Niekde nepredstaviteľná fikcia, niekde tvrdá realita

V súvislosti s nedávnymi udalosťami na komárňanskom moste som sa zamyslel aj nad tým, prečo tlač v okolitých krajinách, dokonca aj tá česká, od ktorej by človek vzhľadom na ich skúsenosti z minulosti očakával väčšiu empatiu, sa tak pohoršovala nad opatreniami slovenskej vlády. Myslím si, že všetko toto vyplýva zo skutočnosti, že Európa stále nie je pripravená používať rovnaké metre na všetkých. Sú štáty, ktoré si môžu dovoliť všetko – a nikto im nič nevyčíta, dokonca cíti voči ním určitú sympatiu – a sú štáty, ktorým sa nedovolí nič a nič sa im ani netoleruje. Dokonca sa im to netoleruje presne podľa Ezopovej bájky o vlkovi a ovečke, lebo sa pokladajú za vinných už tým, že existujú.

Nuž skúsme presadiť „hrdinské“ počínanie maďarského prezidenta do iných súvislostí a zamyslíme sa nad tým, ako by asi reagovali dotknuté štáty i celé medzinárodné spoločenstvo. Predstavme si Štrasburg, krásne mesto pri brehoch Rýna. Niekdajšie pyšné rímske mesto na hranici s Veľkou Germániou sa transformovalo na významné centrum Franskej ríše, chvíľu patrilo podľa Verdunskej zmluvy z prvej polovice 9. storočia do Lotarovho cisárstva až nakoniec na dlhé stáročia ako hlavné mesto nemecky hovoriaceho Alsaska patrilo do zväzku Svätej ríše rímskej národa nemeckého. V tomto zväzku zostalo až do 18. storočia, keď si francúzski králi zmysleli, že Francúzsko potrebuje geostrategické hranice na Rýne. Po víťazných vojnách s Habsburgovcami i inými ríšskymi kniežatami pripojili ríšske územia Alsasko a Lotrinsko k Francúzsku, lebo víťaz vždy diktuje svoju vôľu porazenému. Žiadna mierová zmluva nemôže byť spravodlivá pre toho, kto vojnu prehral. Podmienky určuje víťaz, tak to bolo, je a aj bude. Ináč by vojna – podľa klasickej Clausewitzovej poučky ako pokračovanie politiky inými prostriedkami – stratila svoj zmysel.

Nemci sa neuspokojili so stratou týchto dvoch nemecky hovoriacich provincií a keď v 19. storočí rozmýšľali o zjednotení Nemecka, zahrňovali do jednotného Nemecka aj tieto dve francúzske územia. A keďže mierové zmluvy sa vždy v histórii podarilo zmeniť iba novou vojnou, po víťaznej vojne s Francúzskom, ktorá umožnila Bismarckovi roku 1871 zjednotiť Nemecko, bolo prirodzené, že Alsasko a Lotrinsko bolo včlenené do nového jednotného nemeckého štátu. Potom prišla nová vojna rokov 1914 až 1918, v ktorej Francúzsko vyhralo a po ktorej si prirodzene svoje stratené provincie vzalo nazad. Po novom nemecko-francúzskom strete roku 1940 sa obe provincie opäť včlenili, tento krát už do novej, Hitlerovej tretej ríše. Netrvalo však dlho a Nemecko bolo opäť na kolenách. Alsasko aj s Lotrinskom boli opäť včlenené do zväzku jednotného francúzskeho národného štátu, v ktorom aj podľa ústavy žijú len Francúzi.

Treba ešte podotknúť, lebo stále sa tu operuje rôznymi pseudodemokratickými tézami o vôli občanov, že ani pri jednej zmene, ktoré som vyššie opísal, sa nikto na vôľu občanov nepýtal, a že mnohí Alsasania a Lotrinčania boli takmer do polovice 70. rokov minulého storočia vo Francúzsku prenasledovaní len za to, že poslúchali nariadenia nemeckých úradov, hoci francúzsky štát nebol schopný ich pred týmito úradmi ochrániť.

Ale poďme opäť k Štrasburgu. Väčšinu svojej histórie bol nemeckým mestom, s nemeckou majoritou. Neďaleko od centra sa síce nachádza štvrť La Petit France, Malé Francúzsko, kde už od stredoveku žili francúzski kupci a kam sa po pripojení k Francúzsku nasťahovali ďalšie tisícky francúzskych úradníkov, vojakov atď., takže mesto malo vždy aj tak trochu francúzsky charakter.

Po tomto úvode môže nasledovať moja fikcia. Predstavme si situáciu, že z Nemecka by sa stále intenzívnejšie ozývali hlasy, že mierová zmluva z Versailles bola krivdou a nespravodlivosťou spáchanou na nemeckom národe. Ale to by nebolo všetko. Nemecký prezident by vyhlásil o sebe, že sa cíti duchovným prezidentom 100 miliónov Nemcov a že týchto Nemcov treba spájať ponad hranice. Zároveň by si cca 30% poslancov Bundestagu na svoje auta nalepili veľkú mapu tretej ríše v národných farbách a korunovali by to vyzývavým D, teda medzinárodnou automobilovou značkou pre Nemecko.

Môžeme sa posunúť ďalej. K vrcholu mojej fikcie. Za tejto situácie by sa zastupiteľstvo mesta Štrasburgu rozhodlo postaviť sochu Ota I., zakladateľa Svätej ríše rímskej (neskôr pridané) národa nemeckého. Zdôvodňovalo by to veľmi pravdivo. Veď to bola jedna z najmúdrejších hláv Európy. Po storočiach rozvratu priniesol do Európy mier a založil jednotný nemecký štát. Dokonca chcel Európu rozdeliť na tri ríše – latinskú, germánsku a slovanskú. Nie je mu čo vyčítať. Nebol to žiaden francúzožrút. Práve naopak.

Nuž a teraz to hlavné. Zastupiteľstvo Štrasburgu sa zíde a rozmýšľa, koho na podujatie pozvať. Jednoznačne sa uznesie, že na odhalenie sochy pozvú nemeckého prezidenta. Niekto zaváha a spýta sa, či nepozvú aj francúzskeho prezidenta. Nakoniec dá starosta hlasovať a jednoznačne, 5 : 0, poslanci odhlasujú, že nie. Zároveň určia termín odhalenia sochy na 10. mája (je to úplná zhoda okolností, že práve vtedy roku 1940 Hitler vtrhol do Francúzska). O tom, žeby tento dátum mal nejakú symboliku pre Francúzov, vôbec neuvažovali. Veď oni vôbec celú akciu plánovali bona fide len s cieľom uctiť si pamiatku veľkého Európana, zakladateľa ríše. To, žeby tento dátum mohol byť pre Francúzov citlivý, vôbec neuvažovali. Čo sa vlastne tým Francúzom nepáči?

Fikcia? Pre 99% Európanov nepredstaviteľná fikcia. Ale myslím si, že každý z Európanov si aj pri tejto absurdnej fikcii vie predstaviť celkom presne, ako by asi reagoval oficiálny Paríž. Oproti tejto reakcii by slovenský zákaz vstupu na niekoľko hodín pre maďarského prezidenta vypadal ako mierne potrasenie vody v pohári od šampanského.

Ale vráťme sa do reality. Hore opísaný nepredstaviteľný fiktívny obraz vzdialený len cca 600 – 700 km od našich hraníc je dennou realitou nielen vo vzťahu Budapešti k Slovenskej republike. Slováci denno-denne počúvajú vyjadrenia zo strany maďarských politikov z oboch strán Dunaja, ktoré im pripomínajú tie najčienejšie obdobia ich národnej histórie, spojené s prenasledovaním slovenského politického i kultúrneho života, s maďarizáciou, okupáciou, fyzickým i duševným terorom len preto, že si chceli udržať svoj jazyk a svoju národnosť. Keď sa z času na čas proti tomu ozvú, sú práve z tejto strany osočovaní z nacionalizmu, zo zakomplexovanosti, z hrania maďarskou kartou, posielaní do 19. storočia a posledne nás predseda SMK P. Csáky prirovnal k Stredoafrickej republike (neviem, či myslel tej za Bokassu, ale vtedy to bolo cisárstvo).

Slovensko má eminentný záujem na dobrých susedských vzťahoch s Maďarskom. Ale našu ochotu budovať tieto vzťahy na princípe rovnosti a rovnoprávnosti ako by v Budapešti chápali ako našu slabosť. Ale Slovensko nie je slabé a Slováci už dávno nie sú tí vybájení Tóti, ako si nás maďarské vládnuce kruhy predstavovali za duálnej monarchie. Slovák znesie veľa, ale nie je možné vo vzťahu k nemu prekročiť určitú hranicu. Potom už koná. A ako vidieť z opatrenia slovenskej vlády z 21. augusta t.r., rázne a do dôsledkov.

Avšak ani Európa by nemala zatvárať oči. Ak má byť skutočným domovom všetkých európskych národov, tak musí zabezpečiť to, aby nepredstaviteľná fikcia v jednej časti Európy bola nepredstaviteľnou fikciou aj v druhej časti. Nemôžu existovať vlci a ovečky. Už raz to tak bolo (Locarnské zmluvy z roku 1925), že Európa chcela postaviť mier a bezpečnosť na rozdielnych garanciách pre jej západnú a východnú časť. Nakoniec sa ukázalo, že to tak nefunguje. Potom, čo si Hitler vybavil svoje veci na východe, vtrhol na západ. A trpeli sme všetci. V jednotnej Európe nemôže platiť staré latinské Quod licet Joví, non licet boví. Všetci sme na jednej lodi, a preto sa aj tak musíme správať. Nielen Slováci, nielen Nemci, ale aj Francúzi, Maďari a ostatní. Potom tu bude pokoj.

 1. Opolid 29. augusta 2009 / 6:32

  Příměr s Otou I. je dost nepřesný protože Ota I nebyl císařem francouzů, ale Štěpán králem slováků byl (dokonce je otázkou zda-li by byl vůbec králem, kdyby se neopřel o slovenskou šlechtu a jeho přínos pro obyvatele byl nesporný). Tudíž jeho socha se může vyjímat dobře i např. v Nitře. Problémem tedy není socha panovníka, ačkoliv se za problém vydává, (ale to souvisí se „zmatečnou“ koncepcí dějin -proti které se zde snažíme bojovat), nýbrž politické tanečky směřující k zakrytí neřešených vážných domácích problémů (to platí pro oba státy-v ČR se pak vytahuje sudetská karta).
  Byl-li Štefan významným slovenským panovníkem, pak místo policistů měl na maďarského prezidenta čekat prezident slovenský a sochu odhalit společně- tohle diplomatické gesto se dalo zařídit- o návštěvě diplomaté věděli dost dlouho dopředu.

 2. Milanxyz 29. augusta 2009 / 7:34

  Pán hrnko,
  dobrý článok, treba ho posunúť naším zástupcom v EU, aby to v pléne prečítali.

  Pán Opolid,
  keď si to ešte raz prečítate, hádam Vám dôjde pointa. Mimochodom predpokladám, že na Vašej klávesnici máte aj veľké písmena, aby ste ich použili, kde sa patrí.

 3. otokar 29. augusta 2009 / 7:51

  Pán Hrnko,
  súhlasím a príklad je dobrý.

  Pán Opolid,
  niet pochýb, že tzv.sv.Štefan nemal maďarčinu ako svoj materinský jazyk.
  Vieme o ňom z legiend a mýtov že bol bratrovrah a svojim spôsobom zotročil obyvateľstvo Panónie.
  Údajne nezotročil, nekolonizoval Ugóriu – vedenú ako Dolné a Horné Uhorsko, jej podstatnú časť.
  Základným zdrojom príjmov kolonizátorov Slovenov bol ich predaj do otroctva, čo uvádzajú arabské zdroje.

  Preto si myslím, že stavať sochy bratrovrahov, otrokárov a kolonizátorov Slovenov by malo byť na Slovensku zo zákona zakázané.

 4. Jozef 29. augusta 2009 / 8:53

  Vážený diskutujúci
  Myslím že debatovaná téma je výsostne politická a s históriou nemá spoločné vôbec nič, leda že by si tento výraz človek zámerne zamenil za pojem histéria, t.j. to čo vyhovuje určitým politickým kruhom, len na presadenie svojich zámerov a cieľov.

 5. otokar 29. augusta 2009 / 11:35

  doplnok.
  Štrasburg bol v histórii viackrát spojený so zmenou hranice, ale to sa dialo spravidla gentlemansky, nekrvavo, civilizovane.
  Čo nie je prípad napr aj z posledného 68-meho a o tých predošlých už vôbec nehovoriac.
  Maďari vypustili z väzníc tisíce väzňou a tých vyhnali „vylepšiť“ gentický profil slovenského juhu.
  Sú známe až krvavé dereše a iné násilnosti na slovenskom obyvateľstva.
  Samozrejme sa o tom to nikde nedočítate, Kádár ( Čermánek) si po internacionálnej línii zabezpäčil cez Brežneva nulovú publicitu a žiadne šetrenia, či dokumentovanie.

 6. Milanxyz 30. augusta 2009 / 9:11

  Pán Hrnko,
  a kdeže sa podela Vaša recenzia na knihu profesora Kučeru?
  Hádam ste ju nestiahli natrvalo?

 7. Anton Hrnko 30. augusta 2009 / 13:42

  Milan,
  ale mne to ukazuje, že tam je. Nedá sa otvoriť alebo tam vôbec nie je?

 8. Opolid 30. augusta 2009 / 14:27

  V minulých diskuzích a článcích zde bylo uváděno (a to zcela oprávněně), že dějiny Uherska jsou i dějinami Slovenska, tudíž současné odmítání Štefana mi přijde přinejmenším zmatečné (zvlášť když na jiných místech a článcích se argumentuje sv. Štef. korunou a teorií o kontinuitě VM-Uhersko).

  PS: Prodejem otroků si vylepšovali rozpočet všichni slovanští panovníci, ostatně co by taky jiného mohli výměnou za luxusní zboží nabídnout. Pokud by platila teze že prodal většinu obyvatel Ugorie (patrně Nitranska) do otroctví, tak kdo byl Hunt, Poznan?
  Nakonec je otázkou kdo by na Slovensku žil dnes nebýt sv. Štefana.

 9. Anton Hrnko 30. augusta 2009 / 16:32

  Mr. Opolid,
  proti sv. Štefanovi nie sú na Slovensku žiadne výhrady. Výhrady sú proti tomu, čo sa cca 200 rokov z maďarskej strany ponúka ako svätoštefánska koruna, resp. svätoštefánska ídea – je to myšlienka jednonárodného maďarského štátu v hraniciach Veľkého Uhorska a zároveň upieranie práva tam žijúcich nemaďarských národov na vlastný samostatný život. Jej najsurovejšie vyjadrenia sme mohli čítať na letákoch demonštrantov pred slovenským veľvyslanectvom v Budapešti po známych udalostiach na futbale v Dunajskej Strede: Slováci, nemáte vlasť, Slováci, žijete na našom území a pod. Ja si tiež nemyslím, že Česi majú niečo proti Ottovi I., ale určite by sa im nepáčilo, keby takúto sochu chceli postaviť Sudeťáci v Chebe za hore popísaných okolností.

 10. aladar 30. augusta 2009 / 16:33

  velmi zaujimavy postreh a nielen jeden. velky vzdy diktuju malym, tak to bolo a tak to je, cize to je v poriadku. co je na tom celom zaujimave, vacsinou sa velke zmeny zacinali malymi vecami. nejake drobne problemy ktorych sa niekto chytil pretoze mu to vyhovovalo a bol z toho masovy konflikt. no a zaujimave je ze tito madari akosi nikoho nezaujimaju. je to troch divne pretoze robia problemy po celej europe a nikto si to nevsima. akoby nikoho nezaujimalo ze prave z tychto malych problemov moze vzniknut velky konflikt.

 11. Milanxyz 30. augusta 2009 / 17:07

  P8n Hrnko,
  No toto je zaujímavé.
  Keď otvorím http://www.hrnko.sk cez môj štandartný system, objavia sa tam tieto články:
  Niekde nepredstaviteľná fikcia …….
  Panslavizmus na Slovensku ……..
  Moje interview 14. Marca 2008
  Čo trápi Slovenskú akadémiu vied …..

  Keď ale otvorím http://www.hrnko.sk cez iný system, objavia sa tieto články:

  Niekde nepredstaviteľná fikcia …….
  Dielo, ktoré treba prečítať
  Stanovisko slovenskej inteligencie …..
  Zamyslenie nad dnešnou tlačou
  Panslavizmus na Slovensku ……..

  Čiže, v mojom štandartnom systéme (windows) sa niekde cestou stratia tri články!

 12. otokar 31. augusta 2009 / 9:00

  Milanxyz hovorí: August 30, 2009 o 17:07
  Tvoj problém je programátorský problém. Pre aké prostriedky – prehliadač bola stránka pána Hrnka programovaná. Zrejme je tu nedôsledne použité miešanie techník pre MS-explorer a iné, napr Firefox.

  Opolid hovorí: August 30, 2009 o 14:27
  na sv.Štefana dobre odpovedal pán Anton Hrnko hovorí: August 30, 2009 o 16:32
  Snáď s výhradou k výroku: „proti sv. Štefanovi nie sú na Slovensku žiadne výhrady“
  ja by som to uviedol: “ proti sv. Štefanovi by neboli na Slovensku žiadne výhrady, keby sa nestal symbolom maďarizácie, kolonizácie, otroctva Slovákov v posledných 200 rokoch.

  Pán Opolid: k otrokárstvu.
  Máte značné nedostatky v oblasti sociológie, deprivantsva, ponerológie.
  Otrokárstvo bolo a je prakticky výsostne rasová záležitosť a v priehbehu histórie je zaznamenávaný tento druh veľmi výnosnej činnosti len u istého okruhu neslovanského obyvateľstva.
  Doporučujem Vám poučiť sa u známych odborníkov a až potom robiť také nepodložené závery, či úvahy.

  Prajem všetkým príjemný deň.

 13. Opolid 31. augusta 2009 / 17:43

  No ale jak lze tomu vývoji čelit jinak než věcnou debatou a samozřejmě přiznáním uherské minulosti a významné účasti na ní.

  Pane Otakare,
  možná byste mi mohl nějakého odborníka doporučit, protože v uvedených oblastech skutečně nejsem poučen a rád bych měl na věci tak jasný názor jako Vy mistr všech výše uvedených nauk. Doporučoval bych se méně zaobírat uvedenými naukami. Nenapadlo Vás někdy, že kdyby takto mocné spikunutí (jak naznačujete) mělo za cíl vyhladit jeden malý národ tak už bychom tu dávno neměli o čem psát.

 14. otokar 31. augusta 2009 / 19:04

  Pán Opolid,
  samozrejme len vecná debata nás môže priviesť k jednému spoločnému pohľadu na históriu, možno i kompromisnému.
  Tie spomenuté vedné odbory sú mimiriadne dôležité aj pri výskume histórie a jej dejateľov!
  Ono tomu „vyhladeniu jedného národa“ veľa nechýbalo, možno tak 20 rokov v predstihu a dne by sme všetci boli Feldvídek a mondokovali by sme za sv.štefana atď.
  Ten národ bol kedysi veľký. Veď z neho sa naplnili stavy Maďarov, Rakúšanov, Poliakov, Čechov, ako aj Američanov, Francúzov, Nemcov… Austrálčanov.

 15. morse 2. septembra 2009 / 22:13

  Milý p. Hrnko,

  skúste už raz svoje myšlienky formulovať vo vlastnom mene. Jedna veta začína „Slovensko má eminentný záujem…“ aby druhá pokračovala „Ale našu ochotu budovať…“. Z toho my vychádza, že Slovensko = VY. Pritom je evidentné že VY nielenže nemáte záujem na dobrých susedských vzťahoch s Maďarskom, ale ste priamo existenčne zainteresovaní na permanentnej konfrontácii s maď. menšinou na Slovensku. Vždy, keď sa dostanete k vláde, sa vzťahy vyostria… Iba že by to bola náhoda, prípadne súčasť nejakého diskontinuálneho protislovenského sprisahania.

  Ale nikdy nie je neskoro, nože sa prihláste k nejakému z princípov rovnosti a rovnoprávnosti a ubezpečujem Vás, že to nikto nebude vnímať ako Vašu slabosť. Čo by ste povedal na taký princíp „Nikto nebude vnucovať svoj jazyk druhému“, alebo na iný princíp „Ja pán-Ty pán“ a pod. Pri Vašej obrazovornosti určite nebude o podobné princípy núdza…

  Vaše obľúbené tirády o tom, ako Slováci už dávno nie sú tí „vybájení Tóti“ opäť mieria kamsi do neurčita… Isté je, že bájni Tóti by Vás za „svojich“ určite nepovažovali (poznáte predsa názory d.p. Hlinku o tom, že českí luteráni nie sú Slováci), sv. Štefana by na sv. Václava, alebo nebodaj sv.ätopluka určite nemenili, správali by sa dôstojne a v súlade s Desatorom…

  Z opatreni slovenskej vlády z 21. augusta t.r. ja vidím havne tradičné chytračenie a následnú zmätenosť potom, ako pôvodný kalkul nevyšiel (ak teda môžeme veriť slovám R. Fica „…my sme aj predpokladali, že p. Sólyom hranice prekročí…“). Miesto toho, aby sa mohla rozpútať proti Maďarsku propagandistická kampaň kvôli porušeniu suverenity SR sa začne diplomatická vojna na všakovakých medzinárodných fórach. Pritom sa p. Fico ničoho nebojí viac, než nejakých demaršov z EÚ, ktoré svojho času pochovali tak sľubne naštartovanú kariéru jeho koaličného partnera V. Mečiara.

  Bezradnosť slov. diplomacie najlepšie ilustrujú prejavy p. Moniky Flašíkovej-Beňovej v Bruseli o tom, že jazykový zákon je BILATERÁLNOU otázkou medzi SR a MR. Takže v spore medzi vládou SR a jej maď. menšinou má maďarská vláda vystupovať ako jej legitímny predstaviteľ ?! Našich občanov reprezentuje vláda cudzej krajiny ? Veď toto je dezintegrácia nášho mladého 16-ročného štátu a priznanie zvrchovanosti cudzieho štátu nad vlastným územím !

  Keď som Vám minule upozorňoval, že dlhodobá neschopnosť SR generovať dobré mravy a žiť v súlade s európskymi štandardmi môže ohroziť jej existenciu, písal ste niečo v zmysle, že ide o púhe indície tak v prípade samovýbuchu Remiášovho auta ako aj samozbitia H. Malinovej… A teraz tu máme ešte aj samospochybnenie zvrchovanosti štátu…

  Akosi sa Vám to celé začína vymykať z rúk…

 16. Jozef 3. septembra 2009 / 12:04

  Jedna “ Trafená hus „, z určitých, politických kruhov mnou nedávno spomínaných, ktorá si zámerne zamieňa nielen pojem história, ale i pojem politika za pojem histéria, a to predovšetkým na presadenie svojich zámerov a cieľov, už “ zagágala „.

  Ja len pochybujem že ten “ gagot „, kohokoľvek z ľudí v tejto téme dikutujúcich, čo i len “ za mak “ interesuje.

  Dovolím si však upozorniť na známy príbeh z histórie, keď “ gagotajúce husi “ zachránili obliehajúcich od istej skazy, pred uzurpátormi práve svojím “ gagotom „.

  No, ale ostatným tu dikutujúcim vôbec nie je potrebné odporúčať aby sa poučili z histórie a mali sa preto na pozore pred rizikom prichádzajúcim po “ gagote husí „, keďže už len ich príspevky jasne svedčia o mnohých znalostiach z histórie ( na rozdiel od tých husí ).

  Preto vďaka Ti “ Trafená hus „, za tvoj “ gagot „, ale ako sama vidíš história sa v Tvojom prípade už opakovať nebude ( z dôvodov spomínaných „daností “ tu dikutujúcich ) a teda už nie je potrebný, na to aby si “ obliehaní “ poradili aj bez tvojho “ histerického gagotu „.

 17. Martin 3. septembra 2009 / 12:58

  Deň „D“ – Vylodenie pri Komárne

  Slniečko nad obzor stúpa,
  hladina sa čerí,
  to partia Maďarov,
  čo si strašne verí,

  do vesiel sa opiera,
  do hrude sa búši,
  už sa vidí na brehu,
  na slovenskej súši,

  čo slovenská nie je veru,
  maďarská je po práve,
  veď to veru jasno vidieť,
  na zelenej, na tráve,

  či to nie symbol maďarstva?
  Či to nie je boží znak?
  Za slovenské, za príkoria,
  ide pomsta, veru tak.

  To maďarská flotila,
  tú hladinu reže,
  popchajú tú drzú Slovač,
  popchajú za mreže.

  A admirál Morse Veľký,
  šabličku si čistí,
  že je Maďar mocný, hrdý,
  každý Slovák zistí.

  Veď tá jeho kompánia,
  to priam výkvet maďarstva,
  krivý Ištván, tučný Béla,
  pomstia všetky barbarstvá,

  a aj Arpád štrbavý,
  do boja sa hrnie tiež,
  veď ich už zem predkov volá,
  patrila im ona, vieš?

  Už sa blížia k tomu brehu,
  zo sŕdc vyhnali už nehu,
  boj sa im už v očiach zračí,
  nič než úspech už nestačí.

  Z brehu im už Čáky máva,
  „Morseovi večná sláva!“.
  „Vitajže nám, nádej naša,“
  „ak vyhráš, tak Ali Paša“
  „budeš pre nás Maďarov“
  „tu na Félvidéku.“

  Morseovi hruď sa dvíha,
  napĺňa ho veľká pýcha.
  Už na dosah, už je breh.

  Nevedel však Morse, ech,
  že v tom istom čase,
  gabčíkovskú elektráreň,
  navštívil už zase,
  bez ohľadu na mravy,
  bača Ondro z Oravy.

  Valašku o pultík oprel,
  o gombík sa pritom obtrel,
  stavidlá sa otvorili,
  veľkú vlnu vypustili,
  tá Maďarov celkom zmietla.

  Zadúša sa Morse hnevom,
  zadúša sa od vzruchu,
  „Nabudúce, drzá Slovač“
  „zaútočím zo vzduchu…“.

  Matin Veršotepec
  copyright 2009

 18. morse 3. septembra 2009 / 21:43

  Martinu synu, pekne si to napísal, ej bisťu, horúcô srdcô i myseľ vzletnú si do tých veršov vložil, a ešte keby si sa nebol opil…

 19. Anton Hrnko 3. septembra 2009 / 22:48

  Veľaneváženy mister Morse,
  neviem, či aj čítate tie hlúposti, ktoré píšete. Na jednej strane my vytýkate, že sa vraj pasujem za hovorcu niekoho a mám hovoriť v jednotnom čísle len za seba, a na druhej strane sa hneď šibnete do polohy človeka hovoriaceho za Maďarov na Slovensku, ale nepredložili ste legitimáciu, žeby vás tým poverili. Klasický príklad maďarského povýšenectva, dokonca ešte nám tu dávate aj lekcie z toho, ako „tóti“ v 19. storočí mysleli. Keby tak mysleli, ako hovoríte, tak by Uhorsko neskončilo tak biedne, teda doslovne na hunte.
  Neviem, prečo ma dávate do nejakej vlády a hovoríte mi, že niekde vládnem. Ako isto viete, roku 1998 som z politiky odišiel aza nikoho nekopem, v nijakej strane nie som a na politickej moci sa nepodielam ináč, ako svojím hlasom vo voľbách. Neviem, o čom to teda tárate. Pripomínam Vám ešte, že keď som z politiky odchádzal, bol som členom DÚ, čo je dnešná Dzurindova strana. Preverte si veci a zistíte, že som viac nezávislý ako všetci nezávislí analytici na Slovensku. Nuž a vaše komentáre na danú tému sú také odťažité, že z mojej strany nestoja za zmienku.

 20. Martin 4. septembra 2009 / 7:11

  Ďakujem za uznanie, Morse. 🙂 To tvoja nekonečná tuposť je pre mňa nekonečnou inšpiráciou. Prosím pokračuj v tvojich vysoko plodných príspevkoch na tomto fóre a dočkáš sa ešte lepších básnických celkov opisujúcich vysokú inteligenciu, národnú hrdosť, historické vedomie a celkovo vyššiu kvalitu Maďarov (špeciálne Maďarov tvojho druhu…). :)))

 21. morse 4. septembra 2009 / 22:14

  Martine, milý synu

  ďakujem za pozvanie. Som poctený Tvojou žičlivou pozornosťou. Ak môžem na oplátku prispieť radou, skús sa inšpirovať i hodnotami vytvorenými predchádzajúcimi generáciami v tomto, srdci Tvojmu blízkom žánri. U Rapanta nájdeš napr. takéto:

  Luteráni barani / Chmule darebáci / Utekajte, hlavy Vám / Prebijú kozáci

  alebo:
  Císare, císare, / Co si to za pána, / Keď ťa Lajoš Košut / Z krajiny vyháňa?
  Vyháňa, vyháňa, / Ale nevyžene, / Rus mi dáva pomoc, / Vojsko vycvičené.
  Rusi a kozáci / Sú dobrí vojáci, / Ale Brezovania, / To sú pandrláci.
  Tí ma neobránia, / Tí nevedia, len žrať. / Tých ja preč zaženem, / Nech idú kože drať.

  alebo:
  Prestaňte nás vyžírat / Páni luteráni, / Už vás v pekle čekajú / Pán Buh budiž s vámi.

  atď.

 22. otokar 8. septembra 2009 / 12:50

  Pán Hrnko,
  politicky a mediálne zvučné kauzy Komárna nám názorne demonštrujú polaritu národov vo vzťahoch k svätcom. (a možno len vzťahy politikov)
  Sv. Cyril a Metod, ako slovenskí svätí a panovník sv. Štefan, ako výhradne maďarský svätý.
  Tieto kauzy Vám však ponúkajú aj jedinečnú príležitosť ponúknuť pánovi premiérovi Ficovi vyriešiť vo vzťahu k Maďarom slovenských svätých spolu s Franzom Lisztom.
  Maďari odmietajú sv. Cyrila a Metoda?
  Tak by im pán premiér Fico mal navrhnúť, nech spolu so svätým Cyrilom a Metodom odmietnu aj za nich sa výrazne angažujúceho veriaceho františkána Franza Liszta.
  Dnes už predsa vieme, na základe objavov pána Demka, že Franz Liszt sa osobne významne angažoval za týchto svätcov, nielen vo svojej skladateľskej a literárnej tvorbe, ale aj v osobnej aktívnej účasti na organizovaní osláv milénia ich príchodu na územie Slovenska v samotnom Ríme (júl roku 1863)!
  A naopak úplne ignoroval maďarského sv. Štefana, nielen vo svojej tvorbe, ale aj v osobnej neúčasti na maďarských oslavách významných výročí sv. Štefana!
  Franz Liszt: „JE SUIS HONGROIS“…. MAIS JE NE PARLE PAS HONGROIS
  (Som „Maďar“ … ale neviem po maďarsky…)

 23. István Svätopluk 8. septembra 2009 / 13:24

  Pán Hrnko,

  v princípe s článkom súhlasím, ale nemôžem sa zbaviť dojmu, že celý spor akosik vyhovuje obom stranám. Myslím si, že provokácia na jednej strane je zjavná a politicky motivovaná. Druhou stránkou je reakcia dotknutých. Rozhodnutie nevpustiť maďarského prezidenta nechcem hodnotiť. Viac ma prekvapila reakcia predsedu vlády SR, ktorá bola navyše aj zbytočná. Konkrétne výroky o kráľovi Štefanovi. Tie určite nezapadajú do rámca rozumného pohľadu na históriu, ktorý je tuším aj proklamovaným cieľom premiéra.
  V oboch táboroch sa následne po udalosti všetci vyjadrovali o neprávosti na nich spáchanej, samozrejme aj s plánmi na protiopatrenia. Tuším, že celá situácia znovu skončí s určitou verziou pravdy na každej strane a pri nejakom nasledujúcom spore o podobnú somarinu sa znovu vytiahne a účastníci začnú svoju verziu druhému otrepávať o hlavu. Aspoň máme tému na zakrytie aktuálnejších problémov, ktoré nevieme riešiť.
  Som prekvapený, že sme si ešte nezvykli na provokácie a hlavne im neprispôsobili reakcie. Útok v štýle barana je presne to, čo provokatér očakáva. Byť na našej strane záujem o zlepšenie vzťahov, reakcia by bola značne odlišná. Niekoľko rokov dozadu tu bola výzva na odpustenie si historických krívd. Čo nám bránilo urobiť ústretový krok a vyzvať na odpustenie všetkých neprávostí, nielen niektorých a následné obojstranné ospravedlnenie sa, samozrejme bez nárokov na odškodnenie z dôvodu praktickej nerealizovatelnosti. V tom momente by bola morálna výhoda na našej strane a na opačnej asi dosť tvrdý oriešok.
  Väčšina našich sporov sa pravidelne točí okolo odlišného pohľadu na dejiny. Je známe, že maďarská verzia dejín slušne povedané nekorešponduje s našou predstavou. V niektorom zo starších článkov ste tuším písali o spoločnej učebnici dejín ako o nezmysle. Jednotný text učebnice je samozrejme odsúdený k neúspechu. V sporných kapitolách by bolo potrebné prezentovať názory oboch strán a po študentoch ich aj vyžadovať. Pri rozumne sformulovanej našej predstave podopretej argumentami by druhej strane asi len ťažko prešli verzie s prázdnou Karpatskou kotlinou, Slovákmi ako prisťahovalcami v 15. storočí, násilnom obsadení celého Slovenska až po Tatry ešte v 10. storočí, vyhladení slovanskej nobility Starými Maďarmi a všelijaké iné somariny.
  Iniciatíva na zlepšenie vzťahov so spoločnou učebnicou ako výsledkom a sériou televíznych debát s obojstrannou účasťou odborníkov. Nejaké podobné vyhlásenie z najvyšších kruhov na našej strane by bola určite zaujímavejšou reakciou na urovnanie roky pretrvávajúcich sporov.

 24. Anton Hrnko 8. septembra 2009 / 20:16

  Milý Štefan Szentibald,
  dovtedy chodí džbán po vodu, kým sa nerozbije. Veci sú trošku zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Predovšetkým sv. Štefan. V Stupave, kde žijem už 30 rokov, je katolícky kostol sv. Štefana kráľa a môžem povedať, že to nikomu neprekáža. Dokonca pred dvoma či troma rokmi dal farár za kostolom postaviť vyrezávanú sochu svätca a odhalená bola za širokej účasti miestnej pospolitosti veriacich, na 99 % Slovákov. A čuduj sa svete, nikto sa nezháčil. Ale socha bola sochou svätca, apoštolského kráľa a šíriteľa kresťanstva. Určite aj veriaci v Stupave by sa postavili proti, keby nám tu niekto chcel postaviť sv. Štefana ako vládcu na koni a s mečom. Tento sv. Štefan totiž symbolizuje niečo celkom iné, ako to, čo predstavuje svätosť tohto kráľa. Symbolizuje svätoštefánsku ideu jednotného maďarského Uhorska, ktorá je v princípe pre Slovákov neprijateľná, lebo bola ideologickým zdôvodňovaním maďarizácie po r. 1791, bola zásterkou, resp. zástavou, pod ktorou Maďari napadli Slovensko roku 1919, 1938 a 1939. Nebolo náhodou, že maďarský prezident nechcel na odhaľovaní žiadneho slovenského činiteľa, ale v svojom prejave mal plno reči o tom, že bol naším kráľom, teda kráľom aj Maďarov, aj Slovákov. Tým chcel len zdôrazniť svoj postoj arogantného Veľkomaďara a dať najavo svoj názor na „nelegitímnosť“ vlády v Bratislave. Symbolika tohto konania je nepriehľadnuteľná. Mala dať na javo, že po sv. Štefanovi tu jestvuje legitímna moc a tá sídli v Budapešti. Nezabrániť tomuto by bol neodpustiteľný hriech.
  Nuž a ešte o tom odpustení. Vzťah medzi Slovákmi a Maďarmi ani v náznakoch nepripomína vzťah Francúzov a Nemcov. V tomto prípade išlo o dva imperializmy, ktoré sa v dejinách mnohokrát stretli v zničujúcich vojnách a nedá sa pri tom jednoznačne povedať, kto bol agresorom a kto obeťou. VO vzťahu Slovákov a Maďarov je jasné, kto bol iniciátorom sporu a kto bol agresorom a kto jeho obeťou. Obeť sa nemá čo ospravedlňovať útočníkovi, aj keď pri obrane niekedy možno svoju odvetu preženie. Najskôr sa musí ospravedlniť útočník, potom svoju neadekvátnu obranu môže oľutovať aj obeť.

 25. morse 8. septembra 2009 / 23:23

  Milý István a Svätopluk,

  zdá sa, že nepoznáte všetky ňuansy hry, ktorú s Vami p. Hrnko hrá. P. Hrnko je produkt československého experimentu, ktorý obohatil dejiny ľudstva o nového Slováka – Slovk-a. Ontogenéza intelektuálov jeho typu sa dá dosť dobre odsledovať na príklade „nového sovietskeho človeka“ (Sovk-a), ale pre nás je priam do očí bijúca i paralela s podobným produktom juhoslovanského experimentu (veľmi podobnému československému).

  Čím sa títo intelektuáli vyznačujú?

  1. Ich základný trik spočíva v sebaprezentácii a prezentácii svojho spoločenstva ako obete. Najčastejšie obete zahraničnej konšpirácie. Miloševičova veta z jeho známeho prejavu o tom, že „Kosovo nie je jediné miesto, kde sú Srbi vystavení tlaku diskriminácie“ je priamy predchodca „diskriminácie Slovákov vo vlastnej krajine“.
  P. Hrnko píše: „…vo vzťahu Slovákov a Maďarov je jasné, kto bol agresorom a kto jeho obeťou. Obeť sa nemá čo ospravedlňovať útočníkovi… najskôr sa musí ospravedlniť útočník…až potom môže svoju neadekvátnu obranu oľutovať obeť“. Napriek 2×100 tis. vyhnaným Maďarom z územia dnešného Slovenska, napriek masovým hrobom pre Petržalke a Přerove, napriek benešovým dekrétom a súčasnému honu na maď. menšinu je p. Hrnkovi jasné, že to ONI sú obeťou ktorej sluší dostať satisfakciu…

  2. Iný charakteristický prvok je absencia reálnej histórie, ktorá by bola zrozumiteľbá a akceptovaná širokou verejnosťou ako spoločná hodnota a ako základ dobrých mravov.. Keďže z predkladaných epických obrazov (navzájom si protirečiacich až vylučujúcich) nie je možné zostaviť súvislú a zrozumiteľnú naráciu, k slovu sa dostáva profánna mytológia plná nezmyslov a falzifikácií. Aj v Juhoslávii ľudia vo svojej individuálnej pamäti uchovvávali spomienky na osudy svojich rodín, tieto však boli prekryté propagandou a vynútenou silnou emocionálnou zaangažovanosťou.

  3. Fundamentálnou charakteristikou je nepochybne aj bezškurpulózne luhanie. Slavenka Draculic vo svojej knihe „Ani mouše by neublížili“ (BB Art Praha 2006) o tom píše. „Na začátku vály zpusobovalo mnoho zmatku to, že mnozí srbští politici a vojáci byli uvyklý lhát. Lhali všichni: Milosević, Karadžić i Mladić. Zahraniční vyjednávači dlouho přijímali jejich sliby jako bernou minci a až později si uvédomili, že šlo o lži. Očividně neměli stejnou představu o tom, co je čestnost. Srbové chápali mravy tak, že je dovolené lhát, aby neprítele oklamali a přechytračili. Co víc, mluvit pravdu by bylo hloupé…“ P. Hrnko má niektoré opusy (napr. o Malej vojne), v ktorých človek ani pri najlepšej vôli nenájde jedinej pravdivej vety.

  4. S pozicionovaním sa do role obete úzko súvisí i univerzálne samorozhrešenie. V ponímaní p. Hrnka sú Slovk-ci odsúdení na večnú nevinnosť, raz sú obeťami per definitium. ich kroky môžu byť aj v najhoršom prípade iba „neprimeranou obranou“. Táto neschopnosť empatie s utrpením, ktoré spôsobili druhým je banálne a súčasne aj fatálne zlo. Navyše posvätené strážcom morálky – rímskokatolíckym klérom. Kard. Korec dôsledne nazýva zrušenie reholí na Slovensku „barbarskou nocou“, hoci j.e. by bolo s čím porovnávať, keby načrel do pamäte, čo i len o 8 rokov hlbšie…

 26. Martin 9. septembra 2009 / 9:57

  Morse, Morse 🙂

  Na múdreho chceš sa hrať,
  nikto ti však nechce žrať,
  kydy tvoje nudné, hlúpe,
  na múdrosť sú veru skúpe.

  Že ťa Hrnko mazať nechce,
  to je vôľa jeho len,
  škoda však, že dovolí ti,
  šíriť klamstvá, šíriť blen.

  Takí sme však my Slováci,
  sťa slovenské more,
  vy, Maďari, podobní ste,
  zatrpknutej Dore.

  Poviem ti to teda rovno,
  si len v tomto v mori ho…,

  čo len páchne,
  sem-tam smrdí,
  nad vecami, čo nám tvrdí,
  každý rukou máchne.

  Martin Veršotepec
  copyright 2009

 27. Jozef 9. septembra 2009 / 14:28

  Vážený diskutujúci

  Dovolím si Vám predniesť svoju vlastnú úvahu.

  _________________
  Diskusia
  _________________

  je podľa mňa debata dvoch a viacerých ľudí s cieľom prísť k akýmkoľvek konečným záverom.

  Rozumný človek ( nezáleží na tom či je aktívnym, alebo pasívnym členom danej témy ) sa poučí z každej debaty či už je dobrá, priemerná, alebo zlá.

  Rozumní ľudia už z diskusie zistia, ktorí z diskutujúcich sú nerozumný, no preto že sú rozumní, pokúšajú sa tých nerozumných poučiť a to až dovtedy

  – pokiaľ sa buď z tých nerozumných stanú rozumní, alebo až
  – pokiaľ im nie je jasné a nevycítia že tí nerozumní sú nepoučiteľní.

  Nepoučiteľní ľudia svoju nepoučiteľnosť v sebe pociťujú rôznym spôsobom a preto nikdy a za žiadnych okolností neprestanú diskutovať ( tzn. “ do nekonečna “ ), práve preto že sú nepoučiteľní.

  Nepoučiteľný človek sa teda

  – nikdy nestane rozumným zo žiadnej diskusie a teda
  – každá diskusia mu je zbytočná a tým si
  – každú diskusiu mení s jeho vlastným vedomím, na nekonečný monológ

  S nepoučiteľnými je rozumným zbytočné, neplodné, kontraproduktívne, ale hlavne nikam nevedúce, viesť diskusiu a preto si hľadajú seberovných a nepoučiteľných nechajú viesť

  ________________
  monológ.
  ________________

  Na záver ma zaujíma Váš názor a nechám na Vaše posúdenie či je táto moja úvaha správna.

 28. Anton Hrnko 9. septembra 2009 / 22:10

  Pozrite sa na tohto smiešneho človeka (Morseho). Je rovnako zbabelý a neúprimný, ako jeho veľký vzor Pali Csáky. Keď mu dáte priamu otázku ako napr., či si svoje články po sebe aj číta a či sa nad nimi zamýšľa, tak ju jednoducho ignoruje a nereaguje na ňu, lebo by sa musel priznať, že je vedľa. A to on, príslušník uri népu nikdy neurobí, najmä nie vo vzťahu k nejakému „tótovi“. Takže, aby som ho neohováral, kladiem mu niekoľko jednoduchých otázok:
  1. Nech mi menuje aspoň jedného Slováka, ktorý sa vyjadril o Maďarovi, že ho nepokladá za príslušníka ľudského rodu? Ja mu ich môžem menovať celý rad z maďarskej strany počnúc ich prvým svätým Lajošom Košútom (Tót nem ember!).
  2. Nech mi menuje aspoň jedného Slováka, ktorý upieral Maďarom právo na ich vlastný maďarský národný štát a hocikedy v minulosti ašpiroval na väčšie časti maďarského územia (nepočítam tu snahu Beneša o získanie Šalgotarijánu, lebo vtedy sa ešte len hralo o hranice, ani rektifikáciu v oblasti BA po druhej svetovej vojne)?
  3. Nech mi označí aspoň jeden kultúrny statok maďarského národa, ktorý bol ilegálne odvezený z územia Maďarska slovenským štátnym orgánom, a tento ho odmietol vrátiť? (Keby sme dosiahli navrátenie takýchto kultúrnych statkov z Maďarsko na Slovensko, tak by museli zavrieť Kresťanské múzeum v Ostrihome a polovicu Národného múzea v Budapešti).
  4. Nech mi označí aspoň jeden konflikt v našich vzájomných vzťahoch, ktorý vyprovokovali Slováci?
  5. Nech mi povie aspoň o jednom prípade, keď slovenská štátna moc ohovárala Maďarsko alebo maďarskú menšinu na Slovensku spôsobom, že pri tom použila vyslovené klamstva a lži?

  Takýchto otázok, by sa dalo klásť do aleluja. Ale nemá to zmysel, lebo od podliaka možno čakať len podlosť! A na záver, vyprosujem si od nejakého anonyma, aby spôsobom teraz rozšíreným v radoch predstaviteľov SMK – teda lživým ohováraním – si dovoľoval ma zaraďovať do nejakého kontextu! Jozef má stopercentnú pravdu, diskutovať možno len s človekom, ktorý nemá dopredu stanovené závery.

 29. Milanxyz 10. septembra 2009 / 7:41

  Jozef,
  pravda, pravdivá.
  Len som čakal, kedy nám „morse“ dokáže, že viedenskej arbitráži nikdy nebolo.

 30. morse 10. septembra 2009 / 22:51

  Prepáčte p. Hrnko, ale ja nie som príslušník úri népu a Vy nie ste Tót (hnali by Vás spomedzi seba – to sme si ostatne už minule vysvetlili :-)). Aj keď P. Csáky nie je mojim vzorom, myslím, že som sa vo Vašich nejapných charakteristikách mohol ocitnúť i v horśej spoločnosti (alebo „kontexte“, ako Vy vravíte) – napríklad v tej Vašej ľudácko-eštébácko-nomenklatúrnej partii, čo spisuje neúnavne rôzne protimaďarské vyhlásenia a protesty)…

  Nuž pozrime si Vaše „jednoduché“ otázky, raz ste sa rozhodol pozvať ma na takýto svojrázny kvíz (bohumilý spôsob ako prispieť k pokojnému spolunažívaniu, len čo je pravda:-)

  1. Nemiestne tu hanobíte Vášho rodáka L. Kossutha, dookola utilizujúc jednu anektodu z dôb kuruckých vojen (ako chudáka slovenského drotára v prvej dedine dobili, keď na otázku „Ki vagy ember?“ odpovedal „kuruc“, v druhej po odpovedi „labanc“, nuž v tretej odpovedal: „Én nem vagyom ember, én senki sem vagyom. Árvából való vagyom, fazikat drótozni való vagyom“)…
  Tu si matne spomínam na istého báťu Ondreja Beňa, verejného činisteľa a poslanca SNR, ktorý horlivo presídľoval svojich rodákov po 2. sv. vojne a aby im dodal odhodlania, Maďarov nazýval „dusivým smradom“ … (v novinách „Náš národ“ z r. 1947 aj inde).

  2. Bez pretenzie vymotávať Vás z obvyklého prepletenca bludných predstáv dovoľte Vám odpovedať tou najnevinnejšou protiotázkou: Povedzte jediný dôvod, prečo by územia väčšinovo obývané Maďarmi, mali patriť k inému národnému štátu, než k národnému štátu Maďarov a to nezávisle od toho, či sa píše rok 1919, 1938, 2009. Keďže o Vašej odpovedi nepochybujem, vychádza mi, že tým „jediným Slovákom“, ste napríklad aj Vy 🙂

  3. Nuž vzhľadom na hlúpy zvyk ulúpiť kultúrne statky aj spolu s obyvateľmi a územím na ktorom sa nachádzajú (pravda s veľkou ochotou neskôr „vrátiť“ práve obyvateľov), je podobných kultúrnych statkov habadej – napr. všetky uhorské paláce Prešporku 🙂 Nedá mi tiež nespomenúť ďalší hlúpy zvyk – tieto kultúrne statky zámerne ničiť: Narýchlo ma napadá napr. osobná účasť Husáka a Novomeského na pálení zväzkov Esterházyho knižnice na nádvorí kaštieľa vo Veľkom Záluźí pri Nitre, alebo sa vyberte pozrieť čo ostalo z kaśtieľa aj jednej z najväčších šľachtických knižníc v Oponiciach…

  4. Tu som fakt v rozpakoch. Ale myslím si, že lepší príklad než Hlinkove pokusy vyprovokovať krvavý stret medzi Černovčanmi a štátnou mocou by som len ťažko hľadal. V Ružomberku v r. 1906 sa to ešte nepodarilo a pripití Černovčania odiśli s „nepořízenou“, v r. 1907 sa nízky zámer nakoniec podaril… Ale príkladov nám utešene pribúda, vznikla celá metodológia na vyvolávanie podobných konfliktov (tzv. hra maďarskou kartou). Najobskúrnejšie sú prípady rôznych „otrávených darov“ odovzdávaných Maďarom – to je nápad premenovávať maďarské mestá po slov. národných buditeľoch, darovať maďarským ženským priezviskám prichyľovaciu koncovku, historickým postavám zmenou priezviska slovenskú identitu, podobným darom je i komárňanská socha C&M a nepochybne z rovnakého súdka je i nápad naučiť Maďarov po slovensky novelou jazykového zákona… prirodzene v ich najvlastnejšom záujme 🙂

  5. S pribúdajúcimi otázkami mi pribúdajú i vrásky na čele – a nestrieľate si zo mňa? Vy musíte vedieť najlepšie, aký arzenál lží si nazhromždila politika sústavného štvania proti Maďarom, azda jediná konštanta čsl./slov. politiky od r. 1918 doteraz. O tisícročnom útlaku, o žalári národov, o Kossuthovských šibeniciach, o udalostiach v Černovej, o zradcoch ktorí rozbili ČSR, o Horthyho fašistickom režime, nuž tu by sa dalo pokračovať vskutku do Alelujah…

  Tak ma napadá ako som minule neuspel s výzvou aby ste naplnil kultúrnu misiu a osvetlil slovesnkej verejnosti súvis medzi antisemitizmom a hungarofóbiou v slovesnkej spoločnosti… Možno dozrela doba na inú pioniersku prácu – nemáte chuť publikovať niečo ako „Antmaďarizmus ako nemenná konštanta slovenskej politiky“ ? Preslávil by ste sa, verte mi 🙂

  A záverom tiež niekoľko otázok do kvízu, ak dovolíte:

  1. Spomínate si na nejaký prípad, keď z Uhorska/Maďarska vyhnali akéhokoľvek obyvateľa na základe kolektívnej viny ? Nebodaj Slováka ? (z pochopiteľných dôvodov kolonistov prosím nepočítať za obyvateľov Uhosrka/maďarska a tiež rozhodnutia Postupimskej konferencie nepripisovať Maďarom)

  2. Spomínate si na akýkoľvek uhorský/maďarský zákon, ktorý by zbavoval svojich obyvateľov občianskych, alebo majetkových práv na základe kolektívnej viny ?

  3. Nachádzate akýkoľvek výskyt v maďarskom jazyku takého fenoménu, keď púhe označenie národnosti je súčasne používané ako nadávka ? (Napr. Ty Mongol, Ty Maďar, Ty Talian, Ty Tatár). Poznáte ešte jednu krajinu, kde by sa zosmiešňovanie osôb hovoriacich s prízvukom stalo doslova „motorom“ zábavy a predmetom humorizovani v takom rozsahu, ako je to na Slovensku?

  4. Poznáte na Slovensku akúkoľvek organizovanú formu štúdia, kde by sa záujemca – Slovák mohol naučiť maďarský jazyk ? Mal ste už v živote v rukách nejakú knižku vydanú na Slovensku typu „Maďarčina pre najmenších“, „Maďarčina pre začiatočníkov“, „Maďarčina krok za krokom“, atď ? Poznáte čo i len jediný prípad, kde by sa napr. deti zo zmiešaných manželstiev (chodia takmer bez výnimky do slovenských škôl, rovnako ako asi 20% detí s maďarskou materinčinou) mohli v rámci vyučovania venovať maď. jazyku, literatúre, histórii čo i len hodinu týždenne?

  5. Spomeniete si čo i len na jediný prípad za 16 rokov existencie SR, keďy sa nejaký čelný predstaviteľ SR čo i len náznakom vyjadril pochvalne o Maďaroch ? O slovensko-maďarskom multikulturalizme, dvojjazyčnosti, dvojitej identite ako o hodote ? Spomeniete si čo i len jedinú deklaráciu, v ktorej by Slováci vyjadrili vôľu žiť s menšinovými Maďarmi v spoločnom štáte ? Nebodaj ako rovný s rovným ? Nebodaj ako rovnakí „majitelia krajiny“ ?

 31. Jozef 11. septembra 2009 / 9:10

  Dobrý deň pán Morse

  Chcel by som Vás požiadať o doslovný preklad do slovenčiny, časti Vašeho úplne jazykovo “ popleteného “ článku, aby bolo naozaj každému jasné o čo tu vlastne ide.

  1. Nemiestne tu hanobíte Vášho rodáka L. Kossutha, dookola utilizujúc jednu anektodu z dôb kuruckých vojen (ako chudáka slovenského drotára v prvej dedine dobili, keď na otázku “Ki vagy ember?” odpovedal “kuruc”, v druhej po odpovedi “labanc”, nuž v tretej odpovedal: “Én nem vagyom ember, én senki sem vagyom. Árvából való vagyom, fazikat drótozni való vagyom”)…

  a zároveň Vás do budúcnosti požiadať aby nevznikli zbytočné nedorozumenia vzhľadom k takto
  “ domiešano, popleteno, zmixovaným “ textom, aby Ste svoje príspevky uvádzal výlučne celé buď :

  – len v slovenčine, alebo
  – len v maďarčine ( s doslovným prekladom textu do slovenčiny za originálom ), alebo
  – v akomkoľvek jazyku ( s doslovným prekladom textu do slovenčiny za originálom )

  ďakujem za pochopenie

 32. Anton Hrnko 11. septembra 2009 / 20:43

  Čudný to patrón tento Morse. Ten je schopný presvedčovať nás, že vie lepšie vyhodnotiť pocity mojich predkov, ako ja sám. Len nevie zdôvodniť, prečo tí údajne k Maďarom lojálni tóti nám Slovákom zanechali slovo világoš vo význame poriadnej bitky, poriadneho výprasku. Ubezpečujem ho, že je to vo všetkých slovenských dialektoch, nielen na okolí Žiliny. Ten nás dokonca presvedčí, že opití Černovčania (vtedy, samozrejme, podľa Morseho lojálni Tóti) sami spáchali kolektívnu samovraždu, aby dnes „neznášanliví“ Slováci mohli hrať maďarskou kartou. No, musím povedať, už som sa stretol so všelijakými výkladmi tejto udalosti, ale tento je „najoriginálnejší“.

  Ale poďme po poriadku. Na rozdiel od Morseho, ja na jeho otázky odpovedať budem.
  1. Ja túto historku poznám trochu ináč so zavŕšením: „Nepýtajte sa, len bite“. Nič to však nemení, že Košút a jeho okolie a po ňom mnohí jeho nasledovníci používali len to, čo som citoval vyššie.

  2. Túto je odpoveď ešte jednoduchšia. Preto, lebo si svoje územie nevyznačili, neohraničili, keď na to mali možnosť, ale naopak, chceli pomaďarčiť aj územia, ktoré im nepatrili. Pritom sa podieľali na rozpútaní dvoch svetových vojen a tie prehrali. Nevyzerá, žeby boli schopní rozpútať tretiu a tú vyhrať. Takže preto.

  3. Bolo starým zvykom, ktorý zaviedol ešte sv. Štefan, že svojim verným dával majetky a tým, ktorí boli proti nemu, majetky bral. Tento zvyk sa na našom území uplatňoval po celú históriu. Uhorská šľachta to riešila až do roku 1791 tak, že jeden člen rodu bol labanec a druhý kuruc. Pri striedaní tak majetok prechádzal z brata na brata podľa toho, či vyhrávali kuruci alebo labanci. Prečo sa čudujete, že tento svätoštefánsky model po roku 1918 a 1945 uplatnili aj Slováci? Veď sú odchovanci tej istej politickej školy! Pýtajte sa skôr, prečo uhorská šľachta po roku 1791 tak osprostela, že nemyslela aj na zadné kolečka!

  4. Na tieto hovädziny sa nedá normálne odpovedať. Nie som si vedomý toho, žeby na slovenskom území boli nejaké maďarské mestá alebo maďarské dediny. Existujú slovenské mestá a dediny, v ktorých bývajú príslušníci maďarskej menšiny, ale sú to slovenské mestá. No a pri tom premenovávaní sme sa inšpirovali politikou Uhorskej vlády po roku 1896, keď väčšine slovenských obcí s poctivým slovenským menom priradila maďarské mená, hoci v dedine nežila ani maďarská voš, nieto ešte príslušník maďarskej národnosti. Odporúčam vám Majtánov Slovník slovenských obcí, aby ste si mohli porovnať, aké obludné rozmery malo toto premenovávanie.

  5. Myslím, že tu si strieľate vy z mňa, lebo také hlúposti nemôže myslieť človek vážne.

  Nuž a vaše otázky:
  1. Nebudem Vám pripomínať Turkov, ktorí u Vás žili cca 250 rokov; ani Postupimskú konferenciu; len tu si dovolím pripomenúť, že tých Švábov Maďari hnali s veľkým potešením. Pripomeniem však tých cca 30 – 40 000 slovenských detí, ktoré boli násilne presídlené z Hornej zeme (ako vy hovoríte) na dolniaky za účelom maďarizácie.

  2. Nespomínam si. Ale veľmi dobre viem, že v Uhorsku žiaden zákon neplatil, ak sa naň odvolával príslušník nemaďarskej národnosti a žiadal si svoje národnostné práva. Táto situácia bola horšia, ako potenciálna existencia takého zákona. Ale mohli by ste mi vysvetliť – lebo to neviem – na základe akej normy bolo deportovaných cca 600 000 maďarských židov do vyhladzovacích táborov?!

  3. Maďarské Cigány znamená tak isto ako v slovenčine aj klamára, rovnako sa v maďarčine používa slovo Šváb. Nepoznám, žeby v slovenčine slovo Maďar znamenalo aj niečo iné ako etnickú príslušnosť. Slovo tatár nemá nič spoločné s etnikom Tatárov, ale je to vypožičká z latiny, kde tatarus znamená divoký. Preto tatársky biftek je divoký biftek a nemá nič spoločné s vašimi príbuznými v Ázii. Napr. v angličtine je slovo Bolgar synonymum hlupáka, Škót lakomca; v češtine je to podobne ako v slovenčine. Vo francúzštine je takisto mnoho vzťahov na Nemcov atď.

  4. Existuje učebnica maďarčiny pre samoukov. Aj ja som sa z nej učil. Ale poviem vám jednu zaujímavosť. Už od 80. rokov minulého storočia na rôznych fórach tlačím, aby sa na slovenských vysokých školách učila hungaristika pre Slovákov. Viete na čom to zlyháva? Bolo niekoľko pokusov o otvorenie takýchto učebných behov, ale zlýhali na nepriateľstve maďarkých pedagógov a maďarských študentov, ktorí okupujú na 100% všetky katedry maďarského jazyka na slovenských vysokých školách a vytlačia spomedzi seba každého Slováka, ktorý by chcel medzi nimi študovať. Takže plačete na nesprávnom hrobe!

  5. Odpoviem protiotázkou. Osobne pokladám spor za prejav života. Aj v rodine sa manželia občas pohádajú. Preto aj slovensko-maďarské konflikty pokladám za prirodzenú súčasť spolužitia týchto národov. Spomínate si aspoň jeden prípad, keď bola slovenská vláda v spore s maďarskou vládou (pritom nie všetky spory majú etnicky charakter, kde by som to ešte vedel uznať), žeby sa predstavitelia politickej reprezentácia občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti postavili na stranu slovenskej vlády? Presne ani raz! t
  Tak o čom tu splietate?

 33. morse 12. septembra 2009 / 10:57

  Myšlienky sa občas rozkotúľajú – a zradia svojho pána 🙂 Že Tóti uchovali „Világoš“ vo význame prehry, to svedčí práve o ich lojalite nie ? Keby boli bývali lojálni k Rusom (alebo Hurbanovi :-), musel by pre nich „Világoš“ symbolizovať víťazstvo, nie ?

  A aby sa z černovských Tótov stali Slováci, k tomu bola potrebná okrem ctižiadostivého rodáka ešte aj výrazná česká pomoc (prostredníctvom Šrobára) nemyslíte ? Myslím, že k „samovražde“ mali Černovania už v r. 1906 (rok pred černovskými udalosťami) sakramentsky blízko: Vajanský referoval zo súdnej siene:

  Černovanci prišli do mesta a pod vedením Greguša a Jančeka chodili mestom… 19. júna Hlinku čakala 500 do 600-hlavá massa ľudu, lebo on telegrafoval Šrobárovi, že príde… Demonštrácia nebola proti biskupovi … smrťou hrozili maďarstvu.
  V akom stave boli vítajúci? Hlinka šiel na ramene opitého Šlachtu… pred ním málo triezvy Milan… s výkrikmi tiahlo po meste „Dolu s Maďarmi, Dolu so Židmi, bite Maďarov a Židov, nebojte sa žandárov…“
  A keď žandári urobili kordon a nechceli okrem Hlinku nikoho prepustiť, Hlinka roztvoril kabát so slovami: „Sem pichajte, keď stádo nepustíte, ani ja nejdem“ (s.98)

  Z výsluchu Janečka (s.35):
  Preds.: … keď ste 19. júna odprevádzal Hlinku do mesta, kričali ste „Dolu s Uhrami i Židmi, nech žije revolúcia !“
  Obž.: Na stanici som nebol… Šiel som do krčmy vypil liter vína … Išiel som mestom na faru… stretol som žandára a od tej doby neviem čo bolo.
  Preds.: Teda boli ste opitý? Koľko ste vypili?
  Obž.: Najprv liter, potom eśte pol litra a ani sám neviem koľko…
  Preds.: Vy ste doviedli Černovanov ?
  Obž.: Nie oni sami prišli, aby som šiel s nimi…

  Z výsluchu Matiašovského (s. 38)
  Obž.: Dňa 19. júna videl som masu ľudí, šiel som s nimi…
  Preds.: Vy ste vedeli, že bude demonštrácia ?
  Obž: Šiel som na stanicu, lebo ísť tam nebolo zakázané…
  Preds: Zakázané nebolo, ale vy ste mali vedieť, že o 10. h. večer ľudia nechodia bez príčiny po uliciach… Či je tak, že ste kričali bite pánov a Židov ?
  Obž: Nekričal som. Bol som podnapitý, ale nekričal som.
  Preds: …svedkovia..hovoria, že ste povedali Zabite žandárov a pánov! … Netreba sa báť žandárov!
  Obž: Nepovedal som to.

  Z výsluchu svedka Serafína (s. 39)
  Preds: …že ste boli riaditeľom schôdzok a aranžérom búrok v Ružomberku.
  Obž.: Nie je pravda. Mal som v hlave, počul som krik, išiel som sa pozrieť…
  Preds: … veď o 10. hodine ľudia nechodia po ulici, ale spia.
  Obž: …Mal som v hlave, bol som veľmi opitý.
  Preds: Ako dlho ste pili?
  Obž: Od 1/2 7 do 9. hodiny, potom šiel som na večeru a preluftovať sa. Tu ma chytili žandári.
  Preds: Darmo vás nearestovali, robili ste krik…
  Obž: Nikomu som neublížil
  Preds: Ale žandári tvrdia, že ste mali v ruke kameň.
  Obž: Mal, na svoju obranu, keby sa ma chcel niekto dotknúť…
  (Citáty sú z publikácie Sv. Hurban Vajanský, Ružomberský kriminálny proces, Turč. Sv. Martin 1906.)

  Toľko v rámci osvety, raz v poslednom čase tak silno inklinujete k predprevratovým Tótom 🙂 Pritom medzi Vami a nimi je podobná bariéra, ako bola medzi východnými a západnými Nemcami pred r. 1989, akurát Vy ste múr nepostavili z tehál, ale z falzifikácií…
  ——————————————————————————

  Aj ja sa snažím v miere svojich skromných síl, odpovedať hľa:

  2. Územia väčšinovo obývané Maďarmi by teda mali patriť do iného než maďarského národného štátu preto, lebo si svoje územie včas nevyznačili a ešte preto, že sa podieľali na rozpútaní dvoch svetových vojen, ktoré prehrali a tiež preto, že nie sú schopní rozpútať tretiu. Ďakujem za zatiaľ najstručnejšiu a najzrozumiteľnejšiu odpoveď – takto je to teda s právami maďarskej menšiny, reči o suverénnych občanoch sú jedna vec, ale v skutočnosti tu platí jediné právo (právo sily) a jediná cesta (cez rozpútanie vojny). Druhá sv. vojna by sa tam azda ani nemusela spomínať, len to mätie, keďže Maďari nerozpútali 2. sv. vojnu účasťou na agresii proti Poľsku… Na tomto mieste ma napadajú rôzne paralely – aj Beneš v r. 38 dvakrát vyhlásil mobilizáciu, aby vzbudil dojem, že riešenie menšinovej otázky zvonka znamená vojnu, rovnako počas studenej vojny Brežnev sugeroval Nemcom, že snaha o znovuzjednotenie by znamenala 3. sv. vojnu. Obaja sa mýlili, a dúfam že sa mýlite i vy a prirodzených práv sa je možné domôcť aj mierovou cestou…

  3. Váš pátos z pôvodnej otázky (Ktorý Slovák kedy ulúpil cudzie kultúrne statky?) načisto vyprchal, miesto toho sa nemám čudovať, že Slováci uplatnili akýsi „svätoštefánsky model“ po roku 1918 a 1945. Tu som si nie celkom istý, či vôbec rozumiem Vašej argumentácii – medzi Wilsonovými 14 bodmi sa nič také nespomínalo. Možno ste nechtiac odkryl tajomstvo masarykovskej ČSR – t.j že to bola stredoveká monarchia maskovaná za demokratický republikánsky režim ? Český historik Jos. Kalvoda už narážal na niečo podobné, len on mal na mysli monarchiu konštitučnú, nie stredovekú.

  4. Nuž od presvedčenia, že na slovenskom území môžu byť len slovenské mestá, je už len na krok k poznaniu, že ani ľudia tu iní než slovenskí byť nemôžu a nemajú, o majetku ani nehovoriac. V skratke by sa to dalo zhrnúť ako „Na Slovensku po slovensky !“). Nie je tiež nič zlé na tom nechať sa inšpirovať politikou uhorskej vlády, len prečo to robiť ukradomky, pokútne, nahlas ju pritom zatracujúc. Otvorene by ste sa k tejto tradícii prihlásili, rýchlo by ste zistili, že tam išlo o pomenovanie obcí, ktorých mená dovtedy nemali maďarské ekvivalenty a nijakovsky sa netýkalo slovenských názvov, ktoré ostávali bezo zmeny. Ani Vám by nikto nezazlieval, keby ste pre Starú Ďalu (Ógyalla) kreovali nejaký dosiaľ neexistujúci, napr. ruský ekvivalent Gurbánovo tak ako ste to urobili v prípade Parkanu (Párkány) – Štúrovo:-)

  Nad Vašimi odpoveďami na moje otázky som rovnako v rozpakoch:

  1. Tí Turci budú z rovnakého súdka, ako slovenskí kolonisti, leda že by ste ich vyhnanie poňal ako trest za nedostatočnú lojalitu k rakúskej vláde. Či Maďari Švábov vyháňai s väčśou, alebo menšou radosťou, ako napr. Čechoslováci Nemcov, to neviem posúidť, obetí bolo menej, protestov zo strany vlastných intelektuálov viac, na ospravedlnenie bolo treba čakať kratšie a o nejakom dodatočnom potvrdzovaní (ako v prípade platnosti benešových dekrétov na Slovensku) neviem vôbec. V prípade slovenskej menšiny viem určite, že ich nevyháňali, naopak prehovárali ostať (a to napriek tomu, že šlo doložiteľne o prisťahovalcov spred nejakých 200 rokov). O tých cca 30 – 40 000 tisíc slovenských deťoch z r. 18?? (epidémia cholery?) toho viem ešte menej, nezdá sa mi ani, žeby osiroteli na základe etnickej príslušnosti, alebo by ich odsúvali preč z krajiny so záluskom na ich majetok. Asi tam bude problém aj so samotnou cifrou, 40 tis. malo byť Tisových prezidentských výnimiek (podpísaných jedinou atramentovou ceruzkou:-), nepomýlil ste sa ?

  2. Súhlasím, že najlepší zákon je vymožiteľný zákon o nediskriminácii a najhorśí vymožiteľný o diskriminácii. Snažíte sa presvedčiť, že nevymožiteľný zákon o nediskriminácii je horśí ako akýkoľvek o diskriminácii (čo je evidentná logická chyba). Podotýkam, že benešove dekréty boli vymožiteľné a aj sa vymáhali. S vymožiteľnosťou práva v Uhorsku to nemohlo byť až také zlé, poznajúc posadnutosť obyvateľstva riešiť svoje pravoty na súdoch – práve národovci často kritizovali svojich rodákov, že sa neustále súdia a úžitok z toho majú iba neárijskí advokáti.

  2a. Pýtate sa, na základe akej normy bolo deportovaných cca 600 000 maďarských židov do vyhladzovacích táborov… Nuž v Maďarsku platili nasledovné rasové zákony:
  1. Zákon o prijímaní študentov na univerzity a vysoké školy „Numerus clausus“ z 28. 9. 1920, 1920:XXV.tc
  2. Zákon o účinnejšom zabezpečení rovnováhy spoločenského života (tzv. 1. židovský zákon) z 28. 5. 1938, 1938:XV.tc
  3. Zákon o obmedzení spoločenského a ekonomického vplyvu Židov (tzv. 2. židovský zákon) zo 4. 5. 1939, 1939:IV.tc
  4. Zákon o uzatváraní sňatkov a ochrane rasy z 8. 8. 1941, 1941:XV.tc
  5. Zákon o neozbrojenej vojenskej službe Židov z 24. 12. 1942, 1942:XIV.tc
  6. Zákon o arizácii poľnohospodárskeho majetku Židov zo 6. 9. 1942, 1942:XV.tc
  7. Vládne vyhlášky o povinnom značení, zákaze návštevy kín, parkov, atď. z obdobia 5.4.-25.5. 1944

  Ľahko si všimnúť, že nie je medzi nimi žiadny o vyvezení Židov, ani nemôže byť, keďže k tomu došlo až po nemeckej okupácii a nie úsilím maď. štátu. Aj vyhláška o povinnom označovaní žltou hviezdou vznikla až po obsadení Ma. Nemcami (14. 3. 1944)

  3. Mýlite sa „Cigán“ sa v Maďarčine ako nadávka nepoužíva. Slovenské „cigániť“ nie je ani možné preložiť žiadnym spôsobom s odkazom na Rómov. Maďarskí rómovia necítia potrebu používať neutrálny termín „Róm“ a nedávno vyvolalo veľký škandál aj rasistické slovné spojenie „rómska kriminalita“, na Slovensku vládou bežne používané. Šváb sa v maďarčine takisto nedá zmýliť s človekom danej národnosti, keďže „Šváb“ nikdy neznamená „Švábbogár“. Otázku „Čo si Maďar ?“ na Slovensku občas začujem, a myslím, že sa ňou nepýtajú na etnickú príslušnosť.

  4. Poznám tú učebnicu, nikoho však, kto by sa z nej po maďarsky naučil. Vám sa to, vďaka mimoriadne silnej motivácii, azda podarí 🙂 Zvláštne, že sa predpokladá, že po maďarsky sa budú učiť iba samouci a svojpomocne, takpovediac potajomky.
  Pretláčať hungaristiku pre Slovákov na vysokých śkolách je zaujímavá myšlienka, ako to však súvisí s mojimi otázkami: Poznáte na Slovensku akúkoľvek organizovanú formu štúdia (jazykový kurz, nepovinný predmet, učebnicu), kde by sa slovenský žiak (dieťa, alebo dospelý) mohol naučiť maďarský jazyk ? Akým spôsobom by Maďari mohli Slovákom brániť v štúdiu maďarčiny? Druhá otázka bola, či poznáte na Slovensku akúkoľvek organizovanú formu štúdia (jazykový kurz, nepovinný predmet, učebnicu), ktorou by si deti z maď., alebo zmiešaných rodín navštevujúce slovenské školy , mohli rozvíjať aj svoj materinský jazyk ?

  5. Toto nie je o konfliktoch, či sporoch s Maďarskom, ale o rešpekte k príslušníkom vlastnej menšiny a o schopnosti spolupráce s ňou na báze rovný s rovným. Koniec koncov držať niekoho v nejakej kondícii proti jeho vôli je aj tak neperspektívne. Nakoľko tomu ja rozumiem, Slovensko s Maďarskom nemalo ani nemá žiadne konflikty, vždy ide o konflikt slov. vlády s maď. menšinou a až tento potom sekundárne indukuje napätie medzi krajinami. Ľahko sa dá ukázať, že osciluje v zhode s vládnym cyklom na Slovensku. Preto sa nemôže vyskytnúť stav na ktorý sa pýtate, keď zlé vzťahy s MR by boli vyvážené dobrou spoluprácou s vlastnou menšinou. Je to výrazne odlišné, ako keď boli v Uhorsku Panslávi postavení mimo zákon – veď za Panslávov považovali len hŕstku Tótov (nejakých 500 ? ľudí), kým celá slovenská komunita spolupracovala vzorne a predstavovala stabilný voličský elektorát.

  Slovenská vláda však považuje za nepriateľov všetkých príslušníkov maď. menšiny a podvedome sa snaží postaviť ju mimo zákon ako celok. Ako sa dá vysvetliť neochota slovenskej vlády rokovať o jazykovom zákone s SMK, ale súčasne jej pripravenosť na bilaterárne rokovania v rovnakej otázke s MR? Ak sa zákon netýka používania menšinových jazykov, týka sa azda cudzieho štátu? Poznám len jediný právny režim, v ktorom skupinu obyvateľov jedného štátu v jeho očiach reprezentuje vláda inej krajiny a to je režim vojnových zajatcov, prípadne rukojemníkov…

 34. Jozef 12. septembra 2009 / 12:31

  Dobrý deň pán Morse

  Keďže Ste mi na moju žiadosť neodpovedal, chcel by som Vás opätovne požiadať o doslovný preklad do slovenčiny, časti Vašeho úplne jazykovo ” popleteného ” článku, aby bolo naozaj každému jasné o čo tu vlastne ide.

  1. Nemiestne tu hanobíte Vášho rodáka L. Kossutha, dookola utilizujúc jednu anektodu z dôb kuruckých vojen (ako chudáka slovenského drotára v prvej dedine dobili, keď na otázku “Ki vagy ember?” odpovedal “kuruc”, v druhej po odpovedi “labanc”, nuž v tretej odpovedal: “Én nem vagyom ember, én senki sem vagyom. Árvából való vagyom, fazikat drótozni való vagyom”)…

  a zároveň Vás do budúcnosti požiadať aby nevznikli zbytočné nedorozumenia vzhľadom k takto
  ” domiešano, popleteno, zmixovaným ” textom, aby Ste svoje príspevky uvádzal výlučne celé buď :

  – len v slovenčine, alebo
  – len v maďarčine ( s doslovným prekladom textu do slovenčiny za originálom ), alebo
  – v akomkoľvek jazyku ( s doslovným prekladom textu do slovenčiny za originálom )

  ďakujem za pochopenie

 35. Anton Hrnko 12. septembra 2009 / 20:20

  Morse, to sa fakt nedá po vás čítať. Veď je tam viac nezmyslov ako slov. Ale ďakujem, že ste potvrdili, že v Maďarsku zákon je zdrap papieru. Odviesť ťa môžu aj bez neho. Vyhovárať sa, že sa to dialo po okupácii Maďarska je absolútna volovina. A na záver: Na základe zákona o vysťahovaní židov z mája 1942 nikoho zo Slovenska nevyviezli. Tento zákon práve naopak poslúžil Tisovi na zastavenie deportácií. Židia boli zo Slovenska deportovaní na základe paragrafu Židovského kódexu zo septembra 1941, ktorý bol vládnym nariadením. Išlo o paragraf, ktorý hovoril o tom, že žida je možno určiť na prácu na prikázanom mieste. Toto vládne nariadenie Tiso nepodpísal. Ale to sú veci, ktoré zachádzajú za rámec toho, čo sa diskutuje na tejto stránke.

 36. morse 13. septembra 2009 / 0:05

  Čo to tu na nás zasa, Kvítku, hráte ?

  Tiso nepodpísal Židovský kódex, keďže išlo o vládne nariadenie, podpísal však zmocňovací zákon 210/1940, na základe ktorého ho vláda mohla ako nariadenie s mocou zákona vydať.

  Prvý transport zo Slovenska odišiel 25. marca 1942, transporty pokračovali až do polovice októbra 1942, spolu vyviezli 57.628 Židov. Ústavný zákon o vysťahovaní židov 68/1942, ktorý Tiso podpísal vlastnoručne, bol vyhlásený 15. mája 1942 a platil odo dňa vyhlásenia, t.j. logicky deportácie medzi 15. májom a 20. októbrom sa diali na základe tohoto zákona.

  Zákon 68/1942 nemohol slúžiť Tisovi na zastavenie deportácií už ani z dôvodu, že neobsahoval žiadny paragraf, ktorý by prezidentovi niečo podobné umožňoval, naopak, v par. 5 ods. 2 explicitne stanovil kto rozhoduje o deportáciách:

  „Nariadenia vydané podľa ods. 1 [„Židov možno vysťahovať z územia Slovenskej republiky“] majú platnosť zákona, podpisuje ich predseda vlády a všetci jej členovia a vyhlasujú sa v Slovenskom zakonníku“

  Keď sa zamyslím, aká motivácia Vás môže viesť k splietaniu podobných nezmyslov, nuž nemám z Vás dvakrát dobrý pocit…

 37. Jozef 13. septembra 2009 / 8:04

  Dobrý deň pán Morse

  Keďže Ste mi ani na moju druhú žiadosť neodpovedal, chcel by som Vás opätovne

  ____________________
  t r e t í k r á t
  ____________________

  požiadať o doslovný preklad do slovenčiny, časti Vašeho úplne jazykovo ” popleteného ” článku, aby bolo naozaj každému jasné o čo tu vlastne ide.

  1. Nemiestne tu hanobíte Vášho rodáka L. Kossutha, dookola utilizujúc jednu anektodu z dôb kuruckých vojen (ako chudáka slovenského drotára v prvej dedine dobili, keď na otázku “Ki vagy ember?” odpovedal “kuruc”, v druhej po odpovedi “labanc”, nuž v tretej odpovedal: “Én nem vagyom ember, én senki sem vagyom. Árvából való vagyom, fazikat drótozni való vagyom”)…

  a zároveň Vás do budúcnosti požiadať aby nevznikli zbytočné nedorozumenia vzhľadom k takto
  ” domiešano, popleteno, zmixovaným ” textom, aby Ste svoje príspevky uvádzal výlučne celé buď :

  – len v slovenčine, alebo
  – len v maďarčine ( s doslovným prekladom textu do slovenčiny za originálom ), alebo
  – v akomkoľvek jazyku ( s doslovným prekladom textu do slovenčiny za originálom )

  ďakujem za pochopenie

 38. Anton Hrnko 13. septembra 2009 / 20:25

  Morse elvtárs, nič o tom neviete a splietate nezmysly. Naštudujte si legislatívu Slovenskej republiky a odporúčam aj práce Y. Jelinka, židovského historika o problematike. Keď to budete ovládať, založte si na to blog a môžeme o tom diskutovať. Akýkoľvek ďalší príspevok na túto tému, ktorý sa nedotýka predmetu pôvodného článku, bude odstránený. Jediné, čo tu ešte strpím, bude aspoň jedno nariadenie vlády v zmysle tohto zákona uverejnené v Sl. z., aby sme mohli vedieť, či je pravdivé vaše tvrdenie, že vláda podľa tohto zákona konala. A vyprosujem si, aby ste mi prišívali nejaké úmysly len na základe toho, že uvádzam veci do správnych historických súvislosti. Takéto konanie sa nazýva podlosťou.

 39. Jozef 14. septembra 2009 / 8:43

  Dobrý deň p. Hrnko

  Po prečítaní Vášho posledného príspevku by som Vás chcel dopredu požiadať ( a vy už iste tušíte o čo, keďže poznáte môj názor ohľadne mazania príspevkov ), ak je to z Vašej strany čo i len trochu možné, aby Ste prípadný ( é ) Morseho príspevok ( y ),
  _________________________________
  nemazal, neodstraňoval, či nekorigoval
  _________________________________

  existuje aj iný spôsob ako sa dá aj do budúcnosti s takýmito príspevkami naložiť.
  Musím ale ísť do práce a vysvetlenie je náročné na čas urobím tak v ďalšom príspevku.

 40. Jozef 14. septembra 2009 / 19:55

  Dobrý deň pán Morse

  Keďže Ste mi ani na jednu z troch mojich žiadostí
  o doslovný preklad do slovenčiny, časti Vašeho úplne jazykovo ” popleteného ” článku,
  neodpovedali, tak

  – z doterajšieho kontextu vývoja, zamerania a gradácie mojich príspevkov k tejto téme ( p. A. Hrnko Niekde nepredstaviteľná fikcia, niekde tvrdá realita ), bolo ich celkom sedem

  / príspevok z 29/08/2009 o Hodnotení témy ako výsostne politickej /
  / príspevok z 03/09/2009 o „ Trafenej husi „ a hysterickom gagote „ /
  / príspevok z 09/09/2009 o Diskusii Rozumných s nerozumnými a monológu nepoučiteľných /
  / tri príspevky z 11,12 a 13/09/2009 spojené so žiadosťami o preklad časti Vami zmixovaného textu /
  / príspevok zo 14/09/2009 o nemazaní, neodstraňovani, či nekorigovaní iných diskusných príspevkov /

  a zároveň i
  – zo všetkých Vašich príspevkov, ktoré som mal možnosť čítať nielen v tejto téme, ale i v celom blogu p. Hrnka, ako aj na iných blogoch a serveroch

  by som Vašu osobu s kľudným svedomím mohol zhodnotiť a napísať Vám asi toto :

  Ak Svojím veľa krát opakovaným vystupovaním, prezentáciou názorov, spôsobom komunikácie, nadväzovaním a vytváraním kontaktov pri rôznych príležitostiach, na mnohých miestach a fórach, máte tendenciu niečo presadzovať, skôr či neskôr sa zviditeľníte.

  Záleží len na Vás, akým spôsobom Vás vníma a kam Vás i zaradí to prostredie o ktoré sa uchádzate.

  Teraz už konkrétne prejdem k našej predchádzajúcej diskusii, ak je prostredie definované ako
  ______________________
  „výsostne politická téma„
  ______________________

  A Vy do nej vstúpite ako určitým ľuďom už starý známy, zaradený, teda už tzv. dávno „ prekuknutý „ člen diskusného klubu, so známymi názormi a opätovne prezentujete, obhajujete a naďalej zastávate Vaše politické presvedčenie, ktoré je evidentnou negáciou témy danej v hlavičke a predmete diskusie a vlastne jednoznačne toto Vaše presvedčenie, identicky vystihuje a predstavuje kritizované jadro témy do ktorej následne vstúpite,

  tak je nad slnko jasnejšie že téma „ trafila klinec po hlavičke „ a Vy Ste obyčajná
  _______________________________________________
  „ Trafená hus “, z určitých, politických kruhov čo zagágala
  _______________________________________________

  No, ale keď Váš príspevok ( „gagot“ ) obhajuje „ krutú „ realitu, ( podľa Vás „ súkromnú „ návštevu maďarského prezidenta oficiálne odhaľujúceho sochu, na cudzom zvrchovanom území, ktorá je považovaná za národno-štátnu ikonu Maďarskej republiky ), ktorá je inde za tých istých podmienok „ nepredstaviteľnou fikciou „ a to ešte spôsobom ( že veď to samotné Slovensko prostredníctvom p. M. Beňovej si želá aby maďarská vláda zastupovala záujmy maďarskej menšiny v EÚ, čím Slovensko priznáva zvrchovanosť cudzieho štátu ), ktorý už hraničí s formou života predkov človeka v dobách neolitu, či paleolitu, teda značne primitívnych to ľudí, tak nie je možné ho označiť inak ako za
  _________________
  ” hysterický gagot “
  _________________

  bez ktorého sa zaobíde nielen Slovensko, ale paradoxne i samotná maďarská menšina.

  No, ale keď Vaše príspevky naďalej smerujú aj po Vami prezentovanom odovzdaní zvrchovanosti Slovenskej republiky do rúk Maďarska, jednoznačne k oddeleniu časti slovenského územia ( tak ako to vo svojom výstižne veršovanom príspevku „deň D“, vyjadril Martin Veršotepec ),
  tak už je len na uvážení ostatných účastníkov témy či sa ešte jedná o
  _________________
  Diskusiu
  _________________

  ( keďže jej konečné závery anektovanie min. národnostne zmiešaného Slovenského územia, Maďarskom, sú Vám už jasné a veľmi dávno dané ),
  s rozumným, reálne mysliacim človekom, alebo
  ________________
  monológ
  ________________

  s nepoučiteľným človekom ktorý nikam nevedie, leda tak k tomu že Vás je treba z neho ( myslím toho Vášho monológu ) doslovne „ vytrhovať „ minimálne tromi žiadosťami, na ktoré nie Ste v stave normálne odpovedať, pretože :

  Ak hocikto v bežnom rozhovore, diskusii, alebo korešpodencii používa jazyk vedomý si toho, že jeho poslucháč, oponent či čitateľ, tomuto jazyku nerozumie, tak sa takéto jeho konanie ( práve, ale nie len, v širokej verejnosti na „národnostne zmiešanom“ území Slovenska ) považuje za zjavne
  _________________
  n e t o l e r a n t é
  _________________

  ak je ale priamo upozornený aby svoju komunikáciu prispôsobil s ohľadom na Svoje okolie a on i naďalej nerešpektuje inojazyčnosť Svojich partnerov ( ktorých si mimochodom sám dobrovoľne zvolil tým že vstúpil do „ verejnej diskusie „), tak sa jeho správanie považuje za krajne
  _________
  d r z é
  _________

  ak, ale ani táto jeho bezostyšná hrubosť nie je schopná sebareflexie po opakovanej druhej výzve, je všetkým zainteresovaným neodškriepiteľne jasné, že majú do činenia s človekom, ktorého chovanie voči ostatným je v plnom rozsahu
  _________________
  i g n o r a n t s k é
  _________________

  no a absolútne, vrcholné fľagrandné, nerešpektovanie následnej tretej i poslednej a napriek všetkému stále zdvorilej žiadosti k akceptácii oponenta v najelementárnejšej nutnej potrebe dialógu, ktorou je možnosť dorozumieť sa, je už ( aj podľa zásady prezentovanej istými politickými kruhmi „tri krát a dosť“ )
  __________________
  trestuhodné
  __________________

  Trestať ?! a za čo ????? …. budem čítať v najbližšej Vašej odpovedi, veď to sa robilo len v stredoveku, alebo v komunizme.

  Dal by som Vám teda ešte jednu možnosť keďže žijeme v demokracii na rozdiel od oprávnených dôvodov pána Hrnka, ktorý to už správne vyhodnotil ako dôvody k mazaniu podobných „ tiež príspevkov „ a ktorého som už dokonca požiadal o odklad Vášho „ trestu „.

  Tou možnosťou by bola :

  _____________________________________________________________
  Trvalá zmena Vášho vedomia a jeho upriamenie smerom k dnešnej politickej realite.
  ______________________________________________________________

  Tá ale predpokladá naveky opustiť súčastnú hru na „ Vašom malom piesočku „ a prestať húsť Svoj nekonečný monológ o „autonómii“ v spojitosti s ešte nekonečnejšou nespokojnosťou a naj“sam“nekonečnejšími požiadavkami predstaviteľov maďarskej menšiny.
  A prečo by Ste mali toto všetko vrátane Vášho monológu
  opustiť ?
  Len preto že Ste sa doteraz chovali trestuhodne ?

  Toto bohužiaľ ľuďom ako Vy určite nezadá dôvod na To, aby zmenili svoje vedomie.
  Ten dôvod ale paradoxne tkvie práve vo Vašom chovaní a následne v tom čo Ste si ním doteraz „ navarili „.

  Tak poďme k tomu pretože ak si myslíte že autonómia a vybájené „ Veľké Maďarsko „ Vám spadne z neba len tak a že aj Vás osobne ( p. Morseho ) sa to nijako nedotkne, Ste na omyle.

  Príkladov je dosť ( Kosovo, Srbsko, Kaukazké republiky atď. ), pretože žiadna zo strán ani bojujúci o nezávisloť, ani brániaci zachovanie pôvodnej zvrchovanosti krajiny, ako v Kosove, tak Srbsku či na Kaukaze, nedopadli dobre, bojmi utrpelo nielen obyvateľstvo, ale i ekonomika a hospodárstvo, ale čo je najdôležitejšie a rozhodujúce týmito bojmi o zvrchovanosť sa im paradoxne zvrchovanosti nedožičilo, skôr naopak dostali sa pod závislosť hegemónov, impérií, mocných tohto sveta.

  Krízu ktorá v USA vznikla musí niekto zaplatiť, no určite to nebudú a ani nie sú Tí, ktorí to zapríčinili a sú v hierarchii pri súčastnom geopolitickom rozpoložení tohto sveta na vrchole a zaujímajú ich len tzv. „ strategické záujmy „.

  Keď Ste ( myslím na predstaviteľov maďarskej menšiny ) svojimi nezmyselnými sťažnosťami nepochodili v EÚ začínate poškuľovať po USA a tie Vám možno pomôžu, ale do hrobu ešte väčšej závislosti vo forme ešte väčšej zadlženosti a vazalskej závislosti Maďarska na Svetovej banke a USA, v duchu ak niečo od Nás chcete tak to bude len niečo za niečo.

  Takže všetci občania Slovenskej republiky sú na jednej lodi ( či už slovenská väčšina, alebo maďarská menšina ), možno len časť vyvolených najväčších „ riťolezov „ a aj to len dočasne niečo získa ( povestných tridsať strieborných ), pretože len víťaz berie všetko ( The winner takes it all ) a tým víťazom nebudú určite ani predstavitelia maďarskej menšiny, ani Vaše vysnívané Veľké Maďarsko a už vonkoncom nie súčasná maďarská menšina na Slovensku, ktorú Vy a Vám podobní chcete svojou šialenou hystériou vohnať do istej katastrofy a ktorá na toto Vaše „chovanie“ doplatí najviac.

  A bohužiaľ už i dopláca, pretože na rozdiel od ostatných občanov ktorí z daní musia „ živiť štát „, maďarská menšina samozrejme ( okrem tejto povinnosti ktorá by ju inak čakala aj vo vybájenom Veľkom Maďarsku len S Tým rozdielom že tam by museli v daniach splácať aj súčasný dlh Maďarska aj ten nový „ vazalský „ dlh, ktorý by bol diktovaný nezištným garantom budúceho Veľkého Maďarska ),
  okrem štátu má na „krku a musí živiť aj Vás a Vám podobných „ predstaviteľov „…

  Po vašom nekonečnom monológu vskutku vynikajúca perspektíva a nádherné výhliadky, hlavne pre maďarskú národnostnú menšinu, ktorej toto pripravuje, zabezpečuje a garantuje Vaše súčastné „ myslenie a chovanie „ .

  Takže zopakujeme si ešte raz aká je Vaša jediná možnosť, ktorú Vám neponúkam len ja, ale predovšetkým dnešná politická realita .
  ______________________________________________________________
  Trvalá zmena Vášho vedomia a jeho upriamenie smerom k dnešnej politickej realite.
  ______________________________________________________________

 41. morse 14. septembra 2009 / 22:29

  Milý p. Hrnko,
  myslím, že pravdivosť môjho tvrdenia nemusíme overovať takým krkolomným spôsobom, stačí keď si pozriete §2 ods.2 zákona o vysťahovaní Židov, kde sa píše o prezidentských výnimkách – azda nieto sporu o tom, že výnimku spod deportácií dostalo (40 :-)) tisíc Židov od Tisu práve na základe tejto klauzuly TOHOTO zákona, čo podľa mňa znamená, že sa po 15. 5. 1942 vysťahovávalo práve podľa TOHOTO zákona (stálo to život asi 15 tis. ľudí). Ostatne nevidím žiadny rozdiel v tom, či režim sl. vojnového štátu posielal na smrť svojich obyvateľov podľa tohoto, alebo podľa iného, prípadne podľa žiadneho zákona – predmet diskusie, ktorú ste si tu vynútil asi nie je v súlade s etikou, ani pietou. Vaśe odvolávky na Y. A. Jelínka som zaregistroval už minule, ťažko uhádnuť, čo ste nimi mohol mať na mysli. O Tisovej účasti na deportáciách súdi Y. J. nasledobne:
  „Okrem toho, aby [Tiso] presvedčil Berlín, že je rovnako dobrý ako Tuka, musel sa ukázať extrémnejší ako jeho súper. Namiesto toho, aby vyhovel prosiacim umierneným a jemnému nátlaku Vatikánu, Tiso zmobilizoval maximálnu pomoc cirkvy a jemu verných síl na vykonanie deportácií. Tuka narazil na rovnako silnú protižidovskú kampaň vedenú Tisom“ (časť I. s. 122)
  Príčinu zastavenia deportácií vidí vo vyčerpaní 60 tis. kvóty, pôvodne dohodnutej Tukom a v neposlednom rade v tlaku zo všetkých strán včítane korumpovania činovníkov zo strany žid. prac. skupiny pod ved. G. Fleischmannovej.
  A na inom mieste celkom presne identifikuje Vaše tvrdenie o tom, že Tiso na jeseň 1942 zastavil deportácie ako lož (časť II. str. 139) s odkazom (č.22) na jej autora: M. S. Ďuricu v dielku „Slovenský podiel na európskej tragédii Židov“, Mníchov 1984 s. 121.
  ()Citáty sú z J. Jelínek, Židia na Slovesnku v 19. a 20. storočí I, II, Brat. 2000)

 42. otokar 15. septembra 2009 / 7:48

  Morse,
  tvoje reakcie plne zodpovedajú Kostlerovej definícii Maďarov.
  Arthur Koestler, ktorý sníval po maďarsky, ale svoje knihy písal po nemecky, a neskôr po anglicky, raz povedal:“Snáď sa môže dať táto výnimočná intenzita ich existencie vysvetliť práve zvláštnosťou ich osamelosti. Byť Maďarom znamená trpieť kolektívnou neurózou.“

 43. Anton Hrnko 15. septembra 2009 / 20:59

  Morse, ja som sa vás nepýtal na vaše pomýlené názory, ani som nebol zvedavý na citáty vytrhnuté z kontextu. Mňa zaujímala iba jedna vec a na tú ste neodpovedali. Len na príhovor Jozefa, ktorému tiež neodpovedáte, som to nezmazal.

 44. otokar 22. septembra 2009 / 21:37

  Páni historici,
  prepáčte, ale ja laik vidím na koňovi v Komárne zástavu s erbom Slovenska!
  Čo to má znamenať?
  Vy nevidíte tú provokáciu, aroganciu?
  Veď každý priemerne znalý histórie vie, že Arpádovci neovládli Uhorsko, ale len Pannóniu!
  Každý geograficko-politický útvar má svoje značenie, erb a erb Uhorska nebol erb Pannónie.
  Durerov obraz zo 16.st. kráľa ž.lux je toho dôkazom.

  Ktorí z Vás “odborníkov” upozorní pána premiéra na túto Maďar-drzosť?!
  (oprava z inej dôležitej témy)

 45. Jozef 11. októbra 2009 / 0:04

  Dobrý deň p. Hrnko

  Ako som mal možnosť čítať v diskusii za Vašim článkom
  „Jazyk nie je len nástrojom komunikácie“,

  prepitujem za výraz „exhibicionizmus“ p. Morseho je bezhraničný

  a preto po všetkých skúsenostiach z diskusií s p. Morsem Vám navrhujem, nevidiac iného reálneho východiska, za predpokladu normálneho, legitímneho, triezveho, ale predovšetkým niekam smerujúceho dialógu toto :
  Som za to, aby všetky odteraz doručené, budúce príspevky ( vo všetkých diskutovaných témach na tomto blogu ) p. Morseho boli presmerované na špeciálne Vami vytvorenú tému ( tu na tomto blogu ) s názvom :
  _______________________

  p. Morse sa domnieva
  _______________________

  pričom Váš hlavný článok ( príspevok ), uverejnený pod týmto názvom by bol

  _______________________

  “ B e z s l o v “
  _______________________

  a ako diskusné príspevky by sem boli Vami presmerovávané všetky už hore spomínané nasledujúce “ tiež príspevky “ p. Morseho.

  Ak ktokoľvek po takto zrealizovanom “ priečinku p. Morse sa domnieva „, javí potrebu s p.Morsem diskutovať na akúkoľvek tému na Vašom blogu, bude tak môcť učiniť ( bez strachu o to že tým spôsobí ujmu ostatným diskutujúcim ) priamym “ pobytom “ a reakciou ( alebo rekreáciou ? ) na oné prepitujem za výraz „exhibicionizmy“.

  Ďakujem za pochopenie a ak je to technicky možné ( myslím presmerovávanie príspevkov p. Morseho ), tak toto je ten existujúci

  “ iný spôsob „, ako sa dá aj do budúcnosti s takýmito príspevkami naložiť, ktorý som mal na mysli v mojom predchádzajúcom príspevku zo

  September 14, 2009 o 8:43 o nemazaní, nekorigovaní, či neodstraňovaní iných príspevkov .

 46. Lubomir 7. marca 2010 / 19:07

  Pan Hrnko,
  suhlasim s Vami vo všetkom, až na to, že Slovensko má eminentny záujem o dobre vzťahy s Maďarskom. Ja si myslim a je to aj názor viacerých ľudí, že ani nemusime mat dobre vztahy. Že nam celkom stačí keď sa budeme slušne ignorovať. Nemusíme sa mať radi, nám stačí keď sa budeme rešpektovať a žiť vedľa seba ako susedia ktorí sa síce nemajú v láske, ale ani sa vzájomne nenapádajú. Jednoducho len existuju vedľa seba.

 47. Milan 15. augusta 2011 / 21:58

  Zaujímavá diskusia – len na okraj – vo Versail sa v rokoch 1919-20 argumentovalo rôznymi ščítaniami ľudu
  Maďarom bol podľa maďarskej delegácie každý, kto vedel maďarsky .
  Podľa tejto teórie teda k Maďarom patrili aj Štúr, či Hurban.
  Pokiaľ ale Franz Liszt o sebe prehlasoval, že : “JE SUIS HONGROIS”…. MAIS JE NE PARLE PAS HONGROIS
  (Som „Maďar“ … ale neviem po maďarsky…), tak trochu nerozumiem v zmysle horeuvedenej argumentácie dôvod, prečo si ho Maďari privlastňujú.
  Však Štúr ovládajúci maďarský jazyk bol iste väčší Maďar, ako F.Liszt, ktorý maďarčinu neovládal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *