Aj Ľudovít Štúr má mať dôstojné miesto v NR SR

            Slovenská národná strana už vo viacerých vyhláseniach privítala skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra za rok venovaný tomuto velikánovi moderných slovenských dejín. Upozorňuje však zároveň, že toto výročie by sme nemali pojať len ako povinné, formálne pripomenutie si významu tejto osobnosti v našich dejinách, ale všestranne ho využiť na posilnenie národného a občianskeho povedomia občanov Slovenskej republiky. Ľudovít Štúr bol nielen kodifikátorom súčasnej formy spisovného slovenského jazyka, ale bol predovšetkým tvorcom modernej slovenskej národnej ideológie, tvorcom moderného poňatia slovenského národa ako samostatného subjektu s právom na vlastnú politickú, ekonomickú, kultúrnu…. samosprávu. Možno o ňom povedať, že bol aj prvým skutočne slovenským profesionálnym politikom, lebo do posledného uhorského stavovského snemu bol vo Zvolene zvolený roku 1847 so slovenským národným programom. Ľudovít Štúr bol na začiatku politických snažení, ktoré vyvrcholili 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky. Preto si aj zaslúži našu mimoriadnu pozornosť.

Od presťahovania sa slovenského parlamentu zo starej budovy na Župnom námestí v Bratislave do novej budovy na Vodnom vrchu sa vo vstupnom foyeri buduje panteón najvýznamnejších slovenských politických osobností, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili osudy slovenského národa. Doteraz boli na tomto mieste umiestnené busty Jozefa Miloslava Hurbana, prvého predsedajúceho Slovenskej národnej rady; Milana Rastislava Štefánika, podpredsedu Česko-Slovenskej národnej rady v Paríži a organizátora boja za slovenské národné oslobodenie v rokoch prvej svetovej vojny a Andreja Hlinku, popredného bojovníka za národné práva Slovákov v Uhorsku i medzivojnovom Česko-Slovensku. Zdá sa nám nelogické a z historického hľadiska nespravodlivé a nezdôvodniteľné, že v tomto panteóne ešte stále chýba busta Ľudovíta Štúra.

Slovenská národná strana je presvedčená, že dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je príležitosťou na odstránenie tejto anomálie. Vyzývame predsedu NR SR Petra Pellegriniho, aby z titulu svojej funkcie urobil všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr 28. októbra 2015, výročný deň narodenia Ľudovíta Štúra, bolo možné vo foyeri slovenského parlamentu odhaliť bustu tohto nášho národného velikána a vzdať tým hold jeho práci pre slovenský národ. V prípade, že terajšia NR SR nebude schopná tento akt historickej vďačnosti uskutočniť, Slovenská národná strana bude túto myšlienku presadzovať až do jej definitívneho realizovania.

Anton Hrnko,

podpredseda SNS

3 odpovede

 1. Tučko Bombička 24. apríla 2015 / 21:01

  Nie je to o Štúrovi, nie je to ani o histórii a dokonca to nie je ani v slovenčine. Ale musím to sem dať, lebo, myslím, že to poteší srdce každého skutočného Slováka. Krásne urobené. Odporúčam pozrieť celé.

 2. Lukac 26. apríla 2015 / 23:18

  Váš návrh týkajúci sa busty Ľudovíta Štúra je správny a dobre zdôvodnený, už to malo byť urobené dávno, resp. ním sa to malo začať. Teraz ide o to aby sa to aj zrealizovalo, teda treba
  pre to získať aj podporu iných strán, najmä Smeru, inak to môže byť vnímané ako stranícka
  propaganda SNS a skončí to neúspechom čo si iste ani vy neželate.

 3. Jozef Stanislav VŠ 26. júna 2015 / 15:29

  A video už nie je dostupné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *