Nájde sa v Európe nový Karol Martel?

Roku 732 po Kristovi, približne sto rokov po tom, ako Mohamed ušiel z Mekky do Mediny a založil tým nové monoteistické náboženstvo, zastavil majordómus Franskej ríše Karol Martel v strede dnešného Francúzska pri Poitiers arabských „imigrantov“ vyzbrojených novou vierou pri ich snahe o ovládnutie Európy. Medzi tým už moslimovia prešli pri šírení svojej viery celú severnú Afriku a dnešné Španielsko a zničili tam kvitnúce kresťanské štáty i národy. Vnútili im nielen svoju vieru, ale aj jazyk. Tí, čo to neakceptovali, boli buď fyzicky vyhladení, alebo sa dostali ako etnickí dedičia štyri tisíc rokov prekvitajúcej staroegyptskej civilizácie Koptovia do pozície menejcenných páriov, otrocky pracujúcich na svojich „pravoverných“ pánov. Pokusy moslimského sveta o ovládnutie európskeho kontinentu porážkou pri Poitiers a následným niekoľko storočným bojom Španielov a Portugalcov o oslobodenie svojej krajiny spod moslimskej nadvlády však neskončili. Len pred nedávnom sme si pripomínali 330. výročie odrazenia osmanských Turkov pri ich pokuse o implantáciu prorokovej viery na európsky kontinent vojskami Svätej ligy pod vedením poľského kráľa Jána Sobieského pred bránami Viedne roku 1683. Kým víťazstvo Karola Martela bolo na začiatku vzniku unikátnej európskej civilizácie, víťazstvo Jána Sobieskeho bolo jej potvrdením. Rozkvet Európy ako unikátnej civilizácie európskych národov by bez zachovania jej kresťanskej podstaty nebol možný. Continue reading