Slávme našu dvadsaťpäťku, aj keď nie všetko je tak, ako by malo byť

Prvého januára 2018 pár minút po polnoci si mnohí pripomenieme tú úžasnú chvíľu, keď po vztýčení slovenskej vlajky za zvukov štátnej hymny nového suverénneho štátu, Slovenskej republiky a krátkom príhovore vtedajšieho premiéra vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara zavládlo na Námestí SNP v Bratislave obrovské nadšenie. Neviem, koho to bol nápad pustiť do reproduktorov známy Strausov valčík Na modrom Dunaji, ale účinok bol uchvacujúci.  Asi 25 až 30 tisíc ľudí zrazu zhodilo zo seba napätie predchádzajúcich mesiacov, týždňov, dní a minút a za obrovského nadšenia sa pustilo do tanca. Zrazu tancovalo celé námestie, ľudia sa objímali, výskali a pripíjali si na šťastnú budúcnosť svojej krajiny, teraz už suverénnej Slovenskej republiky. To nadšenie bolo nefalšované, skutočné a plné odhodlania. Všetci si boli vedomí, že mnohí to Slovákom nedožičili, že mnohí nám i sebe neverili, že mali obavy, ale všetci verili, že to dokážeme. A najmä, boli sme presvedčení, že za žiadnych okolností žiaden hrdý Slovák nepríde späť s „prosíkom“, aby nás zobrali napäť, čoho sa nádejali mnohí na českej strane. Ubehlo dvadsaťpäť rokov. Je čas urobiť prvú súvahu. Čo sa nám podarilo a čo nie, v čom sme uspeli, v čom sa naše nádeje naplnili a čo treba urobiť, aby sme sa pohli ďalej.

Je treba povedať, že žiadne nádeje našich protivníkov sa nenaplnili. Práve naopak, všetky ich hrôzostrašné scenáre, ktoré predpovedali samostatnému Slovensku, sa ukázali ako mátožné strašenie malých detí vymyslenými čertami. Dnes nám budú rozprávať báchorky, že sa nemohli zapojiť do osamostatňovacieho procesu, lebo Mečiar. Aj toho Mečiara ako strašiaka si stále posúvajú pred sebou, aby mohli ospravedlňovať svoje fatálne zlyhanie pri presadzovaní oprávnených a legitímnych nárokov slovenského národa na samostatný štátny život. A človek len žasne, že vysoké posty, vysoké štátne vyznamenania atď. im nie je trápne prijímať od štátu, ktorý nechceli a podľa ich správania ani dodnes celkom neprijali. Neverte im, že oni by chceli samostatnú Slovenskú republiku, keby im ju nebol slovenský národ vnútil tým, že vo voľbách roku 1992 si vybral tie strany, ktoré mu sľubovali štátnu suverenitu. Akokoľvek budú hovoriť o nejakom režimu z 90. rokov. Nebyť politikov HZDS, SNS a SDĽ, nebyť ich odhodlania a viery vo vlastné sily, skončili by sme ako Flámi, Škóti alebo Katalánci.

Prvého januára nám budú opäť vlastníci pravdy rozprávať svoje verzie vývinu za posledných dvadsaťpäť rokov. Právd je samozrejme veľa, ale tá naša slovenská je len jedna. Môžeme hovoriť z rôznych uhlov pohľadu o predchádzajúcich rokoch od 1. januára 1993, ale jedno sa nedá odtajiť – je to úspešný príbeh. To, že nie je ešte úspešnejší, je len naša a nikoho iného vina. Predovšetkým sa pozrime na seba, či si vieme vážiť sami seba, či si vieme vážiť ľudí, ktorí pre národ  boli ochotní vyjsť do predných línií a presadzovať jeho záujmy. Veď pracovať v prospech slovenského národa je čistý masochizmus – nedostanete uznanie, každý vás podozrieva z nekalých a najmä prospechárskych úmyslov. Nenávidíme sa, a preto si závidíme. To, kto nám bude 1. januára vykladať históriu samostatného Slovenska, je výsledkom týchto našich vlastností. Lebo naši protivníci si svojich dzurindov cenia a ich aj poriadne zaplatia Lebo ako hovorí jeden z najväčších vojenských teoretikov všetkých čias Carl von Clausewitz, národ, ktorý si nevie vydržovať svoju armádu, určite bude živiť cudziu. A platí to aj o politikoch. Národ, ktorý si nevie zaplatiť politikov (v slovenských pomeroch to nie je viac ako 300 ľudí na celoštátnej úrovni), ich buď nebude mať (čo bol náš osud v minulosti), alebo mu ich bude platiť niekto iný. A až potom to je skutočná katastrofa. Pritom, ak si niekto myslí – ako mi to vyčítajú mnohí na sociálnych sieťach – že som nenásytný, tak je vedľa. Ja som predsa už za svojím politickým horizontom. Môj hviezdny čas bol vtedy, keď som sa zúčastňoval na najvyššej úrovni zakladania suverénneho štátu Slovákov. Koľko ľudí v našich dejinách malo túto možnosť? Ale napriek tomu mi záleží na tom, čo tu bude po nás. Nepatrím medzi tých, ktorý vyznáva teóriu po mne potopa. Slovensko tu musí byť, aj keď tu my aktuálni fyzicky nebudeme. A ak tu chceme šťastne žiť v primeranom blahobyte, nemôžeme vyznávať teóriu, že je správnejšie mať „čestne“ ukradnuté ako čestne zarobené. Jánošík je pekný v legendách, v praxi je život úplne iný.

Takže akých bolo uplynulých 25 rokov. Osobne som zažil vrchol 1. januára 1993. Z tých dvadsaťpäť rokov som sedemnásť strávil mimo parlamentu a nebol to život, na ktorý by som spomínal s nadšením. Každý, kto si mohol do mňa kopnúť za moju predchádzajúcu politickú angažovanosť, tak to urobil. Keď sa stal ministrom obrany Galko, tak ma nielen vyhodil z funkcie, ale po 31 rokoch v štátnej službe mi aj znížil triedu z 11 na 10. Neboli to malé finančné prostriedky, o ktoré som za tie roky prišiel a ešte aj prídem pri výpočte penzie. Napriek tomu som nikdy nezaváhal a robil som, čo bolo v mojich silách a na postoch, ktoré som zastával, čo som mohol v prospech Slovenska. Keď by som vyhodnotil to, čo mi rôzni dvadsaťroční okupanti sociálnych sieti vykričali v súvislosti s platmi ústavných činiteľov, kde som sa dostal do problému ako Pilát do kréda, lebo som plnil pokyny p. Fica, ktorý zrazu tvrdil niečo iné, okrem najvulgárnejších nadávok, tak som neurobil nič. Vďačnosť „Slovákov“ je nekonečná. Ale na to sme si už zvykli.

Ale čo tu pletiem osobné veci. Nikdy by sme sa nedostali na úroveň, kde sa momentálne nachádzame, nebyť samostatného Slovenska. Musíme si uvedomiť, že vo svete je približne 190 štátov a minimálne v 160 sa majú ľudia horšie ako u nás. Ceňme si to. Budujme naše krásne Slovensko. A verím, že raz budú aj u nás oceňovaní ľudia za to, že pracujú pre svoj národ, nie pre druhých. Ale o tom niečo nabudúce. Do ďalších 25 a ešte raz 25 rokov veľa odhodlania a ešte viac tvorivej práce každého z nás pre naše krásne Slovensko.

407 Responses

 1. Jozef 25. októbra 2020 / 22:26

  Dobrý večer pán Hrnko

  Po mnohých rokoch kontaktu cez Váš blog som Vás v rámci „jeho“ možností, už vlastne spoznal a predpokladám, že tak trochu aj Vy mňa a preto si dovolím jeden „kamarátsky“ postreh na margo toho, čo Ste verejne prezentovali. A aj k vôli tomuto, idem priamo k podstate, bez akýchkoľvek úvodných slov, či širšieho nadviazania a objasnenia príslušných spojitostí na predmet Vašej prezentácie, či stanoviska.
  Negácia Vášho názoru :
  „Pribina ( nikdy ! ) nepatril do významného bavorského rodu Wilhelminovcov, rovnako ako tam nepatrila ani jeho manželka, čiže matka ich spoločného syna Koceľa. Táto pochádzala a teda patrila do jedného z tých významných slovenských rodov, ktoré sídlili na území východne od rieky Enža, významných preto, lebo to bol jeden z rodov, ktoré boli potomkami kráľa Sama“.
  Odteraz si túto „negáciu“ Vášho názoru „doštudujete, ujasníte, pochopíte, prehodnotíte a príjmete za svoju “ tak, ako sa u Vás „udomácnili“ aj iné, ktoré som rovnako mal možnosť od Vás počuť práve v tej danej predmetnej prezentácii, či stanovisku.
  Ak je Vám niečo nejasné, kľudne sa spýtajte rád odpoviem, alebo si aspoň prečítajte to, čo som už tu „hore stihol“ v danej problematike popísať.

 2. Jozef 27. októbra 2020 / 23:48

  Dobrý večer pán Hrnko

  Žiadate doklady, asi tým myslíte zdroj, z ktorého vychádza moja „negácia“ Vášho názoru. Nech sa páči tu je.
  Anamot Codex, kláštor sv.Emmerama, I, c.50, FF.108, – opis z IX. stor. uložený v štátnom archíve Mníchov.

 3. Jozef 30. októbra 2020 / 8:54

  Dobrý večer pán Hrnko

  Minule Ste povedal že „negácia“ je v poriadku, doklady…..

  Tak som Vám môj zdroj uviedol. Teraz Vás vyzývam ja, uveďte Váš zdroj svedčiaci o existencii dvoch samostatných rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska do roku 833, lebo tvrdíte že :

  „Vznik dvoch rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska, bol aj etablovaním sa národa, ktorý po Mojmírovej expanzii v roku 833, do Nitrianska vznikol“.

  Žiadny „nový“ národ po Mojmírovom puči ( žiadna expanzia ) v roku 833 nevznikol, pretože ani žiadne dva rannofeudálne štáty Moravy a Nitrianska v danom čase, na danom území, neexistovali.

  Nielen na Vami spomínanom území, ale min. v celom karpatskom oblúku i kotline, ako aj v podunají, existovalo etnikum Slovenov etablované na tomto území dávno pred príchodom Avarov, ktoré práve ich príchodom a cca 250 ročným pôsobením v podunají ( predovšetkým v centrálnom t.j. v karpatskej kotline ), stratilo akúsi možnosť priamej koexistencie a tým kontinuitu vývoja, čo sa aj po zrútení avarskej hegemónie v tomto priestore prejavilo odstredivo a začali vnikať lokálne mocenské centrá, samozrejme i za výdatnej podpory a tlaku z „vonku“ t.j. bulharského a franského, ktoré už neumožnili ich prirodzenú významnejšiu integráciu.
  To cca 250 ročné pôsobenie Avarov, ale neznamenalo nejaký konštantný či rovnorodý vývoj v jednotlivých okrajových ( integrálnych ) častiach karpatského oblúku, práve naopak, keď tieto sa vyvíjali individuálne, čoho najlepším príkladom ( špeciálne aj pre naše územie ), je vznik Samovej ríše. No a práve už v tomto mocenskom útvare na severozápade karpatského oblúku, sa nielen etabloval, ale aj vznikol „nový“ národ, ktorý bohužial niekedy koncom 7-meho a v priebehu 8-meho storočia, čiastočne stratil svoj vlastný mocenský vplyv, či hegemóniu, no po rozpade kaganátu, koncom 8-meho storočia, sa opätovne o jeho obnovu úspešne zaslúžili predchodcovia nám známeho Pribinu, ktorý v tomto nastúpenom trende pokračoval, až do roku 833. V tomto prelomovom roku, nielen pre rannostredoveké slovenské dejiny, ale aj veľmi významnom pre franské a tým pádom aj dejiny celej západnej a strednej Európy, sa v bývalom Pribinovom mocenskom útvare na základe prevratu dostali k moci aj za výdatnej pomoci východných frankov ( Ľudovíta Nemca ), tzv. Maravania, čím nevznikla žiadna „Veľká Morava“, ale len panstvo Maravanov, na časti rozpadnutého bývalého mocenského územia Pribinu, predovšetkým severne nad Dunajom, a západne od rieky Hron, ale už oklieštené o frankami definitívne novozískané územia tzv. Východnej marky a o odpadnuté, osamostatnené juhovýchodné územia ( budúce Rastislavovo kniežatstvo ). Tento „stav“ na nami sledovanom území ( cca súčastnej Moravy a časti predovšetkým západného Slovenska ) pretrvával až do roku 846, kedy sa znovu podarilo obnoviť Samom a Pribinovými predkami nastúpený trend a opätovne zjednotiť pod vládou a kontrolou Rastislava, časť bývalého Pribinovho územia, pričom on sám si vybudoval nové tzv.“blatenské“ kniežatstvo.

 4. Anton Hrnko 30. októbra 2020 / 16:54

  A potom ste sa zobudili. Nehnevajte sa, ale pre mňa sú autority M. Kučera, R. Marsina, z mladších M. Homza. Vás som medzi historikmi nezaregistroval! Takže pokojne snívajte.

 5. Jozef 30. októbra 2020 / 20:45

  Dobrý večer pán Hrnko

  Ale, no, no, no, ….. vážený pán Hrnko !. Ja by som skôr čakal Vaše precitnutie, ale nie takto, inak som chcel, len ten Váš spôsob komunikácie trošičku človeka zvedie, ak si nedá pozor.
  Takže ešte raz Vás vyzývam, keďže ja som Vám už Vašu požiadavku uspokojil, čím je to podľa Vás cit.: “ V poriadku ….“, tak teraz očakávam, Váš zdroj svedčiaci o existencii dvoch samostatných rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska do roku 833.

  Takže čakám….

 6. Jozef 1. novembra 2020 / 15:39

  Dobrý deň pán Hrnko
  Mlčíte ?!!!….Dva dni žiadna odpoveď, potom je Vám ale jasné, čo to nielen v našej prebiehajúcej besede znamená. Kto mlčí ten svedčí ! A že o čom svedčí ?.

  Len to zrekapitulujem, no o tom, že od teraz, už nebudete nikdy (!) používať dve, nielen ničím nepodložené, ale a čo je ešte dôležitejšie, aj nepravdivé historické konštrukcie ( „negácie“ ktorých, pre istotu uvádzam nižšie 1.,2. ), ako vyplynulo aj z našej momentálnej debaty, ale budete už, vo Svojich nových historických pojednaniach vychádzať z toho, že :

  1.“ Pribina ( nikdy ! ) nepatril do významného bavorského rodu Wilhelminovcov, rovnako ako tam nepatrila ani jeho manželka, čiže matka ich spoločného syna Koceľa. Táto pochádzala a teda patrila do jedného z tých významných slovenských rodov, ktoré sídlili na území východne od Bavorska

  2. Žiadne dva samostatné nezávislé rannofeudálne štáty Moravy a Nitrianska pred rokom 833, na danom území severne nad Dunajom neexistovali.
  V danom čase a to nielen severne nad Dunajom, ale aj južne a východne od Dunaja i
  na východ od Bavorska, existovali viaceré ( mnohé ) slovenské kniežatstvá, ktoré sa ale z pohľadu hierarchie delenia vtedajšej centrálnej slovenskej moci, či hegemónie, dajú označiť, len za tzv.“druhostupňové“ !
  Tým vyšším stupňom hierarchie ( a teda aj stupňom delenia moci v procese integrácie ) u týchto kniežatstiev, bolo knieža kniežat, ktoré máme ( písomne ! ) doložené už za vlády Sama ( ale i viac krát neskôr, opakujem a zdôrazňujem, písomne !!! ) a ktoré u Slovenov v tomto priestore, s krátkym kolapsom v rokoch 833-846, pretrvalo až do nasledujúceho kolapsu slovenskej, centrálnej moci, po roku 907.

  A ešte niečo ďalej, k tomu, k čomu sme sa zatiaľ nevyjadrovali. Len objektívne, novodobé skúmanie ukáže ( a podľa mňa, už z veľkej časti nielen ukázalo, ale aj dokázalo ! ), čím, ( alebo aj koho ? ), vlastne neskorší, mocenský, stredoveký štátny útvar, vzniknutý na prelome prvého a druhého tisícročia, zvaný Uhorsko, po období kolapsu ( niekedy v priebehu 10. stor., cca v intervale rokov 907 – 1000 ), slovenskej centrálnej moci začiatkom 10.stor, vlastne bol a to aj preto, že tá tzv.“druhostupňová“, slovenská moc de jure, nie len že bola prebratá, ale ona de facto pretrvávala kontinuálne takmer na celom území neskoršieho Uhorska.

 7. Anton Hrnko 1. novembra 2020 / 22:02

  Nemlčím, ale nemá zmysel rozprávať dookolo to isté ľuďom, ktorí sa do veci nerozumejú a iba splietajú svoje alternatívne vidiny bez akéhokoľvek súvisu. Aventinus bol renesančný historik, ktorý narábal veľmi voľne s faktami a nie vždy sa potvrdili v Análoch, na ktoré sa odvoláva. A okrem toho, to že išlo v prípade Nitrianska a Moravy o dve entity, svedčí viacero faktov.Prvým je ten, že keď Karol Veľký rozdeľoval misijné územia, tak Nitriansko dal Salzburgu a Moravu Pasovu. Až po roku 829 aj Nitriansko bolo dané do misijnej oblasti Pasova a na základe toho sa aj datuje posvätenie kostola v Nitrave. No a to podstatné – mená Moravanov a Nitranov. Kým Nitrania majú jednozložkové mená – Pribina, Koceľ, Unzat atď., Moravania majú mená dvojzložkové – Moj-mír, Rasti-slav, Sväto-pluk, Sväto-žízna, Slavo-mír atď. Ale to len na okraj. Nemienim viesť amatérske diskusie, kde si jeden myslí, že má pravdu a nič iné nepripustí!

 8. Jozef 1. novembra 2020 / 22:32

  Dobrý večer pán Hrnko

  Nezahovárajte !

  Váš zdroj svedčiaci o existencii dvoch samostatných rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska do roku 833.

  Čakám …. !!!

  A vyprosujem si od Vás aby Ste ma urážal.

 9. Jozef 2. novembra 2020 / 0:31

  pardon oprava, alebo lepšie povedané doplnenie

  napísal som :
  … preto, že tá tzv.“druhostupňová“, slovenská moc de jure, …

  správne malo byť :
  … preto, že tá tzv.“druhostupňová“, štruktúra v hierarchii delenia slovenskej moci, de jure, …

 10. Jozef 2. novembra 2020 / 18:50

  Dobrý večer pán Hrnko

  Keďže momentálne ako hovoríte, odmietate so mnou diskutovať a zároveň uvádzate aj Vaše „kvázi“ ( myslím tým quasi ) dôvody že prečo, tak k tomuto ja zatiaľ len toľko.
  Viete pán Hrnko, presne tak, ako som už povedal 25. októbra 2020 / 22:26, keď som do našej momentálne prebiehajúcej besedy vstúpil, ja Vás už za tie dlhé roky čo sledujem Váš blok, aj ako diskutujúci, poznám a veľmi dobre a jasne, až do detailov si spomínam na všetko, čo a ako sme kedy spolu „preberali“, vrátane mojej i Vašej konzistencie v názoroch na historické skutočnosti.

  A teraz k tomu, čo Ste uviedol vo Vašom poslednom príspevku a pokladáte to zo adekvátnu odpoveď ( ja ju za adekvátnu bohužiaľ, čisto z odborných historických dôvodov nepokladám ), na moju oprávnenú požiadavku, v súvislosti s existenciou dvoch samostatných, rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska do roku 833.

  Pri rozdeľovaní misijných území Soľnohradu ( ale aj Batávie ), sa ani len náznakom nespomína ani Morava, ani Nitriansko, ale čo je dôležitejšie nová hranica misijných území Soľnohradského arcibiskupstva, vôbec nebola Karolom Veľkým stanovená z dôvodov, ktoré uvádzate a pokiaľ Vaše dôvody, pre ktoré si myslíte že to tak bolo, nevysvetlíte a neuvediete zdroj, prečo by to tak malo byť, tak bohužiaľ, mne nezostáva nič iné, ako si potom oprávnene myslieť, že Ste si nielen rozhodnutie Karla Veľkého „vysníval Vašimi vidinami“ pre Vašu momentálnu potrebu, ale urobil Ste tak ešte aj so zámerom celé to nejako „alternatívne zamiesť pod koberec“ a teda tak, ako to bežne robíte aj v iných historických súvislostiach, pretože Karol Veľký misijné územia medzi Soľnohradom a Passovom nikdy, nedelil ( to by Ste ako profesionál, za ktorého sa sám pokladáte mal vedieť ).

  A len tak mimochodom, Karol Veľký, Vami nesprávne v danej dobe špecifikované misijné územia, ako im hovoríte Moravy a Nitrianska, ani len teoreticky deliť nemohol, pretože Karol Veľký dobyl len územia v danom čase pod kontrolou a hegemóniou Avarov ( upozorňujem nie Slovenov ) a to na východ od vtedajšieho Bavorska a na juh od Dunaja, až po rieku Rába a jeho syn aj územie časti Panónie ( ja si ho „pracovne“ nazývam „centrálnou „ Panóniou a aj ho takto budem naďalej označovať ), samozrejme okrem a mimo územia Bohémie a teda tým pádom nárokovateľným misijným územím biskupov Franskej ríše, mohli byť len tieto, no a ostatné ( inverzné ) územia, mohli byť len misijným územím Akvilejského patriarchátu, čo by Ste mal vedieť tiež ( spýtajte sa na to a overte si to u p.mons. Prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD rímskokatolíckeho, diecézneho biskupa nitrianskej diecézy, profesora cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého Ste už navštívil ).
  Tak zatiaľ len toľko, k cirkevným misijným územiam Franskej ríše, v danom období.

  No a čo sa týka tých Vami „deklarovaných“ dvoch rozdielnych entít v prípade Nitrianska a Moravy.
  Zaiste predovšetkým ešte v čase pred rokom 833, existovali dve rôzne entity na predmetných Vami uvažovaných územiach tzv.“ Nitrianska a Moravy „ a to entita Maravanov a entita Slovenov, len bohužiaľ vonkoncom nie také, aké si ich „predstavujete a neustále už snáď 10 rokov, len čo ja viem, komolíte“ Vy.
  Pretože entita Vašich Moravanov, podľa Vás mala byť entitou samostatného rannofeudálneho štátu Moravy a entita Vašich Nitravanov, podľa Vás mala byť entitou samostatného rannofeudálneho štátu Nitrianska, pričom zároveň, vznik týchto dvoch samostatných rannofeudálnych štátov, bol aj etablovaním sa národa ( akého ?!!!, moja poznámka ), ktorý mal podľa Vás, po Mojmírovej expanzii v roku 833 do Nitrianska, vzniknúť.
  Tak si to už pre „boha živého“, po sebe aspoň prečítajte, že čo to vlastne ( za úplne ahistorické zlátaniny ) hovoríte a tvrdíte, pretože to je všetko úplne do slova a písmena, striktne prebraté a vzaté z Vašich dvoch predchádzajúcich tvrdení ( ktoré pre istotu uvediem aj následne ), že cit :

  1. „Vznik dvoch rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska, bol aj etablovaním sa národa, ktorý po Mojmírovej expanzii v roku 833, do Nitrianska vznikol“.

  2. „A okrem toho, to že išlo v prípade Nitrianska a Moravy o dve entity, svedčí viacero faktov“.

  Ja len pripomeniem čo je o týchto entitách všeobecne a oficiálne známe a uznávané všetkými relevantnými historikmi, už od najstarších dôb našej historiografie.

  Entita ľudí plošne žijúcich, či obývajúcich územia Vami uvažovaného Nitrianska a Moravy na základe etnického princípu, bola jedna a tá istá ( čiže úplne identická !!! ), pretože na tomto území už od najstaršieho „evidovateľného počiatku“, ako by povedal sám p.Marsina, až po nami uvažovaný rok 833 ( ale aj neskôr ), žili ľudia, dnes definovaní ako Slovania, ktorí sami seba „prezývali“ Slovenmi ( autonymum ) a teda sami sa nimi aj cítili byť.

  Entita ľudí, ktorí na územia Vami uvažovaného Nitrianska a Moravy, začali postupne prichádzať, usádzať sa a žiť niekedy v priebehu 8-meho storočia a teda obývať tieto isté územia, spolu s pôvodným obyvateľstvom, ktoré na týchto územiach už min. 200 až 300 rokov bolo etablované, t.j. etnikom Slovenov a to spôsobom akejsi “penetrácie“ medzi nimi a ktorá, nevznikla a ani sa nedá definovať na základe etnického princípu, pretože to boli „heterogamné klany“, alebo ak chcete aj bojové družiny a ako okrem mnohých iných historikov, tvrdí aj sám p.Kučera, predtým pôsobiace ako súčasť avarského, etnického konglomerátu, až po nami uvažovaný rok 833 ( kedy ich vodca Mojmír vyhnal Pribinu ) a od kedy aj začali tvoriť jeden politický celok spolu s pôvodným obyvateľstvom, dnes nesprávne definovaní, ako akýsi kmeň ( gens ) Moravanov a ktorých ostatní ( predovšetkým Bavori, Frankovia, Byzantínci, ale aj samotné pôvodné domáce slovenské obyvateľstvo „prezývalo“ ( exonymom ) Maravanmi, pričom nemáme doložené, čím sa oni sami cítili byť, aj keď je zrejmé ( napr.na základe archeologických nálezov príslušnej materiálnej kuľtúry ), že ich mýtickými predkami boli ľudia z „ďalekého juhovýchodu“, napr. Perzia, Sýria, Tabaristan, Merw-Turkmenistan, Buchara-Uzbekistan, atď. Pričom je ďalej ešte zrejmé, že sa usádzali nielen na území Vami uvažovaného Nitrianska a Moravy, ale individuálne aj v širšom priestore karpatského oblúku, a v rôznej koncentrácii a počte jednotlivých klanov a zároveň tvorili veľmi malý, až zanedbateľný podiel čo do počtu, v demografii oproti pôvodnému obyvateľstvu.

  No a čo sa tých osobných mien ( antroponymum ) týka, áno sú veľmi, veľmi dôležité, ale z úplne iných dôvodov a vôbec neplatí to, čo o nich tvrdíte Vy a teda že cit :
  „Nitrania majú jednozložkové mená – Pribina, Koceľ, Unzat atď., Moravania majú mená dvojzložkové – Moj-mír, Rasti-slav, Sväto-pluk, Sväto-žízna, Slavo-mír atď.“

  A preto s Vami a Vašou odpoveďou aj súhlasím a aj moja reakcia na túto Vašu tézu o antroponymoch je úplne identická ako tá Vaša a tiež Vám konkrétne na ňu aj ja odpoviem :

  „Ale to len na okraj, lebo nemá zmysel rozprávať dookola to isté ľuďom, ktorí sa do veci nerozumejú a iba splietajú svoje alternatívne vidiny bez akéhokoľvek súvisu. Nemienim viesť amatérske diskusie, kde si jeden myslí, že má pravdu a nič iné nepripustí!“

  Ale inak stále čakám Váš zdroj svedčiaci o existencii dvoch samostatných rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska do roku 833.
  Pokiaľ ešte stále, aj naďalej chcete tvrdiť to, čo doteraz.

  Čakám …. !!!

 11. Jozef 2. novembra 2020 / 19:37

  prepáčte ešte mi vypadlo, tak to doplním

  ……….. „Nitrania majú jednozložkové mená – Pribina, Koceľ, Unzat atď., Moravania majú mená dvojzložkové – Moj-mír, Rasti-slav, Sväto-pluk, Sväto-žízna, Slavo-mír atď.“

  Odporučil by som Vám, opýtať sa na správnosť a teda oprávnenosť tohoto Vašeho tvrdenia našich jazykovedcov, napr. p.Jána Stanislava, alebo p.Šimona Ondruša, len škoda, že už nemôžem, lebo bohužiaľ už nežijú, no keby žili, tak by Vás “ vyzvŕtali „, že by Ste sa už viac profesionálom nazvať nemohol, no takto sa len oni sami v “ hrobe obracujú „………….

 12. Jozef 2. novembra 2020 / 20:16

  ospravedlňujem sa, ešte ďalšie doplnenie

  napísal som :

  ……a to spôsobom akejsi “penetrácie“ medzi nimi a ktorá, nevznikla a ani sa nedá definovať na základe etnického princípu, pretože to boli „heterogamné klany“, alebo ak chcete aj bojové družiny a ako okrem mnohých iných historikov, tvrdí aj sám p.Kučera, predtým pôsobiace ako súčasť avarského, etnického konglomerátu, až po nami uvažovaný rok 833….

  správne malo byť :
  ……a to spôsobom akejsi “penetrácie“ medzi nimi, až po nami uvažovaný rok 833 ( kedy ich vodca Mojmír vyhnal Pribinu ) a od kedy aj začali tvoriť jeden politický celok spolu s pôvodným obyvateľstvom a ktorá ( entita ), nevznikla a ani sa nedá definovať na základe etnického princípu, pretože to boli „heterogamné klany“, alebo ak chcete aj bojové družiny, ako to aj okrem mnohých iných historikov, tvrdí sám p.Kučera, predtým ešte koncom 8-meho stor., pôsobiace ako súčasť avarského, etnického konglomerátu,…..

 13. Jozef 3. novembra 2020 / 18:45

  Dobrý večer pán Hrnko

  Nič, žiadna odozva, len ticho, tichúčko, tichulinko, tichulilinko, až titichulilinkavúčko…… ako po pěšine.

 14. Jozef 4. novembra 2020 / 15:44

  Dobrý deň pán Hrnko

  No nič….

  Takže p.Hrnko, aj na základe doterajších výsledkov prebiehajúcej debaty, Vám nielen odporúčam, ale rovno vyzývam, aby Ste sa, vo Vami zamýšľanej štvrtej časti prednášky z cyklu: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE, v ktorej Ste už vopred avízovali tématiku o tzv. „Veľkej Morave“, bezpodmienečne, ako aj celému rannému stredoveku vôbec, vyhol. Hovorte radšej o iných etapách našich dejín, pretože to, čo Ste už doteraz v danom cykle o tomto období odprezentovali, v zásadných otázkach ( až na niektoré Vaše podružné novo „znegované“ a novo sa tam objavené názory ), nedosahuje nieže profesionálnu, ale ani len laickú úroveň.
  Tak nebláznite ľuďom hlavy s podobnými nepravdivými tvrdeniami ako napr.:

  1. “ Pribina patril do významného bavorského rodu Wilhelminovcov, odkiaľ mal manželku“ .

  2. „ Vznik dvoch rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska, bol aj etablovaním sa národa, ktorý po Mojmírovej expanzii v roku 833, do Nitrianska vznikol“ .

  3. „ A okrem toho, to že išlo v prípade Nitrianska a Moravy o dve entity, svedčí viacero faktov“. Prvým je ten, že keď Karol Veľký rozdeľoval misijné územia, tak Nitriansko dal Salzburgu a Moravu Pasovu. Až po roku 829 aj Nitriansko bolo dané do misijnej oblasti Pasova a na základe toho sa aj datuje posvätenie kostola v Nitrave. No a to podstatné – mená Moravanov a Nitranov. Kým Nitrania majú jednozložkové mená – Pribina, Koceľ, Unzat atď., Moravania majú mená dvojzložkové – Moj-mír, Rasti-slav, Sväto-pluk, Sväto-žízna, Slavo-mír atď. „,

  ktoré som tu úplne spoľahlivo vyvrátil a nie Ste si ich schopný aspoň zastať a nieto ešte nejako obhájiť !

 15. Anton Hrnko 4. novembra 2020 / 23:30

  Na základe našej doterajšej komunikácie vám nielen odporúčam, ale vás priamo vyzývam, nemiešajte sa do veci, ktorým nerozumiete a zdá sa, ani nie ste schopný porozumieť.

 16. Jozef 5. novembra 2020 / 1:41

  Dobrý večer pán Hrnko

  Najskôr si obhájte to, čo tvrdíte a až potom ma na niečo môžete vyzývať !
  A keď sa Vám niečo zdá, ako zase sám píšete, tak sa už konečne zobuďte, prestaňte „snívať“ a napíšte niečo aj k veci a až potom sa ukážu Vaše schopnosti vo veci predmetnej.

 17. Anton Hrnko 5. novembra 2020 / 9:54

  Prečo by som mal ja obhajovať niečo, čo je dávno predo mnou ustanovené ako nespochybniteľný fakt. Práve vy musíte dokázať, že to tak nie je. Ale nie tým, že sa odvoláte na osobu z 15. st., ktorá vytvárala obraz sveta nie exaktnými metódami, ale formou voľnej interpretácie a domýšľania. Odvtedy však vedecké bádanie dospelo na inú úroveň. Takže dokážte vy svoje bludy, resp. vyvráťte všetky tvrdenia, ktoré ohľadom Nitrianskeho kniežatstva uviedol J. Steinhubel. Takže pokračujte prácou usilovnou na národu roli dedičnej. Stále platí môj predchádzajúci odkaz!

 18. Jozef 5. novembra 2020 / 11:47

  Dobrý deň pán Hrnko

  Nezahovárajte a neschovávajte sa za Steinhubela ( o ktorého Nitravanoch Ste len pred cca 3-4, rokmi, sám na tomto blogu tvrdil niečo úplne iné, ako tvrdíte momentálne, dá sa to dohľadať, opakujem priamo tu na tomto blogu ) !

  Takže znovu

  Váš zdroj svedčiaci o existencii dvoch samostatných rannofeudálnych štátov, Moravy a Nitrianska do roku 833.

  Túto výzvu na uvedenie zdroja k Vášmu tvrdeniu píšem už posledný krát.

 19. Jozef 8. novembra 2020 / 17:43

  Dobrý deň ostatným čitateľom ( mimo p.Hrnka ) tejto besedy, alebo i prípadným neskorším diskutujúcim.

  Citujem jedného zo súčastných českých archeológov :

  „ Zaujímavým aspektom pre českú archeológiu je úzky vzťah medzi hmotnou kultúrou v Zalaváre a kultúrou veľkomoravských centrálnych miest, ako sú Pohansko, alebo Mikulčické hradisko i Staré Mesto. Jednou z mnohých ( !!! ) analógií je hrob číslo 1/2000 v Zalavári, z ktorého sa podarilo získať dva sférické gombíky znázorňujúce vtáky; ich výzdoba a prevedenie sú takmer totožné s gombíkom z hrobu H136 z pohrebiska pri kostole I. v Pohansku (kaštieľ).

  Existujú aj analógie so zdobením spór vykladané X motívmi (hrob 277)
  Druhý typ guľového gombíka z hrobu č. 1/2000 zo Zalávaru vykazuje podobnosti ako kópia zlatého exempláru zo Sadov pri Uherskom Hradišti (hrob 19/59).

  Dá sa preto do značnej miery súhlasiť s predpokladom Bélu Miklósa Szokeho, že elitná trieda moravských centrálnych miest a ten zo Zalaváru mali rovnaký kroj ( oblečenie, ošatenie, ) aj jeho vybavenie “.

  Uvádzam to na margo tvrdení z mojej predchádzaj besedy s majiteľom tohto blogu, keď tvrdil čo tvrdil ( nejdem to už opakovať, je to mnou mnoho krát zdôrazňované v predchádzajúcich príspevkoch ) o dvoch samostatných ranofeudálnych mocenských útvaroch a dvoch v nich žijúcich samostatných entitách ( konkrétne o dvoch jednotlivých a osobitných kmeňoch / gentes / ).

  A uvádzam to preto, aby bolo jasne vidieť, že ešte aj v súčastnosti a to aj napriek tomu, že vedecké bádanie už dospelo na inú úroveň – sú to slová samotného majiteľa blogu, sa ešte stále neprekonal takýto surrealisticko-primordialistický primitivizmus, vo výklade danej etapy našej histórie, ktorý už hraničí s infantilnosťou.

  Prečo ?

  Lebo, ako inak by mohli mať Pribinovi členovia najvyššej nobility úplne identický kroj ( oblečenie ), s tým aké mali najvyššie elity úplne inej, osobitnej entity-kmeňa, teda v podľa neho dvoch samostatných rannofeudálnych štátoch ?

  Je mi úplne jasné aké výhovorky a čo začne majiteľ tohto blogu zrazu vypisovať, aj keď nevie prečo by mal obhajovať niečo, čo je dávno pred ním ustanovené ako nespochybniteľný fakt a zároveň, nemieni viesť amatérske diskusie, kde si jeden myslí, že má pravdu a nič iné nepripustí!

  Alebo, žeby stíchol nadobro ? Daj boh, bodaj by, nech môžem pokračovať prácou usilovnou na národu roli dedičnej.

 20. Anton Hrnko 8. novembra 2020 / 22:31

  Väčšiu hlúposť ako toto som už dávno nečítal. Na základe fotografie tínedžra z New Yorku a tínedžra z Budapešti, keďže obidvaja mali rifle a biele tričko, pán Jozef usúdil, že sú z jedného národa a vyznávajú rovnaké hodnoty. A čo tak móda? Myslíte, že v 9. st. neexistovala. Veď v 8. storočí existoval tzv. blatnicko-mikulčický archeologický horizont, ktorý hovoril a podobnej, ak nie totožnej slovanskej (slovenskej) kultúre v oblasti od južnej Moravy a Dolného Rakúska až po Spiš, ale to predsa neznamená, že na území musela byť politická jednota. Celé územie od Gálie až po Slovensko a Poľsko existovala tzv. karolínska kultúra, ku ktorej patril aj blatnicko-mikulčický horizont, ale išlo len o módu, nie o politickú jednotu, hoci určite existovala niečo ako politický vplyv. To sa prejavilo napr. v tom, že slovanské kniežatá na okraji Avarského kaganátu sa zapojili do vojny Karola Veľkého proti Avarom. Ale aby niekto na základe módnych doplnkov určoval politickú príslušnosť a hranice štátov, tak to tu ešte nebolo!

 21. Jozef 9. novembra 2020 / 0:04

  Vážení čitatelia blogu.

  Vidíte, čo to tu p.Hrnko predvádza ( presne ako som čakal ), doslova každé jedno svoje vlastné tvrdenie, v ktoromkoľvek zo svojich príspevkov, úplne flagrantne v nasledujúcom poprie a urobí presný opak.
  Napr. povie že debatovať so mnou nebude a o chvíľu debatuje,
  alebo namiesto toho aby dal svoje stanovisko k podstate veci, tak sa alibisticky odmlčí, no keď zistí, že to svedčí v jeho neprospech, tak sa radšej ozve a povie v odôvodnení, lebo medveď,
  alebo keď sa mu preukáže zjavná, nepravda, povie, že načo on bude obhajovať niečo, čo je už dávno ustanovené ako nespochybniteľný fakt,
  alebo napr. teraz, v mojom poslednom príspevku mu preukážem, nie tým, že by som to tvrdil ja, ale jeden z najrenomovanejších českých archeológov, že obe entity na Morave i v Nitriansku sú na základe preukázanej materiálnej kuľtúry, aj podľa tvrdenia jeho kolegov v Maďarsku úplne identické, no a on ( p.Hrnko ) vzápätí, obratom úplne neohrozene s výrazom profesionálneho, ideologického manipulátora, odpíše, že na základe fotografie tínedžera z New Yorku a tínedžera z Budapešti, som ja usúdil, že sú z jedného národa a vyznávajú rovnaké hodnoty, lebo ja podľa neho neviem, že v 8. storočí existoval tzv. blatnicko-mikulčický archeologický horizont ( ktorý tu momentálne pre neho plní úlohu univerzálneho „spasiteľa“, aj keď s podstatou veci momentálne nemá absolútne nič spoločné ) a preto som na základe módnych doplnkov určoval politickú príslušnosť a hranice štátov.

  On sa už nepokúša urobiť idiota len zo mňa, keď si myslí že asi neviem čítať, resp. pochopiť jeho obštrukcie, ale ešte aj z ostatných prípadných čitateľov.

  Na takýto spôsob jeho komunikácie, sa mu dá odkázať už len jedno, nech si nerobí
  ____________
  z huby, riť !
  ____________

  Ale ja, takýmto spôsobom, už s ním komunikovať ďalej nemienim a preto mu oznamujem, že s ním, túto diskusiu definitívne končím.

  Rád budem pokračovať v diskusii s kýmkoľvek iným, koho by táto téma zaujala.

 22. Anton Hrnko 9. novembra 2020 / 10:25

  Pozrite sa, čo tu tento konšpirátor amatérsky predvádza. Formou zvestovania si vytvorí predstavu o tom, čo je podľa neho pravda a potom sa tvári, že je pripravený na diskusiu. Ale prijíma len také názory, ktoré sú totožné s jeho zvestovanou pravdou. Nevyzná sa do veci, splieta piate cez deviate a myslí si, že je „in“. Áno, nemienim s ním ďalej diskutovať, lebo takáto diskusia nikam nevedie. Všetci tí, čo si chcete jeho diskusné príspevky stiahnuť, urobte si to. Zmažem to o dva dni, lebo konšpirátorské hlúposti s cieľom znevážiť majiteľa blogu tu nebudem šíriť. Pán Homola, by by. A doučte sa históriu a nemiešajte sa do vecí, ktoré nerozumiete.

 23. Jozef 17. decembra 2020 / 22:58

  Vážení čitatelia blogu.

  Hoci k predchádzajúcej prednáške z cyklu: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE som minule v zásadných otázkach ( až na niektoré podružné ), mal oprávnené výhrady
  v poslednej 5-tej odprezentovanej časti sa situácia “ otočila „, pretože v zásadnej otázke : „Translatio imperii Sclavorum“, už vidím akési zlepšenie, aj keď v podružných otázkach, by sa dalo v mnohom diskutovať, no bohužiaľ ja som s majiteľom blogu diskusiu už ukončil a keďže zatiaľ nik z Vás sa tu neozval, či nezareagoval, nemám na čo nadviazať a teda zatiaľ ani dôvod v nej pokračovať.

 24. Milan2 29. decembra 2020 / 5:01

  Z doby 7.až 10. storočia sa zachovalo tak málo písomných záznamov, že mnohé informácie sa dajú získať už len logikou. Všetky názory sú preto cenné. Čo sa týka misijných území, hranicou boli dve rieky Dunaj a Dráva. Tak to dohodla synoda pri Dunaji. Anomália v Nitre nemala zmysel. V skutočnosti tu Adalrám a jeho ľudia porušili dohodnutú hranicu. Ale Prečo?

 25. Jozef 31. decembra 2020 / 10:09

  Dobrý deň p.Milan2

  A veselého Silvestra…..

  Len Vám chcem oznámiť, že som Vám už bol, predvčerom odpovedal, len neviem či Ste si moju odpoveď aj „stihol“ prečítať, alebo nie, lebo dlho sa tam „neudržala“, podobne ako aj môj odkaz p.Mirkovi v téme „NIEČO Z MOJEJ LITERÁRNEJ TVORBY“ a ako predpokladám, pravdepodobne aj tento momentálny, tu dlho nebude, tak len toľko, ak by Ste si ho „nestihol“ prečítať, tak v tej mojej odpovedi som Vám len upresnil a bližšie vysvetlil delenie cirkevných misijných území franskej ríše Karolom Veľkým. Ale celé vysvetľovanie nijako neprekročilo kontext mojich minulých príspevkov, lebo s nimi bolo v totálnej zhode a tak Vám vlastne stačí, ešte raz sa k nim vrátiť a de facto sa dozviete čo som Vám ako odpoveď napísal, až na detail, že som Vás požiadal o konkrétnejšie rozvinutie Vašej otázky, že Prečo? Adalrám a jeho ľudia porušili dohodnutú hranicu, a to preto, aby som Vám na ňu mohol aj ja konkrétnejšie odpovedať, lebo nie som si istý, čo Ste ňou presnejšie mal na mysli.

  Veselého Silvestra ešte raz.

 26. Jozef 5. januára 2021 / 0:14

  Dobrý večer p.Milan2

  Neozývate sa, tak asi Vás už otázka, prečo ( ? ) Adalrám a jeho ľudia porušili dohodnutú hranicu, nezaujíma, nič to.
  Mňa by ale niečo zaujímalo a to by som sa opýtal zase ja Vás, ak dovolíte.
  Myslím, že si dobre spomínam na to, že máte isté nazvime to skúsenosti, vedomosti, alebo poznatky v rôznych oblastiach hydrológie, či už v hydrografii riek, povrchových vôd, stave a pomerov vodných hladín a tokov, hydrogeológii atď., jednoducho už dávnejšie som u Vás „evidoval“, že Ste jednoducho, laicky povedané svojim spôsobom „vodák“.
  A tak by som sa Vás chcel opýtať, že či, alebo akým spôsobom a za akých podmienok sa podľa Vás, mohla využívať Dunajská vodná cesta v ranom stredoveku na prepravu tovaru.
  Napríklad Ste už dávnejšie spomínal, že napr. tuším na Malom Dunaji, sa dolu vodným tokom splavovalo a proti prúdu, teda hore vodným tokom, ťahalo za pomoci konských záprahov.
  Ako to vidíte napr. na úseku
  – Dunaja od Komárna cez Ostrihom, trebárs po Aquincum, alebo
  – Tisy od jej ústia do Dunaja, cez Solnok, až trebás po Čop ?
  Bolo podľa Vás reálne vôbec možné v danom čase niečo proti prúdu aj dopravovať ?
  Vďaka za odpoveď.

 27. Milan 2 17. januára 2021 / 2:20

  Až teraz som sa pripojil….Napísal som Prečo? Priznám sa úmyselne preto, že ja zrejme viem prečo. Je to dosť prekvapujúce prečo, ale treba ešte vydržať
  …. Čo sa týka Tisy, som som ju celú splavil. Cez Maďarsko to trvá 3 týždne, pretože tečie rýchlosťou asi 400 m za hodinu a meandruje neskutočne. Ona sa pre dopravu využívala skôr poprúdne. A kombinovala sa s suchozemským transportom. Na jar sa zatápala a rozlievala tak, že vznikalo obrovské jazero …. Možno v zime ked zamrzala bola využívaná po ľade. Ešte čo sa týka dopravy po nížinatýchriekach, oni v podstate stoja a nie je ťažké preto na nich aj protiprúdne pohybovať aj veľký náklad. Na dokreslenie, v lete raz bol na Morave taký protivietor že nás napriek pádlovanie tlačil nahor prúdom, v podstate sme skoro stáli. Tak som musel vojsť do vody a koď somniekoľko hodín musel dole prúdom kanoe tlacit, aby sme za vidna došli k Devínu. Vyslovene som si rieku siMoravu odkráčal. Maximálne mi siahala na boky a na dne bol príjemný piesok. Keby som to nezažil osobne, tak neuverím. Oni tie nížinné rieky boli dnešné diaľnice a pri brehu je protiprúd.

 28. Milan 2 17. januára 2021 / 16:22

  nestihol som si to prečítať, ste zdá sa cenzurovaný ako prezident Trump You tube – om . Otázka Prečo? tam bola úmyselne, aby sa čitatelia zamysleli. Ja už tuším prečo… skúste sám porozmýšľať. Čo s atýka dopravy po Dunaji, tak Rimania mali svoju dunajskú flotilu. Niekedy bol Dunaj dlhší ako dnes, mal veľa meandrov a ramien, dnes sa tok napriamil a zrýchlil, napríklad pod Bratislavou boli štyri veľké meandre tok tu bol preto pomalší ako dnes. Nížinaté vody v karpatskej Kotline ako napríklad Tisa takmer stoja, splavenie Tisy mi preto trvalo tri týždne. Niekedy sa na jar aj tieto rieky rozlievali do obrovských šírok. Treba povedať, že niekedy rieky boli dnešné diaľnice. Po nich sa (aj proti toku) prepravoval tovar, pretože to bolo energeticky nenáročné. Napríklad Vltava bola takouto diaľnicou. Cesty veľkých lodí končili tu, pretože tu bol kamenný prah a náklad sa musel preložiť na iný typ lodí s malým ponorom. Lode sa proti toku vyťahovali popri brehu, kde je vždy protiprúd.

 29. Milan 2 17. januára 2021 / 16:24

  …kamenný prah, preto sa nazvalo toto miesto Praha…

 30. Jozef 18. januára 2021 / 20:29

  Dobrý večer p.Milan2

  V prvom rade ďakujem za to, že Ste sa vôbec ozvali.
  Poznám jeden taký vodný „prah“ a dodnes sa mu hovorí „zúgov“ a možno neviete, ale tomuto miestu sa v stredoveku hovorilo aj inak, volalo sa „maravský most“.

  Skutočne, naozaj neviem, čo Ste myslel tým porušením dohodnutej hranice Adalrámom
  a jeho ľuďmi. Je ale viac ako pravdepodobné, že keď okolo roku 828 vysväcoval Pribinovi kostol, na jeho vlastnom majetku, prechádzal práve týmto Maravským mostom.

  Takže, čo sa týka prepravy tovarov v stredoveku vodnými cestami, konkrétne na úseku
  – Dunaja od Komárna cez Ostrihom, trebárs po Aquincum, alebo
  – Tisy od jej ústia do Dunaja, cez Solnok, až trebás po Čop
  som Vašu odpoveď pochopil tak, že k vôli rozvodnenosti vtedajších vodných tokov a tým pádom aj ich nižšej rýchlosti, bolo aj podľa Vás možné dopravovať tovar na týchto úsekoch aj proti prúdu.
  Na úseku Tisy to bolo možné takto, aj podľa mňa ( dokonca niektoré etymológie názvu tejto rieky, vychádzajú zo základu ticho, teda „tichá“ rieka, z čoho má byť jej pomenovanie Tiša-Tisza-Tisa ) no u Dunaja na úseku Komárno-Aquincum, to bolo asi zložitejšie k vôli „Dunajským vrátam“ Ostrihom-Nagymároš-Vyšehrad, pretože tu bolo iste len jedno jediné rameno a teda len hlavné koryto Dunaja. Otázka teda zostáva ako, alebo akým spôsobom sa teda dopravoval tovar v stredoveku cez túto „maravskú bránu“ ? Že prečo maravskú ? Lebo Veľká Maruša bola v stredoveku trhovým miestom, takého veľkého významu, že oproti nemu na pravej strane vo Vyšehrade neskôr mali svoje sídla aj uhorskí králi.

  Takže otázka, ako sa podľa Vás v stredoveku dopravoval tovar v „maravskej bráne“ proti prúdu ?

  Ďakujem za odpoveď.

 31. Jozef 20. januára 2021 / 0:40

  Dobrý večer p.Milan2

  Už som Vám odpovedal, nebolo to zmazané, len to zatiaľ nie je uverejnené, tak skúsim ešte raz.

  Dobrý večer p.Milan2

  V prvom rade ďakujem za to, že Ste sa vôbec ozvali.
  Poznám jeden taký vodný „prah“ a dodnes sa mu hovorí „zúgov“ a možno neviete, ale tomuto miestu sa v stredoveku hovorilo aj inak, volalo sa „maravský most“.

  Skutočne, naozaj neviem, čo Ste myslel tým porušením dohodnutej hranice Adalrámom a jeho ľuďmi. Je ale viac ako pravdepodobné, že keď okolo roku 828 vysväcoval Pribinovi kostol, na jeho vlastnom majetku, prechádzal práve týmto Maravským mostom.

  Takže, čo sa týka prepravy tovarov v stredoveku vodnými cestami, konkrétne na úseku
  – Dunaja od Komárna cez Ostrihom, trebárs po Aquincum, alebo
  – Tisy od jej ústia do Dunaja, cez Solnok, až trebás po Čop
  som Vašu odpoveď pochopil tak, že k vôli rozvodnenosti vtedajších vodných tokov a tým pádom aj ich nižšej rýchlosti, bolo aj podľa Vás možné dopravovať tovar na týchto úsekoch aj proti prúdu.
  Na úseku Tisy to bolo možné takto, aj podľa mňa ( dokonca niektoré etymológie názvu tejto rieky, vychádzajú zo základu ticho, teda „tichá“ rieka, z čoho má byť jej pomenovanie Tiša-Tisza-Tisa ) no u Dunaja na úseku Komárno-Aquincum, to bolo asi zložitejšie k vôli „Dunajským vrátam“ Ostrihom-Nagymároš-Vyšehrad, pretože tu bolo iste len jedno jediné rameno a teda len hlavné koryto Dunaja. Otázka teda zostáva ako, alebo akým spôsobom sa teda dopravoval tovar v stredoveku cez túto „maravskú bránu“ ? Že prečo maravskú ? Lebo Veľká Maruša bola v stredoveku trhovým miestom, takého veľkého významu, že oproti nemu na pravej strane vo Vyšehrade neskôr mali svoje sídla aj uhorskí králi.

  Takže otázka, ako sa podľa Vás v stredoveku dopravoval tovar v „maravskej bráne“ proti prúdu ?

  Ďakujem za odpoveď.

 32. Milan2 20. januára 2021 / 1:44

  No, neviem čo to bola veľká Maruša, v priestore Pilišských hôr nič takého nevidím, ale bol tu Ipeľ a Hron. Aha, Nagy Maroš, veľký maroš…áno, ale Visegrád a Ostrihom boli zjavne nepomerne dôležitejšie. Podľa mňa oblasť Pilišských hôr mal v rukách miestny knieža, ale treba si uvedomiť, že právne to bolo územie spadajúce pod Franskú ríšu, ale etnicky to bolo nepochybne slovanské územie. Čo sa týka ťahania lodí proti prúdu – treba si pozrieť rytiny z 18.-19. storočia, je ich pomerne dosť – dva voly ťahali loď proti toku, pričom zadák na lodi dával dlhým veslom kontru. Šlo to celkom ľahko, ale rýchlosť bola rovná iba rýchlosti chôdzi volov. Moc o tej Maruši historicky neviem, ale pokiaľ neležala pri ústí splavnej rieky, tak nemala až taký význam.

 33. Jozef 20. januára 2021 / 10:06

  Dobrý večer p.Milan2

  Veľká Maruša je Nagy Maroš.

  Ale späť k tomu ťahaniu, teraz len uvažujem, ak sa to robilo s pomocou ťažných zvierat, tak breh musel byť bez akéhokoľvek, predovšetkým ale stromového porastu, či si vyžadovalo údržbu daného úseku povodia značnej náročnosti a rovnako záprahy a teda pohoničov, a tí museli byť miestny.
  Ale ešte raz, len pokiaľ sa jednalo o úsek, cca Vácov, Vyšehrad, Veľká Maruša, Ostrihom, pričom ostatné, úseky Dunaja museli byť proti prúdu splavné bez ťahania, teda predpokladám veslovaním, alebo potom sa „ťahalo“ na komplet celom úseku.
  Prosím vysvetlite mi to prosím komplexnejšie.

 34. Milan 2 20. januára 2021 / 23:26

  Veslovaním – za tureckých vojen boli ľahké vojenské lode čajky so 4 delami poháňané veslami, vojakmi. Ale to bola výnimka. Ťažké obchodné lode museli byť vždy ťahané proti prúdu volmi, na rakúskom území kde bol rýchly prúd boli vyťahované dokonca aj niekoľkými pármi koní. Samozrejme, breh bol upravený. Ale vždy na jar voda stúpla a po poklese vznikli široké štrkové pláže, po ktorých ťažné zvieratá kráčali. Na fasádach domov pri Dunaji sú často znázornené tieto výjavy. Existovali tu na to dokonca špecializované firmy. Na nížinatých riekach niekedy mali lode špeciálny sťažeň a odtiaľ, zhora bolo ťahané ťažné lano, aby sa neťahalo vo vode. Existuje jedna rytina spod Devína, kde je to takto zobrazené – v Devíne bol silný hrnčiarsky cech a expedovali svoje výrobky na lodiach takto proti toku Moravy

 35. Jozef 25. januára 2021 / 22:27

  Dobrý večer p.Milan2

  Ospravedlňujem sa Vám, že som zatiaľ nezareagoval na Váš predchádzajúci príspevok, hľadám si, či dohľadávam potrebebné zdroje k tej odpovedi a akosi sa mi to nedarí, akonáhle si to dokážem nejak súvislejšie dať dokopy budem Vám odpovedať.
  No ozývam sa kvôli Vašemu poslednému príspevku, aj keď mi nie je jasné, či to bol dotaz na mňa, či na niekoho iného, alebo len poznámka vo všeobecnosti, ale v princípe, tu pri tejto odpovedi nemusím nad ničím rozmýšľať, viem odpovedať z voleja.

  Ak existovalo a máme zdrojom potvrdené knieža Pribinu, s majetkom v Nitre ( a dokonca aj zmienkou o prvom známom kostole a jeho vysvetení samotným arcibiskupom franskej ríše, práve tu ), tak je v súčastnosti za daného stavu nevyvrátiteľným ( zdôrazňujem ešte raz“nevyvrátiteľným“ ) faktom, že tam kde je a existuje knieža, tak tam musí byť a existovať aj kniežatstvo a z princípu je jedno ako sa volalo.
  Inak ak si všimnete, tak presne z tohto dôvodu ja nikdy nedávam tomuto kniežatstvu meno Nitrianske, ale mu vždy strikte a výlučne hovorím a nazývam ho Pribinovým kniežatstvom.
  Zatiaľ len toľko, lebo z daného faktu vyplývajú aj rôzne konzekvencie.

  A ešte niečo, ako som už len nedávno spomínal v inej téme tohto blogu, k danému videu je v tejto téme už zaujaté moje stanovisko, ktoré som prezentoval v súvislosti s debatou, s p.Bombičkom, ak Vás to zaujíma choďte a prekliknite sa cez „older comments“, tam ju nájdete cca pred dvomi rokmi.

 36. Milan 2 25. januára 2021 / 23:39

  A prečo by to malo byť hneď kniežatstvo? V kronike sa len píše, že na jeho majetku. Je to niečo podobné, ako mali majetky rôzne rody pri Linci. On mohol byť „iba“ majetný obchodník. Osobne som o tom dosť presvedčený. Ale časom sa samozrejme mohol v Nitre vypracovať aj na knieža, ale na to mu už nezvýšil čas a ani ho takto kronikár ešte neoznačil. Zato čas už mal v Blatnohrade a vtedy už vedel, čo má robiť. Pribina príbehom bola asi najzaujímavejšia postava z našich dejín a jeho príbeh by sa dnes nestratil ani v Holywoode. Viem si to dokonca pri dobrom režisérovi predstaviť aj na pár Oskarov.

 37. Milan 2 25. januára 2021 / 23:46

  Link na pána Wihodu som postúpil preto, že na Morave sa zjavne mení doterajšia oficiálna škola a reagujú na zmenenú situáciu. Myslím si ale, že to ale budú mať postupne stále ťažšie, aj kvôli novým objavom, aj kvôli tomu, že odchádza stará generácia archeológov, ktorá štúdium absolvovala v Brne a tá si netrúfala hovoriť to, čo si v skutočnosti myslela.

 38. Jozef 26. januára 2021 / 0:31

  Dobrý večer p.Milan2

  V danej dobe, každé knieža bolo svojím spôsobom „obchodníkom“. Pán Milan každá jedna zmienka, ktorá sa nám o kniežati Pribinovi zachovala a na ktorú si čo i len dokážete spomenúť, svedčí o tom že bol kniežaťom, par excellence a niektoré z nich, dokonca jasne poukazujú na to, že nebol len „obyčajným“ tzv.“druhostupňovým“ kniežaťom, ale bol úplne zrejme, kniežaťom kniežat a to až do roku cca 833.

  Už som Vám v predchádzajúcom príspevku spomínal debatu s p.Tučkom v tejto téme blogu, prosím pozrite si ju ( cez „older comments“ ) a potom, ak budete mať otázky, tak Vám odpoviem. Zatiaľ k Pribinovi len toľko, no predsa mi ešte jedna skutočnosť, ktorú popisujete v poslednom príspevku Vy sám v tejto súvislosti nedá.

  O čo ide. Ani Vy sám a to úplne, mimovoľne, prirodzene a bez akéhokoľvek nanucovania, či nátlaku, teda dobrovoľne si nedokážete vo svojich vlastných bezprostredných a uvoľnených myšlienkach predstaviť a dať „dohromady“, Vami popísaný prozaický naratív s iným, ako okamžitým zaradením celoživotného príbehu Pribinu, ako najzaujímavejšej postavy našich dejín, ktorý Vy sám staviate na piedestál v danom Vami popisovanom žánri, najvyšší, dokonca opakovane, viacnásobne Oskarový v samotnom Holywoode ?

  Nemáte len tak náhodou pocit, že obaja svojím spôsobom popisujeme ( Vy ako top celebritu dneška v samotnom Holywoode a ja ako historickú postavu panovníka danej doby s pôvodom, postavením, majetkom a absolútnym primátom, na svojom pôvodnom území, čiže elitou par excellence ) jednu a tú istú osobu, o ktorej sa vôbec nič, okrem zvrchovaného prvenstva ( do roku 833 ), ani len nedá objektívne a nie je vskutku možné v záznamoch čokoľvek iné nájsť a teda povedať ? Ale to len na okraj.

 39. Milan 2 26. januára 2021 / 1:48

  súhlasím

 40. Jozef 26. januára 2021 / 12:02

  Dobrý deň p.Milan2

  Zaujalo ma vo vašom poslednom príspevku a chcem sa opýtať.

  Aké nové objavy máte na mysli, keď ich spomínate v súvislosti so zmenenou situáciou na Morave ?
  Ďakujem.

 41. Milan 2 26. januára 2021 / 21:45

  Sú dva typy „objavov“ , reálne nové objavy, dnes takmer iba archeologické, ale pred asi 10 rokmi našli v obale staršej knihy v Bavorsku Wichingov list, teda iba jeho časť, kde informuje, že Moravania zaháňajú voly do príslušných ohrád…., no a potom sú „logické“ objavy vzniknuté nie výmyslami politikov, ale zistené medzi riadkami tými, čo pozorne čítajú a porovnávajú – tak napríklad: niekto (neviem kto) pred časom zistil, že donácie Koceľa sa nápadne v Hornom Rakúsku nachádzajú tam, kde asi majetky vraj mala jeho matka, ktorá musela pochádzať odtiaľto, a teda bolo to jej veno….Neviem, kto to porovnávaním zistil, ale bol to podľa mňa človek, ktorý iba nečítal, ale aj pri tom technicky rozmýšľaľ a nelenilo sa mu dať pred seba mapu.

 42. Jozef 27. januára 2021 / 19:34

  Dobrý deň p.Milan2

  Knieža Koceľ, nevlastnil len majetok v okolí Linca.

  Existujú totiž povedzme pozorovania, ktoré na základe toponýmie, dokazujú, že pôvod rozsiahleho množstva ojkoným, ale aj anoikoným v Burgenlande, ale aj v samotnom ostatnom Rakúsku, pochádzajú z antroponyma Koceľ. Takže je zrejmé, že ak sú odvodené a teda pomenované podľa jeho mena, musel ich v nejakom čase vlastniť.

 43. Milan 2 28. januára 2021 / 3:04

  V Burgenlande, respektíve v priestore medzi Balatonom a Burgenlandom je to dosť pochopiteľné, však to bolo jeho kniežatstvo.
  Keďže som sám nekontroloval tie jeho domény v Hormnom Rakúsku, by ma zaujímala príslušná mapa. Nikde som ju nevidel, iba čítam že tam mal majetky, ktoré darúvaval kláštorom….tak mi neostáva, len tomu veriť….Otázka je, či je to od hraničnej rieky Enns na západ, alebo na východ od nej. pretože, ak by to bolo od nej na východ, tak územie samozrejme pôvodne patrilo dajakému miestnemu slovanskému rodu, ak na západ, tak bavorskému. Enss bola o roku 790 hraničnou riekou medzi Avarskou ríšou a Bavorskom. Podľa toho sa dá odhadnúť, či Pribinova manželka bola Bavorka, alebo ak na východ od Enns, tak miestna vznešená Slovanka. V každom prípadu tu ale cítiť ruku Adalráma.

 44. Jozef 28. januára 2021 / 8:58

  Dobré ráno p.Milan2

  Nemám teraz momentálne toľko času aby som sa rozpisoval. Už som Vám hovoril aby Ste si pozrel moju staršiu besedu tu v téme, tam nájdete aj kto bola Pribinova manželka.
  Len k tej hranici ako takej ( aj to je tam v tej besede ), v istom čase, koncom 8.stor., boli hraničné rieky Enža a Inn a územie medzi nimi bolo hraničným územím, neskôr sa táto hranica začala posúvať na východ, ešte presnejšie, začala bavorská a franská kolonizácia tohto územia, akýmsi spôsobom vyberania si „hrozienok na torte“ na východ od Enži.

 45. Milan 2 28. januára 2021 / 21:25

  čítal som, ešte raz s a k tomu vrátim. Tá kolonizácia je zaujímavá, veľa sa o nej u nás nepíše. Wihoda o tom hovorí na príklade, že sa miestne knieža kráľovi sťažuje, že s tými tridsiatimi vojakmi v oblasti veľa nespraví a žiada ďaľších. Síce de jure to patrilo pod Franskú ríšu, ale obyvateľstvo bolo väčšinou slovanské, ak nie úplne. Samozrejme, časom sa tam infiltrovali bvori a postupne miestny Slovania splynuli, ostala po nich len R1a v DNa.

 46. Milan 2 29. januára 2021 / 22:58

  Dobrý večer Jozef,
  No aj kupec Samo bol spočiatku len kupec , a až potom bol kráľom….Pribina v Nitre ešte nebol kniežaťom, potreboval k tomu ešte dajaké roky. Čo sa týka označenia miesta v Nagy Maroši zugom, tak to napovedá, že v mieste prahu, kde bol silnejší prúd Dunaja (samozrejme) sa tam ťahali lode zugom – po nemecky slovo zogen – ťahať, z toho pochádza aj slovo der Zug (tu rušeň namiesto koní ťahá vagóny). V oblúku Dunaja a v Budíne žilo ešte v 18. stororočí množstvo Nemcov, ktorí sa do od Turkov vyľudneného mesta prisťahovali po Dunaji po ich vyhnaní . Oni túto techniku priniesli z horného Dunaja. Asi sa v Nagy Marosi tým dlhšie živili, preto miestny prevzali toto nemecké slovo miestnej lokality prahu.

  Čo sa týka Vášho textu v predošlých príspevkoch: ….Žiadny „nový“ národ po Mojmírovom puči ( žiadna expanzia ) v roku 833 nevznikol, pretože ani žiadne dva rannofeudálne štáty Moravy a Nitrianska v danom čase, na danom území, neexistovali. S tým ja plne súhlasím.

  Píšete tiež v predchádzajúcej polemike :

  1….Nielen na Vami spomínanom území, ale min. v celom karpatskom oblúku i kotline, ako aj v podunají, existovalo etnikum Slovenov etablované na tomto území dávno pred príchodom Avarov…súhlasím, a nakoniec aj pán Hrnko tvrdí, že neboli ani rečové rozdiely na oveľa väčšom, až na neporovateľne väčšom území, však dokonca sa tvrdí, že macedónska reč bola len nárečím a všetci jej tu rozumeli….

  Čo sa týka entít v prípade Nitrianska a Moravy.
  Podľa mňa v roku 833 neexistovali rôzne entity na územiach tzv.“ Nitrianska a Moravy „ bola to jedna entita, len mala iné obchodné väzby. A pod Moravu ja včleňujem aj Bratislavu a to z dôvodu, ktorý tu teraz ešte nebudem uvádzať.

  Ja mám k udalostiam, ktoré sa odohralo v roku 833 úplne iné vysvetlenie, dosť prekvapujúce. Myslím že konečne sa veci pre verejnosť a pre historikov dosť objasnia, čo sa naozaj prihodilo a prečo. Ale napísal som k tomu 84 stranovú knihu, takže nechcem tu predbiehať jej vydanie.

 47. Anton Hrnko 29. januára 2021 / 23:55

  No, chlapci, dosť bolo srandy. Vaše úvahy sú relevantné ako tvrdenie, že nemecké zogen je ťahať. Nemecky ťahať sa povie ziehen (zog, gezogen, teda zogen je minulý čas a môže sa použiť iba s podmetom, napr. wir zogen – ťahali sme), der Zug je ťah, vecne aj vlak (však ťahá vagóny). poprosil by som vás, aby ste si svoje úvahy preniesli na nejaký iný priestor, lebo niekto by si mohol myslieť, že však keď je to na mojom blogu, niečo na tom môže byť pravda. Varíte z čistej vody, bez znalosti veci a súvislosti. V podstate upierate Slovákom ich rané štátne dejiny, čo je neodpustiteľné! Takže alivederci, inač vás budem musieť zrušiť. Neobviňujte ma, že chcem niečo cenzurovať, ale môj blog nemienim poskytovať šíriteľom bludov!

 48. Jozef 30. januára 2021 / 0:48

  Dobrý večer p.Milan2

  Čo sa týka tých entít v 9.stor. Je to prosté a celé to vychádza a vyplýva z predchádzajúceho historického vývoja v tomto regióne. Jednoducho, jednou entitou bolo pôvodné etnikum Slovenov a druhou entitou, maravské klany. Toť vsjo.

  Čo sa týka roku cca 833, bol to kľúčový a prelomový rok pre naše rano-stredoveké dejiny, tak ako ich poznáme z historických zdrojov, kedy sa aj za pomoci Frankov Ľudovíta Nemca, Maravania dostali k moci v časti pôvodne Pribinových kniežatstiev. Prišlo k tomu de facto porušením ( odoprením poslušnosti, teda zradou ) ich vernosti voči svojmu pôvodnému suverénovi ( kniežaťu ), pridaním sa a prejdením na stranu Ľudovíta Nemca.
  Rok 833 sa tým zapísal ako jeden z najčiernejších rokov v histórii Slovenska a tento stav sa podarilo zvrátiť až v roku 846 a bolo to teda pre krajinu a jej obyvateľov nešťastných 13 rokov.
  Rád si prečítam vašu knihu, bodaj by som si niekedy aj ja mal možnosť nájsť čas na napísanie mojej, kde len rok 833, by v nej bol zachytený na viac kapitol.

  A ešte ten mnou spomínaný „prah“ sa nachádza na rieke Nitra.

 49. Milan 2 30. januára 2021 / 2:39

  áno, o tom zugu správne hovoríte, nakoniec aj ľudovo zug bol ťah komína, alebo je to aj prievan….Samozrejme nechceme vás vôbec kritizovť, iba tu polemizujeme, sme vôbec radi, že máme kde, tu to má s vami aj úroveň a aj Vás vždy rád čítam. Máte pekné a podnetné články, veľa som sa tu aj naučil, ale áno, aj od diskutujúcich. Budeme radi, keď budete polemizovať aj s dnešnými moravskými historikmi, ako je pán Wihoda, má zdroje dosť naštudované, veľa si z hlavy pamätá a má už aj trochu iné názory, ako jeho starší českí kolegovia. A čo my, obyčajní diskutujúci , to on na internete ako historik spochybňuje Nitrianske kniežatstvo, (ale Moravské zato nespochybnil). Pokiaľ ale by sa ale ukázalo, že sídlo toho Moravského bolo nie na dnešnom území ČR, ale na území SR, tak by bolo zaujímavá jeho reakcia…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *