Tentoraz o RTVS

Už sa stáva zvykom na Slovensku, že inštitúcia, ktorá si neplní svoje zákonné povinnosti, vidí problémy svojich nedostatkov v chýbajúcich finančných prostriedkoch. Posledným prípadom takéhoto prístupu sú vyjadrenia generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska Václava Miku, ktorý požaduje buď zvýšenia koncesionárskych poplatkov alebo financovanie z iných zdrojov; teda asi z rozpočtu.

Slovenská národná strana v princípe nie je proti zvyšovaniu koncesionárskych poplatkov a ani proti príjmom z iných zdrojov, ale nevidí v tom hlavný problém Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu pod spoločným vedením pána Miku. Hlavným problémom spoločnej „rádiovízie“ je plnenie úlohy národnej kultúrnej inštitúcie a úlohy verejnoprávnosti. A to zrejme pána generálneho riaditeľa netrápi. Práve naopak. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia sa pod jeho vedením zmenila na tribúnu, na ktorej vystupujú ľudia len jednej názorovej skupiny (dovoľujeme si tvrdiť výrazne menšinovej v slovenskej spoločnosti) a kde je ignorované široké spektrum relevantných a často spoločensky väčšinových názorov. RTVS sa tak najmä v oblasti aktuálnej publicistiky pod Mikovým vedením mení viac na nástroj sociálneho inžinierstva a jednostrannej propagandy, často zaujatejšej ako v súkromných médiách, čo by sa nemala stávať.

V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani nízku jazykovú úroveň viacerých redaktorov a svojvoľné, pravdepodobne riadené manipulovanie so slovenským jazykom. Slovenský jazyk nie je ruština, ktorá má širokú škálu vlastných nesklonných mien a tak môže neprechyľovať cudzie priezviská ženského rodu. Slovenčina je však jazyk flexívny a aby netrhala uši kultúrnemu poslucháčovi, mala by slová do viet spájať v primeranom tvare (páde). Aj náš zákon garantuje zápis mien v pôvodnom znení iba v matričných dokumentoch. V živom jazyku by sa mali v zmysle Pravidiel slovenského pravopisu ženské mená prechyľovať. A tu by sme chceli upozorniť riaditeľa V. Miku, že svojvoľný zásah do kodifikovanej podoby slovenského jazyka je neprípustný (zák. č. 270/1995 Z. z. §2 ods. 3).

 

Anton Hrnko

podpredseda SNS

 1. Jozef Schwarz 9. októbra 2014 / 20:26

  večer čo večer, ak som pri televízore trpím. Ženy bez -ová, slovenské, iné európske i ostatné. Najprv som si myslel, že to závisí (porušovanie zákona) od vedúceho vydania. Ba kieho! V dvoch šotoch za sebou je žena mužatka, potom hoci cudzia s -ová. Aspoň si zanadávam, iné nedokážem
  Ak budem v televízii budem trvať na svojich právach – som PÁN SCHWARZOVÁ

 2. Ján Maršálek 10. októbra 2014 / 0:40

  S obsahom článku plne súhlasím.
  Televíziu sledujem len občas, príležitostne – aj preto, lebo je zväčša nepozerateľná. Ak aj nájdem niečo zaujímavé, tak zväčša v programe Českej televízie.
  Slovenský rozhlas (i keď ho už nazývajú „rádio“) počúvam denne. A denne pritom trpím, aj sa hanbím za jeho klesajúcu úroveň (donedávna to bolo inak!).
  Slovenčinu prznia stále viac, rozprávajú prirýchlo, s množstvom bohemizmov a anglicizmov… A tie témy! Hlavne na stanici Slovensko – klebety a bulvárne reči; o politike jednostranne, o kultúre takmer nič.
  Nerád to hovorím, no nedá sa inak – úpadok nášho verejnoprávneho rozhlasu aj televízie je zjavný, a kultúrny Slovák to cíti.

 3. Tučko Bombička 10. októbra 2014 / 9:46

  Podľa mňa je to proste ponechané na svojvôli dotyčného redaktora. Čo je istotne príklad konkrétne Slovenského rozhlasu. Ten zmätok (raz tak, raz onak) je toho dôkazom. Pokiaľ ide o navýšenie koncesionárskych poplatkov: čo mňa udivuje je, ako podaktorí ľudia považujú za potrebné zdôrazňovať (aj tu na blogu), že najprv chceme toto a toto, a až potom sme ochotní platiť viac (o čom beztak silno pochybujem). Nuž, páni, ono to naozaj bez zvýšenia koncesionárskych poplatkov nepôjde, okrem iného aj preto, že až keď to ľudí bude niečo naozaj stáť, začnú tlačiť nato, aby sa STV aj určitým spôsobom správala. Mimochodom, v celkom nedávnom škandále v Nemecku to tiež bola až masívna nespokojnosť so spravodajstvom o Ukrajine, ktorá prinútila verejnoprávnu televíziu ku korekciám. Kde niet tlaku verejnosti, niet motivácie k náprave. A aby som nezabudol: silno pochybujem o údajných iných preferenciách spoločnosti, než tých, ktorým dáva priestor STV. Spoločnosť svoje preferencie ukazuje úplne jasne: najvyššie sledovanosti pokiaľ viem majú braky na Markíze, za nimi sú braky na JOJke. Tak čo tu potom riešime? Takže aby som to zhrnul. Najlepším svedectvom o výkonnosti súčasného riaditeľa STV sú (v súčasnej spoločenskej situácii a pri súčasnom stave STV) výsledky sledovanosti. Môže sa vám to nepáčiť, môžete na to frflať, tak to skrátka je. O akýchkoľvek kvalitatívnych parametroch sa má zmysel baviť až potom, čo televízia skutočne pevne zakorení na nejakej solídnej pozícii v rámci mediálneho trhu. A od toho sme ešte stále ďaleko.

 4. Anton Hrnko 10. októbra 2014 / 20:58

  Tučko,
  váš prístup je prosto založený na viere, že tí, ktorým verím, sú neomylní. V princípe ani je neodmietam navŕšenie (tak je to správne po slovensky, nie navýšenie) príjmov RTVS aj prostredníctvom zvýšenia koncesionárskych poplatkov. Ale to nesúvisí s tým, že RTVS sa podieľa programovo na „prznení“ slovenčiny a na je kanáloch dostávajú slovo len tí, ktorých názor je jednofarebný, dokonca v príkrom rozpore s oficiálnou politikou SMER-u (ak niečo také vôbec je). Veď si len zoberte takú vec: Celé roky sa nám prihovárala z Prahy daniela Révayová. Hádam mi nechcete povedať, že ona zrazu sa rozhodla a začala sa nám predstavovať ako Daniela Révay. Veľmi by ma napr. zaujímalo, čo má napísané vo svojom OP. Niekto – a musel to byť niekto vysoký v RTVS – jej povedal, že sa má predstavovať ináč a ona to tak robí, napr. tomu, že to ľuďom z jazykovým citom trhá uši. Ale máte pravdu, tomuto národu neprekáža nič. Dokonca ani to nie, že nejaká súkromná slovenská televízia si zamestná v hlavnom meste Slovenska českého redaktora a ten nás o dianí v našom hlavnom meste informuje v čiste, nepokazenej češtine. No chcel by som vidieť dnes niektorú ukrajinskú televíziu, ktorá by zamestnala ruského redaktora! Nikto ma nepresvedčí, že D. Nimra je ozbrojená provokácia vedenia JOJ proti slovenskému národu a ako vidieť, tomuto národu to ani nedôjde!

 5. Tučko Bombička 11. októbra 2014 / 9:02

  Pán Hrnko,

  mne sa zase akosi nechce veriť, že by si česká redaktorka skrátka nechala przniť svoje meno nejakým volom (navyše zo susedného štátu). Takže tipujem skôr náhle nadobudnutý pocit vlastnej nesmiernej dôležitosti dotyčnej redaktorky, respektíve snahu „odlíšiť sa“. K onomu českému redaktorovi v Bratislave, to isté nájdete na nejednej športovej súkromnej televízii a to pôsobiacej na oboch stranách hranice (slovenské športové televízie – aspoň podľa mena – zamestnávajú pepíkov a vice versa, môžem uviesť príklady, viď stanice Slovak Sport či Sport1,2). Nepáči sa mi to o nič viac než vám, ale hold, keď sa už raz voľaktorí na Slovensku nevedia bez českej asistencie ani len vysrať, čo s tým narobím?

  K STV: tlačí sa mi na jazyk sarkastická poznámka, že od toho verejnoprávna TV je, aby poskytovala priestor práve minoritám 🙂 a minoritným skupinám ale nebolo by to z mojej strany úprimné (byť to na mne, vykopnem Hríba a Havrana z STV takým oblúkom, že by pri kopírovaní balistickej krivky stihli spočítať všetky satelity na obežnej dráhe Zeme). Na druhej strane nemôžem nevidieť fakt, kde STV začínala pred pár rokmi. Ešte raz: sledovanosť hlavných správ a primetimu jednociferná!!! Neviem, či vám to niečo hovorí, ale mne to hovorí to, že baviť sa o STV ako o akejsi zabehnutej, štandardnej inštitúcii, ktorá má svojich divákov, je proste nie namieste. Nič také neexistuje už mnoho rokov. Veď to sú čísla ako pri TV, ktorá práve prišla na trh!!!Ktovie, či nie ešte horšie.

 6. Metod J. Sláv 11. októbra 2014 / 13:38

  Vážení diskutujúci,

  a čomu sa to vy čudujete ? 👿

  Veď si len spomeňte na to, ako sme pred štvrťstoročím čítali „Pravdu“ –

  od zadu, od športu, a potom ešte „Čiernu kroniku“ na druhej strane. 👿

  Dnešné „masmédiá“ sú ako tá „Čierna kronika“ – nuž „škodoradosť je tá
  najväčšia radosť“ – žiaľ u drvivej väčšiny populácie ( a nie len u nás !!!)
  limbický systém pracuje na primitívnej úrovni, t. j. dopamínom („slastnou
  drogou“ ) označkováva, len informácie dotýkajúce sa stravy, sexu
  a ohrozenia života. 👿

  Mne nevadí Čech v slovenskej televízii, a nevadil by mi ani Poliak, ani Rus – aspoň by si ľudia denno-denne uvedomovali, že „slovänský jazyk jedno
  jest“. 👿

  Mne vadí, že pozície v médiách sú obsadzované po „rodinkárskej“
  (úvodzovky sú tam, „lebo sex“ :evil:)
  a „kamarátšaftskej“ (úvodzovky sú tam, „lebo ideológia, „disidentstvo“,
  viera, …“) línii ľudmi, ktorí na tie pozície nemajú, počnúc úrovňou
  zvládnutia slovenčiny ( tá „moderná“ „natvrdlá“ forma ľ mi trhá uši ),
  a končiac IQ ( človek s patričným IQ nemôže, okrem iného, používať
  materinský jazyk tak, ako „ho používa papagáj“, t. j. nemôže hovoriť,
  napríklad, „napomáhať koho, čo“ (i keď voľajaká „múdra hlava do pečiva“
  túto nelogickú väzbu pretlačila do slovníkov), alebo nemôže používať,
  dnes sa ako pliaga šíriace, spojenie „nechápem tomu“, či „sa-kať“ „hlava,
  nehlava“ – havaroval autobus, cestujúci boli zranení, a oni zahlásia
  „cestujúci sa zranili“ – veď oni sami seba nezranili, zranili ich okolnosti §§§

  No, a to „bez-ová“ je tiež len žaplenie sa po „modernosti“, ktorá
  nahradila staré „osvedčené“ žaplenie sa po „panskosti“ 👿 👿 👿

  Na záver trochu „poučenia z krízového vývoja“:

  Ako pohnúť s „Hríbom, či Havranom“, nuž „dravo kapitalisticky“ –

  treba občianske združenie, ktoré pôjde do „riaditeľne“ RTVS ( do parla-
  mentu, rady RTVS, …), „buchne po stole“,

  A PONÚKNE LEPŠIU ALTERNATÍVU, LEPŠIE OSOBNOSTI, LEPŠIE TÉMY !!!

  P. S.:

  Pozor! Jeden „génius“ pohne „svetom“, len v „holy-…skych“ filmoch 👿

  P. P. S.:

  Žiaľ, história nám ukazuje, že slovänské plemä sa dokáže zjednotiť len

  v „pchaní hlavy do slučky šibenice“

  – viď odkopnutie socializmu a „uvítanie“ kapitalizmu (= plat 104 %
  a produktivita 240%, či „zmiznutie 90 halierov z každej 1 Kčs“ a následný
  „zostatok“ v „10 halierovej“ 1 Ks §§§ §§§ §§§),

  v „pchaní sa do „análov“ veľkého „zvieraťa“

  – viď odkopnutie slovänskosti Dákmi a ich „urobenie sa“ Rumunmi, či
  odkopnutie slovänskosti „Or(o)sz-ág-mi“ (= Rus-vetva-nmi) §§§ §§§ §§§

 7. Milan2 12. októbra 2014 / 1:01

  Podľa zákona o verejnoprávnych médiách (ktoré si platia občania prostredníctvom koncesionárskych poplatkov) sú redakcie verejnoprávnych médií slobodné. Jediní, ktorí ich (okrem riaditeľa STV, či SRo majú právo kontrolovať je Rada pre vysielanie…
  Keď si ale pozriete, ako sa personálne obsadzuje táto Rada, a kto ju vlastne obsadzuje, tak možno budete prekvapení.. Mne to po dlhom pátraní predbežne vychádza tak, že to nie je dobre zariadené, že je to v podstate nekontrovateľný orgán a ako sa do neho osoby dostávajú je mi stále nejasné (MK SR na to napríklad nemá žiaden vplyv). Napriak dlhému pátraniu mi nominácie členov ostali utajené.Tieto mechanizmy by ste si mali pán Hrnko preveriť a budete možno prekvapený.
  Tiež je mi nie celkom jasné, ako sú vyberaní a dosadzovaní vedúci redakcií zprávodajstva vo verejnoprávnych médiách.
  Možno keď si túto problematiku začnete viacej zaujímať, tak to niektorým možno aj zvýši tlak a aj vysvetlí, prečo si verejnoprávne inštitúcie (zvlášť redakcie zpravodajstva) už aj neskrývane svoje zákonné povinnosti neplnia dôsledne a to, že platitelia koncesionárskych poplatkov sa proti mnohým príkladom nekvality neohradzujú, spôsobuje už mnohé konštatovania (ako píše aj pán Hrnko)… že inštitúcia, si neplní svoje zákonné povinnosti…. Takýto stav médií a vlastne novinárskej obce v SR (ktorej úlohou je kontrolovať a dávať čitateľom vyvážené informácie) sa už ynepokojivo začína podobať stavu v justícií. Všeobecne štáty , kde tieto dve zložky nefungujú ( ani novinárska kontrola), tak v takýchto štátoch (viď príklady zo sveta) zákonite rýchlo klesá kvalita života. Právo na dobré informácie garantuje pritom Ústava SR – pokiaľ sa ale ale nik z poslancov (ktorým na to dali mandát občania a sú za to, aby zastupovali občanov ) neohradzuje na porušovanie dokonca aj Ústavy SR, tak to vyzerá tak, že pomaly ale isto, sa dostávame (dostali sme sa v tejto veci?) zase pred rok 1989?

 8. Milan 18. októbra 2014 / 21:16

  Zareagujem ešte k téme blogu pána Hrnku – ten sa skladá z dvoch častí –
  najprv k dolnej časti:
  Prechyľovanie dnes treba vnímať ináč ako spomenuté pravidlá pravopisu:
  Stále rastúca časť slabšej časti populácie vníma prechyľovanie ako výraz vlastníctva – čo priznajme aj v časti rodín funguje – stáva sa, že po návrate pána domu z krčmy domov sa potrebuje ešte dovybúriť a použije na to (podľa neho svoje vlastníctvo) manželku. …Najviac násilia je – ako dobre vieme, v rodinách. Aj o tom je boj severských žien za rovnoprávnosť – aby neboli vnímané mužmi ako vlastníctvo muža a slovenské prechyľovanie je toho najviac viditeľným prejavom (relikt bývalej kultúry – priznajme si to…)
  Aby sme pohľad žien na prechyľovanie obrátili a vztiahli na mužov, zoberme si v blogu napríklad spomínanú ruštinu – však tu sú bežné mena s príponou in – spomeňme si na hokejistu Ragulina, politika Putina … atď. Ak by sme to premietli na tu diskutujúcich, dostali by sme sa k menám Milanin, Bombičkin, Pomocníčkin, Hrnkin….Chceli by ste si tak chlapi po svadbe (po mene manželky) zmeniť mená?
  Z uvedeného dôvodu chápem veľmi dobre ženské mená bez prechyľovania – ako možnosť voľby pre tie ženy, pre ktoré je prechyľovanie zásah do ich dôstojnosti . Čiže ja som za – aj napriek pravidlám slovenského pravopisu: S posunom uvedomovania si žien, mená bez ová budú stále častejšie… to sa nedá zastaviť a boj proti tomu je podľa mňa kontraproduktívne a zbytočné..
  Zaujímejšia je preto prvá časť blogu – ktorú pán Hrnko excelentne a sľubne začal, ale vzápätí odbočil do vedľajšieho problému – kto sa ocitá na obrazovke – čo podľa mňa súvisí v skutočnosti s tým, že predstavitelia SNS sa dnes na obrazovke objavujú málo, menej ako Hríb….
  Ale my tu dnes máme oveľa, oveľa väčší problém – kvalitu spravodajstva v slovenských verejnoprávnych médiách – ktoré si občania (aj nevoliči SNS) platia, čo si pán Hrnko (som najprv očakával) prednostne všimne…
  V posledných mesiacoch totiž nie Hríb, ale redakcie zpravodajstva nám vo verejnoprávnych médií nebadane, ale vytrvalo porušujú Ústavu SR:

  Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu možno chápať ako štátny orgán.
  Podľa ústavy SR:
  (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
  Pokiaľ v Ústave SR hľadáme, čo by mal Sro a STV hlavne robiť, nachádzame
  Čl. 26
  (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
  (3) Cenzúra sa zakazuje.
  Čiže obe verejnoprávne médiá by mali koncesionárom (za ich odvádzané peniaze) prinášať kvalitné, úplné a vyvážené spravodajstvo .

  V poslednej dobe sa však ukazuje, že právo na informácie STV a Sro si vysvetľujú po svojom – tieto poskytujú koncesionárom len sčasti a čo sa týka cenzúry, dalo by sa o tom veľa diskutovať.
  Osobne sa domnievam, že tu nešlo o cenzúru, ale z dajakých dôvodov o samocenzúru redaktorov. A v prípade verejnosti poskytovaných informácií, išlo o z neznámych dôvodov o nezakryté poskytovanie jednostranne zameraných informácií. O spôsobe uvádzania týchto informácií slovíčkom vraj, či údajne by sa dalo tiež veľa písať -či sa tu vôbec jedná o informácie…
  Kontolný orgán (Rada ) nezafungoval tiež ako by mal….
  Čl. 32 hovorí
  Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

  Logicky by sa očakávalo, že aspoň platení poslanci ako zástupcovia svojich voličov (prípadne budúci záujemci o túto dobre platenú prácu) sa ozvú a aspoň kvôli zgviditeľneniu sa budú ako zástupcovia občanov snažiť ochrániť ich záujmy – vrátiť im právo na objektívne informácie.
  Nik sa ale neozval.
  Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ chce pán Hrnko v politike zarezonovať a uspieť, tu má príklad agendy – kde sa dajú hájiť záujmy občanov v parlamente.
  V oblasti histórie neviem ale či má šancu – historici odmietajú progresívne názory kriticky uvažujúcej verejnosti – progres do histórie sa dnes pokúšajú vnášať len tkz amatérii . Historicie lipnú na už neudržateľných názoroch, alebo radšej mlčia, pretože to by museli zaprieť svoje predošlé rozsiahle diela – ktoré zväčša písali za peniaze a na objednávku politikov…. Neviem aké progresívne nápady by vedel pán Hrnko v parlamente predniesť a s ktorými novými témami a novými názormi na históriu by vedel osloviť voličov..Kráľ Svätopluk bol síce excelentný, ale to pre historika – poslanca to zase nie je tak veľa, aby stiahol hlasy nerozhodnutých. Ani prechyľovanie ová, alebo kritika Hríba….

 9. Anton Hrnko 18. októbra 2014 / 21:54

  Milan,
  zaujímavý príspevok. Jeho jadro vidím v tom, ako prinútiť verejnoprávnu televíziu, aby si plnila svoje zákonné povinnosti. Lenže to je otázka moci – kto tú televíziu kontroluje! Je to aspoň niekto zo Slovenska? Dochádzam k záveru, že asi nie. Slovenskí činovníci sú tam len prevodné páky. A to by bolo treba zmeniť. Respektíve pýtať sa slovenských politických reprezentantov s mocou v rukách, prečo televízia a rozhlas vo vzťahu k Slovensku sú už len dve bodky! Na tomto malom fliačku zeme pod Tatrami sa niekto sakramentský snaží o to, čo som vo vyhlásení spomenul, ale čo ste si ani vy nevšimli – že sa tu robí sociálne inžinierstvo! Dokonca za naše peniaze!
  No, a súčasťou tohto sociálneho inžinierstva je aj „prznenie“ jazyka. To sa nerobí len ako módna vlna. To sa robí ako projekt. Neprechyľovanie ženských mien je len jeden z viditeľných prvkov. Slováci žili 1000 rokov v štáte, kde sa v úradných dokumentoch žiadne mena neprechyľovali. Bolo to normálne. Ale v živej reči sa to používalo a je to príznakový prvok len dvoch slovanských jazykov – slovenčiny a češtiny. Prečo si ho máme nechať vziať! Dali by ste sa dobrovoľne kastrovať? Prečo máme nechať kastrovať slovenčinu?
  A s tou históriou to máte úplne pomýlené. Vy chcete, aby historici stavali vzdušné zámky a maľovali svet na ružovo. Ale mali by ste si uvedomiť, že všetky vzdušné zámky vyfučali! A svet je mnohofarebný! A vyfučia aj všetci tí amatérski žreci, ktorí tie zámky stavajú dnes a maľujú desať tisícročné dejiny Slovákov. Jednoducho také neboli. Slováci sa sformovali v historickej dobe, veľmi dobre vystopovateľne, a preto tie amatérske hlúposti, ktoré tak vychvaľujete, nebudú mať žiaden vplyv na skutočné poznanie slovenských dejín. To otrepané heslo „len pravda nás oslobodí“ je totiž pravdivé. Len na pravde sa dá budovať budúcnosť, lebo len tá dáva budúcnosti pevný základ. Každá lož, každý výmysel robí v stavbe budúcnosti slabé miesto (pieskové základy) a taká stavba nemôže vydržať. Skôr či neskôr sa zrúti! Však sa len pozrite, koľko rokov vydržala tisícročná tretia ríša!

 10. Milan 19. októbra 2014 / 0:37

  Súhlasím, že všeobecne treba dodržiavať pravopisné pravidlá, ale to nič nezmení na tom, že niektoré ženy môžu mať z pravidiel zlý dojem – však už len výrazy ako : Ideme vydávať dcéru, vydaj, vydajachtivé, …len potvrdzujú realitu z temnej minulosti – že sa ženy stávali vlastníctvom muža…. dnes len milosrdný dĺžeň nad ová sa to snaží ako tak zakryť.
  Pokiaľ vážne chcete bojovať za prechyľovanie OVÁ, tak je tam aj istý následok :
  škrtnite si hned značnú časť ženskej časti potencionálnzch voličiek – tvrdohlavým agitovaním za ová si odradíte časť voličiek – budete sa v kampani prejavovať ako vyhranená ponuka len pre mužského voliča – počet hlasov (zakrúžkovanie) si teda vydeľte dvoma.

  Tiež by som Vás chcel znovu upriamiť aj na Ústavu SR – otázka aj na ostatných poslancov SNR je, či ju vôbec poznajú (nie formálne za 5 minút prelistovali) a prečítali (hoci všetci na ňu prisahali).
  Odporúčam vám si ju znovu dôkladne prečitať ( radím to aj ostatným občanom – aby si ju aspoň raz za život podrobne prečítali – je to fakt zaujímavé čítanie).

  Keď si Ústavu SR znovu (možno prvý krát) prečítate, tak zistíte, že k téme prechyľovania sa dajú priradiť viaceré body Ústavy SR:
  Čl. 12
  (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
  ( k téme prechyľovania to znamená, že niektoré ženy sa môžu cítiť pravidlami slovenského pravopisu nerovné – v dôstojnosti a právach s mužmi (sú vydávané mužom do vlastníctva…)
  Čl.10
  (2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
  (niektoré ženy sa nútením k pridávaniu koncovky ová k menu muža môžu cítiť ponižované – cítiť to, ako že sú vec – vlastníctvo muža…)
  Čl. 19
  (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
  (na ľudskú dôstojnosť žien samozrejme má právo aj žena – a pravidlá slovenského pravopisu tu stoja pod Ústavou SR).

  Čl. 7
  (5) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.
  ( Z uvedeného bodu ústavy vyplýva, že sa vôbec nemôžete odvolávať na dajaké pravidlá slovenského pravopisu – tie sú v tomto prípade úplne niekde inde – tu má prednosť Ústava SR a medzinárodné záväzky podpísané SR).

  Čl. 75
  (1) Na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej
  sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie:
  „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike.
  Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem
  dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali
  do života.“
  (2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok
  stratu mandátu.

  Ako bývalý poslanec SNR Ústavu SR by ste mali poznať horeuvedené body Ústavy SR – ako občan ste povinný ich dodržovať a otázka je, prečo tak pri presadzovaní ová nerobíte?
  To aj ako poslanec nechcete dodržiavať Ústavu SR?

  Ja som si Ústavu SR prečítal len ako amatér, podobne amatérsky čítam aj históriu.
  Pokiaľ naozaj chcete kandidovať, mňa ste teda odbornosťou na zástupovanie ľudu v parlamente vôbec nepresvedčil a musím povedať, že ani historici ma odbornosťou nepresviedčajú – stačí si práce historikov viac krát kriticky prečítať .
  Ostanem len u samotných historikov – stačí si prečítať práce historikov a porovnať s prácami zahraničných kolegov k tej istej téme, navzájom skonfrontovať a a hneď vidno neprofesionálne a politicky určované prístupy.
  Na vašom miete by som preto tých amatérov nezatracoval – prijímal ich radšej ako (možno ako jediný) podnetnú spätnú väzbu.

 11. Milanxyz 19. októbra 2014 / 10:29

  V prípade prechyľovania ženských mien súhlasím s p. Hrnkom, že to je maskovaný útok na podstatu našej slovenčiny. Vnímať prechyľovanie, ako „výraz vlastníctva“ je choré a pokiaľ najviac násilia je v rodinách, potom to treba riešiť účinným spôsobom a som si istý, že prznenie slovenčiny účinným spôsobom pozdvihnutia úcty k ženám, manželkám a matkám v rodinách nie je. Nakoniec nevesta pri svadbe nemusí prevziať ženíchové meno, resp. nech by si zvolila akékoľvek meno, v slovenčine sa musí prechyľovať.
  Taký je náš jazyk. Spájať základné ľudské práva s prechyľovaním v slovenčine je scestné.

 12. Lukac 19. októbra 2014 / 22:22

  Kto ste včera /v sobotu/ počuvali v SRO reláciu „pálenica B.Filana“, v ktorej bol „hosťom“ riad. RTVS Mika, tak si môžete urobiť obraz
  o morálnej a kultúrnej úrovni obidvoch pánov. Títo „narcisovia“ akoby vypadli z markizáckej „smotánky“, ľahkoplynúce banálnosti o super manažerovi Mikovi, ktorý dokázal v krátkom čase úspešne zmeniť
  STV /len nepovedali konkrétne v čom/ popri tom čo sa chodi potápať
  s partiou po celom svete, má vlastných koníkov o ktorých sa s láskou
  stara, chodí na rôzne párty, je honorárnym konzulom Mexika….
  Zaspomínali na staré časy v socialist. STV, kde Filan dokazal v mesiaci
  asi tak týždeň pracovať a ostatný čas preflámoval, pričom Mika poznamenal, že ho považovali za najväčšieho fešáka v TV a tak pod.
  Nezabudli konštatovať, že ak ich niekto kritizuje, je to neschopný,
  závistlivec a vec vybavená, skutočne „neznesiteľná ľahkosť bytia“,
  za každého režímu.

 13. Daniela Révai 9. novembra 2014 / 1:51

  Dobry den, pro informaci: v OP mam jmeno Révai – české zákony moznost nepřechýlení v tomto případe / jmeno končí samohláskou / dovolují. Nevidím důvod se představovat jinak / předchozí roky tomu tak bohužel bylo na přání předchozího vedeni STV…./

 14. Milanxyz 10. novembra 2014 / 8:35

  Viete pani Révaiová,
  slovenčina je trochu odlišná od češtiny a to, čo si neviete ináč predstaviť v češtine, je slovenčine cudzie. Nakoniec Česi nám nemusia byť vo všetkom vzorom. Vždy, keď vidím českých športovcov s federálnou vlajkou na prsiach, napadne mi, či si vôbec uvedomujú, že sa pred svetom vystatujú ako málo pre nich znamená porušenie dohody na najvyššej úrovni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *