Hvorecký by sa mal doučiť dejiny, aby nevyzeral ako táraj

 

Medzi najväčších kritikov normálneho, čechoslovakistami, maďarónmi a svetoobčanmi nepokriveného obrazu slovenských dejín, teda , aby som bol presný, zástancom takého obrazu, ktorý je politicky korektný a má Slovákov za posledných sluhov všetkých dôb, možno s pokojným svedomím zaradiť jedného zostavovateľov textov v jazyku, ktorý mu podľa všetkého neprirástol k srdcu – Michala Hvoreckého. Keď som zachytil informáciu, že sa natáča film Najhorší zločin vo Wilsonove, vôbec to vo mne nevyvolalo žiadne emócie. Veď písať alebo natáčať fikcie bol vždy dobrý džob, ľudia to radi čítajú alebo pozerajú a je to aj dobrá forma zábavy. Rozladenie vo mne vyvolal až rozhovor, ktorý poskytol SME 17. 10. 2015. Continue reading