Premenujme 19. september na Deň nezávislosti – vyhlásenie SNS

Slovenská národná strana si s úctou pripomína 19. september ako pamätný deň, ktorým sa pripomína prvé verejné vystúpenie Slovenskej národnej rady na zhromaždení v Myjave počas Slovenskej revolúcie rokov 1848 – 1849. Pripomíname však, že Slovenská národná rada vznikla niekoľko dní predtým , 16. septembra 1848 vo Viedni a tento deň by mal byť tiež zapísaný medzi pamätné dni Slovenskej republiky. Continue reading