Chráňme Štúrovo dielo

Slovenská národná strana pozitívne prijala už vo svojom vyhlásení z 1. januára 2015 skutočnosť, že vláda SR vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Sme však presvedčení, že okrem oslavných podujatí z príležitosti dvojstého výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich národných dejín by sa zainteresovaní mali predovšetkým usilovať o pestovanie a zveľaďovanie jeho diela. Sme presvedčení, že sa to nedeje na dostatočnej úrovní. V prípade pestovania a kultivovania slovenského jazyka, ktorý Ľ. Štúr spolu so svojimi spolupracovníkmi kodifikoval roku 1843, sme dokonca svedkami ignorantského prístupu a znehodnocovania, aké neexistovali ani v časoch umelého zbližovania slovenčiny s češtinou počas existencie spoločného štátu.

Slovenská národná strana preto vyzýva ministra kultúry vlády SR, aby jeho ministerstvo konečne zasiahlo a vynútilo si od verejných užívateľov slovenského jazyka, aby dôsledne rešpektovali zákon č. 270/1995 Z. z., najmä jeho §2 ods. 3 (Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný). Toto ustanovenie by mali rešpektovať všetci používatelia jazyka, ale zvlášť to bolí, keď ho nerešpektuje verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska, kde by malo byť dodržiavanie všetkých zákonov na prvom mieste. Kultivovaný poslucháč tohto média má niekedy dojem, že hlásatelia a redaktori majú priamo príkaz, aby čo najviac rozkolísavali normu spisovného jazyka a zároveň ho vulgarizovali. Dovolíme si uviesť aspoň niekoľko príkladov, ktoré sú priam typické:

Vulgarizácia jazyka – ako je možné, že hlásatelia verejnoprávnej televízie používajú terminológiu z jazykového suterénu a namiesto príznakovo neutrálnych slov používajú často argot (napr. basa namiesto väzenie a pod.)

Prechyľovanie ženských mien – stáva sa pomaly normou, že hlásatelia neprechyľujú ženské priezviská, hoci pravidlá hovoria o niečom inom.

Nadbytočná bohemizácia slovenčiny vo verejnom priestore už dosiahla taký rozsah, že niekedy človek rozmýšľa, či niektorí platení používatelia slovenčiny (často z daní alebo koncesionárskych poplatkov) nie sú náhodou niektoré z oneskorených detí prezidenta Antonína Novotného, podľa ktorého slovenčina a čeština mali splynúť vzájomným zmiešaním jazykov u detí v národnostne zmiešaných rodinách. Hádam by mohli niektorí športoví redaktori vysvetliť slovenskému publiku, ako je možno padnúť „do kolien“ (a čo ten dotyčný potom v kolenách robí), ako je možno vyhrať zápas „v rade“ (a prečo nie v zástupe?) a množstvo ďalších podobných terminologických a frazeologických nezmyslov.

Vytváranie terminologických konfúzií zväčša taktiež zlým prekladom z češtiny (napr. neadekvátne prekladanie českej predpony pro- slovenskou predponou pre- a používanie týchto slov v úplne inom význame, aký majú ustálený v slovenčine – napr. preplatiť, prehlásiť atď.). Pritom by sa dala množstvom ďalších jazykových „prešľapov“ vyplniť celá publikácia.

SNS je presvedčená, že kultivácia slovenského jazyka je našou povinnosťou nielen v roku Ľ. Štúra. Svojvoľné zásahy, ktoré znehodnocujú jazyk ako kultúrny fenomén a jedno-jednoznačný komunikačný prostriedok, je treba eliminovať. Úloha ministerstva kultúry ako strážcu kodifikovanej podoby spisovného jazyka je nezastupiteľná. Zdá sa nám však, že ministerstvo v tejto oblasti nie je vidieť. Ale ak sa MK SR nevie presadiť pri vymáhaní ustanovení zákona o štátnom jazyku v dôsledku chýbajúcich sankcií, treba ich do zákona vrátiť! SNS by privítala a v prípade, že bude mať možnosť, presadí, aby sa ustanovenia zákona 270/1995 Z. z. dali vymôcť.

 

Anton Hrnko

podpredseda SNS

18 Responses

 1. pomocník 20. januára 2015 / 2:19

  Ja tu jazykové chyby obyčajne ignorujem, ale keďže to tu je priamo téma článku, tak správne je verejných POužívateľov, nie užívateľov; užívateľ je typický bohemizmus. Ďalej v texte je to už správne. Inak k téme: Myslím, že vám uniká, že problémom tu nie je nespisovné vyjadrovanie, ale celkovo chybné vyjadrovanie v médiách spôsobené tým, že sa všetci ponáhľajú, osprostievajú, flákajú. Keď si zoberiete napríklad Pravdu, tak tam je nejaká chyba v „každom“ odstavci, ale obyčajne sú to chyby z nepozornosti. Pokojne tam aj opakujú vety, nikto to nečíta. Ale toto nie je (s výnimkou veľmi elitných médií) špecificky slovenský problém, na toto sa dnes sťažujú všade. A keď si niekto ani len nevšimne, že nejakú vetu v článku už raz napísal, tak čakať od neho ešte aj spisovné vyjadrovanie…no čo by ste ešte nechceli?

 2. Anton Hrnko 20. januára 2015 / 19:42

  Pomocník,
  ďakujem za upozornenie. Aspoň vidíte, ako sme už ohlúpli, že robíme chyby i tí, čo sa snažíme im vyhýbať. Pri takom masírovaní z verejných zdrojov aj sami napáchneme. To však neznamená, žeby sme mali kapitulovať! najmä, ak ide o jazykové „zverstvá“.

 3. Metod J. Sláv 21. januára 2015 / 13:16

  Pomocníku,

  kuknite sa i Vy občas do slovníka 😀

  Krátky slovník slov. jazyka pozná používateľa, ale aj užívateľa !

  Používateľ je ten, kto dačo používa – napr. jazyk, reč, …

  Užívateľ je ten, kto dačo užíva – napr. lieky, byt, …

  Takže „bohemizmus“ je to len v „nemiestnom“ použití – aby sme boli 100%-ní. 😀

  P. S.:

  A keď už sme pri „100%-nosti našej slovenčiny“ :D, tak „osud“ chcel, aby som si
  všimol, že

  jedine na základe slovenčiny/slovančiny je možné pochopiť pravý obsah slova

  VDOVA = VDAVA = VYDAVA = tá žene, ktorá sa znova môže vydať !!!

  Toť ďalší očividný dôkaz, že slovänské slovo stálo PRED sanskrtským VIDHAVA,
  prusským WIDDEWU, latinským VIDUA, gótskym WIDUWO, onemeckým WITWE,
  anglickým WIDOW, či staroírskym FEDB – no títo naši bratranci, „80%-ní R1b“, to
  naše slovo poriadne skomolili – asi preto v dnešnej írčine používajú „baintreach“,
  pričom „baint“ je „spojenie“!!! !!! !!!

 4. pomocník 21. januára 2015 / 16:25

  Ja som netvrdil, že to slovo vôbec neexistuje, takže sa ohradzujete voči niečomu, čo nebolo povedané.

 5. Anton Hrnko 21. januára 2015 / 21:43

  Metod,
  a včielky sa vrátili? Lebo pri vašich etymologizáciách to vyzerá, že vám vždy ulietajú!

 6. Metod J. Sláv 22. januára 2015 / 1:09

  Pán Hrnko,

  Vy si zas kuknite do Klugeho Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
  heslo „Witwe“,
  aby ste „chápali tomu“, ako dnes odznelo z úst detského seriálového herca na jednej
  súkromnej TV 🙁

  P. S.:

  „By the way“, aby som sa vyjadril jedinou dnes “ intelektuálmi“
  zorientovanými „v smere vetra“ „žratou“ „superlanguage“

  (v ktorej „mimochodom“ dnes „Američan number one“ „objavil Ameriku“ – chce pre
  americkú strednú triedu to, čoho sme sa „my nasprostastí“ Stredo-východoeurópani
  vzdali túžiac po „americkom sne“ – ONI EŠTE LEN SNÍVAJÚ O TOM, ČO SME MY TU
  MALI §§§ 🙁 ),

  keď tak čítam tie cudzie slovníky, nadobúdam dojem, že absolútne nerozumejú
  SANSKRTu (tomu staroindickému jazyku, ktorý po poznaní genetiky populácie
  dnešnej severnej Indie, pokojne môžme nazvať VINDIckým B) ), lebo napr.:

  sanskrtskú predponu „vi-„“kluge“ vysvetľuje ako „auseinander, weg“ (= od seba,
  preč ), čo korešponduje s významom našej predpony „vy-„, ale Sanskritsko-ruskij
  slovar´ „zblnutý“ „papagájovaním“ onej „superlanguage“ „hlása“, že ono
  „vi-“
  1) pridajot glagolam i otglagolnym imenam značenie raspredelenia, razdelenia
  ili usilivajet značenie
  2) pered imenami usilivaet značenie ili služit otricaniem,

  no, molodci, zložitejšie sa to už nedalo ?

 7. pomocník 22. januára 2015 / 16:59

  Ja som sem umiestnil text o etymológii. Ale neobjavil sa tu. Má to nejaký dôvod?..Mimochodom dnes som si pozrel toho Klugeho a nič také tam nie je, Metod. A keď si pozriete iné slovníky, tak to zrejme pochádza z indoeurópčiny.

 8. Anton Hrnko 22. januára 2015 / 19:24

  Podľa Macheka je to zo sankritského vidhú, čo znamená opustený. Len tak na okraj. Metod, keď mu uletia včeličky, sa nekontroluje. Ale to som si už zvykol.
  Pomocník,
  nič tu nebolo zavesené. Takže neviem povedať, kde to skončilo.

 9. pomocník 22. januára 2015 / 22:21

  Tak skúsim znova (vynechávam diakritiku): Podľa Rejzeka a Pfeifera aj podľa starého Klugeho (vydanie 1910) je to z indoeurópskeho uidheua (widhewa), pričom začiatok slova znamená oddeliť a stred (dhe) znamaná dať. Je to pekne vidieť aj tu (položky 235, 1127, 1175): http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/ielex/PokornyMaster-X.html#P2116. Ja som si pôvodne myslel, že z rovnakých indoeur. slov vzniklo aj slovanské vy- a dať, ale treba povedať, že tie vznikli údajne z položiek 1103 (ud) a 223 (do). Podľa Macheka to vzniklo indického vidheva (a to údajne „snáď patrí“ k tvaru vidhu – zbavený; ale podľa Rejzeka a Pfeifera vzniklo indické vidheva z indoeuropskeho slova, čo som napísal hore). Podľa nového Klugeho (2012, to už nepísal sám Kluge) je pôvod neznámy. A z Vasmera sa neviem vysomáriť, odkiaľ to teda podľa neho pochádza, ale sú tam odkazy na klasické zdroje typu Altindisches Wb. a podobne (môžete si naštudovať, ak ich máte niekde v knižnici alebo si ich stiahnete), a na jednu alternatívnu možnosť vzniku slovanského slova ľudovou etymológiou.

 10. Metod J. Sláv 23. januára 2015 / 2:56

  Pomocníku,
  klobúk dolu za tú robotu, ktorú ste si s tým dali. 😀

  Ale je tu veľké ALE !!!

  Tzv. indoerópčina je konštrukt !!! „politický“ !!! donedávna to bola indogermánčina !!!

  Tie ich vykonštruované slovné kmene sa nedajú vo veľkom percente vyslovovať §§§

  Navyše mnohé „konštrukty“ sa podobajú ako vajce vajcu, ale majú rôzne významy –
  už som tu dakedy spomínal *uer- (ver-), ktoré má sedem rôznych významov §§§

  Indoeuropeisti v drvivej väčšine nemajú ani potuchy, že tu existuje SLOVENČINA,
  V KTOREJ SA DODNES VR-AVÍ !!! !!! !!! (ten ich konštrukt *uer- v jednom prípade
  znamená „hovoriť“).

  Ako som myslím aj tu raz písal, tak také sanskrtské slová, ako je napr. PRIJÁTAMA,
  ktoré má význam PRIATEĽ, t. j. PRI-JAŤ-TEĽ a je odvodené od sansk. PRIJÁ, čo je
  rusky PRIJÁTNYJ, t. j. PRI-JAT-NYJ (= príjemný, ale to ruské slovo znie „okatejšie“),

  sa museli dostať do sanskrtu „už hotové“ od našich predkov, lebo sa nedajú odvodiť
  zo sanskrtskej slovnej zásoby !!! – v prípade „prijá“ „pri-“ poznajú ako príponu „-pri“,
  ktorá má význam „radujúci sa“ dačomu a „ja“ má význam „ktorý“, a ešte „priti“ je
  u nich „láska, družba, radosť, uspokojenie“ a „jat“ je „usporadúvať sa, starať sa“).

  Ja mám „Klugeho“ z 1999 a tam „vi-“ koreluje s našim „vy-“ (viď vyššie). I keď „Kluge“
  „zvedený“ ie. konštruktom *widhewá tam pchá konštrukt *dhé = setzen, vyše 2000
  ročné sanskrtské „vidháva“ svedčí v prospech nášho „dá“, PRETO „VDAVA/VYDAVA“ !!!

  A „NAJSAMVYŠE“ MOJU INTERPRETÁCIU ISTÍ GENETIKA HAPLOSKUPINY R1a !!!

 11. pomocník 23. januára 2015 / 13:45

  1. Áno je to samozrejme konštrukt, rovnako ako všetky tie prajazyky. Lenže ten konštrukt veľmi dobre funguje pre stovky rôznych jazykov a tisícky slov (nielen na jedno ale vždy v jednom jazyku aj viacerých jazykoch na kopu viacerých), takže môj čisto osobný názor: asi tak na 50 % sa na to dá spoľahnúť. (Ale viete ako to je, pokiaľ som ten konštrukt nevyrobil ja sám, tak môj názor naň nie je zas až tak relevantný.) 2. Mimochodom v nemčine sa to stále volá indogermánčina (logika za tým je taká, že Indovia a Germáni sú extrémne konce územného rozsahu tejto jaz. rodiny). 3. Ešte k tomu prijá a pod. Nejdem to teraz overovať, možné je všeličo, ale musíte uznať, že tá možnosť, že to slovo/kmeň niečo znamená aj nejakom inom staršom prajazyku, ktorý nepoznáte buď vy ako laik alebo nepozná nikto lebo už zanikol alebo je ním priamo tá indoeurópčina (o ktorej veľa nevieme, ak vôbec existovala), je dosť pravdepodobná.

 12. Lukac 28. januára 2015 / 21:15

  Tak predsa len sa niečo deje v jubilejnom roku Ľ. Štúra. Dnes o 14. hod STV dávala priamy prenos z otvorenia „Roka Ľ. Štúra“ na bratislavskom hrade, za účasti najvyšších predstaviteľov štátu. Dobré prejavy mali Maďarič aj Fico a bola tiež otvorená výstava venovaná Štúrovi /pôjdem sa pozrieť/. Len mi nie je dosť jasne prečo v NR SR máme busty
  Hurbana, Hlinku i Dubčeka, ale nie Štúra ?! Žeby kvôli „kontroverznému“ poslednému dielu
  „Slovanstvo a svet budúcnosti“? Znova som si ho prečítal a nič kontroverzné tam nevidím.
  Naopak, Štúr v ňom preukázal obdivuhodné vedomosti z histórie, filozofie, politiky i náboženstva a tiež nadhľad aj národnú zaujatosť i schopnosť sebaobetovania. Z dnešného pohľadu sa môže zdať jeho „slavianofilstvo“ a „rusofilstvo“ ako omyl, ale v tej dobe a situácii
  to bola jediná nádej pre Slovákov. Keďže aj dnes predseda vlády Fico hovoril o Štúrovi ako
  o „stvoriteľovi moderného slovenského národa“ dúfam, že čoskoro bude mať aj on svoju bustu v Národnej rade SR.

 13. Tučko Bombička 2. februára 2015 / 15:38

  Pán Hrnko,

  pred pár desiatkami minút som Vás dopočúval v SRo v diskusii z Prvej ruky. Nejdem hodnotiť Vašu účasť z hľadiska vecnej argumentácie (na referendum idem a dávam pozitívnu odpoveď na všetky otázky) ale chcem Vás upozorniť na niektoré nedostatky vo Vašom prejave:

  1) bolo by dobre, keby ste sa pokúsili hovoriť pomalšie a lepšie pracovať s pauzou (chcete povedať strašne veľa strašne rýchlo a to nie je dobre),
  2) vyhnite sa podobným prirovnaniam, aké ste použili dnes (aj vzdialene),
  3) malý detail na záver: do diskusií nejdete preto, aby ste odpovedali na otázky nevedomého ignoranta (skrátene moderátora), ale preto, aby ste oznámili verejnosti to, čo vy chcete! Takže 1 – 2 stručné posolstvá, počkať si na vhodnú príležitosť a povedať ich a trebárs aj zopakovať. To len tak, vo všeobecnosti.

  Inak, držím palce, všimol som si, že v ďalšom prieskume (od Polisu tuším) sa SNS dostala na 5,7 percent, tak len vytrvať v tomto trende.

 14. Anton Hrnko 2. februára 2015 / 19:51

  Tučko,
  ďakujem za rady. To prirovnanie bolo, samozrejme, z cesty tak, ako vyznelo. Ja som tým chcel reagovať na hlúposť, s ktorou sa vytasil Miškov v nedeľu, len som si neuvedomil, že nebudem mať čas to dať do kontextu. Takže to nakoniec vyznelo nie príliš dobre.

 15. Lukac 4. februára 2015 / 0:17

  Ako sledujem diskusie v mediach k blížiacemu sa referendu, tak si myslím, že každý vlastenecky zmýšľajúci človek už má dosť tých bojovníkov proti referendu /je to stále tá istá
  kričiaca menšina ktorej sa nepáči nič slovenské/ a mal by ísť hlasovať kladne na položené
  otázky. Dnes v TA3 sa zas v plnej „paráde“ predstavil Krajcer, ktorý typickým pre nich, demagogickým a provokačným spôsobom obviňuje iných z klamstva a šírenia nenávisti, pričom seba pasuje na jediného arbitra pravdy. Vytrháva slová z kontextu, prekrúca, „hrdinsky“ bojuje s niečím čo si sám vymyslel, resp. odvolávajúc sa na svojich kumpánov a to všetko s chladným ksichtom.

 16. yoss 6. februára 2015 / 17:52

  trochu odbocim, ozaj tvrda nevyberava medialna presstitutska kampan proti zajtrajsiemu referendu, ked uz kvoli nicomu inemu tak kvoli tomu sa treba zucastnit. ked ide o Slovensku rodinu, ide o vsetko…

 17. yoss 6. februára 2015 / 18:03

  aeste zopar informacii pre tych, ktori to nesleduju
  1. ako si predstavuju homoteroristi toleranciu ukazali na svojej bilboardovej kampani
  http://www.hlavnespravy.sk/wp-content/uploads/2015/02/Kontroverzn%C3%BD-billboard.jpg
  2. svedska duhova skolka
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/239156-vo-svedskej-duhovej-skolke-su-rody-zakazane/
  3. co robia nase media a presstituti
  http://www.hlavnespravy.sk/postoj-medii-k-referendovej-kampani-trvala-rana-slovenskej-demokracii-prinasame-konkretny-pripad-2/538647
  – na „hlavnych spravach“ je viac clankov s tematikou pod listou „z domova“
  4. to nechutnych genderovych hier zatiahli aj Ludovita Stura
  http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/344315-vsetci-sturovi-muzi-a-zeny/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *