Významný štátoprávny akt v dejinách slovenského národa – vyhlásenie SNS

V dnešný deň (30. 10. 2015) si pripomíname 97. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa, ktorú je treba zaradiť do radu významných medzníkov v dejinách slovenského národa (Žiadosti slovenského národa z roku 1848, Memorandum slovenského národa z roku 1861 a tie ktoré nasledovali po roku 1918)) na ceste k budovaniu suverénnej a samostatnej slovenskej štátnosti. Legitímni predstavitelia slovenského národa touto deklaráciou predovšetkým dali definitívne „Zbohom“ takmer tisícročnej spoločnej štátnosti s Maďarmi, ktorá sa slovami Andreja Hlinku nevydarila, a prihlásili sa k spoločnej štátnosti s českým národom. Vytvorenie spoločného štátu Slovákov s Čechmi bolo jedinou cestou pre slovenský i český národ, ako sa v danom čase oslobodiť spod maďarského a rakúsko-nemeckého útlaku. Naši vtedajší politici (predovšetkým členovia Slovenskej národnej strany) dokázali, že vedia konať na pulze doby a tak aj konali. A hoci sa česko-slovenský štát nestal skutočným domovom slovenského národa (dvakrát sa musel preto rozdeliť), bol nevyhnutnou etapou všeobecného dotvorenia slovenského národa na štátoprávny subjekt, ktorý bol schopný vytvoriť plne samostatný a suverénny štát. K tomuto odkazu 30. októbra 1918 sa SNS plne hlási. Continue reading