Nová deštrukcia na Pajštúnskom hrade

Dnes som bol s rodinou na Pajštúne. Chodím tam pravidelne, minimálne dvakrát do roka. Vždy je to krásne prechádzka a ak je pekné počasie, ako bolo dnes (39. 9. 2013), je to nielen dobrá kondičná prechádzka, ale aj balzam na duši. Za posledné roky sa však výrazne urýchlila deštrukcia hradu. Cca pred dvoma rokmi spadla spojovacie priečka v najzachovalejšej časti pozostatkov paláca pri vstupe do stredného hradu. Dnes som so zármutkom musel konštatovať, že spadla ďalšia časť neďaleko od známych maskarónov na hornom hrade. Ešte prednedávnom tam bola klenutá nízka chodba, po ktorej sa dalo dôjsť pravdepodobne k nejakému východu z hradu. Túto chodbu často používali lezci po skale. Cez ňu vchádzali do hradu. Dnes je tam už len čerstvá sutina. Ak sa neprikročí k nejakým sanačným prácam, je možné, že na takýto prach sa rozpadnú aj ostatné zvyšky hradu.

Continue reading

Míľniky slovenských dejín

Priatelia,

ponúkam vám stručný prehľad slovenských dejín v dátumoch. Do prehľadu som zahrnul najvýznamnejšie dátumy našich národných dejín tak, ako ich vidím ja. Nezahrnul som tam napr. 31. január 1955, keď som sa narodil ja, napriek tomu, že mnohí na Slovensku, najmä naši politici si myslia, že dejiny začínajú vtedy (v lepšom prípade), keď sa narodili oni, v horšom prípade si myslia, že až vtedy, keď vstúpili do politiky. Ale čo už s tým, ako povedal klasik tohto typu myslenia: Na Slovensku je to tak.

Zaujímal by ma váš názor, čo si myslíte o tomto výbere, prípadne, či si myslíte, že tam treba ešte niečo zaradiť, alebo niečo tam nemá byť, lebo to až také významné pre náš národ nie je. Continue reading