OTVORENÝ LIST generálnemu riaditeľovi RTVS

Dňa 11. februára 2013 som poslal generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi otvorený list, s ktorým sa stotožnilo 132 osobností, občanov, platiteľov koncesionárskych poplatkov z celého Slovenska. List, ktorý si môžete prečítať nižšie, sa venuje niektorým otázkam, ktoré nás ako divákov a poslucháčov spojeného verejnoprávneho média trápia a iritujú. Neviem, aká je prax teraz, ale za predchádzajúceho režimu mi na obdobný list v stanovenej administratívnej lehote odpovedali. Pomaly uplynú dva mesiace, a nieže mi nikto neodpovedal, ale kritizovaná prax veselo pokračuje ďalej. Myslím si, že ako občan – koncesionár mám nárok, aby verejnoprávne média boli odrazom celej spoločnosti a oslovovali ma v štandardnom spisovnom jazyku, dokonca, aby aj v svojom názve vystihovali svoju podstatu. No a nakoniec si dovolím domnievať sa, že aj v demokracii by mohli mať aspoň takú istú úctu k svojmu živiteľovi ako v odvrhnutom totalitnom režime.

Continue reading