Úvaha o novom územnom členení

V súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov sa opäť ozvali hlasy, že súčasné územné členenie nie je ideálne, nerešpektuje historické a iné danosti a že ho treba zmeniť. S týmto treba plne súhlasiť, lebo pri predchádzajúcom zriadení vyšších územných celkov sa zohľadňovali niektoré kritéria, ktoré boli vyslovene subjektívne a nemali žiadny objektívny zmysel. Jedným z nich bola aj snaha definitívne rozčleniť bývalé historické celky (stolice, župy) s cieľom rozbiť starú vraj „feudálnu územnú štruktúru“ Slovenska, ktorá vraj vytvárala zbytočný partikularizmus. Nie je pritom neznáme, že Trenčiansky kraj vznikol umelo len na základe lobovania  miestnych u „svojho“ predsedu vlády z Nemšovej. Tieto princípy sú zlé a treba ich zmeniť.

Objavuje sa však idea, žeby sa mali opäť obnoviť predchádzajúce tri kraje plus hlavné mesto. Táto idea nie je dobrá, pretože bola vytvorené na pokyn z Prahy od A. Novotného, ktorý tým presadzoval tvrdý protislovenský centralizmus, opäť nerešpektujúci prirodzené regióny Slovenska. Najvypuklejšie sa to prejavilo práve pri vytvorení stredoslovenského kraja. A je fakt, že trojčlenenie Slovenska Slováci vždy zrušili, keď sa im naskytla príležitosť (1968, 1990). Jeho obnovenie by som hodnotil ako prejav masochizmu niektorých predstaviteľov Slovenska.

Nové územné členenie by malo rešpektovať prirodzený historický vývin Slovenska od raného stredoveku podnes a zároveň zohľadňovať nové skutočnosti, ktoré priniesol vývin od roku 1918. Je napr. nezmyselné snažiť sa obnoviť pôvodných 16 slovenských žúp ako 16 samosprávnych celkov. Jednak sú nerovnako veľké a príliš malé, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na efektívnu verejnú správu. Koniec koncov ani v Maďarsku to dnes nie je tak. Aj tam boli vytvorené územné celky skladajúce sa z viacerých starých žúp, ale tak, že nedošlo k tomu, žeby nejaká historická župa bola rozčlenená do viacerých územných celkov.

Ďalším nezmyslom, ktorý funguje v dnešnom samosprávnom zriadení, je to, že dve obce nemajú ako ostatné Slovensko len dva stupne samosprávy, ale tri (Bratislava, Košice). Toto by malo byť v budúcom samosprávnom členení vylúčené. Všade by mali byť len dva stupne samosprávy. Návrh, ktorý predložím nižšie, povie ako. Netajím, že podobne to je v Maďarsku a funguje to tam!

Nové územné členenie by malo teda rešpektovať jednak historické územné celky, jednak prirodzenú gravitáciu územia k svojmu centru. Mali by byť dostatočne veľké, aby mohli plniť úlohy, ktoré im budú zverené v prospech občana. Pri zohľadnení všetkých kritérií vidím, že Slovensko má dve gravitačné centrá nadregionálneho významu a tými sú Bratislava a Košice. Obe tieto mestá majú dostatočný počet obyvateľov, dostatočné ekonomické a intelektuálne zázemie, aby mohli pôsobiť samostatne. Okrem toho máme na Slovensku štyri prirodzené regióny,  do ktorých sa dajú včleniť všetky existujúce historické župy (stolice) bez umelých rozčlenení. Ide o západoslovenský, považský, pohronský a východoslovenský alebo potiský celok. Spätne som zistil, že niečo podobné navrhoval cisárskej rade už roku 1850 aj Ján Kollár, keď sa uvažovalo o novom usporiadaní ríše a mieste Slovenska v ňom.

Riešenie územného členenia predpokladá aj riešenie terminológie, teda názvy územných celkov a ich orgánov. Dnešná terminológia je umelá, čiastočne neslovenská a ľuďmi neprijatá. Osobne považujem za najvhodnejšie riešenie vrátiť sa k historickým termínom, lebo vymýšľanie nových termínov je smiešne a hovorí len o nezrelosti národa, ktorého predstavitelia si myslia, že pri každej zmene treba byzantínskym spôsobom zmeniť aj názov funkcie. O náplni predsa nerozhoduje termín, ale to, aký mu dáme význam.

Takže najskôr termíny:

Nové územnosprávne jednotky by mali mať názov župa. Je to starý slovanský názov, ktorý v starej slovenčine znel špánstvo, ale po vytvorení stoličnej samosprávy zanikol. Rozdiel medzi termínom župa a stolica spočíval v ich funkcii. Župa bola nástrojom štátnej administrácie, názov stolica predstavoval  územný celok (šľachtickej) samosprávy a ako taký v slovenčine fungoval až do roku 1918. Termín župa ako alternát k zaniknutému slovu špánstvo do novej slovenčiny prenikol (asi cez češtinu) z  chorvátskeho variantu županija, ktorý sa jazykovo prispôsobil. Vôbec sa netreba tohto termínu obávať. Práve naopak išlo by o skutočné ekvivalentné pomenovanie nových celkov a jednoduché by bolo aj vytvorenie odvodených termínov.

Na čele župy by stál priamo volený župan, jeho zástupcami by bolo podžupani. Samosprávu by tvorilo župné zastupiteľstvo, zložené z priamo volených župných zástupcov. (Som toho názoru, že termín poslanec by mal byť vyhradený výlučne pre národný parlament).

Ak by sa prijali uvedené východiska, Slovensko by sa členilo na štyri župy a dve župné mestá, resp. mestá so zriadeným magistrátom. Teda členenie by bolo v systéme 4 + 2.

Župné mestá (mestá so zriadeným magistrátom) Bratislava a Košice by mali svoje mestské zastupiteľstvo (magistrát) a ďalej by boli členené na mestské časti s vlastnými zastupiteľstvami. Súčasné členenie ako Bratislavy (17 častí), tak aj Košíc (22 častí) je nezmyselné a neefektívne. Malo by dôjsť k podstatnej redukcií týchto častí. Na čele mesta by bol hlavný mešťanosta (historický termín zodpovedajúci nemeckému Oberburgermeister a maďarskému föpolgármester a českému primátor). Zastupiteľstvo by predstavoval magistrát s volenými zástupcami a prizvanými mešťanostami miestnych časti). Mestské časti by mali na čele mešťanostu (Burgermeister, polgármester, česky starosta) a zastupiteľstvá mestských častí. Je nelogické a dehonestujúce, aby sa predstavený napr. 100-tisícovej Petržalky volal rovnako ako starosta zapadnutej dedinky s 20 obyvateľmi.

Územie Slovenska by sa členilo na nasledovné župy:

Podunajská (Trnavská) župa so sídlom v Trnave.

Do tejto župy by patrili celé historické župy Bratislavská, Nitrianska (s výnimkou okresov Prievidza a Partizánske) a Tekovská + slovenské časti žúp Rábskej, Komárňanskej a Ostrihomskej.

Zo súčasného územného členenia by išlo o Trnavský a Nitriansky kraj, o vonkajšie okresy Bratislavskej župy a o okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom z Trenčianskej župy (Pozri obrázok 1).

Považská (Žilinská) župa so sídlom v Žiline.

Do tejto župy by patrili celé historické župy Trenčianska, Oravská, Liptovská a Turčianska a okresy Prievidza a Partizánske zo župy Nitrianskej, ktoré však dlhodobo inklinujú k priemyselnému Považiu.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o spojenie Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja bez okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom, ktoré historicky patria do Nitrianskej župy.

Pohronská (Banskobystrická) župa so sídlom v Banskej Bystrici

Do tejto župy by patrili historické župy Hontianska a Zvolenská a slovenské časti žúp Novohradskej a Gemersko-malohonstkej.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o Banskobystrický kraj rozšírený o okres Rožňava z Košického kraja.

Potiská (Prešovská) župa so sídlom v Prešove

Do tejto župy by patrili historické župy Spišská a Šarišská a slovenské častí žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o zlúčenie Prešovského a Košického kraja bez okresu Rožňava a s vyňatím Košíc, ktoré by mali autonómny štatút (župné mesto).

Som presvedčený, že niet lepšieho návrhu, ktorý by spájal historické danosti a súčasné potreby pri regionalizácii Slovenska. V prípade trojčlenenia Slovenska vymysleného Novotným by opäť došlo k nezmyselnému spojeniu považského regiónu s bystrickým regiónom a opäť by na to doplatil najmä región Žiliny, ako tomu bolo pri zavedení tohto členenia roku 1960. A okrem toho obce na južnom Gemere nič neviaže s obcami na Považí a už vôbec nič na Orave alebo Kysuciach.

Staré členenia s vytýčením nových župných hraníc

Návrh nového členenia:

60 Responses

 1. Lukáč 6. novembra 2017 / 17:18

  Veľmi dobrý, racionály návrh, len by som zvažoval, či Podunajská župa by nemohla byť Nirianska so sídlom v Nitre. Vzhaľom na historický význam Nitrianskeho kniežatstva.

 2. Ing. Anton Furgalák 6. novembra 2017 / 18:57

  Dobrý deň pán Hrnko. Myslím si, že Váš názor je veľmi hodnotný a rozumný. No napriek tomu si myslím, že je to v súčasnej situácii pichanie do osieho hniezda. Videli ste, čo sa dialo v DS na zápase so Slovanom? A to nebola výnimka. Deje sa to vždy a nielen pri futbale. Dokonca podobné chovanie bolo i na zápase DS v ZA. Môžete sa prísť pozrieť na futbalový zápas 18. 11. 2017, keď do ZA príde DS. Uvidíte realitu, o ktorej sa akosi mlčí. Pritom, kto si to neuvedomuje, pchá hlavu do piesku. Ak sa otázka územnosprávneho usporiadania opäť otvorí, vyťažia z toho len Maďari. Momentálne postupujú krok za krokom a vedia, čo chcú. SNS v súčasnej vládnej koalícii oproti Smeru a Hídu ťahá za kratší koniec. Ak to nevidíte, treba navštíviť očného lekára. Jednoducho na Bugára s jeho Hídom nemáte. Je mi ľúto. A to nehovorím o SMK a iných, ešte radikálnejších spolkoch na Juhu. Vykolíkované územie už i vďaka SNS majú. Teraz len otvoriť otázku samostatného územného celku na južnom Slovensku. Je naivný ten, kto si myslí, že by to Slováci pri súčasnom rozložení mocenských síl doma i v zahraničí ustáli. Tak buďme radi, že máme aspoň to, čo máme. Pán Hrnko by ste si pamätať, čo sa dialo v deväťdesiatych rokoch, keď sa vytvárali VÚC. Ak ste zabudli, mali by si tú dobu pozrieť v archívoch a dobre si všimnúť, kto opäť potrebuje destabilizovať situáciu. Určite to nie sú tí, ktorí si priali samostatné Slovensko.

 3. Ing. Anton Furgalák 6. novembra 2017 / 19:02

  A najmä, čo by povedali na návrh Nitrania? Nitra, najstaršie slovenské mesto alebo aspoň s najstaršou históriou by prišlo nakrátko?

 4. Milan2 6. novembra 2017 / 19:10

  Tiež si myslím, že Nitra je lepšie sídlo ako Trnava. Maďarský fopolgármester je doslovný preklad z nemčiny – hlavný mestský majster. Slovo primátor – podobne ako primas – prvý , je vhodný ekvivalent slovu hlavný , a v Ba a v Košiciach je pojem primátor už desaťročia zaužívaný. Primátor bude teda aj župan ? Ináč veľmi dobre.

 5. Rudolf Dovičín 6. novembra 2017 / 19:27

  Populistická blbosť.
  Župy sú robené kvôli decentrlizácii, 4 obrovské kusiská sú stále príliš centralizované
  Keď bolo navrhnutých 16 žúp podľa historického a prirodzeného delenia Slovenska, so SMERákmi ste to zmietli zo stola.
  + Zrušiť okresy.

 6. Ing. Anton Furgalák 6. novembra 2017 / 19:40

  V prípade trojčlenenia Slovenska vymysleného Novotným by opäť došlo k nezmyselnému spojeniu považského regiónu s bystrickým regiónom a opäť by na to doplatil najmä región Žiliny, ako tomu bolo pri zavedení tohto členenia roku 1960. A okrem toho obce na južnom Gemere nič neviaže s obcami na Považí a už vôbec nič na Orave alebo Kysuciach. Uvedený názor by ste mali otrepať o hlavy polovzdelaných lúmenov, kt. sedia v NRSR a tvária sa, že zjedli všetku múdrosť sveta ako napr. dnes 6. 11. 2017 v RTVS, v relácii, Z prvej ruky, vyjadrili Remišová, Galko, ale i Vaši koaliční parteneri zo Smeru a dokonca i žilinčan Zelník, z Vášho SNS. Vyjasnite si to v prvom rade s nami, aby ste boli dôveryhodný. Nakoniec i sám predseda Fico patrí do podobnej skupiny mudrlantov. Nechcel som použiť vulgárnejší termín.

 7. Ing. Anton Furgalák 6. novembra 2017 / 19:41

  Vyjasnite si to v prvom rade s nimi, aby ste boli dôveryhodný. Nakoniec i sám predseda Fico patrí do podobnej skupiny mudrlantov. Nechcel som použiť vulgárnejší termín.

 8. peter 6. novembra 2017 / 20:15

  Trnava by bola isto lepsia alternativa vzhladom na to, ze sa v nej krizuju cesty zo vsetkych casti hypotetickeho kraja. Za hodinu ste na Zahori, Tekove aj v Dunajskej Strede, co sa o Nitre neda povedat. Ked uz spominame historicke suvislosti, dalo by sa tvrdit, ze Trnava, ako prve kralovske mesto a po tureckom vpade aj centrum vzdelanosti, cirkvy a obchodu ma narok minimalne taky, ako akesi kniezactvo z roku 900

 9. yoss 6. novembra 2017 / 21:38

  je to nebezpecna tema. ja by som ju radsej ani neotvaral, kedze v dalsom parlamente bude opat vladnut zlepenec. sucasna SNS dokopy nic neznamena a strana SMER stratila podporu ktoru mala a nevyzera to na nejake zotavenie do parlamentnych volieb, skor na postupny upadok…

 10. Tučko Bombička 6. novembra 2017 / 23:16

  Ja by som si tým zlepencom po voľbách až taký istý nebol. Dnes ukazovali vo „verejnoprávnej“ všivárni poslanecké mandáty. Popravde, neviem prísť nato, čo to ten Sulík s Matovičom vlastne oslavujú. SAS 15 poslancov (ako SNS) – takže podľa Danka môžu aj oni oslavovať „historický úspech“, ten Danko snáď slope, alebo čo – OĽANO 23 poslancov. Jediného, koho som tam videl na skutočnú oslavu: KDH, tuším cez 40 poslancov.

  Takže netreba tak moc „žrať“ terajšie víťazné orgie médií. A Kotleba? Je z úradu (dúfam, že si smerácko-národniarski záchrancovia demokracie užili ten ich „triumf“), počas ďalších 2 rokov nebude vo funkcii (nebude čo kritizovať) a keďže „zlo“ bolo porazené, ťažko bude ním zase strašiť v 2020. Nie po súčasných orgiách „víťazov“ a záchrancov demokracie.

  Myslíte si, že táto partia skončila? Pochybujem…“záchranári“ zo Smeru a SNS.

 11. a@b.cd 7. novembra 2017 / 10:38

  Len sa chcem opýtať, že obyvateľ Stupavy (medzi tabuľou Stupava a Bratislava je dnes 1200 m) bude podľa tohto návrhu spadať pod úrad v Trnave?

 12. santi 7. novembra 2017 / 11:12

  Velmi konstruktivny pohlad. Jedine ta Nitra by mohla byt zupne mesto namiesto Trnavy. Takisto mestanosta je uz dost prehnane historicke, primator je uplne vyhovujuci termin. Ved momentalne je to tak, ze na cele miest su primatori, na cele dedin starostovia (aspon ja to tak vnimam a pouzivam). A kedze Bratislava a Kosice by boli mestske zupy, ktorych hranice su totozne s hranicou mesta, tak na ich cele moze byt primator. To, ci je to nefer, ak sa rovnakym pojmom oznacuje primator Bratislavy a primator Dudiniec, je irelevantne. Ked to ma statut mesta, tak ho ma. Inak by sme si museli vyrobit nove pojmy pre obce podla viacerych velkostnych kategorii. Aj vo svete su obce proste clenene na mesta a dediny.

 13. yoss 7. novembra 2017 / 11:28

  nejde o nejake pocty. ide o to, ze volici SMERu odmietli podporit zupnych kandidatov SMERu a to tym, ze sa na volbach nezucastnili. erozia postihla vsetky kraje s vynimkou trencianskeho a bude dalej pokracovat, lebo Fico sa nevzda svojej takzvane Velkej Hry, ktoru si mysli, ze hra – ale v skutocnosti ju hraju s nim ako s figurkou.

 14. holmes 8. novembra 2017 / 11:30

  Hrnko asi neovláda dejepis, v Nitre bolo vždy sídlo Župy.

 15. Jan 8. novembra 2017 / 11:46

  Keď už podpredseda SNS hovorí namiesto o krajoch o župách tak už s pánom bohom…

 16. Pomocník 8. novembra 2017 / 12:30

  Je to síce jedno, lebo zmena je politicky nepriechodná (a kvôli Maďarom aj riskantná), ale konštatujem, p. Hrnko, že ste vlastne navrhli delenie na tri kraje s tým rozdielom, že ste svojej rodnej Žiline urobili samostatný kraj. Inak povedané na východe a západe vám nevadí, že poniektorí to budú mať stovky km do hlavného mesta kraja, ale v strede, tam urobíme výnimku, lebo sme sa tam narodili….Pokiaľ ide o môj názor, ja si myslím, že ideálne by bolo obnoviť útvary veľkosti historických žúp (alebo rovno obnoviť tie župy) a zrušiť dnešné kraje aj dnešné okresy. Keďže ale také niečo nikomu ani nenapadne, tak druhá ideálna možnosť sú okresy plus tri kraje ako za socializmu (postavenie BA a KE je na diskusiu a vlastne je to detail). Je jedno, kto to vtedy vymyslel, bolo to pre Slovensko ideálne riešenie. Tretia ideálna možnosť je kraje úplne zrušiť. Sú úplne zbytočné a kompetencie sú im pridelené nasilu, môže ich mať centrálny vláda a tá má aj lepších odborníkov.

 17. Pomocník 8. novembra 2017 / 12:45

  Ešte jazyková poznámka: I. Slovo Oberbürgermeister má ü, nie u. II. S touto časťou asi mnohí nebudú súhlasiť, ale slovo župa je pre slovenčinu len umelo vytvorené slovo, ktoré mne vždy pripomína žumpu alebo župan., čiže čisto jazykovo je to umelé a podľa mňa „škaredé“ slovo. Historický a teda skutočný názov bol stolica alebo komitát, a to špánstvo a podobne sú tiež len dohady. Takže keď už, tak by sa to malo volať stolice, aj keď tam je zas problém, že aj slovo stolica má dnes žiaľ aj jeden nepekný význam…Ja by som to nazval komitát.

 18. Maťo SK 8. novembra 2017 / 13:05

  Nie zlý návrh pán Hrnko. Ja uz dlhodobejsie navrhujem nieco podobne, prave to, co Vy odmietate. Tri kraje, západ, stred a východ, plus dve mestá, BA a KE. S tym sa ľudia asi najviac identifikuju.
  Co sa tyka názvu, pre mna najkrajšie a najslovenskejšie znie meno „kraj“.
  A k tomu by si mohli jednotlive kraje vytvorit, ci skor obnovit historické župy, cisto na baze kultúrno-spoločenskom, alebo by mali funkciu ako sucasne okresy.

 19. yoss 8. novembra 2017 / 13:13

  asi tak. ked uz, naspat tri kraje so svojimi prirodzenymi spadovymi centrami BB/ZV, KE a BA, lenze to pan Hrnko nebude suhlasit, lebo tam nebude ZA, ktora by si tiez zasluzila vacsi politicky priestor zodpovedajuci ekonomickej sile regionu. politicky to bude mat ten zakladny vyznam, ze sa vezmu zdroje odnarodnenej Bratislave, co bolo treba spravit uz davno. nasi madarski spoluobcania s tym vsak nebudu suhlasit, potrebuju si vykolikovat svoju zaujmovu zonu, po tomto idu uz od 1989 jedno ci SMK, alebo MostHid. na tom sa tato chatrna koalicio moze na tom rozhadat a ta buduca zlepencova sa bude dat vydierat…

 20. yoss 8. novembra 2017 / 13:22

  inak „župa“ je uplne zle slovo (konotacia „župan“) naviac smrdiace madaronstvom. v demografickych studiach, ktore som prelistoval (Jansak, Kavuliak, Kohutova, Ratkos) maju vedatori z SAV zauzivane oznacenie „stolica“, ktore tiez nie je ktovieco, ale nejake pomenovanie museli dat, ked nechceli latinske…

 21. yoss 8. novembra 2017 / 13:27

  „komitat“ je sice dobre, ale nezvykle pre beznych ovcanov …

 22. Ing. Anton Furgalák 8. novembra 2017 / 13:32

  Potvrdzuje sa to, že stále chce byť niekto najmúdrejší. Nie, aby sme niečo stabilizovali, keď sme sa už rozhodli, ale stále len hľadáme vinníka za všetko, čo nie je podľa našich predstáv niekde, čo s neúspechom nesúvisí. Nikdy sa nedá vyjsť každému v ústrety. Vždy bude niekto nespokojný. BA, že nemajú štatút kraja, MT žiarli na ZA, možno i RK a LM, BB sa nevie zmieriť s tým, že sa nebuduje ako tzv. tretia metropola Slovenska a strácajú vplyv, ktorý si nadobudli za komunistov, PP na východe. Niektorí z tohoto Kiskovho mesta si myslia, že sú minimálne centrom Spiša a nielen jeho. Trúfajú si i na PO. Maďari všeobecne. Tí vedia, čo chcú a postupujú krok za krokom. Nastupuje nová generácia, väčšinou s vymytými mozgami, ktorá nevie o tom, čo bolo do roku 1989 a ani potom. Vedia len to, čo im servírujú táraji a škrabáci v médiách a rozhodujú sa hlavne pre to, čo je šokujúce, proti niečomu, čo sa blyští. Zabúda sa, za akých podmienok Samostatné Slovensko vznikalo a vzniklo nakoniec len preto, že si mnohí mysleli, že krátko po vzniku padne na kolená a bude prosiť o milosť, aby ho niekto zachránil. Tie sily sa nevyparili, ostali tu a stále pracujú ako tie červotoče, ako kedysi avizoval jeden z popredných odporcov. Teda, i keď návrh pána Hrnka považujem za rozumný, otvorenie nového územnosprávneho členenia Slovenska považujem za maximálne rizikový, s tým, že by mohol viesť k úplnému zániku samostatného Slovenska, v tých rozmeroch ako má teraz. Kto sa nevie zmieriť s tým, že BA, TT, NR, TN, ZA, PO, KE sú najvýznamnejšie centrá Slovenska a treba, aby mali nejaké zázemie, aby bol zaistený rovnomerný, celoplošný rozvoj Slovenska.

 23. Danny 8. novembra 2017 / 20:54

  Myslím,že najväčšie problemy by boli medzi Nitrou a Trnavou,hlavne Nitrania by to asi neprežili

 24. Dávid 9. novembra 2017 / 1:50

  Veľa racionálnych a odôvodnených vecí.
  Avšak príde mi nelogické aby Nitra, historické mesto a po Bratislave druhé najväčšie mesto na západnom Slovensku patrilo pod Trnavu, resp. do trnavskej župy, alebo do župy so sídlom v Trnave. Verte tomu s týmto sa Nitrania nikdy nestotožnia, ani nikto v ďalších 4 okresoch pri Nitre. Nitrania sa budú cítiť tak ukrivdený, ako sa by sa cítili Žilinčania pri 3 krajoch, pričom stredoslovenský by bol so sídlom v B. Bystrici. Navyše stred západného Slovenska a stred podunajskej nížiny je pri Nitre, nie pri Trnave. Takže história, geografia aj demografia hrajú pre Nitru ako centrum podunajskej župy.
  Čo sa týka názvov, ako už aj bolo spomenuté, mne osobne príde ľuďom priateľskejší názov kraj. Znie slovensky, každý vie čo znamená (kus krajiny) a osobne ho počujem od ľudí častejšie ako župa. Župa som zatiaľ bežného laika povedať nepočul, len dejepisárov, historikov a novinárov. Ale či župa alebo kraj, oba znejú prijateľne.

 25. yoss 9. novembra 2017 / 12:26

  aha, teraz som si vsimol ten Návrh nového členenia, moju myslienku pan Hrnko uz predtym zapracoval, sme na to obaja dosli nezavislou cestou. beriem, moze byt, ale najprv treba konsolidaciu politickych pomerov, zvratit sucasne protislovenske trendy. pan Hrnko, Madaric je vas kamos? casto vas vidiet spolu na fotkach…

 26. Andrej Kolárik 9. novembra 2017 / 17:43

  Čo sa týka krajov, ideálne obnoviť pôvodné župy, s nasledovnymi výnimkami:
  Bratislava by bola postavená zvlášť, mimo Prešporskej župy.
  Okres Trnava, spolu s Hlohovcom, Piešťanmi, severným Záhorim, Galantou a Myjavou zvlášť. Plus NoveMesto nad Vahom, aspoň západná časť
  Rábska, Komárenska a Ostrihomska spolu.
  Okres Prievidza, Partizánske , pripadne Topoľčany či Banovce zvlášť
  Spojiť Oravu, Turiec a Liptov
  Gemer spojiť s Malohontom.
  Turniansku pripojiť k Abovu, a nevyčlenovat Košice.
  Horehronie nechať pod Bystricou/Zvolenom.
  Užskú nechať pod Zemplínskou

 27. Ing. Anton Furgalák 11. novembra 2017 / 21:54

  Počúvali ste s dnešných Sobotných dialógoch predsedu vlády Fica? Dúfam pán Hrnko, že rozhodnú odborné názory a nie nadbiehanie silám, ktoré držia politikov pri válove.

 28. Metod J. Sláv 20. novembra 2017 / 0:56

  V dnešnom „o 5 minút 12“ bol pán Hrnko i pán Číž hlasom rozumu !!!

  Aj to vyššie navrhované členenie je rozumné, ale čo zmôže rozum proti „uragánu mejnstrimákov“, ktorým ich nedoučenosť dodáva neskutočnú drzosť agresívne pretláčať „to, čo sa momentálne nosí“ 🙁

  Hlavne tí „holobriadkovia“, sú schopní vybľakovať „Zem je plochá“, len aby si uchmatli „sledovanosť“ – kedže, hlavu majú prázdnu, nevedia „oslniť“ múdrosťou, preto sa snažia do „bažiny“ svojej nevedomosti nalákať, čo najviac mentálne slepých a hluchých „súcitiacich s mejnstrímom“. 👿

  „Najzápadnejší Západ“ je nám „vzorom“:
  HAHAhttps://sport.idnes.cz/kyrie-irving-uncle-drew-nba-konspirace-plocha-zeme-boston-vtip-diskuse-1m8-/basket.aspx?c=A170212_224230_sport-basket_ten#utm_source=google-plus&utm_medium=text&utm_content=idnes-share-button
  HAHAhttps://www.youtube.com/watch?v=VQHC7eiLCgY

 29. Maťo SK 23. novembra 2017 / 20:17

  Som zvedavy, ci pán Danko pusti do gati z toho medialneho tlaku, a zacne sa kajat za svoj prejav v ruskej Dume.

 30. jozef 28. novembra 2017 / 0:07

  Na základe najnovšej datácie vzorky má blatnický „Ďurko“, potvrdenú existenciu s odchylkou 40 rokov k roku 830.

 31. Paľo 28. novembra 2017 / 13:41

  Takto podobne vnímam už dlho rozdelenie Slovenska na relatívne prirodzené regióny aj ja. Ale aj tak by som nešiel touto cestou, lebo je dosť podobná tomu novotnovskému riešeniu, ktoré pán Hrnko kritizuje. Podobne existovalo aj delenie na veľžupy za Slovenského štátu a napokon, aj za Novotného bolo istý čas na Slovensku šesť krajov. Aj pri návrhu pána Hrnka sa dá nájsť množstvo neprirodzených spojení, napríklad dolné Pohronie verzus kopanice, rozdelený Tekov, Hont). Takže touto cestou by som nešiel, radšej obnovou prirodzených historických žúp (s úpravami, napríklad aj s nehistorickou Trnavskou župou). Pokojne sa takto dá obnoviť 16, možno aj 17 historických žúp, hranične upravených v rámci súčasných okresov (ale aj tam by som porozmýšľal, či napríklad Štrba a ďalšie obce východného Liptova musia silou-mocou patriť k Popradu, čiže do Spiša, existujú ďalšie podobné prípady a možno by som preto upravil aj hranice niektorých málo okresov), ale s tým, že priamo by sa volil len župan, pričom župné zastupiteľstvo by sa skladalo hlavne z primátorov, čiže mešťanostov (alebo by sa dal nájsť možno aj iný spôsob zloženia zastupiteľstiev, len voľbou nie, to je podľa mňa zbytočné plytvanie peniazmi). Samozrejme, ďalšou otázkou sú právomoci takýchto žúp (Komárňanská župa by bola zväčša maďarská, takže naozaj by mohlo ísť len o lokálne právomoci, podobne ako má miestna samospráva). To je ale téma na ďalšiu diskusiu.

 32. yoss 30. novembra 2017 / 11:37

  Pan Hrnko, s tymi platmi si SNS v kratkom case dala uz druhy gol do vlastnej branky. O par rokov budu historici pisat, ze historicka SNS zanikla v dosledku nenazratosti jej poslancov. Skuste to nejako skorigovat, je to osudova patalia.

 33. Lukáč 30. novembra 2017 / 12:08

  Yoss má pravdu, ale myslím, že Fico pôjde „na doraz“ a keď aj by padla vláda, aspoň už bude môcť odísť z politiky s relatívne pozitívnym imidžom. Hanba zostane na SNS.

 34. milanko 2. decembra 2017 / 23:42

  Prepáčte za odbočenie z témy – ale nemáte tiež taký dojem že osadenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti je spolok chaotikov?

 35. milanko 7. decembra 2017 / 20:46

  … možno v Paríži nie len kalašniky zo Slovenska, ale aj protitankové strely a granáty zo Slovenska … Treba pozrieť, kto zo zamestnancov skladov si náhle polepšil, alebo náhle splatil dlhy…

 36. milanko 9. decembra 2017 / 1:56

  Príklad chaotizmu NDS: úsek Ivachnová – Hubová bol neviem prečo celý zastavený pre zosuvy v trase tunela….prečo sa ale prerušilo aj na bezproblémovom 3 km úseku Ivachnová – Likavka, kde žiadne problémy neboli a už dnes možno mohol byť v prevádzke obchvat Ružomberka v smere na Oravu a Poľsko….
  Iný príklad – krátky úsek Visalaje Považská Bystrica v dĺžke cca 8 km NDS umožnil zhotoviteľovi stavať 8 rokov…
  Nezmyselne predčasne postavené tunely pri Čadci , ktoré snáď už 12 rokov nie sú stále používané, pretože chýba diaľnica – namiesto nich mali radšej vybudovať tunel pri Hričove – ten zas neuveriteľne nemá privádzače – chaos nad chaos a beztrestný…
  Pán Hrnko, mohli by ste vašich koaličných partnerom v Moste/Hýd poprosiť, aby v NDS konečne už spravili personálny audit a neschopných v NDS odišli a nahradili kvalitnými manažérmi a ukončil sa konečne desaťročia trvajúci chaos NDS?
  Alebo nech sa tento úrad nahradí dajakou inou štátnou inštitúciou. Navyše je mi čudné, že štát nemá jednu štátnu stavebnú zložku , ktorá by tiež, ale v menšom tiež stavala diaľnice – tu by to myslím šlo aj bez výberového konania . Nechápem, prečo štát nevie postaviť ani 2 km privádzač , keď to má zmysel – napríklad vyhnúť sa pozdržaniu pri verejných výberoch.
  A som ešte zvedavý ako skončí diaľničný obchvat Bratislavy – po nezaplatení faktúr Doprastavom a Váhostavom subdodávatelia nechcú Španielom dodávať práce, pretože sa boja, že im zase nezaplatia., pretože cena je prinízka.

 37. Metod J. Sláv 9. decembra 2017 / 13:37

  Milanko,

  ak firma stavia tunel, t. j. dieru do skaly, tak dakde musí vyvážať vyťažený štrk, a to je u nás veľký problém. S podobným problémom zápasia aj bežní občania, ktorí sa rozhodli zvaliť starý dom a na jeho mieste postaviť nový.

  Takže tento problém s „odpadom“ je riešený tým, že „odpad“ je „recyklovaný“, a vyťažené kamenie z tunela je použité na násypy pod vozovku diaľnice !!!

  Ak tunel stojí, tak by sa kamenie muselo kupovať, a samozrejme aj dakde vyťažiť, a tu naráža firma na rôznych „ochranárov“, ktorí tiež kecajú do dačoho, na čo nemajú vzdelanie §§§ – nuž, ale na kecanie nedoukov do odborných záležitostí sme „si akosi rýchlo zvykli“ 👿

 38. yoss 9. decembra 2017 / 14:03

  Metod,
  strk = naplavenina, nieco co vzniklo v prudiacej vode. v tuneli asi tazko. spravnejsie by bolo hovorit o „lomovom kameni“. alebo „vytazenom kamenive“. ako vidno, aj majster tesar sa „utne“ :o)

 39. Metod J. Sláv 9. decembra 2017 / 20:33

  Yoss,

  odcitujem heslo „štrk“ z Králikovho Stručného etymologického slovníka slovenčiny:

  „drobné úlomky niektorých hornín“ (pôvodne asi riečky kamenitý nános, ktorý štrkoce pod nohami).

  Takže, „majster sa neuťal“ :o)

 40. milanko 10. decembra 2017 / 13:07

  Pod hradom Likava vedie ale už hotová betónová estakáda na stĺpoch, nie je tam násyp.
  Ináč poznám mnohé výhovorky ako to nejde – prší, sneží, mrzne, svieti slnko, fúka vietor – a mnohé ďalšie. Jedinú výhovorku od úradníkov a politikov často nepočuť: nezvládam to odborne a mal by som odísť a prenechať prácu lepším.
  Výnimočne ju ale včera jeden politik na prekvapenie mnohých po rokoch použil…..Odporúčal by som ju použiť zo Smeru aj Blanárovi a Richterovi- ak mám Smeru poradiť, čo by im preferencie zvýšilo.
  Keď títo dvaja vystúpia v TV a napríklad Richter rozpráva ako (vďaka katastrofálnemu prepadu pôrodnosti po roku 1990 a úteku mladých do Anglicka…) on a Smer v SR znižuje nezamestnanosť, tak Smeru musia padať preferencie – ten človek má varovať SR, že jej bude klesať nezamestnanosť, pretože nemáme mladých a nie tárať a šíriť ukľudňujúce správy. Ten tam už 2 roky nemal sedieť. A Blanár ten chce byť v politike asi do dôchodku. Máme tu ešte jedného takého – Beblavého.

 41. milanko 14. decembra 2017 / 15:51

  No, chaotizmus na NDS nie je nič proti tomu aký chaotizmus nám zdá sa predvádza naša právnická komunita a hlavne jej odborná právna elita. To oni neštudovali na jednej škole? To dokedy majú daňoví poplatníci tolerovať, že na jeden zákon nám títo právni experti ponúkajú 3 rôzne výklady a navzájom sa v TV potom spochybňujú??
  V ústave SR sa pre vytvorenie dobrých podmienok pre nezávislé súdnictvo vyčlenilo až 4/5 miesta- napriek tomu sústavne zisťujeme, že táto časť je asi najhoršie spracovaná, vyvoláva medzi právnikmi sústavné spory, ktoré traumatizujú verejnosť a pritom si ju vytvorili právni experti sami. To právnická fakulta produkuje polotovary, chaotikov, alebo je to azda úmysel? Posledná reakcia Kisku na výrok Ústavného súdu je príklad aké chaotické (rôzne) názory na jeden článok ústavy sú. Už máme toho vážne dosť !

 42. milanko 14. decembra 2017 / 19:10

  Richterov rezort:
  ….za sexuálne zneužívanie obžalovaný Dušan bol v minulosti 11 krát súdne trestaný. Preto vyvstáva otázka, ako vôbec mohli kompetetní rozhodnúť v jeho prospech a dievčatko, ktoré následne sexuálne zneužíval, mu zveriť do starostlivosti….

 43. yoss 15. decembra 2017 / 16:35

  Milanko,
  co sa tyka Kisku a toho co robi, su to schvalnosti. stanovisko ustavneho sudu je jasne ako facka. aj nepravnikovi je jasne, aky je rozdiel medzi slovami VYMENUVA (moze a nemusi) VYMENUJE (nema na vyber, musi). ze si to moze dovolit vyplyva z toho, ze u nas nie je ziadna demokracie, su len take demokraticke kulisy…

  Metod,
  kedze plati, co je psano, to je dano, mate pravdu. lenze z hladiska sedliackeho rozumu, ked viem, ze strk vznika prudenim vody a obrusovanim kameniva, tak vidim znacny rozdiel oproti vzniku „strku“ drvenim v nejakych mlynoch. kedze nazov by mal vystihovat to typicke, priznacne, tak co je psano je malo vystizne a v buducnosti mozno pride nejaky jazykovedec-osvietenec a to zmeni…

 44. milanko 16. decembra 2017 / 1:51

  Však je to verejné tajomstvo, že Kiska je údajne hovorca svojich poradcov – vie pri tom zvláštne bolestne vzdychať. Zdá sa, že podľa amerických zákonov by zrejme časť jeho hovorcov musela byť zaevidovaná ako zahraniční agenti, vzhľadom na predchádzajúcu činosť v mimovládkach s príjmami zo zahraničia.

 45. yoss 22. decembra 2017 / 12:01

  nespokojnost s Reznikom

  Aktivisti z Iniciatívy 2016 adresovali Rezníkovi otvorený list, v ktorom ho upozorňujú, „že RTVS si dlhodobo neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 532 a nič sa v tomto smere nezmenilo ani po jeho nástupe do funkcie generálneho riaditeľa.“

  Eva Zelenayová, ktorá patrí medzi aktivistov Iniciatívy 2016, ozrejmila, že za najväčšie dlhodobé nedostatky vo fungovaní verejnoprávnej televízie považuje bulvarizáciu a jednostrannosť spravodajstva i publicistických formátov. Za ďalší nedostatok pokladá uzavretosť pre názory z kruhov národne a kresťansky orientovaných osobností ako aj nevyzretosť moderátorov, keďže sú preferovaní najmä mladí ľudia. Vo vysielaní jej preto vzhľadom na uvedené najviac chýba pluralita.

  O vyváženosti podľa jej slov teda vôbec nemôže byť reč. „Spravodajstvo je selektívne, časť informácií sa k verejnosti vôbec nedostane, ďalšie je poznačené obmedzenými znalosťami tvorcov správ,“ vysvetlila a dodala „množstvo príspevkov RTVS ponúka z druhej ruky. Je neprípustné, aby v RTVS redaktori podprahovo komentovali správy a deformovali verejnú mienku.“

  ht tps://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-adresovany-reznikovi-zelenayova-je-nepripustne-aby-v-rtvs-redaktori-podprahovo-komentovali-spravy-deformovali-verejnu-mienku/1251380

 46. yoss 22. decembra 2017 / 12:05

  co je zle na nasej historii, ze sa o nej v RTVS nesmie diskutovat ??

  Iniciatíva tiež žiada, aby sa pripravili diskusné relácie historikov na aktuálne otázky našich dejín, predovšetkým tie, ktoré sa viažu k tematike slovenskej štátnosti, a aby pri príležitostí 25. výročia vzniku SR pripravili diskusné relácie s významnými protagonistami z obdobia vzniku štátu.

  Aktivisti tiež navrhujú odvysielanie taliansko-poľského historického filmu 11. september 1683 – Bitka pri Viedni, ktorý nemohli diváci vidieť v čase, keď na čele RTVS stál Mika. Zelenayová považuje za dôležité, aby diváci videli tento film, pretože „ide o historický dokument, v ktorom sa Európa ubránila cudzej kultúre, cudzej nadvláde a azda aj vlastnej genocíde.“ „A je aktuálny aj dnes,“ dodala na záver aktivistka z Iniciatívy 2016.

 47. yoss 22. decembra 2017 / 12:10

  pan Hrnko,
  kedze sa o tuto temu zaujimate, davam do pozornosti aj doteraz nenapravene perzekucie narodniarsky orientovanych redaktorov a pracovnikov STV po nastupe Dzurindovych privatizacnych banditov v roku 1998. boli internovani na 28. poschodi v nevykurovanych priestoroch a strazeni SBS, ktori ich sprevadzali dokonca aj na WC. nesmeli sa pohybovat v priestoroch STV, ani s nikym komunikovat. takto boli nuteni k tomu, aby poziadali o vypoved
  Igor Kubiš, ústredný riaditeľ STV
  Štefan Dlugolinský, prvý námestník ústredného riad. STV
  Naďa Lazarová, obchodná riaditeľka STV
  Hana Pravdová, šéfredaktorka Hlavnej redakcie spravodajstva STV
  Martin Petrenko, šéfredaktor Hlavnej redakcie dokumentu STV
  Ľudovít Števko, šéfredaktor Hlavnej redakcie programov pre deti a mládež STV
  Ľubica Hulajová, hovorkyňa STV
  Karol Dlugolinský, režisér spravodajstva a red. zábavy a hudby
  Denisa Pogačová, redaktorka a moderátorka spravodajstva, vedúca odd. kultúry
  Pavel Kapusta, redaktor a komentátor spravodajstva, moderátor red. zábavy a hudby
  Lenka Eremiášová, redaktorka spravodajstva
  Andrea Bugošová, moderátorka spravodajstva
  Blanka Dóková, redaktorka spravodajstva
  Vladimír Dobrovič, redaktor a moderátor spravodajstva
  Milan Hulaj, redaktor spravodajstva
  Andrea Urbanovská, redaktorka a moderátorka spravodajstva
  František Jašík, redaktor spravodajstva
  Viera Gregorová, vedúca vydania Novín STV a Aktualít
  a ďalších približne 10 zamestnancov STV
  nasledkom tohto zaobchadzania a stresov predcasne zomreli:
  Roman Mistrík, šéfredaktor Redakcie aktuálnej publicistiky STV
  Pavol Kiča, editor spravodajstva
  Michal Gľonda, redaktor

 48. Peter 2. januára 2018 / 20:18

  Pán Hrnko, „že Trenčiansky kraj vznikol umelo“ historicky bola Trenčianska župa so sídlom v Trenčíne a nie v Žiline! teda tento výrok nesedí, myslím že Trenčín pod Žilinu patril len dve veľmi krátke časové obdobia (jedno za komunizmu a to bolo najumelejšie). Chápem Vás že ako rodák zo Žiliny by ste rád rodne mesto povzniesol, ale žiaľ to nemôžete robiť na úkor starších a historicky o mnoho významnejších miest, tadiaľto cesta nepovedie.

 49. Paľo 3. januára 2018 / 10:35

  To čo bol za grc tá diskusia k 25. výročiu vzniku SR s Leškom a spol.? Do kedy to ešte takto bude? Ako to, že to Rezník dopustil? To čo je za verejnoprávna STV, pán Hrnko?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *