Došlo poštou

Koncom minulého týždňa mi došla do schránky výzva v súvislosti s pripravovaným valným zhromaždením Matice slovenskej. Keďže som jej obsah považoval za relevantný, predsa len Matica by mala byť pre všetkých nespochybniteľnou morálnou autoritou, k výzve som sa pripojil.  Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov vedenie Matice výzvu neuverejnilo, ale na ňu reagovalo. Zostavovateľ výzvy reagoval na reakciu, takže som sa rozhodol sprístupniť všetky tri podnety čitateľom môjho blogu, aby sa nad vecou zamysleli. Len na okraj poznamenávam, že vo výbore MS som bol v rokoch 1990 – 1992. Odišiel som z neho, keď som videl, kam J. Markuš Maticu ťahá. Možno som urobil vtedy chybu. V Matici som potom spolupracoval so Slovenským historickým ústavom MS so sídlom v Bratislave, ktorý dlhé roky bol jediným miestom, ktoré bolo schopné koncepčne súperiť s Historickým ústavom SAV. Za týmto pracoviskom v spolupráci s Historickým odborom MS zostalo kus poctivej práce. Súčasnému vedeniu sa ho podarilo úspešne eliminovať. Od roku 1992 som nemal blízko k žiadnemu vedeniu Matice slovenskej. Na matičných podujatiach organizovaných Markušovým vedením som sa nezúčastňoval. Bol som však na viacerých podujatiach zorganizovaných súčasným vedením. Priznám sa, že ma reakcia uverejnená na stránkach MS prekvapila.

Anton Hrnko

Výzva

                                                                        „Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej“

 

Zápasom za národnú identitu, spisovnú slovenčinu, ako aj slovenskú štátnosť získala Matica slovenská v našom národe vysoký morálny kredit. V jej čele stáli významné osobnosti nášho spoločenského, kultúrneho, ako i vedeckého života. S výnimkou rokov 1968 – 1969  stratila Matica slovenská v období komunizmu svoju národno-zjednocovaciu funkciu, ktorá bola obnovená až po páde komunistického režimu.

V súčasnosti dozrel v Matici slovenskej čas, aby sa nielen deklaratívne, ale skutočne zbavila negatívnych stránok svojej nedávnej minulosti a opäť získala svoj kredit. Prvým krokom k skutočnej obrode Matice slovenskej je jej očista od spolupracovníkov bývalej Štátnej bezpečnosti, ak chce vystupovať v našej spoločnosti ako uznávaná morálna autorita.

Vyzývame členov miestnych, záujmových a vedeckých odborov, ako aj výbor a predsedu Matice slovenskej:

 1. aby na pripravované valné zhromaždenie Matice slovenskej nenavrhovali na kandidátne listiny na funkciu predsedu Matice slovenskej, ako aj na členov výboru a dozorného výboru Matice slovenskej osoby, ktoré sú evidované ako spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, pokiaľ neočistili svoje meno pred súdom;
 2. aby do vedúcich funkcií v Matici slovenskej (správca, tajomníci, šéfredaktori, riaditelia pracovísk) neboli vymenované a schvaľované osoby, ktoré spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou, pokiaľ neočistili svoje meno pred súdom. 

Vyzývame členov a priaznivcov Matice slovenskej, tak doma ako aj v zahraničí, aby podporili našu Výzvu Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej.

V Bratislave 3. apríla 2013

 

Bývalí a súčasní členovia výboru a spolupracovníci Matice slovenskej:

PhDr. Stanislav Bajaník; Prof. PhDr. Július Bartl, CSc.; PhDr. Ján Bobák, CSc.; JUDr. Pavol Boroň; JUDr. Ing. Bystrík Bugan (Česko); Dušan Bystrický (Švajčiarsko); JUDr. Bruno Čanády; Mgr. Ružena Dorčáková; Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.; PhDr. Eva Garajová; Prof. PhDr. Martin Homza, PhD.; akad. maliar Viliam Hornáček; PhDr. Anton Hrnko, CSc.; MUDr. Eduard Hurta; Igor Kovačovič; Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.; Prof. PhDr. Ján Lukačka, DrSc.; PhDr. Anna Magdolenová, CSc.; Mgr. Marcel Mihalik; Mgr. Roman Michelko; Vladimír Mituník; PhDr. Jozef Mižák; Doc. PhDr. Ivan Mrva, PhD.; Mgr. Ivan Petranský, PhD.; Ing. Vladimír Repka; RNDr. Marián Vranovský, CSc.

 

Reakcia na iniciatívu za očistenie a ozdravenie Matice slovenskej

 

V súvislosti s iniciatívou na očistenie a ozdravenie Matice konštatujeme, že platné Stanovy Matice slovenskej neumožňujú obmedzenie kandidatúry do najvyšších matičných orgánov, čo potvrdil aj Dozorný výbor Matice slovenskej. Jediné obmedzenie v zmysle stanov MS je v prípade funkcie predsedu Matice, ktorú nemôže zastávať osoba právoplatné odsúdená za úmyselný trestný čin. Šermovanie so zväzkami štátnej bezpečnosti bez zjavných dôkazov pripomína honbu na čarodejnice a nepatrí do kultúrnej spoločnosti. Navyše v slovenskom právnom poriadku stratil zákon o lustráciách svoju účinnosť.

S prekvapením konštatujeme, že idea „očistenia“ Matice vychádza od osôb blízkych bývalému vedeniu MS v období, v ktorom došlo k neuveriteľnému morálnemu a ekonomickému úpadku najstaršej slovenskej národnej ustanovizne. Do roku 2010 podpísaní páni Bobák, Bajaník, Boroň, pani Garajová, ako aj ďalší, aktívne spolupracovali s vtedajším matičným vedením a mali možnosť dlhodobo ovplyvňovať smerovanie Matice slovenskej v rôznych oblastiach jej činnosti. Je prinajmenšom zaujímavé, že v daných rokoch neuverejnili žiadne verejné vyhlásenie „za morálne očistenie a obrodu,“ keď sa ešte reálne dalo zabrániť prehlbujúcemu sa úpadku Matice slovenskej.

Vzhľadom na známe postupy p. Bobáka, vyzývame na zverejnenie originálov podpisov všetkých signatárov, aby bolo zrejmé, že všetci uvedení signatári výzvu v skutočnosti aj podpísali.

IÚ MS

8. apríla 2013

  Reakcia na Reakciu

Iniciátorom výzvy Za očistu a morálnu obrodu Matice slovenskej nejde o formálne znemožnenie kandidatúry bývalým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti do orgánov Matice slovenskej. Naším cieľom je, v súvislosti s prípravou valného zhromaždenia Matice slovenskej, vyvolať vnútromatičnú diskusiu o tom, či je z morálneho hľadiska únosné, aby ľudia, ktorí spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou, vedome donášali na svojich kolegov na pracovisku, alebo v mieste bydliska, kádrovali ich a robili to z tých najnižších karieristických pohnútok, sú skutočne tými najvhodnejšími kandidátmi do volených orgánov a na vedúce funkcie v Matici slovenskej. Podľa nášho názoru už len samotný  fakt, že spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou, ich morálne úplne diskvalifikuje a robí ich nespôsobilými zastávať akékoľvek vedúce postavenie v našej najvýznamnejšej národnej inštitúcii, akou je Matica slovenská.

Zároveň by sme radi zdôraznili, že Výzva nepoukazuje na nikoho konkrétneho. Je všeobecným apelom na miestne, vedecké a záujmové odbory Matice slovenskej, na výbor Matice slovenskej, ako aj na delegátov valného zhromaždenia Matice slovenskej, aby do volených orgánov Matice slovenskej nominovali len takých ľudí, ktorí majú čistý morálny štít a ktorí svojou prácou a schopnosťami v dostatočnej miere presvedčili, že  aj v budúcnosti môžu byť pre Maticu slovenskú prínosom.

Neprekvapuje nás, že súčasné vedenie Matice slovenskej nie je ochotné uverejniť našu Výzvu (nestalo sa to prvýkrát), ale na webovej stránke Matice slovenskej uverejnilo len nikým nepodpísanú „Reakciu“, ukrývajúcu sa pod Informačným ústredím Matice slovenskej v Martine. Je to dostatočným svedectvom nielen o dlhodobej absencii demokracie v Matici slovenskej, ale aj svedectvom o strachu súčasného vedenia Matice slovenskej z otvorenej diskusie.

Za oveľa závažnejšie však považujeme, že anonymný autor sa v zverejnenej „Reakcii“ otvorene postavil na obranu spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti s veľmi pochybnou argumentáciou, že na Slovensku neplatí lustračný zákon. To znamená, že podľa názoru súčasného vedenia Matice slovenskej môžu vo vedúcich funkciách v Matici slovenskej spokojne sedieť ľudia a verejne vystupovať ako „morálne svedomie národa“, ktorí ako spolupracovníci ŠtB ničili životy svojich kolegov a ich rodín, z ktorých mnohí aj vďaka nim skončili vo väzeniach alebo boli vyhadzovaní z práce. Sme hlboko presvedčení, že s „Maticou“, vedenou bývalými agentmi Štátnej bezpečnosti, akú má na mysli anonymný autor „Reakcie“, nebude chcieť mať žiaden slušný človek nič spoločné.

Na rozdiel od anonymného autora „Reakcie“ sme presvedčení, že problémy s výzvou Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej nemôže mať nielen žiaden slušný a poctivý matičiar, ale ani žiaden slušný a poctivý občan Slovenskej republiky.

 

Bratislava, 9. apríla 2013                                                                 Za signatárov: PhDr. Ján Bobák, CSc.

22 Responses

 1. yoss 13. apríla 2013 / 11:15

  presne tak, Honba na carodejnice, kriminalizacia minulosti namiesto triezveho pohladu na sucasnost a byvalu minulost fungovania Matice slovenskej…

  teraz, 23 rokov po kapitalistickom prevrate, v ramci ktoreho doslo k rozkradnutiu narodneho majetku a jeho lacneho vypredaju, k zadlzeniu republiky (zahranicny dlh v sucasnosti okolo 70 miliard €, aby sme nezbankrotovali, potrebuje stat na tento rok pozicat 7 miliard €), tak posobi taketo prevolanie dost usmevne. naviac v situacii, kedy na nasom uzemi posobi mnozstvo zahranicnych sluzieb kamuflovanych cez neziskove agentury 3. sektora, tak mozno oznacit prevolanie „Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej“ za politicku hlupost, pravdepodobne motivovanu osobnymi zaujmami niektorych clenov MS…

  taketo prehlasenia neprispievaju k lepsej cinnosti MS, smeruju k rozkladu jej cinnosti. nieco podobne sa vyskytlo po roku 1989 v spisovatelskych organizaciach, ktore sa rozdelili na rozne vzajomne superiace skupiny a postupne prestali vyvijat akukolvek cinnost. naposledy sa objavila dokonca sprava, ze chcu odpredat budovu Slovenskeho spisovatela…

 2. rytier Rudohorec 13. apríla 2013 / 16:02

  MS a ludia v nej sa vzdy tvaria ako pobozni krestania. Aj ja som krestan. A podla mna, verit Bohu znamena, neverit STB. A naopak, verit STB znamena, neverit Bohu. Ja som si vybral, verim Bohu. V MS si zda sa tiez vybrali, comu budu verit.

 3. yoss 14. apríla 2013 / 10:31

  este k texty „vyzvy“

  „S výnimkou rokov 1968 – 1969 stratila Matica slovenská v období komunizmu svoju národno-zjednocovaciu funkciu, ktorá bola obnovená až po páde komunistického režimu.“

  pokial si pamatam, tak pred rokom 1989 bol pomaly v kazdej obci na slovensku folklorny subor, v ramci ktoreho sa zachovavali miestne narodopisne zvyklosti, tradicie. po roku 1989 sa toto vsetko rozpadlo, na silvestra a vianoce idu ako nas folklor zvacsa ciganske kapely, menovite Ciganski diabli a potom rozne reprizy z predosleho casoveho obdobia. tiez sa pamatam na predsedu MS Vladimira Minaca v rokoch 1974-1990, takze to je vlastne utok aj na jeho osobu, s ktorym nemoze suhlasit nikto, kto vie co urobil Minac pre Slovensko a Slovakov v oblasti kultury a narodneho povedomia…

  upadok vidim skor po roku 1989, najma co sa tyka rozkradnutia maticnych fondov a z toho vyplyvajuceho sklamania mnozstva podvedenych ludi. tato rana sa bude hojit po desatrocia. niektore slova v predmetnej vyzve sa preto nedaju charakterizovat inak ako politicke bluznenie vedcov zahrabanych do svojej vedy…

 4. Tučko Bombička 14. apríla 2013 / 15:57

  Ja by som nepreceňoval každý štek, ktorý sa tam vyskytne. Trochu ich chápte, pred niekoľkými dňami ich išlo poraziť, keď STV rozbehla reláciu Milujem Slovensko (nekomentujem obsah a kvalitu tej relácie). Viem si predstaviť, že už len to „nehorázne“ slovné spojenie každému vernému čitateľovi dotyčnej žumpy spôsobilo koprivku…a z tej sa budú ešte nejaký ten čas spamätávať.

 5. Anton Hrnko 14. apríla 2013 / 21:13

  Myslím, že Tučko má pravdu. Veď ten nedouk nevie ani, čo sú slovenské dejiny a čo sú dejiny Slovenska. Keby to vedel, tak by taký nezmysel nenapísal. Nuž a keby vedel ničo aspoň z tých dejín Slovenska, tak by nemohol povedať taký nezmysel, že časť Spiša na naše územie nepatrila. Musel by vedieť napr. rozlíšiť, čo je to záloha a čo je to vlastníctvo. Na ale predpokladám, že na Slovensku má skvelú budúcnosť. Predsa sa stále viac oplatí na Slovensko kydať, ako pre Slovensko pracovať.

 6. zaznamnik 14. apríla 2013 / 22:01

  Marec je absolutne mimo, uz som mu to viac krat pisal, absentuje u neho zakladna znalost dejepisu na urovni ziaka 9tej triedy ZDS, ale tvari sa ako keby pochlipal vsetku mudrost sveta…..

 7. Anton Hrnko 14. apríla 2013 / 22:05

  To, že je mimo, je každému normálnemu človeku jasné. Choré na tom celom je, že sa takéto, na Záhorí tomu hovoríme „ujeté“ názory dostanú do vraj mienkotvorných novín. Ak by také niečo vyšlo v niektorých maďarských novinách vo vzťahu k maďarským dejinám, tak tie noviny by už ani staničná suka nečítala.

 8. Milan2 24. apríla 2013 / 22:56

  Aký je váš názor pán Hrnko na tvrdenie:
  Jan Rychlík (1954):
  Národy vznikajú a zanikajú a počet národov a štátov sa nikdy nemôže kryť. Okrem toho seriózni slovenskí historici neberú úvahy o Veľkej Morave ako o prvom slovenskom štáte vážne. Som aj slovenský občan, takže si to môžem dovoliť povedať.

  Vyštudoval odbor národopis – dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde v roku 1980 získal doktorát z filozofie. V rokoch 1979 – 1984 absolvoval vedeckú ašpirantúru v odbore folkloristiky na Univerzite sv. Klementa Ochridského Sofii a súčasne pracoval v Ústave pre folklór Bulharskej akadémie vied. Neskôr pracoval v Záhorskom múzeu v Skalici a v Poľnohospodárskom múzeu v Prahe. Od roku 1992 prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej moderné české, slovenské a československé dejiny.

 9. Anton Hrnko 24. apríla 2013 / 23:16

  Podľa toho, koho pán Rychlík považuje za serióznych historikov. Hoci sa dobre poznáme, určite máme na serióznosť úplne odlišné pohľady. Pán Rychlík sa síce snaží vystupovať ako človek nad vecou, ale v podstate zostal v zajatí konštrukcií už dávno na Slovensku prekonaných. Veď žiaden seriózny český historik nemôže tvrdiť podľa tejto úvahy „Národy vznikajú a zanikajú a počet národov a štátov sa nikdy nemôže kryť“, že stará Bohémia bol český štát. Veď tá zanikla na Bielej hore. Po tristo rokoch sa na území medzi Nemeckom, Poľskom a Uhorskom sformoval z tamojšieho slovanského, nemeckého a švédskeho obyvateľstva nový národ Čechov, ktorý nemal nič spoločné so starou Bohémiou a ktorý zradou svojich panovníkov vytvoril nový Český štát (Československú republiku), nemajúci nič spoločného s tým, čomu sa hovorilo Krajiny bohémskej (svätováclavskej) koruny – tak by asi vypadali české dejiny, keby sa uplatnila téza p. Rychlíka na dejiny územia okolo Vltavy a Labe.

  Teda nič nového pod slnkom, len staré benešovské koncepcie oblečené do „serióznosti“. No, a myslím, že väčšina slovenského obyvateľstva má vlastnú skúsenosť s tými, čo sa sami vydávajú za serióznych a slušných. Nič viac netreba dodať.

 10. zaznamnik 26. apríla 2013 / 20:35

  nieco som zachytil dnes v spravach v rozhlase, ze jakubisko chce natacat velkofilm – Slovanska epopeja, kde by mala byt aj Velka Morava.

  V spolupraci s Cechmi, Rusmi, Poliakmi, Srbmi a Ukrajincami…aspon tak som si to zapamatal….

  pri jeho pristupe a urovni vzdelania resp. vybere poradcov, ked v Batorycke z Juraja Turzu urobil Madara, tak predpokladam, ze Velku Moravu umiestni do Srbska a Slovaci vzniknu v 17. storoci skrizenim Rusnakov /Jakubisko je Rusnak z Kojsova/ a Madarov a naslednym pocestenim pocas reformacie…..presne v sulade s velkomadarskymi bajami a povestami o zaujati vlasti a o Slovakoch ako cudzom elemente, ktory ukradol severne Madarsko

 11. Tučko Bombička 27. apríla 2013 / 9:57

  Áno, je to tak. Dotyčný projekt má údajne už financovanie poriešené na cca 70%. Má to byť koprodukcia okrem iných aj s Francúzmi. Vybraté sú už aj lokality (jedna z nich niekde na severe Slovenska), kde by sa malo točiť (zrejme na jeseň tohto roku). Čítal som zopár rozhovorov s Jakubiskom, kde sa vyjadroval aj k tomuto filmu. A z niektorých narážok, ktoré tam uviedol, mám dojem, že omnoho viac než niektorým našim „historikom“, je mu jasné, „o kom bola“ Veľká Morava. Otázka samozrejme je, ako pojme celý film a na čo si trúfne (už aj z toho dôvodu, že je to medzinárodná koprodukcia). Koniec koncov, aj jeho názor na sochu Svätopluka možno označiť, ako jeden z tých rozumnejších.
  http://www.jakubiskofilm.com/cs/pripravujeme/?PHPSESSID=6583e6164bbb40c154d193026cb2dfa7

  http://sk-sk.facebook.com/photo.php?fbid=183918758324041&set=a.183918618324055.43774.121971881185396&type=3&theater

  (niektoré tie obrázky po kliknutí sú aj čitateľné a sú to úryvky zo scenára, alebo z jeho prípravy)

  Pokiaľ ide o 2. projekt (Ján Oparty), tak čo som zachytil posledné správy, tak zmluvy už sú podpísané s členmi štábu, ktorí by sa na filme mali podieľať. No naťahuje sa zrejme financovanie – údajne celý problém je s tým, že nie sú peniaze, za ktoré sa mala pôvodne postaviť slovanská osada, ktorá mala potom zostať ako skanzen (alebo tak dajako). Hoci vraj záujem už prejavili aj podnikateľské subjekty. Zrejme ste zachytili, ako nadšene niektoré médiá informovali začiatkom roku o neochote niektorých obcí prispieť na film.

  Vrchol vtipu je, že RTVS (súdiac podľa prítomnosti ich loga na stránkach českého filmu o Cyrilovi a Metodovi) koprodukčne zrejme vstúpila do ich projektu. Poradcovia zo slovenskej strany: T. Štefanovičová a M. Ruttkay. Nekomentovateľné (keby som to komentovať začal, tak p. Hrnkovi sa zosype blog z toho, aké výrazy by som musel použiť)

  No a údajne sa to aj trochu hýbe s tou sochou Cyrila, Metoda a Gorazda v BA. Je cekom možné, že to nakoniec bude tá istá socha, len s trochu upravenými rozmermi. Takže celý výsledok modrého bratislavského cirkusu bude nakoniec ten, že socha nebude včas – teda na sviatok Cyrila a Metoda. A mne sa zdá, že o to práve šlo.

  Ako u bláznov…

 12. Metod J. Sláv 27. apríla 2013 / 11:57

  No, a čo iné môžme čakať, keď v Bojnej žili akýsi Slovania,
  a v hrobe pri Poprade bol pochovaný cudzí germánsky Vandal. 🙁

  Čo iné môžme čakať, keď historici ignorujú základné dobové dokumenty,

  v ktorých vedec, encyklopedista, na cisárskom tróne Porfyrogenet píše,

  že sem do „SLÁVIUS-ovej ODOVAGARIUS-ovej“ UNGARIe !!! !!! !!!

  EXISTUJÚCEJ UŽ v 5. STOROČÍ !!! !!! !!!

  ( PRITOM rod Fláviov pochádzal z BAHNONIE !!! !!! !!!,
  ako znie doslovný význam oficiálnej etymológie mena Pannonia !!!)

  prišlo okolo 20 000 jazdcov, Turkov, o ktorých sa vie, že už údajne

  pod menom UNGARI ich v tretej veľkej bitke s VULGARMI (romeizujúcimi
  sa Slovanmi – údajne s veľkou radosťou, ako udáva dobový zdroj),
  po dvoch s Moravanmi, malo padnúť 20 000 – PÁNI HISTORICI DAJAKO
  VÁM TU NESEDIA ZÁKLADNÉ POČTY, a zvlášť preto, že po tomto masakre
  boli UNGARI schopní plieniť údajne až do Toleda v Španielsku.

  TO JE TAK, PÁNI HISTORICI, KEĎ STE HLUCHÍ K LOGIKE VLASTNÉHO
  JAZYKA, a furt sa nasilu pcháte do cudzej optiky nazerania na naše dejiny
  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 13. Anton Hrnko 27. apríla 2013 / 16:19

  Metod,
  presne takí odborníci ako vy, dávajú náboje tým, ktorí by najradšej Slovákov videli ako produkt 19. storočia. Treba sa však všimnúť, že Jakubiskovemu projektu už fandí aj predseda MS M. Tkáč.

 14. Metod J. Sláv 27. apríla 2013 / 19:39

  Páni, presne „ako u bláznov“ §§§

  Pán Hrnko, kedy a aký gebírovec nás „PLeBejcov“ alias „BLBcov“
  v očiach „gebírovcov“
  upozornil v jeho „nad oblaky fundovanom“ „kompiláte“,

  že všade omieľaný „Odoacer“ MAL PRVÉ MENO FLÁVIUS (že vraj
  sabinské rodové meno – sic ???),

  A NIE JEDEN ZO ZÁPISOV JEHO „PRIEZVISKO“ UVÁDZA V ZNENÍ:

  O D O V A C R I U S !?!?!?

  Ktorý gebírovec môže dokázať, že tento zápis je mylný ???

  A ako aj by mohol byť mylný, keď Odovacrius BOL SKYR / ŠKUR /
  KOŽAK / KOZÁK – LEBO SKÝROV LOKALIZUJÚ POD DNEŠNÚ LITVU !!!

  Jeho OTEC bol EDEKon/EDIKa = JEDEK / JEDIK, SPOLUBOJOVNÍK ATILU,
  ktorý zomrel V PANNONII !!!

  Jeho MATKA BOLA SUEVKA !!!

  PÁNI GEBÍROVCI, KEDY SA UŽ KONEČNE POZRIETE NA GENETICKÚ
  MAPU EURÓPY ???

  GERMÁNSKE „GÉNY“ „NEEXISTUJÚ“ !!!

  SÚČASNÍ „GERMÁNI“
  TO JE ZMES SLOVANOV (R1a) A ICH BRATRANCOV GALOV (R1b) !!!

  A TÍ 40 percentní I-čkoví Severania, KTORÝCH DNEŠNÝ „STOKHOLM“,
  SA PôVODNE VOLAL „STOKOLŇ“, TO „Z BIEDY NEVYTRHNÚ“ AJ PRETO,
  ŽE 50 % I-čkari V „JUHOSLÁVII“ HOVORIA SLOVANSKY !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dakto si tu z nás fakt robí blbcov už pomaly 1000 rokov §§§

  ALE MOŽNO SA BLÝSKA NA LEPŠIE ČASY, lebo v jednom historickom
  dokumente na Viasat History Z ÚST ANGLIČANKY ODZNELO:

  „ROSAMUNDA = RUŽA SVETA“ !!!

  Konečne dakto zo Západu prišiel na to, že vysvetľovať „mennú príponu“
  -MUND od nemeckého „munt“ je totálne nelogické !!!

 15. zaznamnik 27. apríla 2013 / 20:13

  re : Tucko

  nuz neviem, keby namiesto fandenia tam participoval aj Marian Tkac tak snad by jakubisko neurobil zo Slovakov odrodilych madarov, co sa pocestili…..

  Pan Tkac by mal namiesto fandenia ponuknut spolupracu na scenari…..

  Lebo ked to zoberu do ruk „historici“ ako Kamenec, Zavacka, Rychlik a spol. tak to nedopadne dobre….

  nemam z toho dobry pocit………. Jakubisko je mentalne Cech, nema slovenske pozadie

  Metodku, fantazirovanie ozaj nepomoze…….

 16. Metod J. Sláv 27. apríla 2013 / 20:41

  Záznamníku,

  jednoduché súdy typu „fantazírovanie ozaj nepomôžu“,
  fakt nepomôžu.

  Ja za fantazírovanie považujem doterajšie gebírovské práce typu

  ROSAMUNDA = „RUŽOÚSTA“,

  to by Zigmund musel byť „víťaznoústy“, to ako „tlčhuba“ 😀

  Alebo z Wiki:

  „…could be a form of the Turkish „Ot-toghar“ („grass-born“ or „fire-born“), or the shorter form „Ot-ghar“ („herder“). „If Ratchis could become Radagaisus, why could Ot-toghar or Ot-ghar not have become Odoacer or Odovacer?“ they ask.[10] Other sources believe the name Odoacer is derived from the Germanic Audawakrs, meaning „watchful of wealth“[11]“

  No skrátka, „vysvetľujeme z možného aj nemožného, ale dôsledne
  ignorujeme tých „Otrokov“, čo na nás drhnú už minimálne 1000 rokov“ §§§

 17. Tučko Bombička 28. apríla 2013 / 9:15

  Záznamník, ja si myslím, že ten Tkáč tomu nefandí len tak bez dôvodu. Veď vyčkajme, uvidíme. Myslím, že by Jakubisko mohol pozitívne prekvapiť.

 18. zaznamnik 28. apríla 2013 / 20:06

  Neviem, osobne mam z Jakubiska zly pocit…….a to som videl skoro vsetky jeho filmy…hlavne tie stare……nove uz nie, skolil ma svojim fnukanim za Ceskoslovenskom…odvtedy prestal pre mna existovat

 19. Tučko Bombička 28. apríla 2013 / 21:33

  Napriek tomu, záznamník, a to nepociťujem žiadnu potrebu ho obhajovať (na „emigrantov“ po 1993 mám rovnakú mienku ako ty), za celý čas, čo bol v Prahe, aspoň pokiaľ viem, nezačal „mluvit“ – a poznám takých, čo začali veľmi rýchlo – a dokonca, keď ho pozvali na hrad ku Klausovi, tak si capol na sako slovenské štátne vyznamenanie. Plus, sú tu jeho nedávne zdravotné komplikácie. Rozmýšľam, čo to tak môže s človekom v jeho veku urobiť…vo vzťahu ku krajine, z ktorej pochádza…vravím, nechajme sa prekvapiť.

 20. lacooravec 29. apríla 2013 / 18:38

  Reagujem len na toto:Maticu ktosi pustil z uzdy v tom čase, určite bol Markuš s Mečiarom spolčený! Preto mám encyklopédiu tak lacno doma!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *