Lesk a bieda propagandy

V titulku som síce použil spojenie známe z Balzacovho románu, ale o lesku nemožno hovoriť. Je to len bieda. Tá naša propaganda by v normálnej konkurencii neuspela ani v boji s názormi nejakého primitívneho kmeňa v džungli.

Slovensko v týchto dňoch oslavuje 1150. výročie príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metóda na Veľkú Moravu. Človek by očakával, že sa toto výročie (ako to je úplne bežné v normálnych štátoch) využije na utuženie jednoty národného kolektívu, posilnenie národného sebavedomia, zvýraznenie významu slovenskej štátnosti. Nemôžem povedať, že v náznakoch, niekde omylom, sa aj takéto motívy v štátnej propagande objavili. Ale človeku až bránica ide niekedy prasknúť, keď počúva to vajatanie, ktoré sa okolo etnicity obyvateľov Veľkej Moravy dostáva do éteru z inštitúcie, ktorej pomenovanie v štýle RTL (Radio Television Luxembourg), asi najlepšie vystihuje obsah jej vysielania. Brak.

Úplná perla v tomto duchu zaznela v Rádiu Slovensko dnes, 5. júla 2013, keď som sa vracal z osláv tohto významného výročia z Nitry. Pri komentovaní hlásateľky o tom, kam to vlastne Konštantín a Metod prišli, odznelo asi nasledovné: Išli na naše územie, na ktorom vtedy žili Slovania. A ja sa pýtam ctenej redaktorky i programového riaditeľa, ktorý to vysielanie zostavovali: A dnes na našom území nežijú Slovania? Slováci azda nie sú Slovania? Nuž, ale tak ako Slovania v 9. storočí, tak ich potomkovia v 21. storočí predsa mali a majú aj svoje konkrétne meno!!! A týmto menom sa vedeli vydeliť nielen vo vzťahu ku germánskemu, ale aj k ostatnému slovanskému svetu. Na Veľkej Morave, teda v jej jadre – v Moravskom, Nitrianskom a Blatnianskom kniežatstve  – žili konkrétni Slovania, nie Slovania iní, akí dnes žijú na tom istom území (niekde už len podľa mena alebo v spomienkach). Nuž ale povedať toto vo verejnoprávnej inštitúcii je asi hriech, nebodaj zločin. Skrátka hrôza.

V diskusii k predchádzajúcemu článku sa rozhorela úplne „ujetá“ polemika, čo bolo lepšie, či predchádzajúci režim, alebo dnešný. Páni, ktorí ste sa dali uniesť k obhajobe toho, čo tu bolo, nemáte pravdu. Ten režim nebol dobrý. To, že ani dnešný nie je ideálny, nie je dôvodom na obhajobu toho predchádzajúceho. Môj otec so žartom hovoril, že všetky režimy sú dobré, či už kapitalizmus alebo socializmus, zlé je na nich to zakončenie, to -mus; že vraj všade sa musí! Jedno však musím povedať otvorene, predchádzajúci režim už v 80. rokoch začal budovať aj národné povedomie a takú devastáciu pojmov by nepripustil.

475 Responses

 1. Juraj Valúšek 25. augusta 2013 / 23:42

  Tučko, ja sa nehádam. Len si prof. Marsinu vážim a nechce sa mi veriť, že behom roka zmenil názor na základe storočných kníh, to je celé. Inak, jeho knihy nie sú Biblia, že by potrebovali exegézu, stále (chvalabohu) žije, stačí sa ho spýtať, ako to myslel. Ak sa nemýlim, stále aktívne prednáša, možno dáva aj konzultačné hodiny, môžeme k nemu zájsť (ako za starých študentských čias).

  p. Hrnko, naozaj sa tým riadim. Netvrdím, že spoločné etnické povedomie nebolo v jadre VM nebolo. Ja tvrdím, že obe tvrdenia sú hypotézy, pričom viacerí historici považujú za pravdepodobnejšiu tú opačnú. Bodka. Som len človek, mohol som to niekedy vo vyjadreniach prestreliť (zvlášť vtedy, keď sa niečo nepreukázané vydáva za fakt), ale môj postoj je brať fakty ako fakty a indície ako indície.

  K tomu jazyku – mne ten autor príde ani nie tak ako čechoslovakista, ako skôr fanda Záborského. Jeho odvážna revízia vedeckého výskumu mi príde ale trápna. Ako napísal prof. Marsina:
  „Dnes akoby sa veľkomoravskej a cyrilo-metodskej problematike a jej riešeniu rozumelo mnoho ľudí, ktorí píšu o tom bez splnenia odborných predpokladov. Odvažujú sa na základe povrchnej, alebo neraz veľmi čiastkovej, znalosti prameňov formulovať významné závery a kombinácie. (…) Pravdivému interpretovaniu našej minulosti viac škodia ako osožia.“ (Metodov boj, 3. vyd., s. 7).
  Kadekto kadečomu rozumie, pritom nič neštudoval… Ja neverím na učených z neba spadnutých, ak si niekto na výške históriu či lingvistiku neoddrie, nemá čo vymýšľať vlastné hypotézy. Do tej kategórie, čo hovorí Marsina, patrí aj bájkar Hromník a podobní „mudrci“.

 2. Pomocník 26. augusta 2013 / 1:20

  Vznikli z praslovančiny, áno, otázka je len, či všetky priamo alebo niektoré len sprostredkovane cez iný jazyk (resp. zaniknutý medzijazyk). A hoci poznám, čo sa učí na školách s tým 10. storočáím, tak keď sa nad tým tak zamyslím a porovnám to s fylogenetickými stromami iných jazykových rodín, tak vlastne by to bol svetový unikát, keby sa všetky súčasné slovanské jazyky vyvinuli presne naraz v 10. storočí z jedného základu. Taký súmerný a vzorný vývojový strom nemá žiadna rodina, lebo tie vetvy bývajú náhodné (ako v normálnom strome). Zaujímavé, že som si túto nezrovnalosť doteraz nikdy neuvedomil; na tom je názorne vidieť, ako človeka ovplyvní, čo sa učí v škole.

 3. Jozef Stanislav VŠ 26. augusta 2013 / 8:05

  Trochu na odľahčenie. Vieme, že naší chudáci cyrilometodský Učeníci (jedine u nich píšem s veľkým U, ostatný u mňa sú z malým u :-)) zobrali si zo sebou do inej vlasti svoje poznatky a skúsenosti, ktoré pretavili vo svojej ďalšej činnosti, ale našťastie sa dajú zistiť, z čoho i teraz májú poniektorý možnosť čerpať, viď Mgr. Elena Šubjaková vo svojom pojednaní o sv. Klimentovi-Ochridskom a sv. Naumovi. (bohužiaľ nenašiel som presné znenie jej spisu) a samozrejme uvádza i fakty.
  Chcem tým povedať, že keby sme mali možnosť nahliadať do rôznych originálov bez rôzných obmedzení, už dávno by sme sa posunuli trochu ďalej a iným správnejším smerom a taký portál pre európských historikov a pre nás nadšencov chýba.

 4. Tučko Bombička 26. augusta 2013 / 8:38

  Juraj, veď za ním zájdi, ak cítiš potrebu. Mne tá kniha dáva zmysel tak, ako ju napísal (tu si spomínam, že ti raz bolo vytknuté pánom Hrnkom, že nepoznáš najnovšie Marsinove práce a tuším to bolo práve v súvislosti s etnicitou jadra VM). Čo si za ním mám ísť vyjasniť, veď to tu napísal viac ako zreteľne:

  “Označenie Sloven, Sloveni znamenalo pôvodne Slovanov vo všeobecnosti, ale označenie Sloven, ako svoje špecifické označenie, používali viaceré slovanské kmene. Pod týmto kmeňovým menom vystupovali naši predkovia, žijúci nad stredným Dunajom na dnešnom Slovensku, v severnejšej časti Zadunajska aj na Morave. Etnonymum Slovenov sa v literatúre často zamieňa s ich geografickým pomenovaním – Moravania, resp. politickou príslušnosťou k štátu – Moravania.“ – R. Marsina, Metodov boj, 3. vydanie, Vydavateľstvo SSS, 2012, str. 120 – 121

  A že sa odvážil napísať to hentak jasne v predslove? Nuž komu česť, tomu česť!

 5. Milan2 26. augusta 2013 / 14:42

  – ideálny model by odpovedal teórií z Nestorovej kroniky – na tomto modeli ale logicky uvažujúci čitateľ musí vidieť, že ten rozchod od Dunaja bola len vsunutá pekná povesť – ktorá od reality mala bola vzdialená.
  K tomu názvu Sloveni ako názov všetkých Slovanov – a prečo sa teda tí prenikajúci na juh nazvali Sklavoi, keď sa mali nazývať Sloven?
  Táto teória je pre mňa absolútne nelogická.A nelogické je pre mňa aj to, že by hovorili rovnakým jazykom. Nakoniec o jazykoch rôznych a veľmi rôznorodých kmňoch sú záznamy arabských cestovateľov. neviem prečo by som mal prijať stále opakovaným prácov historikov o jazykovej jednote chybne vychádzajúcich z toho Nestora?

 6. Anton Hrnko 26. augusta 2013 / 20:38

  Milan2,
  hádzať hrach na stenu a diskutovať s vami je asi to isté. Nezdá sa vám nelogické, žeby sa nejakí Slovania nazvali grécky? Byzantínci ich tak nazvali v svojom gréckom jazyku a jazykovedci (napr. prof. Š. Ondruš) jasne a jednoznačne dokázali, že to -k- medzi s a l zákonite vkĺzlo do slovanského slov a oi (čítaj é) je grécka koncovka množného čísla. Vy si však stále splietate svoje teórie, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie!

 7. Metod J. Sláv 26. augusta 2013 / 21:45

  Vážení páni,

  dávam Vám do pozornosti nový Grécko-slovenský slovník Heleny
  Panczovej (Lingea):

  napr. tu http://www.martinus.sk/?uItem=137005

  Je to vlastne starogrécko-slovenský slovník s „Homérovou slovnou zásobou“

  A MÁ OBSIAHNUTÚ AJ ETYMOLÓGIU !!! – samozrejme „oficiálnu“ 😀

  Hneď v Úvode v kapitole Predgrécky substrát som na strane 11
  našiel aj pár „hlodov“ o neindoeurópskosti predchodcov Grékov,
  teda Pelasgov, ku ktorým sa „Grci“ „hrdinsky natrónili“.

  Čujte SLOVÁ,
  KTORÉ „GRCI“ POCHYTILI OD ževraj „neIE“ Pelasgov = našich PLASGOV:

  alsos (a-ls-os) = les
  drosos (dros-os) = ros-a
  doulos (doul-os) = „del-ník“ ako otrok, rab
  machaira (mach-aira) = meč
  skeparnon (skeparn-on) = štiepačka (sekera)
  fliai (fli-ai) = veraj-e

  = nuž, ale dokomolili tie naše praslová 🙁

 8. Lukac 26. augusta 2013 / 21:58

  Ukazuje sa, že p. Valúšek je pekne prefíkaný. Zdanlivo prof. Marsinu
  rešpektuje, aby ho vzápätí opäť spochybnil a ešte to celé hodí na TB.
  Aj ostatný citát od prof. Marsinu o ľuďoch, ktorí bez splnenia odborných
  predpokladov sa odvážujú formulovať významné závery a kombinácie,
  pasuje ako uliaty aj na p. Valúšeka, ako to už predtým poznamenal
  p. Hrnko v zmysle, že sa neriadi podľa uvádzaných citátov.

 9. Anton Hrnko 26. augusta 2013 / 22:05

  Metod,
  opäť rozmýšľam, či to tu nechať alebo to poslať do koša. Ďalšia hlúposť od človeka, ktorý nemá ani šajnu o tom, o čom píše!

 10. Anton Hrnko 26. augusta 2013 / 22:33

  Metod,
  hlúposti sa nedajú vyvracať argumentmi. Viete koľko slov sa napr. v jazyku kečua podobá slovenským slovám a dokonca majú aj príbuzný význam? Ja neviem, ale určite ich je dosť. Takéto odvodeniny, aké tu vyrábate sú presne tým procesom, ktorý sa dá nazvať cucanie z prsta. Každý jazyk je predsa systém s presnými zákonitosťami a tieto sa dotýkajú aj preberania slov. Aj v tom je systém. Napr. príklad z dnešnej slovenčiny. V slovenčine zákonite po neznelej spoluhláske nie je možné patalizované slabičné v (v angličtine sa zapisuje ako w a pri prepisoch ako u, obyčajne s oblúčikom pod hláskou). Preto aj slovenčina neprebrala anglické softwer v podobe softuer, ako sa to vyslovuje v angličtine, ale v podobe softvér. Týmto spôsobom sa do slovenčiny však prebrali a aj v budúcnosti preberú všetky podobné anglické slová. Je to totiž zákonitosť jazyka. 6iaden jazyk nepreberie jedno slovo tak a iné zas ináč. Preto, aby sme mohli posúdiť, odkiaľ dané slovo pochádza, musíme mať jednak väčšiu vzorku prebratých slov a musí v tom byť pravidelnosť. Nie, že raz zoberiem f, potom zas w a nakoniec odpojím s, aby sa mi to na niečo podobalo, ako to robíte vy. A najmä, keď nemáte ani šajnu, ako dané „slovenské“ slovo mohlo vypadať pred 1000, nieto ešte 3000 rokmi! Je to skrátka bludarina a už viac na to reagovať nebudem. Ak to sem budete vešať, tak vám to vymažem.

 11. Milan 27. augusta 2013 / 10:45

  Pán Metod,
  ja si myslím tiež, že strácate cenný čas. Pán Hrnko má pravdu – podobné zhody určite nájdete aj v jazyku domorodcov na Veľkonočnom ostrove…To je len vec štatistiky.
  Ale ak už máte na to čas (čítať slovníky) tak sa zamerajte skôr na nám bližšiu maďarčinu či rumunčinu. Určite tam nájdete mnohé užitočné poznatky.
  Ako príklad – ja som náhodne zistil, že v maďarčine sa slovo otrok používa v tvare rabsólga , čo ma teda dosť prevapilo. Asi je zrejmé, že sa jedná o v maďarčine zakonzervovaný relikt jazyka tu pôvodne bývajúceho obyvateľstva.
  .

 12. Metod J. Sláv 27. augusta 2013 / 11:59

  Pán Hrnko,
  urobím ďalší pokus „otvoriť Vám oči“. 😀

  Genetici zistili (= nie dohodli sa ), že každý druhý (42%) muž
  na Slovensku
  je potomkom jedného predka, ktorého „dynastiu“ označili R1a.

  „Dynastia“ R1a vyšla z „jednej dediny“ a „usadila sa“ od Atlantiku až
  po Bajkal ( s vyššou koncentráciou v povodí rieky Tamir, ktorá tečie aj popod Pamir, a kde sú do dnes nachádzané tzv. Biele múmie).

  V najvyššej kaste Indie, je „dynastia“ R1a zastúpená priemerne na 70 %

  Metod,
  potiaľto bol váš príspevok ešte akceptovateľný. Ďalej je to už len mlátenie slamy a hlúposť na hlúposť, tak som to poslal tam, kam to patrí.
  A. Hrnko

 13. Metod J. Sláv 27. augusta 2013 / 21:57

  Pán Hrnko, pokroook !!! 😀

  Už ste konečne nevytrel celý môj príspevok na tému haploskupín,
  ako to bolo doteraz. Chválim ! 😀

  Teraz Vám už zostáva ešte stráviť dôsledky, ktoré vyplývajú z poznatkov
  genetiky o haploskupinách pre historiografiu, a jazykovedu indoeuropeistiku
  samozrejme tiež !!!

  Pán Milan,

  na čo by som robil to, čo už urobili iní, napr. Ján Stanislav, ktorého berú
  vážne aj maďarskí etymológovia (minimálne „toponymo“- etymológ Lajos
  Kiss).

  Ten prof. Ján Stanislav, ktorého dielo Slovenský juh v stredoveku vyšlo
  len v r. 1999,
  lebo vydanie v r. 1948 nechal zlikvidovať „široký maďarón“ §§§

  I keď dnes na lúštenie „poturčených“ miestnych názvov potrebujeme
  prácu etymológov, aby sme našli stopy po Moravanoch, prezývaných
  Bahnónci, alebo Potišanoch, prezývaných Jazyki, tak na nájdenie stôp
  po slovänských Dákoch (prezývka z „da-kto“, „da-čo“…) v „Rimansku“
  nám stačí cestovná mapa: Bistriţa = Bystrica, …

  O týchto zrejmostiach sa neučí v školách lebo na Slovensku
  je to tak, že tu má „každý“ strčenú hlavu v cudzích „análoch“,
  a tak nič nevidí a nič nepočuje, len sa opája „stuchlinou“.

 14. Metod J. Sláv 28. augusta 2013 / 12:30

  A ešte pán Milan,

  tu je link na v latinčine písanú knihu Gregora Dankovského,
  profesora gréckej literatúry
  na Bratislavskej R. Akademii, vydaná vo r. 1829 !!!

  http://books.google.ca/books?id=8oECAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  Dankovský tu pregnantne urobil komparáciu Homérovej gréčtiny
  a slovenčiny !!! TAKŽE TO UŽ NEMUSÍM ROBIŤ SÁM !!!

  Pán Hrnko, dúfam, že „sa skloníte aspoň pred šedinami“ Dankovského,
  keď už moje „šediny“ sú Vám „na smiech“ 👿

  Či sa zas vyhovoríte, že neviete po latinsky ???

 15. Anton Hrnko 28. augusta 2013 / 22:20

  Metode, Metode,
  viete, čo je porovnávacia jazykoveda: Napr. nasledovné mater (sanskrit), mater (všetky slovanské jazyku) Mutter (nemčna). Mather (angličtona), mater (latinčina)………..
  Butter (maslo, nemčina), mútiť, zmätok (slovenčina), matter (diať sa, angličtina)…….
  Berg (nemčina), bereg (ruština), breh (slovenčina)….
  Viet, o čom to je? jazyky majú spoločný pôvod, takže majú aj mnoho slov, ktoré to dokazujú. Ten strom rastie od koreňa do koruny, teda od praindoeurópskeho jazyka, cez rozdelenie na centickú (germánsko-románsku) a satnickú (indo-slovanskú), po vyčlenenie germánskych, keltských, románskych… a potom slovanských, baltských, indo-iránskych jazykov. Je prirodzené, že tie jazyky sa pred 4000 rokmi podobali na seba viac ako dnes; preto aj sanskrit je východiskom pre indoeuropeistiku, lebo je najstarším zachovaným jazykom tejto skupiny. Angličtina i slovenčina si v ňom najdú najviac podobných slov s rovnakým významom. Robiť z toho závery ako vy môže len človek, ktorý o tom nič, ale zhola nič nevie!!!

 16. Pomocník 28. augusta 2013 / 22:39

  Metod, neviem aký smer ste študovali, ale podľa správnosti vám niekde na začiatku mali vysvetliť základnú zásadu vedeckého uvažovania: Keď pozorujeme silný vzťah medzi A a B, neznamená to nevyhnutne to, čo človeku prvé napadne, teda že (1) A je príčina B, ale môže to znamenať (2) že B je príčina A, alebo (3) že A a B majú nejakú spoločnú príčinu C, alebo (4) to môže byť náhoda. Z týchto všetkých možností vy neustále postulujete tú prvú, ale pravdepodobnosť prvej možnosti je zhruba len 1/4, a to ešte nič nehovorím o tom, že treba brať do úvahy aj výskumy iných (takže pravdepodobnosť je ešte menšia).

 17. Pomocník 28. augusta 2013 / 22:46

  Mimochodom v Šafárikovom texte, ktorý vlastne opakuje to, čo píše pán Hrnko, a je online, a ktorého link mi to sem nechce dovoliť umiestniť, sa spomína istý „Pavle Solarić … dokazoval vo svojej knižke (Rimljani slavenstvovavšiji, 1818) na základe podobnosti mnohých slov, že Rimania, Gréci, Keltovia, Galovia, Germáni a Iberovia boli Slovanmi.“ Neviem, či ste ho tu už spomínali, ale mám pocit, že idete v jeho šlapajách 🙂

 18. Anton Hrnko 28. augusta 2013 / 22:50

  Pomocník,
  a to treba ešte pripomenúť, že J. Kollár ako profesor na Viedenskej univerzite vydal knihu Italia slavjanskaja, kde dokazoval, že Etruskovia sú vlastne Slovania a že od nich je odvodená antická civilizácia. Tiež postupoval ako Metod! Myslím si, že existuje nejaký slovinský link „alternatívnych“, ktorí v tejto otázke pokračujú tvrdiac, že Etruskovia sú vlastne Slovinci. Takže tam odporúčam nášho „odborníka“. Bude tam medzi svojimi.

 19. Metod J. Sláv 29. augusta 2013 / 14:39

  Takže poďme „od piky“:

  „vysvetliť základnú zásadu vedeckého uvažovania: Keď pozorujeme silný
  vzťah medzi A a B, neznamená to nevyhnutne to, čo človeku prvé
  napadne, teda že (1) A je príčina B, ale môže to znamenať (2) že B je
  príčina A, alebo (3) že A a B majú nejakú spoločnú príčinu C, alebo (4) to
  môže byť náhoda.“

  AK pozorujeme, že naše dnešné

  ŽIVOTŭ je zhodné s cca 2400 ročným sanskrtským DŽIVÁTU, …

  (nie sanskritským, veď my nemáme „spanštený“ „lizák“!!!; ten
  „západniarsky“ tvrdý znak „ŭ“ je tam pre jazykovedných „pedantov“,
  ale aj pre našich mladých „málovedkov“, aby lepšie videli podobnosť)

  A genetici nám hovoria, že

  záp. Slovani / VINIDI majú rovnaké gény ako indickí / VINDICKÍ Brahmáni

  A pre znalých je latinka/etrusčinka/SLOVÄNKA predobrazom DÉVANAGARÍ,

  A pre „neznalých“ je prirodzené, že svoje deti učia jazyk, ktorý sa naučili
  od svojich rodičov, teda predkov, a nie od pomaďarčencov, ponemčencov,
  porímčencov, pogréčtencov, …

  TAK POTOM VIEME, ŽE „tertium non datur“, teda všetko ostatné je len
  silovo „intronizované“ panské „huncútstvo“ – aj to „IE“ *k’oiu-, *k’oi-,
  *k’oei-, či *gueiH3-, *guieH3-, *guiH3- (nevedia sa ani len dohodnúť na
  jednotnom zápise ich „výcucov z prsta“ §§§)

  !!! A naštudujte si, ako sa „panská reč“ ujímala v Anglicku, či Francúzsku,
  ak ste nestihli odsledovať pomaďarčovanie u nás, či ponemčovanie
  na západ od nás §§§

 20. Pomocník 29. augusta 2013 / 15:22

  Z toho, že máte s niekým rovnaké gény (vlastne len jeden genetický parameter, oni ich je totiž plno iných a pri každom dostanete iné výsledky) nevyplýva (t.j. nevyplýva nevyhnutne) vôbec nič o jazyku. Môže to súvisieť a nemusí.

 21. Anton Hrnko 29. augusta 2013 / 15:33

  Pomocník,
  to je o niečom úplne inom. Ide o otázku, či má zmysel diskutovať s človekom, ktorý si myslí, že všetci sú hlupáci a keď nie sú hlupáci, tak sú členmi nejakého sprisahaneckého spolku, ktorý z neviem akých príčin chce vyrábať históriu, nie o nej písať. Ja to klasický typ paranoika, ktorý si myslí, že zjedol všetku múdrosť sveta. Pritom o veci nič nevie, alebo aj keď vie, rešpektuje len výplody svojho paranoického mozgu. Dokonca aj formálna logika je podľa neho zmanipulovaná pomaďarčencami, ponemčencami, skrátka slovensky povedané slovenskými janičiarmi (teda Angličanmi, Indmi, Kečuáncami, Inuitmi, Rómami…..) Pre mňa s týmto pánom už dávno vážna diskusia skončila. Občas sa len trochu pozabávam, ale asi ho už začnem dôsledne mazať. Lebo to len oberá o čas a o serióznu diskusiu.

 22. Metod J. Sláv 29. augusta 2013 / 17:35

  Pán Hrnko,

  „seriózna diskusia“ :D, ako medzi právnikmi:

  „Kde sa zídu dvaja právnici, tam sú tri právne názory.“ §§§

  A ináč nápodobne !!!

  Vidím, že tu na tomto blogu sa už nič nové nedozviem,
  knihy a učebnice viem čítať aj sám, takže týmto sa moja
  „pedagogická trpezlivosť“ vyčerpala.

  Nadávajte si teraz pán Hrnko komu len chcete.

 23. miro 29. augusta 2013 / 20:08

  Pan Metod,
  vy si najskor dostudujte materinsky jazyk a az potom „excelujte“ v tych ostatnych 😀

 24. Anton Hrnko 29. augusta 2013 / 21:32

  Miro,
  myslím, že ste trafili klinec po hlavičke.

  Metod,
  rozdiel názorov nie je na škodu, ale názor musí byť vyargumentovaný. A napokon, ja som vám už dávno povedal, že alternatívnu históriu, ktorá hľadá sprisahania tam, kde nie sú, môžete nájsť na iných blogoch. Tam nemusíte argumentovať, tam čím väčší výmysel, čím bombastickejšie tvrdenie, tým si vás budú viac vážiť. Žiaľ, ja sa držím historickej vedy založenej na jej metodológii, ktorá stanovuje jasné postupy pri tvorením súdov! Cucanie z prsta v nich nie je!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *