preniesla pod klenbu hradu, kde sa koncert mladých umelcov ozýval trikrát mocnejšie ako pred sochou slovenského kráľa a tak sa na oslave zúčastnili i neznámi účastníci prehliadky Bratislavského hradu, ktorých prilákal mocný súzvuk dychových nástrojov.
  Vtedy sme ani netušili, že s oslavami prichádza pre nás veľká zmena, niečo nové. Spoznali sme osobnosť Drahoslava Machalu, jeho nesmiernu silu a zanietenosť pre veci národné a mnohí z nás mu v kútiku srdca závideli, že jeho boj s posmeškármi, ktorí neváhajú osočovať Maticu slovenskú ba i prekrucovať históriu Slovenska, že jeho boj s veternými mlynmi prebúdza mladých i starých Slovákov. Machala bol slovenský spisovateľ a publicista, autor literatúry faktu, bol spoluautorom myšlienky osadenia jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu. Inicioval a zrealizoval osadenie desiatok pamätných tabúľ významným slovenským osobnostiam u nás aj v zahraničí. Vtedy na hrade sme ani netušili, že náš Machala pomaly ale iste prehráva vlastný boj, boj o život.
  Jeho odchod medzi dušičky matičného neba nás veľmi zasiahol a tak sme sa my matičiari na Šurianskom hrade, blízko Slovenskej Tróje s názvom Hrádoček so známou Hrádockou Venušou a Žofiou Bosniakovou rozhodli pokračovať v diele Drahoslava Machalu a oslavovať každoročne kráľa Svätopluka pravidelným podujatím POKLADY KRÁĽA SVÄTOPLUKA, kde budeme predstavovať širokej verejnosti rytierov a družiny jednotlivých hradov z blízkosti Domov Matice slovenskej.
  S deťmi zjednotenými v oblasti Šurian okolo Medvedice Matice budeme pozývať do spoločenskej haly D MS Šurany na program zameraný na slovenské rodiny, ktoré sa starajú o nás všetkých podobne ako Medvedica Matica. Jej meno pochádza zo srbského slova „matica“ a znamená okrem iného aj včelí úľ. Napokon srbskí matičiari majú dodnes ten úľ v znaku svojho spolku. Naša Medvedica Matica sa rozhodla ochraňovať všetky úle a všetky pracovité včeličky v nich, aby nielen medvede, ale aj ich mláďatá a ľudia mali dostatok medu, ktorý symbolizuje zdravie, lásku, hojnosť. Veď kto zo Slovákov nepozná zvyk s podávaním lyžičky medu mladomanželom či rodine pri štedrovečernom stole, aby mali sladký život? Všetci zvyky poznáme a máloktorí si zvyky zachovávajú. Hľadajme teda to, čo nás spája, oprášme najkrajšie zvyky, poďakujme za službu v Matici slovenskej rytierom a družinám udelením bule kráľa Svätopluka a splníme predsavzatia vyrieknuté z úst predsedu MS Ing. Mariána Tkáča: „Stretávajme sa , aby sme nezabudli a zabudnutí , aby sa nestratili“. Dom MS Šurany Vás všetkých pozýva na POKLADY KRÁĽA SVÄTOPLUKA, kde budú ocenení potomkovia nášho kráľa z Levického hradu v piatok 30.1. o 18. hod. v D MS Šurany.

 3. Lukac 25. januára 2015 / 19:56

  Pekný a inšpiratívny príspevok p. Kozárová, z ktorého cítiť /povedané Štúrovymi slovami/ „vôľu k činu“, ďakujem. Dovolím si citát z významného Štúrovho diela
  „Slovanstvo a svet budúcnosti“: „Celé dejiny sú v službách ducha, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napr. náboženstvo, umenie a veda. Prostredníctvom tohto
  všetkého sa má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať,oslobodzovať a dospievať
  k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac približovať k ideálu ľudského života“.

 4. Miraoslava Kozárová 2. marca 2015 / 13:08

  Ďakujem pekne za citát, určite ho využijem a posuniem ďalej medzi študentov stredných škôl, ktorých máme v Šuranoch neúrekom. Ešte raz – ďakujem a želám vám všetkám v silnej slovenskej strane nadšenie a silu pri vašej záslužnej práci na Slovensku pre Slovensko po slovensky= s láskou. Mira

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *