Ešte raz, o čo sa hrá pri Svätoplukovej soche

Ešte raz by som sa chcel vrátiť k prebiehajúcej kampani proti Svätoplukovi. Hovorím, že proti Svätoplukovi. Všetci ostatní, ktorí sú ako vedľajšie ciele (Fico, Kulich), sú z hľadiska dlhodobých perspektív úplne nepodstatní. Pretože proti Svätoplukovi sa na tomto území nebrojí po prvý raz a zdá sa, že to nebude ani posledný raz. Nižšie si dovolím podať môj pohľad na túto skutočnosť. Podotýkam, že tak, ako sa dnes pozeráme na deje a zápasy z našej minulosti, budú sa v budúcnosti dívať na naše konanie. Som presvedčený, že budúce generácie Slovákov sa budú na nás dívať, ako sme využili šancu, ktorá sa nám naskytla roku 1993. Ich hodnotenie bude tvrdé a prísne.  Každý, kto sa dnes angažuje v hocakej záležitosti, by si mal byť vedomý, že sa tým vystavuje aj súdu nasledujúcich generácii. Mal by aj vedieť, kde sa zaradí v “slovenskej veci”. Či bude v rade s L. Košútom, K. Tiszom, Bélom Grundwaldom, Klémom Gottwaldom alebo Tondom Novotným, alebo do línie Svätopluk – Bernolák – Štúr – Hlinka – Dubček…. Ale ja môžem len povedať, že kto chce kam, cestu má voľnú. Takže, čo sa to u nás deje:

1. Celú kampaň proti soche Svätopluka chápem ako zlomyseľnú a znevažujúcu slovenské dejiny a slovenské štátoprávne snaženia. Upozorňujem, že kráľ Svätopluk bol celé stáročia symbolom samostatnosti a štátnej suverenity územia, obývaného Slovákmi. Už ranostredoveké povesti a kroniky ho tak chápali a renesanční a barokoví slovenskí historici vyzdvihovali práve túto symboliku pri zdôvodňovaní práva Slovákov na vlastný suverénny národný život. V ich stopách pokračovali predstavitelia slovenského národného obrodenia, ktorí práve vo Svätoplukovom kráľovstve videli predobraz slovenskej štátnosti a z existencie Veľkej Moravy odvodzovali právo Slovákov na vlastnú štátnu existenciu. Je príznačné, že príslušníci mladej štúrovskej generácie na známej vychádzke na Devín r. 1836 ako svoje druhé meno prijali mená zo Svätoplukovej družiny, ako ich vytvoril v známom epose Ján Hollý. Chceli tým dokumentovať, že práve oni sú tí prebudení Svätoplukovi rytieri, ktorí podľa povesti mali prísť na pomoc slovenskému národu v najťažších dobách. Aj ďalšie generácie Slovákov videli v svätoplukovskej myšlienke predovšetkým právo na samostatný a suverénny život Slovákov vo vlastnom štáte.

2. Nepriatelia a neprajníci suverenity územia Slovenska a jeho obyvateľov už od najstarších dejín spochybňovali a stále spochybňujú práve význam Svätopluka v našich dejinách. Po zrušení Nitrianskeho kniežatstva sa napr. neznámy notár uhorského kráľa (Anonymus) pokúsil meno Svätopluka úplne vymazať z dejín a pomenoval ho posmešne Menumorotom (Žrebcom – Moravcom). Keď sa to nepodarilo, nesledujúci uhorskí kronikári vymýšľali o ňom bájky, že vraj bol nehodným vládcom, lebo svoju krajinu predal za bieleho koňa. Túto bájku v minulosti vždy vyťahovali proti Slovákom, keď ich chceli ponížiť alebo spochybniť ich politické úsilia. Pripomínam tiež, že v takmer všetkých stredovekých kronikách i neskorších historických prácach bol Svätopluk uvádzaný ako kráľ a až novodobá česká historiografia mu tento titul odobrala a rovnako spochybnila dovtedajšie presvedčenie, že Veľká Morava bol raným štátom Slovákov. Dnešnú kampaň proti kráľovi Svätoplukovi považujem za pokračovanie tých stáročných koncepcií, ktorých cieľom bolo uprieť Slovákom právo na vlastný suverénny štát.

3. Odmietam vytváranie komisií, ktoré svojím zložením i cieľom pripomínajú komisie za začiatku 50. rokov a ktorých účelom bolo potláčať „slovenský buržoázny nacionalizmus.“ Komisia, ktorú pre predsedu NR SR vytvorila p. Závacká, plne zodpovedá komisiám zo začiatku 50. rokov minulého storočia. Konštatujem, že jediným kritériom na členstvo v tejto komisii bolo, že uvedený člen už nejakým spôsobom zúrivo vystúpil proti uvedenej soche.  Myslím si, že v demokracii žiadna názorová skupina nemá právo vydávať svoj výklad dejín za záväzný a nemá ani monopol na pravdu. Najmä, keď je podľa môjho názoru výrazne minoritná ako vo vedeckej obci, tak aj v spoločnosti. A pokladám priam za tragické, keď si podľa zostavovateľky komisia dala za cieľ aj hodnotiť politiku politickej strany, ktorá sa dostala k moci legitímnou cestou a ktorá túto moc aj legitímne odovzdala. Ako presvedčený demokrat som zhrozený, lebo takéto maniere sú typické pre úplne iné režimy. Ako človek, ktorý sa aktívne  zapojil do zápasu za zmenu režimu roku 1989 a bol pri zakladaní novodobej slovenskej štátnosti, nemôžem pochopiť, ako sa v mene nejakého podenkového cieľa môže šľapať po základných normách demokracie. Rovnako ma zaráža, že v republike, ktorá má adjektívum slovenská, sa bez povšimnutia môžu stavať symboly najhoršieho útlaku Slovákov (symboly vtáka Turula, sochy sv. Štefana s výrazným hungaristickým a iredentistickým nábojom), ale priam zúrivú, v niektorých prípadoch nepríčetnú (Holčík, Krekovič) kampaň vyvoláva socha reprezentujúca túžby celých generácii Slovákov po vlastnej samospráve a suverenite.

 1. Šľak 13. augusta 2010 / 7:28

  Ja k tomu dodám, že súčasťou tejto trvalej protisvätoplukovskej agendy sú aj tie donekonečna opakované tvrdenia o „zrade“ Svätopluka (existuje aj iný a podstatne pravdepodobnejší scenár tej udalosti ako ho predstavil prof. Kučera vo svojich Postavách veľkomoravskej ríše) či o jeho „urputnom“ boji s Metodom a vyhnaní (už len čakám, kedy sa nájde nejaké hovädo, čo použije termín „odsun“) jeho žiakov. Sú to len sofistikovanejšie (dnešnému uchu lepšie znejúce) verzie rozprávky o bielom koňovi. Žiaľ ľuďom, ktorí namiesto materského mlieka už v detstve cicali lásku k matičke Prahe, to nedôjde zrejme nikdy. Ale takí sú už dávno na zozname vymierajúcich druhov a žiadna „červená kniha“ ich nezachráni.

 2. pomocník 13. augusta 2010 / 16:47

  Na zdôraznenie absurdity celej situácie to zhrniem takto: Skúste vysvetliť niekomu z iného štátu:
  – prečo je problém mať sochu Svätopluka, teda niekoho kto bol kráľom hlavného národa štátu, v hlavnom meste (aj keby tam nikdy v živote nestúpil, čo ale ako vieme je asi ťažko možné) daného štátu, a to iba jednu, kým druhé štáty majú podobné osoby v každej druhej dedine (napríklad takého sv. Štefana). Taký sv. Václav stojí na bývalom konskom trhu (ak sa dobre pamätám) a nikomu to neprekáža a podobne by sa dalo pokračovať donekonečna.
  – prečo zároveň nie je najmenší problém s desiatkami sôch symbolov cudzieho štátu – a to Maďarska – (vrátane sv. Štefana) na území toho istého štátu a to v „každej druhej“ dedine na južnom Slovensku
  – prečo zároveň nie je problém, že pred novým Slovenským národným divadlom stojí na vysokom stĺpe štátny symbol ďalšieho cudzieho štátu, a to Česka, bez toho aby tam bol aspoň AJ nejaký symbol Slovenska (ide o SLOVENSKÉ národné divadlo). Nie len že toto dobrovoľne neurobí žiaden iný štát na svete, ale je to taká medzinárodná hanba, že to nemá obdobu. Ale nikomu to neprekáža, naopak si ľudia myslia, že na to môžu byť pyšní a vôbec si neuvedomujú, že sme tým absolútne smiešni.

  Skúste toto nejakému cudzincovi vysvetliť inak ako tak, že značná časť obyvateľstva tejto krajiny nie je normálna – submisívna, naivná a duševne v roku 1980 a 1917. Ja toho totiž inak nie som schopný vysvetliť, pri najlepšej vôli.

  Pokiaľ ide o komisiu, som rád, že p. Hrnko konečne jasne napísal to, čo je na nej najabsurdnejšie – napchali tam úplne prvoplánovo všetkých tých, čo sa v denníku SME – neraz klamaním – snažili sochu zosmiešniť, zvyšok tvoria osobní kamaráti a priaznivci strany SDKU a DS. Pani Štefanovičová ako vieme kandidovala za DS za prezidenta – už to že vôbec kandidovala za nejakú stranu, ešte k tomu takúto extrémistickú, sa nedá inak označiť ako „objektivita ako delo“. Ani tú prácu si nedali, aby tam dali aspoň jedného človeka, ktorý je medievalista, teda Marsinu alebo Kučeru: Kučera ako jediný napísal o Svätoplukovi monografiu – je tam? Nie je. A samozrejme očakávať, aby to bola komisia vyvážená, teda že by polovicu tvorili priaznivci sochy, by bol na Slovensku sen. A tomu hovoria „odborná“ komisia. A tá pani Závacká a ostatní ešte má tú drzosť považovať sa za odborníčku na ideológie typu nacionalizmus a podobne. Niekto jej dá za úlohu zostaviť odbornú komisiu a ona tam napchá len politických zaslepencov a zaujaté osoby jednej politickej orientácie. Za to by sa nemusel hanbiť Hitler so Stalinom dohromady. A ešte to urobí aj takto okato a prvoplánovo ako malé dieťa. Týmto je všetko, čo táto osoba, kedy napísala z hľadiska objektivity hodné nanajvýš toaletného papiera. Úplne sa zdiskreditovala a všetkých čo si tam prizvala takisto, ale jej to jasné nie je. Ale ja vždy hovorím, Slovensko je v mnohom proste svetový unikát a je proste lepšie cudzincom o tejto krajine radšej vôbec nič nehovoriť a nič nevysvetlovať….
  Záverom: Môžeme byť radi, že ide len o sochu. Dúfajme, lebo keď začnú robiť komisie k vážnejším veciam, tak…

 3. Juraj Valúšek 19. augusta 2010 / 1:14

  Váš výrok: „Dnešnú kampaň proti kráľovi Svätoplukovi považujem za pokračovanie tých stáročných koncepcií, ktorých cieľom bolo uprieť Slovákom právo na vlastný suverénny štát,“ považujem za nezmysel.

  Je to klasický jav dnešnej relativistickej spoločnosti, veď si všimnite, že to vyvolalo búrky len na Slovensku, v Čechách ani Maďarsku to nerezonovalo. Moderní ľudia odmietajúci tradície sa k nim stavajú povrchne. Ale nepopierajú štátnosť Slovákov.

  Ako som už vyjadril na iných miestach, mne vadí jeho označenie ako kráľa starých Slovákov. Bol to Moravan, vládca Moravanov, ktorí v prvej polovici 9. st. ovládli Slovensko. Svoje dôvody podrobnejšie osvetľujem v rubrike Mapa Veľkej Moravy.

  Ja osobne inklinujem nie k dobe romantizmu a štúrovcov, ale k dobe osvietenstva a racionalizmu. Preto je hľadanie symbolu štátnosti pre mňa druhotné. Pruský štát v 18. st. potreboval armádu a nie sochy. Symboly nemeckého národa sa v hojnej miere začali hľadať až v romantizme. Dnes však už zase inak ľudia vnímajú svoje korene. U nás sa však doba romantizmu asi ešte neskončila.

  Nemám nič proti soche ako symbolu našej štátnosti – veď tzv. Veľká Morava bol štát Moravanov a Slovákov. Ale odmietam, aby sa nazýval panovníkom starých Slovákov. Teória o tom, že obyvatelia Moravy a Slovenska v jeho dobe boli jedným národom, nie je dokázaná a dokonca je skôr nepravdepodobná. Prof. Marsina už dávno poukázal na asymetrický dualizmus tohto štátu, ktorý svedčí o dvoch národoch. Podobne J. Steinhubel presvedčivo poukázal, že obyvatelia Slovenska sa pravdepodobne volali Nitravania. Už toto ukazuje, že ak je niečo len teória, nemôžem to dávať na podstavec a propagovať to. Už existencia vážnych oponentných teórií spochubňuje istotu toho nápisu.

  Moje hodnotenie – nech tam socha ostane, mne je to jedno, ale nápis musí byť zmenený:

  Svätopluk, kráľ Moravanov a Slovákov.

  Je to najkorektnejšia verzia. Ak boli jeden národ, tak to vystihuje ich regionálnu rozštiepenosť. Ak boli dvoma národmi, tak to vystihuje realitu ešte lepšie. A nekradneme tým dejiny susednému blízkemu národu – Moravanom.

 4. pomocník 19. augusta 2010 / 13:58

  A stále opakujete to isté, polovica z toho je zle, aj vám to bolo vyvrátené, ale pokojne ďalej to isté a stokrát na viacerých miestach na webe. Ak toto nie je platené alebo podobne organizované, tak už naozaj neviem. Ale svojim spôsobom je možno fakt najlepšie nechať takých ľudí písať, vlastne sa zosmiešňujú sami.

 5. Lubomir 19. augusta 2010 / 16:00

  Pan Valusek, komu to potom ti dvaja papezi pisali listiny v ktorych Svatopluka nazyvali ako -rex Sclavorum-? Preco ho netitulovali ako krala Moravanov? Alebo to bolo o inom Svatoplukovi?…
  Ale ten vas napad aby sa na tabuli doplnilo ze bol kralom Moravanov a Slovakov sa mi celkom pozdava. Nemali by sme inym kradnut dejiny.

 6. Anton Hrnko 19. augusta 2010 / 20:19

  Pán Valušek,
  je považujem za nezmysel všetky vaše tvrdenia, a preto sa nimi ani ďalej nebudem zaoberať. Vstúpili ste do tejto diskusie ako deux ex machina, nemáte ani šajnu, o čom sa tu diskutuje, ale ubezpečujem vás, že to určite nie je vaše presvedčenie. To ma viac – menej nezaujíma. Môžem ho zaregistrovať i zobrať do úvahy, ale len vtedy, ak to bude niečo logické. Základom dialektiky je, že nič nespadne zo stromu hotové. Všetko, každý jav má svoju históriu, aby sme sa rozumeli. Z úplne elementárnej logiky vyplýva, že bez 9. st. by nebol 21. storočie. Ak má niečo kontinuitu od 9. do 20. storočia, tak mi verte, že ak sa to prejavuje obdobne, tak je to to isté aj v 21. storočí. V princípe žiadna bitka o minulosť, nie je bitkou o minulosť, lebo tá už nie je. Je bitkou a prítomnosť a budúcnosť. Takže ak niekto spochybňuje suverenitu tohto územia v 9. st., tak to určite nesúvisí s 9. st., lebo to už nie je. Spochybňuje sa tým aktuálna suverenita tohto územia a vytvárajú sa predpoklady, aby sa v budúcnosti zrušila. Neexistuje žiadna spoločenská veda, ktorá by nemala aktuálny cieľ.

 7. Šľak 20. augusta 2010 / 8:56

  Pán Ľubomír,

  a komu to tie dejiny kradneme? To máte na mysli azda tých „Moravanov“, ktorí sa aj na týchto diskusiách bijú do hrude, akú majú moravskú identitu a keď im človek siahne na Švejka, tak sa dotknuto ohradia, aby nebol urážaný ich národ? Myslíte si, že nejaký Moravan by niekedy považoval Švejka za súčasť toho svojho národného? To Vám azda stále nedochádza, s kým to máme na tomto blogu tú česť? Sú to podobní ľudia, akí sa vyskytujú aj inde. Na začiatok plná držka moravanstva, ale keď im zaačnete otázky trošku štruktúrovať, tak sa nestačíte čudovať, akí sú to zrazu Česi. Takže sa pýtam, čo máte v hlave? Čo máte v hlave, keď ste schopný požadovať, aby sa na pamätnú dosku slovenského kráľa (áno slovenského) prilepili nejakí Moravania? To Vás vôbec netrápi, že by ste tým označenie Slovák zdegradovali do polohy označenia Moravan (obyvateľ Moravy)? Môžete mi prosím Vás uviesť, v ktorej inej krajine je na takejto soche uvedené ešte iné (a k tomu fiktívne) obyvateľstvo? Okrem obyvateľstva, ktorému daný panovník patrí? Už sa musím spýtať: máte všetkých päť pokope? Alebo Váš postoj je taký, že jedno aká volovina tam bude napísaná, len aby na nás tí druhí náhodou neukazovali prstom? Viete, všetci nie sme takí bojkovia, aby nás zastrašilo české bububu, či české zosmiešňovanie. Ak Vy ste, tak Vám odporúčam diskusiu o psíkoch a mačičkách, to sú najpokojnejšie diskusie aké môžu existovať.

 8. Šľak 20. augusta 2010 / 9:19

  A ešte k Vám Valúšek. Viete, napísať, že obyvateľstvo na Morave si dnes píše českú národnosť (to ste napísali v jednom Vašom príspevku) a zároveň tu blúzniť o akomsi susednom moravskom národe (asi na základe Vášho tvrdenie, že hoci si píšu českú národnosť, cítia sa Moravanmi – to ste tiež napísali) môže skutočne len človek, ktorý nemá ani šajn o tom, o čom sa tu bavíme. A to je identita, s ktorou etnogenéza národa úzko súvisí. A ubezpečujem Vás, že kvôli Vašej tete, či babke, či komu to, ktorá žije na Morave a je „Mořafka“ tu nikto z nás slovenské dejiny bastardiť nebude. Rozumeli ste? Tak čo, keby ste zdvihli kotvy a odplávali tie Vaše steinhubloviny (rozumej nezmysly) recitovať Jankovi pod okno? Možno sa dočkáte kytice kvetov…

 9. Anton Hrnko 20. augusta 2010 / 15:17

  Páni,
  tak som si urobil textovú kritiku príspevkov p. Valúška. Dospel som takmer k istote, že je to osoba, ktorá vystupuje pod menami Yossarian, Morse…. a ktorej som už prístup na túto stránku zakázal.

 10. pomocník 20. augusta 2010 / 15:45

  No neviem, zaujímala by ma vaša metóda, lebo obsahovo ako Morse rozhodne neznie, ak tu nejde o cielenú provokáciu (tam by potom obsah nehral až takú rolu).

 11. Interbulo 22. augusta 2010 / 13:35

  Ani mne sa nezdá! Morse asi rezignoval…jeho je aj škoda, dalo sa mu argumentovať…Valúšek bude skôr, kdesi z Moravy a nedospel ešte intelektuálne k tomu, že je v podstate Sloven základom..Ono ríša bola navonok známa podľa rieky, ale národ bol slovenský, čo už s tým!!!

 12. Anton Hrnko 22. augusta 2010 / 14:27

  Neverte tomu, zlá zelina nevyhynie. Stačí si urobiť analýzu textu po formálnej stránke, nie podľa obsahu. Zvraty, stavba vety, spôsob argumentácie. Na 90% je to on.

 13. otokar 23. augusta 2010 / 15:18

  Nuž bol som si pozrieť toho „nášho Svätopluka“ na hrade a ešte i knižku pána Kučeru som si dodatočne kúpil!
  Poviem Vám, je to na hanbu Slovákov, Slovenska.
  Nie socha, nie umiestnenie, nie „ídea“,
  ale ten chýbajúci sprievodný text pre cudzincov a čo je taktiež dôležité bez erbovej symboliky!
  Malo tam byť predsa to isté zobrazenie ako hore na hradnej zástave!
  Načo a komu tam bola tá latinčina?
  Kto z cudzincov vie dnes prečítať ten text?
  Posedel som si tam dlhšie a pozoroval.
  Cudzinci odtiaľ odchádzali od sochy s rôznymi skôr zmetenými pocitmi.
  Nevedeli sa zorientovať, kto a načo tam stojí!

  Pozrite si ďalej v parku peknú sochu sv.Alžbety Durínskej!
  S doplnkovou peknou tabuľou a hlavne jej
  „ROZDIELNYMI a ZAVÁDZAJÚCIMI“ rôznojazyčnými textami!
  Nie je tam vôbec nikde uvedené, že sa narodila v Bratislave!
  Anglický text uvádza že bola Hungary, maďarský že bola Magyar
  a slovský ako aj nemecký uvdádza, že bola len Durínska …. teda nie Uhorská, Ungarn !
  Takto unikátne sa realizuje slovenská pedagogika pre cudzincov ….

  A o sprievodcoch zahraničných turistov už ani nehovorím!
  Započúvajte sa niekedy do ich „magyár“ blúznení a to v rôznych jazykoch!
  Tu by sa mala zjednať rázna náprava a začať zahraničiu ukazovať, kde bolo Uhorsko, kde bola Pannónia a akou rečou sa hovorilo kedy v Pannónii a akou na Bratislavskom hrade!
  A akou sa hovorí tam a tu dnes!

 14. pomocník 24. augusta 2010 / 1:43

  ktorí

 15. Juraj Valúšek 1. septembra 2010 / 7:33

  Zdravím, tu je yossarian morse 🙂

  Pán Hrnko,

  ubezpečujem Vás, že jediná moja prezývka, ktorú používam, je „magwa“, dostal som ju na strednej škole.

  Samozrejme, ak si neželáte, aby som Vám „bastardil“ blog a slovenské dejiny, ja sa nenanucujem. Problém ale je, že ste absolútne nedokázali, že by v 9. stor. Moravania a Slováci tvorili jeden národ.

  Ja tu stále čítam: „Bolo Vám dokázané, že sa mýlite…“ Kde? Ako? V čom? Nenašiel som zmysluplnú reakciu, vecnú, ktorá by dokazovala opak.

  Pán Hrnko, ak neviete odpovedať, tak to priznajte.

  Rád by som odkázal Vašim nohsledom, že som Slovák. Nie som Moravan, moja teta z Moravy sa do rodiny privydala. Som občan Slovenskej republiky, mám slovenskú národnosť – na čo som veľmi hrdý. Nikto mi moju identitu nemá právo zobrať. Som taký istý Slovák, ako oni a Vy, možno dokonca lepší.

  Čakám na Vaše ospravedlnenie, pán Hrnko!

 16. lacooravec 4. októbra 2010 / 21:53

  p.Valúšek! Nehnevajte sa, ael zasmraďujete stránky, čisto slovenské, ako vaši nohsledi mažú na Wikipédii čisto odborné články a pre Svet píšu rozprávky o zaujatí vlasti, zámerne píšem s malými písmenami…Je to možné, že takto bývalí Slováci sa vyjadrujú o Otčine?…Ale, asi áno, ste jeden z tých, čo aj so stratou materčiny, idete len s tým, že počítate, že raz bude Anyaországh a vtedy sa dostanete no toho , nie koňa, ale budete lietať na tom Turulovi!!! Mýlite sa, to vaše nem, nem šoha sa nikdy nevráti..ak dačo, tak vy k Slovenčine a materinskej…to píšem aj p.Moraveckému, ak sa náhodou vyskytne!!! Pozdravuje Laco Oravec z Košíc!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *