Aj Ľudovít Štúr má mať dôstojné miesto v NR SR

            Slovenská národná strana už vo viacerých vyhláseniach privítala skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra za rok venovaný tomuto velikánovi moderných slovenských dejín. Upozorňuje však zároveň, že toto výročie by sme nemali pojať len ako povinné, formálne pripomenutie si významu tejto osobnosti v našich dejinách, ale všestranne ho využiť na posilnenie národného a občianskeho povedomia občanov Slovenskej republiky. Ľudovít Štúr bol nielen kodifikátorom súčasnej formy spisovného slovenského jazyka, ale bol predovšetkým tvorcom modernej slovenskej národnej ideológie, tvorcom moderného poňatia slovenského národa ako samostatného subjektu s právom na vlastnú politickú, ekonomickú, kultúrnu…. samosprávu. Možno o ňom povedať, že bol aj prvým skutočne slovenským profesionálnym politikom, lebo do posledného uhorského stavovského snemu bol vo Zvolene zvolený roku 1847 so slovenským národným programom. Ľudovít Štúr bol na začiatku politických snažení, ktoré vyvrcholili 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky. Preto si aj zaslúži našu mimoriadnu pozornosť. Continue reading