Chráňme Štúrovo dielo

Slovenská národná strana pozitívne prijala už vo svojom vyhlásení z 1. januára 2015 skutočnosť, že vláda SR vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Sme však presvedčení, že okrem oslavných podujatí z príležitosti dvojstého výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich národných dejín by sa zainteresovaní mali predovšetkým usilovať o pestovanie a zveľaďovanie jeho diela. Sme presvedčení, že sa to nedeje na dostatočnej úrovní. V prípade pestovania a kultivovania slovenského jazyka, ktorý Ľ. Štúr spolu so svojimi spolupracovníkmi kodifikoval roku 1843, sme dokonca svedkami ignorantského prístupu a znehodnocovania, aké neexistovali ani v časoch umelého zbližovania slovenčiny s češtinou počas existencie spoločného štátu. Continue reading

Skončila sa éra politických strán?

V posledných rokoch mimoriadne, celoeurópsky klesla dôvera v politické strany a na politickú scénu sa stále viac a viac dostávajú rôzne obskúrne figúrky, ktoré by mali skôr zapĺňať scény v kabaretoch ako sedieť v poslaneckých laviciach. B. Grillo v Taliansku, N. Farage vo Veľkej Británii, T. Okamura v Česku, ale aj I. Matovič na Slovensku v parlamentných poslaneckých laviciach sú viditeľnými príznakmi krízy politických strán a s tým spojenou krízou politického systému západoeurópskych štátov. Problém spočíva v tom, že tradičné politické strany strácajú svoju ideologickú podstatu a často sa menia na spoločenstvá vzájomne spriahnutých politikov a oligarchov, ktorých jediným cieľom je využitie času, keď sa dostanú k moci, na „stopenie“ čo najväčšieho množstva prostriedkov štátu na vlastné obohatenie bez ohľadu na národné a štátne záujmy. Starodávne „Po nás potopa“ ako by sa stalo heslom súčasnosti a politik sa stáva stále viac a viac nadávkou, nie označením človeka, ktorý sa má starať o blaho „polis“, teda obce. Continue reading

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Vyhlásenie SNS k roku Ľudovíta Štúra

Slovenská národná strana vyzýva všetky Slovenky a Slovákov doma i vo svete, aby si pri želaniach do Nového roku 2015 nezabudli pripomenúť, že tento rok je aj rokom 200. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných slovenských dejín Ľudovíta Štúra (28. október 1815 – 12. január 1856). Continue reading