Prečo by mal prijať prezident A. Kiska pozvanie na oslavy víťazstva nad fašizmom do Moskvy

Slovenská národná strana s nepochopením a pohoršením prijala vyhlásenie skupiny jednotlivcov, ktorí sa obrátili na prezidenta A. Kisku s výzvou, aby neprijal pozvanie do Moskvy na oslavu víťazstva nad fašizmom. Určite nikoho neprekvapí, že sú to tí istí jednotlivci, ktorí sú podpísaní na všetkých výzvach a stanoviskách, ktoré boli proti aktivitám, vedúcim k vyhláseniu slovenskej národnej suverenity a štátnej samostatnosti, i proti všetkým krokom, majúcim túto štátnosť upevniť. Podobný duch i zameranie má aj aktuálne vyhlásenie, popierajúce myšlienky, na ktorých bola založená súčasná Slovenská republika. Vtedajšie politické sily vrátane predstaviteľov Slovenskej národnej strany nadväzovali pri konštruovaní súčasnej slovenskej štátnosti na idey európskeho humanizmu a antifašizmu a zo slovenskej minulosti odmietali všetky ideové prúdy, ktoré boli s nimi v rozpore. Podľa nášho názoru je teda veľa dôvodov, aby pán prezident pozvanie do Moskvy prijal. Continue reading