Rozhovor s podpredsedom Slovenskej národnej strany Antonom Hrnkom

Prednedávnom som poskytol rozhovor pre internetový server PriestorNet (http://www.priestornet.com/2015/11/v-politike-anton-hrnko.html. ) Šéfredaktor a autor rozhovoru súhlasil s tým, že sa o tento rozhovor môžem podeliť aj s čitateľmi môjho blogu.

Pán Hrnko, verejnosť vás vníma ako historika, publicistu a v neposlednom rade ako politika. V súčasnosti ste podpredsedom Slovenskej národnej strany (SNS). S akými zámermi a predsavzatiami ste prijímali tento post?

Nebolo to pre mňa ľahké po toľkých rokoch sa opäť vrátiť do politiky. Od roku 1998, keď som sa rozhodol z politiky odísť, lebo som sa nevedel stotožniť s redukovaním politiky na jednoduché majetkové presuny bez ohľadu na dopady na bežného občana, sa toho mnoho zmenilo. Zmenili sa mnohé priority, aj občania aj politici vnímajú situáciu odlišne, ako sme to videli my, keď sme sa pustili do transformácie spoločnosti a najmä do budovania nezávislej, suverénnej slovenskej štátnosti. Som veľmi hrdý na to, že som bol medzi prvými reálnymi slovenskými politikmi, ktorí sformovali myšlienku slovenskej nezávislosti, a mimoriadne rád, že sme sa v svojich odhadoch nemýlili. Napr. osobne som ako verklík vtedy opakoval, že samostatná slovenská štátnosť nie je proti nikomu, nie je proti Čechom, nie je proti Maďarom, ale je za Slovensko. Niekoľkokrát som tvrdil, že rozdelenie federácie vylepší slovensko-český pomer, čo sa aj potvrdilo.

 

Na druhej strane nie všetko sa uberá smerom, ktorý by bol spoločenský žiadaný. Mnohé veci, napr. korupcia, organizovaný zločin, zneužívanie funkcií verejnými činiteľmi narástli do takých rozmerov, že ohrozujú nielen demokraciu, ale samotnú podstatu štátu. No a treba úprimne povedať, že dnešná situácia u nás sa skôr podobá na oligarchiu než na skutočnú demokraciu. Peniaze, majetky sa stali doslova modlou, ktorá devastuje charaktery, vzťahy medzi ľuďmi; skrátka ľudí nemajetných, majúcich iba svoju česť často spoločnosť stavia do pozície bezprávnych páriov. A práve ohrozenie samotnej podstaty štátu protispoločenskými javmi bola tá medzná situácia, ktorá rozhodujúcou mierou rozhodla o tom, že som opustil svoju „odvykaciu ulitu apolitickosti“ a dal som sa prehovoriť, aby som to ešte raz skúsil. Nie som nejaký rojko, už predsa mám aj svoj vek, ale som presvedčený, že našu vyosenú spoločnosť treba dostať do rovnovážnej polohy. Viem, že to bude ťažké, že to bude sizyfovská práca, ale treba sa o to pokúsiť. Slovensko potrebuje zmenu vo vládnutí, v správe vecí verejných, v prístupe k ľuďom, pri návrate k tradičným morálnym hodnotám… Chcel by som aspoň malým dielom prispieť k nevyhnutným zmenám.

SNS sa po roku 1989 pričinila o obnovenie slovenskej štátnosti. Činnosť strany však bola poznačená aj rozpormi a škandálmi, spomeňme trieštenie či vzájomný boj frakcií a vulgárne prejavy niektorých predstaviteľov. Ako vnímate tieto skutočnosti? Je SNS schopná zvládnuť budúce výzvy i bremeno minulosti?

Viete, ja som zo SNS odišiel roku 1994, keď sa v nej vesla ujal Ján Slota. Bol to prejav hlbokého nesúhlasu s tým, kam SNS vrhol svojou politikou Vladimír Mečiar. Slota sa nedostal k moci v rámci imanentného vývinu v SNS, ale v dôsledku intríg, ktoré vo vnútri strany rozohral vtedajší premiér. Lenže, ja som bol v počiatkoch SNS tak výrazne spojený s jej politikou, že si ma ľudia aj po rokoch spájali s touto stranou. Na moju prácu v politike mimo SNS si prakticky nikto nepamätal, takže v dôsledku vývinu v SNS som doslova a do písmena trpel. Vulgarizácia slovníka i politickej praxe bola v rozpore s celou mojou podstatou i podstatou politiky, ktorú som chcel robiť.

Treba však povedať ešte jednu vec – to, že sa privatizovalo tak, ako sa privatizovalo, že sa doslova rozkradol a zašantročil slovenský národný majetok – nie je len maslo na hlave tých, ktorým to tlač pripisuje. Všetky doterajšie vlády sa tu niekedy správali ako v dobytej krajine. Avšak jediný, ktorý tento biľag dobrovoľne prijal na seba a stranu, ktorej šéfoval, bol práve J. Slota. Z mnohých vecí, ktoré sa pripísali v minulosti SNS aj vďaka predsedovi SNS J. Slotovi, v skutočnosti profitoval niekto úplne iný. Ale to už nemá zmysel. Dnešná SNS je úplne iná strana, sú v nej iní politici, kladie si iné ciele, má iné priority. Ja verím dnešnej SNS a osobne urobím všetko pre to, aby sa už nikdy nikto nemusel hanbiť za to, že je členom najstaršej slovenskej politickej strany.

Naša západná (európska) civilizácia stojí na kresťanskom hodnotovom systéme. Sme pritom svedkami spochybňovania a narúšania tohto základu. Je SNS pripravená chrániť a upevňovať osvedčené morálne postoje? Akým spôsobom?

Táto otázka je pre SNS i pre mňa osobne veľmi dôležitá. Ochrana tradičných národných hodnôt je vlastne zápasom za zachovanie etickej podstaty slovenského národa. Bez kresťanstva, bez hodnôt nášho jazyka, našej kultúry, bez vernosti odkazu otcov by z nás nebola ani tá znôška koží otrockých, o ktorej hovoril J. M. Hurban. Viete, štyri generácie mojich predkov – len toľko sa u nás doma hovorilo dozadu – sa nejakým spôsobom angažovali v slovenskej veci, ale naši predkovia 200 rokov bránili slovenskú „náciu“ pred asimiláciou či už z maďarskej alebo českej strany, predtým naši predkovia niekoľko storočí odrážali osmanských (islamských) nájazdníkov. Bolo by spreneverenie sa odkazu predkov, celých generácií Slovákov a ich kresťanskej viere, keby sme dnes kapitulovali pred výzvami doby. Aj my musíme urobiť všetko pre to, aby naši potomkovia dostali po nás našu krajinu zachovanú, a nie zdevastovanú a „zarastenú cudzinou“, ako to vo svojej básni hovoril Samo Chalupka.

Prejavy spoločenskej krízy sú čoraz zjavnejšie. Jednou z pálčivých tém je problém nelegálnej migrácie. Ako naň treba podľa vás reagovať?

Podľa môjho názoru v tomto prípade nejde o imigráciu, ale o sťahovanie národov. Pri takomto procese (sťahovaní národov) ide o vytlačenie pôvodného obyvateľstva obyvateľstvom prichádzajúcim. Takéto veci sa nedejú spontánne. Jednoducho státisícové masy sa nedajú do pohybu len tak náhodne. Niekto to z pozadia diriguje. Ide o najväčší projekt „sociálneho inžinierstva“ od boľševickej revolúcie roku 1917. Čo tým sleduje, nie je celkom zrejmé, ale to je nepodstatné. Podstatné je, čo sa stane vo veľmi blízkej budúcnosti. Niekto nahovoril tým úbožiakom, že v Nemecku lietajú pečené holuby rovno do úst. A oni za tými holubmi idú ako šváby na pivo. Opomínajúc bezpečnostné riziká ako epidémie, terorizmus, náboženský fanatizmus, etnické napätie, prvý výbuch – a to už veľmi skoro – nastane, keď títo ľudia zistia, že žiadne pečené holuby nebudú. Ani pani Merkelová, ani pán Holland sa potom „smiechu nezdržia“. Táto situácia potom môže viesť k tvrdým sociálnym otrasom, ktoré môžu skončiť veľmi tragicky. Neviem, či je na to západná spoločnosť pripravená.

A čo by sme mali robiť my? V žiadnom prípade nedovoliť, aby sa naše národné územie stalo experimentálnym poľom sociálneho inžinierstva! Žiadne kvóty, žiadni imigranti. Ak chceme pomôcť týmto ľuďom, tak to musíme urobiť tam, odkiaľ prichádzajú. Mali by sme už konečne uznať, že neexistuje univerzálny model organizácie ľudskej spoločnosti, a nechať tieto národy na seba, aby si zriadili svoju spoločnosť podľa svojich princípov a tradícií. Dožičiť im to, čo chceme aj my pre seba. Dať im mier a férovo od nich kupovať ich produkty, nie ich neokolonialisticky vyciciavať. To by mala presadzovať aj naša vláda. A potom, je zodpovedné od nás Európanov „drilovať“ ľudský potenciál z krajín ako je Sýria, ich elitu si ponechať (asi v Nemecku) a nekvalifikovaný ľudský potenciál buď rozdeliť „nesolidárnym“ východným krajinám alebo vrátiť naspäť?! A kto bude potom obnovovať Sýriu, keď sa vojna skončí? Alebo je cieľom túto časť známu ako úrodný polmesiac (Irak, Sýria, Palestína a Jordánsko) vyľudniť pre niekoho druhého? To jednoducho nie je možné pripustiť!

Moja posledná otázka súvisí s vaším profesionálnym záujmom o históriu. Zdá sa, že my Slováci máme stále problém s vlastnými dejinami. Akoby sme nevedeli oceniť úspechy a vyrovnať sa s neúspechmi. Zarážajúca je niekedy neznalosť, resp. ignorovanie toho, čím náš národ prešiel. Čo treba spraviť, aby došlo k náprave?

Viete, spory o dejiny v podstate nie sú spormi o minulosť. Obyčajne sú spormi o prítomnosť, ale najmä o budúcnosť. To, že sa nevieme dohodnúť na spoločnom výklade našej národnej minulosti svedčí o tom, že v našej spoločnosti nie je jednotný názor na jej smerovanie. Uvediem taký klasický prípad z nedávnej minulosti: kráľ Svätopluk. Pre tých, ktorí si predstavujú Slovenskú republiku ako suverénny, nezávislý, hrdý národný štát, je symbolom, o ktorý sa potrebujú oprieť. Veď to bol panovník z našej krvi, ktorý si svojou politikou vydobyl uznanie západného i východného impéria a pápež ho považoval (aspoň titulatúrou listov, ktoré mu písal) za rovnocenného panovníka ostatných suverénnych štátov vtedajšieho sveta. Avšak pre tých, ktorí si predstavujú Slovákov ako ubiedený, uprosený národík majúci mať len podradné postavenie, ak nie priamo zaniknúť v globálnej mase, Svätopluk nemôže byť ideálom, nemôže byť kráľom, nemôže byť suverénnym panovníkom, skrátka nemôže mať sochu, tobôž nie na hrade. Keď sa dohodneme, akú má mať Slovensko budúcnosť, potom si vyberieme aj vzory z minulosti a v princípe prestanú aj spory o výklad minulosti.

Za rozhovor ďakuje Ján Maršálek.

27 Responses

 1. Milanxyz 12. novembra 2015 / 7:48

  s tým sa nedá nesúhlasiť ….

 2. yoss 12. novembra 2015 / 10:20

  pan Hrnko,
  mali by ste napisat pamate. napriklad tomuto nie celkom dobre rozumiem:

  Viete, ja som zo SNS odišiel roku 1994, keď sa v nej vesla ujal Ján Slota. Bol to prejav hlbokého nesúhlasu s tým, kam SNS vrhol svojou politikou Vladimír Mečiar. Slota sa nedostal k moci v rámci imanentného vývinu v SNS, ale v dôsledku intríg, ktoré vo vnútri strany rozohral vtedajší premiér.

  neviem si vobec predstavit, naco by vtedajsia SNS potrebovala Vladimira Meciara na rozohravku intrig. ved intriganov tam bolo viac ako dost, tusim sa tam postupne hadal kazdy s kazdym. z lona vtedajsej SNS vysiel dokonca aj najskandalnejsi minister privatizacie, Milan Janicina, ktory uradoval v Moravcikovej vlade…

 3. yoss 12. novembra 2015 / 10:21

  hopla, zabudol som zakoncit kurzivu za druhym odstavcom

 4. Ľudovít 12. novembra 2015 / 17:29

  Pán YOSS,
  Vy „celkom dobre tomu nerozumiete“ , no ja sa priznám, že tomu vôbec nerozumiem.
  Dúfajme, že nám to pán Hrnko zrozumiteľne vysvetli.

 5. Anton Hrnko 12. novembra 2015 / 22:43

  Páni, na pamäti z mojej strany je ešte privčas. Berte to tak, že Mečiar zorganizoval jeho príznačnými metódami vo vnútri strany ľudí, ktorých cieľom bolo urobiť prevrat proti existujúcemu vedeniu strany, ktoré mu nebolo po vôli. SNS nepotreboval a nechcel ako partnera na správu krajiny, ale ako poslušnú slúžku podporujúcu jeho mocenské ambície. Prevrat mu však nevyšiel, lebo predsedom sa nestal ním pripravovaný človek, ale J. Slota. Tým, že urobil koalíciu so Slotom, rozhneval ďalšiu skupinu svojich poslancov a ministrov. Ostatné už poznáte. Písal sa začiatok roku 1994. Po tom, ako sa Slota ujal moci, som zo SNS odišiel.

 6. Lukáč 19. novembra 2015 / 23:38

  pán Hrnko, prečítajte si na http://www.konzervativnyvyber.sk článok „SNS sa netrasie o účasť vo
  vláde“ a najmä čo tam v diskusií píše niekto pod menom Laco Novák, mali by ste reagovať.

 7. Lukáč 19. novembra 2015 / 23:39

  oprava Laco Slovák

 8. Anton Hrnko 19. novembra 2015 / 23:50

  Pán Lukáč, a na čo by som mal reagovať. Na tie žvásty, ktoré táto osoba rozosieva po internete už asi rok! To by som nič iné nerobil, iba sa bránil. Za mnou sú moje výsledky, moja práca, za mnou je Slovenská republika, na ktorej vzniku som sa rozhodujúcou mierou podieľal. Každému sa môžem pozrieť rovno do oči. Len neviem, čo by vyliezlo z toho anonyma? Aké školy on vyštudoval a čo okrem zloby po ňom zostalo, resp. zostane.

 9. yoss 20. novembra 2015 / 13:15

  sledujem kompromitacne utoky na SNS tohto typu uz davnejsie, v podstate sa jedna o recyklacie jedneho clanku napisaneho na vcelku slusnej stylistickej a informacnej urovni, nie je to ludova tvorba. zaujimave je, ze to pochadza pravdepodobne od narodniarov okolo Kotlebu, ktori maju vlastnu propagandisticku predvolebnu stranku
  http://www.idemvolit.sk
  keby to islo od madarskych politickych stran, alebo od nasich medialnych jevrejovladcov, by som to pochopil, ale takto ostava zahadou, co tym kto sleduje. na druhej strane je zaujimave, ze Danko ma volny pristup do niektorych medii, napriklad Kmotrikovej TA3

 10. Lukáč 20. novembra 2015 / 17:09

  Vlastne máte pravdu p. Hrnko, veď ten tajomný „Slovák“ proti vám nemá žiadny dôveryhodný argument, nezískali ste veľký majetok, ste konzistentný vo svojom vlasteneckom postoji.
  Tiež v tvrdeniach proti predsedovi SNS p. Dankovi si odporuje, keď najprv tvrdí, že bol Slotovým veľkým chránencom a na záver že „Danko sa Slotovi poďakoval vylúčením z SNS“
  a že v „rekordnom čase zmenil identitu SNS“ .
  Je to písane v štýle známych protislovenských novín, veď aj spomínaný web založili odidenci z týchto médií /blízki KDH/ s využitím informácii od asi neuspokojených bývalých
  členov SNS.

 11. Milan2 22. novembra 2015 / 20:04

  Pán Hrnko,

  chcem Vás upozorniť na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú OSN, konkrétne na článok 14 odstavec (2):

  ČLÁNOK 14
  (1) Každý má právo vyhľadať a používať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.
  (2) Tohto práva sa nemožno dovolávať v prípade stíhania vznikajúceho na základe nepolitických trestných činov alebo konaní, ktoré odporujú cieľom a zásadám OSN.

  aký je Váš pohľad na tento odstavec (2) v súvislosti s prieľovaním kvót a udelovania azylu a občianstiev v EU migrantov z muslimského sveta?
  Je totiž známe, že islamská viera neuznáva ani rovnosť žien, ani rovnosť náboženstiev, uznáva trest smrti, telesné tresty , vyvyšuje sa nad iné nábožnstvá…. napríklad islamské právo uznáva bitie žien – čiže zjavne nedodržuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv?
  Nebolo potom udelovanie občianstva, prideľovanie trvalých pobytov, či azylu vlastne porušovaním tohoto článku európskymi politikmi?

 12. pomocník 22. novembra 2015 / 22:59

  Treba čítať pozorne: Ods. 2 hovorí, že niekoho za niečo „stíhajú“ (v origináli: prosecution = trestné stíhanie, žaloba, súdenie atď.), tak nemá právo na azyl. Ods. 2 NEhovorí, že ak niekto niečo porušil, tak nemá právo na azyl.

 13. Milan2 22. novembra 2015 / 23:38

  čítam pozorne – Veta v ods.2 sa skladá podľa mňa z dvoch častí – prvá hovorí o trestnom stíhaní osoby a druhá časť vety s prvou nesúvisí (slovo alebo) – je všeobecnejšia – podľa mňa hovorí o bežnom konaní azylanta (spôsobu žitia), ktoré nesmie odporovať zásadám OSN.
  Aj keď nie som právnik, myslím že to takto OSN myslela…
  Napríklad keď žiada o azyl človek, ktorý vlastnil v pôvodnej vlasti otrokov, alebo je ľudožrút – nesmejte sa, nie tak dávno v Afrike jeden prezient (myslím Stredoafrickej republiky) mal plnú chladničku svojich odporcov a pojedal ich. A Francúzko ho prijalo – dalo mu azyl….

 14. pomocník 23. novembra 2015 / 7:11

  Odporúčam kurz slovenčiny. Na tej vete nie je vôbec nič nejasné.

 15. pomocník 23. novembra 2015 / 7:17

  Oprava: nie slovenčiny, ale angličtiny, lebo v angličtine je tá veta jednoznačná: This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

  Ešte podotýkam, že keby to niekto z obsahového hľadiska vykladal tak, ako vy, tak to by bola právna komédia. Netuším, ako niekomu môže vôbec napadnúť taký výklad.

 16. Metod J. Sláv 25. novembra 2015 / 20:11

  No, Pomocníku, Vy ste asi právnik, lebo pre nich má slovo ALEBO význam „gramatický“ a „logický“, čo je LOGICKY to isté ako to, že keď sa stretnú 2-ja právnici, tak tam existujú 3 právne názory = právny názor prvého právnika + právny názor druhého právnika + TEN SPRÁVNY PRÁVNY NÁZOR 👿

  Ako anglický text, tak aj jeho slovenský preklad HOVORIA O DVOCH MNOŽINÁCH OSÔB, KTORÉ SA NEMÔŽU(doslovne „NESMÚ“ = may not) DOVOLÁVAŤ (be invoked) (totálne doslovne: „smú nebyť vvolávané“) TZV. ĽUDSKÉHO PRÁVA NA AZYL:

  1) OSOBY STÍHANÉ ZA „OBYČAJNÉ“(nepolitické) TRESTNÉ ČINY
  (… in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes)

  (OR / ALEBO = „výrok je pravdivý“, ak platí 1) samostatne, alebo 2) samostatne, alebo 1) a 2) spolu !!!)

  2) OSOBY, KTORÉ KONALI/KONAJÚ V ROZPORE S CIEĽMI A ZÁSADAMI OSN
  (… acts contrary to the purposes and principles of the United Nations).

 17. Milan2 25. novembra 2015 / 22:12

  CIEĽe A ZÁSADY OSN sú?: trest smrti? telesné tresty ako kameňovanie žien, bitie žien, odsekávanie rúk? … nerovnosť náboženstiev ? nerovnosť pohlaví? vyvyšovanie sa nad druhé náboženstvá a ich ponižovanie, dovolené klamanie príslšníkom iných náboženstiev?
  Môj názor je, že Merkelová a Hollande hrubo porušujú bod (2) článku 14 DLP…..
  Príznačné je, že DLP v roku 1947 nepodpísala ani Saudská Arábia, ani vtedajšie Československo a ďaľšie štáty pod vtedajším vplyvom stalinského ZSSR.
  Vlastne ani neviem, kedy DLP Československo podpísalo – ak, tak ho strieľaním na hraniciach nedodržiavalo. …

 18. pomocník 26. novembra 2015 / 6:05

  Ak ste tým príspevkom chceli podporiť „výklad“ Milana 2, tak ste sa teraz opäť riadne „dehonestovali“. Nie preto, že zastávate právny nezmysel (lebo sa v tom nevyznáte), ale preto, lebo ste sa dopustili otvoreného podvodu (a to ja vyslovene neznášam). Podľa metódy „nikto si to nevšimne“ a „hlavne to zakecať“ ste totiž vo svojich citátoch vety vynechali to druhé slovo „from“ (ktoré sa vzťahuje na sloveso arise), ktoré robí celú tú vetu JAZYKOVO úplne jednoznačnou, a ktoré vo vete aj práve preto opakujú, aby jej porozumel aj posledný s prepáčením somár. Na takéto prízemné očividné podvody vám možno naletia nejaké deti, ja nie.

 19. Metod J. Sláv 26. novembra 2015 / 19:38

  Takže, pán Pomocník, „ste právnik“ 👿 , A PRETO VÁM TREBA UKÁZAŤ, ŽE JAZYK JE LOGICKÝ KÓD S MATEMATICKOU PRESNOSŤOU (pre menejchápavých je to logický kód vyznačujúci sa matematickou presnosťou – aj matematika je v podstate jazyk, presnejšie symbolický jazyk, alebo ináč povedané, jazyk (z) matematických symbolov):

  This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising:

  1) from non-political crimes
  or
  2) from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

  Po slovensky:

  Tohto práva sa nemožno dovolávať v prípade stíhania vznikajúceho na základe:

  1) nepolitických trestných činov
  alebo
  2) konaní, ktoré odporujú cieľom a zásadám OSN.

  Takže teraz by to mal pochopiť aj ten, kto z ročníka do ročníka preliezal s odretými ušami a za starých dobrých čias sedával v tzv. somárskej lavici. 👿

  TAKŽE dovolávať SA ľudského PRÁVA NA (politický) AZYL NEMÔŽU dve „množiny“:

  1) osoby („obyčajne“) trestne stíhané (v zemi ich pôvodu)
  2) osoby konajúce (v zemi ich pôvodu) v duchu idúcom proti cieľom a zásadám OSN.

 20. Anton Hrnko 26. novembra 2015 / 19:56

  Metod,
  preboha, ako chcete vykladať právny text, keď ani po slovensky neviete. Čo to znamená „v zemi ich pôvodu“? Oni vyšli spod brázdy alebo spod trsu trávy? Alebo sú to nejaké červíky, ktoré sa vŕtajú v zemi? Naučte sa po slovensky a potom sa o niečo snažte. Ináč to vypadá veľmi trápne!

 21. pomocník 26. novembra 2015 / 23:29

  Tak toto som snáď ešte nezažil.

  Je tam napísané (v angličtine) toto:
  Tohto práva sa nemožno dovolávať v prípade stíhania vyplývajúceho z nepolitických trestných činov alebo [stíhania vyplývajúceho] z činov v rozpore s účelom a princípmi Spojených národov.

  Podľa vášho „výkladu“ by muselo mať nejaký význam spojenie „dovolávať sa z činov“ alebo „v prípade z činov“. A to si myslím nevyžaduje žiaden ďalší komentár, a to tak po stránke jazykovej (gramatickej), ako aj po stránke logickej. O stránke právnej potom už hovoriť ani nemusíme, to už by bol ďalší stupeň.

 22. pomocník 26. novembra 2015 / 23:43

  A tu to máte v oficiálnej nemeckej verzii (tiež mi mohlo napadnúť aj skôr sa tam pozrieť), jasnejšie to už napísať nejde:
  Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung,
  die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von
  Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.

  doslova (naschvál ponechávam nemecký slovosled prvého slovesa):
  Toto právo nemožno využiť v prípade trestného stíhania, ktoré sa skutočne na základe zločinov nepolitického druhu alebo na základe konaní uskutoční, ktoré porušujú cieľa a zásady OSN.

  To by sme mali druhý jazyk, v ktorom je výklad gramaticky úplne jednoznačný. Ešte by som mohol pozrieť ďalšie, ale myslím, že toto stačí viac než dosť.

 23. pomocník 26. novembra 2015 / 23:45

  oprava: ciele a zásady

 24. pomocník 26. novembra 2015 / 23:51

  Ale ešte českú verziu: Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného nepolitickými zločiny nebo činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů. (činy je inštrumentál od čin)

  Aj tu je výklad gramaticky úplne jednoznačný.

 25. Metod J. Sláv 29. novembra 2015 / 13:58

  Áno, je tak, ako anglický, slovenský, nemecký:

  Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného:

  1) nepolitickými zločiny
  nebo
  2) činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.

  Pán Hrnko, ja svoj rodný jazyk používam, súc si vedomý jeho etymologických konotácii, a nie tak ako „papagáj“ „papagájujúci “ to, „čo dajaký spitko vypotil do jeho umeleckého diela“ – PRE MŇA KRAJINA je to, čo KONČINA – a ja NEMIENIM ŽIŤ NA KRAJI BÝVALÉHO UHORSKA, či v končinách, kde líšky dávajú dobrú noc – JA SOM SI VEDOMÝ, ŽE ŽIJEM V STREDE SVOJEJ RODNEJ ZEME !!!

 26. Anton Hrnko 29. novembra 2015 / 22:47

  Metod,
  čo si vy myslíte je mi šumi-fuk. Aby sa mohol jazyk používať na jedno-jednoznačnú komunikáciu, teda napr. na formovanie právnych aktov, musí mať svoju ustálenú a kodifikovanú podobu. Každý, kto nerešpektuje kodifikovanú podobu, v podstate likviduje jazyk, pretože užívatelia ho prestanú používať ako nefunkčný a vezmú si jazyk, ktorý takúto podobu má. Napr. šovinistickí Maďari a Česi si toho boli vedomí, a preto robili všetko, aby slovenský jazyk dostali do podoby nefunkčného komunikačného prostriedku. Tým, že programovo si vymýšľate vlastné pravidlá pre slovenský jazyk, šírite anarchiu a rozvrat do jazykovej normy. Ste proste nepriateľom existencie Slovákov ako národa. To je všetko, čo som vám chcel povedať a vaše dristy o vašom poznaní si nechajte pre seba. Normálneho človeka nemôžu zaujímať.

 27. jano 25. decembra 2016 / 18:38

  rozhovor v celku dobrý.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *