Došlo poštou

Koncom minulého týždňa mi došla do schránky výzva v súvislosti s pripravovaným valným zhromaždením Matice slovenskej. Keďže som jej obsah považoval za relevantný, predsa len Matica by mala byť pre všetkých nespochybniteľnou morálnou autoritou, k výzve som sa pripojil.  Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov vedenie Matice výzvu neuverejnilo, ale na ňu reagovalo. Zostavovateľ výzvy reagoval na reakciu, takže som sa rozhodol sprístupniť všetky tri podnety čitateľom môjho blogu, aby sa nad vecou zamysleli. Len na okraj poznamenávam, že vo výbore MS som bol v rokoch 1990 – 1992. Odišiel som z neho, keď som videl, kam J. Markuš Maticu ťahá. Možno som urobil vtedy chybu. V Matici som potom spolupracoval so Slovenským historickým ústavom MS so sídlom v Bratislave, ktorý dlhé roky bol jediným miestom, ktoré bolo schopné koncepčne súperiť s Historickým ústavom SAV. Za týmto pracoviskom v spolupráci s Historickým odborom MS zostalo kus poctivej práce. Súčasnému vedeniu sa ho podarilo úspešne eliminovať. Od roku 1992 som nemal blízko k žiadnemu vedeniu Matice slovenskej. Na matičných podujatiach organizovaných Markušovým vedením som sa nezúčastňoval. Bol som však na viacerých podujatiach zorganizovaných súčasným vedením. Priznám sa, že ma reakcia uverejnená na stránkach MS prekvapila.

Anton Hrnko

Continue reading