Rozhovor pre Parlamentné listy (publikované 8. 5. 2017)

Na konci apríla t. r. ste sa zúčastnili Moskovskej medzinárodnej konferencii o bezpečnosti, o ktorej sme v našich médiách nezaznamenali žiadnu zmienku. Čomu sa venovala daná konferencia?

Predovšetkým treba vidieť skutočnosť, že v Európe sa výrazne zhoršila bezpečnostná situácia, a preto je povinnosťou politikov robiť všetko pre to, aby sa obrúsili hrany, odstránili trecie plochy, ktoré nás rozdeľujú. Je našou povinnosťou nachádzať spoločné riešenia mnohých problémov, ktoré nás ťažia. Kedysi dávno som sa zúčastnil napr. Mníchovskej bezpečnostnej konferencie a taktiež mnohých ďalších podobných podujatí. Preto som nevidel dôvod, keď ma ruská strana pozvala, aby som pozvanie odmietol.

Napriek tomu, že si myslím, že zaradenie Slovenska v rámci euroatlantického priestoru je stabilné a pre nás prospešné, potrebujeme vedieť to, ako sa na otázky bezpečnosti dívajú aj naši partneri, ktorí nie sú členmi NATO, ale ktorí majú veľký vplyv na bezpečnostnú situáciu v Európe. Ako taktiež ako člen Slovenskej národnej strany si uvedomujem, že vzťahy Slovenska a Ruska nie sú otázkou dnešnej situácie, ale sú aj otázkou dlhodobej perspektívy. Minimálne dvesto rokov boli medzi Slovákmi a Rusmi veľmi intenzívne vzájomné kontakty, počas ktorých si predstavitelia oboch strán vyjasňovali svoje pozície i očakávania. Myslím si, že aj vo vzťahu k úsiliu našich predkov si musíme dávať otázky, ktoré súvisia aj s našim vzťahom ku veľkému ruskému národu.

Ďalším dôvodom mojej účasti na konferencii, je fakt, že som stúpencom jednotnej, prosperujúcej a mierovej Európy suverénnych a slobodných národov. Ak chceme takúto Európu dosiahnuť, tak to nie je možné bez spolupráce s Ruskom, ktoré zaberá jednu tretinu európskeho kontinentu a má v sebe veľký ekonomický a kultúrny potenciál. A už vôbec nie v konfrontácii s Ruskom.

 

Z akého dôvodu vás ruská strana pozvala na konferenciu? Zúčastnili sa tejto konferencie aj iní slovenskí politici?

 

Ja som pozvanie dostal ako podpredseda SNS. Okrem mňa, tam malo Slovensko ešte zastúpenie z úrovne zástupcu pridelenca obrany. Ale, samozrejme, tam boli zástupcovia ďalších 25 krajín NATO, napr. zástupcovia z Bulharska, Slovinska, Nemecka, Belgicka, USA a ďalších krajín. Napríklad za grécku stranu vystúpil vedúci služobného úradu ministerstva obrany, ktorý sa nebál prihlásiť ku historickým tradíciám, ktoré spájajú Grécko s Ruskom. Jednoznačne tam bol široký diapazón účastníkov z veľkého počtu štátov celého sveta.

 

Nemyslíte si, že účasť Slovenska na takejto konferencii v Moskve môže byť vnímaná z pohľadu členstva v NATO ako neprijateľná?

 

Nezúčastnilo sa tam Slovensko, ale iba podpredseda SNS. Myslím si, že som tam nerobil žiadnu politiku, ktorá by narúšala naše zmluvné záväzky. Pozvanie som prijal napriek tomu, že vôbec nespochybňujem našu európsku cestu a členstvo v NATO. Som človek, ktorý v zahraničí veľmi dbá o to, aby Slovensko bolo vnímané tak, že si ctí a plní svoje záväzky.

 

V Európe taktiež zaznievajú hlasy, že Európska únia by mala mať spoločnú medzinárodnú diplomaciu. Súvisí vaša cesta do Moskvy aj so smerovaním strany SNS, ktorá chce viacej suverenity od EÚ?

 

Európska únia sa snažila riešiť veci skokmi, tak trochu maoisticky. Národný štát je však stále v Európe hodnota, ktorú nemožno prehliadať. SNS si aj preto myslí, že v integrácii musí isť o súlad s aktuálnym stavom pripravenosti národov na prehlbovanie integrácie bez preskakovania nejakých etáp. Prílišná integrácia, kde sa dostatočne nezohľadňuje prvok národných štátov, je napr. aj to, čo zapríčinilo brexit a spochybňovanie EÚ, hoci prvotná myšlienka integrácie bola správna. Keď sme roku 2004 vstupovali do únie, tak sme tam určite nevstupovali pre to, aby nás niekto zhomogenizoval s iným európskym i neeurópskym obyvateľstvom. To si môžu urobiť tí, čo to chcú, ale nech to nevnucujú nám. Ak sa bude rešpektovať kultúrna diverzita Európy, tak bude mať aj EÚ veľkú budúcnosť. V opačnom prípade možno čakať secesionistické pohyby podobné brexitu. Slovensko určite nebude spochybňovať spoločnú Európu, ak si v nej zachová svoju podstatu, svoju identitu, štandard života, bezpečnosť, napr. aj to, aby sa ženy nemuseli báť ísť na ulicu, že by ich tam niekto znásilnil, pretože nie sú zahalené a aby nám tu napríklad niekto nekládol pod smetné koše bomby. Podstatné je, aby to, čo robí našu krajinu Slovenskom, ostalo slovenským.

 

Stretli ste sa aj s nejakým druhom výčitky od niekoho zo slovenskej strany, že ste sa takejto konferencie zúčastnil?

 

Zatiaľ je to veľmi čerstvá záležitosť, takže neviem, ako budú reagovať niektoré iné politické

zoskupenia. Ja však nevidím žiadnu prekážku v tom, aby sme si ctili naše tradičné hodnoty, napriek tomu, že sme v určitom geopolitickom zaradení. Našim cieľom nemôže byť urobiť z našej krajiny „svätú obetu“ v mene nejakých fiktívnych a mimoeurópskych záujmov. Našim záujmom musí byť žiť a prežiť v Európe v pokoji a mieri.

 

Ako potom vnímate tie názory, ktoré šíria názory, že Rusko je ohrozením spomínaného mieru v Európe?

 

Podľa európskych noriem, našich zákonov, ale aj podľa všetkých kritérií, ktoré sa tu stanovili ako záväzné, je spoločensky neakceptovateľná akákoľvek xenofóbia, antisemitizmus, rasová a náboženská neznášanlivosť atď. Mne sa nepáči, keď určitá časť slovenskej spoločnosti, najmä v tlači, ktorá určite nereprezentuje väčšinu Slovákov, šíri bez akýchkoľvek obalov, rusofóbne myšlienky. Ja si myslí, že k Rusku sa treba správať ako ku každému inému štátu. Ono má taktiež svoje záujmy, ako aj my máme svoje záujmy. A tam, kde sa naše názory rozchádzajú, tam je dôležitá diskusia.

 

Bola predmetom diskusie na spomínanej konferencii aj otázka sankcií?

 

Nemyslím si, že zrušenie sankcií je momentálne to, čo trápi Rusko. Načrtnuté bezpečnostné otázky sa týkali skôr toho, že Rusko cíti, alebo si myslí, že ich záujmy sa nedostatočne rešpektujú, že je vytláčané z Európy a že sa na nich požíva dvojitý štandard. Aj naša bezpečnosť závisí od toho, ako bezpečne sa budú cítiť okolité štáty. Pritom Rusko nie je až tak ďaleko, aby jeho zlá bezpečnostná situácia nemala vplyv aj na našu krajinu.

 

A neriešilo sa na konferencii aj rozširujúce sa NATO, ktoré pravdepodobne príjme čoskoro Čiernu Horu ako svojho člena a taktiež problematická situácia na Ukrajine? Nie je toto narúšajúci element vzťahov v záujme jednotnej Európy?

 

Rusko má dlhodobo negatívny vzťah ku rozširovaniu NATO a my musíme určitým spôsobom

zvažovať aj bezpečnostné záujmy okolia. Na konferencii zaznelo, že zo strany NATO sa hovorí iba o bezpečnosti jeho členov, ale tá bezpečnosť má dimenziu aj mimo hraníc NATO a treba aj tieto bezpečnostné záujmy zvažovať.

 

Samozrejme Ukrajina je pre Rusov veľmi bolestivá záležitosť. Oni to vnímajú trochu inak ako to vníma Európa. Nemyslím si, že by Rusom vyhovovala dlhodobá destabilizácia Ukrajiny, pretože stále sú tam veľké kultúrne a ekonomické previazanosti. Zo strany Európskej únie bolo trochu sebecké, keď v roku 2013 postavili Ukrajinu pred voľbu – buď s nami, alebo s Ruskom. Myslím si, že takto postavená otázka nikdy nemala zaznieť. Do poslednej chvíle sa malo snažiť o kompromis, ktorý by vyhovoval aj EÚ aj Rusku. To, čo potom nasledovalo, za to je rovnako zodpovedná aj únia aj Rusko.

 

Myslíte si, že je šanca na nápravu týchto vzťahov?

 

Keby takáto šanca nebola, tak by som nikdy na takúto konferenciu nešiel. Ja som optimista. Aj keď je tá najmenšia šanca, vždy sa treba usilovať o obnovu vzťahov.

 

Ako by ste videli riešenie tejto situácie?

 

Svet je jedna veľká dedina. Globalizácia sa presadzuje všetkými spôsobmi a vytvárajú sa nové

ekonomické a vojenské centrá. Osobne si myslím, že unipolárny svet už skončil, nielen tým, že Rusko obnovuje svoju ekonomickú a vojenskú silu, ale novú mocenskú pozíciu získala Čína, pričom sa taktiež dopredu posúva aj Brazília a India. Jediná cesta, ktorú ja vidím, je cesta diplomacie a rešpektovania sa navzájom.

 

Nezlyhala práve diplomatická cesta pri anexii Krymu?

 

Je to zložitá otázka. Slovenská pozícia je v tomto jednoznačná, a nie je to len vo vzťahu ku Krymu. Začalo to Kosovom. Nemôžeme nevidieť, že sa tu stalo niečo, o čom všetci hovorili, že nebude precedens, ale stalo. Aj vytvorenie Kosova ako nezávislého štátu bolo tiež istým spôsobom anexia územia suverénneho štátu (Juhoslávie) cudzou vojenskou silou. Vytvoril sa precedens, ktorý bude dlho mátať svetové spoločenstvo a Krym je súčasťou tohto precedensu. Slovensko neuznalo ani Kosovo a taktiež ani Krym, pretože sú to kroky v medzinárodnom práve, ktoré by nemali pripúšťať. Pre malé štáty je jediná istota bezpečnosti, teda, že sa nestanú predmetom mocenských zápasov silných, ak sa bude striktne dodržiavať medzinárodné právo.

 

Aké hlavné piliere boli vnímané na konferencii ako najviac ohrozujúce našu bezpečnosť?

 

Obsah konferencie bol širokospektrálny. Za najväčšie nebezpečenstvo sa vo vystúpeniach považoval terorizmus, už aj z toho dôvodu, že sa prvýkrát v histórii pokúša o vytvorenie svojej bázy v podobe štátu. Dôležitou otázkou bola aj otázka bezpečnosti v kyberpriestore. Ruský názor je v tomto zaujímavý. V posolstve, ktoré poslal konferencii Vladimír Putin, sa objavilo, že západný svet sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou iba pre seba a nezáleží mu na kybernetickej bezpečnosti vo zvyšku sveta.

Hovorilo sa tam aj o Sýrii. Ruská strana sa vyjadrila, že ich útok USA v Sýrii irituje. Zaznel tam názor, že takéto útoky ohrozujú bezpečnosť ruských vojakov. Bolo veľmi užitočné si celú diskusiu vypočuť, pretože ak chceme dialóg, tak musíme partnera počúvať a pochopiť, aby sme sa vedeli dohodnúť. Hoci tento dialóg nebol úplne rovnocenný, pretože zo západného sveta boli účastníci na konferencii v menšom počte a na nižšej úrovni. Nebolo to tak vyvážené ako napríklad Mníchovská konferencia.

 

Ak ste si teda vypočuli aj takéto názory, tak aké by mohlo byť správne riešenie krízy na Blízkom východe?

 

Vo všetkých sférach bezpečnosti je dôležité si uvedomiť, že vojenské riešenia sú až poslednými možnými riešeniami situácie. Dokonca na spomínanej konferencii zaznela jedna myšlienka, ktorá spochybňovala tézu Carla von Clausewitza, že vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami. Názor znel, že vojna nesmie byť nikdy pokračovaním politiky, pretože politika sa musí vždy snažiť o nájdenie riešenia. Vojenské riešenia sú buď dlhodobé, neefektívne, alebo žiadne. Preto pri riešení konfliktov by mala primárnu úlohu hrať diplomacia. Omnoho viac by sme mali vo svetovej diplomacii zamerať na predchádzanie konfliktov.

 

Hovoríte, že Rusov iritoval zásah Donalda Trumpa v Sýrii. Pred americkými voľbami sa však Trump zdal ako ideálnejší partner pre Rusov ako Hillary Clintonová.

 

Americký systém je systém, ktorý funguje v určitom režime a ten, ktorý daný režim riadi, ho môže ovplyvňoval len tým, že zmení niektoré priority. Nemôže však zmeniť jeho chod. Režim v Amerike je taký, že bez ohľadu na to, kto je hlavou štátu, tak si politika kráča svojimi vychodenými chodníčkami v stanovených mantineloch národných záujmov a vyznačeným smerom. Je to skrátka systém, ktorý sa len tak ľahko nerozsype. Preto nejaké ilúzie o zásadnom zvrate americkej politiky personifikované s nejakou konkrétnou osobou sú nereálne.

 

83 Responses

 1. jano 9. mája 2017 / 16:52

  Pán Hrnko k inéj téme. Ten psychopat Matovič čo predvádza je vrchol- nonsens. Včera tá tlačovka viete na čo bola dobrá? Ten tajtrlík dopredu prezradil že pripravuje opäť nejakú akciu. Teda špinavosť- podvrch- habadúru na Danka. Môj odhad je že si nájde nejakého kriminálnika ktorého zaplatí aby niečo účelovo vyrobil a kompromitoval Danka alebo rovno Duo Matovič, Budaj spravia nejakú nahrávku- video na rôzne udalosti- súvislosti. Prosím vás dajte preventívne /univerzálne na jeho všetky bludy/ jedno vyhlásenie /stanovisko/ na adresu Matoviča vo vlastnom záujme lebo ako strana na to doplatíte. PS: V žiadnom prípade som nikdy nepodliehal konšpiráciam či bájkam rôznych šarlatánov.

 2. Tučko Bombička 16. mája 2017 / 18:45

  Tlačová beseda poslanca Blahu (Smer-SD), predsedu komisie NRSR na boj proti fašizmu:
  http://www.ta3.com/clanok/1105533/tb-l-blahu-o-vysledkoch-rokovania-komisie-pre-boj-proti-fasizmu.html

  Zasadanie tohto štátneho orgánu si zaslúži patričnú úctu, preto predkladám láskavým čitateľom prvú časť hrdinského eposu „Komisári“, ktorý som zostavil na jeho počesť:

  Tucensis Bombicus
  PRVÝ STRET

  Beznádej na národ padá,
  obluda keď na zem sadá,
  sveta koniec nastal asi,
  utekajú davy, masy.
  Čo má k ruke každý berie,
  netvor divý všetko žerie,
  ponúkať ho netreba,
  hrozný je ten Kotleba.
  V diaľavách však prach sa víri,
  radosť, nádej sa tam šíri,
  ktorá ľudu hlavy múti,
  družina keď vpred sa rúti.

  Vpredu samom Blaha cvála,
  „Kapitálom“ v ruke máva,
  a v druhej keď meč zaskvel sa:
  „Za Marxa i za Engelsa!!!“.
  Po boku mu Hrnko trieli,
  kopijou na draka cieli,
  vpredu je tam – obluda:
  „No veď dočkaj, paskuda!“.
  A naľavo Kováč Duško,
  zápasí so starou puškou,
  v strmeňoch sa vzoprie v kriku:
  „Čert ber Prvú republiku!“.
  Strigôň Droba v ťažkej núdzi,
  mieša, čo má naporúdzi,
  zrnko kávy, suchú žabku,
  „Pridám aj zajačiu labku…“,
  – poškriabe sa v temeno,
  „…i cesnaku semeno!“.
  Voj za nimi jak to Brno,
  Traubner, Mešťan a i Krno.
  Družina to pevná silná,
  antifašisticky pilná,
  na draka sa vrhá rázne,
  bez ostychu i bez bázne.

  Zúri už boj chvíľu hodnú,
  ktoríže do draka bodnú,
  ktoríže mu skazu znesú,
  ukončia čas plný desu…

  „Kapitál“ už v prachu leží,
  Pavol Rytier za ním beží,
  mečom švihá, štítom bije,
  ešte rudá nádej žije!!!
  Anton Hrnko v pyšnej zbroji,
  seká, rúbe v kľaku, v stoji,
  kosti ničí, údy trhá,
  v ústrety sa smrti vrhá.
  Guľa guľu v lete stíha,
  Kováčov tieň len sa mihá,
  k oblude sa plíži kradmo,
  „Umrieš draku, umrieš zradno!“.
  Vtom na draka lektvár letí,
  osudy v ňom toľkých detí,
  obluda očami gúľa,
  Traubnera v papuli cmúľa.
  O chvíľu už krídly máva,
  jasné znamenie tým dáva,
  hodina posledná ide,
  banuje ten, kto nevidel.

  Za veľkého za vzruchu,
  vzlietol dráčik do vzduchu,
  a prekvapil prevelice,
  keď odletel do Bystrice.
  Prepuká hneď veľká sláva,
  šťastný národ vďaku vzdáva,
  a z Popradu Ali Paša:
  „Komisia hrdá, naša…“.

 3. Anton Hrnko 16. mája 2017 / 20:11

  Tučko,
  vedľa ako ta jedľa. Vaše básnické čerevo na Parnas isto nechcelo. To by ste o aktuálnej situácii museli niečo vedieť a potom písať. Ale dať mňa do jednej party s Kováčom, to musí byť predstavivosť skutočne neobyčajná! Nemáte náhodou horúčku?

 4. yoss 20. mája 2017 / 8:26

  dobreeee, tucko :-))))))))))))))))))))))))))

 5. Lukáč 22. mája 2017 / 22:49

  Páči sa mi Tučkova aktivita, mladický elán, zmysel pre humor /t.č. vzácny/, ide však o to nesklzať do krajných polôh a nestať sa podporovateľom bezperspektívnych názorov.

 6. Anton Hrnko 22. mája 2017 / 22:54

  Lukáč,
  mne je humor sympatický (aj keď si niekto slušne utiahne zo mňa). Ale Tučkove pseudobásnicke „čerevo“ vytlačilo hlboko nepravdivý obraz. Ja sa tu nebudem rozpísavať v čom, ale dávať má do jedného vreca s Kováčom na to musí byť skutočne silný žalúdok.

 7. Tučko Bombička 23. mája 2017 / 12:02

  Yoss, vďaka…a nech sa vám v najbližších mesiacoch darí!

  p. Lukáč (pozdravujem),

  ja za „bezperspektívne“ považujem názory kadejakých efektívne solidárnych ficov a európsky súdržných dankov, rovnako ako názory o „poctivej práci pre národ“ autora blogu, ktoré vraj dačo zmenia (potom ako sa za 20 rokov – pokiaľ ide o národný charakter štátu – zmenilo len málo). Ja ďalších 20 rokov (až bude mať SNS 30% a premiéra) čakať nemienim!

  Dnes sú novinové články plné tragédie v Británii: možno by mal zasa A. Danko /SNS/ zorganizovať nejakú spoločnú seansu európskych parlamentov, nechať tam odkvákať ďalšiu dohodu o spoločnom postupe proti terorizmu v rámci Europolu – potom sa určite už nič nestane. Jeden samit nestačil – dva možno stačiť budú.

  Alebo to možno vyrieši spoločný európsky generálny prokurátor toho červeného barana Fica, ktorý si nevie predstaviť životný priestor Slovenska inde ako v EÚ (nuž, asi slabá predstavivosť, málo čítal, keď bol malý). Iným slovom, samé „perspektívne“ názory.

  Pokiaľ ide o perspektívu Slovenska, medzi Smerom a SNS niet žiadneho podstatného rozdielu. U oboch platí:

  „Kto sa ako lokaj narodil, ako lokaj aj skape!!!“

 8. Metod J. Sláv 23. mája 2017 / 17:53

  Tucensis Bombicus, „stúj noho, posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš“.

  “Kto sa ako lokaj narodil, ako lokaj aj skape!!!” – toto platilo (s výnimkou „oných, dnes zneuctievaných, 40 rokov“) a platí už niekoľko tisícročí, odkedy moc nad ľudskými osudmi si uzurpovali bandy sgrupovaných vyvrheľov, t. j. psychopatov potrestaných vyvrhnutím zo spoločenstiev normálnych ľudí – „matematika totiž nepustí“: nárastom počtu ľudských spoločenstiev sa „štatisticky“ zmenšoval ľudoprázdny priestor sťa trestnica pre tých, ktorí „sa nevedeli spratať do ľudskej kože“, až sa títo vyvrheli „začali potkýnať jeden o druhého“, a v snahe o „dárwinovské“ prežitie začali „kooperatívne parazitovať“ na tých, ktorí ich kedysi vyvrhli zo svojich radov – vtedy sa skončil „zlatý vek“ ľudstva a osady sa začali OPLOCovať, začali vyrastať OPLIDÁ, skomolené na „opidá“. 👿 TOTO, ABY SA NA TENTO BLOG NAVRÁTIL „HISTORICKÝ DUCH“! 👿

  Súčasnosť: Danko si „odskočil“ so svojimi synmi do Manchestru, tuším „za športovým zážitkom do VEĽKEJ BRITÁNie“ – „nikde ani muk“ o tom, že je to bývalé BREŽAN-sko !!!

  „NIKDE ANI MUK“, už viac ako desaťročie, O TOM, AKÚŽE TO MÁ HAPLOSKUPINU
  TEN údajný VANDAL od Popradu, KTORÉHO ZUBY (stroncium, … v jeho zuboch) NÁM PREZRADILI, ŽE SA NARODIL DAKDE NA SEVERE STREDNÉHO SLOVENSKA !!! !!! !!!

  Pán Pieta len hlesol o „nič nehovoriacej štvrtej“ haploskupine „od Uralu“ zistenej v Budapešti, a pán Ruttkay „to zmiernil“ na haploskupinu „od Ukrajiny po Ural“ §§§

  Veď by sme mohli MAŤ NÁŠHO „CHEDDAR MANa“ !!! !!! !!!

  Kde sa má potom nabrať SLOVENSKÉ SEBAVEDOMIE, trebárs u NAŠICH HOKEJISTOV, „nie to ešte“ u našich politikov ??? ??? ??? 👿 👿 👿

 9. yoss 24. mája 2017 / 18:37

  vidite, pan Hrnko,
  20 rokov ste bojovali proti presile cechoslovakistov na HU SAV a skoro nikto o tom nevie, ani miestni basnici, ktori inak ovladaju 5 jazykov a celkom slusne aj historiu. to je stale ten zakladny problem, ze spolocensky diskurz urcuju tie politicke sily, ktore boli proti samostatnemu Slovensku a tak sa mlci o tom, co jeho vzniku predchadzalo. ludia vedia skoro vsetko o prikoriach rodiny pani Gertrudy Steinerovej, ako im zobrali knihkupectvo a predajnu galanterie, ale o narodnych veciach velmi malo. teraz po tych novych skolskych reformach toho vasho maleho ministra sa uz uplne dejepis prestane vyucovat a bude nahradeny Naukou o holokauste…

 10. Tučko Bombička 25. mája 2017 / 13:41

  EURODÁMA, pomôž!
  ——————————–

  (krátky animovaný propagandistický film vyrobený s podporou Európskej komisie, francúzskej vlády a Sorošom sponzorovanej nadácie Fondation Hypocrene)

  https://www.youtube.com/watch?v=X1Fq6gtbx4Q

  TEXT:
  Deti:“Mami…mami…mami…“
  Matka:“Ó, bože, aká hrôza…konečne si tu.“
  Otec:“Poďte, musíme utiecť!“
  Ekonomický migrant:“Chcem pracovať v Európe.“
  Pohraničiar:“Tu nie sú žiadne pracovné miesta, neprejdeš!“
  Pašerák ľudí:“Hej, poď za mnou.“
  Pohraničiar:“Zmizni mi z očí, špina, choď!“
  Otec:“Žiadame o azyl, lebo v našej krajine je vojna.“
  Pohraničiar:“Dobre, vstúpte.“
  Eurovíla (humanitárna pracovníčka, aktivistka):“Ahoj, poďte za mnou. Táto rodina utiekla pred vojnou. Treba im dovoliť vstúpiť do Európy.“
  Iný pašerák ľudí:“Dobre, postarám sa o to.“

  Na východe („E“)
  Iný pašerák ľudí:“Sú tu utečenci, žiadajú o azyl.“
  Eurovíla:“Ale je to ich právo!“

  Na západe („W“):
  Eurovíla:“Vitajte vo vašom domove.“
  Žena:“Vitajte v našom domove.“
  Mama:“Ďakujem, eurodáma.“
  Šéf firmy:“Vitajte, naozaj vás potrebujem!“
  Otec:“Ďakujem, nech žije Európa!!!“

  „Európa chráni svoje hranice a Európania vítajú utečencov. A čo vy?“

  P.S. Ak toto nie je verejná pozvánka a zároveň návod ako do Európy, tak už potom neviem, čo by to malo byť. Film je údajne vyhotovený v 4 jazykoch (3 európskych + arabčina), je určený vekovej kategórii 18 – 35 rokov a je určený pre sociálne siete, hlavné médiá a na použitie počas volebných kampaní. Hlavne do jadra, Fico, do jadra!!!

 11. yoss 28. mája 2017 / 10:10

  tucko,
  mali ste pravdu. na Morave (nemecka zaujmova oblast momentalne pod kontrolou Prahy) uz vytahaju z hrobu nemeckych hrdinov 2. sv. vojny. v tomto pripade vojaka Wehrmachtu Kurta Knispela, ktory ma na svojom konte 168 spojeneckych tankov – pri Minsku, Smolensku, leningrade, Kursku a tiez pri Caen a v Normandii –
  h ttp://w ww.velkekunetice.cz/prednaska-kurt-knispel-pancerova-legenda/d-62130
  h ttp://w ww.pisecna.cz/prednaska-kurt-knispel/d-3866/p1=1139
  (odstranit medzery)

 12. Lukáč 30. mája 2017 / 22:19

  Vypočul som si kandidátov na gen, riad. RTVS a najviac sa mi pozdáva p. Rezník, aj napriek výhradam poslanca Hídu Šebeja. SNS by po vzore Bugárovcov mala byť asertívnejšia pri presadzovaní záujmov svojich voličov.

 13. Petr Kropáček 31. mája 2017 / 7:32

  Někdo tady zase objevil Ameriku, tak jen pro zajímavost. Ostatky nejen německých vojáků jsou po nalezení (a případném pokusu o bližší identifikaci) shromažďovány na vojenských hřbitovech. Co se týče československého Němce Kurta Knispela, pocházejícího ze slezského Salisova, tak jeho ostatky byly nalezeny ve Vrbovci na Znojemsku v roce 2013 a pak v roce 2014 uloženy v oddělení německého válečného hřbitova na brněnském Ústředním hřbitově. Pravda pracovníci Moravského zemského muzea jistě netušili, jak si 3-4 roky poté bude onu událost ideologicky vysvětlovat boreček, co má Moravu za „nemeckou zaujmovou oblast momentalne pod kontrolou Prahy“… 🙂

  http://www.lidovky.cz/historici-na-znojemsku-nasli-ostatky-nemeckeho-tankoveho-esa-p6p-/lide.aspx?c=A130409_155827_lide_ape

 14. Tučko Bombička 31. mája 2017 / 11:09

  Yoss,

  posledné, možno, 2 dni blikajú na oboch stranách Atlantiku zrejme červené kontrolky. A. Merkelová sa verejne vyjadrila, že Európa sa už na USA nemôže úplne spoľahnúť a že Európania musia vziať svoj osud do vlastných rúk (rovnaká ozvena zaznela z Talianska a Francúzska) a francúzsky Macron sa zase osopil na Putina priamo na tlačovom brífingu pred kamerami, keď ho obvinil z hybridnej vojny v Európe. Komentátori hovoria o odklone Európy od USA, o (možnom) prelome, o konci jednej éry.

  Mňa by veľmi zaujímal názor p. Pomocníka na toto aktuálne dianie…

 15. Pomocník 1. júna 2017 / 1:08

  Môj názor je, že sa všetci zbláznili a je to stále horšie. Trump sa ukázal byť ešte väčší hlupák než vyzeral a hlavne svojou (plánovanou) ekonomickou a inou politikou USA úplne dorazí, to isté Macron v menšej miere s jeho plánovanou ekonomickou politikou vo Francúzsku, hon na Putina má už chorobné črty (tzv. self-fulling prophecy – médiá a politici sa vzájomne utvrdzujú, aké je Rusko vraj strašné, ale bez opory v realite), americký prezident ide na prvú návštevu do „najgrázlovskejšieho“ štátu na svete (Saudská Arábia), ktorý je diktatúra kde oficiálne popravujú, mrzačia a trestajú ľudí ako na bežiacom páse (a nikto nič, ale zato ten zlý Putin….a ten zlý Irán….), zo Stredomoria nám naďalej nenápadne pribúda kultúrne obohatenie (tentokrát sa zvolila nová taktika v médiách: mlčať), Schulz a Merkelová na plné ústa vytrubujú, ako im lezie na nervy Trump, hoci sú v krajine obsadenej americkými vojskami (na ich mieste by som minimálne nehovoril vôbec nič a neprovokoval), na Slovensku nám zľudovela fašistická strana (minule som pozeral ich vyjadrenia v parlamente, už len z toho ich štýlu vystupovania mi normálne prišlo zle), mládež je z roka na rok sprostejšia, Ústavný súd nám prijal prakticky otvorene protiprávne rozhodnutie (ktoré mu dúfam Eur. s. pre ľudské práva oplieska o hlavu), slovenský minister financií tak ako väčšina diletantov nechápe, že znižovaním deficitu znižuje rast HDP a núti súkromné domácnosti sa zadlžovať namiesto štátu (tak aký to má potom význam?)….a kedy nám globálny ekonomický systém krachne je len otázka času. Asi toľko. Keby som mohol, sťahujem sa na inú planétu.

 16. Milanxyz 1. júna 2017 / 8:37

  Pán Pomocník,
  Pri všetkej úcte sa mi k Vášmu „na Slovensku nám zľudovela fašistická strana“ žiada aj nejaký ten dôkaz fašizácie ten strany, lebo ináč to je len Bohapusté ohováranie, ako sa to zaužívalo u príslušníkov všetkých „štardartných“ strán v Parlamente, ako aj pisálkami a „osobnosťami“ médii hlavného prúdu. Vaše tvrdenie,že „minule som pozeral ich vyjadrenia v parlamente, už len z toho ich štýlu vystupovania mi normálne prišlo zle“ na to jednoducho nestačí.

 17. Tučko Bombička 1. júna 2017 / 11:18

  Pán Pomocník,

  ten Váš príspevok beriem ako taký Váš moment „realistického zúfalstva“. Neskúsite ale predsa len vniesť do toho nejaký poriadok? Keď sme sa o tom bavili dávnejšie, spomenul som čosi také, že pri protekcionistickom Trumpovi sa globálna elita viac oprie o Európu. Nie je to, čo sa deje teraz, práve ono? Nepresedláva teraz globálna elita z USA do Európy? Nemení „kone“? Nepramení tá Merkelovej a Schulzova odvaha z toho, že vedia, že majú za sebou skutočných pánov tohto priestoru? Koniec koncov o „symbióze“ Nemcov a Američanov písali viacerí. O symbióze v tom zmysle, že Nemci majú na starosti šírenie liberálneho poriadku v Európe mäkkým spôsobom a Američania vo svete tvrdým spôsobom.

  Nie je to zvlášne, že Merkelová sa ocapuje na Západ /Trumpa/ zatiaľ čo Macron na východ /Putina/? Aj o podobnej deľbe práce medzi Američanmi a Nemcami som čítal: tam, kde si Nemci z historických príčin nemohli dovoliť poslať svoje čižmy, či priveľmi sa ohlasovať, tam to robili za nich Američania (a naopak).

  Videl som na youtube jednu diskusiu. Jedna dlhoročná pracovníčka think-tanku German Marshall Fund tam bola ale veľmi veľmi skeptická. Budem ju parafrázovať: robia veľkú chybu tí, ktorí si nevšímajú Trumpových ideológov (Steve Bannon atp.), u ktorých je to – podľa nej – o 3W. O trojakej vojne: kultúrnej, ekonomickej aj tej skutočnej, ktoré majú „očistný“ charakter. A povedala, že po prvýkrát od neviem akého už roku je vo Washingtone prítomné skutočné nepriateľstvo voči Európe, špeciálne(!) voči Nemecku. Ohľadom NATO predpovedala, že to smeruje k tomu, že NATO sa pretransformuje na v podstate európsku organizáciu (pri malých a stredných operáciách) s „hosťovskou miestnosťou“ pre Američanov.

  Na druhej strane, včera som čítal na DerStandard, že americký minister obchodu nevylučuje obnovenie rokovaní o TTIP! Nie je to tak, že americký establišment teraz zisťuje, aké je skutočné rozloženie síl na Západe? A že to jeho poznanie sa odlišuje od pôvodných predpokladov?

 18. Pomocník 1. júna 2017 / 12:43

  Máte tam rôzne chyby (napr. to s tým Macronom a Merkelovou – Merkelová sa ocapuje aj na Putina) aj nechyby. Ale bez ohľadu na to stručne dve veci: 1. Máme na tejto planéte dve úrovne elít, jednu na úrovni globálnej a jednu na úrovni národnej (prípadne aj EÚ). Rôzni ľudia sú v rôznej miere zasvätení do týchto rôznych úrovní a vy neustále chybne vychádzate z toho, že všetci politici na svete kvázi dostávajú inštrukcie kvázi z jedného centra a potom sa snažíte nájsť v tom jednotný systém, ale takto to nefunguje. Ešte poznamenávam, že aj na tej globálnej úrovni sú teraz minimálne dva tábory, jeden globalistický a jeden je výslovne za zachovanie národov (aj keď ho nie je v médiách veľmi vidieť). 2. K Trumpovi: Tu je tiež veľmi ťažko zaujať stanovisko, lebo máme minimálne dve možnosti. Jedna možnosť: Je tam omylom, a teda ho odstránia. Druhá možnosť: Jeho zvolenie bol úmysel, pretože dnes v USA nie je problém voľby ovplyvniť počas kampane (rôzne nečakané akcie riaditeľa CIA a pod.), výberom obvodov a aj počas volenia tak, aby dopadli podľa želania (a aj sa tak stalo). Z druhej možnosti by vyplývalo, že Trump robí to, čo si istá významná časť elít aktuálne želá, a teda si už neželá to, čo by chcela Merkelová a spol.. To by teda bolo v rozpore s tým, čo si vy myslíte. 3. Ten globálny tábor tiež nie je celkom jednotný (dokonca aj formálne sú rôzne lóže a podobne), takže môže ísť aj len interné rozpory elít. 5. TTIP: Ako som už povedal, ten Trump je hlupák (nie hlupák v zmysle „nesúhlasím s ním“, ale hlupák v klinickom zmysle). Mení názory podľa vetra (podľa toho, s kým naposledy hovoril a čo videl na Fox News) a nie je schopný spracúvať väčšie množstvo informácií alebo čítať dlhšie texty. O tom TTIP ho zrejme medzičasom informovali, že to je vlastne americký projekt a je to v prospech elít, tak teda zmenil názor (predtým mu to totiž akosi nedochádzalo). V najhoršom prípade, sa to formálne rozloží na menšie dohody alebo inak formálne zakryje. 6. K NATO: Ja si myslím, že dokonca pôjdu preč americké vojská z Nemecka. Tu ale o zdroji tejto informácie pomlčím. 6. Ostatné: Vy vždy v podstate chcete, aby som hádal detaily budúceho vývoja, ale to ja robím veľmi nerád, lebo to je nevedecké a nemá to význam. Na hádanie máte komentátorov v médiách. Počkajte a uvidíte, čo sa stane, zatiaľ je tam Trump príliš krátko.

 19. Pomocník 1. júna 2017 / 12:48

  (odmyslite si chybné číslovanie a výraz „dve veci“)

 20. Pomocník 1. júna 2017 / 12:55

  Pán Milan. Netajíte sa tým, koho by ste volili (keby ste mohli na Slovensku voliť), takže myslím, že odpoveď je bezpredmetná. Poznamenám, že vo váš prospech hovorí to, že už súčasné Slovensko a jeho obyvateľov (najmä mladšiu generáciu) REÁLNE nepoznáte, inak by ste takýto názor nemali ani sekundu.

 21. Tučko Bombička 1. júna 2017 / 18:17

  Pán Pomocník, vďaka.

  Ešte taká otázka, no, neviem, či nie zase hádavá. Ten globalistický tábor, čo je za zachovanie národov, máte nejakú predstavu o ich sile? Má šancu na víťazstvo, alebo je to bez šance (vzhľadom na tú prítomnosť v médiách)?

 22. Milanxyz 2. júna 2017 / 8:08

  Pán Pomocník,
  elegantne ste sa vyhli dôkazmi podoprieť svoje nálepkovanie. Neviem, prečo by som mal tajiť, koho by som volil (a neviem, prečo by som voliť „na Slovensku“ nemohol), ale to nemá nič spoločného s bezdôvodným nálepkovaním/urážaním. Možno, že obyvateľov Slovenska, povedal by som Slovákov, naozaj „reálne“ nepoznám, lebo asi do smrti nepochopím, ako Vaša (aj moja) generácia mohla dvakrát po sebe voliť cyklistu Dzurindu, a jeho kamarilu, ktorí im už v prvom termíne za babku rozpredali celú dedovizeň a svojou prozápadnou politikov urobil zo slobodných občanov nádeníkov vo vlastnom štáte.
  Nie nechápem obyvateľov Slovenska a najmä mladšiu generáciu, že zabudli, respektíve sa v tejto dobe neuveriteľného rozmachu informácii nenaučili „čítať medzi riadkami“ a podľahli demagógii, čo sa na nich valí zo slovensky písanej cudzej tlače, rozhlasu, TV, a rečiam/sľubom politikov tzv. „štandardných strán“ i táraninám „pedagógov“ akým je napríklad aj pán Kluss.
  Naozaj, to asi ťažko pochopím.

 23. Tučko Bombička 2. júna 2017 / 9:32

  Pán Pomocník,

  ďakujem za odpoveď. A ešte jedna otázka. Keby som napísal takúto vetu:

  „Súčasná slovenská vláda sa svojím správaním v európskych otázkach snaží presvedčiť/ukázať/dodať argumenty globálnej elite (alebo iba jej „pronárodnej“ časti) o tom, že je možné globalizovať aj pri zachovaní európskych národov, resp. spolu s európskymi národmi.“.

  …malo by to, podľa Vás niečo do seba, alebo by to bol nezmysel?

 24. yoss 2. júna 2017 / 9:36

  pan Kropacek,
  naco vytrhavate veci z kontextu, potom dostavate skresleny obraz, inymi slovami dostanete to co chcete a nie to, ako to je. nalejte si cisteho vina !!
  *****************

  Česká průmyslová základna byla dílem rozprodána, dílem zničena a to, co zbylo, je většinou navázáno na Německo.
  Česká armáda byla výrazně zredukována.
  Český zlatý poklad byl téměř rozprodán a to v době, kdy byla cena zlata nízká. A zbytek pokladu Česká národní banka v tichosti rozpouští za situace, kdy jiné státy zlato nakupují ve velkém.
  Česko-německá deklarace z roku 1997 je českými politiky vynášena do nebes. Přitom právě tato deklarace nás zavázala neobtěžovat do budoucna Německo válečnými reparačními nároky (Česko-německá deklarace: Deset let poté, str. 67). Německo nám dluží 360 miliard Kč v hodnotě z roku 1938. Doposud nám z tohoto dluhu splatilo cca 4 %. Česko-německá deklarace z roku 1997 si žádné opěvování nezaslouží. Byla vynuceným ústupkem nátlaku sjednoceného Německa.
  Pro Českou republiku byl přijat nový název Čechia. Jak by to vypadalo, kdyby se nový německý stát jmenoval Česká republika? Ale Čechia je podobné např. názvu Bavorska Bavaria a nebije to tolik do očí.
  Český premiér – místo aby jednal pouze s představiteli německé federální vlády, jak se na premiéra suverénního státu sluší – začal objíždět německé politiky na úrovni jednotlivých německých států.
  Správnými dotacemi je dlouhodobě podporována přeshraniční spolupráce německých a českých regionů.
  Někteří potomci sudetských Němců i Němců, kteří v naší republice po válce zůstali, přejali pokřivený pohled na českou historii, který razí Sudetoněmecký Landsmannschaft. Tito lidé, kteří hovoří plynně česky, spolu se svými českými poskoky obsadili místa v politice, ve státní správě, v médiích, v kultuře a na všech stupních škol. Ovlivňují politiku, točí filmy, píší knihy a novinové články, pořádají kulturní akce a aktivity pro studenty a všemožně se snaží ovlivňovat českou veřejnost žádaným směrem.
  Německé policii je dovoleno zasahovat na českém území, aniž by musela žádat o povolení. Recipročně je to dovoleno i české policii na německém území.
  zdroj:
  ht tp://w ww.zvedavec.org/komentare/2017/02/7179-politik-ano-zacleni-cast-ceske-armady-pod-prime-veleni-bundeswehru.htm
  (odstranit medzery)

 25. Pomocník 2. júna 2017 / 11:02

  Pán Milan. 1. Pokiaľ ide o ten štýl ich správania (a ten je veľmi dôležitý), tak kolkový psychologicko-ideologický znalecký posudok príslušníkov danej strany odo mňa nečakajte. 2. Takže k tomu ostatnému: Bohužiaľ sme sa v Európe (nielen na Slovensku) z rôznych viac-menej náhodných dôvodov dostali do situácie, že jediné sily, ktoré sú OKREM INÉHO proti celkovému statusu quo a rôznym lapsusom a systémovým problémom súčasných elít sú už len extrémne pravé a extrémne ľavé strany. Dôraz je „na okrem iného“, pretože tieto skupiny majú aj primárne agendu, ktorá vyplýva už z ich zaradenia extrémne pravá a extrémne ľavá, a na to veľa ľudí zabúda, lebo to často aktuálne nezdôrazňujú. Ešte jednoduchšie povedané: Pri veľkej moci sa vystriedali už všetci, tak už nám ako ozajstná opozícia ostávajú len tieto typy strán. Tie extrémne ľavé strany, ktoré by pri bližšom pohľade boli objektívne užitočnejšie (zoberme si napríklad nevyhnutný zánik väčšiny pracovných miest kvôli automatizácii a s tým spojenú absolútnu nevyhnutnosť návratu nejakej formy komunizmu alebo – ak nie tak – vyhubenia väčšiny ľudí), sa podarilo ľuďom propagandou sprotiviť (na Slovensku dokonca fakticky zakázať [tu už je zakázané pomaly si aj kýchnuť]), takže už nám žiaľ z týchto dvoch skupín fakticky ostávajú len tie extrémne pravé. Podľa vášho vyjadrenia hore ale aj vyjadrenia iných ľudí, vy vidíte len tento opozičný aspekt kotlebovcov. A ten je v poriadku. Ale ako hovorím, tá strana má aj iné aspekty – ideologicky je to fašizmus (čo vy budete popierať) a hlavne ľudsky pozostáva z nekvalitného „materiálu“ (aby som to nejako slušne obkecal). Oni sa síce často snažia vystupovať kultúrne, ale akonáhle majú pocit, že hovoria so svojimi, alebo ich veľa ľudí nevidí, tak sa ukážu v celej paráde. Keby ste poznali dnešných mladých Slovákov (teda generácii poznamenanej mafiánskym kapitalizmom a „školstvom“ čo sme tu mali posledné 2 desaťročia), tak by ste na členoch a priaznivcoch tej strany poznali, čo za časť spoločnosti sa tam zbieha. Ja aj osobne mám s hulvátsko-hlúpymi ľuďmi – teraz to myslím aj bez ohľadu na ich politickú orientáciu – veľmi zlé skúsenosti, vždy skôr či neskôr narobia veľké ľudské aj ekonomické škody, často aj nevedomky. A ako hovorím, toto všetko ďaleko preváži to, že sú práve náhodou zhodou okolností jediná skutočná opozícia. (Myslím si, že som teraz napísal také samozrejmosti, že viac sa k tomuto už vyjadrovať nemienim. )

 26. Pomocník 2. júna 2017 / 11:07

  Ešte k tomu voleniu na Slovensku: No dobre, ak tu aj môžete voliť, tak to na celej veci nič nemení.

 27. Pomocník 2. júna 2017 / 11:13

  Tučko: Nepochopil som, či chcete názor na to, či má niečo do seba „snaha Slovenska presvedčiť EÚ“ alebo názor na to, či má niečo do seba „globalizovať pri zachovaní európskych národov“. Ale podotýkam, že ak chcete názor na to prvé, tak ja naozaj neviem, o čo sa slovenská vláda v tejto veci SNAŽÍ. Podľa mňa to dosť závisí od jednotlivého ministra a aj jednotlivej strany koalície. Takže to by ste to museli viac personifikovať.

 28. yoss 2. júna 2017 / 11:18

  pan Pomocnik,
  fasizmus by som im urcite nevytykal, to je viacmenej ucelova novinarska konstrukcia, maju z nich strach mimovladky (vedia preco) a tie ovladaju media. akurat ze tie osoby neposobia napohlad prilis doveryhodne, ale to sa snad zmeni – taky Uhrik je napriklad celkom vhodnou buducou hviezdou na nasu prehnitu politicku scenu. najdolezitejsie na tejto strane je to, ze su proti chystanej vojne s Ruskom, na ktoru je EU smerovana od svojho vzniku, preco inak by korumpovali nas slovanov eurodotaciami, oni nic nerobia zadarmo, len tak. keby boli v strane SNS a SMER nejake statnicke osobnosti, uz by na to davno prisli, ze ich netreba zakazovat, len vhodne nasmerovat…

 29. Pomocník 2. júna 2017 / 14:24

  Nie je to – v tomto bode – účelová novinárska konštrukcia. A keď vám na to nestačí pozorne počúvať , čo hovoria, tak si aspoň ráčte uvedomiť, z akej predchodcovskej organizácie táto strana (fakticky, nie právne) plynulo vznikla a čo tá organizácia (kým jej nezatrhli) robila. Pochody v uniformách atď. Čo je ešte fašizmus, ak nie toto? Veď sa prosím vás spamätajte.

 30. Pomocník 2. júna 2017 / 14:28

  Slovenské veci treba vzhľadom na malosť štátu brániť veľmi citlivo, aj s rôznymi inteligentnými kľučkami, ohľaduplne a podľa možnosti si veľmi nepohnevať ani nikoho v blízkom zahraničí (tým nemyslím napríklad migrantov) ani (a to je dôležité) nikoho doma (žiadne dôležité menšiny, proste nikoho). A kotlebovci sú pravý opak.

 31. Lukáč 2. júna 2017 / 16:10

  Pomocník má pravdu ohľadom kotlebovcov, aj v ostatných názoroch, pretože vidí zložitosť, komplexnosť problémov. Ľuďom s vlasteneckým cítením sa niektoré postoje kotlebovcov môžu zdať sympatické, ale ide len o zneužívanie týchto tém na ich skupinové ciele, podobne ich kvázi hrdinské postoje proti Cigánom a asociál. skupinám. Jednoduchým ľuďom sa to môže zdať správne, ale pokiaľ ide o históriu už by sme si mali konečne uvedomiť čo je možné a čo nie obhájiť z medzinárodného hľadiska. To vedia našínci, ktorí sú vzdelaní a žijú na Západe. My, ak chceme prežiť ako národ, sa musíme ustavične prispôsobovať meniacim sa medzinárodným podmienkam, samozrejme s dostatočne informovaným vedomím čo chceme a ako to urobiť. Chybou je, že na Slovensku sa nie dosť vážne a do hĺbky o týchto veciach diskutuje a niektoré názory sa a priori odmietajú, resp. potláčajú, čo denne vidíme v médiach a kde zlýhavá najmä RTVS !

 32. yoss 2. júna 2017 / 18:14

  s Pospolitostou nemaju dnesni kotlebovci spolocne nic alebo zanedbatelne malo. Pospolitost dalej existuje a orientuje sa na ukrajinskych banderovcov, kym kotlebovci sa orientuju presne opacne. tym ich nechvalim, len davam informacie, ktorych je o nich malo, ktovie preco ich nase media v zahranicnych korporatnych rukach tak nenavidia ze im idu po krku a este ich aj chcu zakazat…

 33. Pomocník 2. júna 2017 / 18:37

  Spoločný je – ak sa nemýlim – minimálne predseda a iné osoby (a to je teda dosť). A to, že v rámci pravého okraja sú tiež na niektoré konkrétne veci rôzne názory (ak je pravda, čo píšete), je snáď normálne, to ešte samé o sebe nič nemení na tom, čo som písal hore. Predovšetkým by malo byť ale jasné, že ak chce mať niekto oficiálnu politickú stranu, tak isté veci navonok priznať nemôže, jednoducho preto, že inak by mu ju zakázali. (A myslím si, že ju aj tak zakážu, ale to je už iná téma. )

 34. Petr Kropáček 3. júna 2017 / 7:07

  Josi,
  nalejme si čistého vína. Jste hlupák a každým dalším „argumentem“ to jen potvrzujete. Studujte si paranoidní stupidity (rozhodně „nevytržené z kontextu a ani trochu nepřekroucené podle vlastních představ“ třeba ze Zvědavce) a skákejte si při tom z hrušně na topol a pak zpátky. Proti gustu žádný dišputát…

 35. yoss 3. júna 2017 / 9:04

  Pan Kropacek,
  po zvoleni Trumpa to vyzera tak, ze americania stracaju zaujem o Europu. pre vas cechackov a kaviarenskych povalacov to znamena, ze musite rychlo rychlo vyliezt z americkeho zadku a rychlo zaliezt do zadku nemeckeho. to znamena, ze nejde o skok z hrusne na topol, ale o cosi ine, ovela menej dostojne…

 36. Tučko Bombička 3. júna 2017 / 10:50

  Pán Lukáč,

  tu(!) máte to vaše „prispôsobovanie sa medzinárodným podmienkam“. Ja, Fico, chcem, aby sa Slovensko zarylo do tohto európskeho hnoja až po krk (zatiaľ je tam len po hruď) a keďže to moji politickí oponenti vidia inak, tak si ja, Fico, zavolám svojich poskokov z tzv. Rady solidarity a rozvoja – a nechám si to odklepnúť od nich! A vy, ktorí s tým nesúhlasíte /politická opozícia/, si ťahajte Slovensko z tohto euro-hnoja, až budete vo vláde (čo na tom, že potom už to nebude možné, že? Koniec-koncov, som predsa Fico, tak čo?). Aký je rozdiel medzi tým, čo pácha súčasná vládna lumpenbanda a tým, čo páchal Dzurinda, keď bez celospoločenského konsenzu zatiahol krajinu do NATO? Keď bez celospoločenského konsenzu rozpredal krajinu, či zaviedol škandalózny 2. pilier? Darebák Fico si môže podať s Dzurindom ruku: rozdiel medzi nimi je len vo farbe trenírok (červená vs modrá). Asi preto mu začalo byť v poslednej dobe za Dzurindom smutno, socialistovi.
  https://www.youtube.com/watch?v=W9zMEi3OXTo
  Ako sa vám to páči, p. Lukáč? Máte príjemné pocity? Pretože mne je z toho na grcanie!!!

  P.S. Ešteže máme vo vláde „národniarov“ zo SNS. Aspoň je naša existencia ako suverénneho národa zaručená. HA HA HA

 37. Pomocník 3. júna 2017 / 12:53

  Nezabúdajte, Tučko, že Slovensko je v presne v strede tej zóny od Poľska po Bulharsko (alebo tak nejako), o ktorej si USA jedného dňa (aj oficiálne) zmyslelo, že ju musí mať pod kontrolou. Z toho vyplýva, že nech by tu bol býval hocikto pri moci, skôr či neskôr by ho donútili zaradiť nás do NATO a všetko dôležité predať západu (Mečiar to nedávno povedal aj explicitne, že ako „poplatok“ za vstup do euroatlantických štruktúr pod jeho vládou si od neho pýtali tie a tie podniky – nedal…tak tam už nie je, …a Dzurinda jednoducho dal…). A keby sa na Slovensku aj dnes náhodou dostal k moci niekto, kto by bol za vystúpenie zo štruktúr, tak by sa usporiadali nejaké tie majdany, zachráňtemarkízy a podobne a jednoducho by sa ho zbavili (pričom si ale myslím, že ani by ho nenechali vyhrať voľby); ak sledujete správy, tak viete, že takéto akcie sa dnes už po svete organizujú ako na bežiacom páse. Okrem toho Ukrajina od majdanu prešla pod kontrolu USA, takže už by Slovensko po vystúpení z NATO nemalo ani kúsok hraníc mimo vplyvu NATO (Ak by ste ako protiargument chceli uviesť Švajčiarko a Rakúsko, tak tie sú ale členmi Partnerstva za mier a aj fakticky sú príveskami NATO).

  Takže treba uvažovať aj trochu prakticky. Úvahy, čo by bolo teoreticky možno dobré, sú nám na nič, pokiaľ sú v tomto geografickom priestore v súčasnosti absolútne nerealizovateľné.

 38. Pomocník 3. júna 2017 / 13:07

  Ešte k tomu Ficovi: Dovolím si pripomenúť vec, ktorá na Slovensku (z mne neuveriteľných príčin) prešla skoro bez povšimnutia: Z wikileaks vyplynulo, že Dzurinda si nechával jednotlivých ministrov schváliť vo Washingtone. Také niečo sme tu nemali ani počas okupácie sovietskymi vojskami (teda že by schvaľovali jednotlivých ministrov). O Ficovi som nič také nepočul a mne tento rozdiel voči Ficovi pripadá ako dosť výrazný. Takisto je výrazný rozdiel v daňovej politike s snahe privatizovať/neprivatizovať atď, takže tiež nie je pravda, že by medzi nimi nebol rozdiel. Ani sa o Ficovi nedá povedať, že by bol – na rozdiel od rozpredávača Dzurindu – „darebák“, nemá to vôbec v ničom oporu, lebo nič zlé nerobí, je to len taký krčmový výkrik ľudí, ktorí nemajú iné argumenty (a ako na vás vidno, zaberá to, stačí len stále niečo opakovať, niečo sa už nalepí). To neznamená, že by sa mu nedalo všeličo vytknúť.

  Nepozrel som si to video (príliš dlhé). Ale Fico sa o Dzurindovi už raz vyjadril pozitívne. Myslené to je ale tak, že pri tom, čo máme ako opozáciu v parlamente teraz (šaško, inseminátorček, hulíček a hitlerček), to bol po formálnej stránke výkvet civilizovanosti. A to je pravda. Zabúda ale, aké škody tento výkvet civilizovanosti tejto krajine spôsobil.

 39. Lukáč 3. júna 2017 / 23:42

  Tučko,
  o kritike naších politických elít môžeme diskutovať do nekonečna,ale je to zbytočné, pretože je to obohratá pesnička, nič sa tým nerieši, ale táto taktika nám priniesla niekoľko neštandardných /divných/ strán, či zoskupení do NR, neschopných nič pozitívne vyriešiť.
  Niektoré argumenty už správne uviedol Pomocník. Je zaražajúce, že aj ľudia mladí, zaujímajúci sa o históriu a aktuálnu celosvetovú politiku nedokážu s nadhľadom posúdiť skutočnú situáciu Slovenska a podliehajú populistickým pseudoargumentom. Myslím tým aj vás Tučko a som z toho sklamaný. Napriek všetkým nedostatkom /regionálne ekonomicke rozdiely, problémy sociálne a so spravodlivosťou/ u nás i v EU, je nesporným faktom, že život obyvateľov tu, dosahuje historicky najvyššiu kvalitu v porovnaní v ostatným svetom a hlavne už 72 r sme tu nemali vojnu, tak nebuďme nasilu kritickí pre každu maličkosť /1 z typických slov. vlastnosti/. Snívanie o neutralite Slovenska je blúznením bez reál. základov- nikto z mocnosti nám ju nebude garantovať. Zbavme sa už konečne romanticko-fantazijných názorov, že nám pomôže Rusko, má samo obrovské problémy prežiť. Odvolavanie sa na Štúra /Slovanstvo a svet budúcnosti/ a Vajanského je nepochopenie časových súvislosti a znevažovanie týchto velikánov. Je pravdou, že sme historicky a kultúrne na rozhraní Východu a Západu, ale po racionálnom vyhodnotení tisícročných skúsenosti konečne sa rozhodnime pre nás najlepšiu budúcnosť a to byť súčasťou Západu, pri zachovaní si svojích kultúrnych tradicií a dobrých vzťahoch aj s Východom.
  Nechce sa mi hľadať citáty naších velikánov, ale tiež zdôrazňovali, že človek kultúrny musí mať aj nadosobné /seba presahujúce/ ciele, inak je len otrokom živočišných pudov, nehodných obdivu. Preto sa snažme každý od seba zlepšovať náš život a svet, a podľa toho si aj voľme svojích politikov !

 40. Tučko Bombička 4. júna 2017 / 7:33

  Páni Pomocník a Lukáč,

  ale veď my tú možnosť vystúpiť z EÚ máme!!! Tu a teraz, celkom reálnu. Neúčasť v jadre je predsa to: vystúpenie z EÚ (alebo to chápem nesprávne? To sa mi nechce veriť.) Preto sa do jadra podaktorí ponáhľajú, až sa potkýnajú o vlastný jazyk. My tú možnosť predsa máme: TU A TERAZ!!! Mne ani tak nešlo o NATO ako skôr o ten celospoločenský konsenzus – a ten nie je.

  Pán Lukáč,

  a ak to zachovanie vlastnej kultúry a dobrých vzťahov možné nebude, potom čo? Pretože mne to tak prichodí, že nerobíme nič iné, než biedny, cynický díl. Vyššie „sociálne istoty“ v jadre výmenou za prípadné zachovanie sa ako špecifickej národnej kultúry. Pri Smere ma to už neprekvapuje, zrejme nie je náhoda, že tu máme dlhodobo za ministra kultúry kreatúru akou je Maďarič. Ale kde je SNS? Kde ste národniari???

 41. Tučko Bombička 4. júna 2017 / 7:41

  …a to sú ešte aj tie vyššie sociálne istoty otázne. Pripomínam toho W. Wimmera, ako hovoril o postupnom presadzovaní sa anglosaského modelu v Nemecku. Pamätajme nato – naháňame chiméru!!!

 42. yoss 4. júna 2017 / 8:48

  zaujimave, ako aj inak rozhladeni ludia podliehaju chimeram. rusi maju nerastne zdroje, ropu, zemny plyn, zlato, diamanty, vodku, kaviar, obrovske uzemia panenskej prirody, urodnu podu a okrem toho su to slovania, cize nasi pokrvni pribuzni. anglosasi maju akurat slavnu kolonialnu minulost, pamatihodnosti, muzea, modne prehliadky, znackove parfemy. a Vychod beru ako lacnu pracovnu silu na svoje montazne linky, takze rozhodovanie co je lôepsie vobec nie je take zlozite…

 43. Pomocník 4. júna 2017 / 9:07

  To „jadro“ – ak nejaké bude – by mala byť „intenzívnejšia“ EÚ než je teraz, ten zvyšok by bol to, čo máme teraz. Takže to nie je vystúpenie z EÚ.

 44. Tučko Bombička 4. júna 2017 / 9:24

  Pán Pomocník,

  to jadro nebude „intenzívnejšia EÚ“. To bude politická únia!!! Všetko, čo ostane mimo, sa v strednodobo-dlhodobom horizonte začne uberať inou cestou – svojou vlastnou. Možno pod intenzívnejším vplyvom USA, ktovie. Ale svojou vlastnou (v zmysle neeurópskoúnijnou). Inak to – podľa mňa – ani skončiť nemôže.

  Poviem to inak: zakladajúca šestka nemôže isté (nespolupracujúce) krajiny vykopnúť z EÚ, tak sa ide silnejšie integrovať, čím dosiahne to isté. De facto.

 45. Tučko Bombička 4. júna 2017 / 9:31

  Yoss,

  Číňania uchmatli Američanom ich CEEC (Združenie stredovýchodných európskych krajín) a urobili z neho svoje „vlastné“. Na západe tým vôbec nie sú nadšení. Nemecký ekonóm H. W. Sinn sa sťažuje opakovane vo svojich rozhovoroch, že Čína VYKUPUJE nemecké technologické firmy!!! A nemecký minister zahr. vecí S. Gabriel sa zmôže akurát na hrozby, že s tým bude treba niečo robiť. Čo urobia? Prd urobia. Stredovýchodná Európa, Yoss, je už zahrnutá v čínskom pláne One Belt – One Road ako tuším 7. ekonomická zóna (popri 6. ázijských). Smiešne je, že ešte aj ten americký názov CEEC ponechali, len v ňom pomenili význam slov. To vôbec nie je o tom, žeby neboli alternatívy.

  Ale o tom určite bude vedieť viac povedať p. Pomocník.

 46. Lukáč 4. júna 2017 / 9:33

  Tučko,
  vy si želate aby Slovensko vystúpilo z EU ?, myslel som, že len kritizujete nedostatky a chcete aby sa to zlepšilo. Lebo neviem čo by sme tým výstupom z EU získali, keď absolutnú väčšinu našej produkcie vyvážame na Západ, asi by sme pásli ovečky a okopavali zemiaky, super.
  Môj príspevok vyššie ste asi nepochopili, asi chýba schopnosť abstrakcie.
  Yoss,
  váše názory patria po 19. stor., škoda ďalších slov.

 47. yoss 4. júna 2017 / 9:57

  otazka tych zdrojov a z toho vyplyvajucich moznosti je este naliehavejsia ako v 19. storoci, pan Lukac. takzvane tvrde jadro EU je synonymom pre FEDERALNU UNIU statov so spolocnou politikou fiskalnou, zahranicnou, menovou, obrannou atd. inymi slovami jedna sa o brutalnu centralizaciu s postupnym okliestovanim prav narodnych statov (zabu treba varit pomaly aby nevyskocila z kastrola) a dost mozne ze aj s jednym jazykom a jednou debilnou kulturnou politikou, ktora sa uz vlastne presadzuje aj dnes. ja dakujem, neprosim …

 48. Pomocník 4. júna 2017 / 10:04

  Pre zaujímavosť trochu k tej Číne: Číňania – ako jedna z mála krajín aj na úrovni vlády – pochopili, že v kapitalizme zaberá keynesovstvo a merkantilizmus a predovšetkým, že HDP rastie takmer iba spolu s rastom zadĺženia (štátneho+súkromného) – konkrétne s druhou deriváciou zadĺženia (o tomto napríklad na slovenskom ministerstve financií ani nechyrujú). V bežnej trhovej ekonomike má ale zadĺženie háčik, že časom to často prestane byť možné splatiť a ekonomika sa zrúti. Číňania však majú do istej miery centrálne plánovaný a riadený štát a vyzerá to – zatiaľ – že napriek takmer astronomickému zadĺženiu sú presvedčení, že v prípade problémov to štát vždy nejakými trikmi zachráni, takže zrútenie nepríde. Sú dve možnosti: Buď majú pravdu títo Číňania a potom Čína objavila ekonomické perpetuum mobile (teda akýsi kapitalizmus oslobodený od jeho centrálnej poruchy – finančného systému) alebo (a to je pravdepodobnejšie) majú pravdu ostatní, títo Číňania sa mýlia a zrútenie ekonomiky pre nesplatiteľné dlhy ich neminie. V tom prípade ale bude takisto užitočné, že sú centrálne plánovaná ekonomika, pretože aspoň bude mať kto (teda štát) organizovane zachraňovať hladujúcu miliardu obyvateľstva.

  Aktuálne sme ale v situácii, že sa Čína ešte nezrútila a Číňania si len interne povytvárali astronomické dlhy a teda astronomické sumy peňazí, a dnes už nevedia, kam s nimi, lebo Čína je najmä stavebne dosť nasýtená. Tak skupujú veci po svete, investujú teda v zahraničí. Celkom rozumne. Okrem toho stále samozrejme exportujú – na to potrebujú dobrú dopravu, na to je to One Belt One Road – je to projekt na zlepšenie infraštruktúry na čínske exporty. Na tom nie je nič zlé. To vykupovanie podnikov môže byť pre nás zlé, ale to s tým nič nemá spoločné.

 49. Pomocník 4. júna 2017 / 10:09

  A mimochodom čínsky export rapídne klesá (zrejme preto, že už tam miestami majú vyššie mzdy než na Slovensku – čo je mimochodom riadna hanba pre Slovensko), takže v tomto smere myslím už to najhoršie máme za sebou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.