PROVOKÁCIA, ALEBO MALA BY BYŤ SOCHA ŠTÚRA V ŠTÚROVE?

            Predstavte si, že by sa nejakí občania v Maďarsku rozhodli postaviť sochu rodenému Slovákovi Ľudovítovi Košútovi (po osobnej maďarizácii sa premenoval na Lajosa Kossutha) a niekto by miesto, kam bol položený základný kameň, zahádzal hnojom. Viete si predstaviť, čo by nastalo v maďarskej spoločnosti od vlády až po posledného lokaja niekde na vrátnici? Viete si predstaviť to pozdvihnutie a to rozhorčenie? Nechcem robiť lacné prirovnania, ale nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, žeby tam panovalo rozčúlenie, ako keď moslimom urazíte proroka! Na Slovensku však okrem pár nemastných-neslaných správ a zopár odsudzujúcich komentárov sa pri zhanobení základného kameňa Štúrovho pamätníka nestalo nič. Dokonca sa nič nestalo, ani keď skupina maďarských šovinistov a nebojím sa povedať iredentistov rušila zhromaždenie štúrovských matičiarov pri odhaľovaní predmetného pamätného kameňa. Continue reading

Čo sa deje na archeologických náleziskách?

V súvislosti s výstavbou priemyselného parku pod automobilku Land Rover pri Nitre opäť vyhrala zákazku na archeologický výskum zahraničná firma s nie príliš jasným majetkovým pozadím. Podľa informácií, dostupných vedeniu Slovenskej národnej strany od renomovaných archeológov, táto firma vyhráva väčšinu štátnych zákaziek i zákaziek štátnych firiem na archeologický výskum, aj keď ho často vykonáva za vyššiu cenu ako štátom zriadené archeologické pracoviská. Nechce sa nám veriť, žeby za takýmto prístupom mohla byť korupcia, keďže od štátnej firmy je ťažko získať províziu. Keďže oblasť Nitry je kolískou slovenského národa, kde bolo centrum nášho prvého samostatného štátu (Nitrianske kniežatstvo), očakávali by sme, že archeologický výskum tohto miesta dostane na to najkompetentnejšie slovenské pracovisko, ktoré v tomto meste aj sídli. Na naše prekvapenie sa tak nestalo. Continue reading

Ďalší bard nás opustil

Len pred pár dňami sme vyprevadili na poslednú cestu jednu z najvýznamnejších osobností cirkevného a verejného života kardinála J. Ch. Korca. V nedeľu, 8. novembra 2015 nás opustil ďalší bard slovenského verejného života, žurnalista, spisovateľ, horúci slovenský vlastenec Roman Kaliský.
Život Romana Kaliského bol naplnený borbou za za pravdu, za lepší život slovenského občana, za dôstojné miesto slovenského národa v rodine európskych národov. V našom priestore sa práca pre slovenský národ nie vždy vyplácala, a tak je jeho život poznamenaný aj šikanou, ponižovaním, stratou zamestnania i ústrkmi, ktoré zažívala jeho rodina. Continue reading

Vyšla nová publikácia o slovenských dejinách

Vydavateľstvo Perfekt pripravilo na úvod tohtoročného veľtrhu kníh v Bratislave novú syntetickú publikáciu o slovenských dejinách Slovenské dejiny. Od úsvitu po súčasnosť (ISBN  978-80.8046-730-2). Autorský kolektív v zložení Michal Habaj, Ján Lukačka, Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan Petranský a Anton Hrnko predložil slovenskej verejnosti v zhustenej podobe vývin slovenského národa a jeho územia od najstarších čias až do súčasnosti. Moja maličkosť napísala do publikácie stručný náčrt vývinu Slovenska od roku 1989 po súčasnosť. Keďže z priestorových dôvodov bol môj príspevok do publikácie skrátený, dovolím si na mojom blogu so súhlasom vydavateľa uverejniť jeho kompletné znenie.

Continue reading