Zápas o Slovensko sa neskončil

Augustové číslo EXTRA Plus uverejnilo rozhovor so mnou. Dávam ho do láskavej pozornosti čitateľom môjho blogu.

 

Zápas o Slovensko sa neskončil                                                           Ľudovít Števko

Anton Hrnko: Historiografia je disciplína, ktorá nemá definitívne pravdy, ale plní úlohu inštrumentálnej pamäte národa.

 

Popredný slovenský historik, obávaný oponent a národovec –  tak by sa dala stručne charakterizovať osobnosť tohto bývalého politika, nositeľa štátneho vyznamenania Rad Andreja Hlinku I. triedy za zásluhy o slovenskú štátnosť. Už z tejto jeho charakteristiky  vyplýva, že vo verejnoprávnej televízii, kde majú vyárendovaný priestor také typy žurnalistov opľúvajúce všetko čo je slovenské, ako Štefan Hríb a Michal Havran, sa tak skoro neobjaví. Znalec slovenských dejín a ostrý glosátor súčasného politického života – PhDr. Anton Hrnko, CSc.

 

Čo bolo určujúce vo vašom živote, že ste sa upísali histórii?

Vyrastal som v Budatíne pri Žiline a tam prvé, čo som videl, keď som vyšiel z domu na dvor, bola veža Budatínskeho zámku, ktorá ma fascinovala od najútlejšieho veku. Ešte som nevedel čítať a už som si listoval v ilustrovaných dejepisných učebniciach starších bratov. Tiež na mňa pôsobilo rodinné prostredie – pochádzal som z rodiny, v ktorej sa uchovávala národovecká tradícia. Napríklad brat môjho starého otca je podpísaný na Pittsburskej dohode a prirodzene,  o národných veciach, o udalostiach z čias Uhorska, prvej ČSR i SR sa doma často rozprávalo.

Patríte k nemnohým ľuďom, ktorí si vytvárali svoju životnú dráhu priamočiaro od detstva. Rodičia podporovali tento váš vývoj? Chceli mať z vás historika?

Mama asi dúfala, že budem farárom, ale ja som sa neuberal týmto smerom. Okrem histórie ma veľmi zaujímala lingvistika. Už ako siedmak na základnej škole som lúštil hieroglyfy, klinové písma a rôzne staré abecedy. Na gymnáziu v Žiline ma potom múza dejepisectva Kleió spolu s ostatnými múzami oslovili definitívne a to rozhodlo.

Vy ste však okrem histórie študovali aj filozofiu. Mali ste pre to nejaký dôvod?

Filozofia je mimoriadne dôležitá aj pre pochopenie iných vedných disciplín. Myslím si, že dnes mnohým absolventom vysokých škôl chýbajú v živote také predmety ako filozofia a politická ekonómia.

Na druhej strane máme veľmi veľa absolventov politológie. Nespĺňa práve tento módny smer požiadavky, o ktorých hovoríte?

Pri štúdiu politológie vidím iný problém. Zaujímal som sa o predmety, ktoré študujú naši politológovia, a zistil som, že medzi nimi nefiguruje národná história. Považujem za absurdné, aby sa niekto tváril, že je politológ a pritom nevedel nič o minulosti svojho objektu. Aby som dnes mohol analyzovať spoločnosť, musím poznať jej minulosť – bez tejto znalosti som len propagandistom.

Naši politológovia sú teda propagandisti?

A čo iného? Veď ak by som mal sformulovať národný politický program, musím vedieť, o čo sa snažili predchádzajúce generácie, čo dokázali, čo sa im nepodarilo, v čom pochybili, a na základe toho môžem rozumieť prítomnosti a stanovovať ciele pre budúcnosť. Ak neviem spojiť tieto prvky politologickej práce, tak zlyhávam, stávam sa len podenkovým politikárom, nie politikom alebo politológom. A môžem sa potom nabaliť na privatizácii, na rozkrádaní štátneho rozpočtu, na propagandistickom komentovaní diania, ale neprinesiem pre spoločnosť nič pozitívne. Minulosť je cez prítomnosť vždy zviazaná s budúcnosťou – ak toto nepochopíme, nepochopíme nič.

Kdesi ste napísali, že historiografia je pamäťou národa a že národ túto pamäť potrebuje. Lenže dnes akoby sme boli národom bez pamäti. Nezdá sa vám?

Klinická prax popísala množstvo prípadov, keď indivíduum stratí pamäť. Vieme, že taký človek nepozná svojich príbuzných, nevie sa zorientovať v čase a ani v priestore, nevie kto je, nevie čo chce. V princípe to platí aj pre spoločnosť, pre národ, ktorý nepozná svoju históriu, ktorý si ju nepamätá a je potom dezorientovaný aj v čase, aj v priestore.

Čo znamená taká národná dezorientácia, v akom bode tej dezorientácie sa nachádzame?

Podľa môjho názoru sa nachádzame momentálne opäť v experimente, v akom sme sa ocitli na konci štyridsiatych rokov, že niekto na nás skúša politické inžinierstvo, v rámci globalizácie nám upiera právo na vlastnú individualitu. S tým musí počítať naša politická elita, ak sa to tak dá nazvať, pretože elita musí niečo chcieť a vedieť, teda okrem rozkrádania štátneho majetku. Ak neumožníme národu, aby sa vzdelával vo vlastnej histórii, tak ho dezorientujeme v  priestore a čase.

Platí veta, že dezorientovanému národu možno prepisovať dejiny podľa potreby?

Áno, tento jav popísal aj George Orwell vo svojej knihe Zvieracia farma. Prvé, pri akejkoľvek spoločenskej zmene, je, že sa začnú prepisovať dejiny. Pretože dejiny nám cez pamäť majú potvrdiť našu oprávnenosť. Potvrdil to aj slávny Titus Lívius, ktorý písal svoje dejiny preto, aby zdôvodnil oprávnenosť moci júliovsko-cladiovskej dynastie. Ale keď niekto manipuluje s dejinami, tak vlastne manipuluje s budúcnosťou.

Nie sme svedkami manipulácií s našou históriou aj dnes?

Veľké spory napríklad okolo Svätopluka, neboli primárne o ňom, boli o Svätoplukovi ako symbole zvrchovanosti, suverenite, štátnosti. Taký panovník na súčasnom Slovensku mnohým nevyhovuje, pretože by mohol prekážať globalizačnému experimentu. Spor o Svätopluka, tak ako sa odohrával nedávno, nebol o histórii, bol sporom o prítomnosti a budúcnosti národa.

K soche kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade sa nevyjadrovali len odborníci, ale aj politici a tzv. odborná komisia kreovaná Richardom Sulíkom, v ktorej mali zastúpenie aj historici. Akú úlohu vlastne zohrali niektorí historici v tejto  sulíkovskej fraške?

Historici sú tiež len občania nejakej politickej orientácie, ktorých niekto platí. Žiaľ, situácia u nás je dnes taká ako bola za Uhorska a za bývalého Česko-Slovenska: Na Slovensku nie sú odmeňovaní ľudia, ktorí niečo urobia pre národ, ale tí, ktorí po ňom šliapu. Klasickým príkladom z posledného obdobia je relácia Michala Havrana vo verejnoprávnej televízii. Toľko jedu tento človek vychrlil na svojej internetovej stránke, toľko nakydal na Slovensko, toľko špiny nahádzal na slovenský národný program v tlači, že sa to vymyká predstavám normálnosti.

Za odmenu dostal tento pán samostatnú reláciu v Slovenskej televízii v hlavnom vysielacom čase. Nedávno v jeho relácii o národnej identite istý spolubesedník položil otázku: „Čo je Slovensko? Čo za zviera je tento štát?“

Je to nehoráznosť, je to napľutie do očí slušným slovenským občanom, ktorí pracujú pre národ a nepýtajú si za to nič.

Vráťme sa ešte nakrátko ku kráľovi Svätoplukovi. Nebol tento spor vlastne fiaskom pre tých, ktorí ho vyvolali?

Keby som sa mal vrátiť k prípadu Svätopluka, tak napriek vedrám špiny, ktoré sa vtedy vyliali na jeho hlavu, a hlavy jeho obrancov, mala celá vec pozitívny význam: Na Slovensku dnes už každý vie, kto je kráľ Svätopluk a že sú ľudia, ktorí mu v záujme politických cieľov túto jeho pozíciu upierajú napriek historickej pravde.

Nie je naša historická veda priveľmi poznačená ideológiou?

Áno, súčasná historiografia je preiddeologizovaná, čo je dôsledok politickej praxe. Treba si však položiť otázku: Prečo dostáva priestor v televízii len jedna názorová platforma – len tí istí historici?  Veď televízia patrí rovnako mne ako pánovi Kováčovi, Kamencovi alebo Steinhhübelovi. Oslovil som Slovenskú televíziu v minulosti viackrát, keď som s niečím nebol spokojný. Za bývalého režimu  mi riaditeľ televízie aspoň odpísal, ale dnešný riaditeľ sa na výzvu, aby sa RTVS stala pluralitnou národnou inštitúciou, pod ktorú sa podpísalo vyše sto ľudí –  profesorov, kandidátov vied, právnikov, umelcov, novinárov – neunúval odpovedať hoci jedinou vetou. Pritom tá výzva nebola proti niečomu a niekomu, ale za niečo.

Rozhlas a televízia Slovenska je podľa zákona definovaná ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Zdá sa, že slovo „národná“ vedenie tejto inštitúcie k ničomu nezaväzuje. Akoby pojem národ mal na Slovensku pejoratívny význam.

Kdesi som o tom už písal. Prvým januárom 1993 sa boj o Slovensko neskončil, zápas naďalej beží, naďalej sú sily , ktoré sa nestotožnili s tým, že Slováci majú svoju vládu, svoju samostatnú republiku, že môžu presadzovať svoju vôľu na medzinárodnej scéne. Podľa predstáv globalizátorov by mali národy zaniknúť, ako zanikli národné skupiny obyvateľstva v Spojených štátoch amerických a vytvorila sa akási rudimetárna nácia. Národ je však prirodzená a prírodná entita, spájajúca ľudí nie na základe genetického, či rasového princípu, ale na základe jazykovej a kultúrnej jednoty. Lebo nie je nič prirodzenejšie, ako keď sa môžem podeliť so svojimi myšlienkami bez jazykovej zábrany s iným človekom. Tým vytváram spoločenstvo. Rovnako pre živočíšnu ríšu ako pre ľudskú spoločnosť, aby sa mohla prirodzene vyvíjať, je potrebná diverzita. Tú diverzitu v ľudskej spoločnosti tvoria národy a národ a jeho reč determinuje myslenie. Keď niekto myslí analytickou rečou, myslí celkom ináč ako niekto, kto myslí aglutinatívnou rečou. Vytvára sa tak priestor pre pokrok, ktorému je cudzia unifikácia. Ak sa vo svete, okrem Slovenska, hovorí o národnej politike, národnej ekonomike, znamená to, že politici obhajujú záujmy určitého kolektívu, ktorý sa sformoval v národ. Bez tohto vedomia, bez národného povedomia nie je možné robiť v štáte pozitívnu politiku.

Neobviní nás niekto zo starinárstva 19. storočia, keď hovoríme o národnom povedomí v dnešnej, toľko skloňovanej modernej dobe?

Obviňovať nás môže, ale je pravda, že sa oberáme o veľký dynamizmus ekonomický, kultúrny a sociálny, ak brzdíme rozvoj národného povedomia, národných citov, národnej iniciatívy. Národné ego je hrdosť na národné hodnoty, nie je to scestie, šovinizmus, alebo nenávisť k druhým, ale tvorivá sila.

V starých nemeckých, anglických a francúzskych encyklopédiách sa píše o starých Slovákoch. Ako sa vám, ako historikovi, pozdáva termín starí Slováci, proti čomu sa zdvihla vlna odporu najmä v istých slovenských periodikách?

Termín starí  Slováci sa v historickej vede používal v 19. aj 20. storočí. V roku 1999 som napísal tri štúdie zdôvodňujúce prečo tento termín treba používať. Nikto si to nevšimol, páni historici nešli do zápasu, ktorý by prehrali, pretože argumenty boli, sú a budú na našej strane. Problémom sa to stalo vtedy, keď sa toho ujal politik. Vtedy sa to spolitizovalo, lebo na politickej scéne nepotrebujete argumenty.

Ale proti pojmu starí Slováci boli aj niektorí historici, menovite Dušan Kováč, ktorý sa nikdy nezaoberal ranným stredovekom…

Zo strany tých historikov nebol nijaký racionálny argument. To máte ako v prípade používania historických mien. Slovenská historiografia minulého obdobia jasne zdôvodnila, prečo treba prepisovať tieto mená do súčasného slovenského pravopisu. Na konci deväťdesiatych rokov sa pokúsila toto spochybniť pani Eva Kowalská, ale v diskusii s Pavlom Horváthom jednoznačne dostala na frak. Ukázalo sa, že tára do vetra a odvtedy sa páni z Historického ústavu SAV, platení z našich daní, už nesnažia o podobné spochybňovanie, ale v praxi vracajú našu historiografiu pred sedemdesiaty rok a v niektorých teoretických otázkach do päťdesiatych rokov. Čítam v Historickom časopise o famílii Druget a tam sa veselo píše Drugeth, hoci v citovanom dobovom latinskom prameni na konci slova nie je písmeno h. Kde je teda vernosť k historickým prameňom? To je vernosť maďarskej transkripcii, to je snaha eliminovať slovenskú historickú vedu ako samostatnú vedu, nezávislú od maďarskej a českej historiografie. Nečudujme sa, keď v Čechách, v najnovšom školskom atlase majú pre šieste storočie pomenovania Čechov, Srbov, Chorvátov, Poliakov, ale na dnešnom území Slovenska nijaké pomenovanie nenájdete – tam asi žili levy.

Ako historik ste sa posledne venovali problematike 1. svetovej vojny a udalostiam, ktoré viedli k rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie. Maďarov doteraz kvári trianonská trauma. Naozaj prišli naši južní susedia po roku 1918 o dve tretiny svojho územia?

To je jeden veľký omyl, v ktorom zotrvávajú. Študoval som a študujem slovenskú tlač z roku 1914 a tam je vidieť ako balkánske vojny zmenili vnímanie sveta. Už vtedy Slováci pochopili, že svet ide inak, ako si to myslia v Budapešti. Národné noviny na začiatku roka 1914 napísali: „Maďarskému výboju nenavrátiteľne prešiel čas. Vec naša je dnes už tak bezpečne postavená, že prípadne mohli by sme povedať: My môžeme čakať“. Naša politická elita sa s Uhorskom definitívne rozlúčila. Slováci privítali vznik Česko-Slovenskej republiky, ktorú chápali ako vyslobodenie  spod maďarského jarma. Tvrdenie Maďarov, že stratili dve tretiny územia vychádza z ich dezinpretácie  Versaillskej mierovej zmluvy, v ktorej sa jednoznačne hovorí, že Maďarsko nie je nástupníckym štátom Uhorska, že Maďarsko je len jeden z viacerých nástupníckych štátov. Maďarom sa vlastne touto zmluvou naplnili ich odveké sny mať svoj národný jednorečový štát.

Maďari však vystupujú z pozície ukrivdeného národa. Bola ich politika po rozpade Rakúsko-Uhorska realistická?

Maďari boli politicky nenásytní, vždy chceli väčšie sústo, ako boli schopní prehltnúť. Ich politika bola od 18. storočia nereálna a nelegitímna, pretože štátny útvar, v ktorom  bolo asi 35 percent etnických Maďarov, chceli zmeniť na maďarský národný štát. Ich preexponované ciele zapríčinili vždy porážku. Na svojom stave vo vzťahu k susedom nie sú schopní nič zmeniť, preto musia mať k ním korektný vzťah. Čím skôr dôjdu na to, že kooperácia s okolitými národmi je pre nich prospešnejšia ako vytváranie konfliktných situácií, tým lepšie pre nich aj pre nás.

Kdesi ste uviedli zaujímavý príbeh o tom, ako po smrti Hanibala hodil víťazný rímsky vojvodca jeho zápisky do ohňa so slovami: „O tomto mužovi bude známe len to, čo povieme o ňom my“. Znamená to, že dejiny píšu víťazi?

Oficiálne dejiny píšu vždy víťazi. Aj starí Rimania hovorievali Vea Victis, beda porazeným. Ale Hviezdoslav to doplnil „a v mene pomsty, beda víťazom“, ak nezabezpečia spravodlivý mier. V historiografii existuje Rankeho pravidlo, že miera pravdivosti opisu historického deja je priamoúmerná jeho vzdialenosti od súčasnosti. Nemci delia dejiny na Zeitgeschichte a Geschichte, teda na dejiny, ktoré bezprostredne súvisia s prítomnosťou, a na ostatné dejiny. O tridsaťročnej vojne môžeme vypovedať pravdivejšie ako o II. svetovej vojne, pretože sme k poslednej vojne priveľmi blízko a na naše poznanie pôsobí priveľa rôznych činiteľov, pretože ľudia z oboch bojujúcich strán ešte žijú a každý z nich vníma udalosti po svojom.

V histórii neexistuje definitívna pravda?

Neexistuje absolútna pravda. Lebo historická pravda je pravda faktu a pravda jeho výkladu. A výklad je vždy subjektívny.

Posledné roky zaznievajú rôzne názory na Slovenské národné povstanie. Aké vlastne bolo? Proti komu a za čo?

Slovenské národné povstanie je živá záležitosť. Vynára sa otázka, či bolo proti slovenskému štátu alebo nebolo. Napriek tomu, že v SNP boli aj čechoslovakistické či benešovské prvky – hlavná masa povstalcov, medzi ktorými bol aj môj otec, v prvom rade chápala svoju účasť v povstaní ako odpor proti nacistom, ktorí okupovali ich vlasť. Treba to vidieť v tejto súvislosti, že to bol odpor voči cudzej agresii a v politickej rovine  hľadanie miesta Slovákov v povojnovej Európe. Veľmoci určili, že bude obnovené Česko-Slovensko.

Ako Slovensko vstúpilo do obnovenej Česko-Slovenskej republiky? Čo si zachovalo zo svojej suverenity a čo stratilo?

Slovensko si bezprostredne po vojne zachovalo veľkú časť suverenity, ale to, že slovenskí politici v rokoch 1945 – 1948 prehrali politický zápas  s Prahou, je už iná otázka. Osobne si myslím, že ak by sa nebola obnovila Česko-Slovenská republika, Slovensko by bolo na tom asi lepšie ekonomicky aj morálne, ale pravdepodobne by nemalo dnešné hranice.

V histórii však neexistuje podmieňovací spôsob, čo by sa stalo, keby…

V histórii nie je keby, v histórii treba hľadať pozitívne prvky, k nim sa treba hlásiť a nadviazať na ne. To, že sme si aj zásluhou SNP zachovali ideu štátnosti, nám umožnilo v roku 1993 opäť obnoviť slovenský štát ako suverénnu entitu.

Aká je podľa vás úloha národne slovenského historika v súčasnosti?

Je zložitá, pretože historik je tlačený z dvoch smerov. Jeden smer predstavuje pozostatok čechoslovakistickej ideológie, ktorá sa prejavuje vo vedeckej oblasti. To je ľahší problém, dá sa s ním ľahko bojovať. Na druhej strane, a to je tragédia, vyrojila sa nám s posvätením niektorých oficiálnych miest a aj predsedu Matice slovenskej hromada všelijakých šarlatánov, ktorí sa bijú do pŕs, akí sú veľkí Slováci, a vymýšľajú scestné, vraj pravdivé slovenské dejiny zbavené čechoslovakistickej optiky, čím hatia serióznu vedeckú prácu každého národne orientovaného historika. Naši oponenti nebudú diskutovať napr. so mnou, budú ukazovať na šarlatánov, na podobné voloviny ako je dvadsaťtisícročná história Slovákov. Budú hovoriť – pozrite sa, toto je tá národne orientovaná história!

Dá sa stručne povedať, že okrem hľadania pravdy, je úloha slovenského historika aj v tom, aby budovala národné povedomie Slovákov?

Áno. Historik sa musí podieľať na vychovávaní sebavedomého občana, ktorý si uvedomuje svoje práva, ale aj povinnosti vo vzťahu k národu a štátu. Myslím si, že sebavedomý človek je ťažšie manipulovateľný, je odolnejší voči rôznym vplyvom, extrémizmu, či už šovinistického, kozmopolitného, genderového alebo extrémizmu iného druhu. Sebavedomý človek je schopný jasne sformulovať svoj názor, svoje stanovisko, svoju pozíciu a vie ju obhajovať. Národné povedomie však nevybudujete na výmysloch. Tým ho môžete len zadupať ešte hlbšie.

 

 

 

50 Responses

 1. yoss 14. augusta 2014 / 23:13

  vyborny clanok, hotove osviezenie po tom, co sa v jednej diskusnej relacii na RTVS hraju akysi nimandi na historikov vo veci 1. svetovej vojny a pokracujuc aj SNP a dobovych suvislosti…

  ps:
  zaujimavy typ na original dobove fotografie zabratia Tesinska poliakmi 1938

 2. yoss 14. augusta 2014 / 23:14

  vyborny clanok, hotove osviezenie po tom, co sa v jednej diskusnej relacii na RTVS hraju akysi nimandi na historikov vo veci 1. svetovej vojny a pokracujuc aj SNP a dobovych suvislosti…

  ps:
  zaujimavy typ na original dobove fotografie zabratia Tesinska poliakmi 1938
  http://outsidermedia.cz/polsko-hitler%C5%AFv-spojenec/

 3. Milanxyz 15. augusta 2014 / 10:25

  Pán Hnko,
  potešilo ma, že ste sa ozvali aktuálnym článkom k blížiacej sa oslave 70. výročia augustového povstania, ktoré, aj po viac, ako dvadsiatich rokoch samostatnosti voláme názvom, ktorý nám vnútila čechoslovakistická ideológia. Súhlasím s Vami, že „historická pravda je pravda faktu“, len by som to doplnil, že historik skúma fakty a politológ ich vysvetľuje po svojom. A ako hovoríte, „výklad je vždy subjektívny“.
  Aké sú teda fakty, ktoré poznáme?
  Fakt č.1: Bojovali povstalci za obnovenie spoločnej republiky, teda za stratu samostatnosti? Bojovali.
  Fakt č.2: Zanikla samostatná Slovenská republika? Zanikla.
  S odvolaním sa na uvedené fakty, ako je možné tvrdiť, že „Slovensko si bezprostredne po vojne zachovalo veľkú časť suverenity“.
  Ako veľkú? Polovičnú, väčšiu, alebo menšiu? Môže byť niekto polovične suverénny?
  Fakt č.3: Okupovali Slovensko Nemci? Nie, tí prišli až po zavraždení nemeckej diplomatickej misie, dovtedy nepoznaným zločinom v moderných dejinách. Teda po vypuknutí povstania.
  Fakt č.4: Bolo povstanie národné?
  Vieme, že partizáni boli poväčšine cudzí štátni príslušníci. V čase povstania už mleli Nemci z posledného a hrozba Benešovej pomsty z jeho nenávisti k Slovákom, známa z jeho londýnského vysielania neodvratná. Mnohí dôstojníci (vojaci z povolania) Slovenskej armády sa zapojili do povstania v nádeji budúcej ľahšiej možnosti uplatnenia sa v čs. armáde po vojne, kedže z Benešových aktivít a hrozieb bolo zjavné, že zánik 1.Slovenskej republiky bol nevyhnutný.
  Vojaci nešli do povstania dobrovoľne, boli navelení dôstojníkmi a na povstaleckom území bola vyhlasená mobilizácia. Vaše tvrdenie, že „hlavná masa povstalcov, medzi ktorými bol aj môj otec, v prvom rade chápala svoju účasť v povstaní ako odpor proti nacistom, ktorí okupovali ich vlasť“ je Vaše subjektívne hodnotenie, pozostatok komunistického zahmlievania vlastného zlýhania, protiriečiace sa horeuvedeným faktom.
  Volať povstanie „národným“ je pozostatok komunistickej idelógie
  Vo Vašom článku ste opomenuli teror a straty na životoch civilného obyvateľstve od oboch bojujúcich strán, ako aj obrovské škody na národnom hospodárstve, ako priamy dôsledok povstania.
  Pokiaľ by to nemali byť len nejaké „kolaterálne straty“, ktoré by sa nemali do hodnotenia povstania zarátať?
  Čo so stratou celej generácie slovenskej inteligencie zapojenej do budovania samostatného Slovenska, časť ktorého pred hrozbou Benešových represálií odišla do zahraničia a mnohých z tých zostavších odsúdili ako „buržoazných nacionalistov“? Osud veliteľa nitrianskej posádky bol tiež „úspechom“ povstania?
  Ako hodnotiť nasledujcich štyridsaťštyri rokov koloniálneho postavenia pod česko-komunistickou kuratelou?
  Možno po týchto faktoch opakovať slogan komunistickej idoéológie, „že sme si aj zásluhou SNP zachovali ideu štátnosti, nám umožnilo v roku 1993 opäť obnoviť slovenský štát ako suverénnu entitu“?
  Nemali by sme sa zamyslieť nad tým, či by ten deň nemal byť vlastne dňom smútku, keď jedinci tohto národa zlýhali a pozdvihli zbraň proti vlastnej štátnosti?

  Ten posledný odsek o „šarlatánoch“ pán Hrnko Vám neslúži k cti. Ste dosť starý na to, aby ste vedeli, že nemáte patent na rozum, ani na jedinú pravdu, aby ste sa takto vyjadrovali o tých, čo majú iný názor na historické dianie, ako Vy.
  Múdrejší ľudia vedia, že doterajšie poznatky histórie nemožno považovať za konečné.

 4. Anton Hrnko 15. augusta 2014 / 15:04

  Milan z konca abecedy,
  ani všetky vaše vypadané vlasy a váš už takmer kmeťovský vek vás neodradili od toho, aby ste nezačali svoj príspevok typickým spôsobom, ktorý ja kritizujem na konci svojho príspevku, teda zavádzaním. Ja som nepovedal, ako vy tvrdíte: „že „historická pravda je pravda faktu“, len by som to doplnil, že historik skúma fakty a politológ ich vysvetľuje po svojom. A ako hovoríte, „výklad je vždy subjektívny“.“ Ja som povedal niečo úplne iné: „Neexistuje absolútna pravda. Lebo historická pravda je pravda faktu a pravda jeho výkladu. A výklad je vždy subjektívny.“ A to je niečo úplne iné, ako vy dezinterpretujete moje tvrdenie.
  Takže poďme do historického prosemináru, ktorý by mal absolvovať každý, kto chce vykladať históriu, aby sme si vyložili, čo je fakt a čo je jeho interpretácia. Fakt je niečo, čo sa nespochybniteľne stalo. Fakt je napr. to, že 29. augusta na Slovensku začali bojové operácia nemeckej armády, ktorej začala klásť ozbrojený odpor časť jednotiek slovenskej armády. To je fakt, je to nespochybniteľné a overiteľné! To však nie je historiografia, to je jednoducho kalendárium. Historiografiou to začne byť až vtedy, keď tento fakt začnem vykladať, teda, keď ho nazvem Slovenským národným povstaním alebo protištátnym pučom. To už však je subjektívny postoj toho, kto daný fakt vykladá! To nie je žiadna politológia, tam začína historická veda. Historická veda vie aj to, že 29. august 1944 bude ináč vykladať člen povstaleckej SNR a ináč príslušník PO HG (Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy). Obaja majú na to plnú legitimitu, ale ich výklad by nemal byť v rozpore s faktami. Objektívne pravdivejší je ten, ktorý je podložený viacerými a relevantnejším faktami, resp. nie je s nimi v rozpore!
  To, čo vy uvádzate ako fakty, vôbec nie sú fakty, ale vaše interpretácie. Pokúsim sa ich dať do pozície faktu vaše fakty a poukázať slabiny vašej interpretácie v prospech môjho výkladu, aby ste videli (resp. vo vašom prípade je to vysielanie rozhlasu v ústave pre hluchonemých), resp. aby videli čitatelia tohto bolgu z čoho vyplývajú moje interpretácie:

  Fakt č. 1 povstalci bojovali proti nemeckým okupantom.

  Vaša interpretácia: Povstalci bojovali za obnovenie republiky (predpokladám, že asi ČSR, lebo aj SŠ bol SR), teda proti svojmu vlastnému štátu.

  Moja interpretácia: Problém je zložitejší, aby sa dal odbiť jednoduchým tvrdením. Väčšina vojakov, ktorá vzala zbraň do ruky, bojovala predovšetkým proti cudzej okupácii. (môj otec mi vždy hovoril, že Nemci nás napadli a našou povinnosťou bolo sa brániť). Nerozmýšľali o vzdialených cieľoch, rozmýšľali o konkrétnej obrane, o konkrétnej situácii. Bolo samozrejme, že sa postavili aj proti tým, ktorí spolupracovali s okupantmi, hoci pôvodne asi tak nerozmýšľali. Tí, čo riadili povstanie politicky, rozmýšľali tiež rôzne. Boli medzi nimi aj čechoslovakisti, ktorí prijali Benešovu koncepciu, ale tí boli v absolútnej menšine. Väčšina rozmýšľala, ako „odraziť“ Benešovu koncepciu obnovy ČSR, pretože o tom, že sa ČSR obnoví rozhodli iní a Slováci na tom nemohli nič zmeniť. Chorváti nepovstali proti ustašovcom a aj tak sa dostali do obnovenej Juhoslávie a teror, ktorí tam rozpútali Titovi komunisti (zväčša veľkosrbskej orientácie) bol o niečom inom ako „národné súdnictvo“ v obnovenej ČSR. Teda, podľa môjho názoru, bez toho, žeby som vám bral Váš názor, povstanie bolo predovšetkým o tom, ako zamedziť benešovskú, čechoslovakistickú formu obnovy ČSR a vytvoriť tak predpoklady na zabezpečenie pokračovania slovenskej štátnosti v pomeroch, ktoré svojím rozhodnutím vytvorili Spojenci v Teheráne a ktoré definitívne spečatila Sovietsko-„československá“ zmluva z decembra 1943. Myslieť si, že ČSR by sa neobnovila, je zakrývanie si očí pred skutočnosťou! Treba povedať, že SNP túto funkciu splnilo.

  Fakt č. 2 Slovenská republika roku 1945 zanikla.

  Vaša interpretácia: SR zanikla preto, že bolo SNP a Slovensko po vojne nemalo žiadnu suverenitu.

  Moja interpretácia: SR nezanikla v dôsledku SNP, ale v dôsledku rozhodnutia veľmoci (podobne ako Chorvátsko). SNP však na rozdiel od podmienok napr. v Chorvátsku, vytvorilo podmienky, aby sa Beneš nestal absolútnym vládcom na území celej ČSR, aby mohol realizovať svoj plán vojenskej diktatúry, aby mohol deportovať Slovákov na územia mimo Slovenska a zničiť tým akékoľvek predpoklady na opätovné vytvorenie hnutia Slovákov za obnovenie ich samostatnej národnej a štátnej existencie. Práve naopak, donútilo aj Beneša uznať fakt existencie Slovákov ako osobitého národa. Na tomto fakte sa už nič nezmenilo ani v najkrutejších časoch boja proti slovenskému buržoáznemu nacionalizmu a novotnovského režimu. Fakt existencie Slovákov ako samostatného národa už definitívne zostal prítomný, aj keď sa to mnohým nepáčilo. Len tento fakt mohol vytvoriť podmienky pre neskoršiu federalizáciu a osamostatnenie.
  No a čo sa dotýka suverenity Slovenska po 1945, vyzerá, že nevládnete ani faktami. Prečítajte si prvú pražskú dohodu a možno pochopíte. Slovensko bolo viac-menej v personálnej únii s Českom, do 1947 bolo dokonca samostatným colným a menovým územím. Preto vždy hovorím, že povstalci politicky neudržali to, čo vybojovali zbraňami, ale to je na inú debatu.

  Fakt č. 3 Nemci okupovali Slovensko.

  Vaša interpretácia: Nemci okupovali Slovensko, lebo v Martine bola zavraždená nemecká vojenská misia príslušníkmi slovenskej armády, čo je podľa vášho názoru bezprecedentný kriminálny čin. Teda domysliac vašu interpretáciu Nemci boli plne oprávnení okupovať Slovensko a robiť tu zverstvá, ktoré tu robili!

  Moja interpretácia: Tvrdenie, že Martinské udalosti boli príčinou nemeckej okupácie, je taký istý nezmysel ako tvrdenie, že atentát na Františka Ferdinanda v Sarajeve bol príčinou prvej svetovej vojny. Človek by od „mysliteľa“, ktorý pri svojich myšlienkach prišiel o toľko vlasov, očakával duchaplnšiu teóriu. Predovšetkým príčinou nemeckej okupácie Slovenska bola strata dôvery zo strany nacistického Nemecka v lojalitu jeho „spojenca“. V marci 1944 v Maďarsku žiadnu misiu nepostrieľali a napriek tomu ho Nemci okupovali. Len Maďari sa nepostavili na odpor. Rozkaz na odzbrojenie východoslovenskej armády (Kartoffelernte) bol vydaný, myslím, 26. augusta 1944 a udalosti v Martine boli 28. augusta 1944. Takže Nemci by boli skôr alebo neskôr Slovensko obsadili, pretože ich pohár trpezlivosti so Slovenskom sa naplnil. Udalosť v Martine bola len zámienkou, skôr či neskôr by sa našla iná zámienka. Samozrejme, ten čin v Martine treba odsúdiť z dvoch dôvodov. 1. Bola to ničím neospravedlniteľná vražda, zločin mužov v slovenských uniformách, ktorí dokonca dali členom misie čestné slovo, že ručia za ich bezpečnosť. 2. Skomplikovalo to prípravy na povstanie ako Čatlošovej skupiny, tak aj Husákovej.

  Štvrtý fakt nie je faktom, je otázkou A teda ide o interpretáciu deja, nie o dej samotný. O prívlastok národný v pomenovaní SNP sa viedli a zdá sa, že ešte aj budú viesť spory. Termín národný v názve SNP prekáža dvom interpretačným skupinám. Sú to tí, ktorí vychádzajú pri svojich hodnoteniach z pozície tých Slovákov, ktorí v danom mocenskom svetodejinnom strete skončili medzi porazenými. Je to pochopiteľné. No paradoxne v tejto otázke si najlepšie rozumejú s benešovcami a čechoslovakistami, ktorí by radi videli v SNP „povstání slovenského lidu za nedelitelnou, jednotnou Československou republiku“. Treba povedať, že na Slovensku sa počas celého obdobia existencie bývalého režimu podnikali pokusy z českej strany vymazať z názvu SNP slovo národný. Ja viem, niekto mi môže povedať, že keby sme mali samostatný štát, tak by sme tento problém nemali. Lenže fakt bol, že sme ten štát nemali!!!

  Otázka SNP bude samozrejme rozdeľovať slovenskú spoločnosť naďalej. To však je prirodzené a k zjednocujúcemu pohľadu dôjde možno aj tri štyri generácie po tom, čo tu už my nebudeme. Viac ma trápi iná vec a tou je ústup západného sveta od svojej lepšej stránky – od nekompromisného postoja voči nacizmu a neonacizmu. Ak Európa opustí koncepciu Postupimu a Helsínk, môže spadnúť do hlbokej priepasti!

  No a nakoniec o tých šarlatánoch. Nepokladám za šarlatánov diletantov, ktorí sa snažia o svoju vlastnú interpretáciu dejín. Za šarlatánov považujem tých, ktorí vedome klamú a podvádzajú svojimi teóriami a ktorí či už z pasie, koľko ľudí naletí na ich hlúposti, alebo so zlým úmyslom zavádzajú slovenskú verejnosť. Jeden taký megašarlatán sa nám tu hlási z južnej Afriky a treba povedať, že je celkom úspešný podvodník. Okrem predsedu Matice slovenskej získal aj skalp ministra kultúry, takže určite musí byť jeho ego mimoriadne saturované. A najlepšie na tom je, že v svojich teóriách hovorí napriamo, že Slováci boli primitívne opice, ktoré nevedeli ani rozprávať, až ich to museli naučiť nejakí počernejší občania z južnej Indie, a títo páni to pokladajú za nový pohľad na slovenské dejiny! Skutočný lovec skalpov nafúkaných megaslovákov, ktorým nestačí tisíc päťstoročná nepretržitá a dokázaná história, ale ktorí by radšej prijali úlohu opíc, len aby tá história Slovákov mohla byť aspoň dvadsať tisícročná!

 5. Tučko Bombička 16. augusta 2014 / 13:05

  Pán Milanxyz,

  keď už je reč o diletantoch:

  zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/326862-tajomna-hrobka-spod-tatier-okuzlila-vedcov-i-majstrov-dreva/

  Ešteže ich máme, však, pán Milanxyz? Chrobáčikov našich štandardných…kontaminovaných. Dobre vedieť, že im tak moc na srdci leží akási haplohaplohahaha skupina…

 6. yoss 16. augusta 2014 / 17:26

  Tucko,
  podla mna to kontaminoval samotny veduci vyskumu hrobky. ked poslal ten material do Budapesti si koledoval o to, aby velmoz prisiel spoza Uralu…
  :o)

  ps:
  inak pekna diskusia medzi panom Hrnkom a panom MilanomXYZ, radost citat, skoda tych osobnych poznamok, bez nich by bola este lepsia…

 7. Milanxyz 17. augusta 2014 / 16:03

  Pán Hrnko,

  Sine ira et studio.

  Kto tu zavádza?

  Napísali ste, že „historická pravda je pravda faktu“?

  Napísali!

  Napísali ste, že „výklad je vždy subjektívny“?

  Napísali!

  Tak o akom „dezinterpretovaní“ Vášho tvrdenia hovoríte?

  Ďakujem za vyčerpavajúce vysvetlenie faktu a interpretácie, aj napriek tomu, že to vidíte ako vysielanie rozhlasu v ústave pre hluchonemých vynasnažím sa v duchu Vaších poučiek pripomienkovať vecne.

  Pri Vašom výklade o faktoch ste napríklad pozabudli pripomenúť, že fakty sa nemajú svojvoľne vyberať, ako hrozienka z koláča, ale všetky, k tej udalosti sa vzťahujúce, v časovom porade spomenúť.

  Napríklad:

  Váš fakt č.1: Povstalci bojovali proti nemeckým okupantom.

  Fakt 1.1: Slovensko bolo spojencom Nemecka, cez ktoré prechádzali nemecké transpory podľa zmluvy o vzájomnej pomoci. Nemci neokupovali Slovensko.

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.2: Na Slovensku prevádzali podvratnú, záškodnícku činnosť príslušníci nepriateľskej mocnosti, terorizovali a vraždili obyvateľstvo hlavne nemeckej národnosti a ľudí činných v štátnych orgánoch.

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.3 S týmito záškodníkmi nadviazali spojenie skupinky obyvateľstva politického a náboženského charakteru nesúhlasiace so slovenskou samostatnosťou, za účelom jej povalenia.

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.4: S týmito záškodníkmi nadviazali spojenie aj určití členovia dôstojníckeho zboru Slov. armády, jednak nesúhlasiaci so slovenskou samostatnosťou, a aj takí, ktorí sa snažili o lepšie postavenie v tom novom zriadení, ktoré malo nastať po zániku samostatného Slovenska

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.5: Vojenský zákon v každej krajine považuje vojaka, ktorý sa so zbraňou v ruke postaví proti vlastnému štátu za vlastzradcu a uchopenie moci vojenským prevratom za puč.

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.6: Slovenská vláda v atmosfére ustupujúcich Nemcov a blížiacej sa fronty nebola schopná teroristickú činnosť cudzích príslušníkov obmedziť, čo Nemci s nevôľou trpeli.

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.7: Pohár nemeckej trpezlivosti pretiekol, keď skupina zradcov Slovenskej armády sa dopustila zločinu zavraždenia nemeckej diplomatickej misie

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  Fakt 1.8: Nemecká armáda vykročila aby eliminovala záškodníkov, ku ktorým sa pridala časť veliteľov Slov. armády a nimi navelené jednotky, ako aj narýchlo, mobilizáciou na povstaleckom území pozháňaní ľudia.

  Je to nespochybniteľný a overiteľný fakt? Je!

  S ohľadom na fakty 1.1 až 1.7 Váš „fakt č.1“ začína dostávať svoj skutočný lesk komunisticko-českej propagandy na zakrytie zlyhania časti slovenskej spoločnosti, ktorá za svoje zlyhanie bola odmenená doživotným dôchodkovým príspevkom.

  Fakt č.2: Slovenská republika v roku 1945 zanikla.
  O tom predsa nikto nepochybuje, ale to, čo ste napísali ako „moju interpretáciu“ je Vami vymyslený babaláš ktorý je zbytočné komentovať.

  Vaša interpretácia ma kopu omáčky komunistického výkladu, ako urobiť z hanebnej veci vec cnostnú.

  A podarilo sa im to, ešte dnes, po dvadsatich rokov samostatnosti oslavujeme protištátny puč.

  Fakt č.3: Nemci okupovali Slovensko.

  Vaša interpretácia môjho názoru je úmyselne scestná, tak, ako aj Vaše domýšľanie. Viacej k tomu povyše.

  To, čo ste napísali, ako Vašu interpretáciu ste po napísaní asi nečítali, lebo si v nej protiriečite.

  Píšete: „…v Martine bola zavraždená nemecká vojenská misia príslušníkmi slovenskej armády, čo je podľa vášho názoru bezprecedentný kriminálny čin.“

  A nie je?

  Veď hneď pod tým píšete, že: „…Bola to ničím neospravedlniteľná vražda, zločin mužov v slovenských uniformách, ktorí dokonca dali členom misie čestné slovo, že ručia za ich bezpečnosť.“
  A to ešte nie je všetko. Píšete: „…Tvrdenie, že Martinské udalosti boli príčinou nemeckej okupácie, je taký istý nezmysel ….. Človek by od “mysliteľa”, ktorý pri svojich myšlienkach prišiel o toľko vlasov, očakával duchaplnšiu teóriu.“

  Možno, ale čo potom môže človek očakávať od „gebírového“ historika, ktorý síce má viacej vlasov, ale napíše: „Takže Nemci by boli skôr alebo neskôr Slovensko obsadili, pretože ich pohár trpezlivosti so Slovenskom sa naplnil. Udalosť v Martine bola len zámienkou, skôr či neskôr by sa našla iná zámienka.“

  Takže, ďakujem za potvrdenie mojej „teórie“

  Fakt/otázka č.4: Môže sa takéto povstanie/puč nazvať národným?

  Súhlasím s Vami, že je to prívlastok daný interpretáciou deja a pritom, ako tvrdíte, vieme, že „výklad je vždy subjektívny“ a že dejiny píšu víťazi.

  Po vojne tou vedúcou silou, čo písala dejiny v spoločnej republike boli komunisti a čechoslováci. Oni ten prívlastok zaviedli a my ho veselo papagájujeme naďalej, bez toho aby sme sa nad tým zamysleli.

  Píšete, že „Termín národný v názve SNP prekáža dvom interpretačným skupinám. Sú to tí, ktorí vychádzajú pri svojich hodnoteniach z pozície tých Slovákov, ktorí v danom mocenskom svetodejinnom strete skončili medzi porazenými.“

  Z toho mi vychádza, že to môže neprekážať len pokračovateľom komunisticko čechoslovackých tendencii, ktoré zo zradcov vytvorili víťazov.

  Historik by však mal pracovať na podkladoch faktu a nie subjektívnej interpretácie.

  K „megašarlatánom“:

  Zo slovenskej histórie sa nám zachovalo len málinko písomných záznamov, pretože každej doterajšej vrchnosti záležalo na tom, aby Sloveni/Slováci mali dejiny čo najchudobnejšie. Ani tí, akože víťazí po augustovom puči v ničeni historických pamiatok za divokými aziatcami nezaostávali.

  Pamätáte sa ešte na „Historické země a Slovensko“?

  Dr C.A.Hromník, slovenský historik žijúci v Kapskom meste nemal to potešenie, aby slovenskú históriu študoval z dobre plateného miesta v Historickom ústave SAV. To robil vo svojom voľnom čase. Je snáď jediným slovenským historikom ovládajúcim starý indický jazyk a indickú kozmológiu, pomocou ktorých dokázal, že Sloveni – predkovia dnešných Slovákov – žili (aj na) území dnešného Slovenska už v dobe bronzovej. Päť tisíc rokov, nie 20 tisíc rokov je stará naša história.
  Profesor Marsina (dúfam, že nenamietate, keď poviem, že je jeden z naších vrcholných historikov starých dejín) v súkromnom rozhovore Dr Hromníkovi priznal, že Dr Hromník našiel Slovákov v historickom čase ďaleko pred jeho vlastným bádaním. V tom čase, pred nejakými pätnástimi rokmi Dr Hromník so svojim asi 150 stránkovým výskumom v Matici slovenskej nepochodil.

  Milovníkov „histórie národa slovenského“ to však neodradilo a pred piatimi rokmi podarilo sa im vydať útlu knižôčku doteraz roztratene publikovaných prác Dr Hromníka, ktorá „testovala“ spoločnosť na Slovensku. Asi ste ju tak, ako aj gebíroví slovenskí historici v SAV, odignorovali. Doteraz sa nenašiel nik, čo by ju cenzúroval.

  Niet na to odvahy, alebo vedomosti.

  No milovníci histórie národa slovenského nezaháľali. Súkromnou zbierkou umožnili Dr Hromníkovi sústrediť sa na knižné skompletizovanie jeho výskumov, ktoré sa rozrástli na vyše tisíc strán. Vďaka novému vedeniu Matice (tkáč, drž sa svojho krosna – však pán Hrnko), jej príspevku, i príspevku „oskalpovaného“ ministra kultúry, kniha výjde v Matici v nasledujúcich dňoch.

  Nebude lacná pán Hrnko, ale nešetrite, dozviete sa niečo, čo ste doteraz nevedeli.

  Sine ira et studio pán Hrnko,

  Sine ira

 8. Anton Hrnko 17. augusta 2014 / 19:01

  Milan z konca abecedy,
  pozrite sa ešte raz, ako ste dezinterpretovali moje tvrdenie v prvom príspevku a potom niečo hovorte. Áno, fakty treba brať komplexne, ale treba ich vedieť aj hierarchizovať. Napr. by ste mali vysvetliť aj ten fakt, prečo slovenskí predstavitelia (Mach, Tiso…) aj napriek tomu, že vedeli o prípravách povstania (pozri príspevok Mikulu, ktorý sa šíri po internete; ja mám však aj iné pramene), proti nim nezasiahli? Nemienim ďalej pokračovať v debate o vašich vypadaných vlasoch, lebo súdny človek si môže porovnať príspevok váš a môj a keď bude nezainteresovane hodnotiť, tak zistí, že veci prekrúcate. Nuž, keď si myslíte, že slovenské vlastenectvo spočíva v podpore podvodníkov a hochštaplerov, tak prosím, pokojne v tom pokračujte. Mýľte slovenských ľudí s vymysleninami, že Slováci boli nevzdelané opice, ktorých stiahli zo stromu nejakí imaginárni Drávidi. To, že ono dielo podporil minister kultúry, je len svedectvo o tom, že na svojom mieste nemá čo robiť. Historická veda je vedecká disciplína, má svoju vedeckú metodológiu a svoje metodické princípy. Vo svete vyšli aj väčšie nezmysly, ako sú Hromníkove práce, ale sa nestalo, aby takéto paškvily podporilo ministerstvo kultúry! A na záver ešte niekoľko mojich postrehov k „teóriám“ onoho „vedca“: Celá koncepcia je založená na vymyslenom vplyve indických Drávidov na Slovákov, podotýkam Slovákov, pred niekoľkými tisícročiami. Vychádza zo súčasnej slovenčiny, neberie do úvahy jej vývin cez storočia a ani jej genetické väzby na ostatné slovanské jazyky. Ten pán vôbec neberie ohľad na to, že existuje nejaká slavistika! V jeho podaní v podstate naši predkovia asi nemali žiadnu slovnú zásobu – asi lozili po stromoch – a všetky súčasné slovenské slová sú zrazu drávidského pôvodu. Pokúšal som sa v mnohých slovníkov drávidských jazykov nájsť slová, ktoré tento pán označuje za prapôvod slovenských slov, a zistil som, že žiadnom z nich sa nenachádzajú ani len podobné slová, aké uvádza! Ako môže normálny človek uveriť, že v maďarskom názve Spišskej Novej vsi – Igló – je zakódovaná prítomnosť nejakých Drávidov z ďalekej Indie, keď aj neškolený človek musí vidieť, že v tomto názve trčí ako sedliakovi slama z čižiem slovenské slovo Iglov – Ihlov (nem. Iglau; podobne moravská Jihlava, tiež nem. Iglau; základ je ihla, jehla). Rovnako svojvoľne a s úplnou neznalosťou vecí hľadá tajomstvo Drávidov v nemeckom názve Chemnitz (čítaj Kemnic) a následne v názve Kremnitz (Kremnica) a pritom ani nevie, že v nemeckom prípade ide o Saskú Kamenicu a nemecké Chemnitz je len skomolenina srbského Kämenica ako Kremnitz slovenského Kremenica. To hádam niekto môže vážne myslieť, že Slováci, resp. ich predkovia nemali slová kameň a kremeň vo svojej slovnej zásobe, keď tieto dve suroviny boli nie tisícročia, ale desať tisícročia základnou surovinou na ľudskú industriu?! A na takýchto podvodoch a neznalostiach je postavená celá „slávna“ práca onoho šarlatána! Od prvej vety až do konca. Tam nie je nič, čo by stále za odborné komentovanie! Nieto ešte za overovanie

 9. Lukac 17. augusta 2014 / 22:37

  Pan Hrnko, uplne s vami suhlasim, dokonca si myslim, ze my sice mame
  samostatnu SR, ale vacsina Slovakov sa psychicky stale neciti byt suverennymi obcanmi. Chybu vidim vo vychove v rodine aj skole, ale
  aj vo verejnom priestore, kde nedostavaju priestor vlastenecke nazory.
  Priklad by sme si mali brat z okolitych narodov. Keby sme robili aspon zlomok toho co robia napr. Madari, vyzeralo by to inak. My nemame
  odvahu /myslim ministerstvo skolstva/ ani zrevidovat co sa ucia z historie na tz. madarskych skolach na Slovensku, ci to nie je v rozpore
  so zaujmami nasho statu. Nevzdelanost politikov a novinarov o vlastnej
  narodnej historii je ocividna a ma katastrofalne dosledky na verejnost.
  Mnohi to asi beru ako docasny stav /samostatnu SR/, uprednostnuju
  sa len osobne a skupinove zaujmy. Tu stale ludia veria ze budu statsni
  ked budu financne a materialne bohati a vsetko co potrebuju sa snazia
  ziskat individualnymi znamostami, co je podstatou bujnejucej korupcie.
  Tento nas stat nejde dobrym smerom, nefunguje dobre pre vacsinu,
  ale len pre vyvolenych. Problemy sa riesia len naoko, povrchne, nic
  podstatne sa nezmenilo, bezny obcan je sikanovany byrokratickymi
  postupmi, atd. vsetci to vieme a nevieme to zmenit. Ako je mozne
  napr. aj to ze za 20r nas prezident, ani predseda vlady nemaju svoje
  vlastne reprezentacne sidlo, knihkupectva su plne ceskych knih a DVD,
  dokonca aj pre deti /lednoducho napisu ze je to pre vek nad 12 r/,
  televizie zamestnavaju plno Cechov, ktori hovoria cesky. Vrcholom
  je navrat k pojmu Made in Czekoslovakia. Ani Fico, ani Madaric uz
  nie su taki vlastenecki ako byvali a vysledkom je aj Mika v STV.
  Skoda ze na obzore nie ziadni lepsi. Dobru noc.

 10. Tučko Bombička 18. augusta 2014 / 9:26

  Pán Lukáč,

  zásadne s vami nesúhlasím. A uvediem 2 príklady prečo. Prvý príklad bude teraz do pripomienkového konania vstupujúca rekodifikácia súdneho poriadku. Keď v lete 2012 ficovláda ustanovila komisiu, ktorá mala nové právo vypracovať, tak všetkých novinárov (v hodnotení ktorých s vami 100% súhlasím) zaujímalo len to, že v nej sedí Ficova žena. Potom bolo 2 roky okolo toho totálne ticho a celý ten čas bičovali slovenskú verejnosť tým, ako je to v súdnictve všetko na hovno, ako je ten minister spravodlivosti totálny trpák a ako sa nič nerobí. Skúste si pozrieť niekde na internete, ako budú súdy fungovať po novom. Tak tomu vravím reforma! LENŽE: príprava trvala 2 roky, schválené to bude asi na jar 2015 a do platnosti vstúpi zrejme v roku 2016. ČIŽE: trvalo to/bude to trvať 4 roky! Pretože to skrátka chce svoj čas. Ale určite by nám všetkým „pomohlo“ viac, keby namiesto toho Borec mohutne tresol rukou do stola, usporiadal verejnú poľovačku na Harabina, s veľkou pompou a slávou (a pozornosťou médií) ho odvolal z nejakej funkcie a odstavil. Lebo to je vraj hlavný problém nášho súdnictva podľa pravice. A zrazu by súdy začali fungovať lepšie, rýchlejšie a spravodlivejšie. A urobilo by sa to za pol roka, že p. Lukáč? Takže prvá vec, nad ktorou skúste porozmýšľať…

  Druhý príklad. Minister Kažimír a MF. Dnes už aj tí najtupší sympatizanti pravice začínajú uznávať, že sa v boji s daňovými únikmi (pretože tie nás najviac všetkých okrádajú, nie nejaké škandály či korupcia pri verejnom obstáravaní – ale daňové úniky veľkých pánov podnikateľov, teda nie verejný sektor (štát) aby bolo jasno) pohli veci jasne vpred. A všeličo by sa mohlo uviesť, od elektronického kontrolného výkazu, cez reverznú daň, čiernu listinu daňových nedoplatkov, limity na platby v hotovosti, bločkovú lotériu až trebárs po pripravovaný systém dynamického váženia nákladiakov na hraničných prechodoch). Tých opatrení sú totiž desiatky. A čo tak špeciálna skupina, ktorá vznikla pred pár mesiacmi a ktorá sa bude špecializovať na transferové platby medzi zahraničnými matkami a ich domácimi dcérami. Kedy sa medzi nimi buď za nízke sumy predáva von, alebo z vonku draho nakupuje, aby sa minimalizovala daňová povinnosť na Slovensku. Je toto dosť, p. Lukáč? A sú to podľa vás zásadné zmeny alebo nie?

  Viete, ako to fungovalo pred Kažimírom? Analytický softvér, ktorý mali na daňových úradoch (prv, než ho pravica poslala do kómy) im dokonca ukázal, v ktorých firmách došlo k podozrivým operáciám. Lenže dostali nejaký písomný prípis alebo čo, ktoré firmy musia oni ako daňováci skontrolovať a ako na potvoru, na tom papieri ani jedna z tých podozrivých firiem nebola. Teraz majú dokonca hodnotené aj to, či donesú do práce (v rámci mimopracovnej aktivity) nejaké pokladničné bločky z prevádzok! A čo ešte len takí páni podnikatelia? Viete, koľko je medzi nimi teraz naštvanosti a nervozity? Pretože sa medzi nimi KONEČNE urobil poriadny prievan…

  Prskáte tu všetci na Miku: len ste akosi, holúbkovia, zabudli na to, že ten Mika tu televíziu prebral z kómy. Znova sem dám tie 2 čísla, čo som onehdy kdesi zachytil: 6% sledovanosť hlavných správ a 9% sledovanosť v hlavnom vysielacom čase. Pozerajte na tie dve čísla tak dlho, kým vám zapne, čo to bolo za stav. Tie veci sa zásadne pohli k lepšiemu, dnes sa na STV dá pozrieť aj kvalitný dokument – čo ešte chýba, je výraznejšie zapracovať na domácich témach, na slovenských témach – aj na slovenskej histórii. Ale veď sa teda zase netvárme, že niečo také, o čo sa STV pokúša počas leta (ten partizánsky diskusný a dokumentárny projekt), sa tu nerobí prvý krát!!! Určite v takomto rozsahu. Hodnoťte kvalitu, ak ste nespokojní ale nekritizujte, že sa nič nerobí, dobre?

  Slovensko ide dobrým smerom a robia sa zásadné zmeny. Ale práve preto, že sú zásadné, to aj dlho trvá. Riešenia ad hoc si už totiž nemôžme dovoliť!!!

 11. Milanxyz 18. augusta 2014 / 9:57

  Pán Tučko,
  keď sa nemýlim, na tomto blogu sme už debatovali hrobku z Popradu a vtedy z nej naši archeológovia posielali artefakty na výskum do Berlína Teraz neviem, či to je tá istá, alebo nová, keď z nej posielajú veci na výskum do (čuduj sa svet) Budapešti…
  Žiaľbohu odbornosť naších archeológov siaha len po takzvané a nikde nepotvrdené „sťahovanie národov“. Všetko, čo na Slovensku nájde staršie dobrosrdečne odovzdajú iným, veď vtedy sme tu vraj ešte neboli….

 12. pomocník 18. augusta 2014 / 14:31

  Robia sa veci dobré, robia sa aj zlé. Nútené práce za 61 eur mesačne považujem za tie, za ktoré mal príslušný minister letieť a budú stáť (celkom oprávnene) strany SMER okolo 5 percentuálnych bodov hlasov. A nielenže sa ministrovi nič nestalo, ale sa o tom ani nehovorí, ako keby to bola nejaká drobná lapália a nie ústupok fašistickému zmýšľaniu. Stále tá istá chyba SMERU – keď si v niečo nevedia rady, ak potrestajú celý štát, namiesto toho, aby zlepšili kontroly alebo proste lepšie vyriešili daný špecifický problém. Opakuje sa to vo viacerých veciach a tá strana na to doplatí, lebo takto si pohnevá ľudí, ktorých by si pohnevať nemusela.

 13. Lukac 18. augusta 2014 / 22:18

  Tučko,
  mate čiastočne pravdu, skutočne minister financii si počina dobre, len
  nech v tom vytrva. O ostatnom čo ste uviedli by sa dalo dlho polemizovať. Vaša argumentácia sa mi zda politická, uvádzate len čiastkové úspechy a nie celkové výsledky z pohľadu normalného
  občana o čo sa snažím ja. Napr. bagatelizujete pochybenia vo verejnom
  obstarávaní, pričom práve tam je známych mnoho kauz.
  K spravodlivosti- ja si myslím, že to je najcitlivejšia oblasť pre občanov
  a spoliehať sa len na neustále zmeny zákonov je kontraproduktívne,
  aj keď nespochybňujem potrebu nových právnych predpisov ako ste ich
  uviedli. Podstatne je vsak, aby sa právo vykonávalo v súlade s vnútornym /duchovným/ zmyslom zákonov tak, aby sa dosiahla spravodlivosť a nie hľadať a oportunisticky využívať formálne a administratívne chyby na oddiaľovanie rozhodnuti, veľmi často v prospech vinníka na úkor poškodeného, to ľudí znechucuje a nášmu
  súdnictvu, prokuratúre a polícii preto nedôverujú. A v tom je aj problém
  p. H. Veľa rozhodnutí týchto orgánov je pochybných a spolu s požiadavkami väčšiny sudcov na „dorovnanie platov“, resp. rozne
  odškodnenia za „ujmu na cti“ / „ja na bráchu, bracha na mne“/ presne
  vyjadrujú morálnu úroveň výkonu spravodlivosti na Slovensku.
  Toto všetko nepripisujem Ficovej vláde, ide o postupný vývoj za 20r,
  ale nevyzerá to na skoré zlepšenie. Prosto ide o to, aby politická moc
  vyberala správnych ľudí na správne miesta a poučila sa z vlastných
  chýb, inak spejeme do krachu.
  O Mikovi škoda reči /bolo ich už dosť na jeho adresu/, možno je šikovný
  obchodník, ale nespĺňa základnu podmienku, nie je slovenský vlastenec.
  Aby obyvatelia Slovenska, bez ohľadu na etnicky pôvod, sa postupne
  stali väčšimi slovenskými vlastencami, musia mať pocit, že tento štát
  im vytvára dobré podmienky na život.

 14. yoss 19. augusta 2014 / 9:15

  myslim ze tato vlada dostala od ludi obrovsku doveru aby nieco urobila pre ludi najma v smere socialnom a narodnom. v smere socialnom su to len take kozmeticke naplaste, dalej prekvita vymahacsky biznis (sudy, notari, advokati, exekutori), dalej pokracuje nemastna neslana kozmopolitna indoktrinacia obyvatelstva cez RTVS, az na jednu vynimku chyba vychova ludi k vlastenectvu a patriotizmu, zhorsuje sa situacia v skolstve aj v zdravotnictve. na slovensku su len dve slusne alternativy dalsej existencie:
  1. lavicova narodne orientovana vlada
  2. socialna revolucia

 15. Metod J. Sláv 19. augusta 2014 / 11:30

  A síce:

  „Národ je však prirodzená a prírodná entita, spájajúca ľudí nie na základe genetického, či rasového princípu, ale na základe jazykovej a kultúrnej jednoty.“

  Veď to je predsa feudálno-kapitalisticko-imperialistická (prevzatá aj do socialisticko-internacionalistickej) definícia „nationu“, t. j. „zmesi“ skutočných národov podľa rodu (a teda podľa genetiky), „umravnenej“ skrz feudálne nanútenie panského jazyka, do formy tzv. novodobého „národa“, zvaného nation, a mieneného „station“( viď anglické dotazníkové „nation“, ktorým myslia štátnu príslušnosť !!!).

  Pán Hrnko „parafrázovaním“ tejto „imperialisticko-internacionalistickej“ definície „moderného národa“, t. j. „nationu“ idete svojim skutkom proti Vami deklarovanému Vášmu národovectvu, lebo zjavne ignorujete logiku nášho slovenského jazyka, v ktorej platí, že SLOVO NÁROD, JE ODVODENÉ OD SLOVA ROD (po grécky GÉNos, po latinsky NÁTió) !!! !!! !!!

 16. Tučko Bombička 19. augusta 2014 / 12:02

  Pán Milanxyz, je to tá istá hrobka.

  Pán pomocník, s vaším hodnotením skrátka nesúhlasím. Podľa mňa je -izmus (síce neviem aký, ale nejaký celkom určite) to, keď niekto 5, 10, 15, 20 rokov robí za minimálnu mzdu. Nie to, keď niekto, kto celý život slamku krížom nepreložil, bude teraz musieť zažívať 8 hodín týždenne ťažký stres, pretože mu dajú do rúk lopatu, metlu či kosu. A ak sa čudujete tomu, prečo to nikto nerieši, nuž preto, lebo každý si v duchu myslí nasledovné: „Konečne!!!“.

  Pán Lukáč, nuž ak za politickú argumentáciu považujete to, že niekto sa nepozerá na svet spôsobom „Bože, to je katastrofa!“, tak potom máte pravdu, moja argumentácia je naozaj politická. Alebo sme to dopracovali na Slovensku už tak ďaleko, že nevyhnutným predpokladom nato, aby človek vyzeral objektívne je, že musí na úvod svojho príspevku najprv znosiť všetko pod zem ako vy? No tak bohužiaľ, nie so mnou. A viete prečo? Pretože viem porovnať. A pretože porovnávam. A pretože už sa aj s nami porovnávajú tí, ktorí sa ešte pred pár rokmi na nás pozerali zvrchu. A viem, ako v tých ich porovnaniach dopadáme. Takže vy si kľudne žite v tých šedých chmárach, ktorým veríte, ja si budem žiť vo svete, ako ho vidím ja. Mimochodom, ten váš „pohľad normálneho občana“ je v skutočnosti „pohľadom povrchných slovenských médií“ či skôr „pohľadom istých záujmových skupín“, ktoré si cez slovenské médiá brutálne aj cez agendu údajného boja proti korupcii v skutočnosti prihrievajú svoju vlastnú (dodajme že podnikateľskú) polievočku.

  Pán Yoss, nuž asi každý vnímame iné veci. Ja vnímam to, že sa pravidelne každý rok v školstve dvíhajú platy (keď chcete kritizujte výšku, no nie zhoršovanie stavu), ja vnímam to, že sa pomaličky do slovenského zdravotníctva začína vracať – zatiaľ len istá časť – slovenských lekárov zvonka, resp. že začínajú pomaličky prichádzať napríklad aj lekári z Poľska (a predstavte si, že tiež kvôli teraz už lepším platom), ja vnímam to, že sa v školstve konečne rozbieha duálne vzdelávanie (a to až tak, že samotní zamestnávatelia povedali, že v tomto ohľade niet ministrovi čo vyčítať), že sa v zdravotníctve rozbehol rezidenčný program na omladenie vekovej štruktúry lekárov na vidieku atp.

  No a vy…kľudne si žite v katastrofe! Každému, čo jeho jest.

 17. pomocník 19. augusta 2014 / 12:40

  Vôbec vám nenapadlo, že existujú (najmä za posledné roky krízy) aj nezamestnaní normálni ľudia, že? To je presne to, čo som hore písal, že je potrestaný celý štát za to, že NIEKTORÍ ľudia tu niečo roky zneužívajú. Tak aké „konečne“? Konečne budeme fyzicky (áno, fyzicky) trápiť aj nešťastných ľudí za to, že pár grázlov tu niečo zneužíva? To je „konečne“??

 18. pomocník 19. augusta 2014 / 12:42

  Fyzicky znamená nedostatkom stravy.

 19. pomocník 19. augusta 2014 / 12:46

  Metod, každá definícia národa (tak ako hocičoho iného) je legitímna, pokiaľ dotyčný počas práce s ňou sa jej drží, je si jej vedomý a hlavne neskáče priebežne počas výkladu na iné definície. A nemá zmysel diskutovať o slove, ktoré má v literatúre aspoň 500 definícií (neexistuje na to nejaká STN alebo podobne). Čiže to je strata času. A ak do toho chcete ešte zapliesť etymológiu, tak potom už sa duplom nikam nedostanete.

 20. Tučko Bombička 19. augusta 2014 / 13:53

  Ale napadlo, nebojte sa. A práve tým „normálnym“ nezamestnaným sa po novom už bude oplácať ísť robiť aj za minimálnu mzdu (čo sa doteraz neoplatilo). Nielen vďaka jej navýšeniu a zníženiu odvodov ale napríklad aj vďaka súbehu tejto dávky a minimálnej mzdy. Mimochodom, máte vskutku svojskú definíciu slov „niektorí“ a „pár“. Ale to je váš problém. Predovšetkým ľudia v obciach, kde takýchto ľudí „pár“ majú, túto vec vysoko ocenia či možno už aj oceňujú. Preto to nikto na Slovensku neberie ani ako lapáliu (ako ste si správne všimli). A preto si to už veľmi skoro starostovia v tých obciach, kde sa k tomu aktívne postavili, budú aj pochvaľovať.

 21. pomocník 19. augusta 2014 / 15:33

  Aha, čiže inými slovami, podľa vás nezamestnanosť na Slovensku vyplýva z toho, že ľudia sú leniví a radšej budú dostávať 61 eur (čo je suma, ktorá nestačí ani na jedlo) namiesto minimálnej mzdy 350 eur. A zrejme naraz všetci zleniveli najmä okolo roku 2008, keď tá nezamestnanosť poškočila. Iné dôvody to nemalo, to len ten ich paratizmus. A všetci sú to nakoniec Rómovia, iní tam nie sú (síce to demogrficky nedáva veľmi zmysel, ale čo tam po faktoch)…. Tak tomuto sa hovorí učebnicová demagógia a neoliberálny nezmysel par excellence (o tom, že to je čisto technický nezmysel bez ohľadu na politickú orientácieu ani hovoriť nemusím). Takéto názory mávajú TeaParty v USA a podobný výkvet ľudstva. Ako vidno, slovenské médiá zapracovali. A preto tá slovenská tzv. ľavicová strana vôbec ľavicová nie je…

 22. pomocník 19. augusta 2014 / 15:36

  a prijala opatrenie (to, o ktorom tu hovoríme), ktoré prijal aj v Maďarsku Orbán (a pokiaľ viem už nikto iný)…

 23. pomocník 19. augusta 2014 / 15:41

  A aby som nezabudol ešte poznámku: Pracovné miesta proste fyzicky nie sú (pozrite si štatistiku), ale po tom roku čakania toho jednotlivca, to sa už budú valiť zo všetkých strán, stačí, že sa konečne rozhodne, že teda on už po roku chce. Tak čo sa tu všetci trápia s tou nezamestnanosťou, veď len treba chcieť a časopriestor sa prispôsobí. Všetko je teda v najlepšom poriadku. Ešteže ste nám to ozrejmili.

 24. Tučko Bombička 19. augusta 2014 / 17:09

  Vidíte, ako si viete sám pekne odpovedať? V tom projekte bude začlenených cca 120.000 ľudí (ak sa medzitým plány nezmenili). Kľudne ma tu presviedčajte, že je to vlastne majoritné obyvateľstvo – nato si už každý spraví názor sám. Každý to totiž uvidí na vlastné oči. Vlastne už to ľudia vidia. Aj tu u nás. Tiež je zábavné, že sa tvárite, akoby všetkých tých 120.000 ľudí malo nastúpiť do práce naraz. Pokiaľ ja viem, ten projekt nabieha postupne. Koľko medzi tými 120.000 môže byť tých „nešťastných“? 10.000? 20.000? Ani prvé, ani druhé číslo nie je také, ktoré by pracovný trh nemohol v rozumnom čase absorbovať. O to viac to bude platiť pri tých nových pravidlách, ktoré vstúpia do platnosti. Takže toľko k tomu „vášmu“ fašizmu. Pokiaľ viem ja, niečo podobné chceli zaviesť aj v ČR, tam to zhaslo na nejakom rozhodnutí súdu alebo čo.

 25. Tučko Bombička 19. augusta 2014 / 17:15

  A aby som nezabudol: rád spoznávam posledného médiami nezmanipulovaného človeka na Slovensku. Dáte mi autogram, p. pomocník? Za pár desiatok rokov by to mohla byť veľká vzácnosť…

 26. pomocník 19. augusta 2014 / 19:39

  Dobre, nie ste ochotní odpovedať v tomto racionálne (hoci to vy viete, keď chcete). Tak len stručne, lebo to nemá význam (ale veď ľudia sa spamätajú, počkajte pár mesiacov, kým všetci pochopia, čo sa tu vlastne schválilo). 1. A čo ak je tých normálnych práve tých 120 000? Ako ste na to prišli, že práve tí sú všetci podvodníci? Ak to bolo myslené, že pracovať budú len tí podvodníci, tak prečo potom nie je ten zákon rovno tak formulovaný, že sa týka len istých ľudí? Odpoveď znie: Lebo to tak nie je a týka sa aj toho, kto zajtra stratí zamestnanie v IT firme, teda hocikoho. 2. Či to bude všetko naraz je predsa úplne irelevatné, nič to na probléme nemení. Či niekto bude pracovať (a nemať pritom zároveň na základnú výživu) dnes alebo o rok, veď to je jedno. 3. Áno, chceli zaviesť, ale nezaviedli, lebo sú normálni a zistili, že to je protizákonné. Takže máme pomery z Orbánistanu (Orbán je klasický fašista, jediné čo ho brzdí je EÚ) a nie pomery z Prahy. V tom je ten vtip. 4. Nie každý je v ekonomike a politike odkázaný na médiá a nie každý je odkázaný v rámci médií na slovenské médiá. Naznačil som dosť? 5. Ešte aby to bolo jasné (už to tu viac rozoberať nemienim): Tí ľudia budú pracovať to, čo im niekto určí (fyzické práce) v podvýživenom stave a ak to odmietnu, umrú od hladu (ak nemajú podporu od známych). Je to vlastne ešte horšie. V staroveku mal otrokár aspoň (niekedy) povinnosť sa o otroka starať, toto je vyššia forma – tu sa ten otrok o seba musí postarať sám, jediné čo dostane je prídel, aby ako-tak nezomrel od hladu. Toto je nehoráznosť najvyššieho rangu, návrat do staroveku a stredoveku.

 27. Metod J. Sláv 19. augusta 2014 / 19:40

  Nuž pán pomocník,

  pekne ste opísal biedu „humaniťákov“, medzi ktorými platí: Nová teória sa
  presadí, keď jej odporcovia vymrú. 🙁

  Nuž, ale ja sa radím k ľuďom, ktorí nechcú čakať 100-ročia, kým sa tí
  „kohúti“ dohodnú, ktorá z tých ich „úzko špecializovaných“ teórii presne
  popisuje objektívnu realitu, nezávislú na tom, „ako sa dnes kto vyspal“.

  Ja ako technicky aj humanitne vzdelaný človek riadiaci sa sedliackym
  rozumom
  (t. j. poľnohospodárskym , a boli to poľnohospodári, ktorí
  vynašli civilizáciu = vyhnali divocha z húštin a urobili z neho civilizovaného
  človeka – teda aspoň z daktorých :D)
  nemôžem sa zmieriť s tým, že „pohrobkovia“ oných divochov tu neustále
  „vymýšľajú“ „500 definícii jedného slova“, ignorujúc skutočnosť, že okrem
  takých vykonštruovaných hatlanín, akou je angličtina, či nemčina existujú
  aj prirodzené jazyky, ktoré nevznikli „včera“, ale sa tu vyvíjali 1000-ročia,
  a ktoré používajú svoje slová, nie prebrané slová, T. J. SLOVÁ, KTORÝM
  ROZUMEJÚ !!! !!! !!!

  Bežný Angličan slovu „nation“ nerozumie, lebo anglické slovo pre naše
  „rodiť“ je „bear“, ale aj „bith“, či „born“, a dokonca odborne lekársky
  „deliver a baby“. 😀 😀 😀

  My slovänskému textu napísanému pred x tisíc rokmi, rozumieme do dnes.

  Pripomeniem tu text na najpublikovanejšej olovenej tabuľke ešte „Z ČIAS
  ARTHORIA L. C. (Lucia Casta)“, pochovaného v dnešnom Chorvátsku (bol
  tam nájdený jeho náhrobný kameň), vystavenej v anglickom meste Bath:

  LC MOC MAjE

  ANNIV LEV SVEREP UVERI MI
  SAERIAN (dodnes arménske priezvisko) VSEX jES SILAT SUÇASU
  NAITI CATV S MINIANUSCOM
  LLI NAM REÇANI VOI

  Watch-te wočami svojimi, nie „anglickými“ !!! !!! !!! 😀

 28. Anton Hrnko 19. augusta 2014 / 22:04

  Metod,
  koncepcia národa, ku ktorej sa hlásite (Blut und Boden) skapala začiatkom mája 1945 v bunkri pod ríšskym kancelárstvom, keď sa jej hlavný anfírer z ľútosti nad tým, že jeho národ nedospel na výšku jeho myšlienok, strelil do hlavy. A k tým ostatným hlúpostiam vrátane idiotskej snahy vyčítať z niečoho, čo tam nie je, sa ani vyjadrovať nebudem. Idiocia je neliečiteľná!

 29. Metod J. Sláv 19. augusta 2014 / 23:42

  Presne tak, pán Hrnko!

  P. S.:

  A prečítali ste si vôbec to, čo ste akože pre mňa napísali ???

  Je vôbec možné, aby dakto vzdelaný (čo i len humanitne :D) napísal dačo
  také, z čoho „žiari“ absolútne nepochopenie zmyslu mnou napísaného ?

  VEĎ ČO MÁ PRIMITÍVNA „KONCEPCIA“ Blut und Boden spoločné
  s modernou genetikou haploskupín ??? (ktorá mimochodom potvrdzuje,
  že tí skutoční Áriovia sme my Slovania, a nie tí úbohí „Onemeci“ onemevší
  v úpornej snahe popanštiť sa a zaprieť svoj akože nízky slovänský rod).

 30. dynamika 20. augusta 2014 / 12:21

  Nerozumiem ako sa môže rozmýšľajúci človek zastávať Maďariča, Miku a Rezníka.
  To, že TV Narkóza a TV Hnoj vysielajú svoju zmes fašistickej propagandy je problém nefungujúcej Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ale, že to robia verejnoprávne masmédiá je problém ministerka KULTÚRY a aj celého sociálneho demokrata/exkomunistu Fica.
  RTVS a TASR klamú v každej druhej vete a bulvár je krmivo pre slepice. To je obraz Slovenska. Darmo sa budeme hádať o sťahovaní národov. Slovensko je dnes tam kde bolo za Franz Josefa, Tiszu, tatíčka, Hitlera a Stalina. Nasmerovala to tam pseudopravica za Dzurindu. A nie je vidieť žeby to nejaký Fico zmenil. A toho jeho Lajčáka a Pietruchovú si môže dať vypchať.
  S prinútením som volil Fica za prezidenta. Bolo to prvý a posledný raz v mojom živote čo som volil podľa princípu menšieho zla.
  PS. Som hrozne zvedavý či na ti Vaše oslavy SNP príde delegácia kyjevskej fašistickej junty.

 31. Milan2 20. augusta 2014 / 20:42

  Podľa zverejnených informácií z posledných dní sa vážne uvažuje o zvýšení koncesionársskych poplatkov.
  A samozrejme, že na toto je nárok – informácie vysielané vo verejnoprávnych médiách sú vraj naprosto nestranné a objektívne.

 32. Tučko Bombička 21. augusta 2014 / 9:15

  Môj ty bože, to je tu strašné…to je tu ale úplná katastrofa…asi sa idem hodiť do toho potoka, čo tu mám neďaleko…fuuuj Ficoooo!

  aktualne.atlas.sk/akcie-slovenskych-elektrarni-chce-od-enelu-odkupit-spat-slovenska-republika/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/

  Batalión sformovať! Gumipušky namieriť! Pochodoooom vchod!…Slovensko, tras sa!

  „Keď sme mašírovali, všetky dievky plakali…“

 33. pomocník 24. augusta 2014 / 20:11

  Len poznamenávam, že som si teraz všimol, že na stránke Sclabonia autor(ka?) zastáva náhodou v niektorých bodoch rovnaké názory ako ja tu. Podotýkam, že to nie som ja (a v historickej oblasti by som sa tam pod mnohé veci nepodpísal). Každopádne očividne nie som sám, kto sa tu v politike spamätal.

 34. Tučko Bombička 25. augusta 2014 / 10:36

  Yoss,

  naozaj? Zaujímavé, že ten naslovovzatý ľavičiar Blaha v tom Smere napriek tomu zostáva. Asi nemá o ňom také dobré informácie ako vy. Čo keby ste skúsili naliať čistého vína jemu? Mne vypisujete zbytočne, ja mám na Smer svoj názor a momentálne nemám dôvod ho korigovať.

 35. yoss 27. augusta 2014 / 9:01

  Tucko,

  ked Blaha nie je dost dobry, skusim Ivana Davida. nie je to len o ceskej politickej scene. lavica v pravom slova zmysle uz nie je, kolaboraciou s oligarchickym kapitalizmom sa posunula k niecomu temer opacnemu:

  Neoliberální levice

  Má levicový původ, ale postupnými pragmatickými revizemi ideologické výbavy a programu se proškrtala k prázdnotě. Hlavním rysem jejích představitelů je přizpůsobování poměrům za účelem uspokojení vlastního zájmu a tím je uplatnění vlastní osoby ve vrcholných funkcích veřejné správy. Veřejnost nespokojená s poměry by očekávala přizpůsobování poměrů svým zájmům. Hodnotová orientace velké části veřejnosti je modelována úsilím médií, ale při velkém rozdílu mezi pozorovanou realitou a mediálním obrazem také vlastní zkušeností.

  Neoliberální levice se podílem na pravolevých koalicích a závislostí na velkokapitálu zbavuje levicového nátěru a postupně se přizpůsobuje neoliberálním režimům. Samy strany jsou formovány médii, která útočí na politiky stojící „příliš“ vlevo. Tak postupně nabývají vrchu politici typu Blair, Schröder, Hollande, Papandreu nebo jejich lokální imitace. Neoliberální levice je charakterizována organizovaností v klientském systému udržovaném korupčními vztahy vzájemné prospěšnosti podobně jako stranické hierarchie obecně. Řadoví přívrženci nejsou patronům příliš užiteční. Neoliberální levice se tak nespoléhá na masovou podporu vlastních členů, ale na politický marketink a předvolební soutěž hesel.

 36. Tučko Bombička 27. augusta 2014 / 12:25

  Zopár zaujímavých článkov:

  kultura-fb.sk/new/old/stare/uvodnik-15.htm

  impulzrevue.sk/article.php?955

  academia.edu/7523494/Slovakia_and_Croatia_forepart
  (od strany 20)

 37. Tučko Bombička 28. augusta 2014 / 10:25

  Pán Milanxyz,

  spravy.pravda.sk/domace/clanok/328122-prekrutene-snp-odvysiela-verejnopravna-televizia/

 38. yoss 28. augusta 2014 / 10:35

  presne tak, pan Hrnko, zapas o Slovensko ani zdaleka neskoncil, ale pokracuje dalej. po preflaknutom Hribovi sa v RTVS (za Miku) objavil dalsi zoldnier, teolog a sorosovec Michal Havran so svojou relaciou Vecery s havranom. je to kader ako hrom. v denniku Pravda dna 19.3.2012 bol uverejneny clanok Zverzvestovia z Matice:

  http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/66545-zverozvestcovia-z-matice/

  zopar skvostov z tohto clanku:

  O Matici slovenskej a jej pôsobení za posledných dvadsať rokov viem toto. V tlačiarni získanej od Vladimíra Mečiara za korunu tlačila porno a neofašistickú propagandu. Snažila sa osádzať falické symboly, nazývané eufemisticky „sochy vierozvestcov“, na etnicky zmiešaných územiach. V domácej politike podporovala najprimitívnejšie prúdy myslenia založené na etnickej, rasovej a náboženskej nenávisti.

  Matica je v súčasnosti jednou z najhlúpejších slovenských organizácií. Nik poriadne nevie, na čo slúži, čo robí a čo by robiť mala. Jej nové vedenie pôsobilo príčetne asi dva dni, no ani Marián Tkáč neprešiel skúškou správnosti, ktorou je v našich dejinách 14. marec 1939.

  atd.

  by ma zaujimalo, preco ked bola moznost volby bol dosadeny za riaditela prave Mika a nie niekto iny, vhodnejsi, co robi ministerstvo kultury, ze si taketo veci nevsima, naco mame takeho ministra kultury akeho mame a ci by sme nemohli mat aj lepsieho, ked Smer vyhral volby s takou drvivou prevahou…

 39. Milanxyz 29. augusta 2014 / 9:32

  Vážení,
  po dlhodobej odmlke s ľútosťou musím konštatovať, že debatu k jednej z najrozpornejšej udalosti v naších dejinách sa podarilo presunút na „slepú koľaj“ a kontraverzný sviatok o údajnom „slovenskom“, údajne „národnom“ povstaní v auguste v 44-tom, zavedený čechoslovakistami naďalej, bez zamyslenia, ako trpáci veselo oslavujeme.
  Oslavujeme povalenie vlastného štátu, oslavujeme povstanie proti vlastnej štátnosti.
  Včera večer, po konečnom vyriešení môjho internetového problému, som ešte stihol prečítať článok v Pravde a ťažko mi je pochopiť, že toľko nezakrytej nenávisti voči vlastným môžu „priaznivci“, lepšie povedané „benefaktori“ toho protištátneho puču, prechovávať. Vrcholom je pravda chovanie samotného riaditeľa Múzea SNP, údajného historika, (Bulhara, ktorého otec vozil partizánom zeleninu) Mičeva.
  Ani debata k tej udalosti tu neprebiehala, ako som vyzýval, bez hnevu a predpojatosti a nemalu vinu na tom má aj sám pán Hrnko. Ako historik, ktorý svoje „gebírstvo“ dosiahol (5-7 ročným?) študovaním až päťročného trvania 1.Slovenskej republiky a ďaľších nejakých 20 rokov pokračoval v štátom platených ištitúciach študovať to isté päťročné obdobie, nedokázal vyvrátiť ani jeden z faktov, ktoré som v svojom príspevku uviedol.
  Vypomáhal si prežitými komunistickými heslami, propagandou.
  Sine ira et studio, pán Hrnko.
  K tomu „megašarlatánovi“.
  Pokiaľ ste si taký istý v „kramflekoch“, neschovávajte sa po blogoch, ale najdite v sebe toľko odvahy, aby ste napísali oficiálnu recenziu jeho knihy a dali mu možnosť svoje výskumy verejne obhájiť. Lebo to, čo robíte, je také strieľanie „z poza bučka“.
  Presne tak, po partizánsky.

 40. yoss 29. augusta 2014 / 12:38

  Milanxyz,

  jedna zaujimava informacia, neviem posudit, nakolko je pravdiva: v Banskej Bystrici a okoli bola v case povstania rozsirena fama, ze nemci zatkli Jozefa Tisu. na zaklade tohto sa k povstaniu hojne pridavali aj ti, ktori boli na jeho strane…

  myslimze svoju pravdu ma jedna aj druha strana, pravdou ale ostava, ze Jozef Tiso poslal vojakov na Vychodny front. pricom nikto nepopiera, ze to bolo na nemecky natlak. dnes sa situacia opakuje, v mediach prebieha surovy vyplach mozgov o zlych rusoch a o zlom Putinovi. pokial sa podari dosiahnut potrebny stupen indoktrinacie obyvatelstva, da sa cakat, ze nasi vojaci (nastastie ich mame tak malo, ze by nestacili ani na obranu Banskej Bystrice), pojdu opat na Vychod…

 41. Anton Hrnko 29. augusta 2014 / 21:01

  Vážený Miňko z konca abecedy,
  ľudia, keď stratia vlasy, nemuseli by prísť aj o rozum. Vy ste žiadne argumenty nepriniesli, len svoje výklady. ja som Vám už povedal, že gardista (príslušník PO HG) nemôže mať ten istý výklad SNP ako účastník povstania. Ja som vám dal len jednu otázku, na ktorú ste neráčili odpovedať: Prečo Tiso a Mach nezakročili proti organizátorom povstania, hoci vedeli, kto sú a čo chystajú? Asi chápali veci v širšom kontexte a boli omnoho múdrejší ako dnešní pohrobkovia PO HG. Ja neberiem nikomu jeho názor, máme demokraciu, a nemá preto zmysel unifikovať jeden pohľad ako za bývalého režimu. Pripravujem jedno vystúpenie a zverejním ho tu a potom možno môžeme diskutovať, ale nemám chuť diskutovať s tými, čo majú svoj názor sformovaný do katechizmu a veria mu napriek akýmkoľvek argumentom. Žiaden nie je tak silný, aby ho zmenili!
  No, a čo sa týka toho megašarlatána, tak až tak hlboko som neklesol, aby som sa pustil do diskusie s niekým, kto nemá ani elementárnu snahu pracovať vedeckou metódou. Už som uviedol niekoľko totálnych konín, na ktoré musí úspešne prísť absolvent druhej triedy ľudovej (ak mu samozrejme nezmäkol mozog). Uvediem ešte jednú: Vraj zlato je tiež slovo drávidského pôvodu. Dokonca aj uvádza nejaké drávidské slovo, ktoré sa však v žiadnom aktuálnom slovníku drávidských jazykov nenachádza. Akurát ten „expert“ zabudol, že existujú aj slovanské jazyky, kde sa zlatu povie zoloto a pred 10 storočiami to tak bolo aj v slovenčine a to nechcem vedieť, ako toto slovo vypadalo pred 3000 rokmi. Vy hádam nechcete, aby normálny „gebírový“ historik dal placet vážnosti takýmto nezmyslom tým, že by s nimi polemizoval. Koniec! Riešenie podvodníkov nie je moja parketa.

 42. Milanxyz 30. augusta 2014 / 10:35

  Dobré ráno pán Hrnko,
  v prvom rade by som chcel pripomenúť, že diskutovať sa má bez hnevu a zaujatosti a preto budem rád, keď si „Miňka“ rezervujete pre svoje deti, keď nejaké máte, respektíve, pre svojich kamarátov. Len pod bodmi 1.1 až 1.7 som uviedol sedem faktov a nie výkladov, z ktorých ste Vy, puncovaný historik, ani jeden nevyvrátili. Od Vás sa očakáva nielen hodnotenie povstania z pohľadu „finančne ocenených“ povstalcov, ale aj neskoršie prenasledovaných príslušníkov PO HG, aby sa človek mohol s udalosťami tej doby dobre oboznámiť. Opakovanie čechoslovakistickej propagandy nepatrí do histórie, ale do politológie a nám predsa ide o čo najvernejšiu históriu.
  Čo sa týka Vašej otázky, na ktorú som neodpovedal, dovolím si pripomenúť, že Vy ste historik, ktorý má skúmať okolnosti tej-ktorej udalosti, a keď sa k niečomu dopracuje, čo nebolo dosiaľ známe, má to zverejniť. Nepamätám sa, žeby ste niekde boli zverejnili niečo o tom, že Tiso a Mach vedeli o pripravovanom povstaní a prečo proti tomu nezakročili. Vy ste aspoň dvadsať rokov boli platení z daní príslušníkov slovenského národa, aby ste skúmali jeho (čuduj sa svete) až päťročné obdobie!!! A čo ste o tom, mimo komunistami schválených príspevkov/referátov, napísali? Vyšla nejaká kniha „A.Hrnko: 1.Slovenská republika, ako to vlastne bolo“, alebo niečo podobné???
  Nič, iba opakovanie komunistických fráz o „odkaze povstania“.
  K Vami opakovanému pripomínaniu o mojom údajnom strácaní vlasov by som rád podotkol, že podľa starej múdrosti strácanie vlasov je dôsledok zväčšovania mozgu. Z toho mi vyplýva, že ten, kto tvrdí, že povstanie proti vlastnej štátnosti, zničenia za veľkých obetí vybudovaného a spoľahlivo fungujúcého štátneho aparátu, a na dlhých 45 rokov podrobenia národa na občanov druhoradého významu v cudzom štáte, že to je vlastne úspechom a výdobytkom povstania, potom predpokladám, že tým ľudom nemá čo tlačiť vlasy von.
  Predpokladám, že Vy sa asi tešíte bujnej hrive pán Hrnko.
  Čo sa týka Vášho vyjadrenia na adresu „megašarlatána“, že Vy ste „tak hlboko neklesli“, len toľko, že Vy ste ešte nevyrástli natoľko, aby ste sa zmohli na recenziu jeho práce.

 43. Lukac 30. augusta 2014 / 15:37

  Pán Hrnko, aj viaceri tu diskutujúci sme sa kriticky vyjadrili k aktuálnemu
  stavu vlastenectva na Slovensku, poukazali sme na negatívnu úlohu
  médii aj na nedostatky v práci štátnych inštitúcii, resp. historické špecifika slovenskej povahy prejavujúce sa v nízkom sebavedomí.
  V tejto súvislosti ma potešili včerajšie oslavy 70. výročia SNP, najmä
  prejav predsedu vlády Fica v ktorom stručne zhrnul vývoj slovenskej
  spoločnosti za posledných 200 r keď sme sa sformovali ako moderný
  slovenský národ. Vyzdvihol kľučové osobnosti nášho národa ktorí sa na
  tom podieľali: Bernoláka, Hollého, Hurbana, Štúra, Štefaníka, Dubčeka.
  Myslím, že nám tým chcel povedať, že z takejto historickej perspektívy
  sa pokojne môžeme považovať za suverenný, úspešný národ, ktorý
  má byť na čo hrdý a svoju budúcnosť si máme plánovať a realizovať
  v tejto národnej línii.
  Na Deň ústavy 1.sept. o 10. hod sa bude konať slávnostné zhromaždenie na bratislavskom hrade pred sochou Svätopluka so zaujímavým programom /vystupia D. Machala, prof. Kučera, p.Kristínová, možno
  aj p. Fico/. Kto sa cíti slovenským vlastencom a môže prísť, nemal by
  tam chýbať.

 44. Tučko Bombička 30. augusta 2014 / 21:23

  Dodám k p. Lukáčovi, že súčasťou programu by mala byť aj „promócia“ knihy:

  abcknihy.sk/Kniha/svatopluk-v-europskom-pisomnictve-studie-z-dejin-svatoplukovskej-legendy-3010204

 45. Tučko Bombička 1. septembra 2014 / 10:49

  aktualne.atlas.sk/vikend-blaha-kapitalizmus-skor-ci-neskor-realne-skonci-je-tehotny-svojou-sebadestrukciou/slovensko/politika/

  No, čo som hovoril?

 46. Lukac 1. septembra 2014 / 22:21

  Tučko,
  zdá sa mi, že ste tiež taký „ľavicový idealista“ ako Bláha, asi preto že ste obidvaja dosť mladí. Ja som skôr ľavicový skeptik a obávam sa, že kapitalizmus asi tak skoro nezanikne. Je ako nejaký vírus, čo sa vždy
  vie lepšie prispôsobiť meniacim sa podmienkam, ako socializmus.
  Nesnaži sa rýchlo radikálne zmeniť spoločnosť, ale stavia na osvedčených
  aj negatívnych vlastnostiach ľudí. Ľudia chcú byť bohatí, mať moc, myslia
  si že sú chytrejší, lepší, múdrejší ako iní ich spoluobčania. Aby si väčšina
  želalá a aj dokazala realizovať „sociálnu spravodlivosť“ tak to sa podarilo
  len na určitý čas v Škandinávii a pre ostatný svet je to zdá sa utópia.
  Najmä, ako to uvádza aj Bláha v článku v Novom slove, je celosvetovo
  ľavica slabá a nejednotná.
  Inak je p. Bláha teoreticky dobre podkutý, preto aj pre Smer užitočný,
  ale len na akademické debaty. Škoda, že sa sam začlenil k „alterglobalistickej novej ľavici“ hlasiacej sa ku „kozmopolitanizmu“,
  čo znamená národnú vykorenenosť /absenciu vlastenctva/ a tým aj
  minimálny prakticky dosah na spoločnosť v ktorej žije.
  Mladých, vzdelaných ľavičiarov by sme potrebovali, ale takých ktorí
  by rešpektovali naše slovenské kulturné kontexty.

 47. Anton Hrnko 1. septembra 2014 / 22:28

  Len taká poznámka na okraj: Je až tak ľavicový, že nadhľad nad realitou a najmä chápanie histórie mu chýba.

 48. yoss 2. septembra 2014 / 15:36

  skor by bolo vhodne hovorit o lavicovosti, laviciarskom, socialnom, socialistickom politickom hnuti, ale dajme tomu, ze sem chodia aj narodne orientovani praviciari, takze naco sa drobit. sucasna koncepcia neoliberalneho kapitalizmu krachuje z hladiska svojej amoralnosti, nie je totiz mozne aby hospodarstvo udrzatelne napredovalo za cenu zvysovania rozdielov medzi bohatymi vlastnikmi a chudobnymi operatormi…

  Blaha je mlady a sikovny, doteraz sa pohyboval vo vedeckom sektore, teraz (2012) vosiel do politiky (mali ho na nezvolitelnom tusim 78. mieste), odtial pochadza jeho prilisny teoreticky nadhlad. samozrejme ze sa v mnohom myli, to sa tyka aj narodnostnych veci, lenze si vie priznat chybu, dokonca aj zmenit SMER ked mu nebude vyhovovat. ineho takeho nemaju, dokonca ani v inych politickych stranach. cize ho caka slubna kariera. ja s nim uz trochu diskutujem na inych strankach, snazim sa ho naorientovat na spravnu cestu, nemyslim si, ze je to strateny pripad…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *