Stanovisko slovenských historikov k šíreniu pseudohistoriografie

V piatok 15. mája sa konalo v Matici slovenskej kolokvium na tému Neodborná historiografia na Slovensku – problém alebo výzva. Kolokvium prijalo stanovisko, ktoré poskytujem čitateľom môjho blogu.

Slovenská historiografia má za sebou búrlivý vývoj. V 19. storočí, v kľúčovom období rozvoja národných historiografií stredoeurópskych národov, keď sa u nich dotváralo historické vedomie, jej chýbali vlastné vedecké pracoviská a školy, v ktorých by sa mohla systematickejšie rozvíjať. Jej rozvoj bol väčšinou záležitosťou jednotlivcov – slovenských intelektuálov, ktorí sa venovali spracovávaniu aj slovenských národných dejín. Nepriaznivé pomery pretrvávali prakticky až do vzniku Česko-Slovenska v roku 1918. Nové, či obnovené inštitúcie od roku 1919, ako Matica slovenská, Univerzita Komenského a od roku 1942 Slovenská akadémia vied a umení – boli už pracoviskami, v ktorých bola možnosť spracovávať dejiny aj z národného pohľadu a v ktorých vyrástli prvé generácie slovenských profesionálnych historikov. Rozvinuli sa aj pomocné vedy historické.

Spoločenský vývoj Slovákov v 20. stor. bol nesmierne zložitý,  najmä kvôli vplyvu dobových ideológií a rýchlo prebiehajúcemu procesu dotvárania sa slovenského politického národa. Ideológie oslabovali a účelovo deformovali poslanie slovenskej historiografie. Vnášali do nej rušivý prvok diskontinuity a odtrhávali ju od jej základov a vedeckých postulátov. Po roku 1948, najmä komunistická ideológia odtrhla historiografiu od jej poslania v spoločnosti a podriadila jej funkciu ideologickým potrebám výstavby socializmu. Ideologizácia spoločenských vied veľmi negatívne poznačila slovenskú historickú vedu. Slovenská historiografia v podmienkach socializmu neriešila základné otázky slovenských dejín a občania ju opodstatnene vnímali ako nástroj, slúžiaci vládnucej ideológii, najmä, keď jej na rozdiel od ostatných socialistických historiografií chýbal výrazný národný akcent a podliehala silno ideológii čechoslovakizmu.

Tento negatívny vývoj, najmä po roku 1948, spôsobil v slovenskej spoločnosti značnú nedôveru v oficiálne vystupujúcu inštitucionalizovanú historickú vedu a súčasne nižší spoločenský status historika, čo pretrváva dodnes. Slovenské historické vedomie, ako pamäť národného spoločenstva, však napriek tomu existovalo a vyvíjalo sa. Záujem širokých vrstiev obyvateľstva o národné dejiny sa nestratil, ale fenomén uzavretosti a chýbajúca komunikácia s objektivizujúcimi poznatkami historickej vedy ho postupne deformoval. Tak sa na Slovensku vytvorila živná pôda, aby sa hlboko zakorenili rôzne mýty, ale aj insitne interpretácie historických udalostí a osobností a zároveň sa absolutizovalo ich subjektívne prežívanie. Tieto tendenčné, laické pohľady a interpretácie národných dejín nedostávali pred rokom 1989, počas komunistického režimu, možnosť verejnej prezentácie. Po roku 1989 však nastal úplný obrat. Veľké množstvo informačných zdrojov rôznej – často pochybnej kvality – viedlo k tomu, že mnohí ľudia stratili orientáciu a boli ochotní prijať aj také informácie o našej minulosti, ktoré by za iných okolností neprijali.

Určitú zodpovednosť za tento stav nesie aj naša oficiálna historiografia, ktorá málo a ak, tak často nepružne reagovala na záujem obyvateľstva o vlastné dejiny. Prakticky dodnes absentuje konštruktívny dialóg medzi slovenskými historikmi. A práve konštruktívny dialóg, o ktorý doposiaľ nie je všeobecný záujem, by vyjasnil mnohé veci a prispel k porozumeniu a dohode o zásadných otázkach našich dejín.

Slováci, ktorí sa zaujímajú o vlastné dejiny, pociťovali po roku 1990 opodstatnenú nespokojnosť zapríčinenú prázdnotou a ideologickými  interpretáciami, ktoré odmietali. Začali vyhľadávať alternatívne zdroje o dejinách, prípadne sami, bez hlbšej metodologickej prípravy tvoriť úplne nové diela a interpretácie. Proti amatérskej historiografii, resp. literatúre faktu, ktorá vychádza zo seriózneho záujmu, používa vedeckú metodológiu a opiera sa o výsledky historickej vedy, nemožno nič namietať.

Čoraz väčší priestor však začala nadobúdať pseudohistoriografia, ktorá prináša predovšetkým senzačné odhalenia a má ambíciu úplne od základu prepísať, či presnejšie prekódovať dejiny. Svojím charakterom je to akási forma bulváru. Predstavitelia pseudohistoriografie sa verejne prezentujú ako naslovovzatí odborníci, pričom väčšina z nich nemá ani historické vzdelanie. Na rozmanitých podujatiach (nie na vedeckých konferenciách!) sa púšťajú do polemík s profesionálnymi historikmi, pričom odmietajú ich diela a interpretácie, respektíve sú k nim hyperkritickí. To by však nebolo ešte to najhoršie. Objavili sa „gurovia – vykladači dejín“, ktorí neskutočnými výmyslami, vychádzajúcimi z toho, že na Slovensku si ich tvrdenia nevie takmer nikto neodborne vzdelaný overiť, šíria tragikomické bludy a ničia slovenské historické vedomie.

Za veľmi negatívny jav treba považovať, že pseudohistorikom nechýba chuť produkovať pochybné publikácie, lebo slovenská historická veda a jej vedecké ustanovizne neboli pripravené na tento negatívny trend, čo pseudohistorikom umožnilo získať si skalných prívržencov a presvedčiť ich o svojich „tajných, zamlčaných a pravdivých slovenských dejinách“. Stáva sa, že šíritelia týchto dezinterpretácií dejín dostávajú v súčasnosti neprimerane veľkú publicitu v médiách, ba niekedy aj krytie niektorých kultúrnych, vzdelávacích a štátnych inštitúcií. Ich názory tak získavajú punc akejsi serióznosti a hodnovernosti, čo zmätok v historickom vedomí ešte zvyšuje. Dôsledky tohto počínania môžeme len ťažko predvídať. Vytvára sa totiž veľmi nebezpečný trend manipulácie s národnými dejinami, ktorý môže viesť k úplnému rozkladu historickej pamäti Slovákov, a vôbec k neschopnosti pozrieť sa na vlastné dejiny prostredníctvom optiky kritickej historickej vedy.

Toto stanovisko, prijaté na kolokviu Neodborná historiografia na Slovensku – problém, alebo výzva? (Matica slovenská, Bratislava, Grösslingova 15. mája 2015) sa pokúša vysvetliť jav pseudohistoriografie, zabrániť ďalšiemu rozširovaniu takejto tvorby a zvyšovaniu významu dezinterpretátorov v histórii. Tento cieľ je možné dosiahnuť najmä úzkou spoluprácou historikov zo všetkých vedeckých pracovísk, recenzovaním pseudohistorických prác a upozorneniami odbornej aj laickej verejnosti na škodlivosť dezinterpretácií našich dejín.

 

V Bratislave 15. mája 2015

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc.

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Prof. PhDr. Martin Homza, PhD.

PhDr. Anton Hrnko, CSc.

PhDr. Pavol Jelínek, PhD.

Dr. phil. Beata Katrebová-Blehová

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. Dr. h. c.

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

PhDr. et Mgr. Peter Mulík, PhD.

Mgr. Ivan Petranský, PhD.

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

70 Responses

 1. Metod J. Sláv 19. mája 2015 / 23:11

  Pán Hrnko,

  pozerám, že tam bol aj pán Ruttkay a pán Pieta.

  Nespýtali ste sa ich náhodou,

  kedy už konečne zverejnia „genetiku“(haploskupinu) „Vandala“ od Popradu ?

  Lebo s tých ich rečí, ktoré pustili do médií: „štvrtá haploskupina, ktorá hovorí
  o pôvode od Uralu po Ukrajinu“, mi vyplýva, že nevedia o čom hovoria §§§

  Pretože,

  v začiatkoch genetických výskumov v oblasti haploskupín

  boli postulované len 3 haploskupiny pre Y-DNA, a to z toho dôvodu, že zistili,
  že kvôli pribúdajúcemu počtu haploskupín treba zmeniť ich označovanie !!!

  Keď dnes dakto povie „štvrtá haploskupina“, tak nepovedal nič §§§

  Pretože,

  haploskupiny sú dvoch druhov:

  1) „matkovské“(mitochondriálne) označované mt-DNA, ktoré sa dedia po matke
  a majú ich ženy aj muži
  2) „otcovské“ označované Y-DNA, ktoré sa dedia po otcovi a majú ich len muži.

  Haploskupín mt-DNA je … viď tu:

  eupedia.com/europe/european_mtdna_haplogroups_frequency.shtml

  Haploskupín Y-DNA je … viď tu:

  eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

  Sú tam aj %-á zastúpenia v dnešnej populácii jednotlivých štátov Európy.

  Ak by sme zobrali „štvrtú“ haploskupinu podľa radenia v prvej tabuľke s mt-DNA
  tak je to H, resp. H1+H3 (tzv. pramatka Helena).

  Ak by sme zobrali „štvrtú“ haploskupinu podľa radenia v druhej tabuľke s Y-DNA,
  tak je to „slovanská“ haploskupina R1a (lebo u Slovanov je jej najviac).

 2. Jozef Viskup 19. mája 2015 / 23:34

  Mne tam chýbajú mená prof.Hrabovec a Dr.Martina Lacku. A samozzrejme prof.Ďurica a doc.František Vnuk.

 3. Lukac 20. mája 2015 / 15:04

  Stanovisko je správne a potrebné, ide o to, aby sa posledná veta uplatňovala v praxi.

 4. yoss 20. mája 2015 / 23:26

  Nie som historik, moj nazor je taky, ze k deformaciam historiografie Slovenska dochadza najma po roku 1989. Predtym ano, nieco bolo ako povinna jazda, o Stefanikovi sme sa sice neucili, ale o Pribinovi, Rastislavovi, Kocelovi, o Velkomoravskej risi, dokonca o slovienoch ano. Dnes sa uz „slovieni“ nepouziva, pouzivaju sa „stari slovaci“, lenze vysmesnym sposobom. Je to tak najma v roznych obrazkovych casopisoch patriacim roznym privatnym vlastnikom, zvacsa zahranicnym, ktori pred 25 rokmi ani nevedeli, kde lezi Bratislava. V ostatnych mediach badat zaznavanie problematiky ako o tom pisu slovenski historici vyssie, tiez nizku vzdelanostnu uroven novinarov, ovela nizsiu ako bolo volakedy, kedy bolo hanbou nieco nevediet – a kto nic nevedel, ten zvacsa mlcal a nemohol pisat do masmedii. Dnes je tomu naopak. Takze pani historici, nevyhovarate sa na komunistov, sucasny stav je aj vasou vinou…

  Ako hore vyssie pise Metod, koho je to vinou, ze doteraz nebola zverejnena DNA velmoza z popradskej hrobky? Vidim tam podpisaneho pana Ruttkaya, nasho popredneho archeologa, hadam by sme sa to mohli po 10 rokoch konecne dozvediet…

 5. Lukac 25. mája 2015 / 16:41

  p. Hrnko, máme tu aktuálny pokus o „manipuláciu národných dejín“ , v denníku N
  tvrdia, že sa preceńuje význam Cyrila a Metoda, Svätopluka, Jánošíka, Hlinku i Dubčeka,
  odvolávajú sa na tvrdenie historika Vladimíra Turčana, tak by ste mali reagovať.

 6. Anton Hrnko 25. mája 2015 / 18:56

  Lukač,
  netreba robiť paniku. Veď sú to žvásty. Už pripravujem jeden rozsiahly materiál o tom, ako Slováci vnímali svoje dejiny. Tak len krátky úryvok z neho:
  Ale ani druhá strana nebola k týmto prúdom v slovenskej spoločnosti nevšímavá. Kým celé stáročia maďarsky orientovaní kronikári a neskôr historici nespochybňovali Slovákov ako potomkov Svätoplukovho ľudu a Slovákov ako dedičov Veľkej Moravy, v druhej polovici 19. storočia urobila maďarská historická veda zásadný obrat. Maďarský historik a etnograf P. Hunfalvy (narodený ako spišský Nemec pod menom Hundsdorfer) prišiel s novou koncepciou zaujatia priestoru stredného Dunaja starými Maďarmi. Vraj Slováci nemajú nič spoločné so Slovanmi, žijúcimi na Veľkej Morave. Tých vraj starí Maďari buď vyhubili alebo pred nimi ušli. Vraj „Horné Uhorsko“ bolo dlhé stáročia riedko obývané Maďarmi a až v 15. storočí sa tam nasťahovali Česi (husiti), Valasi a Poliaci a z tejto zmesky vraj postupne vznikli Slováci. Lenže neboli to len Maďari, ktorí si túto koncepciu osvojili. Z podobných dôvodov (asimilovať Slovákov) si ju osvojili aj českí bádatelia. S vystúpením Hunfalvyho je v korelácii článok dovtedy neznámeho jazykovedca J. Polívku, ktorý navrhol zmeniť dovtedy stáročia používaný termín „staroslovenský“ na označenie veľkomoravských realít a navrhol termín „staroslověnský“. Jeho priezračný zámer odpojiť Veľkú Moravu od Slovákov sa veľmi rýchlo ujal a pôsobí fakticky dodnes. Rovnako ako slovenskou historickou vedou dávno vyvrátené koncepcie českého profesora na Univerzite Komenského v Bratislave V. Chaloupeckého, ktorý Hunfalvyho koncepciu presadil ako oficiálnu teóriu prvorepublikovej historiografie. A hoci slovenská archeológia a kompetentná slovenská historická veda už dávno dokázala opak, rôzni „písalkovia“ v tzv. mienkotvorných denníkoch a podobných plátkoch píšu sústavne nezmysly o slovenskej národnej minulosti vyplývajúce z najšovinistickejších českých a maďarských koncepcií z období, keď sa elity susedných národov snažili Slovákov ako samostatný národ vymazať z mapy Európy. To treba povedať veľmi nahlas, lebo do týchto písačiek sa zapájajú aj niektorí historici, ktorí, Pán Boh vie, komu slúžia! Žiaľ, našli odozvu i v súčasnej prezidentskej kancelárii.

 7. Lukac 26. mája 2015 / 23:09

  Máte oboja pravdu /p.Hrnko, aj Yoss/, ale žiaľ takéto názory sa v naších médiach nepublikujú. Potešilo ma vyjadrenie poslanca Blahu na adresu falošne „znepokojených“
  manipulátorov verejnej mienky. Inak niektoré jeho hlášky mi pripadajú príliš ľavičiarske.

 8. Tučko Bombička 28. mája 2015 / 21:28

  Najprv odkaz na parádnu knihu Martina Homzu:

  Svätopluk v európskom písomníctve (zrušte to úvodné okno a môžete čítať):
  academia.edu/9722594/Sv%C3%A4topluk_v_eur%C3%B3pskom_p%C3%ADsomn%C3%ADctve

  …a potom poznámka k tomu vyhláseniu: keď vidím jedno meno, ktoré je tam podpísané, tak sa mi chce rehotať od tohto momentu až do rána. Asi tak.

 9. Vlado Rusin 29. mája 2015 / 6:05

  p.Hrnko,myslim,ze paniku mate v tom vasom kolokviu.Na ten vas novy material o vnimani historie Slovakmi,sa vobec netesim! Som presveceny,ze neprekrocite tien vasho kolokvia.Pojem stari Madari,stari Cesi,nemate problem pouzivat,a!e pri Slovakoch uz problem mate! Kde je vase kolokvium napriklad v kause podzemne garaze….sa spoliehate na pomoc od aktivistov,alebo dokonca od ,,pseudohistorikov“ ????

 10. Milanxyz 29. mája 2015 / 9:21

  Vážení,
  na rozdiel od Vás, možno aj preto, že som trochu postarší, mnou, pri čítaní tohto „Stanoviska slovenských historikov k šíreniu pseudohistoriografie“ prešli zimomriavky. Vanie z neho závan zatuchliny päťdesiatich rokov najhoršieho komunistického prenasledovania každého názoru, čo nebol úplne v súlade so smernicami vydanými UV KSČ a jeho poskokmi na Slovensku. Aj vtedy sa inteligencia, bez zábran podpisovala, keď sa vynášal ortieľ nad tými, ktorých názor nebol v línii ideológie „rodnej“ strany, ktorá určovala, čo sa môže vydávať, čo čítať, a čo nie.
  Vlastne sa ani štýlu tohto „Stanoviska“ tak veľmi nedivím.
  Nepoznám všetkých podpísaných „gebírových“ historikov, ale určite mnohí, keď nie všetci, sú odchovanci komunistickej ideológie a tak im asi pripadá celkom prirodzené v takomto duchu spísať „Stanovisko“, lebo len oni vedia, čo je tá pravá história, a čo pseudohistória.
  Len oni, naslovovzatí odborníci rozhodnú, čo má pospolitý ľud čítať a čo nie!
  Pozabudli, že diktatúra pred štvrťstoročím padla a že právo na slobodné vyjadrenie názoru, pokiaľ neuráža druhých by malo byť posvätné?

  Čoho sa naši gebírovci boja?
  Nejakých „pseudohistorikov“, ktorých sa alibisticky boja menovať?
  Koho asi? Timuru? Cvengroša? Ale keď tvrdia, že (predstavitelia pseudohistoriografie) „…. na rozmanitých podujatiach (nie na vedeckých konferenciách!) sa púšťajú do polemík s profesionálnymi historikmi, pričom odmietajú ich diela a interpretácie, respektíve sú k nim hyperkritickí“, treba sa opýtať, či títo „pseudohistorici“ boli niekedy čo len na nejaku TV besedu za okrúhlym stolom (o vedeckých konferenciách ani nesnívajúc) vôbec pozvaní?
  Tí asi nie. Nakoniec,keď obaja povedali, že nie sú študovaní (gebíroví) historici, prečo by si svoje výskumy, svoj názor, nemohli zverejniť?
  Nepáči sa to „gebírovým“ historikom, tak nech to odborne scenzurujú a neodbíjajú ich politickými floskulami.

  Boja sa M Ďuricu, F Vnuka?
  Nuž, na tých si netrúfnu, a slovenská historiografia sa k ním chová ako macocha. Zásadne ich nepozýva na vedecké konferencie, lebo sa bojí konfrontácie s ich, komunistickou ideológiou nepoznačených náhľadov na slovenskú históriu.
  Kde boli naši „gebírovci“ pri tom neuveriteľnom trapase, keď predstavenstvo ÚPN z politických dôvodov odmietlo udeliť cenu historikovi doc. F. Vnukovi?
  Spísali nejakú petíciu, „stanovisko“ proti politickému vmešovaniu sa do práce odborníkov, historikov?
  Ale kdeže, strčili hlavy do piesku ako pštrosi!

  Celá táto maškaráda zvaná „Stanovisko“ je namierená a načasovaná voči Dr Hromníkovi, ktorého celoživotné dielo Sloveni a Slovensko vydala Matica začiatkom roka.
  Mám silné nutkanie, že „eto Vaše dielo“, pán Hrnko, lebo ste sa v minulosti s Dr Hroníkom nepekne chytili a v debate Vám dokázal, že v otázke dávnej histórii Slovenov/Slovákov máte priepastné medzery.
  Ale na Slovensku je to tak, keď niekto pretŕča hlavou nad ostatnými, treba ho „odrovnať“.
  Dať mu palicou po hlave, nech nekríva!

  Takže tak, ten „guru-vykladač dejín, ktorého meno „odborníci na históriu“ nespomenuli, neurobil svoj doktorát na komunistickou ideou a čechoslovakizmom nakazenej bratislavskej univerzite s českým menom, ale v Syrakúzach a svoje výskumy nečerpal len z pražského, budapeštianského, prípadne z poľského, či nemeckého archívu, ale štúdiom v mnohých krajinách sveta. A majú pravdu, že na Slovensku jeho tvrdenia – podľa nich „tragikomické bludy“ – zatiaľ nikto, nielen neodborník, nedokáže vyvrátiť, lebo na to zatiaľ nikto nemá.
  Ako teda môžu tvrdiť, že jeho výskumy, ktorým nerozumia, „ničia slovenské historické vedomie“ a údajne škodia „interpretácií našich dejín“?
  Podpísaní „gebíroví“ historici mali jedinečnú možnosť pozvať Dr Hromníka, ktorý momentálne je celý mesiac na turné po Slovensku, na otvorenú debatu a dokázať mu, že svojou interpretáciou, ako tvrdia „ničí slovenské historické vedomie“. Alebo ho prizvať na to kolokvium, kde sa toto alibistické „Stanovisko“ zrodilo.
  Ale kdeže, na otvorenú konfrontáciu nemajú a preto sa ako spiklenci schádzaju potajomky a obrazne „strieľajú z poza bučka“.
  Pokrytci!

  Na kolokviu sa páni historici dohodli, že zabrániť ďaľšiemu rozširovaniu pseudohistoriografie „je možné dosiahnúť najmä úzkou spoluprácou historikov zo všetkých vedeckých pracovísk, recenzovaním pseudohistorických prác …“
  Ktoré vedecké pracovisko sa pokúsi recenzovať dielo Dr Hromníka?
  HÚ SAV? Má síce okolo stovky „odborníkov“ štátom platených, ale dominuje tam bývalý učiteľ ruštiny Kováč a politologička mladšia Zavacká, takže odtiaľ „nebezpečie“ recenzie nevanie,
  HÚ Matice? Aký je z toho dojem vo verejnosti, keď Matica toto historické dielo vydala a jej popredný historik P Mulík sa odpíše pod „Stanovosko“?
  Netrpezlivo čakám na prvú recenziu.
  Zadržujem dych nedočkavosťou.

 11. Anton Hrnko 29. mája 2015 / 22:47

  Pán Hromník,
  nenamýšľajte si. Kolokvium nebolo o Vás. Vaša podvodná práca nestojí za to, aby sa ňou slušný človek zaoberal. O pochybeniach sa dá diskutovať, ale o nezmysloch nie. Preto ani nečakajte, že sa Vašimi hovädinami bude niekto vážne zaoberať. Kolokvium bolo o tom, že Vaša pseudopráca bola podporená na vydanie ministrom kultúry. A to je o niečom úplne inom. A okrem iného, ak chcete písať o Slovákoch, mali by ste sa trošku naučiť aj správnu slovenčinu.

  Pán Rusín,
  neviem, o čom splietate. Napr. termín starí Slováci som uviedol do nového diskurzu na Slovensku ja osobne ešte roku 1999. Odo mňa ho prevzal D. Machala a od neho slovenský premiér Fico. Tým sa stal predmetom vášnivých diskusií.Ale na čo o tom hovoriť. Po ovocí poznáš strom. A len tak na okraj – garáže na Hrade. Dal som sa o veci informovať z rôznych strán. Antické pamiatky a vôbec staré pamiatky na Bratislavskom hrade nie sú vôbec ohrozené. Práve naopak! Je o ne postarané veľmi dobré. Prečo sa nepozriete na profil tých tzv. občianskych aktivistov. Sú to takmer úplne ľudia podpísaní na všetkých protislovenských pamfletoch (napr, prof. Štefanovičová – proti zvrchovanosti, proti samostatnosti atď.). Tam, kde sa vyhĺbila jama na garáže nebolo nič. Bolo to vyhĺbené miesto, odkiaľ vyťažili kameň v stredoveku a neskôr na stavbu paláca. Potom to slúžilo ako priekopa a v novoveku to bolo zasypané. Ak tam aj nejaké antické pamiatky boli, boli zničené podobne, ako terazzo na nádvorí, ktorým sa prof. Štefanovičová v 60,. rokoch prekopala ryhou asi meter širokou bez toho, aby si to vôbec všimla. Oným aktivistom vôbec nejde o Hrad, ide im o diskreditáciu súčasnej vlády. Síce nemám dôvod Ficovcov brániť, ale v tejto veci sú čistí ako ľalia. Základná otázka je, či je pre Hrad lepšie, keď sa uvoľnia pivnice (Boli ste tam? Choďte sa tam pozrieť a uvidíte, o čo sme prišli, keď sme tam nemohli chodiť, lebo tam boli kotolne!) a obslúžne činnosti sa prevedú pod zem na iné miesto.Aj Parížsky Louvre je celý podkopaný a nikomu to neprekáža. Niekedy by nám nezaškodilo, keby sme sa pozreli aj na to, kto to hovorí, nielen čo hovorí!

 12. Pomocník 30. mája 2015 / 12:08

  Akékoľvek kritizovanie „pseudoteórií“, „konšpiračných teórií“ atď. je logický a sémantický nezmysel, pretože chybná môže byť iba úplne konkrétna teória, a nie „všetky teórie, ktoré protirečia tomu, čo ja vyhlásim za správne“ (lebo to je presne to, čo výrazy „pseudoteórií“, „konšpiračných teórií“ ). Medzi tým, čo by p. Hrnko nazval (aj z dôvodu jeho veku ale aj z iných dôvodov) pseudohistoriografia sú aj úplne normálne dobre zdôvodnené hypotézy aj totálne nezmysly. Takže nabudúce by bolo vhodné napísať úplne konkrétne, voči ktorej teórii ktorej osoby sa ohradzujeme a nie písať paušálne vedecké nadávky proti všetkým, čo sú proti.

 13. Pomocník 30. mája 2015 / 12:12

  Ešte dodám, že keby sme takto argumentovali stále, tak by sme dnes stále verili, že Zem je stredom vesmíru (pretože všetky ostatné názory by boli „pseudoveda“ a hotovo).

 14. yoss 30. mája 2015 / 12:46

  pseudoteorie ako sucast systemu ovladania statov a narodov. 6 urovni riadenia spolocnosti. prednasa KGB general Petrov:

 15. Milanxyz 30. mája 2015 / 16:16

  Pán Hrnko,
  Už som Vás v minulosti niekoľkokrát upozornil, že nie som Dr Hromník. Ako vidím neveríte mi. Nuž, aby som dosvedčil, že je to pravda, v druhej polovici júna budem na Záhorí dlhší čas, nuž hádam sa naskytne príležitosť sadnúť si niekde na kávu/víno/pivo, podľa chuti.

 16. Anton Hrnko 30. mája 2015 / 21:00

  Pomocník,
  máte a aj nemáte pravdu. Ono to je vcelku tak, ak si každý fantasta svoje fantázie uverejňuje za vlastné. Medzi nimi sa samozrejme môže nájsť aj Koperník, ktorí dokáže, že všetko je ináč. Protestovať proti tomu treba vtedy – a to je tento prípad – keď to podporuje štátna moc za peniaze daňových poplatníkov. Ako som včera odpovedal Milanovi z konca abecedy, guľa nemôže byť kockatá a občan by nemal byť za svoje peniaze zavádzaný! To je všetko.

  Milanxyz,
  som celý bez seba.

 17. Lukac 31. mája 2015 / 12:34

  Žijeme v dobe internetu, komerčných TV, bulvárnej tlače a „nezávislých“ médií, ktoré šíria nadmerné množstvo pravdivých, ale aj skreslených a nepravdivých informácií. Človek bez systematického vzdelania a životnej skúsenosti sa v tom nevie zorientovať a keď je navyše
  v niečom deprivovaný, je náchylný veriť v rôzne pseudoteórie a mýty, ktoré vytvárajú rôzni aktívni samoúci, resp. aj profesionálni manipulátori. Ak je človek v nejakej oblasti odborník
  nemal by mať problém oddeliť zrno od pliev. Ak posudzujem ostatné informácie, snažím sa zistiť charakteristiku autora, či je úprimný a zodpovedný, či zohľadňuje aj iné názory a súvislosti, či využíva len overené fakty, alebo aj polopravdy, ktoré ešte preceňuje, resp. fakty prekrúca, či cítiť z jeho argumentácie účelovosť, či jeho výklad je logický a pod.
  Zo skúsenosti však viem, že žiaľ, u nás sa ľudia často rozhodujú o tom čomu budú veriť povrchne, citovo, podľa rôznych osobných preferencií , často politických, resp. zištných. Preto „stanovisko“, pre mňa dôveryhodných historikov, vítam.

 18. Jozef Stanislav VŠ 31. mája 2015 / 15:15

  Vážení!
  Ďakujem p. Tučkovi Bombičkovi za odkaz o Svätoplukovi, trochu ma to potešilo, lebo už sa začína trošku blízkať na lepšie pojednania o ňom;, p. Hrnkovi za ukľudnenie o hradnom zagarážovaní a to o pseudohisticizme samotných historikoch nebudem komentovať.
  Chcem však poukázať na rakúskeho vedca Wernera Jobsta, ktorý dal poriadnu pecku naším archeológom a historikom (veď sú asi pseuvedci), v jeho oprávnenom konštatovaní o keltsko-bratislavskej akropole z 1. stor. pr. n. l.. Je však priamo zarážajúce, že sa nenašiel žiaden slovenský archeológ a historik, ktorý by si dal dve a dve dohromady a poukázal na túto historickú kontinuitu jasne a jednoznačne!
  Svedčí to o čom?
  Nečudujem sa tomu, lebo ani genetiku zatiaľ slovenská veda neberie vážne, čo sa týka histórie.

 19. Tučko Bombička 31. mája 2015 / 19:47

  Pán Stanislav,

  niet začo. Stojí zato prečítať tú knihu od A po Z a ak tak urobíte, tak Vás ubezpečujem, že budete potešený nieže trochu, ale poriadne. To nie je blýskanie, to je poriadny treskot-pleskot-hrmot.

 20. Anton Hrnko 31. mája 2015 / 21:13

  To sa to dobre kope, keď sa ani nepokúsim nájsť to, čo o tom napísali naši vedci, všakže?

 21. yoss 1. júna 2015 / 10:37

  co mi chyba na vystupovani, posobeni slovenskych historikov je to, ze nevystupuju koordinovane ako nejake elitarske zdruzenie, ktore tie rozne pseudoteorie autoritativne odsudzuje. myslim Zdruzenie, ktore bude mat nejake stanovy, nejakeho tajomnika alebo hovorcu, ktore bude zasadat dajme tomu raz za mesiac a pripadne aj ziskavat dary od sponzorov na propagacnu cinnost. myslim, ze slovenski historici dost malo medzi sebou osobne komunikuju a ked ano, tak si odkazuju cez media rozne nepekne veci, alebo akcentuju svoje nazorove odlisnosti, hoci dajme tomu v 90% su ich nazory rovnake…

  to by surne potrebovalo nejake riesenie. moznoze zmienovane kolokvium je takou prvou lastovickou v tomto smere…

 22. Milanxyz 1. júna 2015 / 13:18

  Pán Hrnko,
  inú odpoveď na môj návrh som ani nečakal. Ale vráťme sa k Stanovisku „gebírových“ historikov. V ňom sa hovorí:
  „… šíritelia týchto dezinterpretácií dejín dostávajú v súčasnosti neprimerane veľkú publicitu v médiách, ba niekedy aj krytie niektorých kultúrnych, vzdelávacích a štátnych inštitúcií.“
  Nik sa nespomína menom, veľavravné, nepriame obvinenie všetkých.
  Vo Vašej odpovedi na môj príspevok (29. 22:47) ste boli priamejší, píšete:
  „Pán Hromník, nenamýšľajte si. Kolokvium nebolo o Vás. ……. Kolokvium bolo o tom, že Vaša pseudopráca bola podporená na vydanie ministrom kultúry.“
  A v odpovedi p.Pomocníkovi (30. 21:00) to potvrdzujete nasledovne:
  „Protestovať proti tomu treba vtedy – a to je tento prípad – keď to podporuje štátna moc za peniaze daňových poplatníkov.“
  Pán Pomocník Vás totiž upozornil, že:
  „Akékoľvek kritizovanie “pseudoteórií”, “konšpiračných teórií” atď. je logický a sémantický nezmysel, pretože chybná môže byť iba úplne konkrétna teória, a nie “všetky teórie, ktoré protirečia tomu, čo ja vyhlásim za správne.”

  A tu sme pri koreni veci. Nikto z podpísaných doteraz odbornou recenziou nedokázal, že teória Dr Hromníka je zavadzajúca, ale napríklad Vy, pán Hrnko si dovolíte tvrdiť, že sú to „nezmysly“ a „hovädiny“, s ktorými sa „slušný človek nebude zaoberať“.
  Čiže bez toho, aby prácu posúdili a dali autorovi možnosť ju obhájiť, sa múdre hlavy v kolokviu zhodli na tom, že je to teória zlá a aby sa v budúcnosti tomu predišlo, štát by mal podporiť iba tých autorov, ktorých domáci, „gebírovi“ historici blahosklonne odobria.
  Ale pozrime sa na podporu Ministerstva kultúry, lebo, ako sa hovorí, peniaze kolú oči.
  SAV existuje už vyše sedemdesiat rokov a jej Historický ústav približne tiež toľko, s množstvom „gebírových“ historikov, momentálne je ich tam okolo stovky, platených, ako píšete, z peňazí daňových poplatníkov. Za sedemdesiat rokov sú to ohromné peniaze na priamých platoch a na penziách.
  Ruku na srdce: A čo za toľké peniaze užitočného pre slovensku historiografiu vyprodukovali?
  V Stanovisku sa píše:
  „Ideológie oslabovali a účelovo deformovali poslanie slovenskej historiografie. Vnášali do nej rušivý prvok diskontinuity a odtrhávali ju od jej základov a vedeckých postulátov. Po roku 1948, najmä komunistická ideológia odtrhla historiografiu od jej poslania v spoločnosti a podriadila jej funkciu ideologickým potrebám výstavby socializmu. Ideologizácia spoločenských vied veľmi negatívne poznačila slovenskú historickú vedu. Slovenská historiografia v podmienkach socializmu neriešila základné otázky slovenských dejín a občania ju opodstatnene vnímali ako nástroj, slúžiaci vládnucej ideológii, najmä, keď jej na rozdiel od ostatných socialistických historiografií chýbal výrazný národný akcent a podliehala silno ideológii čechoslovakizmu.“

  Myslím, že niet pochýb o tom, že takto deformovaná historiografia po celé desaťročia systematicky ničila slovenské historické povedomie. Celkom správne by sa historiografia tej doby mala volať pseudohistoriografia, pretože na politickú objednávku úmyselne dezintrepertovala slovensku históriu!
  Všetci pod Stanoviskom podpísaní v tej dobe študovali, a za peniaze daňových poplatníkov tvorili diela, v ktorých, ako priznávajú bola deformovaná slovenská história, a systematicky ničené slovenské historické povedomie!
  Logicky, v pravom slova zmysle všetci historici tej doby, ktorí si živobytie v tej dobe zarábali deformovaním slovenskej histórie sú popravde PSEUDOhistorici!
  A dnes títo PSEUDOhistorici si bez štipky začerveňania dovolia odsúdiť prácu iného historika, nepoznačeného socialisticou ideológiou, ktorú sa ešte ani neunúvali preštudovať ale oči im kole maličká podpora štátu, zapomínajúc, že sami sú z peňazí daňových poplatníkov celý život platení.
  Tak, ako Vy, pán Hrnko predpokladám, že „gebíroví“ historici v penzijnom veku majú slušnú penziu, odhliadnúť, vo Vašom prípade od „kapesného“ za podpredsedníctvo v SNS, či za zastupovanie Slovenska niekde v Nato. K napísaniu knihy môžte voľne použiť vedomosti získané počas Vášho plateného zamestnania. V pohodlí, teda ako penzista bez existenčných starostí si knihu napíšete a veselo si ju odnesiete vydávateľovi. Vydávateľovi zaplatíte náklady predom a potom si celý výnos z predaja ponecháte, alebo jeho náklady sa odrátajú z predaja a zbytok rozdelí podľa dohody. Bez problémov, bez starostí.
  Dr Hromník taký luxus nepozná. Pracuje ako výskumník samostatne, nemá zaručený žiadny príjem. Výskumy si financuje sám, častokrát v situácie, v akej sme zvykli žiť za „socíku“, keď príjem akurát vystačil na nájom, stravu a najnutnejšie potreby.
  Sústrediť sa na skompletizovanie a doplnenie zhromaždených poznatkov z mnohoročného výskumov slovenskej histórie predstavovalo mnohomesačnú prácu na plný úvazok, bez existenčných starostí, asi tak na dobu trištvrte roka. Na to však v prípade Dr Hromníka nebolo pomyslenia. Trebalo hľadať mecenáša, po novom sponzora.
  Lenže kde ho hľadať? V Južnej Afrike je slovenská komunita miniskulná a niet v nej naslovovzatých boháčov.
  A doma?
  Komunistickou ideológiou a čechoslovakizmom odkojenými PSEUDOhistorikmi prešpikovaná SAVu a iné štátne organizácie, ani Matica, keď ju Dr Hromník pred nejakými dvadsiatími rokmi navštívil, nemali o neznámeho historika, naviac takého, čo žil na kapitalistickom západe, záujem.
  Aj Úrad pre zahraničných Slovákov udeľuje raz do roka granty pre slovenské komunity v zahraničí. Žiadosť o poskytnutie podpory na dokončenie a vydnie knihy Dr Hromníka bola po tri roky neúspešná.
  Zostala iba posledná možnosť zorganizovania zbierky. Listina šľachetných darcov, ktorí vydanie celoživotných výskumov Dr Hromníka umožnili je uvedená v knihe.
  Kritický okamih nastal predĺžením kompletizácie, keď ďaľších darcov sa nedarilo nájsť a hrozilo, že predčasné ukončenie prác na kompletizovaní knihy. Príspevok Ministerstva kultúry v tom kritickom čase bol tou záchranou, že kniha nakoniec vyšla. Nepoznám jeho výšku, ale silne pochybujem, žeby dosahovala viac, ako polovica príspevkov od darcov. Nakoniec nemalo by byť ťažké sa to od Ministerstva vyzvedieť.
  Matičné vydavateľstvo je samostatne hospodariaca jednotka, takže náklady spojené s vytlačením a distribúciou knihy si z predaja odráta.
  Kniha, vzhľadom na svoj rozsah, sa predáva za veľmi nízku cenu, takže pri odrátaní nákladov autorovi na penziu z predaja jeho celoživotného diela veľa neostane. Cenu určilo vydávateľstvo v snahe sprístupniť ju čo najväčšiemu okruhu záujemcov. Obávam sa však, že tento úmysel sa pri bojkote našich „gebírových“ falšovateľov histórie, čo sa samozvane nominovali do úlohy ochráncov slovenskej histórie a historického povedomia, sa asi ťažko podarí.
  Nuž ale na Slovensku je to tak …..

 23. Lukac 1. júna 2015 / 21:57

  Pánom, čo sa tu opakovane dožadujú výsledkov a vysvetlení týkajúcich sa genetiky naších predkov, odporúčam prečítať si rozhovor s Doc. Ferákom, naším medzinárodne uznávaným genetikom, v SNN č.20/2015. Treba si uvedomiť, že DNA, gény, genetika, sú biologické kategórie a národnosť, etnicita je spoločenskovedná kategória, nemožno ich chaoticky spájať, resp. zamieňať. Ako povedal Doc. Ferák, naších predkov spred 10 tisíc rokov nemožno považovať za Slovákov /ani za Nemcov, alebo Rusov/, aj keď máme spoločnú časť genetickej informácie.

 24. Anton Hrnko 1. júna 2015 / 22:48

  Pán Hromník,
  už som Vám povedal, že s Vami nebude nikto diskutovať. Ani čítať tie hlúposti, ktoré píšete (aj tie vyššie). Nemožno totiž diskutovať o tom, že kocka je guľatá (to je Vaša hlavná téza). A mimochodom, v SNS v súčasnosti je len päť platených funkcionárov, resp. zamestnancov a podpredsedovia a predseda medzi nich nepatria. Práve naopak, mnohí z nich financujú SNS zo svojich prostriedkov, lebo strana iné prostriedky nemá. A ja osobne nemôžem za to, že ste so svojou teóriou v Afrike neuspeli až tak, že musíte chodiť po žobraní po Slovensku.

 25. yoss 2. júna 2015 / 12:03

  Ako povedal Doc. Ferák, naších predkov spred 10 tisíc rokov nemožno považovať za Slovákov /ani za Nemcov, alebo Rusov/, aj keď máme spoločnú časť genetickej informácie.

  pan Lukac,
  myslim, ze docent Ferak v tomto vyroku, pokial ho takto formuloval, prekrocil svoje kompetencie. mozno povedal takyto svoj nazor, ktory vsak nie je odborne podlozeny nakolko nie je odbornikom na vznik a vyvoj kulturnej alebo etnickej identity, ale na nieco ine. zial, u nas je genetika, geneticke vyskumy z hladiska etnickeho faktora v plienkach, hoci dava vyznamne informacie o tom, kto odkial prisiel a kedy, co sa da samozrejme zistit aj na zaklade lingvistickych alebo inych zvlastnosti, vratane archeologickych nalezov. nikto archeologiu nespochybnuje ako vedu, ktora dava vysledky, teoriu haplogrup ano. pokial viem, haplogrupy spochybnuju akurat tak nasi juzni susedia, lebo prisli na pre nich prekvapujuce zistenie, ze vacsina z nich su povodom slovanmi, lebo u nich prevazuje R1a. haplogrupy su vyznamnym zdrojom informacii, pokial na Slovensku prevazuje R1a to znamena napriklad tolko, ze nie sme potomkovia germanov, ani nejakych kocovnych aziatov, ale potomkovia slovanov, hoci niektori samozrejme mozu mat R1b a tiez sa citit slovanmi, alebo konkretne slovenmi. to uz genetika neriesi, to je ina oblast. statistika nic nevypoveda o tom ktorom jednotlivcovi, dava vsak vyznamne vysledky pokial ide o pocetnejsiu vzorku jednotlivcov – co nasi historici spravne vacsinou nechapu, lebo ak sa dobre pamatam na niektorych svojich spoluziakov orientovanych historickym smerom – nemali radi matematiku…
  http://imagizer.imageshack.us/a/img837/4391/balanowsky2012.png

 26. Lukac 2. júna 2015 / 23:06

  YOSS,
  nechcem sa hádať, veď by to bolo trápne, aby sa 2 laici sporili o odborných témach.
  Doc. Ferák je pre mňa dostatočnou autoritov, údaje o ňom a jeho publikáciach nie
  je problém nájsť na internete.On len na základe svojích a iných výskumov tvrdí:
  „V Európe je malá korelácia medzi jazykovou a genetickou mapou: migrovali skôr
  kultúry ako ich nositelia. Svojím genetic. zložením sa slovenská populácia v zásade
  neodlišuje od ostatných /stredo/európskych populácii. Slovákov z nás robí jazyk a kultúra, nie však genofond.“ Veď sám pripušťate, že aj človek s inou genetic. výbavou
  sa môže citiť Slovákom. Mne ide o to, aby sme sa, Slováci, citili voči iným národom
  rovnocenní, nepodceňovali sa, a na to nepotrebujeme „bombastické“ argumenty
  napr. o genetickej odlišnosti, aj keď v polemike s hypertrofovaným egom väčšiny
  Maďarov nám to môže prísť vhod.

 27. Vlado Rusin 3. júna 2015 / 7:06

  ANTON HRNKO
  31. máj 2015 / 21:13
  To sa to dobre kope, keď sa ani nepokúsim nájsť to, čo o tom napísali naši vedci, všakže?

  P. Hrnko, laici,nadsenci,pseudohistorici,poznaju vase prace (clenov kolokvia)
  napr.Mulik v nedavnej svojej praci Pouzivanie odbornej terminologie k etnogeneze Slovakov, zamlcuje,alebo nevie vyznam slova Tourkias….? Geovitzas Pistos krales Tourkis….napis na Gejzovej korune….interpretuje ako prichod st.Madarov,spravne by malo byt prichod Turkov…ci to bol kral,ten Gejza??? alebo vy gebirovci,clenovia inkvizicneho kolokvia mate pravo na vlastne pseudohistoricke bludy,hovadiny…..

 28. Milanxyz 3. júna 2015 / 10:20

  Pán Hrnko,
  je naozaj smutné, keď na vydanie celoživotného diela historika treba hľadať podporu v spoločnosti. Ale na Slovensku je to tak. Na prameni ešte stále sedia sprofanované kádre, aké v Nemecku po zjednotení do jedného z verejného života odstránili. Môžem Vás ubezpečiť, že Dr Hromník nie je autorom myšlienky zbierky, ani ju neorganizoval. A pokiaľ ešte stále máte pochybnosti, že ja nie som Dr Hromník, obráťte sa s dôverou na vydavateľa Vášho diela „Devín“ a ten Vám prezradí, kto uňho dojednal vydanie Hromníkovej prvej knihy.
  Som si stý, že pán B. si to dobre pamätá …

 29. Anton Hrnko 3. júna 2015 / 21:27

  Rusine, Rusine,
  o čom chcete debatovať, keď nemáte ani šajnu o kritike prameňa a o reáliách z raného stredoveku. Keby ste mali o tom šajnu, tak by ste vedeli, že byzantské pramene dôsledne pomenúvajú starých Maďarov termínom Tourkoi = Turci. Oni svojím spôsobom mali pravdu, pretože staromaďarské kmene boli etnicky pestré a vedúcu úlohu u nich predstavovala kniežacia vrstva, ktorá bola turkitského pôvodu. Ale to by ste nesmeli mať zaslepené krvavé oči, ale študovať reálie danej doby a keď sa vám to nechce, tak sa spoľahnúť na odborníkov. Lenže slovenský odborník je pre vás principiálny zradca, lebo sa drží pri zemi a pracuje historickou metódou. Nechce Vám potvrdiť dristy akéhosi Hromníka, ktorý už v južnej Afrike tvrdil tamojším černochom, že prví tam boli Drávidi a že Drávidi tam urobili všetko to isté, čo dnes robia v jeho „veľdiele“ Slovákom. No trvalo to len dovtedy, kým tam neprišli skutoční Drávidi z Indie a nezistili, že je to podvodník (aspoň tak mi to povedala spolužiačka onoho pána). potom sa stal nezamestnaným a oné podvodné teórie ponúkol Slovákom. Samozrejme, okrem ľudí s inteligenciou hojdacieho koníka mu to nikto na Slovensku nezožral, tak sme sa pre jeho obdivovateľov stali zradcovia a protislovenské sily. Lenže, aj v Biblii sa píše, že po ovocí poznáš strom! Moje ovocie – samostatnú Slovenskú republiku – môže vidieť každý. Aké ovocie priniesol onen podvodník z južnej Afriky okrem toho, že vyvolal plané nadšenie u tých, ktorí si zrazu spomenuli, že kresťanstvo vzniklo na Slovensku dve tisíc rokov pred Kristom. Aký dôkaz? Hromník to tvrdí a on všetko vie. Tak je to pravda. Veď si vymyslel nejakú teóriu o Vianociach, vraj pôvodne drávidskom slove. Nikoho netanguje, že do 15. storočia Slováci slovo Vianoce nepoznali,, že používali slovo Kračún a až potom, cez češtinu prijali slovo Vánoce (upravili si ho na Vianoce), ktoré je polokalkový preklad z nemčiny (Weinachten – z weien = svätiť a Nachten = noci). Ale my sme zločinci, lebo sa držíme faktov a nechceme uznať veľkosť jeho svätosti vševeda z južnej Afriky. Nedajte sa vysmiať. Keď chcete s takými príspevkami chodiť na môj blog, tak radšej choďte do krčmy. Urobíte zaslúženejšiu prácu!

 30. Vlado Rusin 4. júna 2015 / 9:31

  Milý Tóno!
  aby bolo jasne,ja neobhajujem Dr.Hromnika,sam s nim nesuhlasim! Tu ide o nieco ine,co vy nechcete vidiet…!
  Do krcmy nechodim,aby som sa pozvracal, staci mi vas blog,Tónko!

 31. yoss 4. júna 2015 / 23:17


  YOSS,
  nechcem sa hádať, veď by to bolo trápne, aby sa 2 laici sporili o odborných témach.
  Doc. Ferák je pre mňa dostatočnou autoritov, údaje o ňom a jeho publikáciach nie
  je problém nájsť na internete.On len na základe svojích a iných výskumov tvrdí:
  “V Európe je malá korelácia medzi jazykovou a genetickou mapou: migrovali skôr
  kultúry ako ich nositelia.

  pan Lukac,
  ja sa citim byt laikom POUCENYM, ked mam cas nemam problem citat rozne historicke pramene, alebo Jana Stanislava, alebo hociaj teoriu haplogrup. nehovorim, ze vsetkemu rozumiem, ked nieco neviem, tak sa spytam, trebars aj tu na tomto fore, hoci ma uz parkrat zahriakli. netreba sa bat odbornych veci, vacsinou to nie je velka veda, teda niektore veci ano. dnes je taka doba, ze mlada Zavacka moze byt sefkou komisie na posudenie socharskeho diela Svatopluk na koni, ci ma ten kon spravne proporcie, takze naco tie zbytocne mindraky. pravdaze, pred skutocnymi vedcami, vedatormi, historikmi mam respekt, ale za svatcov, nedotknutelnych ich nepovazujem. doc. Ferak je mozno dobry v labaku nad skumavkami, ale pri interpretacii toho, co vlastne vyskumal, ma este rezervy…

 32. yoss 4. júna 2015 / 23:30

  nejako mi tu chyba skvely glosator, Tucko Bombicka, hadam len neprebehol na druhu stranu, za Dunai…

 33. Tučko Bombička 5. júna 2015 / 7:41

  Pán Yoss, prečo si mám kaziť náladu, ktorú mám proste dobrú?

  1) Už 3. krát čítam od M. Homzu tú „parádnu knihu“ a furt nachádzam niečo, čo mi minule ušlo. Podľa mňa tá kniha svedčí o tom, že pán Homza by mohol v oficiálnej slovenskej historiografii prevziať rolu profesora M. Kučeru, ktorý svoje penzum roboty už odviedol a už by to ozaj mohli prevziať aj mladší.
  2) Rudolf Irša začal písať svoj nový blog, na čom mám aj ja aspoň malilinkú zásluhu. Ešte som tam síce nebol, ale aj tam sa určite dajú dočítať zaujímavé nové veci o našej minulosti, rovnako ako u Homzu.
  3) Z SK Dejiny na STV som ja až taký sklamaný nebol, aspoň z prvých 3. dielov, ostatné musím dopozerať a veru napríklad proti tomu, že tam proces s J. Tisom označili za politickú vraždu nemám nič.
  4) Prieskum urobený po kauze Váhostav ukázal, že 40 perc ľudí viní jedného pána, 30 perc súčasný menežment firmy, 20 perc ľudí minulý menežment, a iba 10 perc Fica rovnako ako 10 perc Počiatka a iba 7 perc stranu Smer. Pre mňa rukolapný dôkaz, že ak v nejakom obvinení nie je rácio, ani pravicová mediálna mašinéria nedokáže „vyrobiť“ vinu a niekoho zlikvidovať (a že sa veru modrí na Slovensku tie 4 týždne činili ako nikdy predtým). Na mojej strane veľká hrdosť na Slovákov.
  5) SNS sa vzmáha (aj keď nejakým tým percentíčkom možno aj na úkor Smeru).

  Tak mi povedzte, načo sa tu mám jedovať? Z akého dôvodu? Nehovoriac o tom, že knihu p. Hromníka som nečítal, tak je mi ťažko sa vyjadrovať.

  P.S. A ešte som aj dosť schudol, takže asi budem musieť zmeniť nick 🙂

 34. pomocník 5. júna 2015 / 13:11

  Pozor, pozor. Irša tu je vedený ako pseudohistoriografia…Ešte k tomu Homzovi: Vidíte, pán Hrnko, takto sa to má robiť. Napísať knihu, ktorá je písaná formálne (a samozrejme aj materiálne) striktne vedeckým štýlom, s plno odkazmi na zdroje, podrobnosťami, zoznami a logickými argumentami a pod. a nie proste len robiť nejaké prázdne paušálne vyhlásenia. Populárnonáučné a pod. texty sú tiež dôležité, ale musia byť striedavo k dispozícii AJ tie druhé.

 35. Peter 9. júna 2015 / 20:08

  To tie podpisy pod článkom majú vzbudiť punc dôveryhodnosti? Mnohí ľudia ktorých poznám ani len nevnímajú, nie to ešte hlbšie chápu to čo povie nejaký vedec a ako sa odborne vyjadrí, no berú ho za seriózneho odborníka v danom odbore kompetentného sa vyjadrovať. Mnohé vysvetlenie dejín berú priam ako fakt. Ale veď to je smiešne. Osobne stále cítim nejakú pýchu v tých vedeckých kruhoch, veď, nečudo – samozrejme mnohí urobili veľa dobrej roboty to niet pochýb, no útoky niektorých, ktorí sa vyhlasujú za vedcov na názory iných len preto, že sú odlišné a ani sa nevedieť k nim seriózne vyjadriť, to je nevedecké a kazí to podľa mňa obraz vedy! Veď je správne a žiaduce, aby amatéri kriticky vyjadrovali k mnohým teóriám pochybnosti, veď je vhodné klásť správne otázky, aspoň vedci môžu obhájiť svoje stanovisko a viesť tak rozumný a potrebný dialóg. Alebo si to všetko píšu len pre seba a iní majú len pokorne, kolenačky opakovať čo im je predčítané? Akonáhle sa ježia bez logického dialógu a odsudzujú všetky iné názory do jedného vreca, tak to je úplne nevedecké, ba priam dogmatické. Takýto vedec nemá vo mne dôveru a priam urobí presný opak – upriami ma na iný zdroj kde diskusia je možná a kde sú možné dohady… Takže ja osobne si nevšímam tituly, ale to, ako človek hovorí, píše, ako sa k problematike obšírne vyjadrí. Ak máme v hlavách bloky, ktoré nedovolia meniť názory a stanoviská na mnohé udalosti, tak sa asi sotva môžeme posunúť. Ustavične niečo nové sa objavuje a oficiálna veda mnohé nevie ani len zaradiť, či sa k tomu seriózne vyjadriť. Mladé generácie sa vôbec nič neučia trebárs o našich predkoch len samý Rím, Grecko a kraviny, akoby naši predkovia ani neboli, alebo boli pribrzdenými opicami, bez jazyka a kultúry, bez vlastnej minulosti, ktoré zliezli zo stromu a len vtedy dostali rozum a skultúrnili sa, keď im populárna známa dvojica zo Solúnu „láskyplne“ vtlačila novú náboženskú ideológiu… Pán Hrnko, svojim podpisom ste sa do toho stáda zaradil. Je len na Vás, ako sa tam cítite a ako dlho v ňom zostanete. A ja si tú knihu Hromníkovu veru prečítam, určite nemusím v mnohom súhlasiť no ja som nevedec takže slobodne svoje názory meniť môžem zo dňa na deň. Svojim spôsobom vedcov chápem aj ich obavy, no nechcel by som byť v akademickej inštitúcii, kde by ma len každý napomínal čo treba a netreba brať vážne a ako sa odborne vyjadriť aby to neznelo nebodaj ufologickoneviemako

 36. Anton Hrnko 11. júna 2015 / 22:59

  Pán Peter S.,
  neobľubujem príliš grafomanov a uznáte, že človek má dôležitejšiu prácu ako čítať siahodlhé nič. Píšte príspevky normálneho rozsahu a potom môžeme hovoriť a diskutovať.
  A pri tom čítaní Vám odporučím vziať si nejaký slovník drávidského jazyka, aby ste si vedeli porovnať tvrdenia oného šarlatána s realitou.

 37. yoss 13. júna 2015 / 9:11

  Pokial ide o knihu prof. Hromnika je jasne a logicke, ze historici mozu mat rozne nazory co sa ukazuje aj tu na diskusii, len skoda, ze je v tom aj velka miera osobneho nepriatelstva. Furt ta nasa zakladna (narodna) chyba, ze ked ma niekto inaksi nazor, je povazovany za nepriatela. Kazda takato tema znamena vitane ozivenie zaujmu o nase dejiny, nasu historiu, ktora sa dnes ocitla na periferii – takej neuveritelnej periferii, ze kvaziobjektivne informacie supluje barsjaky zlomyselny pisalek, ako napriklad Peter Getting v bulvarnom avsak velmi citanom tyzdenniku Plus sedem dni. Ako sa v ktorejsii relacii vyjadril stary kaplan nitrianskeho hradu, za komunistov tam chodili denne autobusy so skolakmi na exkurzie, dnes je to skor zriedkavost. Ozivenie zaujmu o temu moze priniest aj Hromnikova kniha, staci si spomenut na takzvanu pomlckovu vojnu vo federalnom parlamente, ktora elektrizovala narodne povedomie beznych slovakov a co bolo vtedy velmi dolezite – aj poslancov – poniektori ani nevedeli, ze ho maju…

 38. Jozef Stanislav VŠ 13. júna 2015 / 17:22

  Pán Tučko Bombička,uveďte mi jeden fakt od p. Homzu z jeho knihy, aby ma mohla poriadne potešiť?
  Lebo ja som pseudohistorik, ktorý je dosť náročný na seba, ohľadne historických faktov.

  Pán Hrnko, tie práce, ktoré ne-spomínate, sú zaujímavé, viete o takých, ktoré o tom priamo, ale priamo hovoria, ako o pôvodnom Carnutum-u?
  A k tým Turkoi – bojovníkom, ako je možné, že v „centrálnom (iné sídlo sa nespomína)“ sídle Atelkuzu (podľa byz. cis. Michala VII. Porfyrogennétosa, sídlo za Východnými Karpatmi s rodinami: manželky, deti, starí rodičia, remeselníci a iní príslušníci napr. zranení bojovníci) Pečenehovia zlikvidovali, prisvojili a pod. s nimi niečo urobili, ale všeobecne sa neskoršie tvrdí, že ich bolo 7 židovsko-chazarsko-tureckých kmeňov. Zaváňa to bibliovským prisvojovaním si príbehov ino-Magyármi (ich DNA je iná, ako magyárska) v tom ich najdemagogickejšom období (konc. 18. až 19. až zač. 20. stor.), kedy mali volné pole pôsobnosti k prepisovaniu zaručene starých rukopisov. A som osobne presvedčený o tom, že takúto inštitúciu (možno i neoficiálnu, združenie rôznych vplyvných ino-Magyárov v ich nad-Tótskej demagogii) mali vytvorenú už za Uhorského kráľovstva, čo nie je bernolákovské Magyarské kráľovstvo krivých zrkadiel.

 39. Anton Hrnko 13. júna 2015 / 20:35

  Jozef,
  toho Homzu si treba prečítať celého, aby sme pochopili. o čom je svätoplukovská legenda. Len taká zaujímavosť. Všetko, čo obsahujú svätoštefánske legendy napísané sto rokov po jeho smrti, je doložiteľné vo vzťahu k Svätoplukovi v dobových dokumentoch.
  Ale o inom. Ťažko sa diskutuje s ľuďmi, ktorí si vykladajú dejiny ako vieru, ktorým nestačí to, čo sa dá o slovenských dejinách doložiť v dobových prameňoch alebo ktorí si myslia, že existuje nejaké celosvetové sprisahanie proti hocikomu a títo sprisahanci napísali iné dejiny, aké v skutočnosti boli. Nič také neexistuje. Všetko je len otázka výkladu existujúcich faktov. Ťažko presvedčiť niekoho, komu zistia stredoeurópsky gén, ktorý tu koloval napr. 20 tisíc rokov a ktorý uveril, že všetci jeho predkovia 20 tisíc rokov dozadu boli Slováci, že to je hlúposť! Každý z nás má genetickú výbavu, ktorá sa v tomto priestore vyvíja 4,5 mld. rokov. Len raz to boli možno nejaké rosievky, potom trilobity, možno nejaký dinosaurus a nakoniec homo sapiens. Nuž a o Slovákoch možno hovoriť tak v rozpätí 1500 až 1100 rokov. Tým nie sme vôbec nejakí opozdení. Veď aj o Nemcoch možno hovoriť až tak asi v rozmedzí 1200 – 1100 rokov. Načo sa naparovať a stavať si vzdušné zámky, ktoré nám aj tak vyfučia?!

 40. Tučko Bombička 14. júna 2015 / 9:38

  Pán Stanislav,

  nuž ak Vás nepotešilo to, že napr. legenda o sv. Štefanovi vznikla zrejme prevzatím a úpravou staršej slovanskej tradície, ktorú zapísal aj Pop Dukljanin, ak Vás nepotešilo to, že legenda o sv. Šalamúnovi vznikla zrejme prevzatím a úpravou svätoplukovskej legendy zoborských mníchov, ak Vás nepotešilo to, že svätoplukovská legenda sa rozprávala dokonca na dvore uhorských kráľovien, ak Vás nepotešila parádna analýza súvislostí medzi zoborskou legendou o Svätoplukovi a legendou o sv. Svoradovi a z toho smerujúci záver, ak Vás nepotešilo to, že Svätoplukov odkaz bol aj v začiatkoch Uhorska zdrojom politickej legitimity, zdrojom moci, potom Vás možno poteší to, že podľa J. J. Stredovského, ktorý, zdá sa, čerpal od nitrianskeho biskupa B. Jaklina, ešte na konci 17. storočia nitrianske duchovensko verilo tomu/považovalo za možné, že po páde Veľkej Moravy, bolo možné uskutočniť slávnostné vyzdvihnutie – prenesenie – slávnostné uloženie telesných ostatkov veľkomoravského kráľa zo Zobora do Nitry. Neviem, či uvedomujete, čo toto všetko znamená. Povedal by som, že absolútne nie. V takom prípade Vás však ani ja „nepoteším“ 🙂

  Takže napíšem znova svoj názor: je to „šupa“, a to poriadna!

 41. Metod J. Sláv 16. júna 2015 / 20:09

  Ako správne vedecko-metodicky postupujúci vedec, začnem citáciou 😀 :

  „Ťažko presvedčiť niekoho, komu zistia stredoeurópsky gén, ktorý tu koloval napr. 20 tisíc rokov a ktorý uveril, že všetci jeho predkovia 20 tisíc rokov dozadu boli Slováci, že to je hlúposť!“

  A ľaľa, „stredoeurópsky gén“ ? A to je ktorý, lebo veda genetika taký gén nepozná?

  A pozrime, že „… všetci jeho predkovia 20 tisíc rokov dozadu boli Slováci, že to je
  hlúposť!“ – Nuž, čo robí Slováka Slovákom?

  Ako v dave ľudí „v rifliach“ spoznáme Slováka?

  Nuž ľahko, keď ho oslovíme po slovensky, a on nám odpovie slovenčinou
  bez cudzieho prízvuku. Takže hlavným rozpoznávacím znakom Slováka, je jeho
  rodný jazyk, JAZYK KTORÝ ZDEDIL PO SVOJICH PREDKOCH, PRESNE TAK, AKO
  ZDEDIL PO SVOJICH PREDKOCH ICH GÉNY !!!

  NO, A GENETICI ZISTILI 20 AŽ 50 000 ROČNÚ GÉNOVÚ KONTINUITU SLOVENSKEJ
  POPULÁCIE (teda jej drvivej väčšiny, 85% !!!), t. j. dnešní Slováci zdedili genofond ľudí,
  ktorí žili pred onými 20 až 50 000 rokmi.

  No, a keďže JA ROZPRÁVAM PO SLOVENSKY, TAK AKO ROZPRÁVALI MOJI RODIČIA,
  MOJI STARÍ RODIČIA, MOJI STARÍ PRARODIČIA, ATĎ., prečo by mali moji, či naši prapraprapra…rodičia ROZPRÁVAŤ INÁČ –
  VEĎ TO BY BOLO PROTI LOGIKE SAMOTNÉHO JAZYKA
  AKO PROSTRIEDKU DO-ROZUM-IEVA-NIA SA !!! !!! !!!

  V spomínanej knihe pána Homzu a 8-ych spoluautorov je pekne štatisticky spracovaná
  „suma skomolenín“ mena Svätopluk z pier cudzincov, či odcudzencov.

  A V „AREÁLI“ KOĽKÝCH SKOMOLENÍN DNES ŽIJEME §§§

  Veď si len zoberme meno KARPATY, A OČISTIME HO OD SKOMOLENÍN, potom

  KARPATY = CHARBATY = CHRBÁTY (horské) !!!

  CHRBÁTY okolo zeme, kde si DUNAJ DUNÍ a TIŠA si TÍŠKO plynie !!! !!! !!!

  P. S.:
  Proti CHRBÁTOM ani prof. Šimon Ondruš nič nenamietal, i keď k TIŠI sa
  nedopracoval pre „hŕbu indo-germanizmu“, ale aspoň potvrdil, že ono
  „latinsko-grécke“ PATHISSos z prelomu 1. a 2. st. n. l. je dnešné Potisie – ja
  k tomuto dodávam všimnite si TH ako snahu o zápis Ť, a SS ako snahu
  o zápis Š !!!

 42. Anton Hrnko 16. júna 2015 / 21:23

  Ťažko je niekomu vysvetliť, že pred 50 000 rokmi bol ten prapredok ešte černoško, túlal sa niekde okolo Adenu a k Slovákovi mal ešte rovných 49 000 rokov.

 43. Metod J. Sláv 18. júna 2015 / 14:55

  Pán Hrnko,
  pred cca 70 000 rokmi vybuchol tzv. supervulkán na území, kde je dnes Indonézia.
  Sú také odhady, že radikálnu zmenu klímy prežila aj jedna „dedina“ dakde na pobreží
  dnešnej JAR, a z populácie tejto „dediny“ pochádzajú dnešní „europoidi“. Ďalej genetici
  vyrátali, že spoločný predok šimpanzov a ľudí žil pred cca 5 000 000 rokov. Šimpanzy
  sa rodia s bielou kožou pod čiernou srsťou, a počas života „sa opália“. TAK TEN
  „ČERNOŠKO“ JE VEĽMI OTÁZNY ???
  ( Aj preto, lebo južné pobrežie Afriky, bolo pred miliónmi rokov oveľa južnejšie, a teda
  v tzv. miernom pásme južnej pologule – Afrika aj dnes driftuje na sever a tlači Európu
  za polárny kruh, tak že za cca 90 000 000 rokov nám tu bude poriadna zima 🙁 )

 44. Jozef Stanislav VŠ 18. júna 2015 / 17:44

  Pán Tučko Bombička, môžem tvrdiť, že som oveľa ďalej a to, čo mi tu predkladáte od p. Homzu je tradícia, o ktorej už dávno viem a logicky si ju dokáže odvodiť každý pseudohistorik.
  Pripomeniem, že túto tradíciu zdedili i český Premýšľavci, a tieto dva rody (Karpatovci a Premýšľavci) nechceli, aby ten druhý mal na svojom území pradávny Veligrad-Wogastisburg, tak ho likvidovali systematicky obä rody s domorodcami-aborigincami a brali z neho stavebný kameň.
  Nuž aj svätoplukovská tradícia je pekná vec, no dôkazy chýbajú (kostrové pozostatky). Viete vôbec ako zomrel kc. Svätopluk I. Veľký? Nemáte ani šajnu, že?

  Pán Hrnko, viete mi vysvetliť, čo to je za skýtske božstvo to TABITI, keďže už som to na blogu Ramiannka – Nepoznaná historia vysvetlil!
  Len Vás musím upozorniť, že by ste viacej mali byť viacej hrdý na našu pradávnu SLOVENČINU!!!
  Okrem iného to dokazuje práve to slovenské božstvo, ktoré je naše SLOVENSKÉ, ale úplne našské a spred 2000 ročné, nielen 1200 ročné!!!
  Takže etymologia slovenčiny nás prinavráti na to miesto, čo nám poniektorí drzí neprajníci (parchantíci :-)) odopierajú od rímskych čias!

 45. Tučko Bombička 18. júna 2015 / 20:57

  Pán Stanislav,

  ak je to naozaj niečo, čo si dokáže „odvodiť“ každý pseudohistorik, potom je len škoda, že sme museli čakať až na toho Homzu, všakáno. Dnes sme už mohli byť ďalej. Ale ono to bude trošku inak, že? Žiaden z tých „pseudohistorikov“ sa nad tým dodnes ani len nezamyslel takým spôsobom, ako práve ten Homza (či presnejšie iba jeden a to už v 19. storočí, volal sa Hložanský tuším, takže žiaden z „vašich“). Majú totiž plné ruky práce s „Charbátovcami“, „Premýšľavcami“ a inými „-ovcami“.

  „Dôkaz“ v podobe kostrových ostatkov Svätopluka majú hen za Moravou, ak si dobre spomínam v lokalite Sady, hrob 12/59. Keďže som si o tom (zrejme na rozdiel od Vás) čo-to prečítal, tento typ „dôkazov“ s radosťou prenechávam Vám (a iným pseudohistorikom) a ja osobne radšej zostanem (pokiaľ ide o hľadanie miesta spočinutia Svätopluka) pri vektore legendy-kulty-tradície.

  Neviem, ako Svätopluk veru skonal, ale Vy mi to určite prezradíte alebo sa mýlim?

 46. Metod J. Sláv 19. júna 2015 / 0:40

  Pán Bombička,

  vážim si Vaše fundované príspevky k histórii alebo politike, ale toto

  „Majú totiž plné ruky práce s “Charbátovcami”, “Premýšľavcami” a inými “-ovcami”.“

  som od Vás nečakal.

  Takže „ešte raz“:

  CHRBÁT = CHARBAT = KARPAT = na 83,33% ARPAD

  (Ak by sme zobrali za skutočnosť „rozprávku“, že maďarčina je tzv. ugrofínsky jazyk,
  a nie z reálií plynúce poznanie, že maďarčina je produkt tureckej (osmanskej)
  okupácie, tak BY ARPÁD BOL DOSLOVNE (ETYMOLOGICKY) „JAČMIENOK“, ČO,
  UZNÁTE, NIE JE PRÁVE NAJHRDŠIE MENO PRE „HRDINU“ „PREKOČUJÚCEHO“
  VÍŤAZNE „POL SVETA“ §§§)

  Konflikt na Ukrajine priniesol jedno pozitívum, a to,
  že z priepasti dejín bolo vyhrabané pôvodné meno „jadra“ Ukrajincov, UKRI !!! !!! !!!
  Dnes je teda jasné, prečo do dnes v Španielsku volajú Ukrajinu UKRANIOU, a prečo
  na starých mapách nenachádzame Ukrajinu, ale len UKRANIU.

  UKRI = UGRI = UHRI (vieme, že dnešná ukrajinčina „h-ká“ ako slovenčina) !!!

  Uhri ? – veď „u hôr“ sa predsa dá žiť, aj z východneJ strany „CHARBATOV“ !!! !!! !!!

  TAKŽE, „LOGIKA PANOVANIA“ NÁM HOVORÍ, ŽE NA UPRÁZDNENÝ SVÄTOPLUKOV
  TRÓN, či minimálne na kniežací stolec tzv. Nitrianskeho kniežatstva, SA SEM
  DO „VENGER“, T. J. DO „VÁGRIE“, „NATRÓNIL“ UHORSKÝ ROD „CHARBATOVCOV“,
  CHORVÁTOV/CHRVÁTOV – NIE „NADARMO“ MALO CHORVÁTSKO ZVLÁŠTNY STATUS
  V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE.

  „CHARBATOVCOV“ USVEDČUJÚ MENÁ: VAJKO od VIAČESLAV, „ŽOLT“ OD ZLAT(AN),
  A NAPR. TAKÝ KOPÁŇ – môžme v maďarčine „kopať“ koľko len chceme, „ugrofínsky“
  význam nenájdeme.

  Maďari, pôvodne MOČARI (posmešne od MORAVA/BAHNONIA), viď „arabsko-perzské“
  „M-Č-R“ (nie „m-dž-r“) si radi „komolia“ svoju „genetickú slovänskosť“, napríklad
  Z LADISLAVa dokázali „vyfabrikovať“ LASZLÓa.

  No, a ďalší „historičtí hrdinové“, Češi postupujú podobne z PRIMISLAVA (viď E. S. Piccolomini, bývalý pápež, o Čechoch) urobili PŘEMYSLA.

  Pán Hrnko, a že potom neexistuje tu „sprisahanie“ proti našim dejinám §§§

 47. yoss 19. júna 2015 / 8:28

  medialna poprava
  zidovska lobby a ich noviny SME a Dennik N, slobodomurarska loza v Bratislave B´nai B´rith ukazali zuby – odstavili Romana Michelka:

  …Za vrcholne tendenčné a lživé považujeme tvrdenie prezidenta organizácie B´nai B´rith Tolerancia Petra Wernera, ktorý bez akéhokoľvek dôkazu vyhlásil na adresu Romana Michelka: „Považujeme tohto kandidáta za absolútne neprijateľného vzhľadom na to, že je dlhodobo známy svojimi pokusmi o spoločenskú rehabilitáciu Jozefa Tisa, zodpovedného za najhoršie zločiny spáchané na židovskom obyvateľstve Slovenska počas druhej svetovej vojny.” Za pozornosť stojí, že doposiaľ žiadna relevantná vedecká inštitúcia a ani žiaden vedecký pracovník takýmto spôsobom Romana Michelka neobvinil.

  V tejto súvislosti zodpovedne vyhlasujeme, že Roman Michelko sa nepodieľal a ani sa nepodieľa na rehabilitácii bývalého prezidenta Tisu. Jeho publikačná činnosť a spoločenská angažovanosť nedáva žiaden dôvod na takýto tendenčný a lživý názor. Stanoviská a postoje Romana Michelka, týkajúce sa interpretácie uvedeného obdobia, sú založené na znalosti objektívnych historických faktov a nikdy neprekročili hranice, ktoré sú rešpektované v akademických kruhoch.

  Vyzývame vládu Slovenskej republiky a osobitne pána premiéra, aby nepodľahli politickému tlaku určitých síl a záujmových skupín sústredených okolo denníka SME a Denníka N, ktorých evidentnou snahou je poškodiť odbornú reputáciu Romana Michelka s deklarovaným zámerom znemožniť jeho voľbu za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  V Bratislave 18. júna 2015

  Signatári: Dr. Ján Bobák PhD,

  prof. Dr.Martin Homza PhD

  PhDr. Martin Lacko PhD

  prof.PhDr. Ján Lukačka PhD

  PhDr. Peter Mulík PhD

  Mgr. Ivan A.Petranský PhD

 48. Tučko Bombička 19. júna 2015 / 9:14

  Pán Metod,

  asi Vás to prekvapí, ale na tom, čo ste vyššie napísali, by mohlo niečo byť. Čo presne ale, to si určiť netrúfnem. Ale čítal som už dávnejšie, že bola nejaká konferencia slovensko-chorvátska a vraj sa tam prišlo na viaceré zaujímavé historické podobnosti medzi slovenským regiónom Spiš a chorvátskym Slavónskom. Viac neviem. No, len viete, zase toho boli účastní Kučera a Homza, takže minimálne k týmto dvom pánom by som poprosil trochu rešpektu aj zo strany sympatizantov tzv. „pseudohistorikov“. Apropos, „pseudohistorici“: ja za nich považujem nie tých, ktorí sú tak označení v tu diskutovanom stanovisku, ale napríklad práve objaviteľov „Svätoplukovho hrobu“ na Morave no a – nebudem to skrývať – aj niektorých pod „Stanoviskom…“ podpísaných.

  Ak by som mal s „pseudohistorikmi“ nejaký problém, tak tu predsa nebudem obhajovať Iršu. Minimálne v jeho prípade totiž možno povedať, že odbornosťou a rozhľadom ďaleko prekračuje väčšinu tých „apoštolov pravej viery“, ktorí sú podpísaní pod Stanoviskom.

  A je mi dvadsaťpäť, čo si tu o tom kto myslí!

 49. yoss 19. júna 2015 / 9:20

  ozaj pozoruhodna podobnost nazvov
  U – krajina
  U – horsko
  pozoruhodne je aj to, ze nasi historici si tuto podobnost este nestihli vsimnut. je tu aj taka moznost, ze U-krajina je moderny nazov, ale pokial nie je, tato podobnost nemoze byt nahodna a potom ze uhry su madari nie je obhajitelne…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.