Andrej Hlinka

Na budúci rok v septembri si pripomenieme 150. výročie narodenia Andreja Hlinku. Slovenská pošta vydá príležitostnú známku, možno aj Národná banka príležitostnú mincu, určite budú znieť rôzne oslavné chorály, možno aj parlament zvolá nejakú mimoriadnu schôdzu… Určite bude veľké okiadzanie od prava do ľava a niektorí krajní ľavičiari si zgustnú vypisovaním svojich negativistických a nehistorických statí. Z tejto príležitosti som napísal krátky článok ako zhrnutie jeho života a diela. Určite nie je ničím špecifický, čo by človek nenašiel v mnohých ďalších článkoch. Ale o to mi zverejnením tohto článku až tak nejde. Predovšetkým ho ponúkam ako podklad na diskusiu o ľudáctve, o politickom smere, dalo by sa povedať hnutí, ktorý on založil, ktorého program on najviac ovplyvnil a ktorý reprezentoval plných dvadsaťpäť rokov. Rád by som poznal názory čitateľov tohto blogu na hádam jeden z najväčších paradoxov našej súčasnosti: Na jednej strane je Andrej Hlinky so svojou aureolou div nie svätca, ktorému sa dáva v slovenskej oficiálnej spoločnosti patričná úcta, dokonca existenciou špeciálneho zákona. Ale na druhej strane politický smer, ktorý reprezentoval, v tej istej oficiálnej sfére je pranierovaný ako niečo, čo patrí do zatratenia, do politického pekla. Čo je teda ľudáctvo? Ako by sa malo chápať jeho miesto v slovenských dejinách? Je rozdiel medzi ideológiou ľudáctva a politickou praxou, najmä v rokoch 1938 – 1945? Bol by som rád, ak by ste svoje názory na túto otázku vyjadrili v diskusii. Vítaný je každý, kto k veci bude pristupovať seriózne. Continue reading

Došlo poštou

Koncom minulého týždňa mi došla do schránky výzva v súvislosti s pripravovaným valným zhromaždením Matice slovenskej. Keďže som jej obsah považoval za relevantný, predsa len Matica by mala byť pre všetkých nespochybniteľnou morálnou autoritou, k výzve som sa pripojil.  Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov vedenie Matice výzvu neuverejnilo, ale na ňu reagovalo. Zostavovateľ výzvy reagoval na reakciu, takže som sa rozhodol sprístupniť všetky tri podnety čitateľom môjho blogu, aby sa nad vecou zamysleli. Len na okraj poznamenávam, že vo výbore MS som bol v rokoch 1990 – 1992. Odišiel som z neho, keď som videl, kam J. Markuš Maticu ťahá. Možno som urobil vtedy chybu. V Matici som potom spolupracoval so Slovenským historickým ústavom MS so sídlom v Bratislave, ktorý dlhé roky bol jediným miestom, ktoré bolo schopné koncepčne súperiť s Historickým ústavom SAV. Za týmto pracoviskom v spolupráci s Historickým odborom MS zostalo kus poctivej práce. Súčasnému vedeniu sa ho podarilo úspešne eliminovať. Od roku 1992 som nemal blízko k žiadnemu vedeniu Matice slovenskej. Na matičných podujatiach organizovaných Markušovým vedením som sa nezúčastňoval. Bol som však na viacerých podujatiach zorganizovaných súčasným vedením. Priznám sa, že ma reakcia uverejnená na stránkach MS prekvapila.

Anton Hrnko

Continue reading