Lupus et Capella

Raz, keď som tak študoval v archíve staré spisy, som zrazu narazil na knižku, ohryzenú myšami. Vrstva prachu na nej svedčila, že už dávno ju nikto nemal v rukách a možno tam ležala nepovšimnutá odvtedy, čo ju tam niekto položil. No, teda nepovšimnutá?! Myši si ju určite všímali, ale ich záujem bol úplne iný ako môj. Ale keď som sa už raz k nej dostal, pozriem sa – hovorím si – čo je v nej napísané. Oprášim ju, otvorím pozostatky starej koženej väzby a miesto názvu knižky, jej autora a vydavateľa zbadám hneď prvú stranu a na nej kapitálou napísané LUPUS ET CAPELLA. Ááá… pomyslím si, stará známa Ezopova bájka o vlkovi a kozliatku. Už by som ju skoro vrátil späť na policu, keby vo mne neskrsla túžba popasovať sa so starou latinčinou, s ktorou som sa naposledy stretol ešte na vysokej škole. Zahĺbil som sa do čítania a po prelúskaní prvých viet som zostal zarazený. Veď to vôbec nebol ten príbeh, ktorý sme sa učili či už na hodinách literatúry alebo pri cvičení latinčiny. Hovoril o niečom celkom inom, a preto mi napadlo, že tento príbeh by som mal prerozprávať aj ostatným. Nemal by zostať zabudnutý a čakať na čas, kým aj poslednú stránku onej starej knižky nezožerú myši a naveky zostane nepoznaný. Nuž zahĺbme sa do príbehu: Continue reading

Prejav na Bratislavskom hrade z príležitosti otvorenia roku Svätopluka (19. 3. 2014)

Nie je to tak dávno, keď si pod touto sochou nezastal „Riman – cár táborom“, ale jeden nevzdelanec, ktorý si zaumienil sotva slávnostne odhalenú sochu odstrániť. Keďže tým vyvolal ostrú búrku nevôle, zháčil sa a ako malý chlapec nachytaný na susedových čerešniach začal splietať o tom, že najskôr treba zistiť, kto to vlastne ten Svätopluk bol a potom sa rozhodne o osude celej sochy. Prozreteľnosť si asi musela vybrať aspoň polročnú dovolenku, lebo len tak si možno vysvetliť, že sa na čelo slovenského parlamentu mohla dostať osoba, ktorá pred celým národom ukázala, že nemá ani len základnú šajnu o slovenských dejinách. Nuž pripomeňme si, kto to ten Svätopluk bol, prečo ho celé generácie Slovákov cez viac ako tisíc sto rokov nosili vo svojich srdciach a prečo v národe vybuchla sopka rozhorčenia, keď nevedomci a malkotenti chceli sochu ich kráľa odstrániť. Continue reading

Podujatie v Blatnohrade

V sobotu, 22. júna 2013 sa konalo na mieste bývalého Pribinovho Blatnohradu pri dnešnej maďarskej obci Zalavár slávnostné odhalenie slovenského súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda. Podujatie bolo pomerne slušne – vzhľadom na obrovskú horúčavu – navštívené zástupcami slovenskej menšiny v Maďarsku, pútnikmi zo Slovenska i miestnymi obyvateľmi. Vzhľadom na dobré vzťahy slovenského ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zložiek bolo odhalenie pamätníka uskutočnené so všetkými prináležiacimi vojenskými poctami. Okrem množstva nadšencov z Maďarska i Slovenska dôstojnosti odhalenia pridávali na význame aj osobnosti kultúrneho a politického života ako z Maďarska, tak aj zo Slovenska. Maďarskú stranu zastupoval okrem iných oblastný veliteľ v hodnosti brigádneho generála, katolícky biskup – ordinár maďarských ozbrojených síl a zborov L. Biró, biskup zadunajského dištriktu evanjelickej cirkvi, predsedníčka budapeštianskej slovenskej samosprávy Z. Holossyová a ďalší, slovenskú stranu reprezentoval veľvyslanec SR v Maďarsku P. Weiss, podpredsedníčka NR SR J. Laššáková, predseda MS M. Tkáč, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí I. Furdík a mnohí ďalší. Vojenskú púť viedol biskup – ordinár F. Rábek. Podľa všetkého tam bolo aj veľa zástupcov tlače, ale na internetových stránkach hlavných printových médií na Slovensku som o podujatí nenašiel ani zmienku. Nuž na Slovensku je to asi skutočne tak!

Continue reading

A toto čo má znamenať…?

Keď inštalovali pred niekoľkými rokmi v Žiline na námestí A. Hlinku pred obchodným domom Tesco sochu Andreja Hlinku, bolo to výrazné gesto voči tomuto slovenskému politikovi a národovcovi, ktorý celý svoj život zasvätil boju za Boha a za národ. Boli, samozrejme, kuvičie hlasy, ktoré by radšej videli v meste nový kanál alebo nejakú inú žumpu, ale tie zanikli v hlahole podporných stanovísk. Veď s ktorým mestom ešte okrem Ružomberka bol A. Hlinka tak spätý ako práve so Žilinou.

Continue reading

Pripomenutie si M. R Štefánika v Stupave

Dnes, 3. mája 2013 sme si z iniciatívy primátora mesta Stupavy a Mestského kultúrneho centra kladením vencov a kvetín pripomenuli 94. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Napriek silnej konkurencii, ktorou bol práve prebiehajúci zápas Francúzsko – Slovensko na majstrovstvách sveta v Helsinkách, podujatie prilákalo väčšie množstvo miestnych obyvateľov, žiaľ, treba povedať, staršej generácie. Mladí, ktorí v minulosti tiež naše pravidelné stretnutia od roku 2005 navštevovali, dnes asi dali prednosť hokeju. Na podujatí som predniesol príhovor, ktorý pripájam.

Continue reading